TMALL 0141 Presentation v 1.0. Lund-Arlöv, fyra spår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TMALL 0141 Presentation v 1.0. Lund-Arlöv, fyra spår"

Transkript

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Lund-Arlöv, fyra spår

2 Projektgenomgång under anbudstiden Agenda 12:30-12:45 Syftet med mötet och presentation av deltagare 12:45-13:30 Affärsupplägg 13:30-13:45 Kort paus 13:45-15:15 Orientering om projektet enligt AFB.24 2

3 Juridik om informationsmötet LUF 1 kap 24 Upphandlande enheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet och transparent sätt Identiskt samma presentation till alla inbjudna anbudslämnare. De enda frågor vi besvarar är: Frågor där svaret direkt går att utläsa ur vårt förfrågningsunderlag Generella frågor om projektet Generella frågor om upphandlingsjuridik/luf Svar på frågor kommer sändas till alla inbjudna anbudsgivare. Denna presentation publiceras på vår hemsida. Presentationen kommer inte att vara en del av förfrågningsunderlaget. 3

4 4

5 Projektorganisation Projektledare Jens-Peter Eisenschmidt Tekniskt Stöd Teknik och miljö - anläggning Delprojektledare Verksamhetsstyrning Patrik Dymling Inköpsansvarig Malin Isaksson Teknik och miljö - system Teknik och miljö - miljö Delprojektledare Järnvägsplan Lund-Flackarp Jenny Åkerholm Delprojektledare Mark & Va Marie Minör Delprojektledare BEST Thomas Hallgren Delprojektledare Konstbyggnad Kristofer Söderberg Markförhandling Kommunikation HSQ 5

6 6 Var

7 Vad Utbyggnad från två till fyra spår, 11 km Lund-Flackarp 3 km + Flackarp-Arlöv 8 km Tre stationer förnyas: Hjärup, Åkarp och Arlöv Helt ny station vid Klostergården, Lund Total budget 520 M EUR Flackarp-Arlöv ca. 400 M EUR Lund-Flackarp ca 120 M EUR (i 2015 års prisnivå) 7

8 Varför Ökad kapacitet Mindre bullerstörningar Färre trafikstörningar Järnvägens barriäreffekt minskar med fler passager 8

9 9 Preliminär tidplan

10 Var är vi nu? FFU ut juni 2016 Järnvägsplanen Flackarp-Arlöv har vunnit laga kraft November 2016 Anbud in 14 mars 2017 Kontrakt E maj/juni

11 Affärsform Lund-Arlöv Styrelsebeslut Totalentreprenad Upphandlingsförfarande: Förhandlad upphandling, (LUF) Samverkan hög nivå Ersättningsform: Löpande räkning med incitament Incitament 80/20 över och under riktkostnad Mervärden: 25 % Kontraktstid: , Lund- Flackarp 2023 ECI på Lund-Flackarp som en Option med bakdörr Garantitid: 5 år 11

12 Riskdelning Lund-Arlöv Risk (högre kostnad än riktkostnad) - delas 80/20 mellan B och E Incitament (lägre kostnad än riktkostnad) delas 80/20 mellan B och E Riktkostnad = anbudssumma Fast ersättning = 9% av riktkostnaden 12

13 Vad är ECI - Early Contractor Involvement? Entreprenören kommer in i projektet i ett tidigt skede Samverkan Entreprenören påverkar utformningen av projektet tidigt då stort inflytande är möjligt på tid, kostnad och innehåll 13

14 Early Contractor Involvement - Faser ECI - Kontrakt Fas 1 ABT Fas 2 ABT Fas 1 Planerings- och projekteringsfas Nödvändig projektering Produktionskalkyl Detaljerad tidplan Riskinventering Fastställa Riktkostnad för Fas 2 14

15 Körplan Beställarens byggbarhetskontroll 2017 Byggstart Trafik på tillfälliga spår 2021 Trafik på fyra spår Flackarp-Arlöv 2023 Trafik på fyra spår Lund-Arlöv 15

16 16 Start 1/8 2017

17

18 Konstbyggnad/Markarbete Projektering Bullervall i Arlöv flyttas västerut. Bro över Lommavägen i Arlöv, klar till jan 2018 Bro för E6 över ramp och tillfälligt spår, klara till april 2018 Ledningar som skall korsa E6 väster och öster om järnvägen. Vid byggstart är Gränsvägen utbyggd från Lundavägen till sektion 1/100. Resterande del av Gränsvägen samt tillfällig bro Gränsvägen, klar jan Tillfällig bro Vragerupsvägen, klar april 2018 inkl anslutande tillfälliga vägar. Gång/cykeltunnel vid Burlövs station, klar juni

19 Konstbyggnad/Markarbeten Tillf. bro Vragerupsvägen Klar april 2018 Tillf. bro Gränsvägen Klar jan 2018 E6 broar, ramp, tillf. Spår Rör som korsar E6 Klara april 2018 Jvg-korsning Alnarpsvägen stängs jan Bro, Lommavägen Klar jan 2018 Bullervall flyttas Gång/cykeltunnel, Burlöv station Västra delen klar juni

20 BEST Projektering Ombyggnad västra sidan Arlövs bangård 5 växlar rivs 12 nya växlar läggs in Ca 2000m nytt spår Ca 3000m ny kontaktledning Nytt signalsystem ställverk 95 (Bombardier) Högtrafikerad del av södra stambanan Lommabanan avstängd i ca 3 mån 20

21 21 Juli 2018

22

23 Konstbyggnad/Markarbeten Ledningomsläggningar Bruksvägen. Damm för dagvatten vid E6 Kulvert för Alnarpsån under Sockervägen klar jan 2019 Bro över Kronetorpsvägen västra delen, klar jan 2019 Schaktarbete för de tillfälliga spår 23

24 Konstbyggnad/Markarbeten Rör och ledningar Bruksvägen. Damm intill E6 Kulvert, Alnarpsån, Sockervägen Klar jan 2019 Västra bron, Kronetorpsvägen Klar jan

25 BEST Tillfällig anläggning Flackarp-Arlöv, ca 5000m Fortsatt om/tillbyggnad i Arlöv, västra delen Tillfälliga plattformar i Åkarp och Hjärup 4 nya kryssväxlar i Åkarp Utbyggnad av Bombardiers signalsystem på tillfällig anläggning m spår 15 nya växlar m kontaktledning Option Lund-Flackarp 25

26 26 Juli 2019

27

28 Konstbyggnad/Markarbeten GC-tunnel Burlövs station östra sidan, klar jan 2020 Stationsbro Hjärup, klar juni 2020 Schaktarbete för de fyra nya spåren Option Schaktarbete för fyra spår Lund-Flackarp 28

29 Konstbyggnad/Markarbeten Stationsbron, Hjärup Klar juni 2020 Gång/cykeltunnel, Burlöv station Västra delen klar juni 2018 Östra delen klar jan

30 BEST Demontering/rivning av befintligt dubbelspår Hjärup-Arlöv Projektering Fortsatt ombyggnad Arlövs bangård östra sidan 4 växlar rivs 8 nya växlar byggs Cirka 1500 m nytt spår Cirka 2000 m nya kontaktledningar Bombardier signalsystem 30

31 31 Oktober 2019

32

33 Konstbyggnad/Markarbeten E6 bro över 4-spår, klar okt 2020 Bro för Alnarpsvägen, klar okt 2020 Bro Gränsvägen, klar okt 2020 Bro Lommavägen i Hjärup, klar okt 2020 Bro Vragerupsvägen, klar oktober 2020 Option: Bro Ringvägen i Lund klar okt 2020 Ny GC-tunnel vid Klostergården klar okt 2020 Ny bro över Höje å klar okt 2020 Ny bro över väg 108 klar okt

34 Konstbyggnad/Markarbeten Bro Lommavägen Klar okt 2020 Bro Vragerupsvägen Tillf. klar april 2018 Perm. klar okt 2020 Ringvägen i Lund Klar sept 2020 (option) Ny GC Klostergården Klar sept 2020 (option) Höje å Klar sept 2020 (option) Väg 108 Klar sept 2020 (option) Bro Gränsvägen Tillf. klar jan 2018 Perm. klar okt 2020 E6 broar, ramp, tillf. spår Klara april 2018 Bro över 4-spår Klar okt 2020 Bro, Alnarpsvägen Klar okt

35 Konstbyggnad/Markarbeten Tunnel i Åkarp, klar jan 2021 Bro över Kronetorsvägen (östra sidan), klar jan

36 Konstbyggnad/Markarbeten Tunnel Åkarp Klar jan 2021 Bro, Kronetorpsvägen Västra delen klar jan 2019 Östra delen klar jan

37 BEST Byggnation nytt 4-spår Flackarp-Arlöv Tillfällig plattform i Hjärup, östra sidan Ny plattform i Burlöv, östra sidan Nya plattformar i Åkarp m spår 20 nya växlar m kontaktledning Utbyggnad av Bombardiers signalsystem Option Nytt dubbelspår Lund-Flackarp, västra sidan m nytt spår 7 ny växlar m kontaktledning 37

38 38 Juli 2021

39 39 Juli 2021

40

41 Konstbyggnad/Markarbeten Färdigställande av östra sidan av Hjärups station med stödkonstruktioner, klart juni Återställning av mark. Det mesta återställningsarbetet sker efter att tillfälliga spår rivits. Option: Rivning bef bro över Ringvägen Schaktning och markarbete för de nya östra spåren. 41

42 Konstbyggnad/Markarbeten Bro, Ringvägen Rivning av befintlig bro Hjärup station, inkl stödkonstruktion Östra delen klar juni

43 BEST Start rivning/demotering tillfällig anläggning Färdigställande av ny plattform östra sidan Hjärup Option: Rivning befintligt dubbelspår Lund-Flackarp 43

44 44 Oktober 2021

45 45 Juli 2022

46 46 Juli 2022

47

48 Konstbyggnad/Markarbeten Option Ny bro över Ringvägen, östra delen, klar sept 2022 Ny GC-tunnel, östra delen, Klostergården, klar sept 2022 Ny station, Klostergården öppnar juni

49 Konstbyggnad/Markarbeten Bro, Ringvägen Östra delen klar sept 2022 Gång/cykeltunnel, Klostergården Östra delen klar sept

50 BEST Option Byggnation nytt dubbelspår Lund-Flackarp, östra sidan 6 000m spår 8 000m kontaktledning Utbyggnad av Bombardiers signalsystem Nya plattformar i Klostergården Återställning av tillfälligt nyttjande av mark 50

51 51 Juli 2023

52 Samverkan hög Förbind er till ett nära samarbete! Samverkan är den kritiska framgångsfaktorn 52

53 Samverkan hög Samlokalisering - Bättre förståelse för projektet - Förbättrat lagarbete - Korta ner beslutsvägar 53

54 Samverkan hög Säker arbetsmiljö - Ska alltid ha högsta prioritet - Ett ömsesidigt åtagande att hålla en hög standard - Från toppen till botten och vice versa 54

55 Samverkan hög Riskhantering - En gemensam ansträngning och öppet delande av risker - Maximera möjligheter och minimera hot - Tätt knutet till ersättningsformen - Smarta lösningar gynnar båda parter 55

56 Samverkan hög Building information modeling (BIM) - Bara digitala leveranser - Visualisera: - Kollisionskontroller - Ekonomiuppföljning - Produktionsframdrift - Produktionsplanering - Planera för säker arbetsmiljö - Entreprenören tillhandahåller digital arbetsyta - Arbets- och leveransyta för alla parter 56

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

2 kommuner, fem regioner och näringslivet i samverkan

2 kommuner, fem regioner och näringslivet i samverkan 2 kommuner, fem regioner och näringslivet i samverkan Antal tåg i Sverige per år / 2015 Trafikering 958 000 tåg/år Stockholm Malmö 508 000 tåg/år 52% Övriga banor 450 000 tåg/år 48% 1. Underhållet-dagens

Läs mer

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen.

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. . 1 2014-05-22 9.00 Välkommen. Västlänken vad är det? Vad gör vi nu? Ledning och styrning av uppdragen. Förfrågningsunderlagen. Så här går upphandlingen till. Frågor? Ca 11.00 Avslut. 2 2014-05-22 3 2014-05-22

Läs mer

Information inför upphandling av entreprenad. Projekt Hamnbanan, delsträcka Eriksberg-Pölsebo

Information inför upphandling av entreprenad. Projekt Hamnbanan, delsträcka Eriksberg-Pölsebo Information inför upphandling av entreprenad Projekt Hamnbanan, delsträcka Eriksberg-Pölsebo 1(4) 2018-01-15 1 Bakgrund och syfte Göteborgs Hamn, som utgörs av Skandiahamnen, Älvsborgshamnen och Oljehamnen.

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Vi satsar för ett smidigare resande

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Vi satsar för ett smidigare resande TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vi satsar för ett smidigare resande Välkommen till samråd Jenny Åkerholm, projektledare Trafikverket Jack Bårström, samhällsplanerare, Trafikverket Dan Kjeldsen, projektingenjör

Läs mer

Informationsträff Tvärförbindelse Södertörn Ulrica Nilsson, Ove Strömberg, Karl Mattson, Fredrik Skogsjö

Informationsträff Tvärförbindelse Södertörn Ulrica Nilsson, Ove Strömberg, Karl Mattson, Fredrik Skogsjö TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Informationsträff Tvärförbindelse Södertörn 2019-06-18 Ulrica Nilsson, Ove Strömberg, Karl Mattson, Fredrik Skogsjö Agenda Kort om Tvärförbindelse Södertörn Kommande

Läs mer

Samverkan i Trafikverket Bas Kontraktsmodell Hög

Samverkan i Trafikverket Bas Kontraktsmodell Hög TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samverkan i Trafikverket Bas Kontraktsmodell Hög Affärsformer för typprojekt entreprenad som är vanliga i trafikverket Följande sex typprojekt ska användas som utgångspunkt

Läs mer

Samverkan i Trafikverkets projekt Bas Kontraktsmodell Hög Göran Domås, inköpsstrateg

Samverkan i Trafikverkets projekt Bas Kontraktsmodell Hög Göran Domås, inköpsstrateg Samverkan i Trafikverkets projekt Bas Kontraktsmodell Hög Göran Domås, inköpsstrateg 1 Innehåll Affärsstrategi Samverkan Bas Samverkan Hög 2 Affärsformer för typprojekt entreprenad som är vanliga i Trafikverket

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 1 Trafikverkets affärsstrategi Göran Domås 2 Trafikverkets affärsstrategi 2.0 Bakgrund Trafikverkets Affärsstrategi har tillkommit för: att skapa en tydlighet och

Läs mer

Hallsberg-Degerön Delen DSP Hallsberg. Information till marknaden

Hallsberg-Degerön Delen DSP Hallsberg. Information till marknaden Hallsberg-Degerön Delen DSP Hallsberg Information till marknaden 2017-06-08 Dagordning Hallsberg-Degerön - Allmänt - Organisation - På gång och tidplan DSP Hallsberg - Entreprenad 4 och 5 - Mini fakta

Läs mer

Kommunens arbete med att möjliggöra utbyggnaden av järnvägen genom Hjärup

Kommunens arbete med att möjliggöra utbyggnaden av järnvägen genom Hjärup Kommunens arbete med att möjliggöra utbyggnaden av järnvägen genom Hjärup 1 (9) Sammanfattning Detaljplaner En järnvägsplan måste stämma överens med kommunens detaljplaner och marken runt järnvägen behöver

Läs mer

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering 1 2015-04-30 2 2015-04-30 3 2015-04-30 Kent Sahlman, senior projektledare Investering Getingmidjan Upprustningen av järnvägen genom centrala Stockholm - 2 km järnväg med stor betydelse för hela Sveriges

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Vi satsar för ett smidigare resande

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Vi satsar för ett smidigare resande TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vi satsar för ett smidigare resande Välkommen till samrådsmöte Wiveca Maurtiz, projektledare Trafikverket Jenny Åkerholm, bitr. projektledare Trafikverket Dan Kjeldsen, projektingenjör

Läs mer

Fastighetsägarna i Harakärrs Samfällighet kallas härmed till extra samfällighetsstämma tisdagen den 14 november 2017 kl på Lindhaga, Åkarp.

Fastighetsägarna i Harakärrs Samfällighet kallas härmed till extra samfällighetsstämma tisdagen den 14 november 2017 kl på Lindhaga, Åkarp. HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET SAMFÄLLIGHETEN Kallelse Fastighetsägarna i Harakärrs Samfällighet kallas härmed till extra samfällighetsstämma tisdagen den 14 november 2017 kl. 19.00 på Lindhaga, Åkarp. Observera.

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland TMALL 0796 Presentation bilder vinter v 1.0 2019-05-28 Björn Elfström E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

Västlänken. Ulf Angberg Kommunikationsansvarig Västlänken.

Västlänken. Ulf Angberg Kommunikationsansvarig Västlänken. Västlänken Ulf Angberg Kommunikationsansvarig Västlänken ulf.angberg@trafikverket.se Västlänkens sträckning Cirka 8 km dubbelspårig järnväg. Drygt 6 km i tunnel genom centrala Göteborg. För pendeltåg och

Läs mer

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef Aktuella affärsmöjligheter i regionen 2017 Jörgen Simu, distriktschef 1 Investering distrikt Nord 300 projekt fördelade på tre enheter; AC, BD samt nationell Nord 2 miljarder kronor i projekten Projekt

Läs mer

Väg 222 Nya Skurubron. Möte för leverantörer 25 oktober 2017

Väg 222 Nya Skurubron. Möte för leverantörer 25 oktober 2017 Väg 222 Nya Skurubron Möte för leverantörer 25 oktober 2017 Agenda Inledning Projektet Arkitektur Konstruktion Frågor Åse Wallin Åse Wallin/Fredrik Fogel Jesper Henriksen Anders Spåls 2 2017-10-26 3 2017-10-26

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2017-05-04 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

Entreprenadstrategi och entreprenadindelning i projekt Hamnutveckling

Entreprenadstrategi och entreprenadindelning i projekt Hamnutveckling ENTREPRENADSTRATEGI OCH ENTREPRENADINDELNING 1(6) Eric Gustavsson, 011-25 06 21 eric.gustavsson@nhs.se Entreprenadstrategi och entreprenadindelning i projekt Hamnutveckling Inledning Norrköpings hamn AB

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2017-01-25 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

Introduktion till Riktlinje för Partnering. Henrik Erdalen

Introduktion till Riktlinje för Partnering. Henrik Erdalen Introduktion till Riktlinje för Partnering Henrik Erdalen 2018-02-28 Vägen till en riktlinje för partnering Historik Erfarenheter från genomförda projekt Arbetsgrupp Partnering Författande av Riktlinje

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA

Administrativa föreskrifter AF AMA Administrativa föreskrifter AF AMA Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I AF

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland TMALL 0141 Presentation v 1.0 E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2018-09-18 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon St Petersburg)

Läs mer

Entreprenadstrategi och entreprenadindelning i projekt Hamnutveckling

Entreprenadstrategi och entreprenadindelning i projekt Hamnutveckling ENTREPRENADSTRATEGI OCH ENTREPRENADINDELNING 1(6) Eric Gustavsson, 011-25 06 21 eric.gustavsson@nhs.se Entreprenadstrategi och entreprenadindelning i projekt Hamnutveckling Inledning Norrköpings hamn AB

Läs mer

att inleda upphandling av entreprenadarbeten för station Hagastaden, berg- och anläggningsarbeten för stationerna Södra Hagalund och

att inleda upphandling av entreprenadarbeten för station Hagastaden, berg- och anläggningsarbeten för stationerna Södra Hagalund och 1 (7) Förvaltning för utbyggd tunnelbana FUT 2018-0338 Infosäkerhetsklass K1 (öppen) Trafiknämnden 2018-11-06, punkt 11 Projekt Arenastaden; Upphandling av entreprenadkontrakt avseende Station Hagastaden

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2018-02-26 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Projekt Norrbotniabanan - entreprenadstrategi Umeå-Dåva

Projekt Norrbotniabanan - entreprenadstrategi Umeå-Dåva Projekt Norrbotniabanan - entreprenadstrategi Umeå-Dåva Projekt Norrbotniabanan har tagit fram en entreprenadstrategi för kommande byggskede delen Umeå-Dåva som överensstämmer med Trafikverkets övergripande

Läs mer

Marieholmsförbindelsen Anders Böhn

Marieholmsförbindelsen Anders Böhn Marieholmsförbindelsen Anders Böhn Upphandlingsansvarig Mindre antal SKA-krav LCC Incitament Upphandlingsform Ersättningsform Funktion Bonus Anläggningsmodeller Samverkan Nya lösningar Innovation Ledtid

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Uppdaterad 2007-12-20

Uppdaterad 2007-12-20 Uppdaterad 2007-12-20 Uppdrag Projekt Citybanan, Projekteringsledare Norr Tjänst Stockholm november -07 december -07 februari -08 < 5 Projekt Citybanan, Biträdande projekteringsledare/samordnande byggledare

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MARKENTREPRENAD BRATTEBERGSSKOLAN ETAPP 4. Öckerö Fastighets AB Peter Albinsson

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MARKENTREPRENAD BRATTEBERGSSKOLAN ETAPP 4. Öckerö Fastighets AB Peter Albinsson FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MARKENTREPRENAD BRATTEBERGSSKOLAN ETAPP 4 Öckerö Fastighets AB Peter Albinsson 2017-08-28 1 Innehåll 1 Anbudsinbjudan... 3 1.1 Upphandlingsform... 3 1.2 Upphandlande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2016-02-15 Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 17.35 Katja Larsson (S),

Läs mer

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-03-20 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Bygghandling

Läs mer

Medfinansieringsavtal Flackarp-Arlöv fyra spår genom Hjärup i Staffanstorps kommun

Medfinansieringsavtal Flackarp-Arlöv fyra spår genom Hjärup i Staffanstorps kommun Sida 1 av 12 Medfinansieringsavtal Flackarp-Arlöv fyra spår genom Hjärup i Staffanstorps kommun 1 Parter Trafikverket, region syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge Staffanstorps kommun, org.nr. 212000-1017,

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning

Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning JÄRNVÄGSPLAN Flackarp-Arlöv, fyra spår Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning efter granskning av planen Utställningshandling Med anledning 2013-xx-xx av kompletteringsbegäran 2016-02-22 2016-03-23

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef 1 Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer 2 En ny generation järnväg Stora behov av att öka kapaciteten på järnvägen i södra Sverige

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar

Läs mer

Upphandlingsstrategier

Upphandlingsstrategier Upphandlingsstrategier Baserad på Eriksson och Hane 2014 Construction Management Val av upphandlingsstrategi Analys Bestämma vad som är prioriterat Beställarens riskbeteende Val Utvärdera olika alternativ

Läs mer

Ingemar Lewén Trafikverket

Ingemar Lewén Trafikverket 1 Ingemar Lewén Trafikverket Vår syn på BIM Informationshantering och arbetsprocesser 2 Lappberg Bangårdsförlängning Projekt på Trafikverket 2014 Koskivaara Bangårdsförlängning Malmbanan Gransjö Bangårdsförlängning

Läs mer

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef Projekt Ostlänken Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef En del av ny generation järnväg Byggandet av höghastighetsjärnväg är det

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Information om Mälarbanans utbyggnad

Information om Mälarbanans utbyggnad Information om Mälarbanans utbyggnad Sträckan Huvudsta Duvbo, lägesrapport december Hej! Mälarbanan ska byggas ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för att möta den ökade efterfrågan

Läs mer

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Per Erik Eriksson Luleå tekniska universitet Effektivitet och innovation Kortsiktig

Läs mer

Annika Canaki Distriktschef Underhåll. Rickard Rosenlund Distriktschef Investering. Roland Mårtensson Kvalificerad inköpare

Annika Canaki Distriktschef Underhåll. Rickard Rosenlund Distriktschef Investering. Roland Mårtensson Kvalificerad inköpare Vad är på gång i Region Syd? Utvalda uppdrag på väg och järnväg Annika Canaki Distriktschef Underhåll Rickard Rosenlund Distriktschef Investering Roland Mårtensson Kvalificerad inköpare 1 Aktuellt från

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter Administrativa föreskrifter Allmän rättsorientering Huvudområden Privaträtt Reglerar rättsförhållanden mellan fysiska, juridiska och offentliga personer. Offentlig rätt Reglerar offentlig (statlig och

Läs mer

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11 Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter Mats Ricknäs 2014-04-11 Agenda Kort presentation av projektet Beskrivning av projektets förutsättningar Entreprenader inom delområden

Läs mer

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan Baneseminar Multiconsult 2014-01-30 Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge

Läs mer

Projekt Göteborg Borås

Projekt Göteborg Borås TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Projekt Göteborg Borås Malin Odenstedt Lindhe Projektledare Roland Mårtensson Inköpsansvarig Maria Hermansson Projekteringsansvarig Lisa Ronstad Projektingenjör

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Genomgång av Nationell plan. Region syd TMALL 0141 Presentation v 1.0

Genomgång av Nationell plan. Region syd TMALL 0141 Presentation v 1.0 Genomgång av Nationell plan Region syd TMALL 0141 Presentation v 1.0 2018-09-28 Nationell planering för region syd Agenda Modernt, effektivt och hållbart transportsystem Uppdrag och utgångspunkter Förändringar

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Region Väst Erik Lööv, distriktschef

Region Väst Erik Lööv, distriktschef 1 Region Väst Erik Lööv, distriktschef 2 Göteborg 2030 3 Region Väst växer så det knakar 4 Region Väst växer så det knakar Region Väst Affärsmöjligheter Göteborg Halmstad Väg 161 Väg 49 Falköping Karlstad

Läs mer

Kostnadsökningar, enl. Flyvbjerg (2009) 260 studerade stora infra-projekt

Kostnadsökningar, enl. Flyvbjerg (2009) 260 studerade stora infra-projekt Innehåll Kostnadsökningar i infraprojekt/ orsaker Hur få till kostnadseffektivitet? Vad är Utökad samverkan? Praktikfall : Samverkan för att få driftsäkra och underhållsvänliga tekniska lösningar Affärsupplägg

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Upphandlingsperspektivet. Små och stora projekt. och lite ÄTA

Upphandlingsperspektivet. Små och stora projekt. och lite ÄTA Upphandlingsperspektivet Små och stora projekt. och lite ÄTA Föredrag 2016-04-11 på Nalen Svensk Byggtjänst Advokat John Hane, Foyen Advokatfirma 2 KKV:S FÖRHANDSUPPFATTNING OCH UPPDRAGSDEFINITION För

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

VA-utbyggnad Hägnen

VA-utbyggnad Hägnen VA-utbyggnad Hägnen 2018-10-25 Medverkande Skanska Anton Lundström, produktionschef Johannes Gustafsson, projektchef Marks kommun Karin Ahlgren, projektledare Per Mårtensson, byggledare Agenda Inledning

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget Uppdaterad 2007-11-08 Uppdrag Investeringsdivisionens preliminära stidplan Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå september -07 november -07 december -07 > 5 Umeå godsbangård,

Läs mer

Entreprenadindelning, huvudentreprenader

Entreprenadindelning, huvudentreprenader Projekt Ostlänken Entreprenadindelning, huvudentreprenader Anläggning och järnvägsteknik Version 2.0 2017-12-01 TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket 781 89 E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg En ny generation järnväg Aktuellt om höghastighetsjärnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Nordic Rail 2017-10-12 Peter Uneklint Programchef Dagens presentation En ny generation järnväg Varför

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp Samråd Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp. 2016-12-06 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän

Läs mer

Förslag på upphandlingsstrategi Ny Bro 2020

Förslag på upphandlingsstrategi Ny Bro 2020 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) AffärsConcept i Stockholm AB Maria de la Motte Claes Linderoth Godkänd (leverantör) Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 Granskad (leverantör) Godkänd beställare

Läs mer

Norrbotniabanan. Informationsmöte för särskilt berörda Bureå TMALL 0141 Presentation v 1.0

Norrbotniabanan. Informationsmöte för särskilt berörda Bureå TMALL 0141 Presentation v 1.0 Norrbotniabanan Informationsmöte för särskilt berörda Bureå 2018-11-13 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Informationsmöte särskilt berörda Bureå Ge information om vad som händer just nu Hur långt har vi kommit

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Bakgrund. Del 1 Bakgrund

Bakgrund. Del 1 Bakgrund Del Åkarp är en intressant plats för planering då dess läge mellan väg E, E6 och Södra Stambanan är fördelaktigt samt att tätorten ligger inom kollektivtrafi kavstånd mellan Malmö och Lund. Bostadsfrågan

Läs mer

Är ni klara snart? CMB Bygglunch Så byggs Västlänken, ett megaprojekt mitt i Göteborg med många intressenter

Är ni klara snart? CMB Bygglunch Så byggs Västlänken, ett megaprojekt mitt i Göteborg med många intressenter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Är ni klara snart? Så byggs Västlänken, ett megaprojekt mitt i Göteborg med många intressenter CMB Bygglunch 2019-05-21 Vad innebär byggs? Agenda Planering Upphandling

Läs mer

OTU Styrgrupp Beslutpunkt M13 Tilldelning av kontrakt Via telefon och projektplatsen

OTU Styrgrupp Beslutpunkt M13 Tilldelning av kontrakt Via telefon och projektplatsen OTU Styrgrupp Beslutpunkt M13 Tilldelning av kontrakt 2016-06-01 Via telefon och projektplatsen Annons, prekvalificering Annonsen avseende upphandlingen publicerades i TED Upphandlingen genomfördes som

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Information om VA-utbyggnad på Nötön/Renön

Information om VA-utbyggnad på Nötön/Renön Information om VA-utbyggnad på Nötön/Renön 2017-09-13 Agenda Bakgrund Avgifter Ersättning onyttigblivna anläggningar Preliminär ledningssträckning Projektering Information Tidplan Kontakt Bakgrund Riktlinjer

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

VA-utbyggnad Sjödal

VA-utbyggnad Sjödal VA-utbyggnad Sjödal 2017-10-23 Informationsmöte - Agenda Presentation Övergripande om projektet Tidplan Eget arbete LTA-pumpar Kaffepaus Anslutning till kommunalt VA varför, vem, hur, vad kostar det? Medverkande

Läs mer

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRPROJEKTERING GÅNG-OCH CYKELVÄG, STRÄCKAN VERKEBÄCK - VÄSTERVIK Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 2 Förutsättningar 4 2.1 Gång- och cykelvägens standard 4 2.2 Grundläggningsförhållanden

Läs mer

Minska riskerna för spekulation för anbudsgivare i kommunala beläggningsentreprenader.

Minska riskerna för spekulation för anbudsgivare i kommunala beläggningsentreprenader. ENHETLIGA KOMMUNALA BELÄGGNINGSUPPHANDLINGAR TANKEN, HUR GICK DET SEDAN, HUR GÅR VI VIDARE? Peter Ekdahl DILEMMAN I KOMMUNALA RAMAVTAL Anbudsgivarna vet inte vilka objekt som utförs: tidsmässigt lägesmässigt

Läs mer

Välkomna! Informationsmöte framkomlighet och tillgänglighet i staden

Välkomna! Informationsmöte framkomlighet och tillgänglighet i staden Välkomna! Informationsmöte framkomlighet och tillgänglighet i staden 2018. 2018-03-12 Agenda 08.00 Kaffe och frukostfralla 08.15 Välkomna (Eva Rhodin & Hanna Kuschel) 08.30 Framkomlighet i staden 2018

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Entreprenadavtalets livscykel. Filip Funk

Entreprenadavtalets livscykel. Filip Funk Entreprenadavtalets livscykel Filip Funk 2018 03 28 Översikt Entreprenadformer Standardavtal Byggnadens och byggprocessens olika skeden Anbudsförfrågan (administrativa föreskrifter) Närmare om AB 04 och

Läs mer

Detaljplan för del av Gränsvägen i Åkarp Burlövs kommun

Detaljplan för del av Gränsvägen i Åkarp Burlövs kommun 1(9) Detaljplan för del av Gränsvägen i Åkarp Burlövs kommun Planbeskrivning Bakgrund Den ökade trafiken för såväl bil- som järnvägstrafiken har inneburit omfattande störningar i Åkarps samhälle. Tätortens

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad Sträckan Huvudsta Duvbo genom Solna, Sundbyberg och Stockholm Välkommen! Mälarbanan ska byggas ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Välkommen till öppet hus och samråd för Dingersjö - Sundsvall, dubbelspår 26/9 samt 5/

Välkommen till öppet hus och samråd för Dingersjö - Sundsvall, dubbelspår 26/9 samt 5/ Välkommen till öppet hus och samråd för Dingersjö - Sundsvall, dubbelspår 26/9 samt 5/10 2017 Vi planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan.

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22

Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22 1 Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22 2 2015-05-22 Norra länken Stockholms län i korthet Stockholmsregionen växer. Idag bor det cirka 2 miljoner människor i området, och

Läs mer

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-05-04 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Ådalsbanan,

Läs mer

Brf Dr Lindh. Befintligt utseende

Brf Dr Lindh. Befintligt utseende Brf Dr Lindh Befintligt utseende EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA avseende våra Balkonger Tisdagen den 3 december 2013, kl. 19.00 DAGORDNING; 1. Stämmans öppnande. Brf Dr Lindh 2. Godkännande av dagordningen. 3.

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

Projekt Ostlänken Förslag till Entreprenadindelning, huvudentreprenader

Projekt Ostlänken Förslag till Entreprenadindelning, huvudentreprenader Projekt Ostlänken Förslag till Entreprenadindelning, huvudentreprenader Anläggning och järnvägsteknik 1 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer