Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)"

Transkript

1 Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon E-post 1 (5) Kompetens har ingen färg: rekrytera kompetensen! Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering har tagit initiativ till ett handlingsprogram för att göra organisationer i Stockholmsregionen mer mångfaldsorienterade. För att sätta igång utvecklingen har ett gemensamt initiativ tagits för ett ESF-projekt. Projektet syftar till att göra Stockholmsregionens arbetsgivare mer mångfaldsorienterade, för att få fler personer med utländsk bakgrund sysselsatta och för att bryta regionens arbetsmarknadssegregation. Målgruppen är offentliga, privata och ideella arbetsgivare, med fokus på ledning, chefer och HR-personer. Projektet strävar efter att åstadkomma en förändring både på individ- och ledningsnivå. Projektet bedrivs genom fem delprocesser/-projekt: 1. Diversity charter i Stockholm 2. Mångfaldsorientering: en strategisk utveckling 3. Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) 4. Valideringsknutpunkt 5. Nej till diskriminering i Stockholmsregionen! Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Projektägare/-samordnare: OpenEye Innovation AB Bakgrund Enligt både RUFS 2010 och ESF-planen för Stockholmsregionen föreligger uttalade behov av förnyelse och kompetensförstärkning. Det största antalet pensionsavgångar är att vänta inom den offentliga sektorn. Mot denna bakgrund är nödvändigheten att bl a genom annat förbättrade rekryteringsprocesser säkerställa utvecklings- och innovationskraft inom den offentliga sektorn tydlig. Förnyelse av offentliga verksamheter är redan idag på många områden högst aktuell och en stor utmaning. Offentlig verksamhet är sammansatt och reglerad och påverkas av ett antal faktorer. Vissa av dessa faktorer begränsar flexibilitet och nyskapande. Det

2 2 (5) finns faktorer som är lagstadgade villkor för offentlig verksamhet som skapats av statsmakterna eller huvudmän och som inte är påverkbara för verksamheternas egna aktörer. Andra faktorer, explicita eller implicita, är påverkbara. Frågan är hur de påverkbara faktorerna uppfattas och hur kompetens, tänkande och agerande inom verksamheterna möjliggör innovation. I detta delprojekt vill vi fokusera på att hitta ett eller flera områden som har ett behov av både utveckling och rekrytering. Analysen av dessa områden avser att synliggöra barriärer för innovation och att identifiera möjliga strategier för ökad innovationsgrad inom offentlig sektor. Grundidén bakom projektet är övertygelsen om att utvecklings- och innovationskraft i en organisation består av till stor del av förmågan att komma upp med många idéer i ett klimat som främjar olika perspektiv i samverkan. Mångfald är en allt större del av vårt samhälle och är rätt använd ett dokumenterat framgångsrikt sätt att öka idéutveckling och innovationskraft. Syfte Att kompetensutveckla HR-chefer och avdelningschefer inom offentlig verksamhet i att använda rekryteringsprocessen i syfte att genom mångfald öka förnyelsekapaciteten inom offentlig verksamhet. Inom områden med särskilda behov av kompetensförstärkning och utvecklingskraft vill vi utveckla en modell för att använda i rekryteringsprocessen. Projektet avser att utveckla denna modell som ett verktyg för nätverksbyggande och tidig matchning av kompetenser utvalda med mångfaldsfokus mot verksamheters behov. Modellen innehåller nätverksbyggande, idéutveckling och förpackning av idéer. Projektet har som huvudsyfte att öka kompetensen om hur mångfald kan bidra till utveckling runt en modell som ger flera mervärden: - Ökade möjligheter för arbetsgivaren att hitta kompetens som inte bara anställs som resurser att lära upp utan som direkt bidrar i gemensamma utvecklingsdiskussioner - Deltagande nyanlända och/eller arbetslösa engageras inom sitt kompetensområde och på sin kompetensnivå vilket ger: - Ökad anställningsbarhet av deltagare - Nätverk för deltagare mot arbetsgivare - Ökad stimulans till socialt entreprenörskap

3 3 (5) Mål December 2014: ska deltagande aktörer inom offentlig verksamhet ha testat modellen finns beskrivna exempel på hur verksamheter med uttalade behov av kompetensförstärkning och utveckling kan använda modellen ska fler personer med utländsk bakgrund blivit rekryterade som chefer och utvecklare inom områden med höga krav på nytänkande Aktivitetsplanering Mobilisering A1. Kartlägga deltagarnas gemensamma intressen Intervjuer med verksamhetschefer eller strategiska enheter, genomgång av strategier, program och rapporter. 150 timmar A2. Informera ytterligare potentiella deltagare i länet Vidtala kommuner och organisationer som kan tänkas dela samma utmaningar som befintliga deltagare för att bjuda in fler att bidra med perspektiv och se möjligheter med innovation och mångfald. Tid verksamhetsrepresentanter: 2 timmar per potentiell deltagare A3. Analysera rekryteringsbehov och befintliga strategier Samla information genom dokument och intervjuer om kompetensbehov samt hur strategier runt rekrytering ser ut. 80 timmar A4. Analysera utvecklingsbehov Identifiera och besluta ett fokusområde att göra det första projektet runt som grund för modellutvecklingen. 100 timmar A5. Förankring av mål för genomförandet Formulering och förankring av mål för genomförandet och modellutvecklingen.

4 4 (5) Tid verksamhetsrepresentanter: 2 timmar per deltagare A6. Identifiera kanaler för rekrytering av kompetenser Etablera relationer med rekryteringskanalerna A7. Rekrytera ett innovationsteam om 6-8 deltagare Profilbeskrivning, annonsering, anställningsintervjuer. 80 timmar A8. Upprätta policys för IP Se över bestämmelser och juridiska förutsättningar mellan individ och organisation. 20 timmar Juriststöd: Extern resurs A9. Genomförandeplan förankrad och beslutad Utveckling av detaljerad genomförandeplan, budget och avstämning och beslut. Tid verksamhetsrepresentanter: 2 timmar per deltagare Genomförande B1. Arbete med innovationsteam fas "Hear" Teamet fokuserar på inhämtning av kunskap, information, erfarenhetsbyte och inspiration genom fältstudier och andra aktiviteter. B2. Arbete med innovationsteam fas "Create" Teamet fokuserar på idéutveckling.

5 5 (5) B3. Arbete med innovationsteam fas "Deliver" Teamet förpackar de mest intressanta idéerna för implementation i befintliga eller nya verksamheter. B4. Modellutveckling och beskrivning Utveckla en beskrivning och form av handbok för hur arbetet kan ingå i en rekryteringsprocess och utvecklingsstrategisk satsning. 400 timmar B5. Utbildning Kompetensutveckling runt modellen. Från de 10 verksamheterna räknar vi med 10 personer från varje. Så ett 100-tal personer kommer få en grundlig utbildning av modellen. 250 timmar Tid verksamhetsrepresentanter: 80 timmar per deltagande verksamhet B6. Implementering och uppskalning av modell Modellen testas i något nytt sammanhang med ett nytt urval av deltagande organisationer timmar (750 tim) Tid verksamhetsrepresentanter: 100 timmar per deltagare B7. Uppföljning och utvärdering Tid utvärderingsresurs: Extern resurs

Workshop 15 juni Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering

Workshop 15 juni Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering Workshop 15 juni Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering Deltagare Belgin Fortaci, SE-banken Dag Bonke, Migrationsverket Dajana Mladenovic, Lectia Elisabeth Därth, Eductus Erik Dreborg,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Hotell Höga Kusten 2011-01-25 Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Att lära för lika rättigheter och möjligheter. En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet

Att lära för lika rättigheter och möjligheter. En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet Att lära för lika rättigheter och möjligheter En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet Några ord om oss Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper. Vårt

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge.

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. Färdplan mot målbild 2020 Skåne Nordost I Målbild 2020 Skåne Nordost ligger fokus

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Projektbeskrivning LC-KOMP

Projektbeskrivning LC-KOMP 2009-03-17 Projektbeskrivning LC-KOMP Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning Bakgrund slutsatser från förprojekteringen av projektet Under perioden januari mars 2009 har APeL Forskning och utveckling

Läs mer