Frågor och svar om Custodia Credit AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om Custodia Credit AB"

Transkript

1 Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad ) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten (Nytt ) 4. Ny ägare till Custodia? ( ) 5. Ny styrelse och VD (Uppdaterat ) 6. Insättningar hos Custodia (Uppdaterat ) 7. Uttag från konto 8. Statlig insättningsgaranti 9. Krediter, borgen och andra säkerheter (Uppdaterad ) 10. Hur kontaktar jag Custodia? 11. Jag kommer inte i kontakt med Custodia, vad gör jag? 12. Vad innebär avslaget av ägarprövningen? ( ) 13. Varför gav FI inte tillstånd till nya ägare? ( ) 14. Hur ser det ut hos andra företag? Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE Stockholm [Sveavägen 167] Tel Fax Custodia Credit AB är ett så kallat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget bedriver bland annat utlåningsverksamhet och erbjuder allmänheten att sätta in pengar på olika konton. Denna verksamhet kräver tillstånd av FI, och kallas för finansieringsrörelse. 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad ) Den 27 januari 2006 beslutade FI att återkalla Custodias tillstånd att driva finansieringsrörelse. Beslutet gällde med omedelbar verkan. I det här fallet innebar återkallelsen av tillståndet att företaget förbjöds att fortsätta att ta emot inlåning och ge krediter. Verksamheten skulle avvecklas inom sex månader. Företaget överklagade FI:s beslut till Länsrätten. Den 27 april 2006 avslog Länsrätten Custodias överklagan. Företaget överklagade Länsrättens dom till Kammarrätten. Se 3 nedan vad detta innebär. (Nytt ) 2. Vad var skälet till FI:s beslut?

2 Företaget har brister i sin interna styrning och kontroll samt har brister i hanteringen av krediter. Det handlar inte om företagets hantering av sin inlåningsverksamhet, men eftersom företagets tillstånd omfattar både kreditgivning och inlåning påverkas båda dessa verksamheter. Beslutet finns i sin helhet på 3. Överklagan till Kammarrätten (Nytt ) Länsrättens dom innebar att företaget skulle avveckla verksamheten inom sex månader från att domen blev bindande (vann lagakraft). Vid en avveckling ska alla fordringar som företaget har krävas in och de skulder som företaget har betalas. Custodia överklagade domen till Kammarrätten. Kammarrätten beslutade att ta upp ärendet. Länsrättens dom blev därför aldrig bindande för Custodia. Avvecklingsprocessen med de tidigare angivna datumen gäller därför inte längre. Företaget ska dock fortsätta göra utbetalningar till de kontokunder som har begärt uttag. I dagsläget är det inte känt när Kammarrättens dom kan förväntas komma. 4. Ny ägare till Custodia? ( ) Custodia uppger att det förs diskussioner om en ny ägare i företaget. Frågor om dessa diskussioner måste besvaras av Custodia. Vid förvärv av aktier i ett företag under FI:s tillsyn och som medför ett kvalificerat innehav av aktier, ska en ansökan om tillstånd före förvärvet lämnas till FI. Tillstånd beviljas genom en ägarprövning. På motsvarande sätt ska förändringar i ledningen hos en kvalificerad ägare prövas genom en ledningsprövning. De avtal som du har med Custodia gäller även om det blir en ny ägare i företaget. Den 25 april 2006 avslogs ansökan om ny ägare. Se avsnitten 12 och 13 nedan, samt beslutet på ( ) 5. Ny styrelse och VD (Uppdaterat ) Ny styrelse (tre ledamöter) och ny VD är registrerade hos Bolagsverket. Finansinspektionen har påbörjat ledningsprövning.

3 6. Insättningar hos Custodia (Uppdaterat ) Länsrättens dom den 27 april 2006 innebär att Custodia inte får ta emot nya insättningar. Kammarrätten har inte gett tillstånd till Custodia att ta emot nya insättningar under överklagandeprocessen. (Nytt ) Beträffande den statliga insättningsgarantin, se informationen på Insättningsgarantinämnden. 7. Uttag från konto Finansinspektionens beslut medför ingen förändring av de avtalsvillkor som gäller mellan Custodia och deras kunder. Med andra ord ska uttag ske på sådant sätt som anges i villkoren. Enligt den information som finns tillgänglig på företagets webbplats sker uttag genom anmälan om det på företagets webbplats. Hur snabbt utbetalningar ska genomföras är i grunden en avtalsfråga och ska därför besvaras av Custodia. Finansinspektionen rekommenderar att ett överföringsuppdrag bör genomföras på ett snabbt och säkert sätt, och att företagen skriftligen bör informera kunden om den tidsåtgång som de vanligtvis tillämpar för att genomföra överföringsuppdrag till annat konto. Frågor om när utbetalningar kommer att göras måste också besvaras av Custodia. Under rubriken Konsument på Finansinspektionens hemsidor finns information för den som är missnöjd med ett företag. Konsument - Finansinspektionen 8. Statlig insättningsgaranti Om ett företag med tillstånd att bedriva finansieringsrörelse skulle försättas i konkurs aktualiseras den statliga insättningsgarantin. Garantin omfattar insättningar som kan tas ut med kort varsel (30 dagar) upp till ett belopp om kr, d.v.s. obundet sparande upp till detta belopp. Vid en eventuell konkurs tar Insättningsgarantinämnden, IGN, vid och hanterar utbetalning av de medel som omfattas av garantin. För mer information, se IGN:s webbplats Insättningsgarantinämnden. 9. Krediter, borgen och andra säkerheter (Uppdaterad ) Länsrättens dom den 27 april 2006 innebär att Custodia inte får lämna nya krediter. Kammarrätten har inte gett tillstånd till Custodia att ge nya krediter under överklagandeprocessen. (Nytt ) För att få in kapital kan företaget välja att sälja lånet till ett annat företag. Då löper lånet vidare enligt ditt nuvarande låneavtal och det enda som händer är att du får betala till den nya långivaren. Om lånet inte har en avtalad förfallodag, d.v.s. att det är obundet, kan Custodia istället säga upp det till återbetalning.

4 Bundna krediter kan som huvudregel bara sägas upp till den avtalade lånetidens slut. Företagskrediter krediten kan sägas upp i förtid om det finns angivet i avtalet. Konsumentkrediter någon rätt att säga upp avtalet i förtid finns inte. En säkerhet följer normalt själva lånet. Om låntagaren inte kan betala kan säkerheten tas i anspråk. En borgensman berörs bara om lånet sägs upp, och vanligen endast om låntagaren då inte kan betala. 10. Hur kontaktar jag Custodia? Företagets kundtjänst nås via e-post: telefon: eller via fax: , eller Custodia AB 11. Jag kommer inte i kontakt med Custodia, vad gör jag? Du är tyvärr hänvisad till de kontaktvägar som företaget själv anger. Se rubrik 10. Läs också på Finansinspektionens hemsidor Konsument - Finansinspektionen. 12. Vad innebär avslaget av ägarprövningen? ( ) För kontohavare innebär avslaget att möjligheten att snabbt få insatta pengar utbetalda inte har förändrats mot tidigare. Det är osäkert om situationen på kort sikt skulle ha varit annorlunda om tillstånd hade lämnats. Vid ägarprövningen har det inte kunnat klargöras om, hur och när pengar skulle tillföras Custodia. Sökanden kan inkomma med en ny ansökan om ägarprövning, för att på nytt få saken prövad av FI. De kan även överklaga FI:s beslut. 13. Varför gav FI inte tillstånd till nya ägare? ( ) En orsak till att ett godkännande till nya ägare inte lämnades, är att FI inte har fått tillräcklig information om vem eller vilka som ska äga Custodia. Vid en ägarprövning är det viktigt att FI kan avgöra om nya ägare på ett sunt sätt kommer att bidra till företagets verksamhet eller inte. Det har inte kunnat göras. En annan orsak är det inte kunnat klargöras om, hur och när pengar skulle tillföras Custodia. Läs beslutet på

5 14. Hur ser det ut hos andra företag? Finansinspektionen bedriver en kontinuerlig tillsyn över företagen. Det har inte framkommit att det skulle finnas liknande brister i andra kreditmarknadsbolag. Tillsyn av företag sker genom flera olika metoder. Företagen har en regelbunden rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen. Vi besöker företag för att kontrollera rutiner och hur verksamheten fungerar. En viktig informationskälla är också allmänheten som ger oss signaler när de anser att något är fel hos företagen. Finansinspektionen svarar inte på frågor om pågående tillsynsärenden. De beslut om sanktioner som fattas av FI är dock offentliga, och finns på FI:s hemsida FI-sanktioner - Finansinspektionen.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse 2006-01-27 BESLUT Styrelsen för FI Dnr 05-7456-309 Custodia Credit AB (publ) Amiralsgatan 17 211 55 MALMÖ Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse Finansinspektionens beslut 1. Med stöd

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Information om Pareto Securities AB och vår verksamhet

Information om Pareto Securities AB och vår verksamhet och vår verksamhet Bolagsnamn: Pareto Securities AB ( Pareto Securities ) Organisationsnummer: 556206-8956 Bolagets säte: Stockholm, Sverige Adress: Box 7415 Stortorget 13 103 91 Stockholm 211 22 Malmö

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer