Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011"

Transkript

1 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron Otterström Blanka Mebius Evangelin Otterström Gabriel Nyström Hannes Wadman Hedvidg Appelberg Håkan Kvist Jean Plevvinski Johan Andersson Johan Wadén Kajsa Ferlenius Linn Wadman Maja Kornevi Martin Liliebladh Mattias Rubenson Max Larsson Niklas Ankell Peter Kornevi Pontus Nordin Sara Blomberg Valdemar Jakobsson 1. Mötets öppnande Kårordförande Martin Liliebladh öppnade stämman. 2. Val av ordförande vid mötet Stämman valde Maja Kornevi till mötesordförande. 3. Val av sekreterare vid mötet Stämman valde Håkan Kvist till sekreterare för mötet. 4. Justering av röstlängden Stämman beslutade att justera röstlängden till de närvarande medlemmarna. 5. Val av justeringspersoner Stämman beslöt att välja Sara Blomberg och Niklas Ankell till protokolljusterare. 6. Frågan om stämman behörigen sammankallats Stämman fann att den var behörigen sammankallad. 7. Fastställande av föredragningslista Stämman beslöt att fastställa föredragningslistan med tillägget 13b, verksamhetsplan 2011.

2 8. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för 2010 Martin Liliebladh föredrog verksamhetsberättelsen för Annica Lindgren sammanfattade resultat- och balansräkning, handlingarna hade föredragits i sin helhet under gårdagens eftermiddagspass. Maja Kornevi föredrog revionsberättelsen från kårens revisor Per Harrysson. 9. Frågan om fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsen 2010 Stämman beslöt att fastställa balansräkningen. Stämman beslöt att ge ansvarsfrihet åt 2010 års kårstyrelse. 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust i balansräkning Stämman beslutade att föra över förlusten från 2010 enligt balansräkningen till löpande räkning. 11. Propositioner Inga propositioner till årets stämma. 12. Motioner Stämman beslöt att avslå motion angående värme från Tova Lindh, Karin Lindstöm och Johan Skoog. Stämman beslöt av avslå motion angående katalogisering från Fredrik Klinghammer Nilsson, Fredrik Johnson, Aron Otterström. Stämman beslöt att bifalla de två första att-satserna från motionen angående kårhalsduk från Lina Tingström, Ulrika Johansson och Klara Nilsson: En grupp utses att ta fram några olika förslag på utseende av kårhalsduk. Gruppen ser över olika prisalternativ. Stämman beslöt också att bifalla styrelsens ändringsyrkande: Att beslut ska tas på kårstämman 2012 om kårhalsduk och pris på denna. 13. Fastställande av medlemsavgift och budget för närmaste verksamhetsår och preliminär medlemsavgift för nästkommande år Johan Wadén yrkade på att införa ytterligare en medlemsavgiftstyp a 0 kr för speciella fall, för t.ex för medlemmar som är andrakårsmedlem i Drottningstaden. Kårstämman beslöt att kårstyrelsen bestämmer vem som ska betala 0 kronor i medlemsavgift. Stämman beslöt att sätta medlemsavgiften till 275 kr/termin för ordinarie medlemmar och 75 kr/termin för funktionärer.

3 Stämman beslöt att preliminärt fastslå medlemsavgiften för 2012 till densamma som Stämman beslöt att anta budget enligt bilaga. 13b. Verksamhetsplan 2011 Andreas Rubenson föredrog verksamhetsplanen för Stämman beslöt att anta verksamhetsplanen för 2011 enligt bilaga. 14. Val av kårordförande och vice kårordförande Stämman beslöt att välja Håkan Kvist till kårordförande. Stämman beslöt att välja Peter Kornevi till vice kårordförande med ansvar för administration. Stämman beslöt att välja Johan Wadén till vice kårordförande med ansvar för verksamheten. 15. Val av övriga ledamöter till kårstyrelsen Till övriga kårstyrelseledamöter beslöt stämman att välja: Andreas Rubenson till sekreterare. Annica Lindgren till kassör. Mattias Rubenson och Gabriel Nyström till utmanarrepresentanter. Hedvig Appelberg och Pontus Nordin till övriga ledamöter. 16. Val av revisorer samt revisorsuppleanter Kårstämman beslöt att välja: Per Harrysson till revisor. Daniel Rubenson till revisorsuppleant. 17. Val av övriga funktionärer Stämman beslöt att välja följande övriga funktionärer: Annika Svensson till medlemsregistrerare. Pontus Nordin till KUL (KårUtbiLdare) Håkan Kvist till Datanisse med ansvar för hemsidan. Daniel Rubenson till släpförman. Andreas Rubenson till gårdsnisse. Sara Blomberg, Henrik Lott och Staffan Gadd till ledamöter i materialgruppen. Maja Kornevi till sammankallande i valberedningen. 18. Val av kårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem Stämman beslöt att ge kårstyrelsen i uppdrag att tillsätta kårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dem.

4 19. Övriga frågor Johan Wadén berättade att årets vårläger kommer att bli Japan inspirerat. Johan Wadén tilldelades årets stipendie till Elin Lundhs minne, priset delades ut av Helene Kågefors, ordförande i S:t Göransrådet i Lunds kommun. 20. Mötets avslutande Maja Kornevi förklarade stämman för avslutad. Maja Kornevi ordförande Håkan Kvist sekreterare Justeras Niklas Ankell Justeras Sara Blomberg

5 Motion angående värmen på gården: Det är flera äventyrarscouter som tycker att det är kallt på vintern och att vi behöver värme i huset. Vi tycker att kåren ska investera i en värmepump eller flera värmefläktar. Vi yrkar därför - att kåren ser över värmesituationen - att kåren åtgärdar att det är kallt på vintern Tova Lindh, Karin Lindstöm och Johan Skoog

6 Motion Katalogisering Vi är tre äventyrarscouter som tycker att det borde göras en katalogisering på scoutgården. Vi tror att det finns många gamla undanstoppade saker som man inte vet var de finns eller om de finns. Vi tror också att det kan finnas saker som man inte visste fanns. Vi yrkar därför - att det tillsätts en grupp som får i uppdrag att genomföra en katalogisering Fredrik Klinghammer Nilsson, Fredrik Johnson, Aron Otterström

7 Motion Kårhalsduk Vi ledare på Äventyrarscouterna, Lina Tingström, Ulrika Johansson och Klara Nilsson tycker att gemenskap är viktigt i en kår. Ett sätt att skapa detta är att ha en gemensam kårhalsduk. Det finns många fördelar med att ha en kårhalsduk tycker vi. Fördelen med en kårhalsduk är att det kan vara en trygghet för de yngre scouterna på ett större läger eftersom det är lättare att hitta scouter från sin egen kår. Det är också bra då man kan visa vilken kår man representerar även när man har ett annat profilplagg än scoutskjortan på sig. För att hela kåren skall kunna vara med att påverka anser vi att det kan vara ett bra förslag att exempelvis tre förslag på kårhalsduk tas fram som sedan alla avdelningar och övriga kårfunktionärer kan ha en omröstning om. Vi tycker att det finns en poäng med att kårhalsduken ska vara gratis eller kunna köpas för en billig peng eftersom vi tycker att alla kårens medlemmar ska ha möjlighet att ha en kårhalsduk (gemenskap) även om man inte har råd med andra scoutplagg. Vi yrkar därför att: - En grupp utses att ta fram några olika förslag på utseende av kårhalsduk. - Gruppen ser över olika prisalternativ. - Gruppen praktiskt genomför omröstningen. Lina Tingström, Ulrika Johansson, Klara Nilsson

8 Verksamhetsplan 2011 Drottningstadens scoutkår kommer under verksamhetsåret 2011 att genom fortsatt utbildning av ledarna satsa på att utveckla avdelningsverksamheten och därigenom erbjuda ungdomar i norra Lund en bra scoutverksamhet. I samma syfte vill vi arbeta med att implementera det nya förbundsgemensamma scoutprogrammet i verksamheten. Genom att satsa på rekryteringsprojekt som KUL i Lund och skolbesök vill vi bjuda in fler ungdomar att delta i vår verksamhet. Vi kommer därför att, i rekryteringssyfte, genomföra en prova-på-övernattning för icke-scouter. Under året vill vi, utöver ordinarie avdelningsverksamhet ge våra scouter möjlighet att delta i kårgemensamma arrangemang såsom; familjevårläger, sommarläger, höstläger, vinterläger och kårstämma med övernattning. Vi vill även stödja de av våra scouter som väljer att åka på World Scout Jamboree 2011 på Rinkabyfältet, bl.a. genom hjälp att söka bidrag från fonder. I syfte att utveckla scouternas insyn och deltagande i den demokratiska processen fortsätter vi arbeta med lokalavdelningar med separata årsmöten. Scouterna förbereds då för att delta i den årliga stämman vilken vi vill fortsätta göra tillgänglig för även de yngre scouterna genom att lägga vikt vid att förklara stämmans alla moment tydligt. Stämman ska även ligga under en kårgemensam övernattning för att locka fler medlemmar att delta i den demokratiska processen. I enlighet med kårens friluftsprofil vill vi påbörja byggnation av ett fast vindskydd på scoutgårdens baksida för övernattningar på scoutgården. Vidare kommer vi fortsätta att arbeta med upprustning och renovering av Reimersgården.

9 Budget 2011 In: Medlemsavgifter: Bidrag stat/kommun/ssf: Övriga bidrag: Räntor: Summa: Ut: Kårgemensamt: Resekostnader: 500 Kårstämma: Kurser: Gåvor: Scoutvaror/kårtröjor: Avd.verks: Hyror: Inventarier/lägerutr: Drift Reimersgården: Underhåll/renovering R-g: Exp: Summa:

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer