Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad"

Transkript

1 från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 12 maj 2015, kl Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Mikael Berglund (M), Ale, v. ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås Jöran Fagerlund (V), Göteborg Hampus Magnusson (M), Göteborg Mikael Johannisson, (M), Härryda Maria Kjellberg (MP), Kungälv Olle Adolfsson (S), Lerum 1 6 Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet Joel Olsson (SD), Mölndal Niclas Ylander (S), Partille Benny Andersson (S), Tjörn Göran Ohlsson (FP), Öckerö Frånvarande ledamöter Ulf Kamne (MP), Göteborg, ordf. Fredrik Hansson (C), Kungsbacka Olof Lundberg (S), Stenungsund Adjungerade Ulrika Frick (MP), VGR 1 3 Lena Malm (S), VGR 1 3 Sekreterare Joanna Friberg, GR Övriga Ulrika Bokeberg, VGR 1 3 Jan Efraimsson, VGR 1 3 Kajsa Högenå, Göteborgs Stad 1 3 Ulf Bredby, Mölndals stad 1 3 Maria Sigroth, GR Per Kristersson, GR Per Sahlin, GR 4

2 1 Val av justeringsperson Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jöran Fagerlund. 2 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkänns. 3 DKR: Workshop om trafikförsörjningsprogrammet Ulrika Frick (MP), och Lena Malm (S), från kollektivtrafiknämnden i VGR inbjöd till diskussion och dialog kring frågan. Jan Efraimsson, kollektivtrafiksekretariatet VGR, och Ulf Bredby, kollektivtrafiksamordnare i Mölndals stad, redovisade vad trafikförsörjningsprogrammet innebär och målen för gällande program, samt arbetsgruppens förslag till mål inför revideringen av programmet. Styrgruppen diskuterade arbetsgruppens förslag till målstruktur och prioritering av målen i gruppdiskussioner. I diskussionen kom flera synpunkter fram, varav några listas nedan. VGR sammanställer en mer omfattande sammanfattning av diskussionen som skickas ut till styrgruppen separat. Generöst skrivet, behöver bli tydligare så prioriteringar blir förutsägbara. Saknar K2020 i skrivningarna. Gränslöst inom GR, för både trafikering och prissättning.

3 Enas om/tydlighet i principer gällande nyexploaterad områden, framför allt ansvar kommun Västtrafik gällande trafikering av nya linjer. Mycket utmaningar kring pendelparkeringar, måste man ta bilen till pendeltåget? Bilen behövs ändå ibland för att få ihop livspusslet tex pendelparkering i anslutning till förskolor kan vara lösning. Utveckla och underlätta hela resan. Svårigheten att balansera satsningar på kollektivtrafik inne i Göteborg kontra de mer glest bebyggda delarna av regionen. Om inte kollektivtrafiken i stan funkar är det inte heller intressant att använda kollektivtrafiken för att ta sig dit. Elbussar lösning på både miljö- och bullerproblematik. Bästa miljönytta totalt sett, ger olika åtgärder i olika lägen, tex anropsstyrd kollektivtrafik, miljöanpassade fordon, osv. Tillgänglighet förutsägbarhet och information är nyckel, tex app om vilka vagnar som har låggolv. Punktlighet! Kollektivtrafiken måste vara pålitlig. Kan vara viktigare för attraktiviteten än tex komfort. Efter dagens workshop kommer frågan komma tillbaka från VGR för ytterligare behandling vid kommande möten, och slutligen igen genom en remiss. En nästa workshop planeras till hösten 2015, och remissen planeras till vintern Västtrafik finns också tillgängliga för dialog vid kommande DKR-möten. Och VGR kommer erbjuda samtliga kommuner att få information i respektive fullmäktigeförsamling om kollektivtrafikens styrning och hur kommunen kommer in i planeringen. För att underlätta fortsatta diskussioner i DKR uppmanas styrgruppens ledamöter att diskutera i hemkommunen med kollektivtrafikansvarig tjänsteman och även kommunens ledamöter i förbundsstyrelsen, inför att DKR-frågor tas upp i styrgruppen. GRs tjänstemän hjälper till genom att driva frågorna i tjänstemannanätverket för kollektivtrafikfrågor. VGR uppmanar även alla att delta i undersökningen Diskussionen antecknas.

4 4 Tema transportinfrastruktur Per Sahlin informerar om GRs uppdrag och arbete inom transportinfrastruktur samt stråksamverkan för gemensam samhällsplanering Göteborg-Borås. Fråga om uppdatering/revidering av Regional trasportstrategi togs upp. Uppdraget finns men resurser har saknats. Styrgruppen tryckte på behovet att genomföra detta. Informationen antecknas. 5 Västlänken och Olskroken planskildhet, Västra Götalands län, samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket daterad beretts tillfälle att yttra sig inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Västlänken och Olskroken planskildhet. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Påpekande om en formulering i yttrandet som går att misstolka, angående trafikutveckling för den långväga och regionala trafiken. Tydliggörande önskas om att det handlar om ökad kapacitet för pendeloch regiontågtrafiken vilket frigör kapacitet för fjärrtåg vid Göteborgs central, då västlänken endast kommer trafikeras med pendel- och regiontåg. Förslag till yttrande, daterat , godkänns med ovanstående tydliggörande. Paragrafen justeras omedelbart.

5 6 Planprogram för Åsa centrum, Kungsbacka, samråd Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Kungsbacka kommun daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Förslag till yttrande, daterat , godkänns. Paragrafen justeras omedelbart. 7 Rapport från verksamheten Sverigeförhandlingen Västsvenska paketet 8 Övriga frågor Inga övriga frågor. 9 Nästa sammanträde Nästa sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad är fredag 12 juni kl 9 12 på GR.

6 Vid protokollet Joanna Friberg Justeras: Mikael Berglund Jöran Fagerlund

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 28 januari 2016, kl. 09.00-12.00 Plats: Ullevi Konferens, Paradentrén Nya Ullevi, Göteborg Närvarande ledamöter Derya Tumayer

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 21 april 2016, kl. 09.00-12.00 Plats: GR Närvarande ledamöter Derya Tumayer (MP), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Fredag 6 november 2015, kl. 09.00-12.00 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal Sexan Närvarande ledamöter Mikael Berglund (M), Ale,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Fredag 18 mars 2016, kl. 09.35-13.25 Plats: Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15, Stenungsund Närvarande ledamöter Derya Tumayer (MP),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 8 september, 9.00-12.00 Plats: GR Sammanträdet består av två delar: Tema social hållbarhet, 9.00-11.00 Gemensamt möte med Sociala

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 6 mars 2015, kl. 09.00-12.30 Plats: Radisson Blu Riverside Hotel, Lindholmen Göteborg Närvarande ledamöter Ulf Kamne (MP), Göteborg,

Läs mer

Protokoll. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. 1. Val av justeringsperson. 2. Godkännande av dagordning NÄRVARANDE

Protokoll. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. 1. Val av justeringsperson. 2. Godkännande av dagordning NÄRVARANDE Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Henrik Munck (MP), Göteborg, ordförande Mikael Berglund (M), Ale, vice ordförande Olle Adolfsson (S), Lerum Fredrik Hansson (C), Kungsbacka Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 12 januari, 9.00-12.00 Plats: GR Närvarande ledamöter Derya Tumayer (MP), Göteborg, ordf Mikael Berglund (M), Ale, v ordf Olle

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 19 maj 2017, kl. 13.00-15.00 Plats: Kommunhuset, Tjörn Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Per

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 22 februari 2018, kl. 9.30-12.30 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Närvarande ledamöter Henrik Munck (MP), Göteborg, ordf Mikael

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 2 mars 2017, 9.00-15.00 Plats: Centrumkyrkan, Mjörnborget 2, Gråbo Närvarande ledamöter Derya Tumayer (MP), Göteborg, ordf Olle

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 10 december 2015, kl. 09.00-12.00 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal Sexan Närvarande ledamöter Mikael Berglund (M), Ale,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 30 augusti 2018, kl. 14-17 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Närvarande ledamöter Mikael Berglund (M), Ale, v ordf Benny Andersson

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 13 maj 2016, kl. 8.30-9.30 Plats: Öckerö kommunhus Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Helene

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 13 oktober, 9.00-12.00 Plats: GR Närvarande ledamöter Derya Tumayer (MP), Göteborg, ordf Mikael Berglund (M), Ale, v ordf Olle

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2014-03-05 Joanna Friberg Datum: 2014-03-05, kl. 13.00 16.00 Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Obelix. Närvarande

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll

Göteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Protokoll 2014-04-11 Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad, 11 april 2014, kl 9.00-12.00, på Mistra Urban Futures, Läraregatan 3, Göteborg Närvarande ledamöter Johan

Läs mer

DKR: Workshop om trafikförsörjningsprogrammet

DKR: Workshop om trafikförsörjningsprogrammet Styrgruppsärende 2015-05-12 Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad DKR: Workshop om trafikförsörjningsprogrammet Trafikförsörjningsprogrammet är ett styrande dokument för den framtida kollektivtrafiken

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2013-02-06 Shahbaz Khan Datum: 2013-02-06. kl. 13.00 16.30 Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Obelix. Närvarande

Läs mer

Ökad Kollektivtrafikandel -en strategi för att nå "Uthållig tillväxt" Per Kristersson, GR

Ökad Kollektivtrafikandel -en strategi för att nå Uthållig tillväxt Per Kristersson, GR Ökad Kollektivtrafikandel -en strategi för att nå "Uthållig tillväxt" Per Kristersson, GR Så här kan det vara... Regionala Kollektivtrafik-rådet Delregionala Kollektivtrafik-rådet Kollektivtrafik Nämnden

Läs mer

Förslag till ledamöter i GRs styrgrupper

Förslag till ledamöter i GRs styrgrupper Dnr: 11-16.012 Styrelseärende 2 Förslag till ledamöter i GRs styrgrupper 2011-2014 GRs valberedning har fått uppdraget att till förbundsstyrelsen föreslå ledamöter i GRs styrgrupper för arbetsmarknad,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: Fredag 11 november, 9.00-12.00 Plats: GR Närvarande ledamöter Derya Tumayer (MP), Göteborg, ordf Mikael Berglund (M), Ale, v ordf Olle

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 27 mars 2015, kl. 13.30-14.12 Plats: Burgården konferens, Göteborg Ledamöter Paula Örn (S), Ale, ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 9.00-11.50 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 19 maj, kl. 9.00-12.05 Plats: Kommunhuset, Tjörns kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Per Vorberg (M),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 6 februari 2015, kl. 11.30-12.00 Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

6 lust t(7) s. Protokoll från sammanträde med styrgruppen for miljö och samhällsbyggnad. Tid: Torsdag 15 december,

6 lust t(7) s. Protokoll från sammanträde med styrgruppen for miljö och samhällsbyggnad. Tid: Torsdag 15 december, Göteborgsreg ionens ko mm unalfo rbu nd 20t6-12-75 från sammanträde med styrgruppen for miljö och samhällsbyggnad Tid: Torsdag 15 december, 9.00-12.00 Plats: GR Näruarande ledamöter Derya Tumayer (MP),

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Tid: Torsdag den 30 oktober 2014, kl. 11.30-13.15 Sammanträdet sker i anslutning till heldagskonferensen Gör Göteborg Jämlikt som styrgruppen deltar i. Plats: Svenska

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 8 februari 2012, kl.

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 8 februari 2012, kl. Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg Tid: 8 februari 2012, kl. 13:00-16:00 Sociala styrgruppen 20 12-02-08 Protokoll Gunnel Rydberg 1 yttrande senast 10 februari 2012. varvid beslutet blev att remittera

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 8 september 2011, kl 09.00-12.00 Plats: GR, Rum 255 och 253 Ledamöter Carola Granell (S), Stenungsund, ordförande vid sammanträdet Kristina

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2013-11-22 Shahbaz Khan Datum: 2013-11-22. kl. 08.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2. Lokal: Vinga. Närvarande ledamöter

Läs mer

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2006-11-16 Pernilla Hellström Cecilia Kvist Tid: Torsdag 16 november kl 13.00 15.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

Sociala styrgruppen. Göteborgsregionens kommunalförbund. Tid: 1november2012, kl. 13:00-16:00. Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg

Sociala styrgruppen. Göteborgsregionens kommunalförbund. Tid: 1november2012, kl. 13:00-16:00. Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg Tid: 1november2012, kl. 13:00-16:00 Sociala styrgruppen Gunnel Rydberg 2012-11-01 Protokoll protokollet. Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 1. Val av justerare Gunnel Rydberg,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

1. Val av justerare Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

1. Val av justerare Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokoll 2012-12-12 Gunnel Rydberg Sociala styrgruppen Tid: 12 december 2012, kl. 13:00-16:00 Plats: Närvarande: Ej närvarande: GR-huset, Gårdavägen 2, Göteborg Bo Pettersson (S), ordf. Hampus Magnusson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl , Scancic Hotel Swania, Trollhättan

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl , Scancic Hotel Swania, Trollhättan FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl. 17.30-18.00, Scancic Hotel Swania, Trollhättan Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg

Läs mer

Protokoll. Styrgruppen för social välfärd. 1. Lokal ungdomspolitik (Lupp) NÄRVARANDE

Protokoll. Styrgruppen för social välfärd. 1. Lokal ungdomspolitik (Lupp) NÄRVARANDE Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Henrik Ripa (M), Lerum, ordförande Eva Borg (S), Kungsbacka, vice ordförande Sebastian Aronsson (S), Alingsås Marcus Claesson (L), Mölndal Siw Hallbert (S), Härryda Kent

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 5 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Rum 255 och 253, GR Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd från sammanträde med styrgruppen för social välfärd Dag och tid: Torsdag den 2 november 2017 kl 11 12 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva Borg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl , i stadshuset, Mölndals kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl , i stadshuset, Mölndals kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl. 13.40 14.05, i stadshuset, Mölndals kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl , i Ale gymnasium, Ale kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl , i Ale gymnasium, Ale kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl. 12.45-13.05, i Ale gymnasium, Ale kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m),

Läs mer

Mål och strategidokument på GR

Mål och strategidokument på GR Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad ärende 4 Datum: 2019-02-08, diarienummer: Mål och strategidokument på GR Förslag till beslut Att anteckna informationen. Sammanfattning av ärendet Vid sammanträdet

Läs mer

Dario Espiga (S), Göteborg Ann Catrine Fogelgren (FP), Göteborg Mona-Lisa Dahlberg (S), Tjörn Malin Thisell (M), Öckerö

Dario Espiga (S), Göteborg Ann Catrine Fogelgren (FP), Göteborg Mona-Lisa Dahlberg (S), Tjörn Malin Thisell (M), Öckerö Protokoll 2011-11-15 Gunnel Rydberg Sociala styrgruppen Tid: 15 november 2011, 13:00-16:00 Plats: Närvarande: Ej närvarande: GR-huset, Göteborg Bo Pettersson (S), Stenungsund, ordf. Hampus Magnusson (M),

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan apr 2018

Samtliga månadsanställda jan apr 2018 208 jan apr 208 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,5 7,6 7,8 6, Ale 8, 8,3 8,7 6, Härryda 7,5 8,5 8,8 6,2 Partille 7,8 8,5 9,6 3,6 Mölndal 7,7 8,7 9,0 6,4 Alingsås 8, 8,7 8,9 6, Stenungsund 7,7 8,8

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Fredagen 17 september 2004, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Carola Granell (s), Stenungsund Ingegerd

Läs mer

Västsvenska paketet. Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder

Västsvenska paketet. Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder En vision om framtidens Västsverige! Det Västsvenska paketet utgår från Vision Västra Götaland Det goda livet och

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan aug 2018

Samtliga månadsanställda jan aug 2018 208 jan aug jan aug 208 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,5 6,3 6,4 6,5 5,2 Ale 8, 7,9 6,8 7, 5,3 Härryda 7,5 7,3 7,3 7,6 5,2 Stenungsund 7,7 7,6 7,3 7,5 6, Alingsås 8, 7,3 7,6 4, Partille 7,8 7,8

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg

Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg Protokoll Förbundsstyrelsen 2015-09-18 Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg 65 Dnr: 15-68.22 Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2012-03-22 Shahbaz Khan Datum: 2012-03-22. kl. 13-15.30 Plats: Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1-2 Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE. Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Adjungerade. Sekreterare. Övriga

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE. Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Adjungerade. Sekreterare. Övriga Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Axel Josefson (M), Göteborg, ordförande Jonas Attenius (S), Göteborg Daniel Bernmar (V), Göteborg Hans Forsberg (M), Kungsbacka Marith Hesse (M), Partille Karin Pleijel (MP),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl. 10.00-13.30 i Folkets hus, Lilla Edet Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan apr 2017

Samtliga månadsanställda jan apr 2017 207 206 jan apr 207 Kommentar: Månadsanställda avser och anställda med tidsbegränsad anställning längre än 3 månader (men exkluderar timavlönade). Tjörns resultat 206 inkluderar timavlönade. 2 Partilles

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE

Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordförande Marina Johansson (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (L), Göteborg Lars Hansson (SD), Göteborg Marie Östh-Karlsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 12 februari 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Grand Hotel, Alingsås kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl. 9.00-14.20, Ullevi konferens, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille Jarl Karlsson

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2008-11-20 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Hans Bergfelt (m), Mölndal, vice ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd från sammanträde med styrgruppen för social välfärd Dag och tid: Torsdag den 16 augusti 2018 kl 9 12 15 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva Borg

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Styrgruppen för regional planering

Styrgruppen för regional planering Styrgruppen för regional planering Protokoll 2005-10-06 Georgia Larsson Tid: 13.00 16.00 Plats: GR:s kansli, rum 135 Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande Roland Rydin (m), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 17 mars 2016 kl 9 11 30 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva Borg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för social välfärd från sammanträde med styrgruppen för social välfärd Dag och tid: Fredag den 23 februari 2018 kl 9-12 Plats: GR, Anders Personsgatan 8 Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Sebastian

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-08-21 Georgia Larsson Tid: 10.30-12.00 Plats: Tofta herrgård, Kungälvs kommun Närvarande ledamöter Owe Nilsson (s),

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2007-10-05 Cecilia Kvist Tid: fredag 5 oktober kl 9.00 10.40 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Anneli Hulthén

Läs mer

Styrgruppen för sociala området

Styrgruppen för sociala området Protokoll Styrgrupp Sociala området 2007-05-07 Lars-Göran Jansson Styrgruppen för sociala området Tid: 7 maj 2007 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), Göteborg, tjänstgörande ordförande

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan aug 2017

Samtliga månadsanställda jan aug 2017 207 206 jan aug 207 Kommentar: Månadsanställda avser och anställda med tidsbegränsad anställning (dvs. exkluderar timavlönade). Tjörns resultat 206 inkluderar timavlönade. 2 Partilles resultat inkluderar

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 31 mars, kl. 9.00-11.15 Plats: Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Johan Nyhus (S),

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad

Göteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad Tid: Fredag den 6 november, 9.00 12.30 Plats: GR, Göteborg Ledamöter Peder Engdahl (v.ordf.)(m), Lilla Edet Ingrid Inhammar (S), Ale Dario Espiga (S), Göteborg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 oktober 2010, kl , Bergabo hotell och konferens, Rönnäng, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 oktober 2010, kl , Bergabo hotell och konferens, Rönnäng, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 29 oktober 2010, kl. 11.00 14.25, Bergabo hotell och konferens, Rönnäng, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Owe Nilsson

Läs mer

Översiktsplan för Borås

Översiktsplan för Borås Dnr: 2017-00018 Översiktsplan för Borås Att godkänna förslag till yttrande, daterat 2017-03-15. Att omedelbart justera protokollsparagrafen. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från

Läs mer

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 19 september 2012, kl.

Sociala styrgruppen. Gäteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll Gunnel Rydberg. Tid: 19 september 2012, kl. Tid: 19 september 2012, kl. 13:00-16:00 Sociala styrgruppen Protokoll Gunnel Rydberg 2012-09-19 1 Hampus Magnusson (M) utses att tillsammans med ordffiranden justera protokollet. 1. Val av justerare Övriga

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering

Styrgruppen för Regional planering Styrgruppen för Regional planering Protokoll 16 september 2004 Cecilia Kvist Närvarande Leif Johansson, Kungälv, ordförande Elaine Björkman, Ale Tore Hult, Alingsås Kia Andréasson, Göteborg Anneli Hulthén,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2010-11-11 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Owe Nilsson (s), Göteborg, ordförande

Läs mer

Styrgruppen för Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen. Maja Wadstein 20 april Till Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Kallelse

Styrgruppen för Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen. Maja Wadstein 20 april Till Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Kallelse Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Till Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Kallelse Ledamöter hälsas härmed välkomna till sammanträde med styrgruppen för Luftvårdsprogrammet torsdagen den 20

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2006-09-28 Hans Troedsson Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 28 september 2006 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Endrick Schubert (s), Gbg, ordf Laila Åkerberg

Läs mer

Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges. december 2006, klockan Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges. december 2006, klockan Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Protokoll från Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen den 19 december 2006, klockan 18.00 18.10 Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Närvarande Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s),

Läs mer

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 06 07 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,4 6,5 6,6 5,0 Lilla Edet 7,3 7,4 8, 4,9 Tjörn 6,8 7,4 7,6 6, Härryda 7,7 7,5 7,6 6,4 Mölndal 7,7 7,7 7,9 5,9

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för Regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2005-03-09 Georgia Larsson Tid: 13.00 16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Leif Johansson (s), Kungälv, ordförande

Läs mer

Tillståndsavdelningen Anita Almqvist. Remissyttrande gällande Harmonisering av färdtjänstregler inom GR

Tillståndsavdelningen Anita Almqvist. Remissyttrande gällande Harmonisering av färdtjänstregler inom GR Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-03-04 Diarienummer 0318/15 Tillståndsavdelningen Anita Almqvist Remissyttrande gällande Harmonisering av färdtjänstregler inom GR Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad

Göteborgsregionens kommunalförbund. Protokoll från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april, 9.00 12.30 Plats: Nordkoster, GR, Gårdvägen 2, Göteborg Ledamöter Eva Carlsson (ordf.), Partille (S) Peder Engdahl (v.ordf.),

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag, kl 13.00-15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m),

Läs mer