PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare"

Transkript

1 PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet, Box 730, Stockholm,

2 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn: Flexibelt nätverksbaserad utbildning för småföretagare... 3 A. Projektansvariga... 3 B. Projektpresentation Bakgrund: Syfte Aktörer Den egna organisatoriska miljön Målgrupper och rekrytering... 4 C. Utveckling/Genomförande Utbildningens uppläggning Utbildningens organisation Medarbetarnas/lärarnas arbete IT-stöd Samarbete/samverkan... 6 D. Resultat Kursekonomi De studerandes synpunkter på kursen Projektets nyhetsvärde: de viktigaste slutsatserna Utvärdering

3 KKS/Folkbildningsrådets projekt Projektnamn: Flexibelt nätverksbaserad utbildning för småföretagare A. Projektansvariga Projektledare: Informationsansvarig: Utvärderingsansvarig: Gunnel Bergman, Medborgarskolan Sörmland- Östergötland Håkan Jonsson, Lunnevads folkhögskola Gunnel Bergman Gunnel Bergman B. Projektpresentation 1. Bakgrund: Vi ville utveckla en modell för lärande som gör det möjligt för småföretagare att höja sin kompetens och finna sökvägar till aktuell kunskap. Vi valde detta projekt p g a att vi har kontakt med målgruppen. Vi har haft en hel del traditionella kurser men erfarenheten visar att det är svårt att samla denna grupp till tidsbundna kurser. Man har önskat av oss att vi ska erbjuda distansutbildning. We wanted to draw up a model of learning which suits small enterprisers and facilitates to improve their competence and find new ways to current knowledge. We chose this project beacause some small enterprisers had asked us. They say they need education but little time to spare for it. Therefore they wanted distance studies so that they could study at home or at work. 2. Syfte Ett viktigt syfte med projektet var att vi som arbetar inom Medborgarskolan såväl cirkelledare och administratörer behövde sätta oss in i den speciella metodik som det innebär att ha s k Flexibelt lärande via. Målet var att erbjuda ett antal pilotkurser. Har projektets syfte ändrats under projekttiden? Ja. Ju mer man får veta desto mer vill man lära. Det blev mer av administratörs- och cirkelledarutbildning än vad vi kanske tänkt oss från början. 3. Aktörer 3

4 4. Den egna organisatoriska miljön Huvuddelen av vår verksamhet består av studiecirklar. Som studieförbund värnar man om det personliga mötet människor emellan. Studiecirkelns pedagogik och metodik främjar personlig utveckling, erfarenhetsutbyte samtidigt som man söker kunskap. Medborgarskolan har arbetar utifrån det humanistiska bildningsprogrammet, vilket utgår från att vi människor är olika, lär på olika sätt etc. Vår cirkelledarutbildning har därför fokuserat på t ex Lärstilar. Vi ville även förnya formerna och anpassa vår verksamhet till det moderna samhället. Vi är fortfarande måna om att värna om det personlig mötet men gärna i kombination med virtuella möten. Lunnevads folkhögskola var för oss en mycket givande samverkanspartner. Lunnevad har också folkbildartradition och god erfarenhet av distansstudier på ett folkbildningsmässigt sätt. De erfarenheter vi vunnit under projekttiden kommer väl till pass i vårt kommande arbete. 5. Målgrupper och rekrytering Målgrupper och rekrytering Administratörer på de olika avdelningarna inom vårt distrikt Cirkelledare Småföretagare När det gäller rekrytering av deltagare till kursen i Arbetsrätt skedde det dels genom annons i tidningen, dels genom en informationsträff med en företagarförening och utskick till medlemmar i Företagarna i södra Östergötland. C. Utveckling/Genomförande 6. Utbildningens uppläggning Steg 1 En pilotutbildning i Arbetsrätt för småföretagare genomfördes. Kursledare var Anders Eriksson, personalchef. Hans erfarenhet av pedagogiskt arbete har han fått i sitt eget arbete. Han deltog tillsammans med mig och Håkan Jonsson i förberedelse och planering av projektet. Deltagarna hade fyra träffar med kursledaren på Medborgarskolans Mjölbyavdelning, dessemellan kommunicerade man med ledaren och varandra via.. Möjligheten fanns att ta upp aktuella frågeställningar från sin egen arbetsplats. Man uppskattade möjligheten att vara on line. Man kan säga att den pedagogiska modellen vid den första kursen fungerade som förväntat. Men utvärderingarna visade både från ledaren och deltagarna att man kunde ha utnyttjat möjligheten att kommunicera via nätet mera. 4

5 Steg 2 Utbildningsfas för administratörer och cirkelledare. Steg 3 Höstterminen 2001 erbjuder vi Engelsk affärskorrespondens, allmän spanska samt utbildning i Data-distansarbete i samverkan med de ledare som deltagit i cirkelledarutbildningen på Lunnevad. Administratörsutbildning En studiedag genomfördes i Norrköping där Folkbildningsrådets projektledare Lilian Bergholtz informerade om s möjligheter och resurser. Två av våra egna anställda deltog därpå i en av Folkbildningsrådet anordnad kurs för administratörer av folkbildningsnätet på Lunnevads folkhögskola. Ytterligare en utbildningsdag genomfördes i pedagogik och metodik för våra administratörer i Flexibelt lärande på Lunnevads folkhögskola med Håkan Jonsson som ledare. En studiedag Språk med datorstöd genomfördes under ledning av Fredrika Trogard, Stockholm Ett antal träffar med projektledare, kursansvariga och cirkelledare genomfördes. Cirkelledarutbildning En cirkelledarutbildning har genomförts på Lunnevads folkhögskola med 11 deltagare. 7. Utbildningens organisation Arbetsrätt Fyra fysiska möten, 3x45 min, ingick i cirkeln och genomfördes på Medborgarskolans Mjölbyavdelning. En halvdags introduktion i ämnet, inventering av behov och förväntningar och användandet av First Class och på Lunnevads Folkhögskola. Tre fysiska möten, tre veckors mellanrum. Däremellan handledning, uppgifter och frågor via nätet i det virtuella klassrummet. Small talk i Caféet. Administratörsutbildning En-dagskurser. 5

6 Cirkelledarutbildning En gemensam kursdag på Lunnevads Folkhögskola samt 4 veckors studier via. Innehåll: Studier i det fysiska och virtuell rummet - skillnader och likheter, ansikte mot ansikte möten och att synas på distans, social interaktion-distanscafé, teknik spelregler mm 8. Medarbetarnas/lärarnas arbete Kursledaren för Arbetsrätten hade erfarenhet av pedagogiskt arbete genom sitt jobb som personalchef och ringa eller ingen erfarenhet av distansstudier. Håkan Jonsson, Lunnevads Folkhögskola har erfarenhet är linjeledare IT på Folkhögskolan och har deltagit i flera projekt som projektledare och lärare Lilian Bergholtz är lärare i distanskurser på Lunnevad och var under projekttiden anställd på Folkbildningsrådet som rådgivare i vår region. Ang lärarinsatsen. Erfarenheten visar att det är viktigt att planera och göra en tydlig överenskommelse med sin grupp om spelreglerna. Kan lätt gå åt mer lärartid än i vanliga cirklar. Är ju också beroende på hur stor grupp man har. Mer tid än tänkt gick åt hemma. Det är helt klart att det är ett annat sätt att planera och leda en cirkel med distansinslag. Cirkelledarutbildningen på Lunnevad har varit oerhört givande. 9. IT-stöd First Class och. 10. Samarbete/samverkan Samarbetet med Lunnevads folkhögskola har fungerat utomordentligt bra. D. Resultat 11. Kursekonomi Tilldelade medel kr Projektet har hållit sig inom ramen för anslaget. Ca tre fjärdedelar har gått åt till utvecklings- och utbildningsinsatser. 12. De studerandes synpunkter på kursen Arbetsrätten Introduktionsdagen 6

7 Mycket positivt Trodde det skulle bli mer om Internet. Något för kort tid om ett så stort område. Intressant och fint bemötande. En bra start. Lugn och avspänd miljö. Bra att man gick igenom ordentligt hur distansarbetet via skulle gå till. Den minst effektiva kvällen. Övrigt Bra kursledare. Har fått bra material att utgå ifrån, där jag kan ta reda på mer. Vad är bra med denna sk Flexibla studieform dvs fysiska sammankomster och distansstudier? Att kunna kommunicera med ledare och deltagare mellan sammankomsterna. Tanken är god. Värdefull erfarenhet itiden Större möjlighet att delta i utbildningar. Man kan ställa frågor när helst de uppstår. Man kan skicka info till varandra När det gäller administratörs- och cirkelledarutbildningar rådde enighet om att de varit värdefulla, därför att vi genom erfarenheten som Håkan Jonsson har fick lära oss hur man lägger upp kommunikationen med deltagarna, skillnaden mellan att Synas på distans och i ett klassrum, teknik och förhållningssätt. Enighet rådde att det är nödvändigt att gå igenom en cirkelledarutbildning. 13. Projektets nyhetsvärde: de viktigaste slutsatserna Förutsättningar för utveckling av verksamheten med inriktning mot IT inom den egna organisationen. Intresset att utveckla denna typ av verksamhet har varit en aning avvaktande p g a att man som folkbildare har svårt att se att distansarbetet passar in i vår utbildningskultur. Intresset har dock ökat allteftersom man lärt mer. Kombinationen av fysiska och virtuella möten kan lämpa sig bra för personer som inte har tid eller möjlighet att deltaga i en reguljär studiecirkel. Formen kan också vara fördelaktig för många därför att man kan studera i egen takt på tider som passar etc. Detta passar väl in i vår Humanistiska bildningsideologi. Det har då varit intressant att lära hur man som ledare kan åstadkomma gruppkänsla även om gruppen inte träffas så ofta. Detta gav inte minst cirkelledarutbildningen på Lunnevad under Håkan Jonssons ledning prov på. Vi erbjuder nu utbildningar med inslag av distansarbete och det återstår att se hur det tas emot av våra presumtiva deltagare. Vi har skaffat oss betydligt bättre förutsättningar nu genom våra utbildningsdagar. Vi är glada att ha fortsatt samarbete med Lunnevads Folkhögskola. Vi erbjuder ytterligare en cirkelledarutbildning i oktober Vad återstår att besvara? 7

8 Det är nödvändigt att tekniken är så enkel som möjligt, önskemål framkommer om videokonferenser över nätet, bra dataprogram, bra anpassat studiematerial mm. Teknisk utrustning, lärarfrågan mm. Här kommer ekonomin in i bilden som vanligt. Kan man få en bra kursekonomi? Vi har egentligen inte heller klart för oss hur stor efterfrågan är? Man skulle behöva göra en marknadsundersökning. 14. Utvärdering Utvärdering av kursen i Arbetsrätt skedde genom skriftliga enkäter cirkelledarutbildning genom utvärderingen via nätet Övrig genom intervjuer. Jag har själv som projektledare deltagit i samtliga kurser. 8

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina Folkuniversitetet i Umeå Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Finjala. Finjalaprojektet. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Finjala. Finjalaprojektet. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Finjala Finjalaprojektet Februari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 Kristdala juni 1998 Utvärdering

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Hjärngymmet. Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm

Hjärngymmet. Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm Hjärngymmet Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm Birgitta Callerud Medborgarskolan Box 1001 262 21 Ängelholm tel: 0431-44 68 40 e-post: birgitta.callerud@folkbildning.net

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp 102 51 50 %

Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp 102 51 50 % IT-Studieförbund 8/21/2003 1:56:31 PM Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens IT-testgrupp 102 51 50 % 1. Studieförbundsavdelning Antal svarande 50 Antal ej svar 1 2. Enkätbesvarare

Läs mer

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001 2 Innehåll INLEDNING... 4 FOLKUNIVERSITETETS SPRÅKSYN... 5 FOLKUNIVERSITETETS SYN PÅ IKT-STÖTT LÄRANDE... 6 PLANERING I GOD TID...

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer