Roslagsvatten. Priset på vatten. Mikael Medelberg, VD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roslagsvatten. Priset på vatten. Mikael Medelberg, VD"

Transkript

1 Roslagsvatten Priset på vatten Mikael Medelberg, VD

2 Hotell Roslagsvatten Kommunikation VA-Ekonomi Upphandling Projektering Projekthantering Krishantering och beredskap Labb Kundservice Drift

3 Sju kloka kommuner

4 Norra Stor-Stockholms vattenlabyrint Stockholm Vatten Sundbyberg Käppala Sigtuna Solna Upplands Bro Stockholm Vatten Järfälla Sollentuna Upplands Väsby Täby Lidingö Nacka Norrvatten Mälaren Roslagsvatten Vallentuna Käppala Norra Östersjön Österåker Knivsta Vaxholm Danderyd Norrtälje Dricksvatten Avloppsvatten

5 Konsumenter Konsumenter Va-abonnenter (+ jordbruk, skogsbruk, industri, Va-abonnenter (+ jordbruk, skogsbruk, industri, rekreation, fiske, fastighetsägare, markexploatörer) rekreation, fiske, fastighetsägare, markexploatörer) Distributörerna Säljarna Kundgränssnitt 2 Kommunal va-huvudman Utför och säljer tjänster direkt till konsumenter. Stora enskilda Stora enskilda kommuner kommuner Samägda Samägda kommunala bolag kommunala bolag Multiutility Multiutility Partnering Partnering kommun privata bolag kommun privata bolag Driftentreprenad av Driftentreprenad av bolag med kompetens bolag med kompetens Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kundgränssnitt 1 Producenterna Förädlingsindustri Regional va-huvudman Storskalig processindustri som säljer dricksvatten och avloppsrening till ägarkommuner. Regionen Dricksvattenbolaget Dricksvattenbolaget Förädlar råvaran Mälaren Förädlar råvaran Mälaren Avloppsreningsbolaget Avloppsreningsbolaget Miljöbelastar råvaran Miljöbelastar råvaran Mälaren + Norra Östersjön Mälaren + Norra Östersjön

6 Du och ditt vatten Kvinna 35 kg vatten Man 50 kg vatten Du använder nder 200 kg dricksvatten varje dag Du betalar 2 kr per dag levererat i kranen Rätt Pris?

7 Priset påp vatten i Finistère re (Bodil Malmsten) 10 kr per person och dag, påp andra ställen llen Amsterdam 4 kr Berlin 6 kr Köpenhamn 4 kr Dricksvatten från n Mälaren M 1 3 kr Priset påp vatten är slumpm r slumpmässigt ssigt och politiskt Gemensam vatten/avlopps-taxa taxa inte självklart Råvaran Mälaren M kostar gratis Skadligt för f ekonomisk utveckling och miljö r ekonomisk utveckling och milj

8 Mälaren: Sveriges mest värdefulla v råvarutillgr varutillgång! - Dricksvatten till 2 miljoner personer - Säljs för f r 1400 msek per år r (kostnad inget pris) Hur hantera förädlingsvf dlingsvärden från n allmän n nyttighet? Industri (inget pris) Jordbruk (inget pris) Rekreation (inget pris, jfr allemansrätten) Farled (inget pris) Recipient enskilda avlopp (inget pris) Förädlar markvärde rde sjönära (inget pris) Endast en liten del av råvaran r prissatt. Ingen marginal finns för f r råvaruskydd r och miljösäkring.

9 Mälaren vattnets värde Presentation för Roslagsvatten Greg Morrison Värdering enligt professor Greg Morrison Bad och Fritid 2842 mkr Fiske 100 mkr Våtmarker 106 mkr Gräszoner 280 mkr Skridsko 400 mkr Transportled? (kan beräknas) Kommersiellt? (Image Stockholm) Dricksvatten 1400 mkr (kostnad) Förädlingsvärde för fastigheter? Exempel Resarö

10 Mälaren vattnets värde Presentation för Roslagsvatten Greg Morrison Rätt pris på dricksvatten? Lägre än beräknat värde på bad och fritid Är en kostnad för produktion och distribution Täcker inte produktutveckling och råvaruskydd Politiskt; betraktas som en skatt Förädlingsvärdet ger förmögenhetsutveckling utan bidrag till råvaruskydd Kunden utan makt att påverka ej så priskänslig OK med högre pris om alla nyttjare bidrar!

11

12 Mälaren vattnets värde Presentation för Roslagsvatten Greg Morrison Vatten som förädlingsvärde på Resarö i Vaxholm Omvandlingsområde 600 fastigheter Roslagsvatten bygger ut VA Kostnad 70 mkr Intäkter anläggningsavgifter 50 mkr Värdehöjning inklusive ny möjlighet till styckning Enligt mäklare 600 mkr för Resarös fastighetsägare Inget bidrag till förädling av råvaran Mälaren Påvisad miljöförbättring i strandnära miljöer

13 LKAB Äger en ändlig råvarutillgr varutillgång i Kiruna Försäljning 24 Miljarder SEK/år Vinst 12 Miljarder SEK/år Investerar 15 Miljarder SEK för f r att skydda sin råvarutillgr varutillgång Flyttar delar av Kiruna Innebär r fortsatt produktion till 2040 Sedan slut och Kiruna? Mälaren är r råvarornas r perpetuum mobile om vi skyddar och förädlar f råvarutr varutäkten

14 Vattenmyndighetens agenda (EU:s vattendirektiv) Prispolitik implementeras 2010? Vad har hänt? h Miljövänlig och resurssnål l användning ndning Lägsta kostnad för f r att uppnå mål Målet är r fastställd norm för f r vattenförekomst 2015 Användare ndare betalar för f r förbrukning f och påverkan effektivaste sättet s att nån målen är rätt prisnivå Effektiva betalningsrutiner finns för f r abonnenter till kommunalt vatten,, men övriga nyttjare? Rätt Prisnivå?? Mälarens M förädlingsvf dlingsvärden?

15 Den stora utmaningen - Att sätta s pris utan marknad - Att hantera stora privata förädlingsvf dlingsvärden från allmän n tillgång ng - Att införa betalningsrutiner för f r alla nyttjare av råvaran Mälaren M (motstånd från n särintressen) s - Att rimligt ersätta verksamhetsbegränsande åtgärder ekonomiskt (konflikt särintressen) s - Att 6 län l n och 40 kommuner gemensamt skall samordna prissättning och vattenskydd (skapar orimligt tröga beslutsprocesser)

16 Framtiden - En tydlig övergripande förvaltning f av MälarenM - Vattenmyndigheten har rollen men bollen? - Värdera Mälaren M marknadsmässigt ssigt - Ta betalt av alla nyttjare av Mälarens M tjänster - Ersätt nödvn dvändiga begränsningar av etablerad verksamhet - Enda sättet s att effektivt styra konkurrerande marknadsintressen

17 Vi har vattentjänsterna för expansiva kommuner.