Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping"

Transkript

1 Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig Jansson (fp) Anelma Tukianen (kd) Draginja Femi c (v) Lars-Göran Wallsing (s) Björn Jameson (m) Ersättare Anders Pettersson (s) Anne-Marie Sjöberg (s) Sten-Åke Andersson Bertil Wahlbom (m) Cvijeta Stojnic-Karlsson (mp) Övriga Birgit Jacobsson sekreterare Sammanträdes öppnande 15 Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens sammanträde. Därmed förklaras sammanträdet öppnat. Val för protokoll- Justering 16 Patient- och förtroendenämnden beslutar att utse Inger Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Godkännande av föredragningslista 17 Upprättad föredragningslista godkänns. 18

2 Föregående Genomgång av protokoll från 19 mars Protokoll Protokollet läggs till handlingarna. Stödpersonsverksamhet 19 n informerar om vad lagen säger om tvångsvård samt gör en kort redogörelse för vad uppdraget innebär som stödperson. Informerar också hur rekrytering sker samt vilka ersättningar som utgår till stödpersonerna. Redovisning patientärende 20 Ordföranden informerar om att presidiet vid genomgång av inkomna ärende under perioden inte funnit något som presidiet uppfattade behövs redovisas vid detta sammanträde. Men ordföranden och vice ordföranden redovisade var sitt inkommet patientärende för nämndens ledamöter, för att ge exempel på inkomna ärenden. Dessa ärenden diskuterades och lades sedan till handlingarna. Vid sammanträdet skall Patient- och förtroendenämnden utifrån utsända patientärenden diskutera vilka iakttagelser som skall redovisas i årsberättelsen. Rapporter 21 Inger Persson har deltagit vid ett seminarium i Vadstena där man diskuterade förslag från Psykansvarskommitténs utredning som kan resultera i stora förändringar av nuvarande lagstiftning vad gäller Rättpsykiatrisk tvångsvård. Denna lag kommer då att innebära kortare vårdtider för patienterna men mera öppenvård. Detta kan komma att påverka stödpersonsverksamheten. Ordföranden och sekreteraren har träffat primärvårdsdirektörerna där man informerade om nämnden. Det som också diskuterades var att telefontillgängligheten inte alltid fungerar så bra på vårdcentralerna, även om förhållanden förbättrats så kvarstår mycket att göra. Detta var känt

3 bland Pv- direktörerna och man ser mycket allvarligt på detta. Dom önskade att regelbundet få statistik från PFN angående avvikelser i primärvården. Ordföranden och sekreteraren har också deltagit med information för utländska läkare som går introduktionsutbildning i Östergötland och där informerat om PFN. Ordföranden och sekreteraren fick många frågor angående nämnden och och dess arbete. Inbjuden av chefläkaren har sekreteraren varit på LiM och där hållit en information för personalen, samt svarat på frågor som rör PFN. Ordföranden och sekreteraren har deltagit vid en regionträff för Patient- och förtroendenämnderna. Detta var ett Informations- och samrådsmöte som Socialstyrelsen anordnade i Jönköping. Stödpersonerna och sekreteraren har också deltagit i en utbildning som anordnades av Patientnämnden i Jönköping, med föredrag av Henrik Belfrage. n rapporterar om det fortsatta arbetet med att utveckla samarbetet med landstingets avvikelsehantering. Träffade chefläkarna för en första träff och lämnade förslag på vilken statistik som kan vara tänkbara att få ut ur statistikprogrammet. Har också träffat Annika Lindquist och där diskuterat detta. Vi hoppas att kunna få fram någon statistik under 3:dje kvartalet som underlag för fortsatt arbete. Deltagande vid Regional konferens för patientnämnderna maj 2003, Strand hotell, Borgholm. Vid denna konferens deltog ledamöter från patientnämnderna i Jönköping, Kalmar och Östergötlands läns landsting. Representanter från Socialstyrelsen och Patientförsäkringen var och Informerade om deras arbete. En föredragning om innebörden av Patientens fria val gjordes också. Vad innebär uppdraget som 22 Inför grupparbetet med handlingsplanen och informationsmaterialet tar ordföranden upp en kort diskussion om hur nämnden ser och uppfattar

4 ledamot i PFN uppdraget, samt vilka regelverk som styr verksamheten. Overheadmaterial 23 Presidiet har arbetat fram förslag på ett overheadmaterial. Inger Persson visar detta material på overhead informerar om att detta är tänkt att fungera som hjälp och stöd när ledamöterna informerar om nämnden. Informationsmaterial Informationschef Marie Lindström har på uppdrag av presidiet påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till hur nämndens informationsfolder kan se ut. Hon berättar vad som gäller när man ska ta fram ett sådant material och vilka regler som man måste ta hänsyn till. Det är också planerat att det ska finnas ett broschyrställ i alla väntrum där landstinget bedriver verksamhet där all information som gäller landstinget ska vara samlat.. Handlingsplan Presidiet har reviderat tidigare handlingsplan och nämnden har fått ett förslag utsänt på handlingsplanen Nämnden skall vid grupparbete diskutera dessa förslag. 24 Efter grupparbetet samlades nämnden för en diskussion runt de synpunkter som lyfts fram. Patient- och förtroendenämnden BESLUTAR

5 Godkännande av overheadmaterial a t t godkänna overheadmaterialet med de redaktionella förändringar som framförts. Samt tillföra de kortversionsbilder som Jan- Erik Johansson föreslog. Godkännande av informationsmaterial a t t uppdra till presidiet att tillsammans med informationsavdelningen fortsätta arbetet med framtagande av informationsfolder och beakta de synpunkter som ledamöterna hade angående språket. 25 Patient- och förtroendenämnden BESLUTAR Godkännande av a t t fastställa föreliggande förslag till handlingsplan Handlingsplan för Övriga frågor 26 Under punkten övriga frågor fick ledamöterna fundera över vilka olika informationsinsatser de kunde tänka sig att medverka i. Många förslag framfördes och flera av ledamöterna lämnade sina förslag skriftligt. 27 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum onsdagen 8 oktober klockan Sammanträdes avslutande 28 Ordföranden avslutar dagens sammanträde med att tacka samtliga ledamöter och sekreterare samt önska alla en skön och vilsam sommar. Vice ordföranden önskar ordföranden det samma. Därmed förklaras sammanträdet avslutat.

6 Vid protokollet Birgit Jacobsson Justerat Margareta Isacsson Inger Persson Den 2003 har detta protokoll justerats Birgit Jacobsson

1 (9) PROTOKOLL. Patientnämnden 2012-09-06

1 (9) PROTOKOLL. Patientnämnden 2012-09-06 1 (9) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Anniette Lindvall (M), 2:e vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström (S) under paragraferna 28

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-22. Landstingshuset. konferensrum Dr Prag. Hus 2 Plan 2. 2009-09-22 kl. 09:00-15:00. Eva-Britt-Jonsson Kajsa Larsson

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-22. Landstingshuset. konferensrum Dr Prag. Hus 2 Plan 2. 2009-09-22 kl. 09:00-15:00. Eva-Britt-Jonsson Kajsa Larsson Ungdomsråd Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Landstingshuset. konferensrum Dr Prag. Hus 2 Plan 2. 2009-09-22 kl. 09:00-15:00 Marielle Nordström Eva-Britt-Jonsson Kajsa Larsson Meeri Brandum Granqvist

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-09-03 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan 19.30-21.15 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Blå Salen, Universitetssjukhuset i Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist Britt Fogelström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

SKK/JhK nr 4-2015 2015-08-12 på SKK kansli 34-50

SKK/JhK nr 4-2015 2015-08-12 på SKK kansli 34-50 Sida 1/9 SKK/JhK nr 4-2015 34-50 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè onsdag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Britt-Marie Dornell, Willy Gustafsson, Göran Johansson,

Läs mer

Esther ledningsgrupp

Esther ledningsgrupp MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 Kl 09.00-16.35 Beslutande Karen Moe Jönsson (S) Jonny Springe (S) Gunilla Selander (FP) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Gunnar

Läs mer