Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg"

Transkript

1 Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg Detta dokument beskriver gemensamma och övergripande principer avseende kommunikationen för Vård- och omsorgscollege Kronoberg, såväl internt som externtoch innehåller målgruppsanalys. 1. Bakgrund Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg är stora. Andelen äldre ökar, vård- och omsorgsbehoven blir allt mer komplexa och vi står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt sjunker intresset för att söka sig till utbildningar och yrken inom vård och omsorg, särskilt bland ungdomar. För att kunna möta framtidens utmaningar krävs ett brett regionalt samarbete som syftar till att höja kvaliteten och öka attraktionskraften för utbildningar och yrken inom vård och omsorg, både på gymnasial och på eftergymnasial nivå. Mot denna bakgrund startades Vård- och omsorgscollege Kronoberg hösten 2011 som ett projekt. Redan under våren 2012 övergick projektet i ordinarie verksamhet i samband med att Vård- och omsorgscollege Kronoberg blev regionalt certifierat. Vård- och omsorgscollege Kronoberg är en samarbetsorganisation för utbildningsanordnare och arbetsgivare, som samverkar för att utveckla utbildningar och yrken inom vård och omsorg, både på lokal och på regional nivå. Landstinget Kronoberg har det samordnande ansvaret från och med projekttidens start hösten 2011 till och med den första certifieringsperiodens slut, och är tillsammans med Regionförbundet Södra Småland, Linnéuniversitetet och Växjö kommun initiativtagare till satsningen. I sammanslutningen deltar numera även länets övriga kommuner. Andra fristående parter är Attendo Care, Lernia, Medlearn, Växjö fria gymnasium. Medverkar gör även de berörda fackliga organisationerna Kommunal och Vårdförbundet. 1.1 Syfte Kommunikationen ska: öka attraktionskraften att jobba med människor och ett meningsfullt jobb öka attraktionskraften för utbildningar och yrken inom vård och omsorg

2 2 (12) främja samarbetet inom vård och omsorg bidra till ökad kunskap om och intresse för Vård- och omsorgscollege Kronoberg bidra till att stärka bilden av Kronoberg som en attraktiv region. 2. Tidigare genomförd kommunikation Under hösten 2011 ägnades den mesta av kommunikationen åt information och kontaktskapande, i syfte att etablera en gemensam organisation. Två Kick-off anordnades för deltagare inom samarbetsorganisationen. En regional certifieringsansökan om att få kallas Vård- och omsorgscollege Kronoberg lämnades in i november En officiell hemsida finns med adressen: Två möten har genomförts med kommunikatörer inom verksamheterna, informationsträffar med flera berörda verksamheter Pressmeddelande vid regional certifiering Nyhet: Här startar ett modernt samarbete, landstingets webb Två informatörsträffar, våren och hösten Vem gör vad? Medlemmarna i styrgruppen, processgruppen och de lokala styrgrupperna står bakom kommunikationsprinciperna, vet hur kommunikationssystemet är tänkt att fungera inom samarbetsorganisationen och tar sitt ansvar i kommunikationen. Det innebär bland annat att: styrgrupp och processgrupp använder budskapen i sin roll som ambassadörer för satsningen styrgrupp och processgrupp ansvarar för den gemensamma budskapsplattformen respektive huvudman ansvarar för kommunikationen inom och om sin verksamhet, där ingår att hålla sig uppdaterad och sprida ny information inom organisationen och utanför kommunikationen sker i etablerade och befintliga kanaler/kontaktnät inom respektive organisation lokala kommunikationsinsatser utgår från och kuggar i den övergripande planeringen. respektive organisation uppdaterar sin hemsida med information om VO-College, loggan får bara användas för regionalt college innan den lokala certifieringen är klar.

3 3 (12) 4. Kanaler för spridning av information mun-till-mun, sprida ordet, powerpoint-presentationer, föredrag samarbetspartners hemsidor informationsfoldrar, affischer, roll-ups annonser sociala medier aktiviteter, mässor, mm 5. Webb Huvudingång för information om Vård- och omsorgscollege Kronoberg är Landstinget Kronobergs webbplats, direktadress: Övriga organisationers webbplatser hänvisar till denna sida för övergripande information och använder egen webbplats för kompletterande lokal information. Övergripande dokument delas via Landstinget Kronobergs webbplats. 6. Grafisk profil Vid gemensam/regional kommunikation: används Vård- och omsorgscollege logga och grafiska profil från det att man är regionalt certifierad. Läs mer om den grafiska profilen för Vård- och omsorgscollege på hemsidan: Vid lokal kommunikation: används respektive organisations grafiska profil, till dess att man är lokalt certifierade. Då används Vård- och omsorgscollege logga och grafiska profil. Detta innebär att innan lokal certifiering är godkänd kan VO-Colleges logga ej användas! Det ska alltid framgå i kommunikationen att Vård- och omsorgscollege Kronoberg är en satsning för samarbete. Därför ska följande text finnas med i informationsmaterial och pressmeddelande, dock inte allas loggor. Vård- och omsorgscollege Kronoberg samarbete mellan utbildning och arbetsliv genom Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Linnéuniversitetet, kommunen i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult samt Attendo, Lernia, Växjö fria gymnasium, MedLearn, fackförbunden Vårdförbundet och Kommunal 7. Bilder/foton En gemensam bildbank ska tas fram för att bidra till helhetskänslan. Bildbanken tas fram specifikt för Vård- och omsorgscollege Kronoberg och får bara användas i dessa sammanhang. Bilderna ska ha fokus på personliga möten, samarbete och människor som trivs - porträtt.

4 4 (12) 8. Gemensamt informationsmaterial För att hålla ihop den grundläggande informationen om Vård- och omsorgscollege Kronoberg finns övergripande informationsmaterial. Materialet är till för alla i samarbetsorganisationen att använda i olika interna sammanhang för att beskriva vad Vård- och omsorgscollege Kronoberg är - till exempel på arbetsplatsen eller vid olika träffar. Med detta material som grund kan respektive organisation komplettera med informationsmaterial om egna utbildningar efterhand som de certifierats lokalt. När Vård- och omsorgscollege Kronoberg är certifierat på både regional och på lokal nivå kommer det gemensamma informationsmaterialet att uppdateras med en samlad beskrivning av alla utbildningar som erbjuds inom ramen för Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Det kan komma att bli aktuellt att ta fram ett slagkraftigt och professionellt koncept avseende grafisk profil, bildspråk, gemensam video och liknande. 9. Reportage och artiklar Reportage och artiklar som tas fram av aktörer inom Vård- och omsorgscollege Kronoberg stäms av med processledaren för att säkerställa budskap, tajming och att alla inom samarbetsorganisationen får möjlighet att använda materialet i sina informationskanaler. 10. Intern kommunikation Intern kommunikation sker före extern kommunikation. Interna målgrupper fungerar som ambassadörer för Vård- och omsorgscollege Kronoberg vilket i förlängningen stärker organisationens externa varumärke. För att behålla trovärdighet är det även viktigt att den interna organisationen får information före, eller så nära efter som möjligt, övriga Målgrupper Medarbetare som direkt berörs/involveras. Till exempel chefer, handledare, lärare och praktiksamordnare inom Vård- och omsorgscollege-organisationen. Fackliga representanter Förtroendevalda Övriga medarbetare inom respektive organisation 10.2 Kommunikationsmål Veta: Målgrupperna ska känna till vad Vård- och omsorgscollege Kronoberg är och står för. De ska också veta vart de kan vända sig för mer information.

5 5 (12) Medarbetare som direkt berörs/involveras ska ha ingående kunskap om Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Tycka/känna: Målgrupperna ska tycka att det är ett viktigt område att arbeta med för att kunna möta framtidens behov. De ska känna att Vårdoch omsorgscollege Kronoberg är ett bra sätt att jobba med dessa frågor. Medarbetare som direkt berörs/involveras ska känna ett större engagemang och ansvar samt känna att de är delaktiga. Göra: Medarbetare som direkt berörs/involveras ska bidra med sina erfarenheter till att utveckla ett attraktivt koncept för Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Alla deltagare ska utveckla samarbetsorganisationen till en regional kompetensplattform för vård- och omsorgsfrågor. Tillsammans med de förtroendevalda, ska de också vara ambassadörer för Vård- och omsorgscollege, inte minst i sina respektive organisationer Interna målgrupper Chefer, medarbetare som direkt berörs/involveras. Till exempel enhetschefer, lärare, handledare och praktiksamordnare inom Vård- och omsorgscollege-organisationen. - Syftet med VOC är att utbildningsanordnare tillsammans med arbetslivet ska skapa förutsättningar för att ge en god och kvalitativ vård till invånarna i Kronoberg, och klara framtidens utmaningar som till exempel stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning. - Utbildningsanordnare som är anslutna till Vård- och omsorgscollege erbjuder utbildningar med hög kvalitet som leder till attraktiva jobb inom vård- och omsorg, framtagna tillsammans med arbetslivet, samt Yh-utbildningar där man kan spetsutbilda sig. Fackliga representanter - Utbildningsanordnare som är anslutna till Vård- och omsorgscollege erbjuder utbildningar med hög kvalitet som leder till attraktiva jobb inom vård- och omsorg, framtagna tillsammans med arbetslivet. aktörer inom vård och omsorg, både i privat och i offentlig sektor. På så sätt tar de ett gemensamt ansvar för att säkra kvaliteten och kompetensen i länet. - Vård- och omsorgscollege är ett nationellt inarbetat koncept, vilket gör utbildningarna attraktiva i hela landet. - Samverkan inom Vård- och omsorgscollege kommer att påverka hållbarhet och utveckling i yrkeslivet på ett positivt sätt. - Vård- och omsorgscollege arbetar för att stärka professionen, vilket kommer patienter och brukare till godo då kvaliteten ökar. - Syftet med VOC är att utbildningsanordnare tillsammans med arbetslivet ska skapa förutsättningar för att ge en god och

6 6 (12) kvalitativ vård till invånarna i Kronoberg, och klara framtidens utmaningar som till exempel stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning. - Gemensam, regional handledareutbildning och utbildade handledare. Förtroendevalda aktörer inom vård och omsorg, både i privat och i offentlig sektor. På så sätt tar de ett gemensamt ansvar för att säkra kvaliteten och kompetensen i länet. - Vård- och omsorgscollege Kronoberg innebär en kvalitetsstämpel, där utbildningarna certifierats (godkänts) utifrån nationella kriterier/kvalitetskrav. - Samverkan inom Vård- och omsorgscollege kommer att påverka hållbarhet och utveckling i yrkeslivet på ett positivt sätt. - Syftet med VO-College är att utbildningsanordnare tillsammans med arbetslivet ska skapa förutsättningar för att ge en god och kvalitativ vård till invånarna i Kronoberg, och klara framtidens utmaningar som till exempel stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning. Övriga medarbetare inom respektive organisation - Syftet med VO-College är att utbildningsanordnare tillsammans med arbetslivet ska skapa förutsättningar för att ge en god och kvalitativ vård till invånarna i Kronoberg, och klara framtidens utmaningar som till exempel stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning. - Utbildningsanordnare som är anslutna till Vård- och omsorgscollege erbjuder utbildningar med hög kvalitet som leder till attraktiva jobb inom vård- och omsorg, framtagna tillsammans med arbetslivet. 11. Extern kommunikation Kronobergs län utgör den primära avgränsningen för kommunikationssatsningar avseende Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Eftersom vissa utbildningar, exempelvis yrkeshögskoleutbildningarna, kan ha ett avsevärt mycket större upptagningsområde är det samtidigt inte möjligt att exkludera spridning till andra områden. Ett framgångsrikt Vård- och omsorgscollege Kronoberg kan på detta sätt bidra till att skapa en positiv bild av länet sett ur andra regioners synvinkel Målgrupper Unga blivande elever och deras föräldrar - både på högstadie- och gymnasienivå Universitetsstudenter Vuxna studieintresserade; studie- och yrkesbytare Visstidsanställda Lärare

7 7 (12) Studievägledare på högstadiet och gymnasiet (kommunala och fristående) samt universitetet Arbetsförmedlingen Brukare och patienter samt deras intresseföreningar 11.2 Kommunikationsmål Veta: De externa målgrupperna ska känna till vad Vård- och omsorgscollege Kronoberg är. De ska också veta var de kan hitta mer information. Tycka/känna: Målgrupperna ska tycka att Vård- och omsorgscollege Kronoberg står för kvalitet. De ska känna att Kronoberg är en attraktiv region, både avseende utbildning och arbete inom vård och omsorg. De ska tycka att det pågår ett nyttigt, konstruktivt och framåtsyftande samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare i länet när det gäller kompetensförsörjningsfrågor inom vård och omsorg. Brukare och patienter ska tycka att de blir omhändertagna av kompetent personal och får ett professionellt och trevligt bemötande. Göra: Medierna ska vara intresserade av att följa arbetet inom Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Fler ska söka sig till utbildningar inom vård- och omsorg i Kronoberg för att sedan ta anställning hos vård- och omsorgsarbetsgivare i Kronoberg Externa målgrupper Unga blivande elever, både på högstadie- och gymnasienivå - Vård- och omsorgscollege finns i hela Sverige och står för kvalitet inom både utbildning och arbetsliv. - När du väljer en utbildning som tillhör Vård- och omsorgscollege ökar möjligheten till spännande och intressanta jobb efter utbildningen - Vi kvalitetssäkrar utbildningarna regelbundet i samråd med arbetslivet. - Inom VO-College finns olika vårdutbildningar, t.ex. gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och motsvarande program inom vuxenutbildningen - Vi samarbetar med Linnéuniversitetet. - Vi samarbetar kring handledning, praktikplatser och innehåll i utbildningen. - Du blir anställningsbar efter utbildningen (och kan försörja dig under vidare studier) - När man har gått en Vård- och omsorgscollegeutbildning har man de kunskaper arbetsgivare efterfrågar. Då får man jobb lättare. arbetsgivare inom vård och omsorg, både privata och offentliga arbetsplatser. Behovet är stort av duktiga medarbetare- här finns det jobb!

8 8 (12) - Genom enkla val blir du också universitets- och högskoleförberedd, du kan få grundläggande behörighet till högskolan inom ramen för gymnasieutbildningens 2500 poäng - Examensdiplom är en kvalitetsstämpel - Vårdyrket är ett av Sveriges viktigaste jobb. Du gör nytta för de människor som behöver vård och omsorg Unga blivande elevers föräldrar, både på högstadie- och gymnasienivå - Vård- och omsorgscollege finns i hela Sverige och står för kvalitet inom både utbildning och arbetsliv. - Utbildningar som tillhör Vård- och omsorgscollege ger ökade möjligheter till jobb efter studierna. Tex i landstinget, kommunerna i Kronoberg och hos privata arbetsgivare. - Inom VO-College finns olika vårdutbildningar, t.ex. gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och motsvarande program på vuxenutbildningen - Vi kvalitetssäkrar utbildningarna regelbundet i samråd med arbetslivet för att utbildningen ska ge eleven de kunskaper som arbetsgivaren efterfrågar. - Vi samarbetar med Linnéuniversitetet. - Utbildningsanordnare och arbetsgivare samarbetar kring handledning, praktikplatser och innehåll i utbildningen för att göra den studerande anställningsbar efter avslutade studier. - I Vård- och omsorgscollege Kronoberg samarbetar länets stora aktörer inom vård och omsorg inom både privat och offentliga sektor. Det finns goda möjligheter till jobb inom olika delar av länet och hos olika arbetsgivare. - Genom enkla val blir eleven också universitets- och högskoleförberedd, eleven kan få grundläggande behörighet till högskolan inom ramen för gymnasieutbildningens 2500 poäng. Vuxna studie- och yrkesbytare - Vård- och omsorgscollege finns i hela Sverige och står för kvalitet inom både utbildning och arbetsliv. - När du väljer en utbildning som tillhör Vård- och omsorgscollege ökar möjligheten till jobb efter studierna eftersom utbildningen är framtagen i samråd med eventuella arbetsgivare. - Utbildningarna kvalitetssäkras regelbundet i samråd mellan utbildningsanordnare och arbetslivet. - Vi samarbetar med Linnéuniversitetet. - Vård- och omsorgscollege Kronoberg bildades för att skapa förutsättningar för att ge en god och kvalitativ vård och omsorg till invånarna i Kronoberg, och klara framtidens utmaningar som till exempel stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning.

9 9 (12) - Utbildningsanordnare och arbetsgivare samarbetar kring handledning, praktikplatser och innehåll i utbildningen, vilket gör dig anställningsbar efter avslutade studier. - Vård- och omsorgscollege Kronoberg gör det tryggare att vidareutbilda sig och byta yrke, även för personer som redan befinner sig ute på arbetsmarknaden, samt Yh-utbildningar där man kan spetsutbilda sig. arbetsgivare inom vård och omsorg, både privata och offentliga arbetsplatser. Behovet är stort av duktiga medarbetare- här finns det jobb! - Studievägledare på högstadiet, gymnasiet, och vuxenutbildningen (kommunala och fristående), YH samt högskola och universitetet - Vård- och omsorgscollege finns i hela Sverige och står för kvalitet inom både utbildning och arbetsliv. aktörer inom vård och omsorg inom både privat och offentliga sektor. Det finns möjlighet till jobb inom olika delar av länet och hos olika arbetsgivare. - Vård- och omsorgscollege är ett nationellt inarbetat koncept, vilket gör utbildningarna attraktiva för arbetsgivare i hela landet. - Vi kvalitetssäkrar utbildningarna regelbundet i samråd med arbetslivet. - Inom VO-College finns olika vårdutbildningar, t.ex. gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och motsvarande program inom vuxenutbildningen samt Yh-utbildningar där man kan spetsutbilda sig. - Vi samarbetar med Linnéuniversitetet. - Utbildningsanordnare och arbetsgivare samarbetar kring handledning, praktikplatser och innehåll i utbildningen. På så sätt blir studenten anställningsbar efter examen. arbetsgivare inom vård och omsorg, både privata och offentliga arbetsplatser. Behovet är stort av duktiga medarbetare- här finns det jobb! Arbetsförmedlingen - Vård- och omsorgscollege finns i hela Sverige och står för kvalitet inom både utbildning och arbetsliv. aktörer inom vård och omsorg inom både privat och offentliga sektor. Behovet av vårdpersonal är stort och finns goda möjligheter till jobb inom olika delar av länet och hos olika arbetsgivare. - Vård- och omsorgscollege är ett nationellt inarbetat koncept, vilket gör utbildningarna attraktiva för arbetsgivare i hela landet. - Vi kvalitetssäkrar utbildningarna regelbundet i samråd med arbetslivet.

10 10 (12) - Inom VO-College finns olika vårdutbildningar, t.ex. gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och motsvarande program inom vuxenutbildningen - Vi samarbetar med Linnéuniversitetet. - Utbildningsanordnare och arbetsgivare samarbetar kring handledning, praktikplatser och innehåll i utbildningen. På så sätt blir den studerande lättare anställningsbar efter examen. - Samarbetet inom Vård- och omsorgscollege kommer att påverka hållbarhet och utveckling i yrkeslivet på ett positivt sätt. - Vård- och omsorgscollege kommer att stärka professionen, vilket kommer patienter och brukare till godo då kvaliteten ökar. - Vård- och omsorgscollege Kronoberg gör det tryggare att vidareutbilda sig och byta yrke, även för personer som redan befinner sig ute på arbetsmarknaden. Brukare och patienter samt deras intresseföreningar - Syftet med VOC är att utbildningsanordnare tillsammans med arbetslivet ska skapa förutsättningar för att ge en god och kvalitativ vård till invånarna i Kronoberg, och klara framtidens utmaningar som till exempel stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning. - Vård- och omsorgscollege finns i hela Sverige och står för kvalitet inom både utbildning och arbetsliv. - Vi kvalitetssäkrar utbildningarna regelbundet i samråd med arbetslivet för att se till att studenterna har de kunskaper arbetsgivare efterfrågar efter examen. - Inom VO-College finns olika vårdutbildningar, t.ex. gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och motsvarande program inom vuxenutbildningen samt Yh-utbildningar där man kan spetsutbilda sig. - Samarbetet inom Vård- och omsorgscollege kommer att påverka hållbarhet och utveckling i yrkeslivet på ett positivt sätt. - Vård- och omsorgscollege kommer att stärka professionen, vilket kommer patienter och brukare till godo då kvaliteten ökar. 12. Mediestrategi En samlad strategi för mediekontakter ger Vård- och omsorgscollege Kronoberg större chans att få genomslagskraft via medierna Proaktivitet Genom att ligga steget före och agera innan en fråga blir känd för medierna, är chansen större att vi lyckas föra ut vår bild av en händelse. Risken för missförstånd och negativa rubriker minskar. Därför bör vi planera för

11 11 (12) pressmeddelanden och/eller pressträffar i god tid när frågor av allmänintresse blir aktuella Öppenhet, ärlighet och tillgänglighet Genom att agera öppet, svara ärligt på frågor och finnas tillgängliga för journalister skapar vi förtroende och goda relationer med medierna. Att stänga in sig och mörka sanningen leder i de flesta fall till spekulationer, missförstånd och negativ publicitet Vem uttalar sig? Generellt gäller att den person som är mest insatt i en fråga bör uttala sig. Samtidigt får vem som helst uttala sig i medierna och får, med undantag av sekretessbelagda uppgifter, uttala sig om vilket ämne som helst. I de fall man är utsedd att föra gruppens talan bör man dock vara försiktig med sina personliga åsikter. För att kunna ha en så enhetlig och tydlig kommunikation som möjligt, bör processledare Catarina Lindahl-Petäjä i första hand vara ansiktet utåt för Vårdoch omsorgscollege Kronoberg som helhet. Processledaren uttalar sig utifrån ett helhetsperspektiv om styrgruppens och processgruppens arbete. Vid mer specifika frågor, eller om det gäller lokala aktiviteter hos en specifik aktör inom Vård- och omsorgscollege Kronoberg, bör sakkunnig eller lämplig lokal person uttala sig efter avstämning med processledaren. När någon inom Vård- och omsorgscollege Kronoberg blir kontaktad av medierna ska alltid processledaren, kontaktas. Landstingets informatör finns som ett stöd inför mediekontakter för projektet som helhet liksom respektive parts informatörer finns som stöd vid lokala frågor Pressmeddelande/pressträffar Övergripande pressmeddelande/pressinbjudningar om projektet skickas ut från Landstinget Kronoberg. Pressmeddelande om lokala aktiviteter inom respektive organisation kan skickas ut lokalt efter avstämning med processledaren. I samtliga pressmeddelanden och pressinbjudningar ska namnen på alla deltagare inom samarbetsorganisationen finnas med text (se under rubriken Grafisk profil ovan). 13. Uppföljning Kommunikationsplanen för Vård- och omsorgscollege Kronoberg ska ses som ett levande dokument som uppdateras efterhand. Kontinuerlig uppföljning av kommunikationsinsatserna sker i styrgruppen och processgruppen/rådet. Kommunikationsplanen revideras var 6:e månad, med start augusti 2013.

12 Kommunikation ska finnas med som en del när den certifierade verksamheten utvärderas. 12 (12)

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2013-02-26 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2013-02-25 Plats: Sal 62 Rom, Kunskapsutveckling Syd Tid: 14.30-17.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Jeanette

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0047 Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens

Läs mer

Minnesanteckningar från processgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 31 augusti 2012

Minnesanteckningar från processgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 31 augusti 2012 MINNESANTECKNING 2012-08-31 Minnesanteckningar från processgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 31 augusti 2012 Närvarande Catarina Lindahl-Petäjä (CLP) Kerstin Björck (KB) Bodil Edvardsson

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2012-12-18 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2012-12-07 Plats: Sal 39 Venedig, Kunskapsutveckling Syd Tid: 09.00-11.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Jeanette

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud.

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud. Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2016-09-19 Plats: Teknikum, Växjö Närvarande: Anna-Karin Åkesson, ordförande, Lessebo kommun Helene Tapper, Tingsryd

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Vård- och omsorgscollege i Västmanland En snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege i Västmanland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Anders Björnstig,

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Processgrupp, Vård och omsorgscollege 1 februari 2013

Processgrupp, Vård och omsorgscollege 1 februari 2013 Processgrupp, Vård och omsorgscollege 1 februari 2013 Närvarande: Ylva Bengtsson Kommunal, Paul Johannesson Landstinget Kronoberg, Lena Peltomaa Lernia, Diana Unander Nordle Regionförbundet södra Småland,

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege på väg mot Vård- och omsorgscollege för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgsprogrammet om människor och hälsa ligger dig varmt om hjärtat Du får lära dig

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp Minnesanteckningar Regional Styrgrupp 16-11-22 Närvarande: Namn Organisation Representerar Caroline Eklöf Fagerlund Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Annette Källström Tierps kommun Utbildare Helena

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post Lokalt VO-College Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post kerstin.persson@sydgym.se Styrgruppens ordförande Kristina Privér

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkansavtal om regionalt Vård- och omsorgscollege

Samverkansavtal om regionalt Vård- och omsorgscollege 2016-09-07 2016/2128 1(5) Vår adress Sociala sektorn Borlänge kommun Adress Omsorgsnämnd Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mats Boman 0243-74315 mats.boman@borlange.se Nämnd Datum

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2015-05-22 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2015-05-22 Plats: Sal Rom Italienska palatset Tid: 9.00-12.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Michael Färdigh Anneli

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Medborgardialog en del av styrprocessen

Medborgardialog en del av styrprocessen en del av styrprocessen Övergripande kommunikationsplan www.vindeln.se Antagen av Kommunstyrelsen, den 28 april 2015, 95 Kommunikationsplan Sida 2(7) Bakgrunden till dialogen I ett samhälle där valdeltagandet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Rokl IX Motion 2016:31

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Minnesanteckningar från projektgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 16 mars 2012

Minnesanteckningar från projektgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 16 mars 2012 1(9) 2012-03-16 Minnesanteckningar från projektgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Kronoberg den 16 mars 2012 Problem talk creates problems; solution talk creates solutions. Steve de Shazer, psykoterapeut

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-11-30 133 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Två-årsrapport Vård- och omsorgscollege Kronoberg,

Två-årsrapport Vård- och omsorgscollege Kronoberg, 20140822 Två-årsrapport Vård- och omsorgscollege Kronoberg, Hösten 2012: Regionalt VO-College Kronoberg: Samtliga åtta kommuner, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Attendo, Lernia, Växjö

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Projektgruppsmöte 16 mars 2012 GY 2011 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Prop. 2008/09:199 BEHÖRIGHETSKRAV Yrkesprogram

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer