Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer"

Transkript

1 Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer Den andra upplagan av The International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) publicerades Den innehåller nomenklatur med koder avseende tumörers morfologi (histopatologi) och inkluderas här för dem som önskar använda den som komplettering till kapitel II. Morfologikoderna avser det mikroskopiska utseendet av tumörvävnader och celler och består av en femställig sifferkod; i de fyra första positionerna anges tumörens histologiska typ och i den femte (efter ett snedstreck) tumörens malignitet och förhållande till omgivningen ( malignitetskoden ). De kodsiffror som används för den femte positionen är följande: /0 Benign /1 Oklart om benign eller malign Gränsfall till malign tumör 1 Låg malignitetspotential 1 /2 Cancer in situ Intraepitelial Icke infiltrerande Icke invasiv /3 Malign, primärtumör /6 Malign, metastatiskt växande /9 Malign, oklart om primär eller metastatisk De morfologikoder som anges i det följande inkluderar dessa malignitetskoder. Malignitetskoden skall dock ändras om annan information talar härför. Så anses t ex kordom vara maligna och får därför kodbeteckningen M9370/3, men för diagnosen benignt kordom skall koden M9370/0 användas. På liknande sätt skall ytspridande adenokarcinom (M8143/3) kodas M8143/2, när det beskrivs som non-invasivt, och malignt melanom (M8720/3) kodas M8720/6, när det anges uppträda i metastatisk lokalisation. 1 Gäller ej för cystadenom i ovariet (M844-M849), som kodas som maligna (/3 i femtepositionen).

2 Följande tabell visar relationen mellan malignitetskoden och de olika sektionerna i kapitel II: Malignitets- Kapitel IIkod kategorier /0 Benigna tumörer D10-D36 /1 Tumörer av osäker eller okänd natur D37-D48 /2 Cancer in situ D00-D09 /3 Maligna tumörer som anges som, eller antas C00-C76 vara, primära C80-C97 /6 Maligna tumörer som anges som, eller antas C77-C79 vara, sekundära (metastatiska) Malignitetskoden /9 i ICD-O används inte här, eftersom alla maligna tumörer bedöms vara antingen primära (/3) eller metastatiska (/6) enligt övrig tillgänglig information. Endast den första termen i den kompletta ICD-O-morfologinomenklaturen anges i det följande vid respektive kodnummer. Den alfabetiska förteckningen inkluderar emellertid vissa ICD-Osynonymer. Vissa tumörtyper är knutna till bestämda lägen eller vävnadstyper. Så uppträder t ex nefroblastom (M8960/3) definitionsmässigt enbart i njuren, hepatocellulär cancer (M8170/3) är alltid primär i levern och basalcellscancer (M8090/3) förekommer så gott som undantagslöst i huden. I fråga om sådana tumörformer har den motsvarande kapitel II-koden lagts till inom parentes. Således följs tumörtypen nefroblastom av koden för malign tumör i njure (C64). För basalcellscancer anges koden för malign tumör i huden (C44.-) med den fjärde positionen lämnad öppen. Den tillämpliga fjärde siffran för det rapporterade läget skall användas här. De kapitel II-koder som anges tillsammans med morfologikoderna skall användas när tumörens lokalisation inte är angiven i journalen eller på anmälningsblanketten. Kapitel II-koder har inte angivits ifråga om flertalet mikroskopiska diagnoser eftersom samma histologiska typ av tumör kan uppträda i mer än ett organ. Således har adenokarcinom UNS (M8140/3) inte givits någon kapitel II-kod eftersom denna histologiska tumörtyp kan vara primär i många olika organ och vävnader. Ibland kan problem uppkomma när en i diagnosen angiven lokalisation skiljer sig från den som indikeras av den lägesspecifika koden. I sådana fall skall den angivna kapitel II-koden ej gälla utan koden för det angivna läget användas. Exempelvis anges C50.- tillsammans med den histopatologiska diagnosen infiltrerande gångcancer (M8500/3), därför att denna typ av cancer vanligen uppträder i bröstvävnad. Om emellertid diagnosen infiltrerande gångcancer anges ifråga om en primär cancer utgången från pankreasvävnad skall den korrekta koden vara C25.9 (pankreas, ospecificerad).

3 I fråga om tumörer utgångna från lymfatisk och hematopoetisk vävnad (M959-M998) skall de tillämpliga koderna i C81-C96 och D45-D47 användas. Dessa kapitel II-koder används oberoende av vilket läge som anges för tumören. Problem med kodningen uppstår ibland när en histopatologisk diagnos innehåller två beteckningar som har skilda kodsiffror. Som exempel kan nämnas övergångsepitelcancer med skivepiteldifferentiering (metaplasi). Övergångsepitelcancer UNS kodas M8120/3 och skivepitelcancer UNS M8070/3. I sådana fall skall det högre numret (M8120/3 i detta exempel) användas eftersom det vanligtvis är mer specificerat. M800 Neoplasmer UNS M8000/0 Neoplasm, benign M8000/1 Neoplasm, oklart om benign eller malign M8000/3 Neoplasm, malign M8000/6 Neoplasm, metastatisk M8001/0 Tumörceller, benigna M8001/1 Tumörceller, oklart om benigna eller maligna M8001/3 Tumörceller, maligna M8002/3 Malign tumör, småcellig typ M8003/3 Malign tumör, jättecellstyp M8004/3 Malign tumör, spolformig celltyp M801-M804 Epiteliala neoplasmer UNS M8010/0 Epitelial tumör, benign M8010/2 Cancer in situ UNS M8010/3 Karcinom UNS M8010/6 Karcinom, metatatiskt UNS M8011/0 Epiteliom, benignt M8011/3 Epiteliom, malignt M8012/3 Storcelligt karcinom UNS M8020/3 Karcinom, odifferentierat UNS M8021/3 Karcinom, anaplastiskt UNS M8022/3 Polymorfcelligt karcinom M8030/3 Jättecells- och spolcellskarcinom M8031/3 Jättecellskarcinom M8032/3 Spolcellskarcinom M8033/3 Pseudosarkomatöst karcinom M8034/3 Polygonalcellskarcinom M8040/1 Tumorlet M8041/3 Småcelligt karcinom UNS M8042/3 Oatcellskarcinom (C34.-) M8043/3 Småcelligt karcinom av spolcellstyp (C34.-) M8044/3 Småcelligt karcinom av intermediärcellstyp (C34.-) M8045/3 Småcelligt-storcelligt karcinom (C34.-) M805-M808 Skivepitelneoplasmer M8050/0 Papillom UNS (undantag: papillom i urinvägar M8120/1) M8050/2 Papillär cancer in situ

4 M8050/3 Papillärt karcinom UNS M8051/0 Verruköst papillom M8051/3 Verruköst karcinom UNS M8052/0 Skivepitelpapillom M8052/3 Papillär skivepitelcancer M8053/0 Inverterat papillom M8060/0 Papillomatos UNS M8070/2 Skivepitelcancer in situ UNS M8070/3 Skivepitelcancer UNS M8070/6 Skivepitelcancer, metastatisk UNS M8071/3 Skivepitelcancer, hornbildande UNS M8072/3 Skivepitelcancer, storcellig, ej hornbildande M8073/3 Skivepitelcancer, småcellig, ej hornbildande M8074/3 Skivepitelcancer, spolcellig M8075/3 Adenoid skivepitelcancer M8076/2 Skivepitelcancer in situ med misstänkt stromainvasion (DO6.-) M8076/3 Skivepitelcancer, mikroinvasiv (C53.-) M8077/2 Intraepitelial neoplasi, grad III, i cervix, vulva och vagina M8080/2 Queyrats erytroplasi (D07.4) M8081/2 Bowens sjukdom M8082/3 Lymfoepitelialt karcinom M809-M811 Basalcellsneoplasmer M8090/1 Basalcellstumör (D48.5) M8090/3 Basalcellscancer UNS (C44.-) M8091/3 Multifokal basalcellscancer (C44.-) M8092/3 Basalcellscancer, morfeatyp (C44.-) M8093/3 Basalcellscancer, fibroepitelial (C44.-) M8094/3 Basoskvamöst karcinom (C44.-) M8095/3 Metatypisk cancer (C44.-) M8096/0 Jadassohns intraepidermala epiteliom (klonal seborroisk keratos) (D23.-) M8100/0 Trikoepiteliom (D23.-) M8101/0 Trikofollikulom (D23.-) M8102/0 Trikolemmom (D23.-) M8110/0 Pilomatrixom UNS (D23.-) M8110/3 Pilomatrixkarcinom (C44.-) M812-M813 Övergångsepitelpapillom och -karcinom M8120/0 Övergångsepitelpapillom UNS M8120/1 Urotelialt papillom M8120/2 Övergångsepitelcancer in situ M8120/3 Övergångsepitelcancer UNS M8121/0 Papillom av Schneidertyp M8121/1 Inverterat övergångsepitelpapillom M8121/3 Karcinom av Schneidertyp M8122/3 Övergångsepitelcancer, spolcellig M8123/3 Karcinom av basaloid typ (C21.1) M8124/3 Kloakogent karcinom (C21.2) M8130/3 Papillär övergångsepitelcancer

5 M814-M838 Adenom och adenokarcinom M8140/0 Adenom UNS M8140/1 Bronkialadenom UNS (D38.1) M8140/2 Adenokarcinom in situ UNS M8140/3 Adenokarcinom UNS M8140/6 Adenokarcinom, metastatiskt UNS M8141/3 Skirröst adenokarcinom M8142/3 Linitis plastica (C16.-) M8143/3 Adenokarcinom av ytspridningstyp M8144/3 Adenokarcinom, intestinal typ (C16.-) M8145/3 Karcinom, diffus typ (C16.-) M8146/0 Monomorft adenom M8147/0 Basalcellsadenom (D11.-) M8147/3 Basalcellsadenokarcinom (C07.-, C08.-) M8150/0 Öcellsadenom (D13.7) M8150/3 Öcellskarcinom (C25.4) M8151/0 Insulinom UNS (D13.7) M8151/3 Insulinom, malignt (D25.4) M8152/0 Glukagonom UNS (D13.7) M8152/3 Glukagonom, malignt (C25.4) M8153/1 Gastrinom UNS M8153/3 Gastrinom, malignt M8154/3 Blandtyp av öcells- och exokrint adenokarcinom (C25.-) M8155/3 Vipom M8160/0 Gallgångsadenom (D13.4, D13.5) M8160/3 Gallgångskarcinom (kolangiokarcinom) (C22.1) M8161/0 Cystadenom av gallgångstyp M8161/3 Cystadenokarcinom av gallgångstyp M8162/3 Klatskintumör (C22.1) M8170/0 Levercellsadenom (D13.4) M8170/3 Levercellscancer (hepatocellulärt karcinom) UNS (C22.0) M8171/3 Levercellscancer, fibrolamellärt växande (C22.0) M8180/3 Kombinerat hepatocellulärt karcinom och kolangiokarcinom (C22.0) M8190/0 Trabekulärt adenom M8190/3 Trabekulärt adenokarcinom M8191/0 Embryonalt adenom M8200/0 Dermalt cylindrom (D23.-) M8200/3 Adenoidcystiskt karcinom M8201/3 Kribriformt karcinom M8202/0 Mikrocystiskt adenom (D13.7) M8210/0 Adenomatös polyp UNS M8210/2 Adenokarcinom in situ i adenomatös polyp M8210/3 Adenokarcinom i adenomatös polyp M8211/0 Tubulärt adenom UNS M8211/3 Tubulärt adenokarcinom M8220/0 Adenomatös kolonpolypos (D12.-) M8220/3 Adenokarcinom vid kolonpolypos (C18.-) M8221/0 Multipla adenomatösa polyper

6 M8221/3 Adenokarcinom i multipla adenomatösa polyper M8230/3 Solitt karcinom UNS M8231/3 Carcinoma simplex M8240/1 Karcinoid UNS, i appendix (D37.3) M8240/3 Karcinoid UNS (utom i appendix M8240/1) M8241/1 Karcinoid, argentaffin UNS M8241/3 Karcinoid, agentaffin, malign M8243/3 Slemcellskarcinoid (C18.1) M8244/3 Karcinoid av sammansatt typ M8245/3 Adenokarcinoid M8246/3 Neuroendokrint karcinom M8247/3 Merkelcellskarcinom (C44.-) M8248/1 Apudom M8250/1 Lungadenomatos (D38.1) M8250/3 Bronkiolo-alveolärt adenokarcinom (C34.-) M8251/0 Alveolarcellsadenom (D14.3) M8251/3 Alveolarcellscancer (C34.-) M8260/0 Papillärt adenom UNS M8260/3 Papillärt adenokarcinom UNS M8261/1 Villöst adenom UNS M8261/2 Adenokarcinom in situ i villöst adenom M8261/3 Adenokarcinom i villöst adenom M8262/3 Villöst adenokarcinom M8263/0 Tubulovillöst adenom UNS M8263/2 Adenokarcinom in situ i tubulovillöst adenom M8263/3 Adenokarcinom i tubulovillöst adenom M8270/0 Kromofobt adenom (D35.2) M8270/3 Kromofobt karcinom (C75.1) M8271/0 Prolaktinom (D35.2) M8280/0 Acidofilt adenom (D35.2) M8280/3 Acidofilt karcinom (C75.1) M8281/0 Adenom av blandad acidofil-basofil typ (D35.2) M8281/3 Karcinom av blandad acidofil-basofil typ (C75.1) M8290/0 Oxyfilt adenom M8290/3 Oxyfilt adenokarcinom M8300/0 Basofilt adenom (D35.2) M8300/3 Basofilt karcinom (C75.1) M8310/0 Klarcelligt adenom M8310/3 Klarcelligt adenokarcinom UNS M8311/1 Hypernefroid tumör M8312/3 Njurcellskarcinom (C64) M8313/0 Klarcelligt adenofibrom M8314/3 Lipidrikt karcinom (C50.-) M8315/3 Glykogenrikt karcinom (C50.-) M8320/3 Granularcellskarcinom M8321/0 Huvudcellsadenom (D35.1) M8322/0 Adenom med vattenklara celler (D35.1) M8322/3 Adenokarcinom med vattenklara celler (C75.0) M8323/0 Adenom av blandad celltyp

7 M8323/3 Adenokarcinom av blandad celltyp M8324/0 Lipoadenom M8330/0 Follikulärt adenom (D34) M8330/3 Follikulärt adenokarcinom UNS (C73) M8331/3 Follikulärt adenokarcinom, högt differentierat (C73) M8332/3 Follikulärt adenokarcinom, trabekulärt växande (C73) M8333/0 Mikrofollikulärt adenom (D34) M8334/0 Makrofollikulärt adenom (D34) M8340/3 Papillärt karcinom, follikulär variant (C73) M8350/3 Skleroserande karcinom, ej kapselavgränsat (C73) M8360/1 Multipla endokrina adenom M8361/1 Juxtaglomerulär tumör (D41.0) M8370/0 Binjurebarkadenom UNS (D35.0) M8370/3 Binjurebarkkarcinom (C74.0) M8371/0 Kortikalt binjureadenom, kompakt celltyp (D35.0) M8372/0 Binjurebarkadenom, kraftigt pigmenterad variant (D35.0) M8373/0 Binjurebarkadenom, klarcellstyp (D35.0) M8374/0 Binjurebarkadenom, glomerulosacellsderiverat (D35.0) M8375/0 Binjurebarkadenom, blandad celltyp (D35.0) M8380/0 Adenom av endometrioid typ UNS (D27) M8380/1 Atypiskt adenom av endometrioid typ (borderline-variant) (D39.1) M8380/3 Endometrioid cancer (C56) M8381/0 Adenofibrom av endometrioid typ UNS (D27) M8381/1 Adenofibrom av endometrioid typ (borderline-variant) (D39.1) M8381/3 Malignt adenofibrom av endometrioid typ (C56) M839-M842 Neoplasmer utgångna från hudadnexa M8390/0 Hudadnexadenom (D23.-) M8390/3 Hudadnexkarcinom C44.-) M8400/0 Svettkörteladenom (D23.-) M8400/1 Svettkörteltumör UNS (D48.5) M8400/3 Svettkörtelcancer (C44.-) M8401/0 Apokrint adenom M8401/3 Apokrint adenokarcinom M8402/0 Ekkrint akrospirom (D23.-) M8403/0 Ekkrint spiradenom (D23.-) M8404/0 Hidrocystom (D23.-) M8405/0 Papillärt hidradenom (D23.-) M8406/0 Papillärt syringadenom (D23.-) M8407/0 Syringom UNS (D23.-) M8408/0 Ekkrint papillärt adenom (D23.-) M8410/0 Talgkörteladenom (D23.-) M8410/3 Talgkörtelcancer (C44.-) M8420/0 Apokrincellsadenom (D23.2) M8420/3 Apokrint adenokarcinom (C44.2) M843 Mukoepidermoida neoplasmer M8430/1 Mukoepidermoid tumör (oklart om malign eller benign) M8430/3 Mukoepidermoid cancer

8 M844-M849 Cystiska, mucinösa och serösa neoplasmer M8440/0 Cystadenom UNS M8440/3 Cystadenokarcinom UNS M8441/0 Seröst cystadenom UNS (D27) M8441/3 Seröst cystadenokarcinom UNS (C56) M8442/3 Seröst cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56) M8450/0 Papillärt cystadenom UNS (D27) M8450/3 Papillärt cystadenokarcinom UNS (C56) M8451/3 Papillärt cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56) M8452/1 Papillär cystisk neoplasm (D37.7) M8460/0 Papillärt seröst cystadenom UNS (D27) M8460/3 Papillärt seröst cystadenokarcinom (C56) M8461/0 Seröst papillom (D27) M8461/3 Seröst papillärt karcinom (C56) M8462/3 Papillärt seröst cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56) M8470/0 Mucinöst cystadenom UNS (D27) M8470/3 Mucinöst cystadenokarcinom UNS (C56) M8471/0 Papillärt mucinöst cystadenom UNS (D27) M8471/3 Papillärt mucinöst cystadenokarcinom (C56) M8472/3 Mucinöst cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56) M8473/3 Papillärt mucinöst cystadenom, atypiskt (borderline-typ) (C56) M8480/0 Mucinöst adenom M8480/3 Mucinöst adenokarcinom M8480/6 Pseudomyxoma peritonei (C78.6) M8481/3 Slemproducerande adenokarcinom M8490/3 Signetringcellscancer M8490/6 Metastatisk signetringcellscancer M850-M854 Duktala, lobulära och medullära neoplasmer M8500/2 Intraduktal karcinom, ej infiltrerande UNS M8500/3 Duktalt karcinom, infiltrerande (C50.-) M8501/2 Komedocancer, ej infiltrerande (D05.-) M8501/3 Komedocancer UNS (C50.-) M8502/3 Juvenilt mammarkarcinom (C50.-) M8503/0 Intraduktalt papillom M8503/2 Icke infiltrerande intraduktalt papillärt adenokarcinom (D05.-) M8503/3 Intraduktalt papillärt adenokarcinom, invasivt (C50.-) M8504/0 Intracystiskt papillärt adenom M8504/2 Intracystiskt karcinom, ej infiltrerande M8504/3 Intracystiskt karcinom UNS M8505/0 Gångpapillomatos UNS M8506/0 Adenom i bröstvårtan (D24) M8510/3 Medullärt karcinom UNS M8511/3 Medullärt karcinom med amyloidstroma (C73) M8512/3 Medullärt karcinom med lymfoidstroma (C50.-) M8520/2 Lobulär cancer in situ (D05.0) M8520/3 Lobulär cancer UNS (C50.-) M8521/3 Duktal cancer, infiltrativ (C50.-)

9 M8522/2 Duktalt karcinom och lobulärt karcinom in situ (D05.7) M8522/3 Duktal och lobulär cancer, infiltrerande (C50.-) M8530/3 Inflammatoriskt karcinom (C50.-) M8540/3 Pagets sjukdom i bröstvävnad (C50.-) M8541/3 Pagets sjukdom kombinerad med infiltrerande gångcancer i bröstvävnad (C50.-) M8542/3 Pagets sjukdom, extramammar (utom Pagets sjukdom i benvävnad) M8543/3 Pagets sjukdom kombinerad med intraduktal bröstcancer (C50.-) M855 Acinärcellsneoplasmer M8550/0 Acinärcellsadenom M8550/1 Acinärcellsneoplasi UNS M8550/3 Acinärcellskarcinom M856-M858 Sammansatta epiteliala neoplasmer M8560/3 Adenoskvamöst karcinom M8561/0 Adenolymfom (C11.-) M8562/3 Epitelialt-myoepitelialt karcinom M8570/3 Adenokarcinom med skivepitelmetaplasi M8571/3 Adenokarcinom med kartilaginär och osseös metaplasi M8572/3 Adenokarcinom med spolcellsmetaplasi M8573/3 Adenokarcinom med apokrin metaplasi M8580/0 Tymom, benignt (D15.0) M8580/3 Tymom, malignt (C37) M859-M867 Specialiserade gonadneoplasmer M8590/1 Stromacellstumör utgången från könscellssträngen M8600/0 Tekom UNS (D27) M8600/3 Tekom, malignt (C56) M8601/0 Tekom, luteiniserat (D27) M8602/0 Skleroserande stromatumör (D27) M8610/0 Luteom UNS (D27) M8620/1 Granulosacellstumör UNS (D39.1) M8620/3 Granulosacellstumör, malign (C56) M8621/1 Granulosacell-tekacellstumör (D39.1) M8622/1 Juvenil granulosacellstumör (D39.1) M8623/1 Tumör med annulära tubuli utgången från könscellssträngen (D39.1) M8630/0 Androblastom, benignt M8630/1 Androblastom UNS M8630/3 Androblastom, malignt M8631/0 Sertoli-Leydigcellstumör M8632/1 Gynandroblastom (D39.1) M8640/0 Sertolicellstumör UNS M8640/3 Sertolicellskarcinom (C62.-) M8641/0 Sertolicellstumör med lipidupplagring (D27) M8650/0 Leydigcellstumör, benign (D29.2) M8650/1 Leydigcellstumör UNS (D40.1) M8650/3 Leydigcellstumör, malign (C62.-) M8660/0 Hiluscellstumör (D27) M8670/0 Lipidcellstumör i ovariet (D27)

10 M8671/0 Binjureresttumör M868-M871 Paragangliom och glomustumörer M8680/1 Paragangliom UNS M8680/3 Paragangliom, malignt M8681/1 Sympatikusparagangliom. M8682/1 Parasympatikusparagangliom M8683/0 Gangliocytiskt paragangliom (D13.2) M8690/1 Glomus jugulare-tumör (D44.7) M8691/1 Aortic body-tumör (D44.7) M8692/1 Carotid body-tumör (D44.6) M8693/1 Extraadrenalt paragangliom UNS M8693/3 Extraadrenalt paragangliom, malignt M8700/0 Feokromocytom UNS (D35.0) M8700/3 Feokromocytom, malignt (C74.1) M8710/3 Glomangiosarkom M8711/0 Glomustumör M8712/0 Glomangiom M8713/0 Glomangiomyom M872-M879 Nevi och melanom M8720/0 Pigmentnevus UNS (D22.-) M8720/2 Malignt melanom in situ (D03.-) M8720/3 Malignt melanom UNS M8721/3 Nodulärt malignt melanom (C43.-) M8722/0 Ballongcellsnevus (D22.-) M8722/3 Malignt melanom av ballongcellstyp (C43.-) M8723/0 Halonevus (D22.-) M8723/3 Malignt melanom, regredierande (C43.-) M8724/0 Fibrös näspapel (D22.3) M8725/0 Neuronevus (D22.-) M8726/0 Jättecellsnevus (D31.4) M8727/0 Dysplastisk nevus (D22.-) M8730/0 Opigmenterad nevus (D22.-) M8730/3 Amelanotiskt malignt melanom (C43.-) M8740/0 Junctionnevus UNS (D22.-) M8740/3 Malignt melanom i junctionnevus (C43.-) M8741/2 Precancerös melanos UNS (D03.-) M8741/3 Malignt melanom i precancerös melanos (C43.-) M8742/2 Hutchinsons melanotiska fräknar UNS (D03.-) M8742/3 Malignt melanom i Hutchinsons melanotiska fräknar (C43.-) M8743/3 Malignt melanom av ytspridningstyp (C43.-) M8744/3 Akralt lentiginöst malignt melanom (C43.-) M8745/3 Desmoplastiskt malignt melanom (C43.-) M8750/0 Intradermalt nevus (D22.-) M8760/0 Sammansatt nevus (D22.-) M8761/1 Jättepigmentnevus UNS (D48.5) M8761/3 Malignt melanom i jättepigmentnevus (C43.-) M8770/0 Nevus av epitelioid- och spolcells-typ (D22.-)

11 M8770/3 Malignt melanom av blandad epitelioidcellig och spolcellig typ M8771/0 Epitelioidcellsnevus (D22.-) M8771/3 Epitelioidcelligt malignt melanom M8772/0 Spolcellsnevus (D22.-) M8772/3 Spolcelligt malignt melanom UNS M8773/3 Spolcelligt malignt melanom, typ A (C69.4) M8774/3 Spolcelligt malignt melanom, typ B (C69.4) M8780/0 Blått nevus UNS (D22.-) M8780/3 Malignt blått nevus (C43.-) M8790/0 Cellulärt blått nevus (D22.-) M880 Mjukdelsneoplasmer och sarkom UNS M8800/0 Mjukdelstumör, benign M8800/3 Sarkom UNS M8800/6 Sarkomatos UNS M8801/3 Spolcellssarkom M8802/3 Jättecellssarkom (utom i ben M9250/3) M8803/3 Småcelligt sarkom M8804/3 Epitelioitt sarkom M881-M883 Fibromatösa neoplasmer M8810/0 Fibrom UNS M8810/3 Fibrosarkom UNS M8811/0 Fibromyxom M8811/3 Fibromyxosarkom M8812/0 Periostealt fibrom (D16.-) M8812/3 Periostealt fibrosarkom (C40.-, C41.-) M8813/0 Fasciefibrom M8813/3 Fasciefibrosarkom M8814/3 Juvenilt fibrosarkom M8820/0 Elastofibrom M8821/1 Aggressiv fibromatos M8822/1 Abdominell fibromatos M8823/1 Desmoplastiskt fibrom M8824/1 Myofibromatos M8830/0 Fibröst histiocytom UNS M8830/1 Atypiskt fibröst histiocytom M8830/3 Malignt fibröst histiocytom M8832/0 Dermatofibrom UNS (D23.-) M8832/3 Dermatofibrosarkom UNS (C44.-) M8833/3 Dermatofibrosarcoma protuberans M884 Myxomatösa neoplasmer M8840/0 Myxom UNS M8840/3 Myxosarkom M8841/1 Angiomyxom M885-M888 Lipomatösa neoplasmer M8850/0 Lipom UNS (D17.-)

12 M8850/3 Liposarkom UNS M8851/0 Fibrolipom (D17.-) M8851/3 Liposarkom, högdifferentierat M8852/0 Fibromyxolipom (D17.-) M8852/3 Myxoitt liposarkom M8853/3 Liposarkom av rundcellstyp M8854/0 Pleomorft lipom (D17.-) M8854/3 Pleomorft liposarkom M8855/3 Liposarkom av blandad typ M8856/0 Intramuskulärt lipom (D17.-) M8857/0 Spolcellslipom (D17.-) M8858/3 Dedifferentierat liposarkom M8860/0 Angiomyolipom (D17.-) M8861/0 Angiolipom UNS (D17.-) M8870/0 Myelolipom (D17.-) M8880/0 Hibernom (D17.-) M8881/0 Lipoblastomatos (D17.-) M889-M892 Myomatösa neoplasmer M8890/0 Leiomyom UNS M8890/1 Leiomyomatos UNS M8890/3 Leiomyosarkom UNS M8891/0 Epiteloitt leiomyom M8891/3 Epiteloitt leiomyosarkom M8892/0 Cellulärt leiomyom M8893/0 Bisarrt leiomyom M8894/0 Angiomyom M8894/3 Angiomyosarkom M8895/0 Myom M8895/3 Myosarkom M8896/3 Myxoitt leiomyosarkom M8897/1 Glattmuskelcellstumör UNS M8900/0 Rabdomyom UNS M8900/3 Rabdomyosarkom UNS M8901/3 Pleomorft rabdomyosarkom M8902/3 Rabdomyosarkom av blandad typ M8903/0 Fetalt rabdomyom M8904/0 Adult rabdomyom M8910/3 Embryonalt rabdomyosarkom M8920/3 Alveolärt rabdomyosarkom M893-M899 Komplexa blandade och stromacellsneoplasier M8930/0 Endometriellt stromanodulus (D26.1) M8930/3 Endometriellt stromacellssarkom (C54.-) M8931/1 Endolymfatisk stromamyos (D39.0) M8932/0 Adenomyom M8933/3 Adenosarkom M8940/0 Pleomorft adenom M8940/3 Malign blandtumör UNS

13 M8941/3 Karcinom i pleomorft adenom (C07, C08.-) M8950/3 Blandtumör av Müllers typ (C54.-) M8951/3 Mesodermal blandtumör M8960/1 Mesoblastiskt nefrom M8960/3 Nefroblastom UNS (C64) M8963/3 Rabdoitt sarkom M8964/3 Klarcellssarkom i njure (C64) M8970/3 Hepatoblastom (C22.0) M8971/3 Pankreatoblastom (25.-) M8972/3 Lungblastom (C34.-) M8980/3 Karcinosarkom UNS M8981/3 Karcinosarkom, embryonalt M8982/0 Myoepiteliom M8990/0 Mesenkymom, benignt M8990/1 Mesenkymom UNS M8990/3 Mesenkymom, malignt M8991/3 Embryonalt sarkom M900-M903 Fibroepiteliala neoplasmer M9000/0 Brennertumör UNS (D27) M9000/1 Brennertumör, gränsfall till malign tumör (D39.1) M9000/3 Brennertumör, malign (C56) M9010/0 Fibroadenom UNS (D24) M9011/0 Intrakanalikulärt fibroadenom (D24) M9012/0 Perikanalikulärt fibroadenom (D24) M9013/0 Adenofibrom UNS (D27) M9014/0 Seröst adenofibrom (D27) M9015/0 Mucinöst adenofibrom (D27) M9016/0 Jättefibroadenom (D24) M9020/0 Fyllodestumör, benign (D24) M9020/1 Fyllodestumör UNS (D48.6) M9020/3 Fyllodenstumör, malign (C50.-) M9030/0 Juvenilt fibroadenom (D24) M904 Synovialcellsderiverade neoplasmer M9040/0 Synoviom, benignt M9040/3 Synovialt sarkom UNS M9041/3 Synovialt sarkom, spolcellstyp M9042/3 Synovialt sarkom, epiteloidcellstyp M9043/3 Synovialt sarkom, bifasisk typ M9044/3 Klarcellssarkom (utom i njure M8964/3) M905 Mesoteliala neoplasmer M9050/0 Mesoteliom, benignt (D19.-) M9050/3 Mesoteliom, malignt (C45.-) M9051/0 Fibröst mesoteliom, benignt (D19.-) M9051/3 Fibröst mesoteliom, malignt (C45.-) M9052/0 Epiteloitt mesoteliom, benignt (D19.-) M9052/3 Epiteloitt mesoteliom, malignt (C45.-)

14 M9053/0 Mesoteliom, bifasiskt, benignt (D19.-) M9053/3 Mesoteliom, bifasiskt, malignt (C45.-) M9054/0 Adenomatoid tumör UNS (D19.-) M9055/1 Cystiskt mesoteliom M906-M909 Germinalcellsneoplasmer M9060/3 Dysgerminom M9061/3 Seminom UNS (C62.-) M9062/3 Seminom, anaplastiskt C62.-) M9063/3 Spermatocytiskt seminom (C62.-) M9064/3 Germinom M9070/3 Embryonalt karcinom UNS M9071/3 Endodermal sinustumör M9072/3 Polyembryom M9073/1 Gonadoblastom M9080/0 Teratom, benignt M9080/1 Teratom UNS M9080/3 Teratom, malignt UNS M9081/3 Teratokarcinom M9082/3 Malignt teratom, odifferentierat M9083/3 Malignt teratom, intermediär typ M9084/0 Dermoidcysta UNS M9084/3 Teratom med malign transformation M9085/3 Blandad germinalcellstumör M9090/0 Struma ovaii UNS (D27) M9090/3 Struma ovarii, malign (C56) M9091/1 Karcinoid i struma ovarii (D39.1) M910 Trofoblastderiverade neoplasmer M9100/0 Blåsmola (hydatidiform) UNS (O01.9) M9100/1 Invasiv blåsmola (D39.2) M9100/3 Koriokarcinom UNS M9101/3 Koriokarcinom kombinerat med andra germinalcellsstrukturer M9102/3 Malignt teratom, trofoblastiskt (C62.-) M9103/0 Partiell blåsmola (O01.1) M9104/1 Placental site trophoblastic tumour (D39.2) M911 Mesonefrom M9110/0 Mesonefrom, benignt M9110/1 Mesonefrisk tumör M9110/3 Mesonefrom, malignt M912-M916 Kärlneoplasmer M9120/0 Hemangiom UNS (D18.0) M9120/3 Hemangiosarkom M9121/0 Kavernöst hemangiom (D18.0) M9122/0 Venöst hemangiom (D18.0) M9123/0 Racemöst hemangiom (D18.0) M9124/3 Kupffercellssarkom (C22.3)

15 M9125/0 Epitelioitt hemangiom (D18.0) M9126/0 Histiocytoitt hemangiom (D18.0) M9130/0 Hemangioendoteliom, benignt (D18.0) M9130/1 Hemangioendoteliom UNS M9130/3 Hemangioendoteliom, malignt M9131/0 Kapillärt hemangiom (D18.0) M9132/0 Intramuskulärt hemangiom (D18.0) M9133/1 Epitelioitt hemangioendoteliom UNS M9133/3 Epitelioitt hemangioendoteliom, malignt M9134/1 Intravaskulär bronkioalveolär tumör (D38.1) M9140/3 Kaposis sarkom (C46.-) M9141/0 Angiokeratom M9142/0 Verruköst keratotiskt hemangiom (D18.0) M9150/0 Hemangiopericytom, benignt M9150/1 Hemangiopericytom UNS M9150/3 Hemangiopericytom, malignt M9160/0 Angiofibrom UNS M9161/1 Hemangioblastom M917 Lymfkärlsneoplasmer M9170/0 Lymfangiom UNS (D18.1) M9170/3 Lymfangiosarkom M9171/0 Kapillärt lymfangiom (D18.1) M9172/0 Kavernöst lymfangiom (D18.1) M9173/0 Cystiskt lymfangiom (D18.1) M9174/0 Lymfangiomyom (D18.1) M9174/1 Lymfangiomyomatos M9175/0 Hemolymfangiom (D18.1) M918-M924 Ben- och broskneoplasmer M9180/0 Osteom UNS (D16.-) M9180/3 Osteosarkom UNS (C40.-, C41.-) M9181/3 Kondroblastiskt osteosarkom (C40.-, C41.-) M9182/3 Fibroblastiskt osteosarkom (C40.-, C41.-) M9183/3 Telangiektatiskt osteosarkom (C40.-, C41.-) M9184/3 Osteosarkom i Paget-förändrat ben (C40.-, C41.-) M9185/3 Småcelligt osteosarkom (C40.-, C41.-) M9190/3 Juxtakortikalt osteosarkom (C40.-, C41.-) M9191/0 Osteoidosteom UNS (D16.-) M9200/0 Osteoblastom UNS (D16.-) M9200/1 Aggressivt osteoblastom (D48.0) M9210/0 Osteokondrom (D16.-) M9210/1 Osteokondromatos UNS (D48.0) M9220/0 Kondrom UNS (D16.-) M9220/1 Kondromatos UNS M9220/3 Kondrosarkom UNS (C40.-, C41.-) M9221/0 Juxtakortikalt kondrom (D16.-) M9221/3 Juxtakortikalt kondrosarkom (C40.-, C41.-) M9230/0 Kondroblastom UNS (D16.-)

16 M9230/3 Kondroblastom, malignt (C40.-, C41.-) M9231/3 Myxoitt kondrosarkom M9240/3 Mesenkymalt kondrosarkom M9241/0 Kondromyxoidfibrom (D16.-) M925 Jättecellstumörer M9250/1 Jättecellstumör i ben UNS (D48.0) M9250/3 Jättecellstumör i ben, malignt (C40.-, C41.-) M9251/1 Jättecellstumör i mjukdelar UNS M9251/3 Malign jättecellstumör i mjukdelar M926 Diverse benneoplasmer M9260/3 Ewings sarkom (C40.-) M9261/3 Adamantinom i långa rörben (C40.-) M9262/0 Ossifierande fibrom (D16.-) M927-M934 Odontogena neoplasmer M9270/0 Odontogen neoplasi, benign (D16.4, D16.5) M9270/1 Odontogen neoplasi UNS (D48.0) M9270/3 Odontogen tumör, malign (C41.0, C41.1) M9271/0 Dentinom (D16.4, D16.5) M9272/0 Cementom UNS (D16.4, D16.5) M9273/0 Cementoblastom, benignt (D16.4, D16.5) M9274/0 Cementifying fibroma (D16.4, D16.5) M9275/0 Gigantiformt cementom (D16.4, D16.5) M9280/0 Odontom UNS (D16.4, D16.5) M9281/0 Compound odontoma (D16.4, D16.5) M9282/0 Komplext odontom (D16.4, D16.5) M9290/0 Ameloblastiskt fibroodontom (D16.4, D16.5) M9290/3 Ameloblastiskt odontosarkom (C41.0, C41.1) M9300/0 Adenomatoid odontogen neoplasi (D16.4, D16.5) M9301/0 Förkalkande odontogen cysta (D16.4, D16.5) M9302/0 Odontogen skuggcellstumör (D16.4, D16.5) M9310/0 Ameloblastom UNS (D16.4, D16.5) M9310/3 Ameloblastom, malignt (C41.0, C41.1) M9311/0 Odontoameloblastom (D16.4, D16.5) M9312/0 Skivepiteldifferentierad odontogen neoplasi (D16.4, D16.5) M9320/0 Odontogent myxom (D16.4, D16.5) M9321/0 Centralt odontogent fibrom (D16.4, D16.5) M9322/0 Perifert odontogent fibrom (D16.4, D16.5) M9330/0 Ameloblastiskt fibrom (D16.4, D16.5) M9330/3 Ameloblastiskt fibrosarkom (C41.0, C41.1) M9340/0 Förkalkande epitelial odontogen neoplasi (D16.4, D16.5) M935-M937 Diverse neoplasmer M9350/1 Kraniofaryngiom (D44.3, D44.4) M9360/1 Pinealom (D44.5) M9361/1 Pineocytom (D44.5) M9362/3 Pineoblastom (C75.3)

17 M9363/0 Melanotisk neuroektodermal neoplasi M9364/3 Perifer neuroektodermal neoplasi M9370/3 Kordom M938-M948 Gliom M9380/3 Gliom, malignt (C71.-) M9381/3 Gliomatos (C71.-) M9382/3 Gliom av blandad typ (C71.-) M9383/1 Subependymalt gliom (D43.-) M9384/1 Subependymalt jättecellsastrocytom (D43.-) M9390/0 Plexuskorioideuspapillom UNS (D33.0) M9390/3 Plexuskorioideuspapillom, malignt (C71.5) M9391/3 Ependymom UNS (C71.-) M9392/3 Ependymom, anaplastiskt (C71.-) M9393/1 Papillärt ependymom (D43.-) M9394/1 Myxopapillärt ependymom (D43.-) M9400/3 Astrocytom UNS (C71.-) M9401/3 Anaplastiskt astrocytom,(c71.-) M9410/3 Protoplasmiskt astrocytom (C71.-) M9411/3 Gemistocytiskt astrocytom (C71.-) M9420/3 Fibrillärt astrocytom (C71.-) M9421/3 Pilocytärt astrocytom (C71.-) M9422/3 Spongioblastom UNS (C71.-) M9423/3 Polärt spongioblastom (C71.-) M9424/3 Pleomorft xantoastrocytom (C71.-) M9430/3 Astroblastom (C71.-) M9440/3 Glioblastom UNS (C71.-) M9441/3 Jättecellsglioblastom (C71.-) M9442/3 Gliosarkom (C71.-) M9443/3 Primitivt polärt spongioblastom (C71.-) M9450/3 Oligodendrogliom UNS (C71.-) M9451/3 Oligodendrogliom, anaplastiskt (C71.-) M9460/3 Oligodendroblastom (C71.-) M9470/3 Medulloblastom UNS (C71.6) M9471/3 Desmoplastiskt medulloblastom (C71.6) M9472/3 Medullomyoblastom (C71.6) M9473/3 Primitiv neuroektodermal tumör (PNET) (C71.-) M9480/3 Cerebellärt sarkom UNS (C71.6) M9481/3 Monstrocellulärt sarkom (C71.-) M949-M952 Neuroepiteliomatösa neoplasmer M9490/0 Ganglioneurom M9490/3 Ganglioneuroblastom M9491/0 Ganglioneuromatos M9500/3 Neuroblastom UNS M9501/3 Medulloepiteliom UNS M9502/3 Teratoitt medulloepiteliom M9503/3 Neuroepiteliom UNS M9504/3 Spongioneuroblastom

18 M9505/1 Gangliogliom M9506/0 Neurocytom M9507/0 Pacinitumör M9510/3 Retinoblastom UNS (C69.2) M9511/3 Retinoblastom, differentierat (C69.2) M9512/3 Retinoblastom, odifferentierat (C69.2) M9520/3 Olfaktoriusneurinom M9521/3 Estesioneurocytom (C30.0) M9522/3 Estesioneuroblastom (C30.0) M9523/3 Estesioneuroepiteliom (C30.0) M953 Meningiom M9530/0 Meningiom UNS (D32.-) M9530/1 Meningiomatos UNS (D42.-) M9530/3 Meningiom, malignt (C70.-) M9531/0 Meningoteliomatöst meningiom (D32.-) M9532/0 Fibröst meningiom (D32.-) M9533/0 Psammomatöst meningiom (D32.-) M9534/0 Angiomatöst meningiom (D32.-) M9535/0 Hemangioblastiskt meningiom (D32.-) M9536/0 Hemangiopericytiskt meningiom (D32.-) M9537/0 Transitional meningioma (D32.-) M9538/1 Papillärt meningiom (D42.-) M9539/3 Meningeal sarkomatos (C70.-) M954-M957 Nervskideneoplasmer M9540/0 Neurofibrom UNS M9540/1 Neurofibromatos UNS (Q85.0) M9540/3 Neurofibrosarkom M9541/0 Melanotiskt neurofibrom M9550/0 Plexiformt neurofibrom M9560/0 Neurilemmom UNS M9560/1 Neurinomatos M9560/3 Neurilemmom, malignt M9561/3 Tritontumör, malign M9562/0 Neurotekeom M9570/0 Neurom UNS M958 Granularcellstumörer och alveolära mjukdelssarkom M9580/0 Granulärcellstumör UNS M9580/3 Granulärcellstumör, malign M9581/3 Alveolärt mjukdelssarkom M959-M971 Hodgkin och non-hodgkin-lymfom M959 Maligna lymfom UNS eller diffusa M9590/3 Malignt lymfom UNS (C84.5, C85.9) M9591/3 Malignt lymfom, non-hodgkintyp UNS (C85.9) M9592/3 Lymfosarkom UNS (C85.0)

19 M9593/3 Retikelcellssarkom UNS (C83.3, C83.9) M9594/3 Mikrogliom (C85.7) M9595/3 Malignt lymfom, diffust UNS (C83.9) M965-M966 Hodgkins sjukdom M9650/3 Hodgkins sjukdom UNS (C81.9) M9652/3 Hodgkins sjukdom, blandad celltyp UNS (C81.2) M9653/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig UNS (C81.3) M9654/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig, diffus fibros (C81.3) M9655/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig, retikulär (C81.3) M9657/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytdominerad UNS (C81.0) M9658/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytdominerad, diffus (C81.0) M9659/3 Hodgkins sjukdom, lymfocytdominerad, nodulär (C81.0) M9660/3 Hodgkins paragranulom UNS (C81.7) M9661/3 Hodgkins granulom (C81.7) M9662/3 Hodgkins sarkom (C81.7) M9663/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros UNS (C81.1) M9664/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros, cellulär fas (C81.1) M9665/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros, lymfocytdominerad (C81.1) M9666/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros, blandad cellflora (C81.1) M9667/3 Hodgkins sjukdom, nodulär skleros, lymfocytfattig (C81.1) M967-M968 Malignt lymfom, diffus eller UNS, specificerad typ M9670/3 Malignt lymfom, småcelligt lymfocytiskt UNS (C83.0) M9671/3 Malignt lymfom, lymfoplasmocytiskt (C83.8) M9672/3 Malignt lymfom, små kluvna celler, diffust (C83.1) M9673/3 Malignt lymfom, lymfocytiskt, medelhögt differentierat, diffust (C83.8) M9674/3 Malignt lymfom, centrocytiskt (C83.8) M9675/3 Malignt lymfom, blandat små- och storcelligt, diffust (C83.2) M9676/3 Malignt lymfom, centroblastiskt-centrocytiskt, diffust (C83.8) M9677/3 Malign lymfomatös polypos (C83.8) M9680/3 Malignt lymfom, storcelligt, diffust UNS (C83.3) M9681/3 Malignt lymfom, storcelligt, kluvna celler, diffust (C83.3) M9682/3 Malignt lymfom, storcelligt, ej kluvna celler, diffust (C83.3) M9683/3 Malignt lymfom, centroblastiskt, diffust (C83.8) M9684/3 Malignt lymfom, immunoblastiskt UNS (C83.4) M9685/3 Malignt lymfom, lymfoblastiskt (C83.5) M9686/3 Malignt lymfom, småcelligt, ej kluvna celler, diffust (C83.0, C83.6) M9687/3 Burkitts lymfom UNS (C83.7) M969 Malignt lymfom, follikulärt eller nodulärt, med eller utan diffusa områden M9690/3 Malignt lymfom, follikulärt UNS (C82.9) M9691/3 Malignt lymfom, blandat små och stora kluvna celler, follikulärt (C82.1) M9692/3 Malignt lymfom, centroblastiskt-centrocytiskt, follikulärt (C82.7) M9693/3 Malignt lymfom, lymfocytiskt, högdifferentierat, nodulärt (C82.7) M9694/3 Malignt lymfom, lymfocytiskt, medelhögt differentierat, nodulärt (C82.7)

20 M9695/3 Malignt lymfom, småcelligt med kluvna celler, follikulärt (C82.0) M9696/3 Malignt lymfom, lymfocytiskt, lågdifferentierat, nodulärt (C82.7) M9697/3 Malignt lymfom, centroblastiskt, follikulärt (C82.7) M9698/3 Malignt lymfom, storcelligt, follikulärt UNS (C82.2) M970 Specificerade kutana och perifera T-cellslymfom M9700/3 Mycosis fungoides (C84.0) M9701/3 Sézarys syndrom (C84.1) M9702/3 Perifert T-cellslymfom UNS (C84.4) M9703/3 T-zonslymfom (C84.2) M9704/3 Lymfoepiteloid-lymfom (C84.3) M9705/3 Perifert T-cellslymfom (angioimmunoblastisk lymfadenopati med dysproteinemi) (C84.4) M9706/3 Perifert T-cellslymfom, pleomorft småcelligt (C84.4) M9707/3 Perifert T-cellslymfom, pleomorft med medelstora och stora celler (C84.4) M9709/3 Kutant lymfom (C84.5) M971 Andra specificerade non-hodgkinlymfom M9711/3 Monocytoitt B-cellslymfom (C85.7) M9712/3 Angioendoteliomatos (C85.7) M9713/3 Angiocentriskt T-cellslymfom (C85.7) M9714/3 Anaplastiskt storcelligt (Ki-1+) lymfom (C85.7) M972 Andra lymforetikulära neoplasmer M9720/3 Malign histiocytos (C96.1) M9722/3 Letterer-Siwes sjukdom (C96.0) M9723/3 Äkta histiocytärt lymfom (C96.3) M973 Plasmacellsneoplasmer M9731/3 Plasmocytom UNS (C90.2) M9732/3 Multipelt myelom (C90.0) M974 Mastcellsneoplasmer M9740/1 Mastocytom UNS (D47.0) M9740/3 Mastcellssarkom (C96.2) M9741/3 Malign mastocytos (C96.2) M976 Immunoproliferativa sjukdomar M9760/3 Immunoproliferativ sjukdom UNS (C88.9) M9761/3 Waldenströms makroglobulinemi (C88.0) M9762/3 Alpha heavy chain disease (C88.1) M9763/3 Gamma heavy chain disease (C88.2) M9764/3 Immunoproliferativ tunntarmssjukdom (C88.3) M9765/1 Monoklonal gammopati (C47.2) M9766/1 Angiocentrisk immunoproliferativ lesion (D47.7) M9767/1 Angioimmunoblastisk lymfadenopati (D47.7) M9768/1 T-gamma lymfoproliferativ sjukdom (D47.7)

21 M980-M994 Leukemier M980 Leukemier UNS M9800/3 Leukemi UNS (C95.9) M9801/3 Akut leukemi UNS (C95.0) M9802/3 Subakut leukemi UNS (C95.2) M9803/3 Kronisk leukemi UNS (C95.1) M9804/3 Aleukemisk leukemi UNS (C95.7) M982 Lymfatiska leukemier M9820/3 Lymfatisk leukemi UNS (C91.9) M9821/3 Akut lymfoblastisk leukemi UNS (C91.0) M9822/3 Subakut lymfatisk leukemi (C91.2) M9823/3 Kronisk lymfatisk leukemi (C91.1) M9824/3 Aleukemisk lymfatisk leukemi (C91.7) M9825/3 Prolymfocytleukemi (C91.3) M9826/3 Burkittcellsleukemi (C91.7) M9827/3 Adult T-cellsleukemi/lymfom (C91.5) M983 Plasmacellsleukemier M9830/3 Plasmacellsleukemi (C90.1) M984 Erytroleukemier M9840/3 Erytroleukemi (C94.0) M9841/3 Akut erytremi (C94.0) M9842/3 Kronisk erytremi (C94.1) M985 Lymfosarkomcellsleukemi M9850/3 Lymfosarkomcellsleukemi (C94.7) M986 Myeloiska leukemier M9860/3 Myeloisk leukemi UNS (C92.9) M9861/3 Akut myeloisk leukemi (C92.0) M9862/3 Subakut myeloisk leukemi (C92.2) M9863/3 Kronisk myeloisk leukemi (C92.1) M9864/3 Aleukemisk myeloisk leukemi (C92.7) M9866/3 Akut promyelocytleukemi (C92.4) M9867/3 Akut myelomonocytleukemi (C92.5) M9868/3 Kronisk myelomonocytleukemi (C92.7) M987 Basofil leukemi M9870/3 Basofil leukemi (C92.-) M988 Eosinofil leukemi M9880/3 Eosinofil leukemi (C92.-) M989 Monocytleukemier M9890/3 Monocytleukemi UNS (C93.9) M9891/3 Akut monocytleukemi (C93.0)

22 M9892/3 Subakut monocytleukemi (C93.2) M9893/3 Kronisk monocytleukemi (C93.1) M9894/3 Aleukemisk monocytleukemi (C93.7) M990-M994 Andra leukemier M9900/3 Mastcellsleukemi (C94.3) M9910/3 Akut megakaryoblastleukemi (C94.2) M9930/3 Myelosarkom (C92.3) M9931/3 Akut panmyelos (C94.4) M9932/3 Akut myelofibros (C94.5) M9940/3 Hårcellsleukemi (C91.4) M9941/3 Leukemisk retikuloendotelios (C91.4) M995-M997 Diverse myeloproliferativa och lymfoproliferativa sjukdomar M9950/1 Polycytaemia vera (D45) M9960/1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom (D47.1) M9961/1 Myeloskleros med myeloid metaplasi (D47.1) M9962/1 Idiopatisk trombocytemi (D47.3) M9970/1 Lymfoproliferativ sjukdom UNS (D47.9) M998 Myelodysplastiska syndrom M9980/1 Refraktär anemi UNS (D46.4) M9981/1 Refraktär anemi utan sideroblaster (D46.0) M9982/1 Refraktär anemi med sideroblaster (D46.1) M9983/1 Refraktär anemi med överskott av blaster (D46.2) M9984/1 Refraktär anemi med överskott av blaster i transformationsfas (D46.3) M9989/1 Myelodysplastiskt syndom UNS (D46.9)

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad Regelverk för anmälan via kvalitetsregisterblanketten eller via cancer anmälningsblanketten Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet Nedanstående tabell anger inklusionskriterier

Läs mer

Tumörmorfologiska grundbegrepp. Annika Dejmek T5 HT05

Tumörmorfologiska grundbegrepp. Annika Dejmek T5 HT05 Tumörmorfologiska grundbegrepp Annika Dejmek T5 HT05 Vad är en tumör? Tumor= eg. svullnad Neoplasi, neoplasm = äkta tumör Oncos - grekiska för tumör. Onkogen, onkologi, etc Terminologi - grundbegrepp -

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - systematisk förteckning per den 1 januari 2010

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - systematisk förteckning per den 1 januari 2010 Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - systematisk förteckning per den 1 januari 2010 2010-04-09 Sida Ursprungstext i KSH97 Ändring/tillägg i KSH97 Kommentar 21

Läs mer

SFOR Mjukdelar I. Visby 21 april Gunnar Warfvinge Oral patologi Malmö högskola

SFOR Mjukdelar I. Visby 21 april Gunnar Warfvinge Oral patologi Malmö högskola SFOR Mjukdelar I Visby 21 april 2016 Gunnar Warfvinge Oral patologi Malmö högskola 1 Oral patologi 2 3 Mål för tandläkarutbildningan Att kunna handlägga alla patienter på ett adekvat sätt: avvakta behandla

Läs mer

HUD OCH UNDERHUD A: Precanceroser i epidermis Vanliga tumörer utgångna från epidermis, B: Ovanliga tumörer utgångna från epidermis,

HUD OCH UNDERHUD A: Precanceroser i epidermis Vanliga tumörer utgångna från epidermis, B: Ovanliga tumörer utgångna från epidermis, PRECISERING AV DELMÅL C1 RELATERAD TILL ORGANSYSTEM A. Sjukdomstillstånd som ST-läkaren efter fullgjord tjänstgöring förväntas ha god kännedom om och kunna handlägga självständigt. B. Sjukdomstillstånd

Läs mer

Incidensen av lymfoida och hematopoetiska tumörer i Finland 2007-2013

Incidensen av lymfoida och hematopoetiska tumörer i Finland 2007-2013 Incidensen av lymfoida och hematopoetiska tumörer i Finland 2007-2013 1 Innehåll Klassifikation av lymfoida och hematopoetiska tumörer 2 Antalet nya fall enligt kön 3 Män och kvinnor.............................................................

Läs mer

TENTAMEN ORAL PATOLOGI. Torsdag den 17:e januari 2013 PÅ FRÅGA 1-36 SKA DU MARKERA DITT SVAR PÅ DE SEPARATA SVARSBLADEN

TENTAMEN ORAL PATOLOGI. Torsdag den 17:e januari 2013 PÅ FRÅGA 1-36 SKA DU MARKERA DITT SVAR PÅ DE SEPARATA SVARSBLADEN Institutionen för Medicinsk biovetenskap Page 1 (10) MAX poäng: 88 GK: 53 TENTAMEN ORAL PATOLOGI Torsdag den 17:e januari 2013 09 00 13 00 PÅ FRÅGA 1-36 SKA DU MARKERA DITT SVAR PÅ DE SEPARATA SVARSBLADEN

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) systematisk förteckning Kumulativ lista 1997-2010 2010-04-09

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) systematisk förteckning Kumulativ lista 1997-2010 2010-04-09 Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) systematisk förteckning Kumulativ lista 1997-2010 2010-04-09 Ursprungstext i KSH97 Ändring i/tillägg till KSH97 Kommentar

Läs mer

SNOMED-koder för Hematopatologi WHO 2008 TOPOGRAFIKODER. Benmärg 06 Mjälte 07 Lymfkörtel 08 Skelett 10 Thymus 98

SNOMED-koder för Hematopatologi WHO 2008 TOPOGRAFIKODER. Benmärg 06 Mjälte 07 Lymfkörtel 08 Skelett 10 Thymus 98 SNOMED-koder för Hematopatologi 2011-12-19 WHO 2008 TOPOGRAFIKODER Blod 0X Benmärg 06 Mjälte 07 Lymfkörtel 08 Skelett 10 Thymus 98 DIAGNOSKODER M-KOD/D-KOD MYELOPROLIFERATIVA NEOPLASIER Kronisk myeloisk

Läs mer

diagnostik Sahlgrenska Universitetssjukhuset

diagnostik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lågmaligna lymfom diagnostik Stefan Jacobsson Stefan Jacobsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Åldersstandardiserad incidens för malignt lymfom undantaget Hodgkins lymfom, i regionen 1971 2000 Fördelning

Läs mer

THYREOIDEAPATOLOGI EQUALIS UTSKICK 2010-34

THYREOIDEAPATOLOGI EQUALIS UTSKICK 2010-34 THYREOIDEAPATOLOGI EQUALIS UTSKICK 2010-34 1 58-årig kvinna som upptäckte knöl i mittlinjen på halsen motsvarande isthmus. Högersidig lobektomi medtagande isthmus. Såväl höger lob som isthmus innehöll

Läs mer

LYMFOMRAPPORT STOCKHOLMGOTLAND

LYMFOMRAPPORT STOCKHOLMGOTLAND LYOMRAPPORT STOCKHOLMGOTLAD Lymfomrapport - Stockholm-Gotland Det Svenska Lymfomregistret startade år 2000, för att komplettera det obligatoriska Cancerregistret med kliniskt relevanta data om lymfomsubtyp,

Läs mer

Vagina - patologi. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014

Vagina - patologi. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Vagina - patologi Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Skivepitelklädd Bakteriehämmande miljö Laktobaciller, lågt ph ca 4,6. Infektion vanligaste sjukdomen Kollaberat rör framför rektum och bakom urethra Fram-

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) systematisk förteckning* Kumulativ lista

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) systematisk förteckning* Kumulativ lista 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) systematisk förteckning* Kumulativ

Läs mer

Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Klinisk Cytologi

Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Klinisk Cytologi Dokumentnamn: Lungcancer Framtaget av Lung-KVAST/Leif Johansson Utgåva 1.3 Fastställt 2005-10-18 Dok.nr LP2 Sida 1 (8) KVAST-DOKUMENT LUNGCANCER (Utgåva 1.2; reviderad dec 2002; utgåva 1.3 med uppdaterade

Läs mer

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kod M3653. Avsedd användning

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kod M3653. Avsedd användning Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Kod M3653 Avsedd användning Synonymer för antigen Sammanfattning och förklaring För in vitro-diagnostik. Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1, är avsedd för användning vid

Läs mer

Översikt malign hematologi. Lena von Bahr SVK Blodsjukdomar

Översikt malign hematologi. Lena von Bahr SVK Blodsjukdomar Översikt malign hematologi Lena von Bahr SVK Blodsjukdomar 2013-11-05 Grundprinciper Klonalitet Ursprungscell Allvarlighetsgrad Lokal Lena von Bahr 4 april 2016 2 Grundprinciper Klonalitet Akut myeloid

Läs mer

Endast data från sjukhus och år med minst 5 fall (rapporterade i INCA) visas.

Endast data från sjukhus och år med minst 5 fall (rapporterade i INCA) visas. LYOMRAPPORT VÄST Lymfomrapport - Väst Det Svenska Lymfomregistret startade år 2000, för att komplettera det obligatoriska Cancerregistret med kliniskt relevanta data om lymfomsubtyp, prognosfaktorer och

Läs mer

Kodning i Cancerregistret. Handledning 2012 2013

Kodning i Cancerregistret. Handledning 2012 2013 Kodning i Cancerregistret Handledning 2012 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

LYMFOMRAPPORT UPPSALAÖREBRO

LYMFOMRAPPORT UPPSALAÖREBRO LYOMRAPPORT UPPSALAÖREBRO Lymfomrapport - Uppsala-Örebro Det Svenska Lymfomregistret startade år 2000, för att komplettera det obligatoriska Cancerregistret med kliniskt relevanta data om lymfomsubtyp,

Läs mer

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 Ortopedisk onkologi cancer 50 000 metastaser 25 000 skelettmetastaser 10 000 skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 57-årig frisk sjukvårdsbiträde 2 månaders anamnes på belastningssmärta vänster lår. finnålspunktion

Läs mer

Onkologi. Läran om tumörer. Cecilia Karlsson

Onkologi. Läran om tumörer. Cecilia Karlsson Onkologi Läran om tumörer Cancer (kräfta) Tumörsjukdomar Solida tumörer Hematologiska tumörsjukdomar Tumörväxt i lymfkörtlar Tumörtransformation Initiering Ärftlig predisposition Luftföroreningar Röntgenstrålning

Läs mer

Diagnostik med mammografi och ultraljud. mammografi och ultraljud. Trippeldiagnostik. Fettvävnad ser mörk ut på. mammografi och ultraljud

Diagnostik med mammografi och ultraljud. mammografi och ultraljud. Trippeldiagnostik. Fettvävnad ser mörk ut på. mammografi och ultraljud Diagnostik med mammografi och ultraljud Roland Johansson Fettvävnad ser mörk ut på mammografi och ultraljud Klinik Radiologi Cytologi Trippeldiagnostik Mammografi Sonografi Körtelvävnad ser ljus ut på

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-3-7 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Endometriebiopsi/skrap. Benignt Hyperplasi Cancer DNA

Endometriebiopsi/skrap. Benignt Hyperplasi Cancer DNA Endometriebiopsi/skrap Benignt Hyperplasi Cancer DNA DNA-analys Inför OP endometriecancer Cancer av: Lågrisk- eller högrisktyp? Djupväxt > ½ myometriet? Avvikande DNA-innehåll? Diploid normal Non-diploid

Läs mer

Vulva patologi, forts. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014

Vulva patologi, forts. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Vulva patologi, forts Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Talg- och svettkörtlar, keratinisering Vulva Hud Vulva slemhinna ej keratiniserad Apokrina körtlar Histologi Urotel i urethra Labia majora (hud) fett

Läs mer

VULVA PREMALIGNA OCH MALIGNA FÖRÄNDRINGAR I VULVA. Emilia Andersson MD St Görans sjukhus, Stockholm

VULVA PREMALIGNA OCH MALIGNA FÖRÄNDRINGAR I VULVA. Emilia Andersson MD St Görans sjukhus, Stockholm VULVA PREMALIGNA OCH MALIGNA FÖRÄNDRINGAR I VULVA Emilia Andersson MD St Görans sjukhus, Stockholm Skivepitelförändringar VIN 1 VIN2-3 Relaterade lesioner Körtelförändringar MbPaget Cystor Hidroadenoma

Läs mer

Trender inom barnonkologin

Trender inom barnonkologin Trender inom barnonkologin Epidemiologi och behandling + kanske något om solida tumörer Barnveckan i Karlstad 2013 Gustaf Ljungman, doc, öl, barnonkolog gustaf.ljungman@kbh.uu.se CANCERSJUKDOMAR HOS BARN

Läs mer

Endokrina tumörer i mag-tarmkanal och pancreas

Endokrina tumörer i mag-tarmkanal och pancreas 1 Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Cytologi Dokumentnamn: Gastrointestinal patologi Endokrina tumörer Framtagen av: Utgåva: Ola Nilsson 1.1 Ester Lörinc Dok. nr: GI4 Fastställt: 2012-05-10

Läs mer

O M T E N TA M E N 2

O M T E N TA M E N 2 Institutionen för hälsovetenskaper Röntgensjuksköterskeprogrammet VT-16 O M T E N TA M E N 2 RSJD14-delkurs2 Datum: 2016 05 21 Tid: 09.00-13.00, Sal C313 Maxpoäng: 80p (65%= 52p) Dina poäng:.. Betyg: Rättande

Läs mer

* * * * * 2010-10-15. Cancerbehandling av sällskapsdjur - Är det ETISKT? Henrik von Euler. Steg II Specialist i onkologi, hund och katt

* * * * * 2010-10-15. Cancerbehandling av sällskapsdjur - Är det ETISKT? Henrik von Euler. Steg II Specialist i onkologi, hund och katt Cancerbehandling av sällskapsdjur - Är det ETISKT? Henrik von Euler Leg Vet, VMD, Docent, Dipl ECVIM-CA CA (oncology) Steg II Specialist i onkologi, hund och katt Smådjurssektionens höstmöte 8-9 oktober

Läs mer

TUMÖRER DIAGNOSTISERAS MED CYTOGENETIK Klinisk betydelse av kromosomavvikelser

TUMÖRER DIAGNOSTISERAS MED CYTOGENETIK Klinisk betydelse av kromosomavvikelser TUMÖRER DIAGNOSTISERAS MED CYTOGENETIK Klinisk betydelse av kromosomavvikelser Under de senaste tio åren har kunskapen om kromosomförändringar i solida tumörer ökat dramatiskt, vilket fått allt större

Läs mer

Flicka 10 år Patienten har för sex månader sedan fallit på en bassängkant och därefter fått en svullnad över vänster käkled. Svullnaden har därefter återkommit regelmässigt och patienten har värk från

Läs mer

Pediatrisk neuroonkologi

Pediatrisk neuroonkologi Pediatrisk neuroonkologi Daniel Martin Läkare Neuroradiologiska avdelningen Radiologi i pediatrisk neuroonkologi Värdefulla metoder Röntgen Skalle Kronisk intrakraniell hypertension Thumb printing Ca 2+

Läs mer

TENTAMEN I PATOLOGI FÖR MED STUD

TENTAMEN I PATOLOGI FÖR MED STUD TENTAMEN I PATOLOGI FÖR MED STUD 2003-05-09 Poäng individuell tentamen. p (Max 108) Poäng grupptentamen. p (Max 36 p) Bonus duggor ( 4 p /dugga ). P (Max 1) SUMMA. P Gräns för godkänt 93 p Glöm inte att

Läs mer

Pediatrisk onkologi. Med fokus på hjärntumörer. Health Department, the33

Pediatrisk onkologi. Med fokus på hjärntumörer. Health Department, the33 Pediatrisk onkologi Med fokus på hjärntumörer Health Department, Innehållsförtäckning Tumörer i centrala nervsystemet....3 Inledning.....3 Sammanfattad prognos och frekvens på de olika CNS tumörer...3

Läs mer

Hudtumörer. Nils Hamnerius Hudkliniken SUS, Malmö

Hudtumörer. Nils Hamnerius Hudkliniken SUS, Malmö Hudtumörer Nils Hamnerius Hudkliniken SUS, Malmö Hudtumörer är en stor del av dermatologi Tumördiagnostik och behandling är vanliga och viktiga aktiviteter i den kliniska vardagen varje vuxen person har

Läs mer

SINONASALA TUMÖRER KURS HUVUD-HALSRADIOLOGI KAROLINSKA/HUDDINGE 12-16 OKT 2015 VIVECA HENRIKSSON RAHM

SINONASALA TUMÖRER KURS HUVUD-HALSRADIOLOGI KAROLINSKA/HUDDINGE 12-16 OKT 2015 VIVECA HENRIKSSON RAHM SINONASALA TUMÖRER KURS HUVUD-HALSRADIOLOGI KAROLINSKA/HUDDINGE 12-16 OKT 2015 VIVECA HENRIKSSON RAHM INNEHÅLL Epidemiologi och klassificering av sinonsala tumörer Värdet av DT resp MR vid utredning av

Läs mer

Kodning i Cancerregistret. Handledning 2014

Kodning i Cancerregistret. Handledning 2014 Kodning i Cancerregistret Handledning 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Cancerincidens i Sverige 2013

Cancerincidens i Sverige 2013 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Cancerincidens i Sverige 2013 Nya diagnosticerade cancerfall år 2013 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2013 Nya

Läs mer

Kodning i cancerregistret Tumörer och tumörliknande tillstånd

Kodning i cancerregistret Tumörer och tumörliknande tillstånd Kodning i cancerregistret 2016 Tumörer och tumörliknande tillstånd Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs

Läs mer

Kodning i cancerregistret Arbetsdokument för personal vid regionala cancercentra (RCC)

Kodning i cancerregistret Arbetsdokument för personal vid regionala cancercentra (RCC) Kodning i cancerregistret 2017 Arbetsdokument för personal vid regionala cancercentra (RCC) Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

3) OTILLRÄCKLIG HEMATOPOES A)

3) OTILLRÄCKLIG HEMATOPOES A) Leif C. Andersson 1 ANEMI (=Blodbrist) 1) BLÖDNING - akut blödning (hypovolemisk chock) -kronisk blödning (järnbrist anemi) 2) HEMOLYS A) RBC interna orsaker 1) HEREDITÄRA (Mutationer) - strukturfel (sferocytos,

Läs mer

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Fallbeskrivningar 1-10 Kristianstad Sammanställt av Anneli Leksell Fall 1 Kvinna född 1975 VS 2004-maj Hälsoundersökning 8:e cykeldagen

Läs mer

Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Maligna lymfom Tumörform i lymfkörtelsystemet och/eller benmärg/mjälte Både B-ochT-lymfocyter Kan växa extranodalt,

Läs mer

TUMÖRSJUKDOMAR HOS BARN

TUMÖRSJUKDOMAR HOS BARN TUMÖRSJUKDOMAR HOS BARN Gustaf Ljungman, doc öl barnonkologi gustaf.ljungman@kbh.uu.se Cancersjukdomar hos barn ovanliga ca 300 nyinsjuknade barn i Sverige varje år < 18 år Utreds/diagnosticeras på barnonkologiska

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam ling Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Sarkom. Mjukdelssarkom

Sarkom. Mjukdelssarkom 2010SarkomMikaelE Sarkom Sarkom (av grekiskans sarx = kött, oma = svulst) är samlingsnamnet för maligna tumörer utgångna från skelett eller mjukdelar (fettväv, muskler, bindväv, nerver, kärl etc). Trots

Läs mer

Hodgkinlymfom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se (många bilder från Christer Sundström, Uppsala)

Hodgkinlymfom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se (många bilder från Christer Sundström, Uppsala) Hodgkinlymfom Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se (många bilder från Christer Sundström, Uppsala) Disposition Kort historik Subtyper av Hodgkinlymfom Morfologi i lymfknuta

Läs mer

T-cellslymfom. - populationsbaserade data från Svenska lymfomregistret. Fredrik Ellin Överläkare, Med dr Medicinkliniken, Länssjukhuset Kalmar

T-cellslymfom. - populationsbaserade data från Svenska lymfomregistret. Fredrik Ellin Överläkare, Med dr Medicinkliniken, Länssjukhuset Kalmar T-cellslymfom - populationsbaserade data från Svenska lymfomregistret Fredrik Ellin Överläkare, Med dr Medicinkliniken, Länssjukhuset Kalmar Disposition Svenska lyfomregitret översikt T-cellslymfom kort

Läs mer

Indelning. Mammografi. Radiologiska metoder. Trippeldiagnostik! Projektioner. Ductografi. Margareta Ternström Mammografiavdelningen SU/SS HT 2009

Indelning. Mammografi. Radiologiska metoder. Trippeldiagnostik! Projektioner. Ductografi. Margareta Ternström Mammografiavdelningen SU/SS HT 2009 Indelning Mammografi Margareta Ternström Mammografiavdelningen SU/SS HT 2009 - Klinisk mammografi: Symptom, oro, kontroll efter behandling t.ex operation, malignitetsutredning, hereditet, hälsokontroll

Läs mer

Lathund för handläggning av malignt melanom/dysplastisk naevus i Uppsala-Örebroregionen reviderad

Lathund för handläggning av malignt melanom/dysplastisk naevus i Uppsala-Örebroregionen reviderad Lathund för handläggning av malignt melanom/dysplastisk naevus i Uppsala-Örebroregionen 2016-05-19 reviderad 2018-09-04 En pigmenterad förändring excideras med 2 mm klinisk marginal ned till ytliga subcutis

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (3) 11 May 2016 Fludarabin Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Förekomsten av kronisk lymfatisk

Läs mer

HUDPATOLOGI. Cystan är fullständigt avlägsnad. Inga tecken till ruptur eller inflammatorisk reaktion.

HUDPATOLOGI. Cystan är fullständigt avlägsnad. Inga tecken till ruptur eller inflammatorisk reaktion. HUDPATOLOGI DSM159 (11f) EPIDERMAL INKLUSIONSCYSTA ("ATHEROM") Klinisk bakgrund 24-årig kvinna som söker för en liten subcutan resistens intill höger käkvinkel över parotis. Resistensen exstirperas. Atherom?

Läs mer

Cancerincidens i Sverige 2012

Cancerincidens i Sverige 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Cancerincidens i Sverige 2012 Nya diagnosticerade cancerfall år 2012 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2012 Nya

Läs mer

Kodning i cancerregistret Arbetsdokument för personal vid regionala cancercentra (RCC)

Kodning i cancerregistret Arbetsdokument för personal vid regionala cancercentra (RCC) Kodning i cancerregistret 2018 Arbetsdokument för personal vid regionala cancercentra (RCC) Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

BRÖSTPATOLOGI FIBROADENOM I BRÖSTKÖRTELN

BRÖSTPATOLOGI FIBROADENOM I BRÖSTKÖRTELN BRÖSTPATOLOGI DSM054 (11i) FIBROADENOM I BRÖSTKÖRTELN Klinisk bakgrund: 25-årig kvinna, O-grav, O-para, äter p-piller. Upptäckte knöl i vänster bröst för fyra månader sedan som successivt vuxit. Mammografi

Läs mer

Målbeskrivning gemensam för patologikurserna i Solna och på Huddinge

Målbeskrivning gemensam för patologikurserna i Solna och på Huddinge Målbeskrivning gemensam för patologikurserna i Solna och på Huddinge Lärandemål Patologi Allmänna kursspecifika/unika mål Ämnesområde: 1. Cellpatologi Cellulär adaptation, cellskada och celldöd Innebörden

Läs mer

Beräkningsunderlag. för andel cancerpatienter som genomgått SVF Version 2.1

Beräkningsunderlag. för andel cancerpatienter som genomgått SVF Version 2.1 Beräkningsunderlag för andel cancerpatienter som genomgått SVF 2019-03-20 Version 2.1 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2018-02-12 Version 1.0 2018-10-2 Version 2.0 2019-03-20 Version 2.1.

Läs mer

Diana Zach

Diana Zach Vulvacancer 2017-10-03 Diana Zach Bitr överläkare Gynekologisk onkologi Karolinska Universitetssjukhus Vad är vulvacancer? Vanligast histologisk typ: Skivepitelcancer 80-90% Ytterligare histologiska typer:

Läs mer

GI-endokrinologi eller GEP-NETs (GastroEnteroPankreatiska NeuroEndokrina Tumörer)

GI-endokrinologi eller GEP-NETs (GastroEnteroPankreatiska NeuroEndokrina Tumörer) GI-endokrinologi eller GEP-NETs (GastroEnteroPankreatiska NeuroEndokrina Tumörer) Ventrikel- karcinoid (som delas in i fyra typer), ghrelinom Pankreas- insulinom, gastrinom, glukagonom, vipom, non-functioning

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52)

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) 2015-04-01 TERMIN 5, VT15 Skrivtid: 9:00-13:00 Antal sidor: 19 Namn: Personnummer: Namnteckning: Fylls i av skrivningsvakt Uppvisad legitimation Signatur: Läs

Läs mer

Cancer hos barn. Helena Mörse. Barnonkologen Lund Skånes Universitetssjukhus

Cancer hos barn. Helena Mörse. Barnonkologen Lund Skånes Universitetssjukhus Cancer hos barn Helena Mörse Barnonkologen Lund Skånes Universitetssjukhus 300 barn i Sverige får cancer varje år 75% överlever 1 av 700 vuxna har haft cancer som barn 6 centra Upptagningsområde 50-60

Läs mer

Den studerande skall kunna: - Översiktligt redogöra för generella patogenetiska mekanismer samt funktioner för ingående celler.

Den studerande skall kunna: - Översiktligt redogöra för generella patogenetiska mekanismer samt funktioner för ingående celler. MÅLBESKRIVNING: SJUKDOMSLÄRA, T6vt14 (Biomedicinarprogrammet, Uppsala Universitet, 131126) Målet är att du efter genomgången kurs ska kunna redogöra för de vanligaste sjukdomstillståndens etiologi, patofysiologi,

Läs mer

Beställningsadress. Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen

Beställningsadress. Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen CANCER SYDÖSTRA SVERIGE 27 Beställningsadress Onkologiskt centrum Sydöstra sjukvårdsregionen Universitetssjukhuset 581 85 LINKÖPING Tfn (13) 22 2 vx Fax (13) 22 28 46 E-post onkologisktcentrum@lio.se Rapporten

Läs mer

Sluttentamen del 2 i patologi för läkarprogrammet

Sluttentamen del 2 i patologi för läkarprogrammet INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN AVDELNINGEN FÖR PATOLOGI Sluttentamen del 2 i patologi för läkarprogrammet 9/5 2008 kl. 9.00 14.00 Poäng från individuella delen av max 114,5 p Poäng från grupptentamen

Läs mer

Strålbehandlingar ingående i kartläggningen % Antal fall % % Antal behandlingar. 37 0, ,3 100 (mellan svalgrummet)

Strålbehandlingar ingående i kartläggningen % Antal fall % % Antal behandlingar. 37 0, ,3 100 (mellan svalgrummet) Tabell 4.1. Översikt av samtliga i kartläggningen ingående behandlingar fördelade per diagnos i jämförelse med alla nya fall av respektive tumör i Sverige 2000. De tumörer som ingick i kartläggningen 1992

Läs mer

Klinisk handläggning av lymfom. Daniel Molin, docent, överläkare Sektionen för onkologi, BOT Augusti 2016

Klinisk handläggning av lymfom. Daniel Molin, docent, överläkare Sektionen för onkologi, BOT Augusti 2016 Klinisk handläggning av lymfom Daniel Molin, docent, överläkare Sektionen för onkologi, BOT Augusti 2016 Bakgrund Uppdelning Högmaligna / lågmaligna lymfom B-cells- / T-cellslymfom (Hodgkin / Non-Hodgkin

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

SOSFS 2003:13 (M) Uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:13 (M) Uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam Föreskrifter och ling allmänna råd Uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Svenska Lymfomregistret

Svenska Lymfomregistret Svenska Lymfomgruppen Sveriges Onkologiska Centra Svenska Lymfomregistret Rapport för år 2000-2005 www.ocsyd.lu.se Innehåll Introduktion... 3 Förkortningar... 4 Täckningsgrad... 5 Diagnoser enligt REAL-klassifikationen

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Gynekologisk Cancer: cervix Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Vad vi skall tala om idag Cervix Ovariet Epiteliala tumörer Germinalcellstumörer

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS.

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. Radiologi vid ryggsmärta rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS RYGGSMÄRTA RTA När skall patienten utredas? Hur? När ska ytterligare radiologisk utredning

Läs mer

Riktlinjer för utredning av nodulus i tyreoidea

Riktlinjer för utredning av nodulus i tyreoidea 1 Riktlinjer för utredning av nodulus i tyreoidea Utarbetade av arbetsgrupp 1 inom nätverksgruppen i Södra sjukvårdsregionen för sjukdomar i tyreoidea, paratyreoidea, binjurar och endokrina buktumörer.

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Lars Öhberg, MD, PhD Röntgen; Norrlands Universitetssjukhus Umeå

Lars Öhberg, MD, PhD Röntgen; Norrlands Universitetssjukhus Umeå Lars Öhberg, MD, PhD Röntgen; Norrlands Universitetssjukhus Umeå Palpation Inspektion Skopi Konventionell röntgen Datortomografi - DT Magnetresonanstomografi - MRI Ultraljud - UL PositionsEmissionsTomografiComputed

Läs mer

Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 3

Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 3 Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 3 April 2014 Anne-Marie Levin Jakobsen MD PhD MESENCHYMALA TUMÖRER WHO 2002 Stroma tumörer Endometrie stroma nodule låggradig endometrie stromasarkom (ESS) Odifferentierad

Läs mer

Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 1

Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 1 Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 1 April 2014 Anne-Marie Levin Jakobsen MD PhD Histologiska typer-epiteliala WHO 2002 Endometrioid carcinom Varianter av endometrioid carcinom: Med skivepitelmetaplasi

Läs mer

Indelning av tumörer i ICD-10

Indelning av tumörer i ICD-10 Kapitel II Tumörer Gunnar Henriksson Olafr Steinum drg.henriksson@telia.com 1 Indelning av tumörer i ICD-10 C00 - C97 Maligna tumörer primära eller sekundära D00 - D09 Cancer in situ D10 - D36 Benigna

Läs mer

2011-12-19 Bilaga till KVAST-dokument Biopsier med lymfomfrågeställning diagnostik av malignt lymfom

2011-12-19 Bilaga till KVAST-dokument Biopsier med lymfomfrågeställning diagnostik av malignt lymfom 2011-12-19 Bilaga till KVAST-dokument Biopsier med lymfomfrågeställning diagnostik av malignt lymfom WHO-klassifikationen (2008) för Tumörer i hematopoetisk och lymfatisk vävnad: Sammanfattning av diagnoskriterier

Läs mer

Lärandekonferens 1/12

Lärandekonferens 1/12 Lärandekonferens 1/12 13.00 Välkomna! Presentation av dagen - Lenita Lundin Standardiserade vårdförlopp - Lisa Jelf Eneqvist SVF-flödet med b.la. - Lollo Viita Hallberg och Bodil Sandh Vad har vi åstadkommit

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Kortversion av Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik

Kortversion av Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Upprättare: Susanne Vandell Uddströmer Fastställandedatum: Fast dat Giltigt t.o.m.: datum Fastställare: Fast Kortversion av Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik

Läs mer

KRONISK LYMFATISK LEUKEMI Skillnad mellan KLL och lymfom?

KRONISK LYMFATISK LEUKEMI Skillnad mellan KLL och lymfom? CCK CancerCenterKarolinska KRONISK LYMFATISK LEUKEMI Skillnad mellan KLL och lymfom? Jeanette Lundin Överläkare, docent Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Solna KLL: den vanligaste

Läs mer

Incidens och prevalens av cancer

Incidens och prevalens av cancer Incidens och prevalens av cancer Stockholm-Gotlandregionen 1996 22 ONKOLOGISKT CENTRUM STOCKHOLM GOTLAND Beställningsadress ess Onkologiskt Centrum, M8:1 Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 STOCKHOLM

Läs mer

2LK007 DSM1. Tentamen. 1 juni 2011

2LK007 DSM1. Tentamen. 1 juni 2011 Institutionen för laboratoriemedicin Avdelningen för patologi 2LK007 DSM1 Tentamen 1 juni 2011 Glöm inte att skriva din kod på varje sida Namn: Bonus från dugga: Resultat: poäng av 149; min 65%, 97p för

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

OMTENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) Kl

OMTENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) Kl OMTENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) 091207 Kl. 08.30-11.30 Namn: Pers.nr: Bokstavskombination: VIKTIGT: Skriv ovannämnda bokstavskombination plus de fyra sista siffrorna i ditt personnr överst

Läs mer

DUGGA 1. i patologi. för medicine studenter 18/3 2005

DUGGA 1. i patologi. för medicine studenter 18/3 2005 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för laboratoriemedicin Avdelningen för patologi DUGGA 1 i patologi för medicine studenter 18/3 2005 Totalt 50 poäng (minst 32 för G) Personnummer: Resultat: Stud. sign.

Läs mer

KVAST-dokument för epitelial tumörer i ovarium, tuba uterina, peritoneum och de uterina ligamenten.

KVAST-dokument för epitelial tumörer i ovarium, tuba uterina, peritoneum och de uterina ligamenten. A Måsbäck för Patologernas GYN-KVAST-grupp, Ovarialcancer, 2015/05/11 Sidan 1 KVAST-dokument för epitelial tumörer i ovarium, tuba uterina, peritoneum och de uterina ligamenten. I. Innehållsförteckning

Läs mer

TUMÖRSJUKDOMAR HOS BARN

TUMÖRSJUKDOMAR HOS BARN TUMÖRSJUKDOMAR HOS BARN Gustaf Ljungman, doc öl barnonkologi gustaf.ljungman@kbh.uu.se Cancersjukdomar hos barn ovanliga ca 300 nyinsjuknade barn i Sverige varje år < 18 år Utreds/diagnosticeras på barnonkologiska

Läs mer

Præparering og diagnostik af EBUS TBNA - Lund

Præparering og diagnostik af EBUS TBNA - Lund Præparering og diagnostik af EBUS TBNA - Lund Lunds domkyrka Skånes universitetssjukhus, Lund Lars Övergaard CT(MIAC) EFCS-gyn Cytodiagnostiker VO Klinisk Patologi, Lund Labmedicin Skåne EBUS Påvisa/utesluta

Läs mer

David Erixon Hematologen Sundsvalls sjukhus

David Erixon Hematologen Sundsvalls sjukhus 2018-09-01 David Erixon Hematologen Sundsvalls sjukhus Lymfom är cancersjukdom som utgår från celler/vävnader/organ som är involverade i kroppens immunförsvar. Vanligast är det lymfkörtlar, mjälte och

Läs mer

NAMN:... PERSON NR 71 P BONUS MAX 9 P DUGGOR: P GODKÄND TOTALT:

NAMN:... PERSON NR 71 P BONUS MAX 9 P DUGGOR: P GODKÄND TOTALT: GODKÄND 71 P BONUS MAX 9 P DUGGOR: P P TOTALT: P... PERSON NR. 1. 4,5p Humant papillomvirus (HPV) anses vara en etiologisk viktig faktor vid utveckling av cancer in situ och cervixcancer. Diskutera det

Läs mer

Molekylärgenetiskt verktyg för diagnos av T- resp. B-cellslymfom i vävnad/paraffin Diagnostik av Lymfom. Olika ingångar för B-, resp. T-cellslymfom Metodiker: - Morfologi (Mikroskopi) - Immunohistokemi

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Primära maligna hjärntumörer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Primära maligna hjärntumörer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Primära maligna hjärntumörer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Marie Sjögren april 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Klassifikation och diagnostik av leukemier. Rose-Marie Amini Klinisk patologi

Klassifikation och diagnostik av leukemier. Rose-Marie Amini Klinisk patologi Klassifikation och diagnostik av leukemier Rose-Marie Amini Klinisk patologi Misstänkt akut leukemi Ludvig 3 år, blåmärken, blek, trött och hängig Pancytopeni (HB 103g/L, LPK 1.5, TPK 70) Blaster perifert

Läs mer