Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012"

Transkript

1 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212

2 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar i riket (sektor) 6. Personalomsättning 7. Rekryteringsbehov Rekryteringsbehov i riket Rekryteringsbehov i riket (sektor) Rekryteringsbehov i riket totalt 9. Kompetens- & utbildningsbehov Kompetensbrist - kritiskt i riket (sektor) 36 månader Utbildningsbehovet i riket 36 månader Utbildningsbehov sektor (riket) Utbildningsbehov geografiskt 11. Slutsatser Marknadsföra branschen, kompetensutveckla personalen, utbilda ungdomar, och skräddarsydda utbildningar - det är nyckelfrågorna för framtiden. Jonas Gustavsson VD - Fasticon Kompetens 2

3 Sammanfattning Det har länge debatterats om fastighetsbranschens stora pensionsavgångar samt den svaga återväxten med bland annat ett vikande intresse för fastighetsutbildningar från våra ungdomar. De kommande pensionsavgångarna, under närmaste 12-månadersperioden, uppgår till 3 personer eller 5,5 % och vi närmar oss toppen på den så kallade puckeln. Därefter, under kommande 36-månadersperiod kommer 6 7 personer eller 11,4 % gå i pension. Inom offentliga sektorn bedömer man att 2 1 personer eller 8,5 % kommer att gå i pension de närmaste 36 månaderna, vilket innebär 8,5 % av den totala personalstyrkan. 1 1 personer bedöms gå i pension de kommande 12 månaderna, vilket innebär 4,41 %. Precis som Kompetensbarometern 211 visade så finns det ett fortsatt behov av rekrytering och utbildning av chefer, men även ett uttalat behov av personal inom förvaltningssektorn, och som tidigare visat ett behov av projektledare i fastighetsbranschen samt personal inom drift och teknisk förvaltning. Projektledare är en stor utmaning då de tenderar att röra sig över branschgränserna. 2 % av branschens cirka 7 chefer har under kommande 36-månadersperiod ett väsentligt kompetensutvecklingsbehov. Många av branschens chefer har eller förväntas pensioneras inom den närmaste treårsperioden, varpå efterträdarnas kompetens måste stärkas. Yngre och nya chefer behöver stöd och bollplank. Mentorskap kan vara ett bra sätt att engagera våra 4-taliser i erfarenhetsåterkoppling. Sammantaget är rekryteringsbehovet stort och överstiger antalet pensionsavgångar. Andra närliggande branscher lockar och vi måste bli mycket bättre på att marknadsföra branschen både internt och externt för att kunna säkerställa kompetenstillförseln. Employer branding/ intern varumärkesprofilering kommer att vara en framtida nyckelfråga. 3

4 Bakgrund Precis som i andra branscher finns det ett stort behov av att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. I årets barometer har vi följt upp resultatet från föregående år samt utvecklat undersökningen något. Förutom återkommande frågor såsom pensionsavgångar, rekryterings- och kompetensbehov har vi utökat undersökningen med utbildningsbehovet i branschen. Kompetensbarometern 212 är mer omfattande än fjolårets undersökning. Genom en mer detaljerad frågeställning är svaren mer precisa och det är betydligt fler som svarat på undersökningen i år än tidigare. Syfte & metod Syftet med undersökningen är att kartlägga fastighetsbranschens behov av kompetens, på framförallt kort sikt, samt att uppskatta behovet av kompetensförsörjning. Vi har frågat företagen om deras behov kring pensionsavgångar, rekrytering, kompetenutveckling och utbildningsinsatser. I analysarbetet har vi även vägt in jämförelsen mellan offentlig och privat sektor samt storstads- och glesbygdsregioner. Undersökningen är ej statistiskt säkerställd men utvisar en tydlig trend utifrån vår frågeställning. Urvalsram Brett urval i branschens olika segment i privat och offentlig sektor, i hela Sverige. Data och grafer som visas är baserade på Statistiska centralbyråns statistik över antalet anställda i fastighetsbranschen, personer, denna siffra torde dock vara högre då man missat verksamheter som ej har fastigheter som kärnverksamhet. Metod Undersökningen skickades sammanlagt ut till företag i privat och offentlig sektor, i fastighetsbranschen. De svarande representerar företag med motsvarande medarbetare och utfallet har sedan skalats upp för att representera hela branschen. Undersökningen har genomförts digitalt under perioden 15 juni 15 juli 212. et svarande personer: 243 svarande företag representerade: 214 anställda i branschen: (enligt Statistiska centralbyrån) Frågor om undersökningen tas emot av Sofie Samrell, eller

5 Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket (FU -9) (FU -9) Pensionsavgångar i riket (geografisk) Storstad 36 mån 12 mån Glesbygd, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, % 5

6 Pensionsavgångar forts. Pensionsavgångar i riket (sektor) Offentlig 36 mån 12 mån Privat, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, % Personalomsättning Personalomsättning totalt Glesbygd Personalomsättning Storstad Personalomsättning 6

7 Rekryteringsbehov Rekryteringsbehov i riket totalt mån 36 mån Rekryteringsbehov i riket (geografiskt) Storstad Glesbygd 7

8 Rekryteringsbehov forts. Pensionsavgångar Rekryteringsbehov riket i (sektor) riket (sektor) Offentlig 36 mån 12 mån Privat, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, % 8

9 Kompetens- & utbildningsbehov % Kritisk kompetensbrist riket (36 mån) Kompetensbrist - kritiskt i riket (sektor) 36 månader mån 36 mån Utbildningsbehovet i riket 12 månader Riket 9

10 Kompetens- & utbildningsbehov forts. Utbildningsbehov sektor (riket) Privat Offentlig Utbildningsbehov geografiskt Storstad Glesbygd 1

11 Slutsatser Fånga kompetensen Undersökningen visar att vi snart har nått toppen av pensionspuckeln. De största pensionsavgångarna sker under åren , för att successivt därefter trappas ner under kommande 36 månader. Kompetensen på marknaden kommer ej att vara tillräcklig och det är därför avgörande att vi tillvaratar den gedigna kompetens och erfarenhet som våra 4-talister besitter. Vi måste fånga upp och sysselsätta både ungdomar och inflyttad kompetens genom validering och kompetensanpassning. Brist på ledningskompetens En fråga som inte belysts i branschen tidigare, är bristen på erfarna chefer och ledare. Många av våra yngre chefer sitter i nya roller och behöver tid för kompetensutveckling. Bristen torde bland annat bero på pensionsavgångarna men även på branschens oförmåga att rekrytera chefer externt från andra branscher och samtidigt utveckla talanger till chefer internt i verksamheten genom så kallade karriärprogram. Behovet är förvånansvärt stort inom den privata sektorn, i storstadsregionerna. Fasticon har noterat, i sina rekryteringsprocesser, en trend i att man byter jobb med tydligt tätare intervaller än tidigare, något som också påverkar behovet av nya chefer. Fortsatt allmän kompetensbrist Sammantaget ser vi, liksom tidigare år en fortsatt kompetensbrist inom förvaltningsområdet. Behovet av välutbildade förvaltare, projektledare, ingenjörer och tekniker kommer även fortsättningsvis att vara stort. Behovet av förvaltningsspecialister är som störst i landets storstadsregioner samt inom offentlig sektor. Utveckla & stimulera medarbetare Att vi tappar kompetens till närliggande branscher är klart. Detta delvis på grund av branschens bristande varumärkesprofilering/employer branding, det vill säga vi har svårt att behålla arbetskraften i branschen. I dagsläget har företagen svårt att hålla kvar och attrahera sina medarbetare, varvid personalomsättningen ökar. Kostnaden för en nyrekrytering är hög, generellt bedöms den till 5 kronor, och att utveckla och behålla personal i företaget är billigare än att nyrekrytera. Detta är lika mycket en branschfråga som en arbetsgivarfråga. Att stimulera sina medarbetare är lika aktuellt och viktigt i glesbygds- som i storstadsregionerna. Branschens personalomsättning ökar eller minskar! Fasticon har sett en tydlig trend under 2-talet, att personalomsättningen ökar i samband med rekryteringar. Detta är mycket motsägelsefullt i relation till de svar som ligger till grund för undersökningen, som visar på en mycket låg personalomsättning om cirka 2,4 %. Ungdomar framtidens kompetens! Gång på gång får vi alarmerande siffror och rapporter, från bland annat Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, om ett vikande intresse för fastighetsrelaterade gymnasieutbildningar. Branschens kompetensbrister ställer stora krav och ett hårt tryck på att de få sökande till gymnasieprogrammen fullföljer sin utbildning och att programmen inte läggs ner på grund av vikande intresse. Branschen måste även här bli bättre på att marknadsföra sig mot samhälle, skola och idrottsföreningar. Hur går vi vidare? För att klara den stora kompetensutmaningen och de kommande rekryteringsbehoven vi står inför så måste vi spetsa och profilera branschen på ett smartare och aggressivare sätt. Vi måste även fortsättningsvis erbjuda attraktiva utbildningar och attraktiva arbetsplatser som både tillvaratar och utvecklar sin personal med mångfald. En möjlighet är att utbilda i egen regi som spar tid och resor, branschen måste även stödja företagen med anpassade utbildningar. Vi måste attrahera kompetens från närliggande branscher och ta tillvara på inflyttad kompetens. Framförallt måste vi, på kort sikt, ta tillvara på den inneboende kompetensen hos våra 4-talister, de som går i pension nu, framtidens mentorer och konsulter. Marknadsföra branschen, utbilda ungdomar, kompetensutveckla personalen och skräddarsydda utbildningar - det är nyckelfrågorna för framtiden. 11

12 Vi kan fastigheter kontakta oss: i samarbete med

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer