En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, Dokumentation av gruppdiskussioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner"

Transkript

1 En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa en mer utvecklingsinriktad arbetsplats? Förmiddag: Kungsör/Köping Ständigt reflektera och utvärdera arbetssätt i verksamheten, t ex på arbetsplatsträffar (APT) Som chef är det viktigt att uppmuntra frågor och dialog på arbetsplatsen Tematiska möten ge övrig information i veckobrev istället för att de upptar en stor del av tiden på personalmöte Fagersta Skapa ökad tydlighet i de politiska förväntningarna på verksamheterna och matcha dessa med ett aktivt ledarskap (inklusive transperens i chefsskapet, dvs vad chefen gör) Viktigt att som chef göra kontinuerliga studiebesök i verksamheterna Hantera tolkning av lagrum som överlappar varandra i verksamheten Säkerställa kontinuitet i arbetssätt i arbetsgrupperna, trots chefsbyten På anhörigstöd i Fagersta prövar vi nya arbetsmetoder, vi får stöd i utvecklingsarbetet och upplever att vi tillämpar arbetssätt som främjar lärande och utveckling, vilket skapar en fantastisk arbetsplats!

2 Arboga och VKL Det är viktigt att det finns en uttalad ambition hos både politik och ledning att följa upp de försök som genomförs i verksamheter, att genomföra resultatuppföljning. En gemensam kunskapsbas är en bra grund för att leda och utveckla verksamheten Som chef arbeta för att möjliggöra att alla drar åt samma håll i verksamheterna Som chef behöver utöver administrativ ledning fokusera aktivt på sitt ledarskap för att utveckla sin verksamhet En chef bör ha ett rimligt antal personer att leda Surahammar Utveckla samverkan, målformulering etc Skapa en tydlighet på ledningsmöten Uppmärksamma de medarbetare som går på utbildningar av olika slag, t ex använda APT som tillfällen för aktiv återföring till verksamheten Västerås stad och Landstinget Som chef skapa förutsättningar och handlingsutrymme för utveckling i en regelstyrd kontext Hitta alternativa lösningar när rutiner inte fungerar i verksamheten för att undvika ökad detaljstyrning Utveckla arbetssätt som gör att vi kan lära av de misstag som vi gör i organisationen

3 Västerås stad, äldreomsorg Matchning mellan mål och verksamhetsuppföljning Att ta tiden som krävs för uppföljning och utvärdering av resultat Att skapautrymme för samtal med medarbetare Viktigt att skapa tillit till varandra i verksamheten Hantera utmaningen i chefsrollen att balansera administration med verksamhetsnära arbete och utveckling Hallstahammar, äldreomsorg Synliggöra, visa upp och på så vis involvera medarbetare i utvecklingen, liksom att öppna upp för mer dialog på arbetsplatsen Inte fastna i rutiner utan istället medvetet ompröva sina arbetssätt Utvecklingslådor på arbetsplatsen där förslag uppmuntras finns hos oss Ett coachande chefskap är gynnsamt för utveckling i verksamheten

4 Eftermiddag: Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa en mer utvecklingsinriktad arbetsplats? Västerås stad Viktiga utmaningar för chefsskapet i utvecklingsarbetet ligger i: - förändrade krav på verksamheten - olika medarbetare (olika roller, förförståelse, kunskaper etc) - stora medarbetargrupper Viktiga mål och steg på vägen till en lärande organisation är: - att skapa tillit till varandra - att utveckla den interna kommunikationen - dra nytta av de olika erfarenheter som finns i medarbetargruppen - ifrågasätta och löpande ompröva invanda rutiner och arbetssätt Landstinget Ledaren har ett stort ansvar för att skapa en fungerande struktur och balans mellan rutiner och frihet i arbetssätt liksom att störa genom att utmana det invanda I verksamheten används idag formulär som medarbetaren fyller i före utbildningar, där den förväntade nyttan med utbildningen för verksamheten beskrivs liksom vilket ansvar medarbetaren har för tillämpning/spridning efter utbildningen. Utifrån detta dokument sker dialog mellan medarbetare och chef vilket gynnar att den kunskap utbildningen ger skapar högre kompetens på arbetsplatsen En utmaning som chef är att leda medarbetare som befinner sig på olika nivåer och med olika mognad i medvetenhet om arbetssätt En utmaning för oss ligger i att hitta former för hur vi skapar en mer utvecklingsinriktad arbetsplats liksom hur vi tydliggör vår ambition för våra medarbetare (Habiliteringen).

5 Köping Viktigt är att hitta former för att presentera och sprida kunskap från utbildningar till andra på arbetsplatsen Vi har lagt in Värdegrund som en fast punkt på APT för att aktualisera och prioritera frågan regelbundet. Detta som en följd av det värdegrundsarbete som bedrivs. Utmaningar finns i att utveckla arbetet med lärmiljöer, t ex vad gäller: - att hålla i förändringsarbetet över tid - att få till en enhetlighet och att alla medarbetare är delaktiga i utvecklingsprocessen - att utbyta erfarenheter för att utveckla kompetensen i organisationen Hallsta, LSS-verksamheter Vi behöver arbeta ännu mer med vår tolerans för olikheter Projektstart är just nu aktuellt för förstärkt brukarmedverkan. Vi har genomfört brukarenkäter i verksamheterna och kommer bl a att arbeta med brukarråd! Vi har APT varannan vecka och reflektionsmöte varannan vecka (handledning, diskussion om olika arbetssätt etc) som en del av vårt utvecklingsarbete

6 Fagersta och Skinnskatteberg Vi vill utnyttja våra APT bättre genom att mer fokusera den gemensamma tiden på reflektion och lärande Mer systematisk uppföljning och utvärdering av genomförda utbildningar - vilket värde/vilken nytta skapar utbildningen för kunden? - utvärderingsinstrument? Socialstyrelsen kräver att rutiner finns för allt, vilket påverkar den egna organisationen och det utrymme som upplevs finnas för (kreativ) utveckling Det är viktigt att ifrågasätta, ompröva och utveckla sina rutiner i verksamheten över tid och att hitta fungerande former för detta Tack för din medverkan vid seminariet! Seminariet arrangerades av Västmanlands kommuner och Landsting som en del i det länsgemensamma arbetet med regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (RESK). Sammanställningen gjord av Karina Tilling Välkommen att kontakta: Karina Tilling, Utvecklingsledare Västmanlands Kommuner och Landsting Telefon: E-post:

7 Besök vår webbplats på

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer