Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda"

Transkript

1 Sida 1 (10) Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens innehåll Skapa nyhetsbrev Skicka nyhetsbrev till alla anställda Inloggning i Polopoly Logga in via Använd helst webbläsaren Firefox (Polopoly tycker om Firefox). Om nyhetslistor Det finns nyhetslistor på olika platser i internwebben. Den enstaka nyheten publiceras i den nyhetslista som är relevant för just den nyheten.

2 Sida 2 (10) KOM:s nyhetslistor De nyhetslistor som (för närvarande) sköts av Kommunikationsavdelningen heter [Interna nyheter Linnéuniversitetet], [Nyhetsbrev Lnu], [Kalmar Lnu] samt [Växjö Lnu]. I nyhetslistan [Interna nyheter Linnéuniversitetet] samlar vi nyheter som berör de flesta på Lnu. Nyheterna hamnar automatiskt i boxen [Interna nyheter Lnu] på internwebbens startsida. Nyhetslistan [Nyhetsbrev Lnu] består enbart av de nyhetsbrev KOM skickar ut till alla anställda. Nyhetsbreven hamnar i boxen [Nyhetsbrev från Lnu] på internwebbens startsida. Det finns också två nyhetslistor för lokal, ortsspecifik information, [Kalmar Lnu] och [Växjö Lnu]. Dessa båda nyhetslistor samsas i boxen [Lokal information] på startsidan på internwebben. Andra relevanta nyhetslistor Det finns även några andra nyhetslistor som vi kan använda. En del avdelningar har kommit igång med att använda nyhetslistorna, andra listor är vi mer involverade i att lägga upp nyheter från. De KOM (för närvarande) också använder och som har en större målgrupp är [Utbildning Lnu] under [Utbildning] i Polopoly, [Forskning Lnu] och [Extern forskning Lnu] under [Forskning], samt listan [Personal Lnu] under [Att arbeta vid Lnu]. Vid enstaka tillfällen går det också att använda listan [IT Lnu] som finns under [Verksamhetsstöd / IT-tjänster]. I nyhetslistan [Forskning - Lnu] placeras (för närvarande) seminarier, föreläsningar och kurser med forsknings-/forskarutbildningsanknytning. Dessa nyheter dyker upp i boxen [Om forskning och utbildning] på startsidan till internwebben. Ofta handlar det om olika utbildningar som ges internt på Lnu, alternativt samarrangemang med andra organisationer och företag. Listan [Extern forskning Lnu] är gjord för att kunna fånga upp forsknings- eller forskaranknutna aktiviteter med externa avsändare. Obs! Aktiviteterna ska rikta sig till en betydande skara på Lnu. För närvarande visas nyheterna i boxen [Om forskning och utbildning] på internwebbens startsida. [Personal - Lnu] är en nyhetslista där nyheter från Personalavdelningen hör hemma. Nyheterna visas i startsidans box [Meddelanden], där även nyheter från ITavdelningen, Kursinfo och Ladok samlas. [IT - Lnu] är en nyhetslista där nyheter från IT-avdelningen läggs in. Nyheterna visas i startsidans box [Meddelanden]. IT sköter huvudsakligen denna lista själva, men vid en del tillfällen använder också KOM listan (det beror lite på från vem inom IT informationen kommer). Oftast lägger IT in infon själva och skickar bara länken.

3 Sida 3 (10) Att skapa en nyhet i Polopoly För att illustrera hur man skapa nyheter på internwebben använder vi oss av ett exempel i nyhetslistan [Interna nyheter Linnéuniversitetet]. Klicka in dig på internwebben genom att klicka på plustecknet framför ordet [Intra] i trädstrukturen i vänsterkolumnen. Då fälls strukturen för internwebben ut. För att nå nyhetslistorna, klicka på plustecknet fram för [Intranät Startsida]. Det finns nyhetslistor på olika platser i internwebben. De nyhetslistor som (för närvarande) sköts av Kommunikationsavdelningen ligger direkt under [Intranät startsida]. Välj den nyhetslista som är aktuell. Klicka på nyhetslistans namn i trädstrukturen till vänster. Nu syns den aktuella nyhetslistan på högersidan i webbläsaren. Här syns alla nyheter som skapats i den aktuella nyhetslistan. För att skapa en ny nyhet gå till [Skapa innehåll], se till att det står [Nyhet] i rullisten och klicka på knappen [Skapa]. Nu öppnas den nya nyheten under namnet [Nytt innehåll]. Gå till fliken [Publicering] näst längst till höger bland de grå flikarna. Klicka på den och under [Aktuellt arbetsflöde] ändra rullisten till [Utkast <-> publik <-> borttagen]. Nyheten är nu ett utkast, och kommer inte att synas utåt (publiceras) förrän du går tillbaka hit och ändrar arbetsflödet dvs när nyheten är helt klar för publicering. Nu är det dags att fylla i innehållet. I fälten [Titel] och [Rubrik] skriver du nyhetens rubrik. Titelfältet är det som t ex visas i boxen [Interna nyheter Lnu] på internwebbens startsida. Glöm inte att klicka [Spara] under arbetets gång (obs! efter publiceringen är ställd till utkast). Första gången du klickar spara kommer sidan att få det namn som står i [Titelfältet]. När du första gången klickat spara där måste du också gå in på sidan [Interna nyheter Linnéuniversitetet] och klicka spara där också annars kommer inte nyheten att sparas. På denna sida står nu nyhetens rubrik överst i listan [Innehåll] och det är markerat som [Utkast]. Under arbetets gång kan det också vara bra att förhandsgranska nyheten. Det gör man via knappen [Förhandsgranska].

4 Sida 4 (10) Klicka sedan på fliken [Allmänt]. I fältet [Ingress] skriver du nyhetens första mening (ungefär). När nyheten visas i ett RSS-flöde (se mer nedan) kommer nyhetens rubrik och ingresstext att synas i flödet. För att skriva in själva texten i nyheten klicka nu på fliken [Brödtext]. Nu kommer du till inmatningsfältet [Text]. Här matar du helt enkelt in texten. Om du kopierar in text till nyheten ställ dig med muspekaren i fältet [Text] och klicka på den ikon som har en skrivplatta och en gul skylt med ett T ovanför textfältet. Klistra in texten i det fält som nu poppar up på skärmen. Klicka [Ok]. Nu avformateras texten och lägger sig i textfältet. Använd de [Teckenformat] som finns att välja på i listen ovanför textfältet. Att lägga till en högerkolumn med ett RSS-flöde Att ha besläktade nyheter från samma nyhetslista i högerkolumnen gör förhoppningsvis att man får upp ögonen för våra flöden och gör dem förhoppningsvis mer lästa. På köpet gör länkarna till aktuella nyheter att man får bättre sökträffar på dem. OBS! Har man en nyhet som man vet att man kommer att kopiera och lägga i flera nyhetsflöden ska man inte göra någon högerkolumn med RSS-flöde när man kopierar en nyhet följer nämligen högerkolumnen med också. Enklaste sättet att lägga in högerkolumn med RSS-flöde i en nyhet är helt enkelt att öppna en tidigare nyhet i aktuell nyhetslistsida, t ex [Interna nyheter - Linnéuniversitetet], och kopiera den nyhetens högerkolumn. Öppna en tidigare nyhet i aktuell nyhetslista. Klicka på fliken [Högerkolumn]. Under [Innehållsförteckning] visas de högerkolumnsmoduler som tillhör den aktuella nyheten. Välj aktuell modul, t ex [Interna nyheter Lnu]. På samma rad, långt till höger, finns ikonen för att kopiera två pappersark som ligger ovanpå varandra. Klicka på ikonen till höger. Nu har du en kopia av högerkolumnen. För att klistra in kopian på den aktuella nyheten, gå tillbaka till den nyhet du arbetar med. Klicka [Högerkolumn] och [Redigera]. Nu dyker ikonen för klistra in upp: ett papper som ligger på en orange skiva. Klicka på den. Klicka sedan [Spara]. Nu har du kopierat in högerkolumnen. Det finns självklart ett sätt att skapa RSS-flödesmodul från scratch, men det behöver vi inte ta upp här! Att publicera en nyhet När nyheten är klar för publicering klicka på fliken [Publicering] och under [Tillstånd] klicka på knappen [Publicera denna version], så publiceras sidan.

5 Sida 5 (10) Nyheter på engelska När nyheterna finns även med engelsk text publicerar vi dem även på engelska. Det gör man genom att skapa en språkversion av den aktuella nyheten. Den engelska nyheten dyker då upp i motsvarande box på internwebbens engelska startsida. Att publicera en nyhet på engelska Nyheten du ska publicera på engelska ska vara öppen i Polopoly. Stå i nyheten med fliken [Allmänt] öppen i icke-redigera-läge. Då finns en knapp [Skapa språkversion]. Klicka på den. Nu kommer det vanliga artikelutseendet upp i Polopoly. Här finns [Titel], [Rubrik] och [Ingress] under fliken [Allmänt]. Och så en flik för [Brödtext], [Högerkolumn], [Publicering] och så vidare. Lägg in titel, rubrik och bröd text på engelska, på samma sätt som när du lägger in en svensk nyhet. Glöm inte att klicka [Spara] när du är klar. När du har klickat spara stängs det engelska fönstret och det svenska syns igen. OBS! På sidan finns nu en knapp för [Spara] som du måste klicka på för att den engelska språkversionen ska sparas. Nu finns den engelska titeln under rubriken [Andra språkversioner] på den svenska nyheten under [Allmänt]. Klickar man på den engelska titeln kommer man tillbaka till den versionen. Det händer ingenting om man klickar [Förhandsgranska] när den engelska nyheten är uppe. Däremot kan du förhandsgranska den svenska nyheten och klicka [In English] längst upp till höger på sidan. Då ser du den engelska språkversionen. Nyhetsbrevens innehåll Nyhetsbreven bygger på principen om korta ingressaktiga texter (en mening absolut max två meningar eller tre rader) som oftast hänvisar vidare till egna nyheter. Får man alltså in önskningar om att få med lite längre texter i nyhetsbreven måste de först publiceras var för sig som separata nyheter. Då gällde det att kunna placera nyheten på den del av internwebben som den hör hemma. Publiceringen av enskilda nyheter sker löpande. Se alltid till att ha ett nyhetsbrev under skapande (som utkast) i Polopoly. Det är bra att lägga in nyheter som ska med i nyhetsbrevet efter hand, så blir det inte så mycket jobb när det väl är dags att skicka ut det.

6 Sida 6 (10) För information om den innehållsliga hanteringen av nyhetsbrevet se Rutin för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda. Nyhetsbrev på engelska När det finns viktig information som ska ut till anställda gör vi även nyhetsbrev på engelska. Det gör man som vanligt genom att skapa en språkversion av det aktuella nyhetsbrevet. Det engelska nyhetsbrevet visas i boxen Newsletter from Linnaeus University på internwebbens engelska startsida. Skapa nyhetsbrev Klicka in dig på internwebben genom att klicka på plustecknet framför ordet [Intra] i trädstrukturen i vänsterkolumnen. Då fälls strukturen för internwebben ut. För att nå nyhetslistan [Nyhetsbrev Lnu] där nyhetsbreven skapas kan du behöva klicka på plustecknet fram för [Intranät Startsida]. Klicka sedan på texten [Nyhetsbrev Lnu]. Nu syns den sidan på högersidan. Här finns alla nyhetsbrev som skapats på denna sida. För att skapa ett nytt nyhetsbrev gå till [Skapa innehåll], se till att det står [Nyhet] i rullisten och klicka på knappen [Skapa]. Nu öppnas det nya nyhetsbrevet under namnet [Nytt innehåll]. Gå till fliken [Publicering] näst längst till höger bland de grå flikarna. Klicka på den och under [Aktuellt arbetsflöde] ändra rullisten till [Utkast <-> publik <-> borttagen]. Nyhetsbrevet är nu ett utkast, och kommer inte att synas utåt (publiceras) förrän du går tillbaka hit och ändrar arbetsflödet dvs när nyhetsbrevet är helt klart för publicering. Nu är det dags att fylla i innehållet. I fälten [Titel] och [Rubrik] skriver du [Nyhetsbrev]. Titelfältet är det som t ex visas i boxen [Nyhetsbrev från Lnu] på internwebben. När nyhetsbrevet börjar bli klart är det bra att i detta fält fylla i ledord till nyhetsbrevets innehåll, t ex [Nyhetsbrev (schemaläggning, doktorandkurs, seminarier mm)]. Om det är något som är extra viktigt, ta då med det i titelfältet. Rubrikfältet är den text som visas som huvudrubrik till nyhetsbrevets webbsida och där fyller man i det datum nyhetsbrevet skickas ut, t ex [Nyhetsbrev 9 februari]. Glöm inte att klicka [Spara] under arbetets gång (obs! efter att publiceringen är ställd till utkast). Första gången du klickar spara kommer sidan att få det namn som står i [Titelfältet].

7 Sida 7 (10) När du första gången klickat spara där måste du också gå in på sidan [Nyhetsbrev Lnu] och klicka spara där också annars kommer inte nyhetsbrevet att sparas. På denna sida står nu nyhetsbrevet med i listan [Innehåll] och det är markerat som [Utkast]. Under arbetets gång kan det också vara bra att förhandsgranska nyhetsbrevet. Det gör man via knappen [Förhandsgranska]. Klicka sedan på fliken [Allmänt]. För att skriva in själva texten i nyhetsbrevet klicka nu på fliken [Brödtext]. Nu kommer du till inmatningsfältet [Text]. Här matar du helt enkelt in texten. Om du kopierar in text till nyhetsbrevet ställ dig med muspekaren i fältet [Text] och klicka på den ikon som har en skrivplatta och en gul skylt med ett T ovanför textfältet. Klistra in texten i det fält som nu poppar up på skärmen. Klicka [Ok]. Nu avformateras texten och lägger sig i textfältet. Använd de [Teckenformat] som finns att välja på i listen ovanför textfältet. För klassificeringsrubriker använd [Rubrik 2]. För nyhetsrubriker i nyhetsbrevet använd [Rubrik 3]. För brödtext använd [Normal]. Innehållet i nyhetsbreven Vi har några standardrubriker som vi använder i nyhetsbrevet: Forskning, Lokal information: Kalmar, Lokal information: Växjö, Konferenser vid Lnu kommande vecka samt Ur kalendariet kommande vecka. Ur kalendariet För att hitta lämpligt material till rubriken Ur kalendariet kommande vecka så går man igenom kalendariet för personal och kalendariet för allmänheten som finns på startsidan på Lnu.se. OBS! Det gäller alltså att titta på vad som sker i kalendariet veckan efter det att nyhetsbrevet går ut. Informationen om den enskilda aktiviteten som ska med i nyhetsbrevet är: titel, datum, klockslag, lokal och ort. Se hur informationen presenteras i ett tidigare nyhetsbrev. Högerkolumn med RSS-flöde Enklaste sättet att lägga in högerkolumn med RSS-flöde i en nyhet är helt enkelt att öppna en tidigare nyhet i aktuell nyhetslistsida, t ex [Interna nyheter - Linnéuniversitetet], och kopiera den nyhetens högerkolumn. Öppna en tidigare nyhet i aktuell nyhetslista. Klicka på fliken [Högerkolumn]. Under [Innehållsförteckning] visas de högerkolumnsmoduler som tillhör den aktuella nyheten. Välj aktuell modul, t ex [Interna nyheter Lnu]. På samma rad,

8 Sida 8 (10) långt till höger, finns ikonen för att kopiera två pappersark som ligger ovanpå varandra. Klicka på ikonen till höger. Nu har du en kopia av högerkolumnen. För att klistra in kopian på den aktuella nyheten, gå tillbaka till den nyhet du arbetar med. Klicka [Högerkolumn] och [Redigera]. Nu dyker ikonen för klistra in upp: ett papper som ligger på en orange skiva. Klicka på den. Klicka sedan [Spara]. Nu har du kopierat in högerkolumnen. Det finns självklart ett sätt att skapa RSS-flödesmodul från scratch, men det tar vi alltså inte upp här! Korrläsning och avstämning När nyhetsbrevet är klart ska det stämmas av med kommunikationschefen. Det går inte att skicka en länk till förhandsgranskaläget i polopoly, så nyhetsbrevstexten måste kopieras in i ett mejl eller i ett worddokument och skickas till kommunikationschefen, eller motsvarande. Granska nyhetsbrevet i läget [Förhandsgranska] och kontrollera att alla länkar fungerar. Publicering När texten är okejad klicka på fliken [Publicering] och under [Tillstånd] klicka på knappen [Publicera denna version], så publiceras sidan. När nyhetsbrevet är publicerat, gå in och dubbelkolla så att alla länkar funkar även i skarpt läge. Skicka nyhetsbrev Nu är nyhetsbrevet publicerat, och det är dags att skicka ut e-post om det till alla anställda. Funktionsmejladressen kommunikationsavdelningen@lnu.se använder vi för att hämta in nyheter och skicka ut nyhetsbrev till både alla anställda <alla_anst@lnu.se> och alla studenter <alla_stud@lnu.se>. Om du inte har kommunikationsavdelningsmejlen i din mejlklient når du den via webmejlen på adressen och sedan använder du ditt eget användarnamn och lösenord för att logga in. Fungerar inte ditt lösenord kontakta Annika Sand. Finns inte hon på plats, kontakta IT-support direkt. Lägga till funktionsmejl i Outlook PC-tips! Ett tips för att slippa gå till webbmejlen och istället få kommunikationsavdelningen@lnu.se direkt i din outlook, gör på följande sätt: 1. Klicka på E-postkonto i Verktyg-menyn i Outlook.

9 Sida 9 (10) 2. Klicka på Visa eller ändra befintliga e-postkonton och sedan på Nästa. 3. Markera kontot i listan, och välj sedan Ändra. 4. Klicka på Fler inställningar och sedan på fliken Avancerat. 5. Klicka på Lägg till och ange sedan namnet på den postlåda som du vill lägga till, dvs info.nv. Här kan du som ev redan har nyttuniversitet@hik.se kopplat till din inbox ta bort denna och ersätta med kom-adressen. 6. Klicka på ok 7. Postlådan hamnar sedan i vänstra kanten under Alla e-postmappar. Skapa och skicka mejlet Öppna mejlen kommunikationsavdelningen@lnu.se. I mappen [Utkast] ligger exempel på både tidigare utskickat nyhetsbrev till anställda. Öppna ett gammalt mejl för utskick av nyhetsbrev. Kopiera hela brödtexten inkl bilden. Öppna ett nytt mejl och klistra in detta i det. Kopiera också över ärendemeningen i mejlet. (Exakt hur/hur bra det här fungerar kan skifta mellan olika mejlklienter.) Gå in i det nya mejlet och ändra följande: - ändra datum i ärendemeningen till korrekt datum - ändra datum i nyhetsbrevets rubrik i brödtextfältet till korrekt datum - ta bort samtliga rubriker som finns uppradade i mejlet - ta bort direktlänken till nyhetsbrevet på raden som börjar Klicka här - ändra namnet på den som är redaktör för nyhetsbrevet (sista raden i mejlet) Öppna nu nyhetsbrevet i webbläsaren och kopiera över rubrik för rubrik in i nyhetsbrevsmejlet. Formatera om mejlet när alla rubriker finns med så att det ser snyggt ut (kan göras på olika sätt i olika mejlklienter och webbläsare). OBS! Rubriken (och innehållet) under Ur kalendariet kommande vecka ska inte stå med i mejlet. Kopiera länkadressen till nyhetsbrevet in i mejlet. Kopiera adressen från början t.o.m. adressens siffror, t ex OBS! Numera har nyhetsbreven väldigt lång adress, t ex Risken är stor att adressen går över mer än en rad i mejlet, och det kan skapa problem i en del webbläsare. Sluta därför att kopiera direkt efter adressen siffror, ex OBS! Kontrollera att mejlets avsändare är kommunikationsavdelningen. Skicka mejlet till dig själv.

10 Sida 10 (10) När du får mejlet, öppna det och kontrollera att länken funkar. Kontrollera också att länkarna funkar i nyhetsbrevet på webben. Korrläs mejlet dubbelkolla särskilt datumen. Kopiera över hela brödtexten inkl bilden i det mejl du skickade till dig själv. Klistra in det i ett nytt mejl. Kopiera ärendemeningen in i det nya mejlet. OBS! Kontrollera att Kommunikationsavdelningen står som avsändare till det nya mejlet. Lägg till mottagaradressen alla_anst@lnu.se. Skicka mejlet. Nyhetsmejl på engelska Finns det en engelsk variant av nyhetsbrevet har vi lagt till informationen Newsletter from Linnaeus University i mejlets ärendemening samt i rubriken under bilden i själva nyhetsbrevsmejlet. I listan över mejlrubriker ligger den engelska rubriken överst, skiljd från de övriga rubrikerna. Ett exempel på ett svenskt och engelskt nyhetsbrev finns i utkastlådan. Se mejlet daterat den 16 februari Använd detta som mejl som mall vid behov. Nyhetsbrev med krisinformation Nyhetsbreven är en av våra viktigaste kanaler när det handlar om att sprida information om en kris. Mer information om hur KOM agerar vid olika typer av kriser finns i Rutiner för krishantering vid KOM.

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Enkel manual för

Enkel manual för Enkel manual för www.hovmantorpgoif.se Skapa nyheter och lägga in bilder Frågor? Kontakta: Peter Karlsson E-post: fotboll@hovmantorpgoif.se Mobil: 070-532 32 15 Behörighet För att skapa nyheter, redigera

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion Manus instruktionsfilm: Språkhantering Innehåll Språkhantering... 1 Introduktion... 1 Generellt om språkfiltrering i Ping Pong... 3 Språkfiltrering i produktionsverktyget... 4 Att tänka på i administrationsverktyget...

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Innehåll. Inloggningen. Kort manual för dig som ska jobba med medarbetare som publicerare. Den innehåller lite

Innehåll. Inloggningen. Kort manual för dig som ska jobba med medarbetare som publicerare. Den innehåller lite Innehåll Inloggningen Redigeringsfönstret Egenskaper Redigering av standardsida. Skapa ett nytt block Bildblock Länklista Lnu-Play Lägga till kontaktperson Personallistor Engelsk version. Fakta tips mm

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Inloggning och hitta till dina sidor

Inloggning och hitta till dina sidor Lathund ibfborlange.se Detta är en enklare lathund framtagen för redaktörer på ibfborlange.se som har behov av att kunna redigera enklare information på sitt lags sida samt andra funktioner runt Idrottonline.

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Snabbguide Hemsidan I denna guide kommer det att visas hur man skapar en nyhet, aktivitet och anmälningsfunktion på Denselns idrottonline-sida

Snabbguide Hemsidan I denna guide kommer det att visas hur man skapar en nyhet, aktivitet och anmälningsfunktion på Denselns idrottonline-sida Snabbguide Hemsidan I denna guide kommer det att visas hur man skapar en nyhet, aktivitet och anmälningsfunktion på Denselns idrottonline-sida Skapa nyhet Alla ändringar du gör för en nyhet sparas automatiskt.

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Webbproducentutbildning i InfoGlue

Webbproducentutbildning i InfoGlue 2014-02-17 Sid 1 (17) Webbproducentutbildning i 2014-02-17 Sid 2 (17) Innehåll Logga in i systemet och ändra inställningar... 3 Flikarna struktur och innehåll... 5 Komponenter... 6 Använda innehåll från

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka på rubriken.

1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka på rubriken. Medvind webb Lathund för visstidsanställda 2014-06-02 Extern inloggning Hitta inloggning till Medvind hemifrån: 1. Surfa till www.gavle.se 2. Längst ned på startsidan finns rubriken Medarbetare, klicka

Läs mer

Men banners kan också placeras i composerblock samt på nyhets- och artikelsidor. Du kan skapa en banner i vilken editor som helst i EpiServer CMS 5.

Men banners kan också placeras i composerblock samt på nyhets- och artikelsidor. Du kan skapa en banner i vilken editor som helst i EpiServer CMS 5. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Banners Vad är en banner? En banner är egentligen en bild. Med en banner menas oftast en reklambild eller ett erbjudande. Exempel på banners på innebandy.se (banners är

Läs mer

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver 1 Innehåll Inloggningen 3 Redigeringsfönstret 4 Redigering av standardsida. 6 Skapa ett nytt block 8 Bildblock 8 ImageVault 9 Vad är skillnaden

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Detta dokument finns på Medarbetare / Organisation / Kom under Rutiner eller sök på kris kom så kommer du direkt till dokumentet.

Detta dokument finns på Medarbetare / Organisation / Kom under Rutiner eller sök på kris kom så kommer du direkt till dokumentet. Sida 1 (5) 140603 Manual för hantering av Lnu:s interna krisinformation KOM:s ansvar Krishanteringsinformationen vid Lnu finns samlad på intranätet Medarbetare. Du når den via länken Kris och säkerhet

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Manual

Manual Manual www.jur.lu.se Innehållsförteckning Logga in 1 Skapa en ny sida 2 Sidinställningar 3 Spara sidan 5 Skapa undersidor 6 Redigera en befintlig sida 7 Länk i löpande text 7 En mejladress som länk 8 Skapa

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV Redigerad 015-10-16 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... INSTÄLLNINGAR... Skicka

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Redigera forskarprofil i EpiServer

Redigera forskarprofil i EpiServer Redigera forskarprofil i EpiServer Innehåll Logga in... 2 Navigera... 3 Favoriter... 3 Redigera innehåll på sidan... 4 Namn... 4 Signatur... 4 Är forskarstuderande... 4 Mina doktorander... 4 Visa mina

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Inloggning 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Gör så här: Peka och klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn och skriv

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Innehåll Inloggning/val av profil Behörighet Administratör Administrationsmodulen Skapa lokal struktur Registrera/redigera användare Skapa användargrupper

Läs mer

Lathund för mediebevakning

Lathund för mediebevakning Lathund för mediebevakning 180607 Vi sköter numera Linnéuniversitetets mediebevakning via Meltwater. Det finns två sätt att få överblick över mediebevakningen i Meltwater. Antingen går du till deras webbsida

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 8 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 8 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 8 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Manual för att publicera på Samarbetsportalen

Manual för att publicera på Samarbetsportalen Manual för att publicera på Samarbetsportalen Ansvar och innehåll I rollen som webbredaktör ansvarar du för att: informationen från din verksamhet är uppdaterad och korrekt, dvs att sidorna granskas med

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen 2 Logga in 3 Gränssnittet 4 Skapa nyhetsbrev 5 Moduler och utseende 6 Texter 7 Bilder 8 Skicka nyhetsbrev 9 Sammanfattning

Innehåll. 1 Välkommen 2 Logga in 3 Gränssnittet 4 Skapa nyhetsbrev 5 Moduler och utseende 6 Texter 7 Bilder 8 Skicka nyhetsbrev 9 Sammanfattning Bli proffs på apsis Innehåll 1 Välkommen 2 Logga in 3 Gränssnittet 4 Skapa nyhetsbrev 5 Moduler och utseende 6 Texter 7 Bilder 8 Skicka nyhetsbrev 9 Sammanfattning 1 Välkommen Info: I den här guiden lär

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad:

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad: Diabetes.se CMS guide för föreningar Senast uppdaterad: 2016 11 28 Innehåll Inledning... 3 Frågor... 3 Logga in... 4 Om Föreningens sidor... 6 Skapa ny sida... 7 Redigera en sida/lägg till information

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning.

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Kalender Vad är en kalender? En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. I EpiServer CMS 5 finns en central kalender för alla

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Enkel guide till hemsidan via IdrottOnline. Magnus Gunnarsson Mobil: 070-21 21 090 E-post: magnus.gunnarsson@teliasonera.com

Enkel guide till hemsidan via IdrottOnline. Magnus Gunnarsson Mobil: 070-21 21 090 E-post: magnus.gunnarsson@teliasonera.com Enkel guide till hemsidan via IdrottOnline Magnus Gunnarsson Mobil: 070-21 21 090 E-post: magnus.gunnarsson@teliasonera.com Adressen till Stafsinge IF:s hemsida är www.stafsingeif.se Börja med att gå till

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer