Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om företagandet i Stockholm 2013"

Transkript

1 Fakta om företagandet i Stockholm 2013

2 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län samt Södermanlands län.

3 Ekonomi Stockholm är ett ekonomiskt centrum med god ekonomisk tillväxt och en av Europas högsta BRP per invånare.

4 Bruttoregionprodukt, BRP Stockholms län har en av Europas högsta BRP per invånare. Av 272 regioner i Europa intar Stockholms län en åttonde plats. Stockholms BRP per invånare är 73 procent högre än genomsnittet i EU. Källa: Eurostat Bruttoregionprodukt per invånare (köpkraftsjusterad) i förhållande till EU28, 2011 Ranking Region EU28=100 1 London Luxemburg Bryssel Hamburg Bratislava Paris Groningen Stockholm Prag München Wien Darmstadt (Frankfurt) Aberdeen Bremen Köpenhamn Helsingfors Stuttgart Utrecht Salzburg Bolzano 147

5 Bruttoregionprodukt, BRP Stockholmsregionen svarar för 43 procent av Sveriges BNP och nådde 2011 en ny toppnivå på över 1500 miljarder kronor. Motsvarande siffra för Stockholms län är 31 procent (1062 miljarder kronor). Bruttoregionprodukt, BRP, i miljarder SEK, Sverige Stockholmsregionen Stockholms län Källa: Statistiska centralbyrån

6 Bruttoregionprodukt, BRP I Stockholms län är det fastigheter, handel samt tillverkning som är de branscher som bidrar mest till länets BRP. Närmast därefter kommer finansiell verksamhet, företagstjänster samt vård och omsorg. Bruttoregionprodukt, MSEK, per bransch i Stockholms län 2011 Bransch MSEK Fördelning, % Tillverkning, gruvor och mineral El, gas, värme, vatten och rening Byggindustrin Handel Transport och magasinering Hotell och restaurang Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkring Fastighet och fastighetsförvaltning Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Utbildningsväsendet Vård och omsorg Kultur, nöje och fritid Övriga branscher Summa Källa: Statistiska centralbyrån

7 Näringsliv Stockholm är ett centrum för nyföretagande med över nystartade företag per år. I Stockholm finns drygt 20 procent av Sveriges alla företag.

8 Nyföretagandet Det startas många nya företag i Stockholm. Under 2013 startades företag i Stockholms län. Antal nyregistrerade företag och företagskonkurser i Stockholms län, Antalet företagskonkurser ligger på cirka per år. Mellan 2012 och 2013 var nivån oförändrad. Nyregistrerade företag Företagskonkurser Källa: Bolagsverket och Statistiska centralbyrån

9 Nyföretagandet Antalet nystartade företag per invånare är betydligt högre i Stockholm än i övriga riket. Stockholms stad ligger allra främst med nästan 14 nyregistrerade företag per invånare. Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare 2013 Sverige Stockholmsregionen Stockholms län Stockholms stad Källa: Bolagsverket och Statistiska centralbyrån

10 Företagsstorlek I Stockholms län finns en dryg femtedel av Sveriges alla företag och cirka 25 procent av Sveriges alla anställda i privat sektor. Sammanlagt finns det drygt företag i länet. Dessa anställer närmare personer. I Stockholms län finns flest anställda i privat sektor i medelstora eller stora företag (med över 200 anställda). Det rör sig sammanlagt om över personer. Antal företag och anställda efter företagsstorlek (antal anställda) i Stockholm 2013 Företag Anställda Företagsstorlek, antal anställda Källa: Statistiska centralbyrån Stockholms län Stockholmsregionen Stockholms län Stockholmsregionen Andel av Andel av Andel av Andel av Antal riket, % Antal riket, % Antal riket, % Antal riket, % Totalt

11 Branschstruktur Stockholms län domineras av tjänstesektorn. Vart fjärde företag i länet finns inom teknik, juridik, vetenskap och ekonomi med sammantaget över anställda. Branscherna utbildning ( anställda) och handel ( anställda) är de som därefter anställer flest. Antal företag och anställda efter bransch i Stockholm 2013 Företag Anställda Stockholms län Stockholmsregionen Stockholms län Stockholmsregionen Andel av Andel av Andel av Andel av Företagsstorlek, antal anställda Antal riket, % Antal riket, % Antal riket, % Antal riket, % Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Kultur, nöje och fritid Handel Information och kommunikation Byggindustri Fastighet och fastighetsförvaltning Jordbruk, skogsbruk och fiske Vård och omsorg Tillverkningsindustri, gruvor och mineral Utbildningsväsendet Hotell och restaurang Transport och magasinering Kreditinstitut och försäkring El, gas, värme, vatten och rening Övriga branscher Totalt Källa: Statistiska centralbyrån

12 Företagsområden I Stockholms stad finns 26 företagsområden fördelade över staden. Ofta ligger de vid de stora trafiklederna med god tillgänglighet för både person- och varutransporter. Av stadens samtliga företag finns cirka 20 procent och omkring hälften av de anställda lokaliserade i ett av de 26 företagsområdena. Det största företagsområdet är City med drygt anställda. Detta utgör närmare 20 procent av samtliga anställda i staden. Det näst största företagsområdet är Kista med drygt anställda fördelade på knappt 800 företag. Källa: Statistiska centralbyrån Antal arbetsställen och anställda i Stockholms stads företagsområden 2013 Företagsområde Arbetsställen Anställda Alvik Bromsten City Farsta/Larsboda Globen/Slakthusområdet Gubbängen Hagastaden Hammarby Sjöstad Högdalen Kista Liljeholmen/Marievik Lunda Norra Djurgårdsstaden Skarpnäck Skrubba Sätra Telefonplan Ulvsunda/Bromma Vinsta Västberga Västra Kungsholmen Årsta Park Årsta Partihallar Älvsjö C Älvsjö Företagsomrdåe Örnsberg

13 Utländskt ägande Stockholms näringsliv får en alltmer internationell prägel. Antalet anställda i utlandsägda företag har successivt ökat och var 2013 omkring personer i Stockholms län. Det är en fördubbling sedan 1998 då knappt personer var anställda i utlandsägda företag. Antal anställda i utlandsägda företag i Stockholms län, utvalda år Källa: Statistiska centralbyrån

14 Utländskt ägande efter bransch I Stockholms län finns närmare utlandsägda företag, vilket utgör 60 procent av alla utlandsägda företag i Sverige. Handeln är den bransch i Stockholms län med flest antal utlandsägda företag med sammanlagt runt anställda. Därefter följer företag verksamma inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med anställda. De utlandsägda företagen utgör fem procent av företagen i Stockholms län, men svarar för omkring 20 procent av sysselsättningen i privat sektor. Antal företag och anställda med utländskt ägande efter bransch 2013 Utlandsägda företag Stockholms län Stockholmsregionen Sverige Anställda i utlandsägda företag Stockholms län Stockholmsregionen Sverige Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkningsindustri, gruvor och mineral El, gas, värme, vatten och rening Byggindustri Handel Transport och magasinering Hotell och restaurang Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkring Fastighet och fastighetsförvaltning Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Utbildningsväsendet Vård och omsorg Kultur, nöje och fritid Övriga branscher Totalt (utlandsägda företag) Samtliga företag Källa: Statistiska centralbyrån

15 Arbetskraft och befolkning Stockholm är en av Europas snabbast växande städer med ett stort utbud av arbetskraft och företag.

16 Sysselsättning Antalet sysselsatta har under perioden från 2008 till 2013 utvecklats positivt både i Stockholmsregionen och i riket. Antal sysselsatta invånare (Index = 2008 kvartal 1) Stockholms läns utveckling från 2008 och framåt motsvarar 54 procent av Sveriges tillväxt i antalet sysselsatta invånare. Mellan 2008 och 2013 har antalet sysselsatta i Stockolms län ökat med drygt personer, vilket är en ökning på 8 procent Sverige Stockholms län Stockholmsregionen Stockholms stad Källa: Statistiska centralbyrån

17 Arbetsmarknad Sedan 2008 har andelen arbetslösa i förhållande till arbetskraften ökat i Sverige. Den högsta nivån nåddes under 2010 och därefter har andelen minskat med cirka en procent. Både Stockholms län och stad har färre andel arbetslösa i förhållande till arbetskraften än övriga landet var andelen arbetslösa av arbetskraften drygt sex procent både i Stockholms stad och län. Andel (%) arbetslösa i förhållande till arbetskraften, Sverige Stockholms län Stockholmsregionen Stockholms stad Källa: Statistiska centralbyrån

18 Nyanmälda platser Antalet nyanmälda platser i Stockholm fortsätter att ligga på en hög nivå. I Stockholms län inkom drygt stycken nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen under Antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingarna samt antalet varslade personer i Stockholms län Varslen har sjunkit senaste åren och under 2013 varslades knappt personer Antal nyanmälda platser Varsel Källa: Arbetsförmedlingen

19 Utbildning Stockholmsregionen är Sveriges största universitetsoch högskoleregion. Antal helårsstudenter i Stockholmsregionen och Stockholms län fanns drygt helårsstudenter i Stockholmsregionen, varav i Stockholms län. Stockholmsregionen Stockholms län Källa: Högskoleverket och Universitetskanslersämbetet

20 Utbildning Näringslivets internationella konkurrenskraft är beroende av tillgången på välutbildad arbetskraft. Andel av befolkningen (20-64 år) med eftergymnasial utbildning, 2012 I Stockholms län har 46 procent av befolkningen mellan år en eftergymnasial utbildning, vilket är en högre andel än både Stockholmsregionen och övriga Sverige. Eftergymnasial utbildning (1-2 år) Eftergymnasial utbildning minst 3 år Stockholms stad Stockholms län Stockholmsregione n Sverige % Källa: Statistiska centralbyrån

21 Befolkningsutveckling De senaste tio åren har antalet invånare ökat med personer i Stockholmsregionen. Mellan 2012 och 2013 ökade Stockholms läns befolkning med omkring personer varav i Stockholms stad. Befolkningsutveckling år (Index 100 = år 2003) 120 Sverige Stockholms län Stockholmsregionen Stockholms stad Källa: Statistiska centralbyrån

22 Invånare per kommun Stockholmsregionen är Sveriges i särklass största region nådde Stockholmsregionen en befolkning på över 3,6 miljoner människor, vilket motsvarar 37 procent av hela Sveriges befolkning. Drygt 2,1 miljoner bor i Stockholm län där Huddinge, Nacka och Botkyrka är de kommuner med flest antal invånare efter Stockholms stad. Källa: Statistiska centralbyrån Antal invånare i Stockholm efter kommun, 2013 Förändring från år 2012 Förändring från år abs % 2012 abs % Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms Län Stockholmsregionen Sverige

23 Infrastruktur Planerade infrastrukturella investeringar i Stockholm är för närvarande värda 800 miljarder SEK fram till 2020.

24 Kommunikationer - flygpassagerare Stockholmsregionen har fem flygplatser som under 2013 hade fler än 25 miljoner passagerare, vilket är en ny rekordnivå. Den senaste 10-års perioden har antalet flygpassagerare i regionen ökat med drygt 44 procent. Ankommande och avresande flygpassagerare, (i 1000-tal) Inrikes Europa Övriga världen Total Källa: Transportstyrelsen

25 Kommunikationer - färjepassagerare Antalet färjepassagerarna har den senaste 10-årsperioden ökat med 16 procent i Stockholm. Flest passagerare kommer från Finland, men färjor från de Baltiska länderna tillsammans med kryssningspassagerare har svarat för den starkaste ökningen. Ankommande och avresande färjepassagerare, (i 1000-tal) Stockholms hamnar (Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn) Finland Baltiska länder Polen Ryssland i.u i.u i.u i.u Kryssningar* Total Källa: Stockholms Hamnar * kryssningspassagerare är bara räknade en gång/anlöp, men vid s.k. turnaround är både ankommande/avresande passagerare räknade.

26 Kommersiella fastigheter - vakansnivåer I Stockholm finns generellt sett en god tillgång på olika typer av lokaler i såväl innerstaden som närförort. Vakansnivåer (%) för kontorslokaler i Stockholm, Mest attraktivt är kontorslokaler i centrala Stockholm där vakanserna de senaste åren fortsatt minska och nu ligger under fem procent. För Stockholm totalt har vakansnivån sjunkit till under 10 procent de senaste åren Central Business District (CBD) Närförort Solna/Sundbyberg Övriga innerstaden Kista Stockholm Källa: JLL

27 Kommersiella fastigheter - hyresnivåer Hyresnivåerna för lediga kontorslokaler har de senaste åren fortsatt öka i centrala Stockholm. I närförorterna är hyresnivåerna procent lägre än i den attraktiva innerstaden. Marknadshyresnivåer i Stockholm, Central Business District (CBD) Övriga innerstaden Närförort Kista Solna/Sundbyberg Källa: JLL

28 Bostäder 2013 påbörjades drygt lägenheter i Stockholmsregionen, varav 75 procent i Stockholms län. Antal påbörjade lägenheter i Stockholm, utvalda år Under 2013 nådde bostadsbyggandet sin högsta nivå sett till de senaste tio åren Stockholmsregionen Stockholms län Stockholms stad Källa: Statistiska centralbyrån

29 Bostäder I Stockholmsregionen finns närmare 40 procent av Sveriges bostadsbestånd. Majoriteten, cirka en miljon bostäder, finns i Stockholms län. Sedan år 2000 har bostadsbeståndet ökat med 13 procent i Stockholms län. Störst volymökning har Stockholms stad svarat för, följt av Nacka och Solna. Källa: Statistiska centralbyrån Bostadsbestånd i Stockholm, 2013 Förändring av bostadsbestånd Bostadsbestånd Antal % Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms Län Stockholmsregionen Sverige

Fakta om företagandet i Stockholm

Fakta om företagandet i Stockholm Fakta om företagandet i Stockholm 212 Innehåll Stockholm The Capital of Scandinavia...4 Stockholm Business Region Development...5 Stockholms position i en internationell jämförelse...6 Ekonomi...9 Bruttonationalprodukt,

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Mälardalen. en region?

Mälardalen. en region? Mälardalen en region? Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga intrång 1997 5 Sociala konsekvenser 1997

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN RAPPORT BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På Stockholmsstrategin Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

Stockholms hotellrapport 2014

Stockholms hotellrapport 2014 s hotellrapport FOTO: OLA ERICSON en av Europas populäraste destinationer Med nära 11 miljoner kommersiella gästnätter per år rankas som en av Europas topp tio destinationer1). Staden är dessutom en av

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer