Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014"

Transkript

1 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014

2 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävlebors län, Västmanlands län, Örebro län, samt Södermanlands län

3 Ekonomi Stockholm är ett ekonomiskt centrum med god ekonomisk tillväxt och en av Europas högsta BRP per invånare.

4 Bruttoregionprodukt, BRP Stockholms län har en av Europas högsta BRP per invånare. Av 273 regioner i Europa intar Stockholms län en sjunde plats. Stockholms BRP per invånare är 79 procent högre än genomsnittet i EU. Källa: Eurostat Bruttoregionprodukt per invånare, (köpkraftsjusterad) i förhållande till EU28, 2013 Ranking Region EU28 = London Luxemburg Bryssel Hamburg Groningen Bratislava Stockholm Paris Prag München Aberdeen Wien Amsterdam Bremen Darmstadt Stuttgart Utrecht Köpenhamn Berkshire Salzburg 151

5 Bruttoregionprodukt, BRP Stockholmsregionen svarar för cirka 45 procent av Sveriges BNP och nådde år 2013 en ny toppnivå på över miljarder kronor. Motsvarande siffra för Stockholms län är 32 procent. Bruttoregionalprodukt, BRP, i miljarder SEK, Stockholm Stockholmsregionen Riket Källa: SCB

6 Bruttoregionprodukt, BRP I Stockholms län är det juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, samt tillverkning och handel som är de branscher som bidrar mest till länets BRP. Därefter följer information- och kommunikation, finans- och försäkring, samt fastighetsverksamhet. Bruttoregionalprodukt, MSEK, per bransch i Stockholms län 2013 Bransch MSEK Fördelning, % Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Tillverkning, gruvor och mineral Handel Kreditinstitut och försäkring Information och kommunikation Fastighet och fastighetsförvaltning Vård och omsorg Transport och magasinering Byggindustrin Offentlig förvaltning och försvar Utbildningsväsendet Kultur, nöje och fritid Hotell och restaurang El, gas, värme, vatten och rening Övriga branscher Källa: SCB

7 Näringsliv Stockholm är ett centrum för nyföretagande med över nystartade företag per år. Över 45 procent av de nystartade företagen år 2014 startades i Stockholmsregionen.

8 Nyföretagandet Det startas många nya företag i Stockholm. Under 2014 startades cirka företag i Stockholms län. Antal nyregistrerade företag och företagskonkurser i Stockholms län, Antalet företagskonkurser ligger på cirka per år. Under 2014 minskade konkurserna jämfört med år 2012 och Nyregistrerade företag Konkurser Källa: Tillväxtanalys, Bolagsverket

9 Nyföretagandet Antal nystartade företag per invånare är betydligt högre i Stockholms län än i övriga riket. Stockholms stad ligger högst med 15 nystartade företag per invånare. Antal nyregistrerade företag per invånare 2014 Sverige Stockholmsregionen Stockholms län Stockholms stad Källa: Bolagsverket och SCB

10 Företagsstorlek I Stockholms län finns drygt en fjärdedel av alla Sveriges företag och cirka 36 procent av alla Sveriges anställda i privat sektor. Sammanlagt finns det cirka 293_000 företag i länet. Dessa anställer cirka 1,5 miljoner personer. I Stockholms län finns flest anställda i privat sektor i medelstora eller stora företag (med över 200 anställda). Antal företag och anställda efter företagsstorlek i Stockholms län, 2014 Företagsstorlek, antal anställda Källa: SCB Företag Anställda Stockholms län Stockholmsregionen Stockholms län Stockholmsregionen Antal Andel av riket,% Antal Andel av riket,% Antal Andel av riket,% Antal Andel av riket,% Total

11 Branschstruktur Stockholms län domineras av tjänstesektorn. Vart fjärde företag i länet finns inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med sammantaget över anställda. Antal företag och anställda efter bransch i Stockholm, 2014 Källa: SCB Företag Anställda Stockholms län Stockholmsregionen Stockholms län Stockholmsregionen Antal Andel av riket, % Antal Andel av riket, % Antal Andel av riket, % Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Handel Information och kommunikation Byggindustri Kultur, nöje och fritid Fastighet och fastighetsförvaltare Andra serviceföretag Jordbruk, skogsbruk och fiske Vård och omsorg Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster Tillverkningsindustri, gruvor och mineral Utbildningsväsende Hotell och restauranger Transport och magasinering Kreditinstitut och försäkring El-, gas- och värmeverk, vatten och rening Övriga branscher Antal Andel av riket, % Totalt

12 Företagsområden I Stockholms stad finns 26 företagsområden fördelade över staden. Ofta är de belägna vid stora trafikleder med god tillgänglighet för både person- och varutransporter. Av stadens samtliga företag finns cirka 40 procent i området City som är det största företagsområdet med cirka anställda. Det nästa största företagsområdet är Kista med cirka 40_000 anställda fördelade på cirka företag. Källa: SCB Antal arbetsställen och anställda i Stockholms stads företagsområden, 2014 Företagsområde Arbetsställen Anställda Alvik Bromsten City Farsta/Larsboda Globen/Slakthusområdet Gubbängen Hagastaden Hammarby-Sjöstad Högdalen Kista Liljeholmen/Marievik Lunda Norra Djurgårdsstaden Skarpnäck Skrubba Sätra Telefonplan Ulvsunda/Bromma Vinsta Västberga Västra Kungsholmen Årsta Park Årsta Partihallar Älvsjö C Älvsjö Företagsområde Örnsberg TOTALT

13 Utländskt ägande Stockholms näringsliv får en alltmer internationell prägel. Antal anställda i utlandsägda företag har gradvis ökat och var 2014 omkring i Stockholms län. Det är kraftig ökning sedan 2000, då omkring personer var anställda i utlandsägda företag. Antal anställda i utländska företag i Stockholms län, utvalda år Källa: Tillväxtanalys

14 Utländskt ägande efter bransch I Stockholms län finns närmare arbetsställen som tillhör utlandsägda företag, vilket utgör en tredjedel av alla i Sverige. Handeln är den bransch i Stockholms län med flest antal anställda i utlandsägda företag strax över Därefter följer företag inom tillverkning, gruvor och mineral med anställda. De utlandsägda företagen utgör tre procent av företagen i Stockholms län, men svarar för omkring 18 procent av sysselsättningen. Källa: Tillväxtanalys Antal arbetsställen och anställda med utländskt ägande efter bransch 2014 Utlandsägda företag Stockholms Stockholmsregionen län Riket Anställda i utlandsägda företag Stockholms Stockholmsregionen län Handel Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare Informations- och kommunikationsföretag Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster Kreditinstitut och försäkringsbolag Tillverkningsindustri, gruvor och mineral Vård och omsorg, socialtjänst Hotell och restauranger Utbildningsväsende Byggindustri Transport- och magasineringsföretag El-, gas- och värmeverk, vatten och rening Kultur, nöje och fritid Andra serviceföretag Jordbruk, skogsbruk och fiske Övriga branscher Totalt Riket

15 Arbetskraft och befolkning Stockholms är en av Europas snabbast växande städer med ett stort utbud av arbetskraft och företag

16 Sysselsättning Antal sysselsatta har under perioden utvecklas positivt både i Stockholmsregionen och i riket. Stockholms läns utveckling från 2008 och framåt motsvarar 60 procent av Sveriges tillväxt i antalet sysselsatta invånare. Mellan 2008 och 2014 har antalet sysselsatta i Stockholms län ökat med cirka personer, vilket motsvarar en ökning på cirka 9 procent. Antal sysselsatta invånare , (Index = 2008 kvartal 1) Stockholms stad Stockholms län Stockholmsregionen Sverige Källa: SCB

17 Arbetsmarknad Sedan 2008 har andelen arbetslösa i förhållande till arbetskraften ökat i Sverige. Den högsta nivån nåddes år 2010 och sedan dess har andelen minskad med cirka 0,5 procent. Både Stockholms län och Stockholms stad har färre andel arbetslösa i förhållande till arbetskraften än övriga Sverige. Andel (%) arbetslösa i förhållande till arbetskraften, Stockholms stad Stockholms län Stockholmsregionen Riket År 2014 var andelen arbetslösa av arbetskraften cirka 7 procent i både Stockholms län och stad Källa: SCB

18 Nyanmälda platser Antalet nyanmälda platser i Stockholm fortsätter att ligga på en hög nivå. I Stockholms län inkom cirka 238_000 stycken nyanmälda plaster till Arbetsförmedlingen under Varslen har sjunkit de senaste åren och under 2014 varslades drygt personer. Antalet nyanmälda platser på Arbetsförmedlingarna samt antalet varslade personer i Stockholms län, Antal nyanmälda platser Varsel Källa: Arbetsförmedlingen

19 Utbildning Stockholmsregionen är Sveriges största universitets- och högskoleregion. Antal helårsstudenter i Stockholmsregionen och Stockholms län, År 2014 fanns cirka helårsstudenter i Stockholmsregionen, varav i Stockholms län Stockholms län Stockholmsregionen Källa: Universitetskanslerämbetet

20 Utbildning Näringslivets internationella konkurrenskraft är beroende av tillgången på välutbildad arbetskraft. I Stockholms län har 47 procent av befolkningen mellan år en eftergymnasial utbildning, vilket är en högre andel än både Stockholmsregionen och övriga Sverige. Andel av befolkningen (20-64 år) med eftergymnasial utbildning, 2014 Eftergymnasial utbildning (1-2 år) Eftergymnasial utbildning minst 3 år Sverige Stockholmsregionen Stockholms län Stockholms stad Källa: SCB

21 Befolkningsutveckling De senaste tio åren har antalet invånare ökat med Befolkningsutveckling år , (Index 100 = år 2004) cirka personer i Stockholmsregionen. Mellan 2013 och 2014 ökade Stockholms läns befolkning med cirka personer varav cirka i Stockholms stad. 120 Stockholms stad Riket Stockholms län Stockholmsregionen Källa: SCB

22 Invånare per kommun Stockholmsregionen är Sveriges i särklass största region. År 2014 nådde Stockholmsregionen en befolkning på över 3,6 miljoner människor, vilket motsvarar nästan 38 procent av hela Sveriges befolkning. Drygt 2,2 miljoner människor bor i Stockholms län, där Huddinge, Nacka och Botkyrka är de kommuner med flest antal invånare efter Stockholms stad. Källa: SCB Antal invånare i Stockholm efter kommun, 2014 Förändring från 2013 Förändring från abs % 2013 abs % Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Stockholmsregionen Sverige

23 Infrastruktur Den samlade investeringspotentialen i Stockholmsregionen uppgår till 103 miljarder euro fram till 2021.

24 100+ miljarder Investeringspotential i Stockholmsregionen fram till 2021 Stockholms stad Stockholmsregionen 36 miljarder 180,000 nya bostäder byggs i Stockholmsregionen 867 miljoner 9 miljarder 16 miljoner Slussen-projektet Järnvägar och spårvägar Citybanan 4 miljarder 3,2 miljarder 1,7 miljarder Mark- och utvecklingsprojekt Förbifart Stockholm Utbyggnad av tunnelbanesystemet Arenastaden Barkaby Hagastaden Barkabystaden Nacka C Järla Sickla Hammarby Kanal Sofia

25 Kommunikationer - flygpassagerare Stockholmsregionen har fem flygplatser som under 2014 hade fler än 26,6 miljoner passagerare, vilket är den högsta nivån hittills. Den senaste 10-års perioden har antalet passagerare i regionen ökat med cirka 40 procent. Ankommande och avresande flygpassagerare, (i 1000-tal) Inrikes Europa Övriga världen Totalt Källa: Transportstyrelsen

26 Kommunikationer - färjepassagerare Antalet färjepassagerare har under de senaste 10-års perioden ökat med 13 procent i Stockholm. Flest passagerare kommer från Finland, men färjor från de Baltiska länderna samt kryssningspassagerare har ökat mest. Ankommande och avresande färjepassagerare, (i 1000-tal) Finland Baltiska länder Polen Ryssland n/a n/a n/a n/a Kryssningar* Total * kryssningspassagerare är bara räknade en gång/anlöp, men vid s.k. turnaround är både ankommande/avresande passagerare räknade. Källa Stockholms Hamnar

27 Kommersiella fastigheter - vakansnivåer I Stockholm finns generellt sett en god tillgång på olika typer av lokaler i såväl innerstaden som i närförort. Mest attraktivt är kontorslokaler i centrala Stockholm där vakanserna de senaste åren fortsatt att minska och ligger nu runt 4 procent. För Stockholm totalt har vakansnivån sjunkit till runt 9 procent de senaste åren. Vakansnivåer (%) för kontorslokaler i Stockholm, Central Business District (CBD) Övriga innerstaden Närförort Kista Solna/Sundbyberg Totalt Källa: JLL

28 Kommersiella fastigheter - hyresnivåer Hyresnivåerna för lediga kontorslokaler har de senaste åren fortsatt öka i centrala Stockholm. I närförorterna är hyresnivåerna procent lägre än i innerstaden. Marknadshyresnivåer i Stockholm, Central Business District (CBD) Övriga innerstaden Närförort Kista Solna/Sundbyberg Källa: JLL

29 Bostäder År 2014 påbörjades cirka lägenheter i Stockholmsregionen, varav 70 procent i Stockholms län. Under 2014 nådde bostadsbyggandet sin högsta nivå sett till de senaste 14 åren. Antal påbörjade lägenheter i Stockholm, utvalda år Stockholms län Stockholmsregionen Stockholms stad Källa: SCB

30 Bostäder I Stockholmsregionen finns närmare 40 procent av Sveriges bostadsbestånd. Majoriteten, ca en miljon bostäder, är belägna i Stockholms län. Sedan år 2000 har bostadsbeståndet ökat med 14 procent i Stockholms län. Störst ökning finns i Stockholms stad, följt av Nacka och Solna. Källa: SCB Bostadsbestånd i Stockholm, år 2014 Förändring av bostadsbestånd Bostadsbestånd Antal % Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Stockholmsregionen Sverige

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm

Fakta om företagandet i Stockholm Fakta om företagandet i Stockholm 212 Innehåll Stockholm The Capital of Scandinavia...4 Stockholm Business Region Development...5 Stockholms position i en internationell jämförelse...6 Ekonomi...9 Bruttonationalprodukt,

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från ÅRSRAPPORT Malmöläget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö En sammanställning från Stadskontoret Malmö stad 211 2 3 Förord innehåll Malmö en stad i medvind Innehåll Pehr Andersson, näringslivsdirektör

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö Visste du att......de senaste tjugo åren har Malmöborna blivit tre år yngre? Sid 11...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 7 Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007 män kvinnor *Folkmängd avser förhållandena 31 december aktuellt år Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 Befolkningen i Sörmland ökade något för varje år

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGET... 3 1.2 BEGREPP OCH ANALYSMODELL... 4 1.3 NULÄGESANALYS/SWOT FÖR KONKURRENSKRAFT OCH TILLVÄXT...

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 211 Fakta om Västra Götaland Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Fastighetsmarknadsrapport

Fastighetsmarknadsrapport Fastighetsmarknadsrapport Kvartal 1 2014 Årets första kvartal visar en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en ovanligt stark siffra för transaktionsvolymen av storhus. Sett till samma kvartal föregående

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN RAPPORT BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På Stockholmsstrategin Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1 Rapport från Soliditet 1 Sammanfattning För riket som helhet och samtliga län, med undantag för Jämtland, har andelen sena betalare minskat. Detta kan till stor del

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer