Fastighetsbranschens rekryteringsbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021"

Transkript

1 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning 3. Pensionsavgångar, , Rekryteringsbehov, , Sammanfattning och slutsatser

3 SYFTE & METOD Som ett första steg i att fånga fastighetsbranschens rekryteringsbehov på kort och lång sikt har Utbildningsnämnden genomfört föreliggande undersökning och GAP-analys. En heltäckande kartläggning av fastighetsbranschens kompetens- och rekryteringsbehov kan naturligtvis endast genomföras om samtliga fastighetsföretag tillfrågas och deltar i enkäten. Föreliggande undersökning gör inga anspråk på att vara heltäckande, istället har ett urval fastighetsföretag valts ut att besvara enkäten, i syfte att få en aktuell bild över nuläge och framtid. Yrkesnomenklaturutredningen från 2005 är basen i Utbildningsnämndens arbete med att säkerställa att framtidens fastighetsanställda har rätt kompetens. Det är dessa sex yrkesroller som kartlagts i föreliggande GAP-analys. För att resultaten skall tjäna som meningsfulla indikatorer har urvalet av företag gjorts med hänsyn till geografisk spridning samt spridning mellan små och stora aktörer. Studien genomfördes som en webbaserad enkät mellan den 12 juni 1 augusti Undersökningen som bestod av 31 frågor tillskickades totalt 761 mottagare och besvarades av 122 respondenter. Totalt speglar resultaten rekryteringsläget på 80 fastighetsbolag från nord till syd, från storstäder till landsorter och från stora till små.

4 BAKGRUNDSBESKRIVNING Antalet förvärvsarbetande i fastighetsbolag-/förvaltning var år 2005 ( exkl lokalvårdare) enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Av dessa var (17,8 %) 60 år eller äldre och uppnår således 65 års ålder senast 2010, (se diagram nedan). Dessa siffror ger stöd åt resultaten i föreliggande GAP-analys vilken visar att drygt var femte medarbetare lämnar fastighetsbranschen, i genomsnitt, inom de närmaste 3 åren Andelen som uppnår 65 års ålder under perioden är avsevärt större i fastighetsbolag-/förvaltning (29,2 %) än i övriga byggsektorn (21,4 %) (se tabell nedan). Förvärvsarbetande i åldern år samt därav i byggsektorn respektive fastighetsbolag/-förvaltning. År Förvärvsarbetande i fastighetsbolag/-förvaltning Fördelning efter ålderkohorter. Antal Källa: SCB, BI Källa: SCB

5 BAKGRUNDSBESKRIVNING Geografisk spridning av medverkande företag i undersökningen Fråga: Vilken/vilka region(er) ingår ditt företag i? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% (n=122) Väst Syd Mälardalen Norrland Annan

6 BAKGRUNDSBESKRIVNING Andel tillfrågade företag i undersökningen med aktuella yrkesroller Fråga: Har ditt företag idag anställda? Fastighetsskötare 55% Fastighetsvårdare 14% Fastighetstekniker 61% Fastighetsvärdar 38% Fastighetsingenjörer 57% Fastighetsförvaltare 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 BRANSCHENS PENSIONSAVGÅNGAR Inom samtliga kartlagda yrkesroller handlar det på kort sikt (fram t o m 2011) om rejäla tapp I genomsnitt går var femte till var fjärde medarbetare i pension inom 3 år Minst är avgångarna bland lokalvårdare, 16 procent På lång sikt (fram to m 2021) går 3 av 5 medarbetare i pension Störst på lång sikt är de prognostiserade avgångarna bland fastighetstekniker, 81 procent.

8 PENSIONSAVGÅNGAR, PÅ KORT SIKT Andel medarbetare som går i pension, på kort sikt Fråga: Hur många går i pension mellan år ? Fastighetsskötare 26% Fastighetsvårdare 16% Fastighetstekniker 19% Fastighetsvärdar 21% Fastighetsingenjörer 23% Fastighetsförvaltare 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9 PENSIONSAVGÅNGAR, PÅ LÅNG SIKT Andel medarbetare som går i pension, på lång sikt Fråga: Hur många går i pension mellan år ? Fastighetsskötare 76% Fastighetsvårdare 36% Fastighetstekniker 81% Fastighetsvärdar 65% Fastighetsingenjörer 67% Fastighetsförvaltare 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV Varje medarbetare som går i pension vill företagen i undersökningen ersätta med i genomsnitt minst en (1) ny medarbetare. Störst är det uppskattade rekryteringsbehovet av förvaltare, 2,08 nyrekryterade per pensionerad befattningshavare, t o m Näst störst är behovet av tekniker, 1,81 nyrekryterade per pensionerad befattningshavare, t o m På lång sikt är behovet störst av förvaltare och ingenjörer, varje pensionsavgång bedömer företagen måste kompenseras med 1,5 ny medarbetare.

11 REKRYTERINGSBEHOV, PÅ KORT SIKT Uppskattat behov av att nyanställa, för varje pensionsavgång Fråga: Uppskattat rekryteringsbehov av ? Fastighetsskötare 1,08 Fastighetsvårdare 1,03 Fastighetstekniker 1,81 Fastighetsvärdar 1,37 Fastighetsingenjörer 1,71 Fastighetsförvaltare 2,08 0 0,5 1,0 1,5 2,0

12 REKRYTERINGSBEHOV, PÅ LÅNG SIKT Uppskattat behov av att nyanställa, för varje pensionsavgång Fråga: Uppskattat rekryteringsbehov av ? Fastighetsskötare 0,97 Fastighetsvårdare 1,08 Fastighetstekniker 0,98 Fastighetsvärdar 1,22 Fastighetsingenjörer 1,53 Fastighetsförvaltare 1,50 0 0,5 1,0 1,5 2,0

13 SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Siffror från SCB samt denna GAP-analys pekar entydigt på att fastighetsbranschen tappar närmare medarbetare fram till år 2011, inräknat fastighetsvårdare, som ett resultat av kommande pensionsavgångar. Det motsvarar var femte medarbetare ett resultat av en demografisk puckel i gruppen åringar bland de sysselsatta i branschen en grupp som procentuellt mätt är märkbart större inom vår bransch än övriga jämförbara branscher. GAP-analysen visar också att företagen i branschen ser ett tydligt behov av att nyanställa för att kompensera för de stora pensionsavgångarna. För vissa yrkeskategorier, som till exempel tekniker, ingenjörer och förvaltare, överskrider till och med behovet av nyrekryteringar de kommande pensionsavgångarna. Sammantaget ger detta bilden av en bransch med ett både ett omfattande och akut kompetensförsörjningsbehov. Utbildningsnämnden har därför för avsikt att fortsatta verka som fastighetsbranschens gemensamma plattform för; att kvalitetssäkra utbildare-/utbildningar så att rätt kompetens tas fram att säkerställa ett tillfredsställande antal utbildningsplatser, på rätt plats i landet att öka antalet sökande till de utbildningar och yrken som branschen efterfrågar mest att marknadsföra branschen som attraktiv arbetsplats för framtidens medarbetare

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Pensionsgapet stort hos företagare Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat Fakta om undersökningen Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-28

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år

Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Sammanfattning: I denna rapport

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende. Erika Ekström FORSKNINGSRAPPORT 2001:3

Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende. Erika Ekström FORSKNINGSRAPPORT 2001:3 Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende Erika Ekström FORSKNINGSRAPPORT 2001:3 Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende av Erika Ekström 2001-05-29 Sammanfattning I rådande högkonjunktur kommer det ofta signaler

Läs mer

Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre

Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Rapport 29:5 R Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Ett planeringsunderlag inför läsåret 29/ Högskoleverket Luntmakargatan 3 Box 785, 3 99 Stockholm tfn 8-563 85 fax 8-563 85 5 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

prognos arbetsmarknad jönköpings län

prognos arbetsmarknad jönköpings län prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6

Läs mer

Personalenkät 2012 KORTVERSION

Personalenkät 2012 KORTVERSION Personalenkät 2012 KORTVERSION 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 - kortversion Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland

Läs mer