Rutiner för inventering av kommunens konst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner för inventering av kommunens konst"

Transkript

1 Revisionsrapport Rutiner för inventering av kommunens konst Nyköpings kommun Februari 2009 Inger Kullberg

2 Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Rutiner Förteckning över konsten Efterlevnad Sammanfattning och revisionell bedömning...5

3 1 Inledning och bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av rutinerna för inventering av kommunens konst. Kommunens konstinnehav är omfattande och uppgår till stora värden. Konstverken är förtecknade dels i en databas, konstverk, dels i handskrivna böcker, 736 konstverk. Dessa register är inte helt samkörda. Delar av posterna i de handskrivna böckerna är överförda i databasen. Konstverken, som till största delen består av tavlor, finns fördelade i kommunens verksamhetslokaler samt i andra offentliga byggnader. 2 Revisionsfråga och metod Den övergripande revisionsfrågan är: Finns det tillförlitliga rutiner för att säkerställa att kommunens konst hanteras på ett ansvarsfullt sätt? Granskningen omfattar följande frågeställningar: Är rutinerna ändamålsenliga och kända? Finns förteckning över konstföremålen? Efterföljs rutinerna? Granskningen har genomförts genom intervju med Culturumchefen och konstansvarig tjänsteman, granskning av styrdokument och genom stickprov utifrån förteckningen av konstinnehav. 3 Granskningsresultat 3.1 Rutiner Det finns en konstpolicy i Nyköpings kommun som är antagen av kommunfullmäktige Det är division Barn, Utbildning och Kultur som har det övergripande ansvaret för registrering, vård och fördelning av kommunens konst. 3

4 Verksamhetsinriktningen är att kultur- och fritidsnämnden vill göra konsten till en levande och viktig del i kommunens och invånarnas dagliga liv genom att tillse att kommunens byggnader och offentliga platser har konst och utsmyckning av hög kvalitet. Det ska vara möjligt att kontinuerligt utveckla kommunens konstinnehav genom nyinköp. Där anges också att man ska stödja lokal konstnärlig verksamhet. I riktlinjerna anges att det vid nybyggnation och ombyggnad ska avsättas 0,5% av den totala byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning, samt en regel om att det av den avsatta summan ska fonderas 10% för kommande inköp av konst. Enligt konstpolicyn ska varje verk dokumenteras, fotograferas, registreras och läggas in i en databas. Det finns en bilaga till policyn Regler för lån ur Nyköpings kommuns konstsamling. Enligt den ska det på varje arbetsplats finnas utsedda och namngivna kontaktpersoner som har ansvar för de utlånade verkens tillsyn och årliga inventering. Verksamhetschef eller motsvarande ska underteckna en låneförbindelse i samband med utplacering av konst. I policyn betonas att konstverken inte tillhör de enskilda verksamheterna och inte heller får flyttas. De får inte avyttras eller skänkas bort. Kontaktpersonerna har förteckning över all konst, med bilder. De ska årligen inventera konsten och denna inventering ska rapporteras till tjänstemannen som är konstansvarig. 3.2 Förteckning över konsten Det finns ett datasystem FileMakerpro där all konst ska registreras. Systemet används av bl a museer för att förteckna föremål påbörjades registrering av konstverk i systemet. Där får föremålet ett inventarienummer. Där anges placering, konstnär, verkets titel, storlek, ram och inköpspris. Där registreras också hur konstverket har förvärvats. Där finns också fotografi på konstverket påbörjades arbetet med att fotografera all konst. Alla registreringar i datasystemet skrivs ut i två exemplar och förvaras i pärmar hos två tjänstemän. Det finns en rutin med instruktioner om hur man varje vecka gör en backup på konstdatabasen, samt instruktioner på hur man startar om databasen vid driftstörningar. Alla nyförvärv registreras i datasystemet. Det mesta av kommunens konst är registrerad där. Dock saknas skolornas konst, vilka ska registreras. Kommunen äger också en del klassiska design-möbler, dessa räknas inte till kommunens konstinnehav. Det saknas ett komplett och enhetligt register över kommunens inventarier. 4

5 3.3 Efterlevnad Det är konstpolicyn som ska styra hur konsten hanteras. I policyn anges att 0,5% av kostnaderna för ny- och ombyggnad ska avsättas till konst och utsmyckning och av dessa ska 10% fonderas för kommande inköp av konst. Det saknas rutiner för hur detta praktiskt ska handhas. Under 2008 köptes konst för :-, vilket finansierades av kultur- och fritidsnämndens budget och inte av några fonderade medel. Det finns kontaktpersoner på de olika verksamheterna och chefer har undertecknat låneförbindelser för konsten, detta gjordes Enligt policyn ska en årlig kontroll av konstverkens status genomföras, vilket inte gjorts. Alla konstverk är ännu inte registrerade i databasen. 3.4 Stickprov Vi har gjort ett stickprov på 5 stycken konstverk för att se om de finns på den plats som anges i förteckningen. Vid inventeringen fanns ett av de fem kontrollerade konstverken i enlighet med konstregistret. Två fanns inte där de angavs finnas. Personal på plats kände igen konstverken, men visste inte var de tagit vägen. Ett av de konstverk som inte fanns på plats fick vi information om efter inventeringen att det skulle finnas i rummet i ett skåp. Det femte konstverket skulle finnas på Tunabergsgården som är ett nedlagt äldreboende. Lokalerna har tillsammans med inventarierna hyrts ut till en privatperson. Bland inventarierna ingick även konsten. Vi kunde inte få tillträde till dessa lokaler och vet därför inte om konstverken finns där. 4 Sammanfattning och revisionell bedömning Konstpolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2006, anger vilken inriktning kommunen vill ha på konstverksamheten. Där finns också ett uppdrag till divisionen hur kommunens konstsamling ska förvaltas. Det saknas rutiner för hur delar av konstpolicyn ska efterlevas. Det finns inga rutiner för hur medel ska avsättas och fonderas i samband med nybyggnation och ombyggnad. Kultur- och fritidsnämnden har avsatt medel för inköpande av konst trots att det borde finnas medel fonderade. 5

6 Det finns ett ändamålsenligt konstregister för inventeringen av kommunens konst. De stickprov vi gjorde visade att endast en tavla fanns på angiven plats. 4.1 Revisionell bedömning Revisionsfrågan som har bedömts är: Finns det tillförlitliga rutiner för att säkerställa att kommunens konst hanteras på ett ansvarsfullt sätt? Vår bedömning är att det finns en konstpolicy som ger förutsättningar för att kommunens konst hanteras på ett tillfredsställande sätt. Det saknas delvis rutiner för hur konstpolicyn ska uppfyllas. De rutiner som finns efterlevs inte i tillräcklig stor utsträckning. Granskningen omfattade tre frågeställningar som låg till grund för besvarandet av revisionsfrågan: 1. Är rutinerna ändamålsenliga och kända? De rutiner som finns, kring utplacering av konst, är ändamålsenliga, men eftersom de inte efterlevs bedömer vi dem som inte kända. Det saknas rutiner för hur medel ska avsättas och fonderas för inköp av konst. 2. Finns förteckning över konstföremålen? Till delar finns förteckning över konstföremålen. 3. Efterföljs rutinerna? Rutinerna efterföljs i vissa delar. En inventering pågår sedan 2007, den är ännu inte färdig. Det stickprov vi gjorde visade att inventeringen inte är aktuell. Vi rekommenderar följande åtgärder: Upprätta rutiner för hur inköp av byggnadsanknutna konstverk ska införskaffas Slutför skyndsamt inventeringen av kommunens konstinnehav Följ upp och aktualisera konstregistret Överväg om dyrbara inventarier också ska ingå i kommunens konstregister 6

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Simon Löwenthal Oktober 2017 Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2.

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Linda Gustavsson Adrian Göransson April 2013 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga... 5 2.3. Metod och avgränsning... 5 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av konsten i kommunen.

Revisionsrapport Granskning av konsten i kommunen. Revisionsrapport Granskning av konsten i kommunen. Östersunds kommun 7 juni 2013 Ante Strängby revisor Marianne Harr certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Regler,

Läs mer

Granskning av landstingets konsthantering

Granskning av landstingets konsthantering LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2017-02-16 JM Rev/16030 Granskning av landstingets konsthantering Rapport 17-16 Granskning av landstingets konstinnehav Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Granskning av kulturoch

Granskning av kulturoch Revisionsrapport Granskning av kulturoch fritidsnämndens interna kontroll avseende kommunens hantering av konst Malin Kronmar Kalmar kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun Version: 1 Revisionsdatum:2018-03-14 Upprättad av: Helen Amborn, Emma Palmér, Yvonne Persson Roll/funktion: bibliotekschef, kultursekreterare, kommunjurist Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden 24 april

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Simon Löwenthal 2017-06-19 Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2.

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin Hantering av konst Gotlands kommun Revisionsrapport 2010-12-16 Ramona Numelin Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och revisionsfråga... 3 Revisionsfråga... 3 3. Metod... 3 4. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Deloitte. Revisionsrapport Rutiner för förteckning av konst Härnösands Kommun 1mars 2013 Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Innehåll Sanunanfattning... I I. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3.

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingsstyrelsens kontroll över konstföremål

Uppföljande granskning av landstingsstyrelsens kontroll över konstföremål Uppföljande granskning av landstingsstyrelsens kontroll över konstföremål Rapport nr 07/2016 December 2016 Clara Wiklund, revisionskontoret Diarienummer: REV 25:2-2016 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Riktlinjer för konsthantering inom Landstinget Sörmland

Riktlinjer för konsthantering inom Landstinget Sörmland Landstingets ledningsstab H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R FM-enheten, Helena Söderquist 2011-06-29 LS-LED11-410 LS-FMO11-026 Riktlinjer för konsthantering inom Landstinget Sörmland Ärendebeskrivning

Läs mer

1. Konst inom Älvkarleby kommun 3. 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4. 3. Beslutsprocess 4. 4. Konstförråd och konstregister 5

1. Konst inom Älvkarleby kommun 3. 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4. 3. Beslutsprocess 4. 4. Konstförråd och konstregister 5 1 Innehåll sida 1. Konst inom Älvkarleby kommun 3 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4 3. Beslutsprocess 4 4. Konstförråd och konstregister 5 5. Konst hos extern brukare 5 6. Donation och

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kommunens hantering av konstföremål Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 17 december 2012 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av kommunens hantering av konstföremål Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 17 december 2012 Antal sidor: 11 Granskning av kommunens hantering av konstföremål Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 17 december 2012 Antal sidor: 11 2013 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Konstpolicy fo r Gnosjo kommun

Konstpolicy fo r Gnosjo kommun Konstpolicy fo r Gnosjo kommun Denna policy behandlar inköp av konst till Gnosjö kommuns konstsamling, hantering av konstsamlingen samt konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln. Intentionen med kommunens

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer för hantering av den kommunala konsten 2015-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-01, 113. Bakgrund Högsby kommun äger en konstsamling. Den offentliga konsten betingar stora kulturella

Läs mer

Granskning av konsthanteringen

Granskning av konsthanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av konsthanteringen Inger Hansén Region Örebro län Innehållsförteckning Sammanfattande revisionell bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdrag

Läs mer

Granskning av Konsthanteringen Regionstyrelsen

Granskning av Konsthanteringen Regionstyrelsen Granskning av Konsthanteringen Regionstyrelsen Region Halland Revisionsrapport November 2011 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och

Läs mer

Revisionsrapport nr 3/2014. Granskning av intern kontroll över konst inom Södertälje kommun

Revisionsrapport nr 3/2014. Granskning av intern kontroll över konst inom Södertälje kommun Revisionsrapport nr 3/2014 Granskning av intern kontroll över konst inom Södertälje kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Författningssamling. Konstpolicy Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60. Gäller från och med 2015-04-14

Författningssamling. Konstpolicy Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60. Gäller från och med 2015-04-14 Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60 Gäller från och med 2015-04-14 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målsättning och syfte... 3 Organisation... 3 Definition av konst...

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Konstpolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Kommunkansliet Antagen 2012-03-06, Kf 30/12 Ansvar Bildningskansliet Datum: Sida: 2012-05-11

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OFFENTLIG KONST

VERKSAMHETSPLAN FÖR OFFENTLIG KONST VERKSAMHETSPLAN FÖR OFFENTLIG KONST LJUNGBY KOMMUN VERKSAMHETSPLAN FÖR OFFENTLIG KONST Gäller från: 2018-06-18 Gäller för: Ljungby kommun Faställd av: Kommunfullmäktige Utarbetad av: Kulturstrateg Version:

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Vård, drift och underhåll av konst

Vård, drift och underhåll av konst 2014-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Kulturnämnden Vård, drift och underhåll av konst Förslag till beslut 1. Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Kulturnämnden beslutar att alla verk

Läs mer

Svar på kommunrevisorernas granskning av internkontroll av konst och inventarier

Svar på kommunrevisorernas granskning av internkontroll av konst och inventarier Tjänsteskrivelse 1 (4) 2018-04-26 KFN 2017.0096 Kultur- och föreningsförvaltningen Handläggare Claes Åsenblad Kultur- och föreningsnämnden Svar på kommunrevisorernas granskning av internkontroll av konst

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Mölndals Stad. !l ERNST& YOUNG. Kartläggning av hantering av. konstsamlingar MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diarenr. Revisionsrapport 2013

Mölndals Stad. !l ERNST& YOUNG. Kartläggning av hantering av. konstsamlingar MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diarenr. Revisionsrapport 2013 konstsamlingar Kartläggning av hantering av Mölndals Stad Diarenr 2013-02 25 Revisorerna MÖLNDALS STAD Revisionsrapport 2013 L Il hl l 5) fr!l ERNST& YOUNG Genomförd på uppdrag av revisorerna februari

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kommunens hantering av konst

Jönköpings kommun. Granskning av kommunens hantering av konst Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Jönköpings kommun Jönköpings kommun Granskning av kommunens hantering av konst Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för lös konst

Riktlinjer för lös konst 2 ( 7 ) Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv,

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll 2010 Återrapportering

Intern kontroll 2010 Återrapportering 1(7) KS 2011/0013 Intern kontroll 2010 Återrapportering Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer uppdrar årligen till Pricewaterhouse- Coopers att granska kommunens interna kontroll. Resultatet av

Läs mer

Revisionsrapport. Bollnäs kommun. Granskning av Privata medel. Mars Hantering av privata medel inom LSS

Revisionsrapport. Bollnäs kommun. Granskning av Privata medel. Mars Hantering av privata medel inom LSS Revisionsrapport Mars 2004 Lena Forssell Granskning av Privata medel Hantering av privata medel inom LSS Bollnäs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Uppdrag...1 1.2 Revisionsfråga...1 1.3

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking 2007-10-31 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll av inventarier

Granskning av intern kontroll av inventarier 2019-04-02 Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen Byggnads- och räddningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Omsorgs- och socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Granskning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Hantering av kommunens konstinnehav

Hantering av kommunens konstinnehav Tjänsteskrivelse 1(2) 2019-02-27 KFN 2018-00086 Kultur- och föreningsförvaltningen Claes Åsenblad Kultur- och föreningsnämnden Hantering av kommunens konstinnehav Sammanfattning Vid kultur- och föreningsnämndens

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet

Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet Simon Lindskog Hanna Franck Larsson December 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424

Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424 Enheten för Administration kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2017-03-15 KN 2017/424 Handläggare: David Malmberg Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Alla nämnder bolag ska upprätta interna kontrollplaner

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

SALA. ä :xp il?)io 11( KFN 91. Policy för offentlig konst. Bilagaärende KFN2016/42,policy för offentligkonst. Per Larsson [SBA]yrkar

SALA. ä :xp il?)io 11( KFN 91. Policy för offentlig konst. Bilagaärende KFN2016/42,policy för offentligkonst. Per Larsson [SBA]yrkar SALA KOMMUN Bilaga KS 2016/193/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR-OCHFRITIDSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2016-10-06 6 (22) KFN 91 Dnr 2015/635 Beredning Bilagaärende KFN2016/42,policy för offentligkonst Ärendet

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Motionärerna

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 176 Dnr KS/2017:298. Konstpolicy i Mjölby kommun

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 176 Dnr KS/2017:298. Konstpolicy i Mjölby kommun Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-06 1 (1) Sida 176 Dnr KS/2017:298 Konstpolicy i Mjölby kommun Bakgrund Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram ett förslag till

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 94 2(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. POLITISKA BESLUT OCH MEDVERKAN 3 2. ANSVAR 3 3. ÄGANDE, GALLRING OCH MEDVERKAN

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor RevisionsPM Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor Kristianstad kommun November 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Kommunens rutiner för hantering av avtal

Kommunens rutiner för hantering av avtal Revisionsrapport* Kommunens rutiner för hantering av avtal Bollnäs kommun April 2007 Åke Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdrag, bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Anläggningsredovisning

Anläggningsredovisning Revisionsrapport Anläggningsredovisning Stefan Fredriksson Cert. kommunal revisor Hammarö kommuns revisorer Anläggningsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

att genomföra förändringar i konsthanteringen i enlighet med förslag i tjänsteskrivelsen,

att genomföra förändringar i konsthanteringen i enlighet med förslag i tjänsteskrivelsen, 1(8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-09-19 RS110150 Eva Nyhammar, verksamhetschef Kultur 035-17 98 89 REGIONSSTYRELSEN Konsthantering Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av biblioteksverksamheten

Granskning av biblioteksverksamheten Revisionsrapport* Granskning av biblioteksverksamheten Boden kommun December 2008 Andreas Jönsson *connectedthinking 2008-12-09 Andreas Jönsson Ulla Lundberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Genomlysning av konsthanteringen i Solna stad en förstudie

Genomlysning av konsthanteringen i Solna stad en förstudie Genomlysning av konsthanteringen i Solna stad en förstudie Kultur- och fritidsförvaltningen, Solna stad Februari 2011 Joakim Boström Margareta Irenaeus (1) Uppdraget PwC har fått i uppdrag av Kultur och

Läs mer

Riktlinjer för offentlig konst

Riktlinjer för offentlig konst Dokumentansvarig Charlotte Strömberg Eliasson, 0485-478 60 Handbok RIKTLINJE Beslutande Kommunstyrelsens 243 2017-10-10 Giltighetstid 16 oktober 2017-2021 1(6) Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län Granskning av landstingets hantering av konst KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 2 4. Metod och avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig

Läs mer

pwc Revisionsrapport '"k "US" 2 B SALA KOMMUN #5 2 Kommunstyre!sens förvaltning .". %l- Iarlanr "" Amllaua l l l ' 5 Petra Ribba.

pwc Revisionsrapport 'k US 2 B SALA KOMMUN #5 2 Kommunstyre!sens förvaltning .. %l- Iarlanr  Amllaua l l l ' 5 Petra Ribba. www.pwc.se SALA KOMMUN Kommunstyre!sens förvaltning '"k- 2018 "US" 2 B Iarlanr "" Amllaua Revisionsrapport l l l '. ' l l l I l I l l 5 Petra Ribba. _. c a Gabrlel Uhlm Juni 2018,i- ' (än.., I "fa.". %l-

Läs mer

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman föredrar ärendet.

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman föredrar ärendet. '. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET EH22) KOMMUN Sammanträdesdatum 2016-11-15 221 Policy för offentlig konst Dnr2015/635-Iö lnlednlng Syftet med offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Bollnäs Kommun

Uppföljning av revisionsrapporten Investeringsprocessen Bollnäs Kommun www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund, uppdrag och metod...3

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Intern kontrollgranskning avseende kommunens konst

Intern kontrollgranskning avseende kommunens konst Intern kontrollgranskning avseende kommunens konst Kristianstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Carl-Magnus Stensson, PwC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer