Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om företagandet i Stockholm 2017"

Transkript

1 Fakta om företagandet i Stockholm 2017

2 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten omfattar Stockholmsregionen Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys, Eurostat samt Transportstyrelsen och avser statistik fram till och med år Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg.

3 Ekonomi

4 London Luxemburg Hamburg Bryssel Bratislava Prag München Paris Stockholm Amsterdam Aberdeen (Köpenhamn) (Helsingfors) Stockholm har en av Europas högsta BRP per invånare Bruttoregionprodukt per invånare (köpkraftsjusterad) Index 100 = EU28, Stockholms län har en av Europas högsta bruttoregionprodukt, BRP, per invånare. Av 276 regioner i Europa intar Stockholms län en tionde plats. Stockholms län har under den senaste femårsperioden intagit en topp-10 placering i Eurostats BRP-ranking. Stockholms BRP per invånare är idag 74 procent högre än genomsnittet i EU Källa: Eurostat

5 Stockholmsregionen svarar för hälften av Sveriges BNP Bruttoregionprodukt, BRP, i miljarder SEK, (Index 100 = 2005) 160 Stockholmsregionen svarar för 51 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, och växer snabbare än övriga Sverige, där Stockholms län haft den starkaste utvecklingen. BRP (mdkr) 2015 Utveckling Stockholms län % Uppsala län % Södermanlands län 87 32% Östergötlands län % Örebro län % Västmanlands län 94 40% Dalarnas län 97 22% Gävleborgs län 94 25% Stockholmsregionen % Sverige % Sverige Stockholmsregionen Stockholms län

6 BRP per capita är 42 % högre i Stockholms län Bruttoregionprodukten, BRP, per invånare är 42 procent högre i Stockholms län jämfört med rikssnittet. BRP per invånare, tkr 2015 Utveckling Stockholms län % Uppsala län % Södermanlands län % Östergötlands län % Örebro län % Västmanlands län % Dalarnas län % Gävleborgs län % Stockholmsregionen % Sverige % Bruttoregionprodukt, BRP, per invånare (tkr), Stockholms län Stockholmsregionen Sverige

7 BRP per sysselsatt är 23 % högre i Stockholms län Bruttoregionprodukt, BRP, per sysselsatt (tkr), Stockholms län har 23 procent högre BRP per sysselsatt än rikssnittet BRP per sysselsatt, tkr 2015 Utveckling Stockholms län % Uppsala län % Södermanlands län % 600 Östergötlands län % Örebro län % Västmanlands län % 400 Dalarnas län % Gävleborgs län % Stockholmsregionen % Sverige % Stockholms län Stockholmsregionen Sverige

8 Bygg har fördubblats, men företagstjänster är störst De branscher som bidrar mest till Stockholms läns bruttoregionprodukt är; Företagstjänster (170 mdkr) Handel (134 mdkr) Tillverkning och utvinning (130 mdkr) De branscher som haft den starkaste utvecklingen sedan 2005 är; Byggindustri (+100%) Företagstjänster (+91%) Energi och miljö (+86%) Bruttoregionprodukt, BRP, per bransch i Stockholms län, 2015 Mdkr Fördelning (%) Utveckling (%) Varuproducenter Jordbruk 1 0,1 40 Tillverkning och utvinning Energi och miljö Bygg Tjänsteproducenter Handel Transport Hotell- och restaurang Kommunikation Finans och försäkring Fastigheter Företagstjänster Offentlig förvaltning och försvar Utbildning Vård och omsorg Personliga tjänster Ej branschfördelade poster Totalt

9 Näringsliv

10 Stockholmsregionen är platsen för Sveriges nyföretagande Majoriteten av Sveriges nya företag startas i Stockholmsregionen och drygt var tredje i Stockholms län Stockholms län Stockholms stad Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Örebro län Antal nyregistrerade företag, Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Stockholmsregionen Sverige Källa: Tillväxtanalys

11 Handel, företagstjänster och bygg dominerar nyföretagandet I Stockholmsregionen startas flest företag i branscherna; Handel (12% av alla nystartade företag) Företagstjänster (11% av alla nystartade företag) Byggindustri (10% av alla nystartade företag) De branscher som ökat mest sedan 2011 är; Finans och försäkring (+54%) Vård och omsorg (+43%) Transport (+15%) Foto: Simpn Gate

12 Tjänstenäringen stor i Stockholm Tjänstenäringarna dominerar Stockholms branschstruktur. Var femte i Stockholms län är sysselsatt inom företagstjänster, följt av handel och utbildning. Branschstruktur (andel anställda), 2016 Bransch Stockholms län Stockholmsregionen Sverige Företagstjänster 19% 15% 12% Handel 13% 12% 12% Utbildning 11% 10% 9% Vård och omsorg 10% 17% 23% Byggindustri 7% 7% 7% Offentlig förvaltning 7% 6% 4% Kommunikation 7% 5% 4% Transport 7% 6% 5% Tillverkning och utvinning 6% 9% 12% Hotell o Restaurang 4% 3% 4% Finans och försäkring 5% 3% 2% Kultur 3% 3% 3% Energi och miljö 1% 1% 1% Fastigheter 1% 2% 2% Jordbruk 0% 1% 1% Okänd bransch 0% 0% 0%

13 Företagstjänster är störst i länet men utbildning växer mest Antal anställda efter bransch i Stockholms län (Index 100 = 2007) 200 Utbildning Företagstjänster är den största branschen i Stockholms län med närmare anställda. Handel är den näst största branschen med anställda. Utbildningsbranschen är den bransch som växer mest och 2016 sysselsatte anställda. Hotell och restaurang samt Energi och miljö är två branscher som haft stor tillväxt under tidsperioden Hotell o Restaurang Energi och miljö Byggindustri Företagstjänster Kultur Fastigheter Handel Kommunikation Finans och försäkring Offentlig förvaltning

14 Utbildning och besöksnäring växer snabbast i regionen Antal anställda efter bransch i Stockholmsregionen, (Index 100 = 2007) 200 Utbildning De tre största branscherna i Stockholmsregionen är vård och omsorg med anställda, företagstjänster med anställda och Handel med anställda. Den bransch som växer mest i Stockholmsregionen är utbildningsbranschen. Även Hotell och restaurang samt energi och miljö har haft en stor tillväxt under perioden Hotell o Restaurang Energi och miljö Byggindustri Företagstjänster Fastigheter Kultur Offentlig förvaltning 80 Jordbruk Handel 60 Kommunikation

15 Stockholmsregionen är platsen för Sveriges nyföretagande Nyföretagandet per invånare är högre i Stockholmsregionen (8,1) än rikssnittet (7,2). I Stockholms län är nyföretagandet per invånare 10,2 och 12,5 i Stockholms stad. Antal nyregistrerade företag per invånare, 2016 Stockholms län 10,17 Stockholms stad 12,48 Uppsala län 7,27 Södermanlands län 6,37 Östergötlands län 5,46 Örebro län 6,14 Västmanlands län 5,83 Foto: Lieselotte van der Meijs Dalarnas län 5,65 Gävleborgs län 5,54 Stockholmsregionen 8,12 Sverige 7,19

16 Företagen i Stockholm är större Antal anställda, genomsnitt, per företag, Utbildning Företag i Stockholm är i genomsnitt något fler anställda än i övriga landet. Utbildning, transport samt vård och omsorg har flest antal anställda per företag i Stockholms län. Transport Vård och omsorg Energi och miljö Tillverkn. och utvinning Finans och försäkring Hotell och restaurang Handel Totalsumma Kommunikation Byggindustri Företagstjänster Kultur Fastigheter Jordbruk Total Stockholms län Stockholmsregionen Sverige

17 Växande internationellt företagande Stockholms näringsliv har en stark internationell prägel. Antalet anställda i utlandsägda företag uppgår till närmare personer i Stockholms län. Det är en ökning med drygt 40 procent sedan 2005, då drygt personer var anställda i utlandsägda företag. Antal anställda i utlandsägda företag i Stockholms län,

18 Var femte anställd arbetar i ett utlandsägt företag I Stockholms län finns drygt utlandsägda företag, vilka utgör 65 procent av utlandsägda företag i Sverige. 20 procent av alla anställda i Stockholms län arbetar i utlandsägda företag. Branscher med en relativt stor andel utländskt ägda företag är Energi och miljö, Handel och Finans och försäkring. Den största branscherna sett till antalet anställda i utlandsägda företag är Handel, Företagstjänster och kommunikation. Antal anställda i utlandsägda företag per bransch, 2016 Stockholms län Utlandsägda företag Sverige Anställda i utlandsägda företag Stockholms län Stockholmsregionen Stockholmsregionen Sverige Byggindustri Offentlig förvaltning Energi och miljö Fastigheter Handel Hotell och Restaurang Kommunikation Jordbruk Företagstjänster Finans och försäkring Kultur Okänd Tillverkn. Och utvinning Transport Utbildning Vård och omsorg Total

19 Företagsområden i Stockholms stad I Stockholms län finns drygt utlandsägda företag, vilka utgör 65 procent av utlandsägda företag i Sverige. 20 procent av alla anställda i Stockholms län arbetar i utlandsägda företag. Branscher med en relativt stor andel utländskt ägda företag är Energi och miljö, Handel och Finans och försäkring. Den största branscherna sett till antalet anställda i utlandsägda företag är Handel, Företagstjänster och kommunikation. Antal anställda, 2016 City Kista Kungsholmen Antal arbetsställen, 2016 City Hammarby sjöstad 980 Kista 960

20 Arbetskraft och befolkning

21 Jobben finns i Stockholm Sysselsatta invånare (index 100 = 2008) 125 Av antalet sysselsatta invånare i Sverige finns var fjärde eller 1,2 miljoner i Stockholms län. Hela Stockholmsregionen svarar för 46 procent av Sveriges sysselsättning eller 2,25 miljoner. Stockholms arbetsmarknad har utvecklats väl under lång tid. Sedan 2008 har sysselsättningstillväxten i Stockholms län ökat med 18 procent, vilket motsvarar personer. I Stockholms stad har utvecklingen varit än starkare 22 procent eller personer. I Stockholmsregionen har sysselsättningen ökat med , vilket betyder att regionen svarat för 59 procent av Sveriges tillväxt av antalet sysselsatta under perioden Sverige 100 Stockholmsregionen Stockholms län Stockholms stad

22 Tjänstesektorn dominerar jobben i Stockholm Sysselsatta invånare i Stockholmsregionen, 2016 Branschfördelning (%) Utveckling (%) Finans och företagstjänster sysselsätter flest i Stockholmsregionen, följt av vård och omsorg och handel. Flera branscher har ökat med över 20 procent sedan Sysselsatta Utveckling invånare Antal % Stockholms län Stockholms stad Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Stockholmsregionen Sverige Jordbruk 1-20 Tillverkning och utvinning 9-16 Byggindustri 6 10 Handel 11 4 Transport 5 6 Hotell och restaurang 4 23 Kommunikation 6 23 Personliga tjänster 5 10 Företagstjänster Offentlig förvalting 7 28 Utbildning Vård och omsorg Total

23 Arbetslösheten minskar på bred front Arbetslösheten har minskat i såväl absoluta som relativa tal i Stockholm. Det gäller för såväl öppet arbetslösa, ungdomsarbetslösa som långtidsarbetslösa sedan Arbetslösa i förhållande till befolkningen (%), år, Sverige Stockholmsregionen Stockholms län Stockholms stad

24 Många lediga jobb i Stockholm Antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingarna samt antalet varslade personer i Stockholms län Antalet lediga jobb i Stockholm fortsätter att öka. I Stockholms län registrerades närmare nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen under I Stockholms län var det företagstjänster och finansiell verksamhet som stod för den största ökningen 2016 med totalt lediga jobb jämfört med året innan. Även vård och omsorg hade en stor ökning med lediga jobb. Kvoten mellan lediga jobb och varslade personer har ökat stadigt sedan 2012 i Stockholms län. År 2012 gick det 12 lediga jobb per varslad, vilket ökat till 36 år Kvoten var som lägst efter finanskrisen 2009, då det endast fanns 5 lediga jobb per varslad Antal nyanmälda platser Varsel Källa: Arbetsförmedlingen

25 Välutbildad arbetskraft Andel av befolkningen (25-64 år) med eftergymnasial utbildning, 2016 Sverige Stockholm attraherar välutbildad arbetskraft. I Stockholmsregionen är 27 % av befolkningen i åldern år högutbildad, det vill säga har en eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år. I Stockholms stad är drygt 38 procent av invånare högutbildade och i Stockholms län är motsvarande siffra 32 procent. I Sverige hade var fjärde person en högre eftergymnasial utbildning år Stockholmsregionen Stockholms län Stockholms stad 0% 20% 40% 60% Totalt eftergymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning >3 år Eftergymnasial utbildning< 3 år

26 Stockholm attraherar invånare Sedan 2005 har antalet invånare ökat med över personer i Stockholmsregionen. Av dessa svarade Stockholms län stod för 70 procent av ökningen. Utveckling, Mellan 2015 och 2016 ökade Stockholms läns befolkning Antal 2016 Antal (%) med personer, varav i Stockholms stad. Stockholms län Stockholms stad Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Stockholmsregionen Sverige Befolkningsutveckling år (index 100 = år 2005) Sverige Stockholmsregionen Stockholms län Stockholms stad

27 Upplands-Bro, Sundbyberg och Solna och har ökat mest 4,5 miljoner eller 45 procent av Sveriges invånare huserar i Stockholmsregionen. Av dessa bor 2,27 miljoner i Stockholms län, varav i Stockholms stad. Sedan 2005 har antalet invånare ökat 2,5 ggr snabbare i Stockholms län jämfört med övriga Sverige länet har fått närmare fler invånare varav i Stockholms stad. Sundbyberg, Solna och Upplands-Bro är de kommuner som ökat sin befolkning mest i Stockholms län under denna period. Antal invånare i Sverige och i Stockholms läns kommuner, 2016 samt förändring från 2015, 2010 och 2005 Förändring, % Botkyrka ,4% 9,8% 18,4% Danderyd ,7% 4,2% 8,0% Ekerö ,6% 7,9% 14,1% Haninge ,2% 11,2% 19,3% Huddinge ,1% 10,3% 21,2% Järfälla ,7% 12,4% 20,5% Lidingö ,2% 6,4% 11,8% Nacka ,4% 10,3% 23,8% Norrtälje ,3% 6,0% 8,8% Nykvarn ,3% 11,7% 24,8% Nynäshamn ,9% 6,6% 12,6% Salem ,2% 8,0% 15,9% Sigtuna ,3% 15,7% 26,0% Sollentuna ,1% 9,9% 19,7% Solna ,6% 14,7% 29,0% Stockholm ,3% 10,5% 21,3% Sundbyberg ,6% 23,6% 40,4% Södertälje ,5% 9,7% 17,5% Tyresö ,0% 9,7% 14,5% Täby ,6% 8,8% 14,5% Upplands Väsby ,9% 11,7% 16,7% Upplands-Bro ,7% 13,0% 25,5% Vallentuna ,3% 8,9% 19,7% Vaxholm ,1% 6,0% 14,8% Värmdö ,2% 9,7% 20,2% Österåker ,8% 9,5% 16,0% Stockholms län ,7% 10,5% 20,1% Stockholmsregionen ,6% 7,8% 13,7% Sverige ,5% 6,2% 10,5%

28 Infrastruktur

29 Stockholm en växande arbetsmarknadsregion Stockholms funktionella arbetsmarknadsregion växer. Sedan 1990 har arbetspendlingen ökat kraftigt, mycket tack vare att det går att resa längre sträckor inom acceptabel restid. Arbetspendlingen är störst inom dagspendlingsrestid till/från Stockholm och till/från lärosäten i regionen. Över personer pendlar in till Stockholms län varje dygn. Samtidigt pendlar Stockholmare varje dag till Uppsala, till Västerås och till Eskilstuna.

30 Starkt bostadsbyggande Påbörjade lägenheter (index 100 = år 2005) 250 Antal påbörjade lägenheter nådde 2016 den högsta nivån på 2000-talet. I regionen påbörjades lägenheter. Var fjärde lägenhet påbörjades i Stockholms län. 200 Utveckling, Antal 2016 Antal (%) Stockholms län Stockholms stad Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Stockholmsregionen Sverige Sverige Stockholmsregionen Stockholms län Stockholms stad

31 Bostadsbeståndet har ökat med sedan år 2000 I Stockholmsregionen finns närmare 45 procent av Sveriges bostadsbestånd. Av dessa finns närmare hälften, motsvarande drygt en miljon bostäder, i Stockholms län. Sedan år 2000 har bostadsbeståndet ökat med 17 procent i Stockholms län, där Stockholms stad, Solna och Nacka svarat för den största volymökningen. Bostadsbestånd i Stockholm 2016 Bostadsbestånd Förändring av bostadsbestånd Antal % Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Stockholmsregionen Sverige

32 30 miljoner flygpassagerare Ankommande och avresande flygpassagerare (Index 100 = 2006) 220 Stockholmsregionens åtta flygplatser hade under 2016 närmare 30 miljoner passagerare. Av dessa svarade Stockholm Arlanda Airport för 83 procent och Stockholm Bromma Airport samt Stockholm Skavsta Airport för 8,4 procent respektive 6,8 procent. Den senaste 10-års perioden har antalet flygpassagerare i regionen ökat med 39 procent. År 2016 svarade inrikesflyget för 25 procent av passagerarvolymen. 19,4 miljoner passagerare eller 65 procent var utrikesflyg inom Europa. Flygtrafiken utanför Europa har dubblerats de senaste tio åren och svarade 2016 för 10 procent Inrikes Europa Övriga världen Totalt Källa: Transportstyrelsen

33 Stockholm Business Region I rapporten omfattar Stockholmsregionen Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket samt Mälardalsrådet och avser statistik fram till och med år Rapporten finns att ladda ned på: Frågor kan ställas till Stefan Frid på Invest Stockholm. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box SE Stockholm, Sweden Phone

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Östergötlands län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Örebro län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Örebro län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län och

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv Juni 2017

Konjunkturen i Örebro län. kv Juni 2017 Konjunkturen i Örebro län kv1 2017 Juni 2017 Konjunkturläget 2017 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län och

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Konjunkturen i Västmanlands län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Västmanlands län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Västmanlands län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Västmanlands

Läs mer

Konjunkturen i Dalarnas län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Dalarnas län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Dalarnas län kv4 2016 Mars 2017 Dalarnas län Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar

Läs mer

Konjunkuren i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015. Stockholm

Konjunkuren i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015. Stockholm Konjunkuren i Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget 2015 kv1 i Om rapporten omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län,

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Södermanlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Södermanlands

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv December 2016

Konjunkturen i Örebro län. kv December 2016 Konjunkturen i Örebro län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Östergötlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Östergötlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Södermanlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Eskilstuna kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun. Statistiken

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Konjunkturläget 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Norrköpings kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Västmanlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Västmanlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Västerås kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Gävleborgs län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län,, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt uppåt i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

Konjunkturen i Västmanlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Västmanlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Västmanlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Västmanlands

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv December 2016

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv December 2016 Konjunkturen i Gävleborgs län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Gävleborgs

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. kv December 2016

Konjunkturen i Uppsala län. kv December 2016 Konjunkturen i Uppsala län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Uppsala län

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. kv September 2016

Konjunkturen i Uppsala län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och. Statistiken bygger

Läs mer

Konjunkturen i Dalarnas län. kv December 2016

Konjunkturen i Dalarnas län. kv December 2016 Konjunkturen i Dalarnas län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Dalarnas

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv September 2016

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och. Statistiken bygger

Läs mer

Konjunkturen i Dalarnas län. kv September 2016

Konjunkturen i Dalarnas län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Smedjebackens kommun

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

Konjunkturen i Västmanlands län. Konjunkturläget kv September 2015

Konjunkturen i Västmanlands län. Konjunkturläget kv September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv September 2015

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015 Photo: Henrik Trygg Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016 Photo: Henrik Trygg Stark avslutning på året i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län,, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm Konjunkturen i Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Stockholm Uppåt i Konjunkturläget 2015 kv2 i Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal 2012:3 Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal Stockholmsregionen är en kunskapsregion med en hög andel välutbildade invånare. Den skärpta konkurrensen och ambitionen om ett näringsliv

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm

Fakta om företagandet i Stockholm Fakta om företagandet i Stockholm 212 Innehåll Stockholm The Capital of Scandinavia...4 Stockholm Business Region Development...5 Stockholms position i en internationell jämförelse...6 Ekonomi...9 Bruttonationalprodukt,

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 Arbetsmarknaden i Stockholms län fortsatte att förstärkas under november månad.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. 1 oktober, 2010

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. 1 oktober, 2010 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi 1 oktober, 2010 Detta underlag är en sammanställning av nyheter och statistik med bäring på utvecklingen på arbetsmarknaden och allmänekonomiska utvecklingen i Stockholmsregionen.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst 2014:4 Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms län är känt för sin höga utbildningsnivå. Samtidigt ligger länet under riksgenomsnittet på flera av gymnasieskolans resultatmått. För att möta

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer