VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, Malmö GPS: Latitud -55, , Longitud -13, FM-dokumentationen Bifogat detta mail hittar du förbundsmötesdokumentationen, samt verksamhetsberättelsen för via två separata länkar. Vid registreringen på hotellet kan du som vill få verksamhetsberättelsen i tryckt form. Du som ombud får hela FM-dokumentationen i tryckt version vid registreringen. Du hittar även dokumentationen på hemsidan, under En beskrivning av Påverkanstorget finner du i detta välkomstbrev. Läs igenom innan mötet för att sätta dig in i mötesformen som är på lördagseftermiddagen. Det är där vi kommer att föra diskussioner och lägga förslag. Registrering av ombud Registreringen för mötet öppnar kl på lördagen för ombud och gäster, samtidigt serveras en förmiddagsfika för dig som så önskar. Mötet startar kl Hotell Våra gäster är uppdelade på två olika hotell på grund av enkelrumsbrist. Om inget annat angivits bor du på Scandic Triangeln där förbundsmötet är. Du som bor på Scandic Malmö City har fått veta detta via mail och har ca fem minuters promenad till Triangeln, City/#.VTlng3kcSM8 Parkering Om du kommer med bil till Scandic Triangeln finns ett stort allmänt garage i källaren. Du kan köra in via Pildammsvägen (mitt emot Operan) eller St. Johannesgatan. Från garaget kan du ta hissen direkt upp till hotellet, följ Scandicskyltarna. Betalning sker direkt i garaget och kostar 160 kr per dygn.

2 Middag fredag 8 maj Har du anmält dig till middagen på fredagen, serveras den kl på hotellet. Kamratmåltid 9 maj Kamratmåltiden hålls på Malmö Rådhus, Stortorget med start kl på lördagen. Klädsel: Master of Ceremony: Kavaj Leif Thorstenson, Önskar du beställa transport från hotellet till Rådhuset (och tillbaka) gör du det vid registreringen på lördagen innan mötet börjar. Transporten från hotellet till Rådhuset går kl från hotellets entré. Lunch söndag 10 maj Har du anmält dig till lunch efter mötets avslutande på söndagen serveras den ca kl på hotellet Parasport och modevisning på Triangelns köpcentrum Det kommer att arrangeras parasportaktiviteter inne i Triangelns köpcentrum under helgen där bl.a. olika parasporter kommer att visas upp och erbjuda prova-på, samt att Funky Modelz har modevisning kl både lördag och söndag. Frågor Om du har några funderingar kring kontakta gärna Lotta von Malmborg, via alt Vi ser fram emot ett givande förbundsmöte och att få träffa dig i Malmö! Margareta Israelsson Förbundsordförande Johan Strid Generalsekreterare

3 Påverkanstorget på Förbundsmötet 2015 När vi i förbundsstyrelsen tillträdde efter det extra förbundsmötet i Stockholm den 31 augusti förra året lovade vår nyvalde ordförande att vi skulle arbeta med öppenhet och dialog. Det är ju det en folkrörelse som vår handlar om. Att mötas och diskutera utifrån ett gemensamt intresse. I FS har vi därför beslutat att genomföra Förbundsmötet på ett sätt som ökar dialogen och diskussionen. Vi kommer att diskutera de allra flesta frågorna på ett påverkanstorg där alla får möjlighet att ge sina tankar och åsikter innan vi fattar beslut på traditionellt sätt. Fler ska få komma till tals. Vi har sett att fler och fler organisationer använder andra diskussionsformer på sina årsmöten för att stärka den demokratiska processen. Vi är i gott sällskap! På strategikonferensen som vi höll i mars användes också Påverkanstorget av utvärderingen kan vi se att det var mycket lyckat. Deltagarna tyckte att de verkligen kunde påverka slutresultatet. Påverkanstorget ger möjlighet för alla ombud att samtala med varandra, framföra åsikter, inkomma med yrkanden och stödja andras yrkanden. Påverkanstorget ersätter med andra ord debatten i plenum. Hur funkar det? Syfte Påverkanstorget syftar till att skapa ett ökat engagemang bland förbundsmötesdeltagarna, och bygger på eget ansvar och en hög grad av självorganisering. Debatten blir mindre formell och mer spontan, och kan uppstå när som helst under Påverkanstorget. Alla beslut fattas sedan i beslutsplenum. Tider Påverkanstorget pågår mellan kl Förbundsmötet är då ajournerat (paus från formella förhandlingar) för att möjliggöra så breda diskussioner som möjligt. Stationer Påverkanstorget består av en mängd stationer i rummet där varje station består av en eller flera motioner/förslag. Liknande motioner/förslag placeras intill varandra så att sakkunniga och styrelse kan finnas tillgängliga. Moderatorer Vid varje station finns också en moderator. Moderatorn stöttar diskussionen, skapar ett öppet samtalsklimat och sammanför deltagare som har liknande åsikter.

4 Du som ombud Som ombud får du röra dig fritt mellan stationerna, diskutera och lägga yrkanden (d v s ändrings- eller tilläggsförslag.) rörande motionen/förslaget. Detta kan du göra på egen hand eller tillsammans med någon annan. Det innebär att du själv ansvarar för att fördela din tid mellan stationerna på ett sådant sätt att du hinner runt till alla stationer du vill besöka och diskutera just det som du finner mest intressant och relevant. Du uppmanas också att markera vilka förslag du stödjer. Yrkanden Yrkanden skrivs på speciella lappar där det framgår vilket ombud som har lagt det. På denna lapp ska också de ombud som stödjer yrkandet ange detta. Stödjer yrkanden gör man genom att markera på yrkandet med en speciell etikett som bär ombudets ombudsnummer. Etiketterna är numrerade på förhand. Respektive ombud tilldelas etiketter med sitt eget ombudsnummer. Aktivitetsförslag Aktivitetsförslag skrivs på särskilda lappar. Alla som är på förbundsmötet får skriva aktivitetsförslag då dessa inte är formella yrkanden. Aktivitetsförslagen sänds till den nyvalda förbundsstyren som ett bidrag i deras verksamhetsplanering.

5 Gäster och observatörer Som observatör eller gäst är du varmt välkommen att delta i samtalen men du har inte rätten att lägga yrkanden eftersom du inte representerar ett SDF. Vilka förslag får läggas? Som ombud får du lägga förslag på alla stationer. Förslagen måste ha bäring på de frågor som finns på dagordningen för förbundsmötet. Till exempel i stadgepropositionen finns förslag på stryka krav på att föreningar ska lämna rapport. Det betyder att du kan lägga förslag som har med det att göra som att rapporten visst ska finnas kvar, att den ska utformas på ett speciellt sätt etc. Men, du kan inte lägga förslag kring stadgarna i övrigt som till exempel lägga förslag på att ändra ändamålsparagrafen. Detta då SDF inte har haft möjlighet att diskutera frågan hemmavid och därmed inte kan veta vad sina medlemmar tycker om frågan. Val En station handlar om valen till styrelsen, valberedningen och revisorerna. En nominering görs genom att en yrkandelapp sätts upp med namnet på den nominerade. Vid den här stationen uppmanas inte ombuden att ange vilka förslag de stödjer av hänsyn till de nominerade. Listan över nomineringar fastställs sedan kl på lördagen då förbundsmötet återupptar förhandlingarna. Därefter erbjuds kandidaterna att antingen hålla ett kort anförande själv, eller att något ombud pläderar (talar för) kandidaten. Endast ett inlägg per kandidat tillåts av tidsskäl. Påverkanstorget stänger När Påverkanstorget stänger, vilket annonseras i god tid, stängs också möjligheten att komma med fler yrkanden. När Påverkanstorget stänger går moderatorn igenom de lagda förslagen och gör en bedömning av vilka förslag som har en majoritet bakom sig. Dessa förslag blir huvudförslag i omröstningen på söndagen. Därför är det viktigt att du som ombud markerar de förslag som du stödjer. Uppsummering Cirka kl görs en kort uppsummering av vad som kommit fram på de olika stationerna.

6 Beslutsunderlag Inför besluten på söndag morgon får alla mötesdeltagare en dokumentation av det som skett på respektive station på Påverkanstorget. Alla yrkanden som kommit fram på Påverkanstorget samt yrkanden i motioner och propositioner finns med i beslutsunderlaget inga försvinner, alla finns kvar. I hotellens frukostmatsalar finns beslutsunderlag med samtliga yrkanden från påverkanstorget tillgängliga. Beslutsunderlaget finns också tillgängligt via nätet Beslutsplenum på söndag morgon Förbundsmötet återupptar förhandlingarna söndag morgon kl Då kommer förbundsmötet att rösta om de förslag som kommit fram på Påverkanstorget. Då debatten har förts under påverkanstorget och samtliga ombud har lagt sina yrkanden där anses debatt avslutad och inga ytterligare yrkanden får läggas. Röstningen går till så att ordföranden redogör för påverkanstorgets huvudförslag. Därefter ställs frågan om något annat förslag som av moderatorn på Påverkanstorget har bedömts inte ha en majoritet bakom sig ska väckas. Ordföranden uttrycker sig ungefär så här; Påverkanstorgets huvudförslag finns redogjort i beslutsunderlaget. Detta ska ställas till omröstning. För att fastställa om det finns övriga förslag frågar jag om någon önskar väcka något förslag under sträcket. Någon som önskar väcka förslag 1, visa ditt röstkort! Förslag 2? Förslag 3? Förslag 4? Nya yrkanden går alltså inte att lägga. Mötesordföranden har dock, om hen finner särskilda skäl till det, rätt att lämna tilläggs- eller ändringsförslag i plenum. Detta för att till exempel jämka samman två förslag för att finna en kompromiss som hela årsmötet kan ställa sig bakom eller för att göra omröstningen tydligare.

7 Roller på påverkanstorget Ombuden Att föra fram sitt distrikts åsikter genom att sätta upp förslag (yrkanden) på de olika stationerna Att föra samtal med andra distrikt och med FS för att se om gemensamma åsikter finns Förbundsstyrelsen Att delta i diskussionerna, framföra FS synpunkter och lyssna in om det finns utrymme för FS att jämka sig med framlagda förslag Mötespresidiet Att bistå moderatorerna på stationerna om det uppstår formaliafrågor Moderatorerna Att säkerställa att de åsikter som finns i diskussionen kommer fram Att bistå i att formulera yrkanden Att stimulera diskussion och koppla ihop ombud med andra ombud eller med FS med liknande åsikter för att dessa eventuellt ska kunna prata ihop sig om ett gemensamt förslag Kanslipersonalen Att delta i diskussioner med respekt för förbundsmötets demokratiska tyngd och bistå med sakkunskap Gäster och observatörer Alla Att delta i diskussioner med respekt för förbundsmötets demokratiska tyngd Att delta i diskussioner på torget i övertygelsen om att mötet av människor med olika åsikter och uppfattningar ger ett bättre underlag för ett klokt förbundsmötesbeslut

8 Dessa ärenden på förbundsmötets dagordning diskuteras på påverkanstorget: 8.1 Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för Behandling av förbundsstyrelsens årsbokslut för Revisorernas berättelse för Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi 2020, verksamhets- och ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet 10.3 Behandling av stadgeproposition 10.4 Behandling av proposition gällande bordtennis 11 Behandling av motioner 12 Fastställande av förbundets officiella kungörelseorgan 13 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och övrig revisor 14 Val av förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande för en tid av två år 15 Val av övriga ledamöter för en tid av två respektive fyra år 16.1 Utse en auktoriserad eller godkänd revisor, samt en personlig ersättare för en tid av två år 16.2 Val av en övrig revisor med personlig ersättare för en tid av två år 17 Val av ordförande och fyra övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år 18 Beslut om val av fyra ombud och erforderliga ersättare till Riksidrottsmötet

9 Översiktsbild över påverkanstorget Station A Station E 10.1 Verksamhetsinriktning 10.4 Proposition bordtennis Kap. Ett starkt varumärke Kap. Rekrytera och behålla Station F 10.3 Proposition stadgar Station B 11 Motioner 10.1 Verksamhetsinriktning Kap. Garant för utveckling Station G Kap. Position i samhället 13 Fastställande av arvode Kap. En effektiv organisation 14 Val av förbundsordförande 15 Val av övriga ledamöter Station C 16.1 Utse godkänd revisor 10.1 Verksamhetsinriktning 16.2 Val av övrig revisor Kap. Internationellt framgångsrik 17 Val av valberedning Kap. Anläggningar 18 Val av ombud till RIM Station D 8.1 Verksamhetsberättelse 8.2 Årsbokslut 8.3 Revisorernas berättelse 9 Ansvarsfrihet 10.1 Ekonomisk Inriktning 10.2 Medlemsavgift 12 Kungörelseorgan

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer