PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001"

Transkript

1 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet, Box 730, Stockholm,

2 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare: Rapport, dnr 1999: Projektets namn:... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Genomförande... 4 Samverkan... 4 Uppföljning och utvärdering... 4 Positiva erfarenheter... 5 Hinder... 5 Resultat... 5 Dokumentation... 5 Projektgruppens kommentar

3 Britt-Marie Jarnhammar Enheten för ekonomistyrning Skolverket STOCKHOLM Utvecklingsprojekt för vuxenlärare: Rapport, dnr 1999:1844 Projektets namn: Projekttid: Projektgrupp: Övriga deltagare: Lilian Bergholtz (projektledare), Ann-Kathrin Hedberg, Jan G Persson, Monika Jonsson Henry Hermansson Per Hermansson Stina Hallgren Lars Hoffsten Martha Magyar Turid Hellem Leif Segerberg Anders Sundström Sven Hagvil Mats Strand Gösta Nylund Christina Lrsson Oskar Ganestål Göran Sternö Solveig Sturesson Kerstin Göransson Rosemarie Lütken Bakgrund I mars 1999 deltog projektgruppen i en 2-dagars fortbildning arrangerad av vuxenutbildarcentrum och E-läns folkhögskolor. Erfarenhetsutbytet och de tankeväckande pedagogiska diskussionerna innebar att medlemmarna i projektgruppen tydligt insåg vikten av att föra det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare för att vara bättre rustade att möta de behov och förväntningar som finns hos de nya grupper vuxenstuderande vi möter. Projektgruppen ansåg att vi genom ett tvärpedagogiskt utvecklingsarbete skulle få ökad kompetens som professionella vuxenpedagoger. 3

4 Syfte Projektets huvudsakliga mål var att utveckla vår yrkesroll som vuxenlärare genom att hos respektive lärare synliggöra och medvetandegöra den pedagogiska grundsynen. Avsikten med projektet var vidare att vara tvärpedagogiskt, d v s att sammanföra lärare från olika linjer i reflektionsgrupper för att genom erfarenhetsutbyte och ökad medvetenhet i didaktiska och pedagogiska frågor göra oss bättre beredda att klara den framtida lärarrollen i folkhögskolan. Genomförande Utvecklingsarbetet inleddes med ett seminarium i september 1999 för samtliga i projektet ingående lärare under medverkan av Kjell Gustavsson, Vuxenutbildarcentrum. Syftet var att inspirera det vidare arbetet. Seminariet skapade en gemensam plattform med kunskap om olika pedagogiska synsätt samt blev en utgångspunkt för fortsatt grupp- och IT-konferensarbete. För att ytterligare stimulera den pedagogiska diskussionen erhöll varje deltagare Peter Høegs roman De kanske lämpade. Därefter vidtog grupparbete i form av reflektionsgrupper bestående av tre lärare från olika linjer på skolan. Under tiden september mars 2000 besökte lärarna i gruppen varandra i en undervisningssituation. I direkt anslutning till besöken genomfördes reflekterande samtal vilka dokumenterades i konferens på. För att ge de i projektet medverkande lärarna möjlighet att diskutera frågor som väckts under de reflekterande samtalen, vid litteraturstudier eller i IT-konferensen anordnades ytterligare två seminarier ledda av bland annat Kjell Gustavsson. Dessa seminarier ägde rum i december 1999 (halvdag) och april 2000 (heldag). Det fortsatta arbetet inleddes i september 2000 med en föreläsning om demokratiutredningens betänkande för att väcka en diskussion om demokrati i vår pedagogiska roll. Under hösten fortsatte arbetet i reflektionsgrupperna. Projektet avslutades med seminarium och studieresa till Ölands folkhögskola för utbyte av tvärpedagogiska erfarenheter. Samverkan Vid den inledande fortbildningen (se Bakgrund) väcktes tanken på samverkan med andra folkhögskolor i Östergötland. Representanter för Vadstena, Liljeholmens, Marieborgs och Valla folkhögskolor har därför informerats om och inbjudits till vissa aktiviteter. Samarbetet med Linköpings universitet har varit betydelsefullt för projektets fullföljande. Uppföljning och utvärdering Under den tid som projektet pågått skedde en fortlöpande uppföljning genom den IT-konferens som öppnats för detta utvecklingsarbete. I samband med seminarium i april 2000 utvärderades det dittillsvarande arbetet genom redovisning från respektive reflektionsgrupp. Synpunkterna blev vägledande för det fortsatta arbetet. 4

5 Utvärdering av projektet i sin helhet gjordes i december 2000 genom frågeblankett med öppna frågor. Positiva erfarenheter - Det tvärpedagogiska synsättet har förankrats: mer förenar än skiljer i arbetssituationen. - Arbetet i reflektionsgrupper har bidragit till nya insikter och gett förutsättningar för ökat samarbete. - Motivationen för fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete har ökat. - Seminarier och litteratur har gett en teoretisk utgångspunkt som berikat den pedagogiska diskussionen. - Studieresan gav positiv stimulans. Hinder - Det har varit svårt att hitta tider för reflektionsgruppernas möten. - En grupp har upplevt svårigheter på grund av att grupparbetet har försvårats av enstaka deltagares ointresse. - En deltagare har angett att en krävande arbetssituation har tagit så mycket kraft att det varit svårt att lägga ner engagemang på projektet. Resultat Stor enighet råder om att det känns angeläget att efter projekttidens slut fortsätta det pedagogiska utvecklingsarbetet. Önskemål finns om - fortsatt arbete i reflektionsgrupper - temadagar med pedagogiskt innehåll - studiebesök på andra folkhögskolor. Många vittnar om att man i sitt fortsatta dagliga arbete kommer att dra nytta av de nya kunskaper och insikter som projektet gett. Dokumentation Dokumentation har skett som tidigare beskrivits i intern IT-konferens tillgänglig för all personal. Slutrapporten läggs i samma konferens samt publiceras även på. Projektgruppens kommentar Till vår stora glädje upplever vi att de förväntade effekterna uppnåtts. Möjligheten till diskussion via nätet har dock inte utnyttjats till fullo. 5

6 Inom projektets ram har tillämplig litteratur införskaffats. I utvärderingarna uppmärksammas nyttjandet av denna litteratur i mindre utsträckning. Vår uppfattning är att seminarier och grupparbete i det korta perspektivet spelat en större roll. För Projektgruppen Lilian Bergholtz Projektledare 6

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

UTBYTE AV KUNSKAPER OCH ERFARENHETER MELLAN JUNIORA OCH SENIORA LÄRARE THE 2AGEPRO JOINT EUROPEAN MODEL

UTBYTE AV KUNSKAPER OCH ERFARENHETER MELLAN JUNIORA OCH SENIORA LÄRARE THE 2AGEPRO JOINT EUROPEAN MODEL UTBYTE AV KUNSKAPER OCH ERFARENHETER MELLAN JUNIORA OCH SENIORA LÄRARE THE 2AGEPRO JOINT EUROPEAN MODEL Om detta konsortium och denna guide Det konsortium som ligger bakom denna guide heter Generationsskifte

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek!

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Infonr 085-2005 Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan i Örebro Minna Salminen-Karlsson Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

1(13) Slutrapport Projekt Ny Väg In 2

1(13) Slutrapport Projekt Ny Väg In 2 1(13) Slutrapport Projekt Ny Väg In 2 2(13) Projektnamn Ny väg in 1 Projektnummer 2011-3011119 Projektägare Projektpartners Medfinansiärer Projekt period (år/månad år/månad) Uppgiftslämnare (namn och funktion)

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer