Ett företag lever på lånad tid 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett företag lever på lånad tid 2007"

Transkript

1 Ett företag lever För även under trevliga tider kan katastrofen lura bakom hörnet i form av oförutsedda händelser du inte trott kunde inträffa eller ens visste existerade. Jag tänker på myndighetsingripande av olika slag. När jag under de senaste åren skrivit om myndigheter, banker, f örsäkringsbolag etc och skaffat underlag till dessa artiklar har man fått skåda in i en annan värld än den man som småföretagare lever i. Vi som har fullt upp att få varje dag att gå ihop tidsmässigt och ekonomiskt försöker ju hela tiden att ta våra steg framåt för att vi tror att det då skall bli bättre. Ibland tar vi ett stort steg, investerar stora belopp och pantsätter det vi har samlat ihop hittills. Ökat engagemang drar med sig mera arbete som drar med sig mera administration och till slut jobbar man jämt. Marginalen för att klara oförutsedda händelser krymper. Och det är dessa händelser jag tänkte vi skulle tala om. Vad är det då jag upptäckt kan ske? Först räknar jag upp de myndigheter och andra som ligger närmast till hands för att sätta käppar i hjulen för ditt företag. Banken Skatteverket Kronofogden Tingsrätten Arbetsmiljöverket Länsstyrelsen Kommunen miljö buller Vi lever alltså på lånad tid när det går bra därför att vem som helst av dessa kan ställa till stora problem. Givetvis finns det positiva inslag i alla myndighetsorganisationer och övriga organisationer som påverkar din vardag som företagare. Det är bara så svårt att komma på vad det är för någonting. Alla är de tillsatta för att bevaka sitt område men där finns ju ingenting positivt för de gör ju endast det de är till för och har betalt för. Sedan kan ju detta göras bättre eller sämre men man har ju hela tiden någon paragraf man kan åberopa och eftersom dessa kan tolkas på olika sätt är du alltid i underläge. Visserligen livnär sig en stor del av advokatkåren och revisionsföretagen på dessa svårtolkade paragrafer men det är ju bara en stor kostnad för dig när de måste anlitas. Sedan är det givetvis så att bestämmelser kan tolkas mer eller mindre bokstavligt och rekommendationer från högre myndigheter till lägre ger ju vissa möjligheter att se praktiskt och sunt på ett visst ärende. Men då kommer den makt fram som hör till anställningen och det förefaller ofta vara så att finns möjlighet till maktutövande då skall den också utnyttjas. Troligen ger detta en känsla av att man växer i sin roll när man kan rida på den makt rollen ger vid tolkning av lagar eller paragrafer. Detta ger ofta känslan av att tjänstemannen tydligen hamnat på rätt plats för ute i företagsvärlden skulle de stått sig slätt utan paragrafer att luta sig emot och utan kompromissvilja eller ens ett intresse att se ärendet från flera håll. Låt oss ta några exempel som lätt kan bli dina problem vid kontakt med bl a nedanstående. Banken När det gäller bankerna är det rätt tänkt men kan lätt bli helt fel. Staten har gett oktroj till vissa för att driva bankrörelse. Oktroj är det tillstånd banken måste ha för att bl a låna in och ut pengar. Dock blir det helt fel när banken inte ställer kapital till förfogande för att smörja näringslivets hjul därför att man funnit att det är lönsammare att syssla med annat. När inte företagets säkerheter i form av fastigheter, maskiner eller lager är intressanta att ta som säkerhet mot utlånade pengar därför att det är jobbigt eller mindre lön- 84

2 på lånad tid samt då kan inte företagen expandera. Som en bank en gång sa till mig: Vi har slutat att vara pantbanker och ta rörelsefastigheter i pant. Då du också oftast är hänvisad till de lokala bankerna är intresset ännu mindre därför att det förutsätter att både kunskap och lust finns hos banktjänstemannen annars tackar han nej. Varför skall han engagera sig där det finns riskmoment om pengar lättare tjänar pengar på andra verksamheter i banken. Att deras jobb bl a är att smörja hjulen har de glömt och att din verksamhet kanske hamnar i kris på grund av rörelsekapitalbrist trots god lönsamhet är ju inte bankens problem. Har du sedan otur att banken tillsätter en figur som ser risk i allt genom sin brist på inblick i din verksamhet då är det ju kört från början. Skatteverket När allt rullar på fungerar ju Skatteverket bra. Speciellt när du hela tiden betalar in alla åtaganden som åligger dig som företagare. När det däremot är så att Skatteverket skall återbetala pengar till dig i form av moms haltar det ofta. Trots fakturor, intyg, telefonsamtal etc kommer pengarna när de kommer. Är du då i mycket stort behov av momsåterbetalningen kan det räcka för att hamna hos Skatteverkets kompis Kronofogden. En myndighetsperson kan nog aldrig fatta hur mycket en dag eller två betyder då t ex löner skall betalas, bilskatt eller andra avgifter likaså. Själva kräver de dock att lönen alltid skall komma i rätt tid. Men det finns det som är värre hos Skatteverket. Först skall vi klargöra bakgrunden. Skatteverket har i likhet med alla andra statliga myndigheter ingen informationsplikt. Däremot bör man ha upplysningsplikt om du frågar om enkla ting. När du alltså t ex drar igång en verksamhet och du frågar Skatteverket vad som åligger dig att iaktta och tänka på och fullgöra kan man lätt tro att du får full information. 85 Så är det inte alls därför att Skatteverket har ingen skyldighet att ge dig information eftersom de inte har någon informationsplikt. Däremot har du själv skyldighet att själv ta reda på allt som du kan tänkas behöva veta inom det område du tänker bedriva din verksamhet. Tro inte att det är så enkelt som att läsa innantill i någon broschyr eller regelverk och sedan göra så gott man kan. Ingalunda! Du är alltså skyldig att ta reda på allt. Som exempel måste du gå tillbaka i tiden och ta del av alla utgåvor av Statens författningssamling och där kontrollera om där finns något som berör den tänkta verksamheten. Vidare är du skyldig att informera dig om utslaget i alla skatterättegångar och kontrollera om utslaget i rättegången berör din verksamhet. Och allt detta gäller fortlöpande varje dag om du inte vill riskera att Skatteverkets kontrollanter skall underkänna din deklaration etc. Själv har jag upplevt hur en deklaration underkändes genom att jag inte tagit reda på och följt en regel som varit införd i Statens Författningssamling 14 år tidigare. Bara denna lilla fadäs kostade den nätta summan av 1 miljon kronor. Sånt är livet i Företagarsverige när det gäller kontakten med Skatteverket. Nu relaterar jag endast det jag råkat ut för eller fått veta. Undrar just över hur mycket jag inte vet om alla dolda risker och minor som när som helst kan dyka upp hos dig eller mig.

3 Kronofogdemyndigheten När det gäller Kronofogden har de två uppgifter. Dels skall bara risken att hamna i deras register vara så avskräckande att alla hellre betalar än tar risken. Nästa är att Kronofogden ju fullt berättigat ger upphov till denna skräck för det är ju faktiskt så att ingen annan fullt lagligt kan gå in i ditt hem och ta i beslag allt vad du äger och sälja det om du hamnat i pengabrist och inte kan betala. Till detta skall läggas att uppgift om din betalningsbristande förmåga också snabbt sprids till alla och sedan kan det som började som kanske en tillfällig likviditetsbrist snabbt bli ett stort problem som ofta innebär slutet på din verksamhet. Eftersom det är ganska riskfritt att kräva på fingerade köp förstår man att så många hellre betalar än hamnar i fogdens register. Krasst sett kan det vara ett billigt sätt att kunna fortsätta sin verksamhet utan den anmärkning en registrering innebär även om inget verkligt krav finns. Bara arbetet med att försöka mildra verkningarna kostar mycket mer än att betala det felaktiga kravet. Om sedan detta kan anses motsvara det krav på rättssäkerhet som alla myndigheter måste sträva efter kan diskuteras. Kronofogden motiverar sin registrering direkt då kravet på betalning ställs med att man anser sig fylla en viktig funktion med att hjälpa företagen med att kräva in fordringar. Att en del då oförskyllt hamnar i deras register genom helt felaktiga krav tycker man är ok i relation till att många har nytta av de verkliga rätta kraven. Rättssäkert är det ju knappast. Sedan kan man fråga sig om nyttan med att få upplysning om kunder som förekommer i Kronofogdens register uppväger risken med att jag själv kan hamna där helt oförskyllt på grund av krav som är helt felaktiga. Helt naturligt finns det också de som tjänar på att det är som det är och det är givetvis kreditupplysningsföretagen som med blixtens hastighet basunerar ut att du hamnat i Kronofogdens register. I och med detta kan du nästan låta hoppet fara. Visserligen kan man genom en stor arbetsinsats och aktiviteter av olika slag kanske lyckas med att reducera skadan men det är inte lätt. Dels är det kreditinformationsföretagen själva som avgör om de skall ta bort informationen och dels är ju skadan redan skedd. Du är visserligen oskyldig tills du är dömd men även om du är helt oskyldig och allt är ett misstag finns ju det gamla talesättet att ingen rök utan eld. Och det är ju allmänt känt att det är lättare att fälla än fria hos folk och företag i allmänhet. Varför blir det då så tokigt? Grunden förefaller vara att när någon kräver någon annan på betalning hos Kronofogden registreras detta omgående. Rätt eller fel spelar ingen roll. Det är att denna registrering sker direkt vid anmodan hos Kronofogden som skapar rädslan för att hamna i dess register och som alla oseriösa företag lever på. Tingsrätten Tingrätten är en väl fungerande instans när tvister skall lösas etc. Däremot kan man vara tveksam till vissa andra arbetsuppgifter Tingsrätten har. Jag tänker då närmast på när Tingsrätten skall ta ställning till när t ex en bank sagt upp ett lån på grund av att någon inte klarat en inbetalning av ränta eller amortering och banken åberopar insolvens eller bristande betalningsförmåga. Det gäller då för Tingsrätten att ta ställning till om betalningsoförmågan är tillfällig eller permanent för att bevilja att den betalningsskyldige försätts i konkurs. Betänk då att domaren på Tingsrätten som skall döma i ärendet som enda merit har en femårig teoretisk utbildning. Med ledning av utbildningen skall vederbörande bedöma om betalningsproblemen är tillfälliga eller bestående utan att ha någon erfarenhet av företagsfrågor eller den bransch det handlar om. Inte heller vad som ligger bakom problemen som t ex kan vara sjukdom eller en större kundförlust som orsakat likviditetsproblemen. 86

4 När då en bank är fordringsägare och står för ansökan om konkurs ligger det närma till hands att den enskilda domaren anser ansökan vara väl motiverad och beviljar den. Det skulle kännas tryggare om det åtminstone var en grupp av handläggare som gjorde bedömningen. Inte heller finns det enligt uppgift någon form av statistik eller sammanställning av tidigare konkurser där det framgår vilka obetalda belopp i relation till omsättningen eller företagets storlek som i praktiken bedöms vara för stora eller rimliga när det gäller att bedöma om betalningsoförmågan är övergående eller permanent. Ditt företags kanske tillfälliga likviditetskris kan snabbt förvandlas till en konkurs av en domare med bristande inblick i verkligheten. Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverkets existensberättigande förefaller ju vara lovvärt och motiverat. Så är det säkert också i de flesta fall och risker i miljön inom företag är det ju motiverat att hålla ett öga på. Myndigheterna och tanken bakom deras tillkommande kan ju vara rätt men problemet uppstår när den makt som ligger i myndighetsutövningen skall tillämpas av den enskilde handläggaren. Det är då risken finns att det spårar ur genom den maktfullkomlighet som kan praktiseras av personen som skall omsätta reglerna i praktiken. Som alltid är den enskilde i underläge och det tar tid och kraft man inte har att hävda påstådda regelfel man beskyllts för och att det i regel blir ännu värre om man protesterar. Detta att de flesta tvingas acceptera de fel man uppges ha gjort och vilka lagar man brutit mot ger ju myndigheten i detta fall Arbetsmiljöverket råg i ryggen och stärker känslan av makt och ofelbarhet hos handläggaren. En liten enkel grej som hände mig nyligen var följande. Jag anmodades att inkomma med en arbetsmiljöplan vid en mindre rivning då Arbetsmiljöverket ansåg det krävdes. Om jag inte inlämnade densamma skulle ett vite utkrävas av mig. Utgångsläget för Arbetsmiljöverkets krav var att personalen som skulle utföra rivningen ansågs behöva klättra på ställning högre än två meter. Efter tre månaders brevväxling med det ena viteshotet efter det andra fick Arbetsmiljöverket dra tillbaka kravet på arbetsmiljöplan eftersom de inte kan kräva någonting med anledning av att en förmodad händelse skall inträffa. Det är ju trots allt så att den som skall utföra någonting måste få göra det på det sätt han själv bestämmer och sedan söka tillstånd med ledning av detta. Men bara att man kräver någonting som man tror skall ske visar ju vem man anser förstår bäst och bestämmer. När Arbetsmiljöverket sysslar med sådana saker har de troligen för mycket personal och därför är det kanske rätt och riktigt att de nu skall banta verksamheten enligt ett nyligen tagit beslut. Länsstyrelsen Länsstyrelsen är det sällan man har med att göra utom när det handlar om tillståndsfrågor. Dock är denna institution på samma sätt som alla andra institutioner en maktfaktor där ett företag lätt hamnar i kläm. Udden på sin utövade verksamhet är hela tiden riktad utåt mot de man är tillsatt att utöva makt över. Mindre energi ägnas åt hur den egna organisationen fungerar. Nyligen överklagade jag ett beslut om en bullergräns som en kommun satt till en viss nivå med motiveringen att det borde vara samma gränser för alla företag inom samma kommun. Det visade sig då att större företag fick sina tillstånd behandlade och beviljade av Länsstyrelsen direkt medan mindre företag bedömdes av kommunen. När sedan det lilla företaget som fått en lågt satt gräns via kommunen överklagade till Länsstyrelsen avslogs besvären av en avdelning utan att Länsstyrelsen var medveten om att en annan avdelning beviljat högre bullergräns åt storföretagen. Den ene visste inte vad den andre gjorde men att få rätsida på en sådan sak och kräva likhet inför lagen överstiger de flestas förmåga. Kommunerna När vi nu kommit ända ner på kommunnivå tycker man att det borde vara enklare att få rätt eller gehör när man tycker något blivit fel. Så är det knappast ens om det handlar om företag som ju ofta kommunerna vill ha i kommunen. Men makt, paragrafer och prestige finns 87

5 här på samma sätt som hos högre instanser. Ta exempelvis miljönämnden i kommunen. När en ny regel kommer till lagstiftningen är den i regel lika otydlig som det mesta annat i lagstiftningsväg. För att lära sig åker ofta representanter för kommuner och Länsstyrelser på kurs för att lära sig tillämpningen. Eftersom det då visar sig att experterna ofta är oeniga om hur tolkningen av bestämmelsen skall ske blir följden den att olika tolkning görs i olika län och olika kommuner varför samma fråga bedöms olika på olika platser. I vissa fall som t ex bullergränser för ny industri lämnar myndigheten till kommunen att själv bedöma den gräns kommunen vill tillämpa men säger samtidigt att som riktvärde rekommenderar man 40 db. Utan att då fundera på detta tillämpar då kommunerna 40 db även om det innebär att ny industri slås ut eller inte kan etablera sig. Lite mera utredning som de är fria att göra kanske visat att t ex 44 db är fullt möjligt och industrin därför kunde ha etablerats. Men så blir det när engagemanget är noll och riktvärden får styra även om de kan frångås utan problem och behålla industrin. Betänk att en nyetablerad industri med kravet 40 db vid tomtgräns till närmaste bostadshus alltså inte får bullra mer än det nyaste nya kylskåp från Electrolux tillåts göra inne i köket i samma bostadshus. En annan sak i kommunsammanhang är den översiktsplan som kommunerna i regel har. Denna plan är till för som det står för att kommunen, företagen och invånarna i kommunen skall veta vad som långsiktigt planeras. När du vill bygga ett hus eller etablera ett företag rådfrågas alltid den långsiktiga översiktsplanen och du får klart veta om det finns några framtida störningsmoment som kan etableras i anslutning till den plats du väljer. Detta verkar ju vettigt och logiskt och bra för alla som då vet vad man har att rätta sig efter. Tror man för så är det inte alls. I Lidköping har översiktsplanen de senaste ca 35 åren sett likadan ut när det gäller framtida förbifart för en riksväg. All byggnation och etableringar har skett med denna översiktsplan som rättesnöre och kommunens tjänstemän har uttalat sig med utgångsläge från denna plan. Detta fungerade fram tills den dag nyligen när kommunalrådet fick för sig att etablera ett industriområde i anslutning till flygfältet och beslöt att ändra sträckningen på den väg som i 35 år utgjort själva grunden i allas planering. Så lita på en kommun är förenat med lika stora risker som att lita på någon myndighet eller annan offentlig organisation. Almi Låt oss ägna några ord också till Almi. Den nya regeringen anslog i april mera pengar till Almi för att stötta företag med mera kapital som skall slussas ut via Almi. Med denna åtgärd måste man starkt ifrågasätta den nya regeringens kompetens. Före valet tillfrågade jag alliansen om de var villiga att stödja att det i Sverige infördes samma företagsfinansieringssystem som nu finns i Finland och andra länder. Det går ut på att staten övertar riskdelen på de företagslån som lånas ut av bankerna och som blivit en succé där det etablerats. Alliansen svarade då enhälligt ja på frågan medan Socialdemokraterna vidhöll att Almi fungerade bra och de ville slussa ut mera pengar till företagen den vägen. Nu har alltså den nya regeringen tvärvänt och låter Almi sköta denna viktiga uppgift som man inte lyckats med under alla år. Hittills har jag inte träffat någon som prisat Almi, däremot många som anser att Almi är en organisation utan värde. Det räcker med att de finns till för att livet för en företagare skall bli mera komplicerat. Bara det krav man oftast har att det skall finnas en bank med i bilden för att de skall gå in med lån ställer till problem. När sedan räntesatsen man tillämpar är dubbelt mot en bank eller leasingbolag blir det ju skrattretande när staten skall stödja företagens kapitalbehov via Almi. Det rätta ur kapitalförsörjningssynpunkt enligt min åsikt vore att lägga ner Almi samt införa förlustgaranti för företagslån via bankerna där staten tar 88

6 risken. Då skulle vi få ett system där vi slipper räddhågade kreditgivare på bankerna och där de säkerheter som kan lämnas blev värda någonting eftersom staten ligger bakom och styr. I Finland lär det vara så att trots mångdubbelt flera beviljade lån enligt denna modell är kreditförlusterna en bråkdel av de förluster Almi redovisar. Dessutom ges dessa lån till vettiga räntor i relation till Almi. Finns något positivt att notera? Efter allt eländes elände som jag kunnat konstatera kan inträffa på de tidigare sidorna ser jag en positiv trend för oss företagare bortsett från att konjunkturen är bra och allt rullar på för de flesta. Leasing Det positiva som inträffat på senare år är att leasingbolagen fått luft under vingarna igen. Senast det begav sig var ju när bankerna i sin iver att tjäna pengar på 80-talet kringgick lagstiftningen och bildade leasingbolag för att få vara med och tjäna pengar genom att finansiera lös egendom utan att gå vägen via företagsinteckningar. Då som nu var det snålt om företagskrediter därför att bankernas utlånare tjänade mera på att toppbelåna fastigheter de ofta inte ens sett och hade provision på utlånat belopp. Då var företagsfinansiering också bara besvärlig och ofta handlade det om blygsam utlåning jämfört med fastigheter som ibland bytte ägare flera gånger om dagen till allt högre belopp. Men så kom leasing som ett enkelt alternativ där pengar kunde tjänas på hög ränta som var omkring 18-20%. Allt spädde på inflationen och värst bland alla var bankerna som lånade ut utan sans och balans. När kraschen kom i början av 90-talet skyllde man ifrån sig på allt och speciellt på alla låntagare och sedan var det slut på det roliga och Sverige gick en mörk tid till mötes som varade i ca 10 år. När nu leasingaffärerna återkom för några år sedan i större skala gäller helt nya regler. Räntorna är mycket rimliga och ungefär som vanlig bankränta. Objektet borgar för sig själv och finansiering via leasing har blivit rumsren och en vanlig företagsform. Utan att överdriva kan man påstå att utan leasingbolagen skulle inte den högkonjunktur vi upplever idag fått fart. Visserligen är bankernas leasingbolag med och finansierar och de privata leasingbolagen avlyfter sina kontrakt hos bankerna men i detta fall skall man tänka sig för. När du finansierar via din egen banks leasingbolag löper du en stor risk. Den leasing du tar den vägen räknas nämligen in i ditt totalengagemang vilket innebär att du snabbt kan komma upp till det belopp som är din limit eller maxbelopp som banken har för din räkning. Sedan är det ofta stopp och du kan få problem med andra angelägna krediter. Ett gott råd är därför att leasa gärna hos en banks leasingbolag men inte hos din egen banks leasingbolag. Om du leasar hos ett privat leasingbolag kräv gärna att de inte lyfter av hos den bank där du har dina övriga affärer för då kan du vara tillbaka på ruta ett igen. Noterat Läste häromdagen att facket för tjänstemän i statliga verk protesterade mot att antal et anställda skulle minskas och man menade att servicen till allmänheten allvarligt skulle försämras. Vilken service? Den enda service som hittills tillhandahållits är väl att man haft resurser till att detaljövervaka företagen? Troligen blir enda resultatet av mindre bemanning på verk och myndigheter av olika slag att företagen finge jobba mer i lugn och ro. PS. Vid genomläsning ser jag att en ändring skett hos Kronofogden. Numera erhåller privatpersoner och därmed också enskilda firmor en förfrågan om det inlämnade kravet godkänns av vederbörande innan registrering. Detta är ju ett steg i rätt riktning, men för bolag gäller inte denna förfrågan, utan de registreras och lämnas ut till kreditupplysningsföretagen utan kontroll av om kravet är verklighetsförankrat eller ej. Text: Roland Götblad 89

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1 AVSNITT 3 Koll på cashen 1 Ordlista Avgift en ersättning som du betalar kreditgivaren för att få låna pengar. Den täcker de kostnader kreditgivaren har för att låna ut pengar till dig, till exempel kreditprövning

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5 Kusinen eller banken? Finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund Ahmet Önal, Farbod Rezania september 2007 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning......................................................

Läs mer

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Lagutskottet Riksdagen 100 12 STOCKHOLM 2003-03-04 Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Regeringen har nu lagt en proposition om nya förmånsrättsregler som i stor utsträckning grundas

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde hos överförmyndarnämnden

Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde hos överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige 2009 10 26 173 416 2010 04 26 67 151 Kommunstyrelsen 2010 04 12 84 198 Arbets och personalutskottet 2010 03 15 48 102 Dnr 09.646 008 oktkf22 Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) Målnummer: Ö1721-06 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-10-24 Rubrik: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara.

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara. 38 fyra jag- du Den kommunikativa nyckeln jag och du innebär att ha förståelse för att jag ansvarar, tänker och tycker för mig. Jag står för mina egna tankar och åsikter. Jag låter dig vara och respekterar

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979)

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr:

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor)

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor) Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-01-12 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28 DNR 106-636/2004 Till Socialtjänstnämnden Ett

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Funderingar kring konsultjobb Postad av William - 27 apr :47

Funderingar kring konsultjobb Postad av William - 27 apr :47 Funderingar kring konsultjobb Postad av William - 27 apr 2015 16:47 Hej! Vill först och främst säga att detta är mina vilda funderingar och är intresserad av input och jag är beredd på att bli idiotförklarad

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Teknonomi Tema Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Vecka 42-47, 2008 Mål för temat: Teknik: Du ska kunna bygga en konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande samt kunna beskriva hur

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer