Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m."

Transkript

1 VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT FÖRETAGET ÄR LÖNSAMT ÄVEN I FRAMTIDEN. DÄRFÖR ANVÄNDS OFTA STOR DEL AV VINSTEN TILL ATT UTVECKLA OCH STÄRKA FÖRETAGET. Läs mer på sid. 14 DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

2 Om SVENSKT NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Livskraftiga företag är en förutsättning för växande välstånd. Vi arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder närmare små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. På hittar du massor av nyttig information om näringslivet och våra samarbeten med skolan. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb. 2. Uppslaget VINST

3 Uppslaget Denna skrift handlar om vinstens betydelse för företagandet. Vad är vinst? Måste företagen gå med vinst och i så fall varför? Hur används vinsterna? Det är några frågeställningar som behandlas. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE INNEHÅLL VAD ÄR VINST? SVERIGE BEHÖVER FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG OM SVENSKT NÄRINGSLIV SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN VINST OCH RISK Adam Smith VINSTEN SOM VÄGVISARE HUR ANVÄNDS VINSTEN? VINSTEN SKAPAR TRYGGHET PÅ STADIUM DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE 3. Uppslaget VINST

4 SVERIGE BEHÖVER FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG Sverige är fullt av företag, och många av dem går bra. Framgångsrika företag är grunden för hela vårt välstånd. När företag går bra kan de växa, anställa och erbjuda bättre löner och arbetsvillkor. Framgångsrika företag tar fram nya varor och tjänster och sänker ofta priserna för konsumenterna. Och framgångsrika företag betalar stora summor i skatt. Inte bara genom bolags- och kapitalbeskattningen utan även genom arbetsgivaravgifter och inkomstskatter för de anställda. Skatterna finansierar sedan skola, sjukvård och mycket annat. Det moderna och rika liv som svenskar lever i dag är en följd av att näringslivet varit framgångsrikt och fortsätter att vara det. Om Sverige ska fortsätta att vara ett rikt land behöver vi också ha fler framgångsrika företag. Framgång kan mätas på olika sätt, men för företag är ett av de viktigaste måtten på framgång att gå med vinst. Själva definitionen av ett företag i lagboken är att det är en verksamhet som syftar till att skapa vinst. Och alla företag måste faktiskt gå med vinst, åtminstone på sikt. Företag som inte går med vinst går nämligen med förlust, och företag som går med förlust tvingas förr eller senare att lägga ner sin verksamhet. Utan vinst kan det alltså inte finnas några företag och inga jobb. Och utan företag och jobb skapas inget välstånd. Ändå är företagsvinster något som ofta kritiseras. Den här skriften handlar om företagens vinster. Den beskriver varför företagen måste gå med vinst, hur vinsten används, och hur företagens vinster kommer många grupper i samhället till del.

5 Ju större och mer framgångsrikt ett företag är, desto mer bidrar det till vårt välstånd 5. Uppslaget VINST

6 VAD ÄR VINST? VINST Intäkter kostnader = Vinst VINST ETT ORD MED FLERA BETYDELSER Det svenska ordet vinst kommer från början av tyskans gewinst, som är nära besläktat med gewinnen vinna på tyska. Gewinnen är ett gammalt germanskt ord, som ursprungligen betydde arbeta eller anstränga sig. I det moderna svenska språket kan ordet vinst ha flera olika betydelser. Vinst kan vara det pris = som vinnaren i en tävling eller i ett lotteri får. Sådana vinster kan till exempel vara medaljen i en idrottstävling eller teddybjörnen i ett tombolahjul. När det gäller företag och ekonomi har ordet vinst en annan innebörd. Vinst är de pengar ett företag eller en privatperson tjänar på att göra affärer. De pengar ett företag tjänar på att producera varor och tjänster är vinst. Likadant med de pengar en aktieägare tjänar då han eller hon säljer aktier, som har stigit i värde jämfört med när de köptes. VINST I ETT FÖRETAG Alla företag säljer något, antingen varor eller tjänster. Pengarna som ett företag får från sina kunder VINST = Subst. ~en, ~er 1. Ökning av tillgångarnas värde (för person eller företag) som uppkommit genom (vissa) affärshandlingar antingen vid enstaka tillfälle el. under viss period. / / 2. Värde som tilldelas vinnare i spel e.d., särskilt i lotteri men även i tävling etc.: vinstlott; högvinst: spelvinst. (Nationalencyklopedin) som betalning kallas intäkter. Företag som säljer mycket har alltså stora intäkter. Men intäkterna är inte samma sak som vinsten, för företag har också kostnader. Kostnader är allt som företaget måste betala för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Det kan vara lokalhyra, löner till anställda, råvaror och allt annat som behövs för att producera de varor eller tjänster som företaget säljer. Vinsten är det som blir kvar av intäkterna, efter det att alla kostnader är betalda. Ofta återinvesterar man en del av vinsten i företaget eller lägger undan för att gardera sig mot sämre tider. Motsatsen till vinst är förlust. Företag går med förlust om kostnaderna är större än intäkterna. Företaget gör alltså av med mer pengar än det får in. Istället för att det blir pengar över till ägarna, måste ägarna själva betala delar av företagets hyra, personalens löner och andra kostnader, eller hitta andra investerare alternativt låna pengar. FÖRLUST I BÖRJAN Det är vanligt att nya företag går med förlust i början. Företaget kan till exempel behöva lägga ner resurser på att utveckla produkter, betala för tillverkning och kanske göra en reklamkampanj. Under den perioden kan försäljningen vara väldigt liten, kanske ingen alls. Företaget går med förlust. När väl försäljningen kommit igång kan förlusten vändas till vinst, om allt går bra. Inget företag kan dock gå med förlust särskilt länge. Förr eller senare tar pengarna slut och då måste verksamheten läggas ner. Vinst är därför en förutsättning för att kunna driva ett företag. Att ett företag går med vinst är alltså en typ av trygghet. Om företag går med vinst så finns det pengar att ta av om något skulle hända, till exempel om råvarorna blir dyrare eller om man måste ställa om produktionen för att kunderna börjar efterfråga andra varor. Teoretiskt sett går det att tänka sig företag som varken gör vinst eller förlust där kostnader och intäkter är exakt lika stora. Men ett sådant företag blir också väldigt utsatt. Om försäljningen skulle minska lite grann skulle ägaren få det svårt att täcka kostnader som till exempel löner. VINSTEN VISAR ATT FÖRETAGET LYCKAS Vinst skapar inte bara trygghet, den visar också att företaget har lyckats med sin verksamhet. Om företaget går med vinst så har alla involverade tjänat på det företaget gör. Kunderna har fått en vara eller tjänst, som de tyckte var mer värd än pengarna de betalat (annars skulle de ju inte köpt den). De som arbetar i företaget har fått lön. Företaget har betalat alla sina leverantörer samt alla andra kostnader och det har också blivit pengar över till ägarna. Företag som går med förlust över tid gör någonting fel. Kunderna tycker inte att det är värt att betala för produkten. Produkten kanske inte är tillräckligt bra. Eller så kanske företaget har valt ett onödigt dyrt sätt att tillverka den på. 6. Uppslaget VINST

7 VINST TILL ÄGARE PENGAR IN FRÅN KUNDEN LÖN TILL ANSTÄLLDA SAMHÄLLE/SKATT RÅVAROR HYRA/LOKAL etc Clara har startat ett café. Innan hon kunde börja ta emot kunder var hon tvungen att hyra en lokal, köpa stolar och bord, degkavlar och mycket annat. Hon anställde också en person för att få hjälp i köket. Allt det kostade pengar. Det tog också ett tag innan kunderna upptäckte hur bra kaffet och bullarna var på Café Clara. Därför gick företaget med förlust i flera månader. Det var nervöst, för Clara visste inte hur länge hon skulle ha råd att betala för allt själv. När kunderna väl börjat hitta till caféet ökade intäkterna. Pengarna Clara får från kunderna går till att betala alla kostnader som hon har, till exempel den anställdas lön, hyra, mjöl, socker, smör och andra råvaror. Hon betalar också skatt. Vinsten är det som blir över. En del av vinsten använder Clara för att investera i företaget, som att köpa en ny ugn när den gamla gått sönder. En del betalar hon ut till sig själv. r UPPGIFTER 1 Känner du någon som driver ett företag? Vad tror du skulle hända med den personens företag om det går med vinst? Och om det går med förlust? 2 Vilken av vinstens funktioner tycker du verkar viktigast för ett företag? 7. Uppslaget VINST

8 SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN Människor har alltid handlat och försökt göra vinst. Alla samhällen har haft köpmän och marknader. Hur folk sett på vinster har dock varierat mycket. Olika religioner har haft olika syn på vinst genom historien. Under antiken, århundradena före vår tideräknings början, blomstrade handeln i Medelhavsområdet. Fenicier, karthager, greker och romare var alla flitiga handelsmän. Ofta bedrevs handeln och kommersen i templen. Prästerna upprättade kontrakt, standardiserade ADAM SMITH Det privata företagandet måste gynnas! ADAM SMITH Han var filosof, men arbetade också med astronomins historia, språkens uppkomst och släktskapen mellan dans, musik och poesi. Mest berömd har han blivit för sina tankar om den ekonomiska liberalismen. Smith brukar betraktas som nationalekonomins fader. Hans mest betydelsefulla verk var The Wealth of Nations, som kom Smith arbetade som professor i Glasgow, som generalkommissarie vid tullverket och som privatlärare åt en ung hertig. Han avled = vikter och mått, agerade bankirer och tillhandahöll lagerlokaler. Synen på vinst i antikens kommersiella tempel var helt annan än den som förmedlades av den kristna kyrkan under medeltiden. I Nya testamentet berättas om hur Jesus gick till templet och drev ut alla som köpte och sålde där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han sade till dem: Mitt hus skall kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste! I det medeltida Europa var den kristna kyrkan en betydelsefull maktfaktor. Kyrkan var rik, förfogade över enorma landområden och hade stort inflytande över människornas världsbild och tankesätt. Det var därför inte så konstigt att också ekonomiska fenomen, som vinst, betraktades ur ett religiöst perspektiv. DEN RÄTTVISA VINSTEN En av de mest inflytelserika tänkarna i 1200-talets Europa var munken Thomas av Aquino. Han bedömde fenomenet vinst utifrån Bibeln och sa att det inte var någon synd att en handelsman tog ut vinst, om bara priset var rättvist och om vinsten användes till det egna uppehället, till välgörenhet eller till sådant som kom alla i samhället till nytta. Vad ett rättvist pris är förklarade aldrig Thomas av Aquino, men i efterhand har det antagits att han menade det pris som gällde då flera handelsmän konkurrerade om att sälja samma vara och där varken tvång eller lurendrejeri förekom. För Thomas av Aquino var moral viktig också för människornas ekonomiska agerande. 8. Uppslaget VINST

9 VINSTEN OCH INDUSTRIALISERINGEN När ekonomierna i Europa växte och självhushållningen steg för steg övergavs, uppfattade allt fler att kyrkans moraliska förhållningssätt till vinst var föråldrat. Den gryende industrialiseringen banade väg för nya sätt att se på ekonomin och vinsten. Den filosof som kanske mest av alla har påverkat dagens syn på vinst är Adam Smith. Han levde i 1700-talets England där den tidiga industrialiseringen hade tagit fart. Adam Smith ansåg att det hos alla människor finns en medfödd drivkraft att sträva efter sitt eget bästa, och att det är något som bör bejakas. För Smith var varje människas egoistiska längtan efter rikedom en positiv drivkraft som ledde fram till det allmännas bästa. Smith menade till exempel att bagaren inte bakar bröd åt folket av sitt hjärtas godhet, utan för att själv kunna tjäna pengar. Om bagaren inte tillåts göra vinst, så kommer han inte anstränga sig för att baka bröd, och folket kommer att svälta. Smiths tankar har haft stor betydelse för hur vi ser på vinst och företagande i dag och många andra tänkare har inspirerats av honom. MARX KRITIK AV VINSTEN Mycket av den kritik som riktas mot företagens rätt till vinst har sitt ursprung hos den tyske filosofen Karl Marx. Han levde på 1800-talet och hade inspirerats av Adam Smith, men kom till helt andra slutsatser. Marx ansåg att kapitalisterna sög ut arbetarna. De levde ju på det arbete som arbetarna utförde. Han menade att detta var detsamma som slaveri och han drog slutsatsen att det privata företagandet måste avskaffas. Istället borde, ansåg Marx, företagen ägas gemensamt, i praktiken av staten. Under 1900-talet försökte många länder bland annat Ryssland, Kina och Kuba att tillämpa Marx läror i praktiken. All vinst gick till staten och nästan hela näringslivet förstatligades. Effekterna blev förödande och ekonomierna kollapsade. När vinstintresset försvann, försvann också drivkrafterna bakom företagandet och utvecklingen stagnerade. VINSTER I VÄLFÄRDSFÖRETAG Synen på vinst skiljer sig fortfarande åt mellan olika kulturer och ideologier. Idag är det dock få i Sverige som säger att företag inte ska få gå med vinst. Tvärtom betraktas vinst som något positivt för samhället. En fråga som ändå debatteras mycket idag är vinster i välfärdsföretag. Det kan röra sig om före- = KARL MARX Det privata företagandet måste avskaffas! KARL MARX tag som till exempel driver skolor eller vårdhem. Kritikerna menar att vinster i dessa verksamheter bara kan uppkomma genom att man försämrar kvaliteten. Förespråkarna anser tvärtom att välfärdsföretag skapar möjligheter för konsumenterna att välja det bästa alternativet. Valfrihet och konkurrens driver utvecklingen mot bättre välfärdstjänster och ökad effektivitet inom sektorn. Genom att öppna upp delar av välfärdssektorn för konkurrens skapas också möjligheter till företagande. I högre utsträckning än i andra branscher är det kvinnor som blivit företagare inom välfärdssektorn. Till exempel startades sex av tio nya företag inom sektorn vård och omsorg av kvinnor år Inom samma sektor har antalet privat anställda ökat med över 60 procent mellan 2006 och r UPPGIFTER Tror du att attityderna till vinst har stor betydelse för hur många som väljer att starta 1 företag i ett land? Vilka olika attityder till vinst kan man 2 hitta i dag? Tag gärna en dagstidning till hjälp och leta efter artiklar där människor uttrycker olika åsikter om vinst och rikedom? Tycker du att det är bra att människor som 3 driver framgångsrika företag får behålla vinsten? Motivera ditt svar. 9. Uppslaget VINST

10 VINST OCH RISK Att starta ett företag innebär att ta en risk. Man kan förlora sina pengar. Men om det finns en chans att göra vinst i framtiden, så kan det ändå vara värt det. En av de saker som är bra med att vara anställd, till exempel i ett företag, är att det ofta är ganska tryggt. Den som är anställd får lön varje månad, har garanterad semester och behöver inte oroa sig för att bli utan lön vid sjukdom. Företaget garanterar alltså anställda en viss ekonomisk trygghet. Många uppskattar därför att vara anställda. Den som väljer att starta och driva ett eget företag har inte samma trygghet. Ägare har ingen garanterad lön. Hur mycket pengar ägarna tjänar beror istället på hur stor vinsten är i företaget. Om företaget går bra tjänar de pengar, men om företaget går dåligt förlorar de istället pengar. Pengarna som en företagare satsat för att bygga upp sin verksamhet kan alltid gå förlorade. Man kanske satsat massor med pengar på att bygga upp ett företag och så visar det sig att kunderna inte vill köpa produkterna. De pengar man satsat kan då plötsligt vara förlorade. Det finns mycket annat som också kan gå fel i ett företag (i rutan nedanför finns fler exempel). Vart tredje nytt företag överlever inte sina tre första år. VINSTEN GÖR DET VÄRT ATT TA EN RISK Även om det alltid finns viss risk att en företagare förlorar de pengar som han eller hon satsat, kan det ändå vara värt det, om det också finns en chans att gå med vinst i framtiden. Självklart finns det även andra skäl till att vilja starta ett företag, än att tjäna pengar. Men om möjligheterna att tjäna pengar på sitt företag är dåliga, så blir företagandet i vilket fall inte särskilt attraktivt, utan mest riskfyllt. Det är därför viktigt att den som har tagit en risk också får behålla en eventuell vinst. Om nästan all vinst går till skatt kommer ingen att vara beredd att ta risker. Då är det bättre att sätta sprätt på pengarna eller spara dem i madrassen, än att satsa dem på att bygga upp ett företag. Om det inte finns tillräckligt många som vill starta företag, så kommer det inte heller att finnas tillräckligt med företag som kan skapa jobb. = EXEMPEL PÅ RISKER I ETT FÖRETAG MINSKAD EFTERFRÅGAN Dina kunder kan tröttna på din produkt och sluta köpa den. Eller så kanske de inte har behov av den längre. Om dina kunder är andra företag kan ett av dem plötsligt gå i konkurs. ÖKADE KOSTNADER De råvaror du använder kan plötsligt bli dyrare. Dina anställda kan kräva mer i lön. Din hyra kan gå upp. TEKNISKA PROBLEM Kanske blir det eldsvåda i ditt lager och alla dina varor brinner upp. Eller så kanske ditt företags datorer drabbas av virus, så att alla era kundlistor förstörs. PROBLEM MED SAMARBETSPARTNERS Företaget som distribuerar dina varor kan drabbas av en strejk. De du köper råvaror av kan få problem att leverera i tid. ÖKAD KONKURRENS Andra företag kan börja sälja samma produkt, fast billigare. Du kanske måste sänka ditt pris för att kunderna ska fortsätta handla hos dig. 10. Uppslaget VINST

11 Vinsten kan sparas för oförutsedda utgifter. Till exempel om något råkar gå sönder. FÖRETAG MED HÖG RISK Företag som är nyskapande och kan göra stor nytta för hela samhället är ofta mycket riskfyllda, särskilt i början. Därför är det också viktigt att den som tar en större risk har chans till en större vinst. Annars kommer ingen att våga satsa på riskfyllda projekt. När internet var nytt, var det till exempel väldigt riskfyllt att starta ett företag som sålde varor på nätet. Eftersom ingen hade startat den typen av företag tidigare så var det extra mycket som var osäkert och som kunde gå fel. Det var också många företag som misslyckades med sina satsningar på internet, och många förlorade sina pengar. Men de företag som lyckades, erbjuder idag mängder av tjänster på nätet som tidigare inte existerade. Om en sådan utveckling ska ske även i framtiden, i andra branscher, är det viktigt att de framgångsrika företagen och företagarna får behålla sina vinster. r UPPGIFTER Tänk dig att du ska starta en glasskiosk. 1 Vilka tror du är de största riskerna i din verksamhet under det första året? 2 Tror du att människor vågar ta fler risker, om de vet att de också kan tjäna mer pengar? 3Ser du risktagande som något positivt eller negativt för samhället? Motivera ditt svar. VINSTEN SKAPAR TRYGGHET Man kan alltså se vinst som en kompensation till ägarna för den risk de tar. Men det är också så att företag som är lönsamma som genererar stora vinster lättare kan hantera de risker som finns. Ju mer vinst ett företag går med, desto mer pengar finns det att lägga undan om något skulle gå fel. För ett företag som inte går med vinst kan det vara en katastrof om en maskin plötsligt går sönder eller om ökad konkurrens gör att företaget måste sänka sina priser. Ägarna kanske inte har mer pengar att stoppa in i företaget, och tvingas istället att säga upp personal eller kanske till och med lägga ner hela verksamheten. Om företaget däremot har en hög vinst kan dessa problem vara överkomliga. Ägarna kan använda delar av vinsten för att reparera maskinen eller köpa en ny och man har råd att sänka priserna lite utan att personalen eller verksamheten hotas. Ett företag som går med vinst under en lång tidsperiod har bättre förutsättningar att överleva tillfälliga svackor, oförutsedda utgifter eller en besvärlig konjunkturnedgång. 11. Uppslaget VINST

12 VINSTEN SOM VÄGVISARE Företag kan bara göra vinst genom att sälja varor och tjänster som människor vill ha. Därför anstränger sig företag hela tiden för att sälja rätt varor och tjänster. Om du lagat mat till en stor grupp någon gång vet du hur svårt det är att laga lagom mycket. Antingen blir det mat över, eller så räcker det inte riktigt till alla. I butiker och andra företag uppstår ytterst sällan brist på varor. Visst, just den där tröjan man ville köpa kanske är tillfälligt slut, men det finns alltid någon annan tröja som är ganska lik. Det händer aldrig att alla affärer har helt slut på tröjor. På samma sätt går det alltid att köpa mjölk, datorer, bilar och andra varor. De varor som säljs är ofta precis de vi vill ha, just när vi behöver dem. Om du vill laga till en omelett, finns det alltid någon som säljer färska ägg. Om du blir sugen på en glass en solig dag kan du vara säker på att det finns en öppen glasskiosk i närheten. Bara i Sverige säljer företag massor av varor och tjänster till flera miljoner människor. Hur kan företagen veta så exakt vad vi vill ha, när och hur mycket? En del av svaret är att de håller noga uppsikt på sin vinst. Konkurrens leder till att saker och ting utvecklas och förbättras. Vad vore mobiltelefonen utan konkurrens till exempel? ETT SIGNALSYSTEM Alla företag vill gå med vinst, men det är bara möjligt om företaget säljer varor som kunderna vill ha. Företaget måste dessutom se till att kostnaderna inte blir för höga. När ett företag går med vinst är det därför en signal till företagets ägare att de driver verksamheten på ett bra sätt kunderna uppskattar produkterna, priset är inte för högt, företaget tillverkar varken för mycket eller för lite och sättet de tillverkar på är inte för dyrt. Ju högre vinsten är, desto säkrare kan ägarna vara på att företaget gör nytta.om företaget däremot gör förlust är det en varning till ägarna. Antingen gillar kunderna inte produkten tillräckligt, eller så är den för dyr. Produkten kanske inte är så bra som man trodde. Man kanske hyr alldeles för dyra lokaler eller betalar underleverantörer för mycket. Företaget måste snabbt bli bättre annars kommer förlusterna att växa och till slut har ägarna inte råd att driva företaget längre. Genom att företagen har möjlighet att göra vinst, anstränger de sig alltså för att ge kunderna rätt varor. De företag som inte lyckas ge människor varor de vill ha, till pris som de är villiga att betala, tvingas lägga ner. KONKURRENS Företag som är riktigt bra på att sälja produkter som människor uppskattar, kan tjäna stora pengar. Men det är sällan vinsterna är höga under lång tid. När ett företag gör stora vinster lockar det till sig andra företag, som försöker tjäna pengar genom att göra ungefär samma sak. Att flera företag tävlar med varandra om att sälja ungefär samma sak kallas konkurrens. Varje företag försöker då att förbättra sina produkter och sänka sina priser, så att kunderna ska köpa av just dem. Tänk bara på mobiltelefonen och hur konkurrensen har drivit på utvecklingen. Mobiltelefoner har 12. Uppslaget VINST

13 Om företaget går med förlust är det en varningssignal om att något måste åtgärdas. Att företaget går med vinst är ett trevligt bevis på att verksamheten sköts bra. gått från att vara ganska otympliga saker som i princip bara gick att ringa med, till att bli små multifunktionella apparater som vi kan surfa på nätet med, använda som kameror eller musikspelare, eller till och med få vägbeskrivningar av när vi är vilse. ALLA MÅSTE BLI BÄTTRE Även företag som funnits länge konkurrerar. Restaurangerna i en stad konkurrerar med varandra genom att ha den godaste maten, klädbutikerna genom att ha det senaste modet, resebyråerna genom att ha resor till de mest spännande platserna. Alla försöker hela tiden bli bättre. Om företag kan göra vinst utan att anstränga sig, blir de lätt slöa och ineffektiva. Därför är konkurrens bra för samhället. Det gör att priserna sjunker och ser till att företagen hela tiden anstränger sig. KÖER När företag inte tillåts att konkurrera eller göra vinst uppstår ofta köer och brist på marknaden. En extrem version av detta är hur det såg ut i de kommunistiska länderna under andra halvan av 1900-talet. Vinster i privata företag tilläts inte. Istället skulle all produktion skötas av staten. Men det var svårt för staten att gissa vad alla ville ha. Därför var butikerna ofta tomma. Människor fick ägna flera timmar om dagen för att köa i de fåtal butiker som hade några varor. Och eftersom staten inte konkurrerade med någon, var kvaliteten på varorna ofta väldigt låg. r UPPGIFTER Kan du komma på exempel på produkter 1 som inte längre säljs? Varför tror du att de försvunnit från marknaden? Jämför två lokala företag, till exempel två 2 restauranger. Vilken typ av erbjudanden konkurrerar de med? 13. Uppslaget VINST

14 HUR ANVÄNDS VINSTEN? Företag måste gå med vinst för att överleva. Men hur används vinsten? För ägarna är det viktigt att företaget är lönsamt även i framtiden. Därför används ofta en stor del av vinsten till att utveckla och stärka företaget. SPARA De flesta bolag sparar hela eller stora delar av vinsten. Företaget går ju med vinst när verksamheten går bra, men det är när verksamheten går dåligt, som företaget verkligen har behov av extra pengar. Därför är det bra att lägga undan pengar. Det sparade kapitalet skapar en trygghet både för medarbetare och ägare. Det innebär att det finns pengar som kan täcka oförutsedda utgifter och tillfälliga bakslag. Företag med sparade reserver har också bättre förutsättningar att klara av en konjunkturnedgång eller en tillfällig svacka i den egna försäljningen. INVESTERINGAR En investering är när företaget köper eller satsar pengar på något som ska öka vinsten i framtiden. En investering kan till exempel vara att företaget bygger en ny butik eller lägger pengar på att utveckla en ny produkt. Många investeringar syftar till att få verksamheten att växa. Ett företag som vill växa måste ofta investera i nya maskiner, nya butiker och nya produkter. Investeringen kan också bestå i att man köper ett annat företag, och får tillgång till det företagets teknik för produktion, dess butiker och personal. Ibland gör företag investeringar inom helt nya områden. Att växa genom att starta en angränsande verksamhet är ganska vanligt. I Sverige har till exempel flera försäkringsbolag vuxit genom att starta banker. Ett roligt exempel är Acne som både gör reklam och designar jeans. Även företag som inte växer behöver ofta göra investeringar. Maskiner och lokaler slits, och efter några år måste man investera i nya, för att kunna fortsätta verksamheten. Genom att investera i bättre maskiner kan ägarna också förbättra företagets effektivitet, så att man kan producera fler och bättre varor, till ett lägre pris. Ett företag som går med vinst har också möjlighet att investera i bättre arbetsmiljö och vidareutbildning för medarbetarna. Investeringar som syftar till att öka trivseln på arbetsplatsen bidrar till att öka medarbetarnas effektivitet och skapar dessutom en attraktivare arbetsplats för nya medarbetare. Det är viktigt för företag som vill anställa fler. UTDELNING Utdelning innebär att ägarna behåller en del av vinsten själva. I praktiken betyder det att företaget betalar ut pengar till ägarna, ungefär som en utbetalning av lön. Ägare kan vara allt från personen som startade företaget till stora fonder. En speciell typ av ägande står riskkapitalföretagen för. Dessa investerar pengar i företag med lovande framtidsutsikter, men där risken ofta är hög. Utan detta riskkapital skulle många företag aldrig kunnat starta. Ägarna bestämmer själva hur mycket av vinsten som ska investeras och sparas och hur mycket de själva vill behålla. Hur mycket pengar ägarna låter gå till utdelning beror på olika saker. Dels beror det så klart på hur hög vinsten är. Om företagets vinst är väldigt låg har man kanske inte råd med utdelning, för pengarna behövs till investeringar och som reserver för framtiden. Det beror också på vad ägarna vill med företaget i framtiden. Om de vill att företaget ska växa kanske de hellre väljer att göra investeringar än att dela ut vinsten. Ägarna kan också välja att dela ut pengar till medarbetare i företaget. Detta kallas för vinstdelning. Ett närbesläktat begrepp är bonus eller resultatlön. Då är det egentligen inte själva vinsten som delas ut utan att en del av lönen görs rörlig och kopplas till hur bra det går för företaget eller den anställde. Tanken med både resultatlön och vinstdelning är att det ska uppmuntra medarbetarna att ta ett större ansvar för att företaget ska gå med vinst. 14. Uppslaget VINST

15 Vinsten kan användas på olika sätt. Att investera i en ny produktionsanläggning till exempel. r UPPGIFTER Intervjua en företagare om hur företagets 1 vinst används. Varför har de använt vinsten på just det sättet? Vilka fördelar kan du se med att ägarna 2 investerar vinsten, istället för att plocka ut pengarna och använda dem till egen konsumtion? 15. Uppslaget VINST

16 VINSTEN SKAPAR TRYGGHET PÅ STADIUM Rätt produkter i rätt tid och en genomtänkt marknadsföring, det är hemligheten bakom framgången för Stadium, Sveriges största sport- och sportmodekedja. Det hävdar i alla fall företagets grundare Ulf Eklöf. en I dag har Stadium cirka anställda och drygt 140 butiker i Sverige, Danmark och Finland. Men det hela började i liten skala i Norrköping på 1970-talet. Ulf Eklöf var bara 22 år gammal och studerade vid Handelshögskolan i Göteborg, när han blev tillfrågad om han ville köpa den lilla sportbutiken Spiralen i Norrköping; han hade arbetat extra i Spiralen till och från under studietiden. Jag tackade nej två gånger, men tredje gången blev jag övertalad, berättar Ulf Eklöf och ler åt minnet. Han tog även över en liten butik, egentligen en avdelning i en järnaffär, men den växte snabbt och blev ganska snart en av Sveriges största sportbutiker. Sport blev mode i mitten av 70-talet, så det visade sig att vår timing var helt rätt. Dessutom marknadsförde vi oss i städerna runt omkring Norrköping, och det visade sig vara framgångsrikt öppnade vi den första Stadiumbutiken i Stockholm och sedan dess har expansionen fortsatt, säger Ulf. Stadium inreddes som en idrottsarena med löparbanor, gymnastikplintar och basketkorgar. Tanken var att fylla butiken med upplevelser. Det var ett lyckat koncept. Idén vi hade bar! Det är fantastiskt när något man gör visar sig vara så rätt. I dag är Stadium en av Sveriges största sportbutikskedjor. Vi hade inte klarat expansionen utan lönsamhet, säger Ulf. Vinsten är nödvändig eftersom det är enda sättet för företaget att överleva, men Ulf menar att hans mål med Stadium aldrig har varit att personligen bli förmögen. Det är nog ytterst få entreprenörer som har den sortens drivkraft. Men i en affärsmässig verksamhet är vinsten något positivt, eftersom den visar att det finns någon som vill ha ens produkter, att man gör rätt, säger han. Dessutom betyder vinsten en trygghet både för företagets anställda och för delägarna, tillägger Ulf. En av hemligheterna bakom Stadiums stadiga tillväxttakt och lönsamhet har varit att man har haft noggrann kontroll på kostnaderna. Idén vi hade bar! Det är fantastiskt när något man gör visar sig vara så rätt. I dag är Stadium av Sveriges största sportbutikskedjor. Man måste vara rädd om sina resurser och använda dem så effektivt som möjligt, säger Ulf. Att ha en sund och god ekonomi och att starta i liten skala är Ulfs viktigaste råd till den som vill starta företag, men han poängterar också vikten av att ha en god affärsidé redan från början och att tala om den med kloka och erfarna människor i sin omgivning. 16. Uppslaget VINST

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Politisk ekonomi. Kommunistisk grundkurs 2

Politisk ekonomi. Kommunistisk grundkurs 2 Politisk ekonomi Kommunistisk grundkurs 2 Politisk ekonomi Kommunistisk grundkurs 2 HS-Offset AB Göteborg 1993 Förord När Karl Marx formulerade sin teori och förklaringsmodell för den kapitalistiska ekonomin,

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN

PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN PENGAR NÄST VIKTIGAST EFTER KÄRLEKEN LÄRARHANDLEDNING AV: MATTIAS BJÖRKLUND 1 INLEDNING Kunskaperna om privatekonomi bland Sveriges unga sjunker och en mängd problem följer därpå, både för privatpersonen

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer