Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen"

Transkript

1 Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalennr2:2013 Mer kul för barnen! Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Dessutom: -Protokoll från årsmötet -Här är styrelsen Mer om fiber

2 @ f Besök vår hemsida: Kontakta styrelsen på: Följ oss på Facebook: Ramsdalens Byalag 2013 Styrelse: Ordförande Hans Carlsson Nävervägen Kassör Bosse Lindquist Ramsdalsvägen Sekreterare Sven Gustafsson Ramsdalsvägen Ledamöter Jenny Ekman Ramsdalsvägen Ramona Ekedahl Granebovägen Jenny Georgsson Ramsdalsvägen Adjungerade: Teknik Ragnar Fossgaard Nävervägen Miljö & kommun Lars Sandberg Kvistvägen Grannsamverkan Arne Strandborg Ramsdalsvägen Revisorer: Ordinarie: Björn Torénius Grenvägen Suppleant: Nisse Hägglund Grenvägen Kontaktombud: 1: Ramsdalsv (udda nr) Eva Skytte-Eriksson Ramsdalsv : Ramsdalsv (jämna nr) Jenny Georgsson Ramsdalsv : Ramsdalsv Kvistv Jenny Ekman Ramsdalsv Annebergsv. 30C-40, 43, 45 4: Ramsdalsv (jämna nr). Nicklas Ringqvist Ramsdalsv (udda nr). 5: Grenvägen 1-22 Joakim Pilo Grenvägen : Grenvägen Nisse Hägglund Grenvägen : Kvistv Ramsdalsv Björn Hasselgren Kvistvägen : Nävervägen Hans Carlsson Nävervägen : Granebovägen 1-65 (udda nr) Ramona Ekedahl Granebovägen Hej! Äntligen börjar våren få fäste i Ramsdalen. Snön är borta från gatorna, lekparkerna kan användas igen och en och annan krokus sticker upp i rabatterna. Trots att vi alla nog är trötta på kylan måste det ändå erkännas att vintern - faktiskt - gått ganska bra. Mycket tack vare kommunens snöröjning, som i år fungerat toppen. Det tackar vi också för, i ett öppet brev som kan läsas på sidan 3. Under hösten och vintern flyttade många nya familjer till Ramsdalen. Till dem vill vi hälsa välkommen - vi hoppas att ni ska trivas här! Det börjar bli dags att betala årsavgiften till Ramsdalens Byalag. I år är den på 100 kr, och enklast betalar du med det medföljande inbetalningskortet. För årsavgifterna kan vi i Byalaget ge ut den här tidningen, ordna vårstädning, loppis, underhålla hemsidan och hålla en levande dialog med kommunen, till exempel. Till oss kan ni komma med alla frågor och synpunkter som rör vårt område. Vi ses! Styrelsen för Ramsdalens Byalag innehåll 1.kontakt 2.vårstädning 3.protokoll 5.intervju 6.fiber recept vår miljö 7.fem i ramsdalen loppis Dags för årets vårstädning Den 5 maj hjälps vi åt att vårstäda i Ramsdalen. Haninge kommun tillhandahåller som vanligt redskap och containrar, och vi städar omkring våra tomter, gemensamma ytor och vid Ramsjön. I år deltar vi dessutom i de nationella skräpplockardagarna som varje år anordnas av Håll Sverige Rent som en manifestation mot nedkräpningen. Vill du veta var du behövs mest finns någon i styrelsen på plats i lekpaken bakom återvinningsstationen från kl 10 för att fördela arbetet samt dela ut plockare och soppåsar. På städdagen ordnar vi också en tipspromenad för stora och små, och kl 12 grillar vi korv vid lekplatsen. Alla yngre skräpplockardeltagare får diplom! 1 2

3 Protokoll från årsmötet 2013 Tid: kl Plats: Vendelsö Scoutgård Närvarande: 41 deltagare 1. Mötet öppnades av Hans Carlsson. 2. Föreläsare Jonas Lindström, miljösamordnare för Teknik & Va i Haninge hade förhinder. Lasse Sandberg gjorde en presentation om dagvattendammen som byggts upp vid Ramsjön och att kommunen frågat Byalaget om vi kan utöva viss skötsel och tillsyn över denna. Lasse hälsade att kommunen vädjar till invånarna att inte tvätta bilarna på gator och garageuppfarter för att undvika föroreningar i dagvattensystemet. Jan Jaremark berättade om en vattenskada han råkat ut för i sin torpargrund. Jan grävde en tunnel under torpargrunden för att undersöka bjälklaget under badrummet i sin VP-villa (enplans). Det fanns två små sprickor i avloppsrören som läckt under en längre tid. Fukten hade spridit sig till bjälklaget via asfaltboarden. Avloppsrören från första generationens pvc-rör håller i ca 30 år. Åtgärden blir ett nytt rörsystem under bjälklaget i stället för i bjälklaget. Kostnad ca 10 tkr. Jan rådde alla att börja titta under sina hus. 4. Val av mötesordförande. Mötet valde Torbjörn Jansson. 5. Val av mötessekreterare. Mötet valde Sven Gustafsson. 6. Val av två personer som jämte ordförande skall justera mötets protokoll, samt vid behov fungera som rösträknare. Mötet valde Lasse Sandberg och Anders Jansson. 7. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt. Mötet fann att mötet var stadgeenligt utlyst. 8. Styrelsens och revisorns berättelser över verksamheten det gångna året. Mötet godkände revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen. 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för Val av styrelseledamöter för 2013 enligt valberedningens förslag. Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag Ordförande Hans Carlsson Kassör Bo Lindkvist Ledamöter Sven Gustafsson Jenny Ekman Jenny Georgsson Ramona Ekedahl Bilder från höstens skräpplockardag 13. Fiberutbyggnad i Ramsdalen. Resultat av genomförd enkät. Styrelsen har skickat ut en enkät över hushåll som vill ha fiber i september och oktober. Av 214 hushåll har 100 visat sitt intresse, 45,73 procent. Det fanns olika åsikter om hur viktigt det var med fiber. Många kunde konstatera att det fanns för lite kunskap om fiber hos hushållen. Telia vill helst ha 60 procent. Mötet tyckte att styrelsen skulle fortsätta att arbeta mot fiberleverantörer för att få fiber till Ramsdalen. Mer information om fiber och möjligheter till finansiering går ut i nästa Byalagsaktuellt. 14. Aktiviteter: Förslag till skylt. Sven redogjorde för styrelsens förslag att byta ut den gamla välkomstskylten vid Ramsdalsvägen till en kostnad om ca 5000 kronor. Mötet tyckte att det var ett bra förslag och bad styrelsen att titta på möjligheten att sätta upp skylt även vid den andra infarten till Ramsdalen. (Grenvägen) Fartdämpande hinder, hyra av utrustning för hastighetskontroll. Lasse Sandberg hade tagit reda på kostnaden för hyra av mobil hastighetsskylt, 3500 kr/vecka. Ragnar Fossgaard hade tagit fram en kostnad för farthinder i form av blomlådor på Ramsdalsvägen, ca kr. Mötet tyckte inte att trafikproblemen var tillräckligt stora för att styrelsen skulle fortsätta med dessa åtgärder. Skräpplockardag vid Ramsjön. Sven upplyste om skräpplockardagen i höstas då ett tiotal hushåll städade runt Ramsjön med avslutande grillning. Styrelsen tänkte också anmäla Byalaget till de nationella skräpplockardagarna i vår. Grannsamverkan: Inbrottsvarning och Grannlappen. Arne Strandborg upplyste om att medlemmarna kunde hämta information på gsv.haninge.org. Haninge Lions har sponsrat grannstödsbilen med en hjärtstartare. Ny mobilteknik kommer också att göra det lättare att komma i kontakt med grannstödsbilen. Trädbeskärning. Hans Carlsson informerade om anmälningsblanketten som kommit med Byalagsaktuellt. Styrelsen kommer inte att administrera några anmälningar utan detta sker direkt med företaget. 15. Ärenden som hänskjutits till årsmötet. Inga frågor hade hänskjutits. 16. Skriftliga frågor som väckts av enskilda medlemmar. Inga skriftliga frågor hade väckts av medlemmarna. 17. Övriga frågor. Mötet ställde sig positiv till att styrelsen skulle åta sig att se till dagvattendammen vid Ramsjön. Åtagandet kommer inte att innebära några juridiska skyldigheter för föreningen. Mötet tyckte att kommunen skött snöplogningen på ett mycket bra sätt under vintern, och att styrelsen skickar ett tackbrev till vägavdelningen. Fastighetsägarens eget ansvar för snön på sin tomt togs också upp på mötet. Ragnar Fossgaard avtackades som avgående styrelseledamot och Jan Jaremark avtackades som avgående kontaktombud. 18. Årsmötet avslutades. Sven Gustafsson, sekreterare Torbjörn Jansson, ordförande Vendelsö Till Haninge kommun, Stadsbyggnadsnämnden Snöröjningen vintern 2012/2013 i Ramsdalen Förhoppningsvis är våren på gång även om det ännu inte syns. Vid vårt årsmöte i mitten av februari var det många av de boende i området som uttryckte sig positivt om den fantastiska snöröjning vi har i Ramsdalen, och som trots den tuffa inledningen i november kunde hålla våra vägar framkomliga. Vi vill med detta brev framföra vårt varma tack till de som ansvarat för planeringen och utförandet. Med vänliga hälsningar 11. Val av revisor jämte revisorssuppleant för 2013 enligt valberedningens förslag. Mötet valde Björn Torenius som revisor och Nisse Hägglund som suppleant. 12. Fastställande av årsavgift för 2013 Mötet fastställde medlemsavgiften till 100 kronor. Lars Sandberg, justerare Anders Jansson, justerare Ramsdalens Byalag Hans Carlsson, ordförande Lars Sandberg, miljö & kommun Öppet brev till Haninge kommun 3 4

4 Tillbaka till Ramsdalen Jenny Georgsson växte upp i Ramsdalen med mamma och pappa. Efter ett par stopp i Farsta, Årsta och Nacka är hon tillbaka ett stenkast ifrån barndomshuset - och här är hon hemma på riktigt. - Min barndom var så lugn och mysig, säger hon. Det fanns massor av kompisar i området och vi spelade mycket brännboll och burken på fotbollsplanen. Vi badade i Raman, och grannkillen byggde världens coolaste tvåvåningslådbil, minns hon med ett skratt. Från Ramsdalen och tillbaka När Jenny var dryga 20 gick flyttlasset till en älskad etta i Farsta, och vuxenlivet tog sin början. Under de kommande tio åren blev det ett par flyttar till, och för några år sedan kom tankarna på Ramsdalen tillbaka. - När jag och min man hade bott i Järla Sjö i 2 år och vår dotter började närma sig 2-årsåldern så kände vi att det var dags att leta efter något större, då vi bodde i en 2:a. Vi kom fram till att vi ville ha någon typ av hus, men att leta efter något i Nacka kändes uteslutet pga prisläget där. Eftersom min man kommer från Malmö hade han inga synpunkter på var i Stockholmsområdet vi skulle ta vägen utan vi resonerade oss fram till att det nog skulle vara ganska praktiskt, och trevligt, att ha nära till mina föräldrar. Vi slog till Familjen började titta på hus i Vendelsö, och sedan gick allt plötsligt fort. Lägenheten såldes, och när de en dag befann sig på en visning av ett hus på Ramsdalsvägen där de kunde få flytta in samma datum som de skulle lämna lägenheten slog de till. Ramsdalen från början - Vi gillade att köket och vardagsrummet var lite större, det var utbyggt, och så gillar vi att det är i ett plan med riktig tomt och egen parkering, säger Jenny och funderar. Sen har det ju uppstått lite problem på vägen med ganska mycket vatten på olika, felaktiga, ställen, men nu har vi iallafall renoverat nästan alla ytskikt i huset. Nu trivs vi kanonbra, tillägger hon bestämt. Ramsdalen är tryggt Att komma tillbaka till Ramsdalen kändes tryggt. Området var ungefär som hon mindes det - och på vissa ställen var det till och med samma människor som bodde kvar. Men det är nästan lika många barnfamiljer nu som då, och hon ser fram emot att se dottern växa upp här. - Jag hoppas att det ska fortsätta vara tryggt och rent och mysigt här, som det är nu, säger Jenny. Att barnen ska kunna springa ute och leka och ha kompisar i hela området. Har du också haft viltbesök på tomten? Här kommer Ramonas recept på Älgwok. Marinad: 500g älgkött 1st röd, finhackad chili 1msk riven ingefära 2st pressade vitlöksklyftor 1dl rapsolja 0,5dl limejuice Wokgrönsaker: 100g sockerärtor, delade i 2 75g salladslökar, delade i 5cm bitar 1st morot, i tunna stavar champinjoner, i skivor 1st paprika, i stavar Woksås: 1dl vatten 2tsk viltfond 1msk fisksås 1msk oystersås en gnutta salt Lägg ingredienserna till marinaden i en stor plastpåse tillsammans med älgköttet. Knyt den ordentligt och massera marinaden. Låt stå i kylen i ca ett dygn. Woka sedan köttet i rapsolja på hög värme, lite i taget. Koka 4 port äggnudlar enl anvisning. Woka grönsakerna, även dessa på hög temperatur och lite i taget. Blanda nudlar, kött och grönsaker i wokpannan, slå över såsen och låt det woka ihop sig. Färdigt att servera! Ps - hann du inte fånga in skogens konung? Då går det lika bra med kött från butiken :-) Om Ramsjödammen Vid årsmötet beslöts att Byalaget ställer sig positivt till kommunens önskemål om att vi ser till dagvattenreningsdammen och dess närmaste omgivningar, vad gäller nedskräpning och om det hamnat föremål i dammen som inte bör finnas där. En första insats hoppas vi på i samband med Vårstädningen den 5/5, om dammen är isfri. /Lars Sandberg, Byalagets kontaktman Mer om fiber I Ramsdalen slutade fiberundersökningen på dryga 50% positiva, och diskussionerna med Telia fortsätter. Fortfarande finns många frågor från boende, och ämnet blir också mer och mer uppmärksammat i media. Utbyggnaden av fibernätet i Sverige går i snabb takt. Enligt en artikel i Dagens Nyheter från den 8 april visar de senaste mätningarna att 53% av alla hushåll och företag i Sverige har tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s. Regeringens mål är att siffran ska vara 90% till Intresset för fiber är stort, så även Svenska Dagbladet har under rubriken Fiber till villan viktigt val haft en artikel införd den 3 april. Vår undersökning om intresset av fiber i Ramsdalen slutade på drygt 51%, ett resultat som vi meddelade till Telia/Skanova dagen efter vårt årsmöte. Tyvärr har vi ännu inte fått något svar från dem, vilket vi hade hoppats. Vi vet inte om det är det relativt låga intresset som gör att Telia inte skyndar sig med att svara. Vad kan vi så fall göra? Ett sätt är att vi försöker höja intresset genom att Ni som svarat Inte intresserad funderar ett tag till och återkommer förhoppningsvis till styrelsen med Ja, jag är intresserad. Frågor? Läs artikeln om fiber, som vi hade i med förra numret av Byalagsaktuellt, eller prata med oss i styrelsen. Du kan också gå in på vår hemsida www. ramsdalen.se, där Du hittar en länk till Svenska Dagbladets artikel om fiber. 5 6

5 i Ramsdalen Var skulle du vilja bo om du inte bodde här? Madelene: Då skulle jag bo vid Lorensbergsvägen. Det är det enda stället jag kan tänka mig om jag inte bodde här. Lotte och Georg: Det vet inte vi. Vi kan inte tänka oss att bo nån annanstans. Dags igen för Ramsdalens loppis 2/6 Den 2 juni mellan kl 11 och 14 är det dags igen för loppis i Ramsdalen. Passa på att rensa i förråden och var med och sälj, eller kom förbi och fynda! I år vill vi särskilt välkomna barnen i området, och hoppas kunna erbjuda både lotterier, fiskdamm och hoppborg samtidigt som loppisen pågår. Precis som sist finns korv med bröd och dricka till försäljning. Svante: Knepig fråga, vi bor så bra i Ramsdalen. I Tyresö kanske, för där hade mina föräldrar hus. Läs mer om loppisen och de övriga aktiviteterna på vår hemsida Där kan du också anmäla dig om du vill sälja något på loppisen. Elias: Jag vill bo på Mossvägen. Där bor mormor och morfar. Lennart: Det var en svår fråga. Jag har ju bott här i 40 år och före det i Albatrossen. Men kanske Nynäshamn, där är det mysigt.

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014 Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalen Information för oss som bor i Ramsdalen Nr 2:2014 Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet Ramsdalens Byalag 2013 Styrelse: Ordförande Hans Carlsson

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 Dörrposten SOMMAR 2015 NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER Njut av sommaren! MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 NYA BOSTÄDER PÅ GÅNG I CENTRUM 4-5 FÖRRÅDSBEHOV? VI HAR LÖSNINGEN 9 NU ÖKAR

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4 NYBAKAT I SVÄRDSJÖ SIDAN 5 # 02-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER FELANMÄLAN PÅ NÄTET SIDAN 7 Bästa kontaktvägarna SIDAN 9 Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 4 LEDARE

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Nummer 2 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vi är i dag 237 medlemmar i vår förening. Jag leder fortfarande gymnastiken och antalet gymnaster är fortfarande

Läs mer

KAMPEN OM KVARNGÄRDET

KAMPEN OM KVARNGÄRDET Nr 1 2006 Maj UTGIVEN AV HYRESGÄSTFÖRENINGEN SÖDRA KVARNGÄRDET KAMPEN OM KVARNGÄRDET Södra Kvarnbladet i ny form sid 2 Container på området sid 3 Ny hyresgäststyrelse sid 4 Kvarngärdets Dag sid 5 Kamplystna

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Räddningsdag på Anticimex! Lördag 30 maj kl 10-14

Räddningsdag på Anticimex! Lördag 30 maj kl 10-14 #1-15 Räddningsdag på Anticimex! Lördag 30 maj kl 10-14 Kolla småkrypen. Prova släckare. Rädda räddningsdockan. FRI entré Mer information på sidan 6-7! Missa inte detta tillfälle! Det är bara att titta

Läs mer

Vi i VätterHem nr 5 2011

Vi i VätterHem nr 5 2011 Vi i VätterHem nr 5 2011 Förväntansfulla inför fotbollscup på Råslättsdagen Problem med elen? Då kommer Nedde... sidan 9 Jönköpings gamla slott grävs fram... sidan 7 Ekonomiarbete i fokus Jag har nu arbetat

Läs mer

informerar Svinga klubban gratis i sommar Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket mer än en idrottsplats www.alebyggen.

informerar Svinga klubban gratis i sommar Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket mer än en idrottsplats www.alebyggen. informerar www.alebyggen.se Nr 2 juni 2004 Svinga klubban gratis i sommar Monica Bogren spelade för styrelsen i Hyresgästföreningen Södra Bohuslän i Bangolfcupen. Nya lägenheter i Nödinge Sjövallen mycket

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer