Kl Introduktion av påverkanstorget. Kl Påverkanstorget öppnar. Kl Lunch med aktiviteter. Kl Förhandlingarna återupptas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas"

Transkript

1 Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma Kallelsen har skickats ut tidigare via epost Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, Laholm Tid: lördagen den 12 oktober kl Kaffe serveras från kl Värd: Laholms scoutkår Varje scoutkår kan utse tre delegater samt ytterligare en delegat för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Detta ger följande antal delegater (baserat på medlemsantalet enligt Scoutnet den ): Laholms Scoutkår 20 medlemmar 3 delegater Halmstads Östra Scoutkår 91 medlemmar 4 delegater Söndrums Scoutkår 77 medlemmar 4 delegater Gullbrandstorps Scoutkår 90 medlemmar 4 delegater Oskarströms Scoutkår 18 medlemmar 3 delegater Falkenbergs Scoutkår 119 medlemmar 5 delegater Varbergs Scoutkår 103 medlemmar 5 delegater Varbergs FA scoutkår xx medlemmar 3 delegater Övriga distriktsmedlemmar hälsas välkomna som observatörer. Anmälan skall vara distriktet tillhanda senast 6/10. Anmälan skall innehålla namn på de delegater som kommer samt på de observatörer som deltar. Glöm inte anmäla ev. allergier och annat som kan påverka maten. Anmälan skickas till:

2 Föredragningslista Kl Stämman öppnas. 2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman. 3. Val av sekreterare för stämman. 4. Justering av röstlängden. 5. Val av två justerare och rösträknare. 6. Fråga om stämman är behörigen sammankallad. 7. Fastställande av mötesordningen. 8. Fastställande av föredragningslistan. Kl Introduktion av påverkanstorget. Kl Påverkanstorget öppnar. Kl Lunch med aktiviteter. Kl Förhandlingarna återupptas 9. Behandling av motioner och propositioner till DST. 10. Fastställande av balans- och resultaträkningen. Beviljande av ansvarsfrihet för Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret. 12. Val av distriktsordförande. 13. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen. 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 15. Val av ordförande och övriga ledamöter till valberedningen. 16. Stämman avslutas, ca kl Kl Övrig information och fika

3 Förslag till arbetsordning Distriktsstyrelsens förslag är att vi ska arbeta enligt nedanstående förslag. Påverkanstorg går till på så sätt att i lokalen finns ett antal inflytandepunkter och minst en inflytandepunktsansvarig per punkt, som är påläst angående punkten. Varje delegat ska besöka punkten och där sätta upp eller skriva på en åsiktslapp. Grön lapp om man är för förslaget, gul om man är för men med ändringar och röd lapp om man är mot förslaget. Detta pågår mellan och och därefter går det inte att sätta upp nya förslag eller ändra på tidigare uppsatta lappar. Målet är att alla frågor ska vara färdigdiskuterade vid påverkanstorgets slut så att den fortsatta stämman bara behöver ta de formella besluten. Det kommer att finnas utrymme för vidare diskussioner och nya förslag om det behövs. Efter påverkanstorget bryts det för lunch och då samlas alla förslagen in av de ansvariga och sammanställs till ett beslutsunderlag som delas ut efter lunchen. Efter lunchen så återupptas förhandlingarna i plenum och då går man igenom alla punkter på föredragningslistan och beslutar om de förslagen som kommit upp under påverkanstorget. Sammanfattning: Varje delegat ska skriva upp sin åsikt på varje punkt. Grön lapp om man är för förslaget, Gul lapp om man är för förslaget men med ändringar Röd lapp om man är emot förslaget Påverkanstorget är öppet mellan och Det går att komma med nya förslag och byta åsikt under hela påverkanstorget.

4 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 förslag Styrelsen Styrelsen kommer att genomföra en uppstarts- och arbetshelg 18-19/1. Distriktets ekonomistämma kommer att genomföras 5/4 i Laholm och i Laholms Scoutkårs regi. Höstens distriktsstämma kommer genomföras 11/10 i Varberg och i Varbergs Scoutkårs regi. Styrelsen kommer att genomföra två Distriktsträffar i samband med distriktsstämmorna. Styrelsen kommer att ha möten under följande veckor: 7, 11, 15, 20, 24, 37, 41, 46, 50 Årets fokus kommer att vara på arrangemang. Arrangemang Distriktets årliga distriktstävling, Hallandsyxan, kommer att arrangeras av Oskarströms Scoutkår i Oskarström, 10/5. I år planeras en resa till Upzone i Borås, 4/10. Äventyr på höga höjder för utmanare och roverscouter med ledare. Distriktet kommer arrangera en resa till det Internationella Scoutcentret i Kandersteg, Schweiz, 28/6-6/7. Resan riktar sig mot utmanare, rover och ledare. Distriktet kommer arrangera en resa till Borås djurpark, 24/5, för bäver, spårare och upptäckare. Distriktet kommer genomföra Jota/Joti, 18-19/10. Under året kommer distriktet att arrangera After Work - nätverkande temakvällar. 25/2, 26/3, 8/5, 19/8, 24/9, 13/11. Det kommer att serveras enklare mat. Plats kommer att variera. Distriktet ska informera om möjligheten att hämta Fredsljuset som kommer till Sverige i vecka 48. Under året ska en programkatalog för 2015 skapas. Mätbara mål: 100 % av distriktets arrangemang genomförda. 80 % av distriktets medlemmar ska ha deltagit i något av våra arrangemang. 50 % av arrangemangen ska ha deltagare från icke-medlemmar i upptagningsområdet.

5 Utbildning Distriktet kommer att genomföra en utbildningshelg, 8-9/11, med ett varierat utbud av kurser. Förslag och idéer på kurser mottages. Kurs i den nya hemsidesplattformen ska genomföras. Distriktet kommer uppmuntra till fortsatt diskussion om innebörden i Trygga Möten. Alla ledare ska ha fått ha möjlighet att delta i och fått information om kurser i närområdet. Mätbara mål: 75 % av alla som har varit ledare kortare tid än 2 år ska ha deltagit i utbildningshelgen. Utveckling och Rekrytering Att aktivt fungera som en länk mellan kårer i distriktet. Att aktivt verka för kårutveckling och förnyelse. Att aktivt verka för ledarrekrytering. Att aktivt verka för ett ökat samarbete i distriktets upptagningsområde. Distriktsstyrelsen har för avsikt att besöka kårerna för att få reda på vilka behov som finns. Mätbara mål: Ökat medlemsantal bland både scouter och ledare med 10 % baserat på medlemsantalet i distriktet exklusive eventuellt nya kårer i distriktet. Kommunikation och information Distriktsstyrelsen ska utvärdera och förbättra kommunikationsvägarna internt i distriktet och externt gentemot närliggande distrikt. Nyhetsbrevet Sjöhästen ska återupptas med fyra utskick, via , per år. Övrigt Efter verksamhetsårets slut skicka ut en enkät om hur årets verksamhet har bedrivits.

6 Scouterna Halland Budgetförslag Hallands Scoutdistrikt År 2014 Utfall 2012 Budgetförslag 2014 Beskrivning Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Medlemsavgifter 484, ,00 Regionbidrag , ,00 Kursintäkter Utmanararrangemang Hyresintäkter Hjörnered , ,00 Anmälningsavgifter Övriga intäkter 32,50 Delsumma intäkter , ,00 Styrelsemöten 8 771, ,00 Kurser, konferenser, externa 5 000,00 Stipendier och utbildningsbidrag , ,00 Planering, U-Team, fält, arrangemang 1 802, ,00 Kurser, konferenser, interna 7 370, ,00 Utmanararrangemang ,00 PR-kostnader ,00 Kårkontakt (medlems- o. kårutveckling) 6 000,00 Distriktsarrangemang , ,00 Läger , , ,00 Delsumma rörelsekostnader , ,00 Lokalhyra kansli 9 818, ,00 Hjörnered 3 000, ,00 Städning och renhålln., kansli Rep. och underh.kanslilokal Övriga lokalkostnader kansli 805,00 Inventarier, kontorsmateriel, dator 5 845,50 Förbrukningsinventarier Dataprogram Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Kontorstrycksaker Rep. o underh. av inventarier. Telefon kansli Datakommunikation, internet 2 040, ,00 Portokostnader Övriga kostnader 1 687,50 Försäkringskostnader 1 483, ,00 Facklitteratur Delsumma externa kostnader , ,00 Ränteintäkter 8 396, ,00 Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Bankkostnader Övriga finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Delsumma finansiella poster 0, ,76 0, ,00 Summa , , , ,00 Resultat Underskott: ,41 Underskott: ,00 O mslutning , , , ,00

7 Styrelen föreslår en höjd avgift för 2014 på 50 kr. Detta på grund av kraftigt minskade anslag från Region Halland Valberedningens förslag Post Namn Kår Period Ordförande Vice ordförande Peter Selinder Oskarström Vald 2012 på 2 år 2 år 2 år Revisor Revisor Revisorsuppleant Revisorsuppleant Val av valberedning Kår Namn Laholm Halmstad Östra scoutkår Söndrum Oskarström Gullbrandstorp Falkenberg Varberg Kårerna ansvarar för att utse sin ledamot till valberedningen.

Stämmohandlingar 24/3 Hallands Scoutdistrikt

Stämmohandlingar 24/3 Hallands Scoutdistrikt Stämmohandlingar 24/3 Hallands Scoutdistrikt Innehållsförteckning Välkomna på distriktsstämma... 3 Föredragningslista... 6 Röstlängd... 7 Viktiga mötesdagar 2018 9 Verksamhetsberättelse...Bilaga 1 Bokslut

Läs mer

Stämmohandlingar 18/3 Hallands Scoutdistrikt

Stämmohandlingar 18/3 Hallands Scoutdistrikt Stämmohandlingar 18/3 Hallands Scoutdistrikt Innehållsförteckning Välkomna på distriktsstämma... 3 Föredragningslista... 6 Röstlängd... 7 Verksamhetsplan 2017... 9 Verksamhetsplan 2018-2019...13 Övrigt

Läs mer

Stämmohandlingar 21/10 Hallands Scoutdistrikt

Stämmohandlingar 21/10 Hallands Scoutdistrikt Stämmohandlingar 21/10 Hallands Scoutdistrikt Innehållsförteckning Välkomna på distriktsstämma... 3 Föredragningslista... 6 Motioner, Propositioner...inga inkomna Röstlängd... 7 Verksamhetsplan 2018...

Läs mer

Distriktsstämmoprotokoll

Distriktsstämmoprotokoll Distriktsstämmoprotokoll Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT den 10 april 2016 Skriven av: Axel Selhammar PROTOKOLL Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 Innehåll

Läs mer

Västgöta Södra Scoutdistrikt. 14oktober2017kl10.00,Sandared

Västgöta Södra Scoutdistrikt. 14oktober2017kl10.00,Sandared ÅRSMÖTE 14oktober2017kl10.00,Sandared Distriktets medlemmar hälsas välkomna till Västgöta Södra Scoutdistrikts årsmöte den 14 oktober 2017. Stämman hålls på Sandgärdskolan i Sandared och börjar kl. 10:00.

Läs mer

Fyrisåns sjöscoutkår. Handlingar kårstämma

Fyrisåns sjöscoutkår. Handlingar kårstämma Fyrisåns sjöscoutkår Handlingar kårstämma 2015-01-25 Handlingarna innehåller inte revisorsberättelsen vilken redovisas i sin originalform på stämman. Förslag till dagordning 1. Val av mötesordförande 2.

Läs mer

Protokoll fört vid distriktsstämma 2014 Söndagen den 9 november i Sundbybergs Folkets Hus

Protokoll fört vid distriktsstämma 2014 Söndagen den 9 november i Sundbybergs Folkets Hus Protokoll fört vid distriktsstämma 2014 Söndagen den 9 november i Sundbybergs Folkets Hus Närvaro: Se bilaga. 1. Stämman öppnas Distriktsordförande Hampus Boësen öppnar stämman. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Handlingar Distriktsstämma 18/5 2016

Handlingar Distriktsstämma 18/5 2016 Handlingar Distriktsstämma 18/5 2016 Innehållsförteckning Välkomna på distriktsstämma... 3 Föredragningslista... 5 Föregående verksamhetsår... 6 Motioner... 7 Propositioner... 8 Röstlängd... 9 Bilaga 1:

Läs mer

Välkommen till Vässaröhelg & distriktsstämma oktober 2018

Välkommen till Vässaröhelg & distriktsstämma oktober 2018 Välkommen till Vässaröhelg & distriktsstämma 12-14 oktober 2018 När: 12-14 oktober Var: Vässarö, gemensam buss avgår kl. 18.30 från Cityterminalen i Stockholm Vad: Vässaröhelg & Distriktsstämma, se separat

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Scouterna Halland. Dokumentsamling Distriktsstämma Innehållsförteckning

Scouterna Halland. Dokumentsamling Distriktsstämma Innehållsförteckning Dokumentsamling Distriktsstämma 2015-03-19 Innehållsförteckning Innehåll...Sidan Inbjudan...2 Föredragningslista...3 Arbetsordning...4 Verksamhetsberättelse...5 Medlemsstatistik...9 Bokslut balansräkning...12

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Protokoll fört vid Dacke scoutdistrikts distriktsstämma i Växjö scoutkårs lokaler på Bergendalska gården söndagen den 22 oktober 2017.

Protokoll fört vid Dacke scoutdistrikts distriktsstämma i Växjö scoutkårs lokaler på Bergendalska gården söndagen den 22 oktober 2017. Sidan 1 av 5 Protokoll Protokoll fört i Växjö scoutkårs lokaler på Bergendalska gården söndagen den 22 oktober 2017. 1 STÄMMAN ÖPPNAS Distriktsordförande Henrik Bodenhem hälsade alla välkomna och öppnade

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Handlingar Distriktsstämma den 31 mars 2019

Handlingar Distriktsstämma den 31 mars 2019 Handlingar Distriktsstämma den 31 mars 2019 Innehållsförteckning Välkommen till distriktsstämman den 31 mars kl 14.00... 3 Scouternas nya stadgar 2018... 3 Föredragningslista... 4 Ombudsfördelning... 5

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Upplandsslättens Scoutdistrikt Distriktsstämma 2014

Upplandsslättens Scoutdistrikt Distriktsstämma 2014 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Mia Köhler öppnade mötet. 2. Val av mötesordförande Leo Zillén och Emma Westerborn valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carin Westerlund valdes

Läs mer

1 STÄMMAN ÖPPNAS Distriktsordförande Henrik Bodenhem hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

1 STÄMMAN ÖPPNAS Distriktsordförande Henrik Bodenhem hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Sidan 1 av 4 PROTOKOLL DISTRIKTSSTÄMMA DACKE SCOUTDISTRIKT 2015-10-18 PROTOKOLL fört vid Distriktsstämma med Dacke Scoutdistrikt i Tallhagens scoutgård söndagen den 18 oktober 2015. NÄRVARANDE: Enligt

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Kårer med Utmanarverksamhet har utöver ovan en extra delegat på distriktstämman. Minst en av de kårers delegater ska vara under 18 år.

Kårer med Utmanarverksamhet har utöver ovan en extra delegat på distriktstämman. Minst en av de kårers delegater ska vara under 18 år. Södra Skånes scoutdistrikts Stadgar antagna av distriktsstämman 2013-10-13 bygger på Scouternas stadgar antagna 2012-11-25 med tillägg för utmanarscouters extra mandat i 5 2:a stycket. 1 Distriktsindelning

Läs mer

1 STÄMMAN ÖPPNAS Distriktsordförande Oscar Sundås hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

1 STÄMMAN ÖPPNAS Distriktsordförande Oscar Sundås hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Sidan 1 av 4 PROTOKOLL DISTRIKTSSTÄMMA DACKE SCOUTDISTRIKT 2014-10-26 PROTOKOLL fört vid Distriktsstämma med Dacke Scoutdistrikt i Lindås Folkets hus, Lindås söndagen den 26 oktober 2014. NÄRVARANDE: Enligt

Läs mer

Västgöta Södra Scoutdistrikt ÅRSMÖTE

Västgöta Södra Scoutdistrikt ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE 13 oktober 2018 kl 10.00, Dalsjöfors Distriktets medlemmar hälsas välkomna till Västgöta Södra Scoutdistrikt årsmöte den 13 oktober 2018. Stämman hålls i Dalsjöfors scoutstuga och börjar kl. 10:00.

Läs mer

Välkommen till Vässaröhelg med distriktsstämma oktober 2016

Välkommen till Vässaröhelg med distriktsstämma oktober 2016 Välkommen till Vässaröhelg med distriktsstämma 21-23 oktober 2016 När: 21-23 oktober Var: Vässarö, gemensam buss avgår kl. 18.30 från Cityterminalen i Stockholm Vad: Distriktsstämma, se separat program

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma Handlingar Mälarscouternas kårstämma 2013 Innehållsförteckning Förslag till dagordning... 3 Motioner... 4 Motion 1, AL och Ledarutbildningen Scout... 4 Motion 2, Låset i Östergården... 4 Valberedningens

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa

Propositioner. Motioner. Valberedning. Camilla Pettersson, Wasa Distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 19 oktober 2008 Hågadalsskolans matsal i Uppsala 1 Distriktsordförande Mattias Eriksson hälsade alla välkomna och presenterade några deltagare, dagordningen

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Distrikstsstyrelseprotokoll 4

Distrikstsstyrelseprotokoll 4 Distrikstsstyrelseprotokoll 4 Datum: Falkenberg 2018-08-16 Plats: Falkenbergs Scoutgård Löpnummer: 4 Deltagare NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Terese Pålsson Vice ordförande Markus Svensson, Falkenbergs

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Röstlängd Kår Medlemmar Under 26 Ombud Totalt antal ombud

Röstlängd Kår Medlemmar Under 26 Ombud Totalt antal ombud Dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängden 6. Fråga om årsmötets behörigen sammankallats

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006

Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Uppsala 22 september 2006 Kallelse Till Distriktsstämma 15 oktober 2006 Vasakåren inbjuder till distriktsstämma med Upplandsslättens scoutdistrikt inom Svenska Scoutförbundet Var? Danmarks bygdegård som

Läs mer

Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande.

Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande. Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av sekreterare. 4. Val av justerare och eventuella rösträknare. 5. Fastställande av röstlängden. 6.

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 2004-10-10. Välkomna!

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 2004-10-10. Välkomna! Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt 2004-10-10 Välkomna! Alla kårens medlemmar är välkomna till distriktsstämman. Stämman anordnas i år av Knivsta och hålls i Knivsta Kommunhus.

Läs mer

För att hedra dessa bortgångna medlemmar hölls en tyst minut.

För att hedra dessa bortgångna medlemmar hölls en tyst minut. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds Kongress i Alingsås lördagen den 2 april 2011. Förhandlingarna startade kl. 11.00. Kongressen hölls i Alingsås SS spellokal, Ängsgatan

Läs mer

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45!

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Malmö 2015-09-01 Kallelse till distriktets höstmöte 2015-11-04 Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Höstmötet kommer

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Föreningsstämma 1) Val av Ordförande och ordförandens val av sekreterare.

Föreningsstämma 1) Val av Ordförande och ordförandens val av sekreterare. 1) Val av Ordförande och ordförandens val av sekreterare. 2) Godkännande av röstlängden - Utlagd medlemslista med namnteckning på närvarande. 3) Val av två justeringspersoner 4) Frågan om stämman blivit

Läs mer

Handlingar till Västgöta Södra Scoutdistrikts Årsmöte 2015

Handlingar till Västgöta Södra Scoutdistrikts Årsmöte 2015 Handlingar till Västgöta Södra Scoutdistrikts Årsmöte 2015 Dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE Till mötesordförande väljs Fredrik Karlsson, Smedby Scoutkår.

2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE Till mötesordförande väljs Fredrik Karlsson, Smedby Scoutkår. Sidan 1 av 3 PROTOKOLL DISTRIKTSSTÄMMA DACKE SCOUTDISTRIKT 2013-10-20 PROTOKOLL fört vid Distriktsstämma med Dacke Scoutdistrikt i Lindås Folkets hus, Lindås söndagen den 20 oktober 2013. NÄRVARANDE: Enligt

Läs mer

Kårstämma Blackebergs sjöscoutkår onsdagen den 3 oktober 2018 Protokoll

Kårstämma Blackebergs sjöscoutkår onsdagen den 3 oktober 2018 Protokoll Kårstämma Blackebergs sjöscoutkår onsdagen den 3 oktober 2018 Protokoll 1. Stämmans öppnande. Björn hälsar alla välkomna och öppnar stämman 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman. Alexander Wahlgren

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Föreningen Torpet Lugnet torsdagen den 6 april 2017 kl

Kallelse till årsmöte i Föreningen Torpet Lugnet torsdagen den 6 april 2017 kl Kallelse till årsmöte i Föreningen Torpet Lugnet torsdagen den 6 april 2017 kl. 19.00 Plats: Torpet Lugnet Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Handlingar för distriktsstämman 2018

Handlingar för distriktsstämman 2018 Handlingar för distriktsstämman 2018 Sid 1! (! 14) Innehållsförteckning Hur många ombud har kåren?... 5 Föredragningslista... 7 Val av mötesfunktionärer... 9 Motioner... 9 Valberedningens förslag till

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2018 FÖRSLAG Tillägg och ändringar från 2017 är kursiva, text som föreslås tas bort är struken Verksamhetsplanen fastställs av Distriktsstämman 2017-11-25 Västmanlands

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna, 22 maj 2013 i Bjurslättsskolan

Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna, 22 maj 2013 i Bjurslättsskolan Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna, 22 maj 2013 i Bjurslättsskolan 1 Stämman öppnas Distriktsordförande Anna Gottfridsson inledde med att hälsa alla välkomna samt

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till extra distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Styrelsen i Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla medlemmar till extra distriktsstämma. Plats:

Läs mer

Scouternas stadgar. Avsnitt 1: Grunder

Scouternas stadgar. Avsnitt 1: Grunder 1 Scouternas stadgar Avsnitt 1: Grunder Kapitel 1: Grundprinciper 1.1 Scouterna Scouterna är en ideell förening som organiserar scoutrörelsen i Sverige enligt dessa stadgar och på uppdrag av World Association

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Vision Kåren skall 2012 bedriva den ledande verksamheten inom Kulla Scoutdistrikt med 150 aktiva medlemmar i alla åldersgrupper FLASS (2-4 ggr/år) Valberedning

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Välkomna Håbo scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämma.

Välkomna Håbo scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämma. Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Håbo scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämma. Plats:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Östersund den 11 februari 2018 Till medlemmar i SeniorNet Östersund Kallelse till årsmöte Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 14 mars 2018, kl 13.00

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2017 FÖRSLAG Tillägg och ändringar från 2016 är kursiva, text som föreslås tas bort är struken Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2016-11-12

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Hallands Läns Distrikt 1 DHR Hallands länsdistrikt Dagordning vid DHR Hallands länsdistrikts

Läs mer

Förslag till föredragningslista

Förslag till föredragningslista Distriktsårsmöte 2010 Förslag till föredragningslista 1 Mötet öppnas 2 Fastställande av föredragningslista 3 Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 4 Ställningstagande till om distriktsårsmötet

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2016-10-23 Plats Höör scoutstuga Närvarande 51 delegater, se under 5 7 ledamöter från distriktsstyrelsen 21 observatörer/funktionärer Anders Malmström, mötesordförande 1 Öppnande Daniel

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE för Västmanlands idrottshistoriska sällskap 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE för Västmanlands idrottshistoriska sällskap 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE för Västmanlands idrottshistoriska sällskap 2014 Årsmöte Idrottens Hus Västerås Årsmötes förhandlingar 26 mars 2014 kl. 14.00 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma; 1. Mötets

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Handlingar för distriktsstämman 2016

Handlingar för distriktsstämman 2016 Handlingar för distriktsstämman 2016 Sid 1 (15) Innehållsförteckning Kallelse till Distriktsstämma 2016... 3 Delegatantal... 4 Utdrag ur Scouternas stadgar Avsnitt 3 kapitel 8: scouternas distrikt... 5

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer

Protokoll från kårstämma Söndagen den 1 oktober kl i scoutlokalen Bygget, Herrängsvägen 3, Älvsjö

Protokoll från kårstämma Söndagen den 1 oktober kl i scoutlokalen Bygget, Herrängsvägen 3, Älvsjö Protokoll från kårstämma Söndagen den 1 oktober kl 16.00 i scoutlokalen Bygget, Herrängsvägen 3, Älvsjö Närvarande kårmedlemmar: Erik Bexelius Karl Stavaeus Helena Amler Joakim Oscarsson Lovisa Engwall

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Folkunga Scoutdistrikt Distriktsstämma

Folkunga Scoutdistrikt Distriktsstämma Folkunga Scoutdistrikt Distriktsstämma 2013-10-20 Verksamhetsplan för år 2014 FOLKUNGA SCOUTDISTRIKT AV SCOUTERNA Organisationsnummer 822000-7473 Gamla Tanneforsvägen 21 582 54 Linköping 013-12 85 65 www.folkunga.net

Läs mer

INBJUDAN / KALLELSE. Årsmöte - Stockholms Islandshästförbund (StIF) Sankt Göransgatan 69 (porttelefon till Rubanken)

INBJUDAN / KALLELSE. Årsmöte - Stockholms Islandshästförbund (StIF) Sankt Göransgatan 69 (porttelefon till Rubanken) INBJUDAN / KALLELSE Årsmöte - Stockholms Islandshästförbund (StIF) Tid: 2018-03-14 Kl 18.00 Plats: Anmälan: Sankt Göransgatan 69 (porttelefon till Rubanken) Senast 2018-03-07 till mail annika.floren@tele2.se

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2018

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2018 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2018 1 Innehållsförteckning Praktisk information 3 Förslag till dagordning 4 Arbetsformer och schema 5 Påverkanstorg 5 Schema 6 Ombudsfördelning 7

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Flygvapenregion Mitt, FVRF-M.

Kallelse till årsstämma för Flygvapenregion Mitt, FVRF-M. Kallelse till årsstämma för Flygvapenregion Mitt, FVRF-M. : 2015-03-28 Tid: 1700 Plats: Luftstridsskolan Uppsala Hej medlem i Flygvapenregion Mitt! Härmed kallas du till ordinarie årsstämma vilken genomförs

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL, 802400-9279 Östermalmsgatan 33 116 24 Stockholm Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT

NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT Verksamhetsplan Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT den 27 februari 2016 Skriven av: Distriktsstyrelsen VERKSAMHETSPLAN Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Kallelse till höststämma den Plats: Klubbhuset kl 15,00

Kallelse till höststämma den Plats: Klubbhuset kl 15,00 Välkomna! Kallelse till höststämma den 3-11-2018 Plats: Klubbhuset kl 15,00 1. Fastställelse av röstlängd för stämman. 2. Fråga om stämman har behörigen utlysts. 3. Fastställelse av föredragningslista.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 16 mars 2016 Kl. 18:00 i Björlandagårdens matsal Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Stockholmsdistrikt ÅRSMÖTESPROTOKOLL Klubbnr: Plats: Korta gatan Solna Datum: Tid: 19.

Svenska Brukshundklubbens Stockholmsdistrikt ÅRSMÖTESPROTOKOLL Klubbnr: Plats: Korta gatan Solna Datum: Tid: 19. Närvarande lokalklubbar: Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna-Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK, Tyresö BK, Vaxholm BK, Österåkers BK, Värmdö BK och Danderyd-Täby BK Ej närvarande

Läs mer