Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014"

Transkript

1 Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalen Information för oss som bor i Ramsdalen Nr 2:2014 Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet

2 Ramsdalens Byalag 2013 Styrelse: Ordförande Hans Carlsson Nävervägen Kassör Bosse Lindquist Ramsdalsvägen Ledamöter Jenny Ekman Ramsdalsvägen Ramona Ekedahl Granebovägen Jenny Georgsson Ramsdalsvägen Elin Pilo Grenvägen Adjungerade: Teknik Ragnar Fossgaard Nävervägen Miljö & kommun Lars Sandberg Kvistvägen Grannsamverkan Arne Strandborg Ramsdalsvägen Revisorer: Ordinarie: Björn Torénius Grenvägen Suppleant: Nisse Hägglund Grenvägen Besök vår hemsida: Kontakta styrelsen Följ oss på Facebook: f Kontaktombud: 1: Ramsdalsv (udda nr) Eva Skytte-Eriksson Ramsdalsv : Ramsdalsv (jämna nr) Jenny Georgsson Ramsdalsv : Ramsdalsv Kvistv Jenny Ekman Ramsdalsv Annebergsv. 30C-40, 43, 45 4: Ramsdalsv (jämna nr). Nicklas Ringqvist Ramsdalsv (udda nr). 5: Grenvägen 1-22 Joakim Pilo Grenvägen : Grenvägen Nisse Hägglund Grenvägen : Kvistv Ramsdalsv Björn Hasselgren Kvistvägen : Nävervägen Hans Carlsson Nävervägen : Granebovägen 1-65 (udda nr) Ramona Ekedahl Granebovägen Håll dig uppdaterad! Våra maillistor över boende i området har funnits med ett tag och börjar bli inaktuella. Eftersom vi ser många fördelar med att kunna nå alla boende snabbt med viktig information kommer vi nu att upprätta en ny mailinglista. För att anmäla ditt hushåll till den, skicka din mailadress, ditt namn och din adress till vår ordförande Hans på Ett annat tips för att ha koll på vad som händer är att gå med i vår facebook-grupp. Kort om våra vägar och gångvägar De finns en del skavanker i såväl vägar som gångvägar i Ramsdalen. Vid en träff med ansvarig inom kommunen framkom dock att några större asfalteringsarbeten inte kommer att genomföras under En besiktning av samtliga asfaltsytor kommer att göras i april/maj, och den kommer sedan att ligga till grund för vilka lagningsarbeten som måste till av både säkerhets- och underhållsekonomiska skäl. /Lars Sandberg, Miljö 1

3 Hej! Aprilväder redan i mars, men nu ser vi fram emot vår på riktigt - eller hur? Sedan sist har vi hunnit ha årsmöte i Svartbäcksskolans matsal, där vi bland annat pratade om återvinning och den för många viktiga frågan om fiber. Här är fortfarande ingenting helt klart, och eftersom vi fortfarande väntar på svar i en del frågor när den här tidningen går i tryck, så medföljer ett extra informationsblad i just den frågan. Det har också blivit dags att betala årsavgiften för medlemskapet i Byalaget, och därför vill jag lite kort påminna om vad vi egentligen gör (förutom den här tidningen och hemsidan): Vi håller koll på våra vägar och på tryggheten i området genom grannsamverkan och idoga kontakter med kommunen. Vi samordnar städdagar så att vi får det rent och snyggt i vårt område. Vi drar i fiberfrågor, tar hand om dammen vid ramsjön och stärker gemenskapen genom facebook. Vi fixar loppis med hoppborg, fiskdamm och ponnyridning - och i år öser vi på med ytterligare aktivitet i form av Ramsdalsloppet för stora och små. Vi tar emot era synpunkter och för dem vidare. Allt detta för 100 kr per hushåll och år. Visst vill du väl vara med? Styrelsen för Ramsdalens Byalag Snart dags attvårstäda Ramsdalen Den 27 april kl 10 är det dags för vår årliga vårstädning. Precis som förra året deltar vi i skräpplockardagarna som anordnas av Håll Sverige Rent, och kommunen tillhandahåller sopsäckar, plockare och containrar. Efter städningen grillar vi korv tillsammans i parken bakom återvinningen. 2

4 Protokoll från årsmötet 2014 Tid: kl Plats: Svartbäcksskolans matsal Närvarande: 37 deltagare Innan mötet öppnades informerade Maria Bäckbom från SRV, som bjudits in av styrelsen, om företagets verksamhet och hur avfallssorteringen har utvecklats. 1. Val av mötesordförande Torbjörn Jansson valdes till mötesordförande. 2. Val av sekreterare Sven Gustafsson valdes till sekreterare. 3. Val av två personer som jämte ordförande skall justera mötets protokoll och vid behov fungera som rösträknare Mötet valde Leif Lindström och Gösta Henningsson. 4. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt Mötet befanns utlyst i stadgeenlig ordning. 5. Styrelsens och revisorns berättelser över det gångna året Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna. Resultat och balansräkning med förslag till budget godkändes. 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013 Styrelsen gavs ansvarsfrihet för Val av styrelseledamöter för 2014 enligt valberedningens förslag Mötet valde följande personer till styrelsen: Ordförande, Hans Carlsson Kassör, Bo Lindqvist Ledamöter: Jenny Ekman, omval Jenny Georgsson, omval Ramona Ekedahl, omval Elin Pilo, nyval 8. Val av revisor och revisorssuppleant för 2014 enligt valberedningens förslag Mötet valde följande personer: Revisor, Björn Torenius Nils Hägglund, suppleant 9. Fastställande av årsavgift för 2014 Mötet beslutade om oförändrad årsavgift om 100 kr. 10. Fiberutbyggnad i Ramsdalen, ny enkät Hans Carlsson informerade om den nya enkäten som skickats ut med Byalagsaktuellt angående nedgrävning av fiber i Ramsdalen i regi av Telia. I den ursprungliga enkäten var 51 procent positiva till en maxkostnad om kronor och då Telia nu kommit med ett nytt bud på kronor har ny enkät skickats ut. Av de 59 hushåll som besvarat enkäten (plus de som tidigare var intresserade för ett pris max kronor) var 29 procent intresserade. 3 Hans informerade om att aktörer som levererar öppen fiber kräver att man ska vara en ekonomisk förening eller samfällighet och att styrelsen har inte för avsikt att starta upp en ekonomisk förening för detta ändamål. En diskussion följde vad kommunen kunde göra och om fördelarna med fiber gentemot mobilt bredband. Frågan om fiber lämnas över till nya styrelsen.

5 11. Aktiviteter Välkomstskylt till Ramsdalen: Förslag till ny välkomstskylt presenterades på mötet. Syftet med skylten är att skapa en välkomnande känsla för området. Grannstöd, Grannsamverkan Arne berättade om en person som lämnat material vid återvinningsstationen vid konsum som blev bestulen på sin handväska i bilen. Lås alltid bilen när du lämnar den! Han uppmanade också om att man inom ramen för Grannsamverkan bör informera grannarna när man ska åka på semester. Ramsdalen är det område som besöks mest av grannstödsbilen. Södertörn är det område i Stockholm som har lägst inbrott och enligt polismästaren är gransstödsbilen en orsak till detta. De som är intresserade av att köra grannstödsbilen kan kontakta Arne. Vattenläckage vid inkommande vattenledning Ragnar Fossgaard informerade om ett vattenläckage i ett enplanshus på Nävervägen. Brandkåren kom och stängde av vattnet. Ragnar informerade om att anslutningspunkten som går in i tvättrummet var uttjänt. Nu har byalaget tagit fram information om avstängningsställena i gatan så att utryckningspersonal snabbare ska kunna hitta dem. Ragnar föreslog att en fackman borde anlitas för att inspektera alla anslutningspunkter. Styrelsen kontrollerar vad det skulle kosta och lägger ut informationen på hemsidan. Trädbeskärning Hans Carlsson berättade om Information om trädbeskärning som lämnats ut i Byalagsaktuellt. 12. Ärenden som hänskjutits till årsmötet Inga ärenden hade hänskjutits till årsmötet. 13. Skriftliga frågor som hänskjutits till årsmötet Inga skriftliga frågor hade väckts av enskilda medlemmar. 14. Övriga frågor Lars Sandberg informerade om ett erbjudande om sotning från ett nytt företag i Haninge. Lars ansåg att uppgifterna i erbjudandet var oriktiga och att företaget blivit anmält för detta. En mötesdeltagare tipsade om ett företag som kan erbjuda gemensam service på värmepumpar. Arne tog med sig frågan. Hans Carlsson tackade av styrelsens avgående sekreterare Sven Gustafsson med blommor och en avskedsgåva. 15. Årsmötet avslutas Årsmötet avslutades kl. 18 4

6 Trygghet i en liten bil Har du koll på Grannstöd och Grannsamverkan? I Ramsdalen bor flera som helhjärtat engagerar sig i Grannstöd, en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare under ledning av lokal polis patrullerar bostadsområden, huvudsakligen under vardagar på dagtid. Grannstöd är alltså en utveckling av och ett komplement till Grannsamverkan och verkar genom att grannstödjarna syns, observerar och rapporterar sina iakttagelser. Verksamheten bedrivs både genom fotpatrullering och med hjälp av bil: Grannstödsbilen patrullerar 3 x 2,5 timmar varje dag må-fre omväxlande i Handen, Västerhaninge, Gålö och Dalarö. Det är ett stort område och styrelsen jobbar på att få en bil till, och med fler sponsorer kan det bli verklighet inom en snar framtid. SALSA räddar liv Grannstöd Haninges bil bär på en extra trygghet som kan vara bra att känna till: i bilen finns nämligen - förutom spanande ögon - en hjärtstartare. Saving Lives in the Stockholm Area (SALSA) är ett projekt i hela Stockholms län, som i praktiken innebär att fler resurser än bara ambulanser utrustats med hjärtstartare och larmas vid hjärtstoppslarm. I början var det bara räddningstjänst men nu larmas även polis, taxibilar och till exempel Haninges Grannstödsbil, där förarna fått en kort utbildning. Framkörningstiden viktig Genom projektet har överlevnaden i Stockholms län ökat med flera hundra procent. När man jämförde överlevnaden i hjärtstopp mellan Stockholm och Göteborg runt 2000 var skillnaden markant, bara 2-3 procents överlevnad i Stockholm mot Göteborgs nära 9%. Då man tittade på vad det kunde beror på kunde man konstatera att sjukhusvården var likvärdig men framkörningstiden i Stockholm betydligt längre. Idag, med bland annat SALSAs hjälp, har man en överlevnad nära 9% i Stockholm och i människoliv betyder det att ca fler personer överlever varje år (källa Grannar hjälps åt Till vardags handlar Grannstöd och Grannsamverkan mycket om gemenskap, grannar emellan. Att tala om för sina grannar när man reser bort (den s. k Grannlappen) och att hålla ögonen öppna lite extra i sitt eget område. Det är gott i sig - men att det dessutom finns riktiga eldsjälar som i timmar rattar Grannstödsbilen också är smått fantastiskt. Glöm inte att vinka nästa gång du ser dem! Snart är det vinter igen... En del av de lite äldre Ramsdalsborna minns kanske den skridskobana som förr plogades och spolades på fotbollsplanen, bakom återvinningsstationen. Nu ökar barnantalet i Ramsdalen, och vi är flera föräldrar som ivrigt önskar oss en egen skridskobana igen. Vi håller därför redan nu på att undersöka hos kommunen om vi kan få tillstånd att spola isbana i området. För att kunna underhålla den behöver vi dock vara fler som kan tänka sig att, vid några tillfällen under vintern, ställa upp och spola banan (all nödvändig utrustning inkl vatten tillhandahålls av kommunen). Så - vill du också ge barnen i Ramsdalen lite skridskovana? Hör av dig till Helst genast :-) Öppen visning av SRVs återvinningsanläggning i Gladökvarn På årsmötet hade vi besök av Maria Bäckbom från SRV, som berättade om företagets arbete och gav oss en hel del nyttiga miljötips. Som en fortsättning på den informationen kommer vi kommuninvånare bli inbjudna till en visning av anläggningen, någon gång i september 2014 (datum ej klart). Aktiviteten kommer annonseras i Mitt i Haninge, så håll korpgluggarna öppna! 5

7 Det kom ett brev... Lite då och då får vi brev från er som bor här. De flesta är nöjda och glada över det mesta här i Ramsdalen, men några saker vill vi ändå ta upp här: * Gång- & cykelvägar får inte användas för mopedeller motorcykelåkande. Vi måste gemensamt hjälpas åt att öka trafikvettet hos ungdomarna, och en vänlig tillsägelse kan ibland vara på sin plats. * En annan viktig aspekt för trafiksäkerhet i området handlar om våra buskage. Det är lättatt se att Ramsdalen är ett uppvuxet villaområde, för på sina håll tar häckar och buskar en hel del plats - och skymmer därmed sikten för gångtrafikanter och bilister. Passa på att se över dina buskage nu när vårsolen skiner! * Även bilar som parkeras på gatan skymmer sikten och medför risker. Barn är korta och springer och cyklar snabbt, och lätta att missa om de plötsligt dyker upp bakom en parkerad bil. Försök i möjligaste mån att parkera hushållets bilar på områdets parkeringsplatser, om de inte får plats på den egna uppfarten. * Det som göms i snö, kommer upp i tö... Det handlar förstås om hundbajset, och jag tror att alla förstår den enkla uppmaningen: Plocka. upp. bajset. efter. hunden! Ramsjön mår bättre Enligt VISS Vatteninformation Sverige, har Ramsjön fått väldigt bra status på näringsämnen i senaste registreringen. Det betyder att fosforinnehållet per liter vatten närmar sig normalvärdet för motsvarande sjöar. Utöver årssvängningar har troligen några åtgärder utförda av kommunen påverkat Ramsjöns vattenkvalité till det bättre. En viktig åtgärd var att pumpstationens läckage av spillvatten (= avloppsvatten) till dagvattnet stoppades. Dagvattendammen, som färdigställdes 2012, ger också positiva effekter på dagvattnet från våra vägar innan det rinner ut ett 30-tal meter från badplatsen. /Lars Sandberg, Miljö Vattenläckage För en tid sedan uppstod ett kraftigt vattenläckage i området, vid den inkommande vattenledningen i husets tvättstuga. Mellan den inkommande vattenledningen och husets lokala system består övergången av en stos i kompositmaterial, ca 10 cm, som vid händelsen släppt och därmed låtit vattnet forsa in. Eftersom läckaget upptäcktes snabbt och brandkåren kunde finnas på plats inom bara några minuter från larmet kunde en kraftig vattenskada undvikas. Brandkåren kunde med hjälp av rörmokare stänga av vattnet i gatan och tömma utrymmet på vatten, så att endast tvättstugan och hallen skadades. Vi vet inte om alla hus i Ramsdalen har denna konstruktion, med den komposituppbyggda stosen, men i det aktuella huset på Nävervägen var det så. Med anledning av det vill vi rekommendera att alla i området kontrollerar sina hus: den inkommande ledningen finns direkt under varmvattenberedaren, och där kan du försiktigt känna efter om stosen sitter stadigt eller kan vara anledning till oro. Det kan också vara en god idé att ta reda på var i våra vägar som avstängningar finns, för att snabbt kunna hjälpa personal på plats om olyckan skulle vara framme. Ur försäkringssynpunkt är det dock endast tillåtet för auktoriserad personal - dvs inte husägarna - att stänga ventiler i gatan. Ritningar över ledningsdragningarna i vårt område finns hos ordföranden. Lås bilen! Det har varit flera inbrott i bilar den senaste tiden, bland annat vid återvinningsstationer och utanför mataffärer. Det handlar om tillfällen då bilen varit olåst under en kort stund (medan ägaren handlat, sorterat skräp, postat brev etc), och tjuven hastigt ryckt upp dörren och stulit handväskor, matkassar och annat som funnits löst. 6

8 Vad händer i Ramsdalen? i Ramsdalen Vilken är din favoritpark? Petter, 3 år: Jag vill mest leka i parken med stora gungan. Där kan man gunga jättehögt. Svea, 5 år: Jag tycker om parken vid skogen. Där kan det vara spännande att vara. Loppis 15 juni Söndagen den 15 juni anordnar vi loppis i Ramsdalen för tredje året. Förra året blev en riktigt lyckad dag med solsken, massor av glada grannar och aktiviteter för våra minsta invånare. Vad som händer under dagen denna gång är i skrivande stund inte klart, men glöm inte boka in datumet i almanackan redan nu. Vill du vara med och sälja på loppisen är du välkommen att anmäla ditt intresse på Det är gratis! Julius, 3 år: Stora parken. Där vid dagis. Den har en rutchkana och man kan klättra. Elias, 5 år: Jag vet inte. Det har jag inte ens tänkt på. Neah, 3 år & Noel, 4 år: Mellanstora parken! (Neah) Stora parken! (Noel) Ramsdalsloppet -hälsa och gemenskap för stora och små När sommaren närmar sig sitt slut anordnar vi för första gången Ramsdalsloppet. Lördagen den 30 augusti är både stora och små välkomna att springa, jogga eller gå en lagom lång slinga i Ramsdalen och våra omgivningar. Tider och mer info kommer lite senare, men du kan redan nu gå in och anmäla dig och barnen på Medaljer till alla barn utlovas!

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 1/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIFRÅGOR Luft/vatten och pellets I det här numret presenteras några alternativa energilösningar: Luft-vatten respektive pellets. Patrik Bergman har installerat

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 2012-12-12 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Nr 3/2014. ASF - Akalladalens samfällighetsförening www.akalladalen.nu

Nr 3/2014. ASF - Akalladalens samfällighetsförening www.akalladalen.nu Nr 3/2014 ASF - Akalladalens samfällighetsförening www.akalladalen.nu 1 Här fortsätter vi att presentera de personer som arbetar i styrelsen. I förra numret presenterades ordf. Sievert Balkestål och vice

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Förenade Reikiförbundet i Sverige

Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning Nr 2 juni 2010 Pris: 50 kr Årsmötet 2010 En förening i utveckling Tillbakablick Chiyoko Yamaguchis första Reiju Kristallnytt Stenspalt i tidningen Annons

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 Årgång 7 Nr 8 November 2004 PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer