Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna"

Transkript

1 Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats: Karlsros scoutgård i Eriksberg. Tid: Tisdagen den 22 april klockan startar utdelning av röstkort startar stämman. Anmälan: Senast fredag 18/4 till Mattias Eriksson på eller Handlingar: Finns på distriktets hemsida Delegater: Varje scoutkår kan utse fyra delegater samt ytterligare en delegat för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Bestämmande för antalet delegater är kårens medlemsantal enligt den av förbundet senast upprättade medlemsförteckning som föreligger fyra månader före mötet med distriktsstämman. (Se nästa sida) Bilagor till detta utskick: Förslag på föredragningslista Proposition 1 angående distriktslokalen Förslag till arbetsordning för påverkanstorg Underlag till proposition 1

2 Föredragningslista Distriktsstämma Distriktsstämmans öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5 Justering av röstlängden 6 Fastställande av föredragningslista 7 Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats 8 Beslut om arbetsordning för distriktsstämman. 9 Val av inflytandepunktsansvariga för påverkanstorg 10 Val av redaktionsutskott för påverkanstorg 11 Proposition 1 angående distriktslokalen 12 Övriga frågor 13 Distriktsstämmans avslutande Tidsplan för stämman : Incheckning och utdelning av röstkort 18.30: Förhandlingarna börjar 18.50: Påverkanstorget öppnar samt fika 19.50: Påverkanstorg stänger, redaktionsutskottet börjar arbeta 20.00: Förhandlingarna återupptas 21.00: Stämman avslutas Antal delegater: Enligt medlemsregistret Kår Medlemmar Delegater Almtuna Bälinge 16 4 Enköping Fyrisån 8 4 Håbo 90 5 Jumkil 26 4 Järlåsa 7 4 Karlsro Knivsta Linné 3 4 Salabacke 34 4 Tunabackar 70 5 Wasa Wattholma 29 4 Ärentuna 60 5

3 Förslag på arbetsordning Tillextrastämman 2008 föreslås mötet att använda påverkanstorg som arbetsmetod. I lokalen finns en inflytandepunkt uppsatt och minst en inflytandepunktsansvarig, som är påläst angående punkten. Den inflytandepunktsansvarige är neutral i frågan och är där för att hjälpa delegater och observatörer att formulera sina åsikter, samt för att hålla diskussionen konstruktiv. Varje delegat ska besöka punkten och där sätta upp eller skriva på en åsiktslapp. Grön lapp om man är för och röd lapp om man är mot förslaget. Självklart går det även att skriva tillägg och/eller nya förslag på dessa lappar. Detta pågår mellan och och därefter går det inte att sätta upp nya förslag eller ändra på tidigare uppsatta lappar. Målet är att alla frågor ska vara färdigdiskuterade vid påverkanstorgets slut, så att den fortsatta stämman bara behöver ta de formella besluten. Därför går det inte att komma med nya förslag efter att påverkanstorget stänger. Sin åsikt kan man däremot ändra ända tills beslutet är fattat. När påverkanstorget stänger tar redaktionsutskottet över och sammanställer alla inkomna förslag samt stödet för dessa. Redaktionsutskottet har tio minuter på sig att göra detta varför det blir en högst enkel sammanställning. Beslutsunderlaget presenteras vid 11 som underlag för stämmans beslut. Huvudförslag är det förslag som flest delegater ställt sig bakom. Alternativa förslag och tilläggsyrkanden tas upp om minst en fjärdedel av de närvarande delegaterna ställer sig bakom förslaget. De förslag som inte fått tillräckligt med stöd under påverkanstorget står med i beslutsunderlaget men tas inte upp under förhandlingarna. Det är därför viktigt att vinna stöd för sitt förslag under påverkanstorget. Sammanfattning: Varje delegat ska skriva upp sin åsikt på varje alternativ De alternativ som har för litet stöd (mindre än 25% av delegaterna) stryks. Det alternativ som har störst stöd blir automatiskt huvudförslag. Påverkanstorget är öppet mellan och Det går att komma med nya förslag och byta åsikt under hela påverkanstorget. Förslag på inflytandepunkter Motsvarande i dagordningen 1. Proposition 1 angående distriktslokalen 11 a. Alternativ 1 b. Alternativ 2 c. Alternativ 3 d. Alternativ 4 e. Alternativ 5 f. Alternativ 6

4 Proposition 1 angående distriktslokal. Bakgrund: Under flera år har distriktslokalen varit en omdebatterad fråga på distriktsstämmorna, främst för att lokalen utgör den i särklass största budgetposten i distriktets verksamhet. Detta har resulterat i flera lokalutredningar med syfte att hitta alternativa lokaler. Dessa grupper har kommit med skiftande resultat som inte har lett till någon förändring. Vid stämman 2007 kulminerade detta då mötet beslutade att ändra distriktets verksamhetsplan och där lägga till en att-sats om att lokalen skulle sägas upp. Ett utdrag från 2008 års verksamhetsplan lyder därmed enligt följande: Lokal Förvalta och driva distriktslokalen. Arbeta för ett ekonomiskt gynnsammare alternativ. Avveckla nuvarande lokal vid närmast kommande tidpunkt för uppsägning av hyreskontraktet. Styrelsens tolkning av detta är att den har full frihet att hitta en ny lokal så länge den är billigare än den nuvarande lokalen som skall sägas upp och lämnas i november Eftersom styrelsen vill lösa detta även på längre sikt så har den valt att lösa detta problem genom att en lokalgrupp har bildats som fått i uppdrag att genomsöka Uppsala efter alternativa lokaler. Lokalgruppen har hittat flera förslag som presenteras i Underlag till Proposition 1. Styrelsen yrkar därför: Att stämman rangordnar de lokalalternativ som framkommit. Att styrelsen får i uppdrag att förhandla fram bästa möjliga villkor och skriva kontrakt på den lokal som delegaterna rangordnar högst, eller om verkligheten förändras drastiskt och gör alternativen omöjliga ta högst rangordnade möjliga lokal. Att styrelsen får i uppdrag att säga upp den nuvarande lokalen snarast om något av alternativ 2-6 rangordnas högre och kontrakt har skrivits med någon av dessa. Att styrelsen får i uppdrag att fräscha upp den nuvarande lokalen om alternativ 1 rangordnas högst. Lokalgruppen har bestått av: Marie-Louise Johansson, ordförande, Fyrisåns Sjöscoutkår Lars Pontén, Tunabackar Scoutkår Gustaf Hollsten, Wasakåren Anders Bergqvist, Almtuna Scoutkår Oskar Södergren, Wasakåren, RauD, Distriktsstyrelsen Peter Zettergren, Ärentuna Scoutkår, Distriktsstyrelsen

5 Lokalalternativ Sammanställning Alternativ Adress Orphei Drängars plats 1 Kantorsgatan 35 Gamla Uppsalagatan 21 Storlek 60 kvm 70 kvm 12 kvm (+ca 200 kvm delat) Hyra kr/år kr/år kr/år Tillgång Egen Egen Delad Kök Pentry Pentry Delat villakök Parkeringsmöjlighet God God Halvbra Scoutigt Ja Ja Ja Avstånd till stationen 10 min gång 25 min gång 20 min gång Kommunikationer Buss 2,5,22,9, Buss 2,8,91 Buss 1,14,17,110,111,115 Fördelar Slipper flytta Fräsch och nymålad Utbyte mellan föreningar Billigt för centrum Två rum Förening som hyresvärd Bra läge Egen lokal Möjlighet till stora lokaler Egen lokal Städning fungerar Spontanbesök möjligt Nackdelar Dyrast Få spontanbesök Förening som hyresvärd Nedgången Inga fönster Möjliga dispyter Alternativ Adress Shuregard Inhyst hos scoutkår Förslag från påverkanstorg Storlek 1,5 kvm 1 kvm? Hyra 5400 kr/år Ca 1000 kr/år (Gissat värde)? Tillgång Egen Egen? Kök Nej Nej? Parkeringsmöjlighet Ja Troligtvis? Scoutigt Nej Ja? Avstånd till stationen 50 min?? Kommunikationer Buss 15,18,28,95,127?? Fördelar Säker förvaring Pengar stannar inom rörelsen Nackdelar Jobbigare att boka lokal Jobbigare att boka lokal Ingen samlingsplats Ingen samlingsplats Bokföringen under sängen Bokföringen under sängen

6 Lokalalternativ 1 Lokalen ligger på andra våningen i "KFUM-borgen" vid fyrisån i centrala Uppsala. Fastigheten ägs av Stams fastigheter och Upplandsslättens Scoutdistrikt har varit hyresgäst där i snart ett decennium. Kostnaden för denna lokal är ca kr/år inklusive el, värme och försäkring för en yta på 60 kvm vilket ger en totalkostnad per kvadratmeter på 1290 kr. Det låga priset för en så central lokal beror på att lokalen inte är renoverad på länge. Lokalen har stort fönster mot söder och är därmed relativt ljus och rymlig med högt i tak. I lokalen finns ett pentry, en toalett, ett kontor samt ett litet förråd. Lokalen används främst som möteslokal för distriktsstyrelsen, RauD, Fyrisåns Sjöscoutkår men även andra scoutkårer och arbetsgrupper använder lokalen som möteslokal. Fördelar med att välja denna lokal är att distriktet slipper flytta med allt vad det innebär i form av lådpackning, nyckeladministration mm. En annan fördel är att en så här central lokal till ett sånt här lågt pris knappast kommer att dyka upp igen. Det är troligt att lokalen kommer att hyras ut betydligt dyrare till en annan hyresgäst efter att den genomgått viss renovering. Nackdelar med att välja denna lokal är främst att den är dyrare än övriga alternativ. Dessutom skulle en flytt kunna innebära en nystart för distriktslokalen som skulle kunna gagna distriktet och någon nystart blir det nog inte om man behåller lokalen. En ytterliggare nackdel med denna lokalen är att den uppenbarligen ger upphov till en ganska infekterad debatt som tar upp stor del av tiden vid distriktets sammankomster. Att aktivt välja denna lokal kan vara en lösning, men det kanske behövs ett lokalbyte för att det ska ses som en lösning.

7 Lokalalternativ 2 Lokalen ligger i källaren i ett hyreshus på Kantorsgatan 35, mitt bland studentlägenheterna på kvarngärdet. Lokalen är 70 kvm och kostar kr/år i hyra, Om man räknar med att el och försäkring kostar lika som i den nuvarande lokalen kostar alternativet ca kr/år. Detta ger en totalkostnad på 777 kr per kvadratmerter och år. Lokalen står tom och är möjlig att hyra omgående, vilket hyresvärden AP fastigheter önskar. Lokalen saknar visserligen fönster eftersom den ligger i källaren men är i övrigt fräsch eftersom den är nymålad och tidigare har använts som uppehållsum för målare som arbetade i fastigheten. Lokalen är uppdelad i två stora rum och en hall mellan dem. Dessutom finns det toalett och pentry. Lokalen ligger på ca 25 min gångväg från stationen men kommunikationerna med stadsbussarna är goda. Fördelar med denna lokal är att den är billigare än den nuvarande trots att den är i samma storlek och helt egen. För den som är bilburen går den enkelt att nå genom att den är belägen vid flera stora genomfartsleder. Nackdelar med lokalen är att den är belägen ganska ocentralt för många som inte är bilburna, vilket kan hämma användningsfrekvensen och därmed göra lokalen dyrare per möte än den nuvarande lokalen.

8 Lokalalternativ 3 Lokalen ligger i en villa på Gamla Uppsalagatan där Uppsala Ungdomsring har sina lokaler sedan decennier tillbaka. De bedriver verksamhet inom folkdans med musik, hantverk och annat som hör till. De är intresserade av att hyra ut ett rum i huset till oss att ha som vårt eget och därtill kommer tillgång till större lokaler i resten av huset i mån av plats. Det skulle kosta kr/år för oss att hyra ett rum på 12 kvm vilket ger en totalkostnad på 3000 kr per kvadratmeter och år, men då det finns tillgång till toaletter, kök samt större rum så går det inte att jämföra kvadratmeterpriset med övriga lokalalternativ. Ungdomsringens motiv till att hyra ut lokaler är inte främst ekonomiska utan de är mycket intresserad av samarbeten med scouterna, man kan ana att de är intresserade av samarbeten för att kunna nå ut med sin egen verksamhet för att på så sätt rekrytera medlemmar. Om detta är en nackdel är inte säkert utan samarbete kan ge mycket tillbaka till båda organisationerna och att några medlemmar byter mellan föreningarna är nog inget man kan eller bör förhindra. Lokalen är belägen i närheten av Fyrishov, vilket betyder ca 20 min gångväg från stationen, men med goda förbindelser med stadsbuss. Fördelar med detta alternativ är att det är det billigaste lokalalternativet som har framkommit och att lokalen ligger i ett hus där det föregår mycket aktiviteter som inte ligger så långt från vår egen verksamhet. Eftersom det är en delad lokal får man mycket för pengarna, men det ställer helt andra krav på samarbete och hänsynstagande. Att ha en förening som hyresvärd kan vara både bra och dåligt, men en klar fördel är att det finns goda möjligheter att förhandla fram bra ekonomiska villkor, samt att man får mycket utbyte på köpet. Nackdelar med detta är givetvis att det kan uppstå kontroverser mellan föreningarna eftersom det inte är fråga om en ren affärsuppgörelse utan man riskerar att personliga konflikter mellan ideella aktiva i båda föreningarna påverkar samarbetet. Skulle inte samarbeten mellan föreningarna fungera skulle detta kunna få konsekvenser för vår ställning som hyresgäst. Ytterliggare en nackdel är att vi inte kommer kunna ha samma upplägg som idag där varje kår har en nyckel utan vi kommer maximalt att kunna ha ca sex nycklar utspridda i distriktet, men utlåning av lokal går givetvis att lösa med hjälp av nyckelansvariga.

9 Lokalalternativ 4, 5. Ett förråd där distriktets gamla klenoder, bokföring och protokoll ligger lagrade är ett betydligt billigare alternativ till lokalerna. Ett förråd hos Shureguard på 1,5 kvm kostar ca 5400 kr/år vilket ger ett pris på 3600 kr per kvadratmeter och år. Ett annat alternativ skulle kunna vara att hyra en bokhylla hos någon scoutkår med stort förråd och komma överens om en mindre summa för detta. Vid båda dessa alternativ är det rimligt att anta att distriktets förråd inte kommer att besökas särskilt ofta och att alla aktuella papper och prylar kommer att finnas hemma hos styrelsemedlemmar, vilket kan försvåra verksamheten för nytillkomna styrelsemedlemmar. Fördelar med dessa alternativ är att de är billiga. Nackdelar är att de bara kommer att innehålla prylar som aldrig kommer att användas och därför kan ses som ett onödigt sätt att slösa bort pengar. Lokalalternativ 6. Skulle någon sitta på ett riktigt bra förslag är det bara att hopas på att det dyker upp under påverkanstorgets början så att alla hinner sätta sig in i den informationen.

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer