Budgetförslag 2011 BILAGA 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetförslag 2011 BILAGA 1"

Transkript

1

2

3

4

5 Budgetförslag 2011 BILAGA 1 l Brukningstaxan höjs 5% l Avfall l Vatteninköpen höjs 9,3% till 2,95 kr l Invest. 19,2 mkr varav 15,4 finansierade l Nya lån 9,0 mkr l Rörlig ränta 3,0% l 5 mkr bundna, 59,4 mkr rörliga l Överavskrivningar minskas med 3,4 mkr

6 Förändr av kubikmeter/abonnent i % Österåker Vaxholm Knivsta Vallentuna Föregående år +0,4% -3,9% -4,0% -3,6% Sedan ,8% -29,3% -19,1% -7,4% Sedan ,9% -33,4% *-24,8% * År 2004 M3 år M3 år M3 år *388

7 VAXHOLMSVATTEN AB VA och AVFALL Budget -11, prognos -10, budget -10 Intäkter (Kkr) Budget-11 Prognos-10 Budget-10 Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Externslam Vax Avfall Övriga intäkter TOT. INTÄKTER Kostnader (Kkr) Vatteninköp mm Personalkostnader Rörelsekostnader TOT. KOSTNADER Resultat f avskr Avskrivningar Räntenetto Res e fin int/kost

8 VAXHOLMSVATTEN AB, VA Budget -11, prognos -10, budget -10 Intäkter (Kkr) Budget-11 Prognos-10 Budget-10 Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Externslam Övriga intäkter TOT. INTÄKTER Kostnader (Kkr) Vatteninköp mm Personalkostnader Rörelsekostnader TOT. KOSTNADER Resultat f avskr Avskrivningar Räntenetto Res e fin int/kost

9 VAXHOLMSVATTEN AB, AVFALL Budget -11, prognos -10, budget -10 Intäkter (Kkr) Budget-11 Avfall Övriga intäkter 0 TOT. INTÄKTER Kostnader (Kkr) Personalkostnader 612 Rörelsekostnader TOT. KOSTNADER Resultat f avskr 74 Avskrivningar -0 Räntenetto -0 Res e fin int/kost 74

10 Investeringar Vaxholmsvatten 2011 Skarpö-Blynäs ledningar sjö & land samt pumpstation KKR Resarö vatten etapp Stegesund sjöledning + pumpstation Kullaskogen huvudvattenledning Skarpö omvandlingsomr etapp 1, projektering 300 Skarpö-Stegesund MKB 100 Stegesund-Hästholmen omvandlingsomr proj 550 Övr ledningsnät (fbp, ren, brandposter) Blynäs reningsverk Grönviken rivning reningsverk ny pumpstation Pumpstationer, el, kommunikation mm Dricksvatten, arbetsmiljö mm 250 TOTALT

11 Personal BILAGA 3 Avfall Vaxholm 1/1-11 l Kari Wigart, avfallsingenjör Klara rekryteringar l VA-ingenjör/byggingenjör Jan Ragnelid 1/1-11 Pågående rekryteringar l Drift/maskintekniker l IT-tekniker l VA-utredare Kommande rekryteringar l (Driftschef reningsverk och pumpstationer)

12 PÅGÅENDE PROJEKT BIL 4 Styrelsemöte

13 VA PLAN VA policy ANTAGANDE I KF VA plan 1. Omvärldsfaktorer & befintliga planer: Lagar (LAV, Anläggningslagen, PBL, MB) Nationella och regionala miljömål EU s Ramdirektiv för vatten BSAP 2. VA försörjningen: Allmänna VA Enskild VA Latrintömning båtar 1. Strategiska vägval 2. Riktlinjer 3. Prioriteringsgrunder Frågor som besvarar vad som ska styra VA-planeringen: Vilken strategi ska kommunen ha för utbyggnad av kommunalt VA? Vilken strategi ska kommunen ha för områden i väntan på kommunalt VA? Vilken strategi ska kommunen ha för områden som inte prioriteras för kommunalt VA? Vilken roll ska kommunen ha gentemot den enskilde fastighetsägaren utanför verksamhetsområdet?

14 DENSITET UTDÖMDA ENSKILDA AVLOPP

15 ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET INSKICKAD 31/8 FÖR SKARPÖ/STEGESUND KOMPLETTERINGS UNDERSÖKNING AV SÄRSKILD ARKEOLOGISK KARAKTÄR ENLIGT LS DIREKT YTTRANDE 1/10

16 ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: PROJEKTERING STEG1- EKOLODNING

17 ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: STEG2- SIDE SCAN SONAR BOTTENDJUP VARIERAR MELLAN 2-27M

18 ANDRA PROJEKT 1. SJÖLEDNINGAR STEGESUND - PSTN KAMMARHOLMEN SJÖLEDNINGAR VAXÖN: STEG3- PROJEKTERING PROBLEMSTÄLLNING ATT KUNNA KLARA AV ETT STORT BELASTNINGSSPANN: ÅR1-100 PERSONER ÅR PERSONER

19 ANDRA PROJEKT 2. ÖVERBYVÄGEN: FLYTT / RENOVERING AV BEFINTLIG VATTENLEDNING CA.1KM BUDGET RESERVATION PÅ CA.1,5MKR

20 Roslagsvatten Kris- och beredskap Organisation Stabschef och ordförande, Informationschef, Teknisk samordnare Koordinator/Sekreterare, (Ersättare och Specialistkompetens) Beredskapshandläggare Krisledningsgrupp Sammankallande regler Mötesregler Informationsregler Typfall av uppkomna krissituationer Adress och telefonlistor Revisionslista för beredskapspärm Huvudpärm, Kommunpärm, Beredskapsledarpärm, etc

21 Ansvarsfördelning Flera parter i samverkan Roslagsvatten Myndigheter Miljö- och hälsoskydd, SMI Kommuner Säkerhetschef, Kommundirektör Norrvatten Räddningstjänst Bygger på förtroende Etablerade kontakter

22 Information och kommunikation Externt Hemsida Kundservice och växel Kontaktlistor, berörda verksamheter Radio, TV, VMA Informationsplatser i kommunerna Internt Hemsida Mail, sms Etablera kanaler för information och kommunikation Massmedia

23 Insatser i en krissituation Felsökning/provtagning Klagomålshantering Tekniska insatser Kokningsrekommendationer Nödvattenförsörjning Hämtningställen- ca.4st Tappningsplatser - brandposter Återgång till normal drift/utökad provtagning Uppföljning

24 Vattenläcka i Vaxholm 2010 Brott på matarledning på Vaxön Stora delar av Vaxholm blir utan vatten och tappar trycket i ledningsnätet Samhällsviktiga verksamheter berörs Provtagningar utförs. Vattenläcka en fredag i oktober 2010 Ny vattenläcka på tisdag veckan efter Många abonnenter påverkas Krisorganisationen aktiv Nödvattenförsörjning med tankar Kommunen och Myndigheten Norrvatten Återgång till normal drift Uppföljningar

25 Tack! Gunilla Bäck Dricksvattensamordnare

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Rapport Diarienummer KF2014-015 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Käppalaförbundet Käppalaförbundet 2 (20) Innehållsförteckning 1 Vision och mål 3 1.1 Käppalaförbundets tre utvecklingsmål...

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015

KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 O Öste Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 KS 5:28 Dnr. KS 2015/0116-042 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73

Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73 Kf 73 Kallelse och upprop Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i behörig ordning sammankallade. Upprop företas, varvid notering görs om närvaro och om tjänstgörande ersättare enligt till protokollet fogad

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer