Välkommen Offertarbete och säljbrev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen Offertarbete och säljbrev"

Transkript

1 Välkommen Offertarbete och säljbrev Henrik Mannerstråle

2 Idag Repe99on ROI Offertarbete Säljbrev

3 ROI lönsamma investeringar

4 Det bästa sä5et a5 visa återbetalnings7den (ROI) på investeringen är a5 göra en ROI- kalkyl 7llsammans med kunden

5 . och då använda kundens egna siffror och förutsä5ningar, inte några egna generella påståenden!!!!

6 För a5 göra det lä5are a5 både förstå och diskutera kring, är det vik7gt a5 bryta ner kalkylen i mindre delar.

7 Formeln för ROI är följande: Först tar vi investeringen DäreLer beräknar vi TB eller kostnadsbesparing. När TB täcker investeringen har vi få5 ROI.

8 Beräkna följande Return- on- investment: Di= företag skall starta och investera i en produk9onsutrustning. Utrustningen kostar kr, och du behöver räkna ut hur många år det tar a= få igen pengarna (ROI). Installa9onen kostar kr. Utrustningen kostar sedan kr i service/år och kr i försäkring/år. Du beräknar a= producera enheter/år i utrustningen 9ll en kostnad av 20 kr/enhet. Dina förväntade intäkter är kr/år. Hur många år tar det innan utrustningen är fullt betald? (du behöver inte ta hänsyn 9ll nuvärde eller kalkylränta) Ställ upp din beräkning och visa hur du har resonerat.

9 Offertarbete

10 Offertarbete Vad är en offert? 1. Bestämd adressat (inte en annons) 2. Preciserat erbjudande Exempel på friskrivning: Observera aa ovanstående erbjudande inte är aa betrakta som en bindande offert!

11 Offertarbete Bra a= veta! 1. Huvudregel: Allt som är skrivet är e= bindande löze. lagt kort ligger 2. Muntliga lözen är lika bindande som skrizliga 3. Gäller åt båda håll! 4. Om datum saknas gäller i regel 30 dagar 5. Ägandeförbehåll måste stå på offerten! Exempel på äganderä=sförbehåll Företaget AB förbehåller sig äganderäaen Ill de sålda varorna Ill dess de är Ill fullo betalda

12 Offertarbete Bra a= veta om Standardavtal: 1. Skrivet går före tryckt 2. Oklarhetsregeln; en oklarhet tolkas all9d 9ll nackdel för den som 9llhandahåller e= standardavtal

13 Offertarbete Fyra sä= a= svara på en offert 1. Ren accept 2. Avslag 3. För sen accept 4. Oren accept

14 Offertarbete, ren accept Kunden svara Ja! inom offertens gil9ghets9d utan några önskemål om ändringar eller 9llägg. Säljaren är bunden 9ll offerten!

15 Kunden tackar nej. Offertarbete, avslag Det finns inget krav på a= kunden hör av sig!

16 Offertarbete, sen accept Kunden svarar Ja! men ezer utgången av angivet datum eller gil9ghets9d. Säljaren är inte bunden 9ll offerten. Då de=a är a= betrakta som e= motbud, en av köparen lagd order, så är köparen bunden 9ll ordern under skälig 9d

17 Offertarbete, oren accept Kunden svarar Ja! men vill ändra eller lägga 9ll något Räknas all9d som avslag på ursprungsofferten Säljaren är inte bunden 9ll offerten Då de=a är a= betrakta som e= motbud, en av köparen lagd order, så är köparen bunden 9ll ordern under skälig 9d

18 ffertarbete, vem är köparen? Offertarbete, vem är köparen? Värde Ledningsgrupp Funktion Avdelningschef

19 Offertarbete, disposi;on Index Offerten Ekonomisk köpare Teknisk köpare Executive Overview, inte fler än 2 sidor Säljbrev Bilagor

20 Offertarbete, säljbrevet - vi är tacksamma för förtroendet a= - vi ser fram emot e= för alla parter framgångsrikt samarbete - undertecknad av firmatecknare - inget om pengar eller lösning och inte mer än en sida!

21 Offertarbete, Execu;ve Overview - Förklarar fördelarna med er lösning. Använd gärna Value Proposi9on och Compelling Event - inkl. priset, implementerings9d och ROI. - all informa9on som management behöver för a= kunna fa=a beslut! - inga tekniska buzzwords!

22 Offertarbete, innehållsförteckning - en enkel överskådlig innehållsförteckning

23 Offertarbete, offerten - förklara lösningen i detalj på e= sä= som de tekniska beslutsfa=arna förstår, ok med buzzwords - förklara prissä=ningen (inte prislistan) - förklara hur du räknar man9mmar etc. - förklara inte djupare än själva lösningen.

24 Offertarbete, dispositionen Offertarbete, disposi;onen Beroende på vem som läser offerten, så kommer denne att läsa olika delar och fatta beslut baserad på den information som vederbörande förstår och har förtroende för!

25 Offertarbete, bilagor - all informa9on som stöder lösningen, informa9on om underliggande teknik. - om nödvändigt, prislistan - tekniska specifika9oner, ritningar mm. - standardinforma9on avseende support etc.

26 Tips 1. Se 7ll a5 syna kunden innan du sä5er ihop en offert genom a5 ställa frågan: - Om jag sä5er ihop en offert som möter di5 behov, får jag förmånen a5 bli er leverantör då? Var sedan tyst och läs av och lyssna in! 2. En personlig leverans och genomgång av offerten 7llsammans med kunden ökar dina odds drama7skt. 3. Kalla gärna dina offerter för beslutsunderlag, affärsförslag eller något annat som särskiljer och inspirerar. 4. Se 7ll a5 kunden får offerten snabbt, helst inom 24 7mmar. 5. Bestäm all7d e5 datum och 7d för uppföljning med kunden av offerten. Helst max tre dagar eler a5 kunden har få5 offerten.

27 Tips forts. 1. De bästa offerterna sommanfa5ar kundens behov, lösningen och vad kunden vinner på a5 köpa. 2. Tänk på paketeringen av dina offerter: Typsni5, färg, layout, textmassa, referenser och papperskvalitet. Allt för a5 göra den lä5läst, tydlig och inspirerande. 3. Självklart är stavning, antal, beteckningar och namn korrekt. 4. E5 extra vik7gt 7ps är a5 du u7från dina mötesanteckningar skriver e5 försä5sbrev där du beskriver behovet och upplevda fördelar med kundens formuleringar. Brevet bifogar du offerten. Då känner kunden a5 behovet och lösningen matchar. 5. De bästa vill helst inte skriva offerter. Istället skriver många av de bästa säljarna e5 ordererkännande 7llsammans med kunden.

28 Säljbrevet

29 Säljbrevet Första intrycket i skriz Rä=stavat Väldisponerat Gramma9skt korrekt

30 Undvik särskrivningar Jag såg en röd stjärt flyga förbi fönstret! Vi söker kassa medarbetare. Till julen får Lisa en stor skum tomte a= smaska på. Flickan var lång hårig och hade blå ögon. Till lunch serverades kyckling med kul pota9s. Hugg ormen som ligger på stenen och solar sig. Min mammas favorit prydnad är e= glas äpple.

31 Regel: Om det u=alas som e= sammansa= ord skall det också skrivas som e= sammansa= ord.

32 De eller dem? fråga När skriver man de och när skriver man dem? svar Ibland är det svårt a= veta om man ska använda subjektsformen de eller objektsformen dem. Då kan man pröva a= byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är a= där man väljer vi ska man också välja de: Vi/ de har inte gjort något fel. Och omvänt, där man väljer oss ska man också välja dem: Oss/dem har han aldrig brya sig om. Om man ändå är osäker är det störst chans a= det blir rä= om man väljer de.

33 De eller dem? Gramma7ska regler för de/dem som objekt och eler preposi7on Tidigare var dem den enda möjliga formen som objekt och ezer preposi9on. I dag är oza både de och dem möjliga. Men det finns fall då det bara fungerar med dem. Det gäller när följande tre villkor alla är uppfyllda: 1. ordet står i objektsställning och 2. ordet syzar på något som har nämnts 9digare och 3. ordet följs inte av några restrik9va bestämningar i form av som- satser, preposi9onsa=ribut eller par9cip.

34 Skillnad mellan marknadsföring och säljbrev Marknadsföringskommunika9on En form av direktreklam oza personligt adresserat Reglerat i marknadsföringslagen Säljbrev E= personligt adresserat brev 9ll en speciell person man har för avsikt a= personligen kontakta

35 Vanliga misstag i säljbrev Dålig rubrik eller ingen alls Erbjudande saknas Bara prata om di= företag och inte vad kunde får ut av dina produkter Uppmaning 9ll handling saknas Otydlig avsändare Inget PS

36 Säljbrevets funk;on SkriZlig dokumenta9on av dina argument underlä=ar kundens beslutsfa=ande Säljkommunika9on A- I- D- A: A=en9on Få uppmärksamhet Interest Skapa intresse Desire Väcka önskan Ac9on Mana 9ll handling Ge svar på följande frågor - Varför ska jag lyssna på dig? - Vad rör det sig om? - Vem säger det? - Vilka andra har gjort det? - Vad får jag för det?

37 Tänk på tydligheten Använd inte: Teknisk eller branschspecifik jargong Interna förkortningar Interna projektnamn

38 Urbans brevregler vid uppföljning Intresseväckande rubrik (väck nyfikenheten) Inkludera personens namn >50% Du/din/dina > Jag/min/mina Använd kundens ord och u=ryck Anpassa språket 9ll personens färg Håll det kort, max en sida

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver

99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver 99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver En bra hantverkare har alltid en stor verktygslåda. Och oavsett vilka problem han ställs inför så kan han alltid dyka ner i lådan och plocka fram

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 6, december 2014 * * * * *************************************************** Sälj mer utan att

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Att sälja smycken och tjäna på det

Att sälja smycken och tjäna på det Innehåll Kan man sälja smycken och tjäna på det? Sida 2 Vad vill du med ditt skapande? Sida 3 Hobby eller företag? Sida 4 Vem ska köpa dina smycken? Sida 5 Dina kunder Sida 6 Ge referenser Sida 7 Kundens

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Foto: Per Jiborn Avsnitt ur Ekoturismskolan publicerad den 7 april 2009 Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Vad är rätt pris? Det här tycks vara den absolut svåraste delen i företagandet!

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer