Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl , Regionens hus, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg"

Transkript

1 Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl , Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande Jarl Karlsson (s), Ale Tommy Johansson (s), Alingsås Thomas Fransson (kd), Tjörn Lotten Winström-Carlsson (fp), Partille Birgitta Svensson (mp), Öckerö Hans Bergfelt (m), Mölndal Miguel Odhner (s), Kungälv Carola Granell (s), Stenungsund Sekreterare Peter Holmström, GR Övriga Börje Rådesjö, utbildningschef, GR Margaretha Allen, GR Före sammanträdet i Utbildningsgruppen presenterades det internationella ungdomsprojektet Up with People av de två deltagarna Sónia från Portugal och Josh från USA. Två föreställningar genomförs vid Göteborgs Konserthus 28 och 29 januari 2000 och förberedelsearbetet för dessa har sin bas på GR Utbildning. Sammanträdet inleddes med föredragningar, varefter gruppöverläggningar genomfördes och följande beslut togs enligt fastställd dagordning: 91 Fastställande av dagordning Föreslagen dagordning fastställdes efter att punkten uppföljning av mötet med Per Reinolf kl utgått p g a att detta möte inställts, samt att en rapport från GR:s avtalsdelegations arbete lyfts in. 1

2 92 Rapport från arbetet inom GR:s avtalsdelegation för läraravtalet Rapporterades om det inom delegationen nu slutförda arbetet. att i protokollet anteckna den lämnade rapporten, att ställa sig positiv till att avtalsdelegationens ledamöter fortsätter med nätverksträffar, samt att uppdra åt GR Utbildning att presentera statistik över ingångs- och medianlöner för lärare i regionens kommuner. 93 Budget För GR Utbildning år 2000 Redovisades den av förbundsstyrelsen beslutade budgeten för GR Utbildning. att i protokollet anteckna den lämnade redogörelsen. 94. Beslutsläget för gymnasiesamverkansavtalet 00/01 Rapporterades om beslutsläget i kommunerna, där beslut är tagna eller på gång att fattas i samtliga kommuner. Besked till GR har inkommit från samtliga kommuner utom tre. att i protokollet anteckna den lämnade rapporten. 95 Beslutsläget avseende öppnandet av Teknikprogrammet Redogjordes för besluts- och planeringsläget i kommunerna, samt presenterades förslag till skrivelse från Utbildningsgruppen till kommunerna, vars innehåll Utbildningschefsgruppen tagit fram. Redovisades även för genomförandet och resultatet av det uppdrag som lämnats vid Utbildningsgruppens sammanträde , innebärande att se över möjligheten för kommunerna att villkora bidraget till eleverna för kostnader för resor till annan kommun i syfte att studera på Teknikprogrammet om detta även 2

3 finns i hemkommunen. Svaret är att detta inte är möjligt enligt Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110, ändrad 1993:801). Under överläggningen konstaterades att det skulle uppkomma mer problem för både elever och skolor/kommuner om man väntar med att öppna Teknikprogrammet för sökande i hela samverkansområdet till år två än om man öppnar det redan i år ett. I samband med intagningen till gymnasieskolan görs en avstämning av profilernas bärkraft. Profiler med anknytning till behov hos lokalt/regionalt näringsliv inom sektorer som t ex medicinteknik, underhållsteknik, marinteknik och evenemang bör utvecklas. att delegera till presidiet att tillskriva kommunerna med en rekommendation om att intagningen till Teknikprogrammet görs på profil med start i år ett, dvs fr o m läsåret 2000/2001, samt att kommunerna till GR snarast meddelar sina beslut så att behövlig information kan lämnas till eleverna i regionens kommuner, samt att Utbildningsgruppens beslut förklaras vara omedelbart justerat. dessutom att i protokollet anteckna den lämnade rapporten jämte informationen om att kommunerna, enligt Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, är skyldiga att ansvara för elevernas kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan där färdvägen är minst 6 km, samt att utsända en sammanställning av planeringsläget i kommunerna. 96 Idé- och erfarenhetsutbyte kring gymnasieskolans individuella program att för Utbildningsgruppen redovisa ett inom GR Utbildning sammanställt material om det individuella programmet. 3

4 97 Redovisning av projektet Regional ProjektledarUtbildning (RPU) Rodogjordes för innehållet i den vid sammanträdet utlämnade promemorian. att i protokollet anteckna den lämnade redogörelsen. 98 Hörselskadade elever Informerades om en vid Katrinelundsgymnasiet i Göteborg bedriven undervisning för hörselskadade elever från hela regionen. Göteborgs Utbildningsförvaltning avser att inbjuda GR Utbildning till överläggning om hur denna verksamhet kan utvecklas. att i protokollet anteckna den lämnade rapporten och att ställa sig positiv till en sådan överläggning. 99 Rapport från arbetet i Lärarutbildningsnämnden Ordföranden Vivi-Ann Nilsson rapporterade från arbetet inom lärarutbildningsnämnden. att uppdra åt presidiet att för Utbildningsgruppens räkning tillskriva Göteborgs universitets styrelse med en beskrivning av hur man upplever att arbetet inom Lärarutbildningsnämnden efter en mandatperiod har utfallit. 100 Övriga ärenden Bernadottegymnasiet Ordföranden Vivi-Ann Nilsson rapporterade om att Göteborg fr o m hösten 2000 startar en ny gymnasieutbildning, Bernadottegymnasiet, vilken vänder sig till ungdomar med utländsk bakgrund och med inriktning mot uniformsyrken. Liknande utbildning finns idag i Stockholm. 4

5 att i protokollet anteckna den lämnade rapporten, samt att till Utbildningsgruppen sända ut informationsmaterial. Tunga fordon Ordföranden Vivi-Ann Nilsson informerade om att det från näringslivet inkommit kritik av fordonsutbildningen, varför en ny inriktning, Lastbilsteknik, ska inrättas i Göteborg. att i protokollet anteckna den lämnade informationen, samt att till Utbildningsgruppen sända ut informationsmaterial. Specialpedagogiskt Centrum och Invandrarpedagogiskt Centrum Lämnades rapport om kontakter med Göteborgs kommun med anledning av ett ev samarbete. att uppdra åt GR Utbildning att ta fram lämpligt underlag för beslut om fortsatt hantering av frågan. Informationspärm Överlämnades till Utbildningsgruppens ledamöter en pärm innehållande informationsmaterial om GR Utbildnings verksamhet. Uppvaktning Uppvaktades ledamoten i Utbildningsgruppen Lotten Winström Carlsson med anledning av hennes timade 50-årsdag, varefter hon till gruppen framförde sitt varma tack. 5

6 Ordförandens tack Ordföranden Vivi-Ann Nilsson framförde ett tack till Utbildningsgruppens ledamöter för ett positivt och gott samarbete under året, samt till GR Utbildnings personal för det resultatgivande sätt man har arbetat på. Vice ordföranden Hillevi Ottosson besvarade ordförandens tack med att å gruppens vägnar uttrycka sin uppskattning av det positiva sätt som ordföranden har drivit arbetet i Utbildningsgruppen på. Som ovan Peter Holmström Justerat: Vivi-Ann Nilsson Ordförande Hillevi Ottosson Justerare 6

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Page 1 of 11 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen

Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Peter Holmström Arbetsmaterial 1 Konsekvenser av det öppna gymnasielandskapet i Göteborgsregionen Anteckningar från seminarium i Utbildningsgruppen Tid: Måndagen 1 september 2003, kl 13.15-16.30 Plats:

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Fredag 1 december 2000, kl 11.00-15.15 Rosa Rummet, Lisebergshallen, Göteborg Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

1 (9) PROTOKOLL. Patientnämnden 2012-09-06

1 (9) PROTOKOLL. Patientnämnden 2012-09-06 1 (9) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Anniette Lindvall (M), 2:e vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström (S) under paragraferna 28

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. Protokoll nr 10 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer