Kent Sahlman, senior projektledare Investering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering"

Transkript

1

2

3 Kent Sahlman, senior projektledare Investering

4 Getingmidjan Upprustningen av järnvägen genom centrala Stockholm - 2 km järnväg med stor betydelse för hela Sveriges transporter

5 Stockholms C Södra station 1. Viadukt över Tegelbacken 2. Bro över Norrström 3. Tråg och tunnel på Riddarholmen 4. Uppfartsramp på Riddarholmen Bro över Söderström 6. Bro över Södermälarstrand 7. Viadukt söder om Söder Mälarstrand 9 8. Gång- och cykelväg parallellt med hela sträckan till Södermalm 9. Tunnel under Södermalm

6 Projektering pågår (BIM) Upphandling entreprenad 2016 Entreprenadarbetena planeras till , Totalavstängningar somrarna BERÄKNAD KOSTNAD: 3,2 miljarder kr Totalentreprenad om det anses vara lämpligt

7 Nya växlar i Karlberg Kabelomläggningar Getingmidjan Ombyggnad Stockholm Södra Ombyggnad Älvsjö godsbangård Utförandeentreprenader Upphandlingar sker under Beräknad kostnad = 300 milj.kr

8 15-17 andra projekt och verksamheter i närområdet - Arbetsområden - Byggtrafik - Trafikomläggningar Samarbetsavtal och genomförandeavtal

9 Mycket god planering för att minimera trafikpåverkan. Stor varsamhet för miljö- och kulturmiljövärden. Ett projekt i samverkan och dialog

10 Utformning av levande stråk och platser - Platsanalys - Kulturhistorisk analys - Övergripande förhållningssätt Riddarholmen - nuvarande situation Hebbes bro - förslag Riddarholmen - förslag

11 för att klara det behöver vi er expertis

12 Jens Eisenschmidt, projektledare Investering Malin Isaksson, inköpsansvarig Inköp & Logistik

13 Flackarp-Arlöv, från två till fyra spår Ökad kapacitet Mindre bullerstörningar Färre trafikstörningar Järnvägens barriäreffekt minskar med fler passager 13

14 Översiktlig tidplan Fastställelseprövning järnvägsplan andra halvåret 2015 Ansökan mark- och miljödomstolen augusti 2015 Laga kraft järnvägsplan + beslut vattenverksamheten mars 2016 Upphandling totalentreprenör maj 2016 Kontrakt och byggstart mars 2017 Entreprenadtid

15 Budget och finansiering Budget 4 miljarder Medfinansiärer Burlövs kommun Staffanstorps kommun Region Skåne EU 15

16 Projektets stora utmaningar Massor ca 1,2 miljoner m3 överskott Buller byggtid och slutläge Trafik järnvägs- och vägtrafik ska fungera under hela byggtiden 16

17 Film Flackarp - Arlöv Flackarp-Arlöv, four tracks the Swedish Transport Administration 17

18 För mer information Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare, Malin Isaksson, inköpsansvarig, 18

19 Svante Jildenhed, projektledare Investering

20 E20 Vårgårda Norr Mariestad Mittseparerad landsväg 1+1 eller 2+2 med plankorsningar

21 E20 Förbi Vårgårda Längd: 4 km i bef sträckning. Upphandling Vägplan hösten 2015 Planerad byggstart 2020 Utförandeentreprenad Plankostnad: 240 Mkr

22 E20 Vårgårda-Vara Delen Vårgårda-Ribbingsberg - 7 km i ny sträckning Upphandling entreprenör 2015 Plankostnad 490 Mkr Delen Ribbingsberg-Vara - 19 km i bef sträckning. Upphandling Vägplan juni 2015 Planerad byggstart 2020 Utförandeentreprenad Plankostnad: 450 Mkr

23 E20 Förbi Skara Längd: 8 km i bef sträckning. Upphandling Vägplan maj 2015 Planerad byggstart 2019 Utförandeentreprenad Plankostnad: 255 Mkr

24 E20 Götene-Mariestad Längd: 20 km,nysträckning Upphandling vägplan: Hösten 2015 Planerad byggstart:2022 Totalentreprenad Plankostnad: Mkr Delsträckor: Förbi Brännebrona 8 km Förbi Lugnås 12 km

25 E20 Förbi Mariestad Längd:17 km, nysträckning Upphandling Vägplan: maj 2015 Planerad byggstart: 2019 Totalentreprenad Plankostnad: Mkr

26 Ali Sadeghi, projektchef Stora projekt

27 En ny generation järnväg En del av Sveriges första 320 km/h persontrafik Järnvägshistoria 35 miljarder

28 Första steget Ostlänken Borås Linköping Göteborg Borås Europabanan (Jönköping Malmö) Utredningskorridor

29 Fakta: När? Byggstart 2019 Första tågen

30 Fakta: Hur? 154 km Dubbla spår Planskilda korsningar Cirka 30 tunnlar och 200 broar

31 Upphandling Upphandlingsstrategi Entreprenader 2015 Fortsatt planering om utformning under

32 Strategi för god konkurrens Aktiva, medvetna och justa val kring riskfördelning beställare/leverantör. Transparent Sänka inträdeströsklar God dialog Framförhållning Engelsk webbsida

33 Strategi för paketering av entreprenader Ett mindre antal stora entreprenader (> 3 miljarder SEK). Anläggningsarbeten på en viss sträcka samlas Aktivt val av affärsform utifrån vad som är bäst Totalentreprenader i stor utsträckning BEST Förberedande arbeten Anslutningar

34 Kontaktuppgifter trafikverket.se/ostlanken

35 Sara Distner, projektchef Stora projekt

36 VAD: 6 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. En del av en ny generation järnväg mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping. NULÄGE: Arbete med järnvägsplan, systemhandling och miljökonsekvensbeskrivning KOSTNAD: Cirka 15 miljarder kronor (prisnivå 2008). 36

37 37

38 Ger halverad restid och fler avgångar mellan Västsveriges två största städer ett av Sveriges största pendlingsstråk Förbättrar kommunikationerna till Landvetter Sveriges näst största flygplats med över 6 miljoner resenärer Bidrar till resor på 2 timmar Stockholm-Göteborg via Jönköping Skapar förutsättningar för regionförstoring Bidrar till ökad robusthet på Västra stambanan 38

39 Arbete med lokaliseringsutredningar och järnvägsplan 2015/ Leverantörsdialog om entreprenaduppdelning och entreprenadformer Upphandling av bygghandling/ förfrågningsunderlag Mölnlycke-Bollebygd 2018 Upphandling av entreprenad/er Mölnlycke-Bollebygd 2020 Planerad byggstart Mölnlycke-Bollebygd (möjlig byggstart 2019) 2021 Möjlig byggstart resterande delar förutsatt besked om finansiering inom ett år Trafikstart

40 Kunskapsseminarium om höghastighetsjärnväg 4 juni i Göteborg Aktuella höghastighetsprojekt under planering i Sverige Höghastighetsteknologi i Sverige Samhällsutveckling effekter av och möjligheter med en ny höghastighetsbana Hållbarhet och miljöpåverkan 40

41 Webbsida Twitter Instagram Nyhetsbrev goteborg_boras Anmäl dig på vår webbsida Göteborg-Borås 41

42 Bo Larsson, projektchef Stora projekt

43 Västlänkens sträckning Cirka åtta km dubbelspårig järnväg. Drygt sex km i tunnel genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen

44 Olskroken Centralen Kvarnberget Haga Korsvägen BEST Stora kontrakt Främst totalentreprenader Två ECI-kontrakt Early Contractors Involvement

45 Entreprenad Olskroken Preliminär tidplan Utskick av prekvalificeringsunderlag Sista dag prekvalificeringsansökan Utskick av förfrågningsunderlag Sista dag att lämna anbud

46 Entreprenad Olskroken Cirka meter nya järnvägsspår Cirka 30 nya växlar 15 nya broar, varav tre är cirka 500 meter

47 Entreprenad Centralen Preliminär tidplan Utskick av prekvalificeringsunderlag Sista dag prekvalificeringsansökan Utskick av förfrågningsunderlag Sista dagen att lämna anbud

48 Entreprenad Centralen Station med två plattformar Fyra spår Betongtunnel i öppet schakt Kort tunneldel i berg

49 Upphandlingar BEST (hela sträckan) Inkluderar arbeten med bana, el, signal, tele. Kvarnberget Preliminära tidplaner Haga och Korsvägen 2016-vår Prekvalificering Utskick förfrågningsunderlag Anbudsansökan Tilldelning av kontrakt. Haga Kvarnberget och BEST Upphandlingar med start Korsvägen

50 trafikverket.se/vastlanken

51 trafikverket.se/vastlanken/upphandling

52 Johan Brantmark, projektchef Stora projekt

53 Förbifart Stockholm Längd: Tunnel: Restid: Antal körfält: Trafikplatser: sex drygt 21 km drygt 18 km ca 15 min tre i vardera riktning Trafik 2035: fordon/dygn Byggtid: Kostnad: ca 10 år 27,6 miljarder (2009 års pris) 53

54 Söder Produktion pågår PQ maj 2015 & FU nov2015 FU ut i februari 2016 FU ut i mars 2017 Tilldelning i juli

55 Kombinatorik Mitten FU skickades ut april 2015 FU skickades ut april 2015 Produktion

56 PQ startar april 2015 Mitten forts FU ut i november 2015 PQ startar augusti 2015 Tilldelning sommar 2015 Produktion

57 Norr FU ut i maj 2015 FU ut i maj 2015 Kombinatorik FU ut i maj 2015 FU ut i oktober 2016 FSE815 Tele- och säkerhetstekniska system under byggtid Förfrågningsunderlag planeras att skickas ut i september

58 Eva Nordberg, projektchef Stora projekt

59 Mälarbanan

60 Mälarbanan Projekt Mälarbanan 20 km järnväg

61 20 kilometer 4 spår 3 stationer 1 tunnel 13,9 miljarder kr

62 Produktion FU 2015 Planeringsskede Produktion

63 FU 2015

64 Vad ska vi bygga Barkarby-Spånga? 4 järnvägsspår - 3,6 kilometer gång- och cykelbro 1 järnvägsbro 0,5-1 miljard kronor

65 Planeringsskede

66 Vad ska vi bygga Spånga-Tomteboda? 4 järnvägsspår 6 kilometer 1 tunnel för järnvägen meter 2 tråg för järnvägen meter 3 vägbroar 2 järnvägsbroar 1 underjordisk pendeltågsstation koppling till tunnelbanan 8 miljarder kronor

67 Utmaningar Bygga ut till fyra spår samtidigt som full trafik går på två spår Få och korta avstängningar av trafiken accepteras Logistik i tätbebyggelse Minimera påverkan på omgivningen Komplicerade konstruktioner

68 Vi vill gärna träffa er! Eva Nordberg Projektchef Kjell Fredriksson Upphandlingsansvarig

69 Följ vårt arbete malarbanan

70 Lars Spångberg, bitr chef Underhåll

71 Basunderhåll väg Aktuella kontraktförfrågan går ut oktober Anbud in vinter 2015/våren Entreprenadsstart 1 september Bedömd kostnad per kontrakt: miljoner kronor Nord: Boden, Kalix, Skellefteå Norra, Åsele, Övertorneå Mitt: Bräcke, Lit, Nås Öst: Arboga och Eskilstuna Väst: Viskasdalen Syd: Göinge, Söderslätt, Ljungby och Öland

72 Basunderhåll järnväg 1(2) VAR Nord: Gällivare Riksgränsen samt Råtsi Svappavaara NÄR Förfrågningsunderlag ut maj 2015 anbud in juni 2015 KOSTNAD miljoner kronor VAR Mitt: Banorna i Bergslagen och godsstråket NÄR Förfrågningsunderlag ut juni 2015 anbud in november 2015 KOSTNAD miljoner kronor VAR Öst/Stockholm: Östergötland och östra Småland NÄR Förfrågningsunderlag ut juni 2015 och anbud in oktober 2015 KOSTNAD miljoner kronor

73 Basunderhåll järnväg 2(2) VAR Öst/Stockholm: Stockholm Mitt och Citybanan NÄR Förfrågningsunderlag ut november 2015 anbud in februari 2016 KOSTNAD >1000 miljoner kronor VAR Väst: Västra Götaland, Väst NÄR Förfrågningsunderlag ut mars 2015 anbud in juni 2015 KOSTNAD miljoner kronor

74 15-åriga beläggningsoch vägmarkringsobjekt VAR E4 sträckan Piteå Timmerleden Töre trafikplats NÄR Förfrågningsunderlag ut september 2015 anbud in november 2015 KOSTNAD miljoner kronor VAR E22 Mörrum Öst Lösen Karlskrona, Region Syd NÄR Förfrågningsunderlag ut april 2015 Anbud in juni 2015 KOSTNAD 80 miljoner kronor

75 Stora beläggnings- och vägmarkeringsobjekt 1(2) VAD Vägbeläggning kall/halvvarm VAR Inom område östra Sverige, Region Öst/Stockholm NÄR Förfrågningsunderlag ut december 2015 Anbud in februari 2016 KOSTNAD miljoner kronor VAD VAR Vägbeläggning tank Inom område östra Sverige, Region Öst/Stockholm NÄR Förfrågningsunderlag ut december 2015 Anbud in februari 2016 KOSTNAD miljoner kronor

76 Stora beläggningsoch vägmarkeringsobjekt 2(2) VAD Vägbeläggning varm VAR Inom östra Sverige, Region Öst/Stockholm NÄR Förfrågningsunderlag ut december 2015 Anbud in februari 2016 KOSTNAD miljoner kronor

77 Övriga större upphandlingar VAD Vägskyddsanläggningar NÄR Förfrågningsunderlag ut oktober 2015 anbud in Januari 2016 KOSTNAD miljoner kronor VAD Broarbete VAR Älvsborgsbron, Region Väst NÄR Förfrågningsunderlag ut maj juni 2015 anbud in september 2015 KOSTNAD 100 miljoner kronor

78 Lars Spångberg, biträdande chef Underhåll Johan Bill, chef Stora projekt Katarina Norén, inköpsdirektör Inköp & Logistik Mats Karlsson, chef teknik och miljö Investering

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...1 2. INTRODUKTION...3 3. BAKGRUND...5 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM...7

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011.

Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011. ByggAnalys 7. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4

Läs mer

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER väg mästaren #1 2015 ÅRGÅNG 88 I VÄGINGENJÖRERNAS TJÄNST SEDAN 1928 E4 Sundsvall och nya bron invigdes ett år före tidsplan Sidan 7 34 miljarder kostar det att utveckla Västsverige Sidan 9 Vad får dig

Läs mer

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30 Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Beställare: Beställarens projektledare: Björn Eriksson, Projektledare Jan Martinsson, Bitr. Projektledare

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Reflexen. 2 2000 Tema: Flyg och sjöfart 1 Reflexion Det här numret har flyg och sjöfart som tema. Två områden som ganska få av oss i föreningen arbetar med, särskilt gäller detta sjöfart. Icke desto mindre

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen.

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen. Regeringen nobbar OPS-finansiering E Det ligger en död hand över diskussionen om OPS-lösningar, säger Jan-Eric Nilsson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sidan 4 5 Kina

Läs mer

Behöver Sverige höghastighetsbanor?

Behöver Sverige höghastighetsbanor? Behöver Sverige höghastighetsbanor? Publicerad i RØST: Samferdsel, 2011:1 I Sverige har lobbyister i mer än tio år försökt övertyga regeringen om att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(59) Strategisk utveckling Planering Handläggare Namn Telefon E-post BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Samrådsversion

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer