Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m."

Transkript

1 VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT FÖRETAGET ÄR LÖNSAMT ÄVEN I FRAMTIDEN. DÄRFÖR ANVÄNDS OFTA STOR DEL AV VINSTEN TILL ATT UTVECKLA OCH STÄRKA FÖRETAGET. Läs mer på sid. 14 DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

2 Om SVENSKT NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Livskraftiga företag är en förutsättning för växande välstånd. Vi arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder närmare små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. På hittar du massor av nyttig information om näringslivet och våra samarbeten med skolan. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb. 2. Uppslaget VINST

3 Uppslaget Denna skrift handlar om vinstens betydelse för företagandet. Vad är vinst? Måste företagen gå med vinst och i så fall varför? Hur används vinsterna? Det är några frågeställningar som behandlas. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE INNEHÅLL VAD ÄR VINST? SVERIGE BEHÖVER FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG OM SVENSKT NÄRINGSLIV SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN VINST OCH RISK Adam Smith VINSTEN SOM VÄGVISARE HUR ANVÄNDS VINSTEN? VINSTEN SKAPAR TRYGGHET PÅ STADIUM DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE 3. Uppslaget VINST

4 SVERIGE BEHÖVER FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG Sverige är fullt av företag, och många av dem går bra. Framgångsrika företag är grunden för hela vårt välstånd. När företag går bra kan de växa, anställa och erbjuda bättre löner och arbetsvillkor. Framgångsrika företag tar fram nya varor och tjänster och sänker ofta priserna för konsumenterna. Och framgångsrika företag betalar stora summor i skatt. Inte bara genom bolags- och kapitalbeskattningen utan även genom arbetsgivaravgifter och inkomstskatter för de anställda. Skatterna finansierar sedan skola, sjukvård och mycket annat. Det moderna och rika liv som svenskar lever i dag är en följd av att näringslivet varit framgångsrikt och fortsätter att vara det. Om Sverige ska fortsätta att vara ett rikt land behöver vi också ha fler framgångsrika företag. Framgång kan mätas på olika sätt, men för företag är ett av de viktigaste måtten på framgång att gå med vinst. Själva definitionen av ett företag i lagboken är att det är en verksamhet som syftar till att skapa vinst. Och alla företag måste faktiskt gå med vinst, åtminstone på sikt. Företag som inte går med vinst går nämligen med förlust, och företag som går med förlust tvingas förr eller senare att lägga ner sin verksamhet. Utan vinst kan det alltså inte finnas några företag och inga jobb. Och utan företag och jobb skapas inget välstånd. Ändå är företagsvinster något som ofta kritiseras. Den här skriften handlar om företagens vinster. Den beskriver varför företagen måste gå med vinst, hur vinsten används, och hur företagens vinster kommer många grupper i samhället till del.

5 Ju större och mer framgångsrikt ett företag är, desto mer bidrar det till vårt välstånd 5. Uppslaget VINST

6 VAD ÄR VINST? VINST Intäkter kostnader = Vinst VINST ETT ORD MED FLERA BETYDELSER Det svenska ordet vinst kommer från början av tyskans gewinst, som är nära besläktat med gewinnen vinna på tyska. Gewinnen är ett gammalt germanskt ord, som ursprungligen betydde arbeta eller anstränga sig. I det moderna svenska språket kan ordet vinst ha flera olika betydelser. Vinst kan vara det pris = som vinnaren i en tävling eller i ett lotteri får. Sådana vinster kan till exempel vara medaljen i en idrottstävling eller teddybjörnen i ett tombolahjul. När det gäller företag och ekonomi har ordet vinst en annan innebörd. Vinst är de pengar ett företag eller en privatperson tjänar på att göra affärer. De pengar ett företag tjänar på att producera varor och tjänster är vinst. Likadant med de pengar en aktieägare tjänar då han eller hon säljer aktier, som har stigit i värde jämfört med när de köptes. VINST I ETT FÖRETAG Alla företag säljer något, antingen varor eller tjänster. Pengarna som ett företag får från sina kunder VINST = Subst. ~en, ~er 1. Ökning av tillgångarnas värde (för person eller företag) som uppkommit genom (vissa) affärshandlingar antingen vid enstaka tillfälle el. under viss period. / / 2. Värde som tilldelas vinnare i spel e.d., särskilt i lotteri men även i tävling etc.: vinstlott; högvinst: spelvinst. (Nationalencyklopedin) som betalning kallas intäkter. Företag som säljer mycket har alltså stora intäkter. Men intäkterna är inte samma sak som vinsten, för företag har också kostnader. Kostnader är allt som företaget måste betala för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Det kan vara lokalhyra, löner till anställda, råvaror och allt annat som behövs för att producera de varor eller tjänster som företaget säljer. Vinsten är det som blir kvar av intäkterna, efter det att alla kostnader är betalda. Ofta återinvesterar man en del av vinsten i företaget eller lägger undan för att gardera sig mot sämre tider. Motsatsen till vinst är förlust. Företag går med förlust om kostnaderna är större än intäkterna. Företaget gör alltså av med mer pengar än det får in. Istället för att det blir pengar över till ägarna, måste ägarna själva betala delar av företagets hyra, personalens löner och andra kostnader, eller hitta andra investerare alternativt låna pengar. FÖRLUST I BÖRJAN Det är vanligt att nya företag går med förlust i början. Företaget kan till exempel behöva lägga ner resurser på att utveckla produkter, betala för tillverkning och kanske göra en reklamkampanj. Under den perioden kan försäljningen vara väldigt liten, kanske ingen alls. Företaget går med förlust. När väl försäljningen kommit igång kan förlusten vändas till vinst, om allt går bra. Inget företag kan dock gå med förlust särskilt länge. Förr eller senare tar pengarna slut och då måste verksamheten läggas ner. Vinst är därför en förutsättning för att kunna driva ett företag. Att ett företag går med vinst är alltså en typ av trygghet. Om företag går med vinst så finns det pengar att ta av om något skulle hända, till exempel om råvarorna blir dyrare eller om man måste ställa om produktionen för att kunderna börjar efterfråga andra varor. Teoretiskt sett går det att tänka sig företag som varken gör vinst eller förlust där kostnader och intäkter är exakt lika stora. Men ett sådant företag blir också väldigt utsatt. Om försäljningen skulle minska lite grann skulle ägaren få det svårt att täcka kostnader som till exempel löner. VINSTEN VISAR ATT FÖRETAGET LYCKAS Vinst skapar inte bara trygghet, den visar också att företaget har lyckats med sin verksamhet. Om företaget går med vinst så har alla involverade tjänat på det företaget gör. Kunderna har fått en vara eller tjänst, som de tyckte var mer värd än pengarna de betalat (annars skulle de ju inte köpt den). De som arbetar i företaget har fått lön. Företaget har betalat alla sina leverantörer samt alla andra kostnader och det har också blivit pengar över till ägarna. Företag som går med förlust över tid gör någonting fel. Kunderna tycker inte att det är värt att betala för produkten. Produkten kanske inte är tillräckligt bra. Eller så kanske företaget har valt ett onödigt dyrt sätt att tillverka den på. 6. Uppslaget VINST

7 VINST TILL ÄGARE PENGAR IN FRÅN KUNDEN LÖN TILL ANSTÄLLDA SAMHÄLLE/SKATT RÅVAROR HYRA/LOKAL etc Clara har startat ett café. Innan hon kunde börja ta emot kunder var hon tvungen att hyra en lokal, köpa stolar och bord, degkavlar och mycket annat. Hon anställde också en person för att få hjälp i köket. Allt det kostade pengar. Det tog också ett tag innan kunderna upptäckte hur bra kaffet och bullarna var på Café Clara. Därför gick företaget med förlust i flera månader. Det var nervöst, för Clara visste inte hur länge hon skulle ha råd att betala för allt själv. När kunderna väl börjat hitta till caféet ökade intäkterna. Pengarna Clara får från kunderna går till att betala alla kostnader som hon har, till exempel den anställdas lön, hyra, mjöl, socker, smör och andra råvaror. Hon betalar också skatt. Vinsten är det som blir över. En del av vinsten använder Clara för att investera i företaget, som att köpa en ny ugn när den gamla gått sönder. En del betalar hon ut till sig själv. r UPPGIFTER 1 Känner du någon som driver ett företag? Vad tror du skulle hända med den personens företag om det går med vinst? Och om det går med förlust? 2 Vilken av vinstens funktioner tycker du verkar viktigast för ett företag? 7. Uppslaget VINST

8 SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN Människor har alltid handlat och försökt göra vinst. Alla samhällen har haft köpmän och marknader. Hur folk sett på vinster har dock varierat mycket. Olika religioner har haft olika syn på vinst genom historien. Under antiken, århundradena före vår tideräknings början, blomstrade handeln i Medelhavsområdet. Fenicier, karthager, greker och romare var alla flitiga handelsmän. Ofta bedrevs handeln och kommersen i templen. Prästerna upprättade kontrakt, standardiserade ADAM SMITH Det privata företagandet måste gynnas! ADAM SMITH Han var filosof, men arbetade också med astronomins historia, språkens uppkomst och släktskapen mellan dans, musik och poesi. Mest berömd har han blivit för sina tankar om den ekonomiska liberalismen. Smith brukar betraktas som nationalekonomins fader. Hans mest betydelsefulla verk var The Wealth of Nations, som kom Smith arbetade som professor i Glasgow, som generalkommissarie vid tullverket och som privatlärare åt en ung hertig. Han avled = vikter och mått, agerade bankirer och tillhandahöll lagerlokaler. Synen på vinst i antikens kommersiella tempel var helt annan än den som förmedlades av den kristna kyrkan under medeltiden. I Nya testamentet berättas om hur Jesus gick till templet och drev ut alla som köpte och sålde där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han sade till dem: Mitt hus skall kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste! I det medeltida Europa var den kristna kyrkan en betydelsefull maktfaktor. Kyrkan var rik, förfogade över enorma landområden och hade stort inflytande över människornas världsbild och tankesätt. Det var därför inte så konstigt att också ekonomiska fenomen, som vinst, betraktades ur ett religiöst perspektiv. DEN RÄTTVISA VINSTEN En av de mest inflytelserika tänkarna i 1200-talets Europa var munken Thomas av Aquino. Han bedömde fenomenet vinst utifrån Bibeln och sa att det inte var någon synd att en handelsman tog ut vinst, om bara priset var rättvist och om vinsten användes till det egna uppehället, till välgörenhet eller till sådant som kom alla i samhället till nytta. Vad ett rättvist pris är förklarade aldrig Thomas av Aquino, men i efterhand har det antagits att han menade det pris som gällde då flera handelsmän konkurrerade om att sälja samma vara och där varken tvång eller lurendrejeri förekom. För Thomas av Aquino var moral viktig också för människornas ekonomiska agerande. 8. Uppslaget VINST

9 VINSTEN OCH INDUSTRIALISERINGEN När ekonomierna i Europa växte och självhushållningen steg för steg övergavs, uppfattade allt fler att kyrkans moraliska förhållningssätt till vinst var föråldrat. Den gryende industrialiseringen banade väg för nya sätt att se på ekonomin och vinsten. Den filosof som kanske mest av alla har påverkat dagens syn på vinst är Adam Smith. Han levde i 1700-talets England där den tidiga industrialiseringen hade tagit fart. Adam Smith ansåg att det hos alla människor finns en medfödd drivkraft att sträva efter sitt eget bästa, och att det är något som bör bejakas. För Smith var varje människas egoistiska längtan efter rikedom en positiv drivkraft som ledde fram till det allmännas bästa. Smith menade till exempel att bagaren inte bakar bröd åt folket av sitt hjärtas godhet, utan för att själv kunna tjäna pengar. Om bagaren inte tillåts göra vinst, så kommer han inte anstränga sig för att baka bröd, och folket kommer att svälta. Smiths tankar har haft stor betydelse för hur vi ser på vinst och företagande i dag och många andra tänkare har inspirerats av honom. MARX KRITIK AV VINSTEN Mycket av den kritik som riktas mot företagens rätt till vinst har sitt ursprung hos den tyske filosofen Karl Marx. Han levde på 1800-talet och hade inspirerats av Adam Smith, men kom till helt andra slutsatser. Marx ansåg att kapitalisterna sög ut arbetarna. De levde ju på det arbete som arbetarna utförde. Han menade att detta var detsamma som slaveri och han drog slutsatsen att det privata företagandet måste avskaffas. Istället borde, ansåg Marx, företagen ägas gemensamt, i praktiken av staten. Under 1900-talet försökte många länder bland annat Ryssland, Kina och Kuba att tillämpa Marx läror i praktiken. All vinst gick till staten och nästan hela näringslivet förstatligades. Effekterna blev förödande och ekonomierna kollapsade. När vinstintresset försvann, försvann också drivkrafterna bakom företagandet och utvecklingen stagnerade. VINSTER I VÄLFÄRDSFÖRETAG Synen på vinst skiljer sig fortfarande åt mellan olika kulturer och ideologier. Idag är det dock få i Sverige som säger att företag inte ska få gå med vinst. Tvärtom betraktas vinst som något positivt för samhället. En fråga som ändå debatteras mycket idag är vinster i välfärdsföretag. Det kan röra sig om före- = KARL MARX Det privata företagandet måste avskaffas! KARL MARX tag som till exempel driver skolor eller vårdhem. Kritikerna menar att vinster i dessa verksamheter bara kan uppkomma genom att man försämrar kvaliteten. Förespråkarna anser tvärtom att välfärdsföretag skapar möjligheter för konsumenterna att välja det bästa alternativet. Valfrihet och konkurrens driver utvecklingen mot bättre välfärdstjänster och ökad effektivitet inom sektorn. Genom att öppna upp delar av välfärdssektorn för konkurrens skapas också möjligheter till företagande. I högre utsträckning än i andra branscher är det kvinnor som blivit företagare inom välfärdssektorn. Till exempel startades sex av tio nya företag inom sektorn vård och omsorg av kvinnor år Inom samma sektor har antalet privat anställda ökat med över 60 procent mellan 2006 och r UPPGIFTER Tror du att attityderna till vinst har stor betydelse för hur många som väljer att starta 1 företag i ett land? Vilka olika attityder till vinst kan man 2 hitta i dag? Tag gärna en dagstidning till hjälp och leta efter artiklar där människor uttrycker olika åsikter om vinst och rikedom? Tycker du att det är bra att människor som 3 driver framgångsrika företag får behålla vinsten? Motivera ditt svar. 9. Uppslaget VINST

10 VINST OCH RISK Att starta ett företag innebär att ta en risk. Man kan förlora sina pengar. Men om det finns en chans att göra vinst i framtiden, så kan det ändå vara värt det. En av de saker som är bra med att vara anställd, till exempel i ett företag, är att det ofta är ganska tryggt. Den som är anställd får lön varje månad, har garanterad semester och behöver inte oroa sig för att bli utan lön vid sjukdom. Företaget garanterar alltså anställda en viss ekonomisk trygghet. Många uppskattar därför att vara anställda. Den som väljer att starta och driva ett eget företag har inte samma trygghet. Ägare har ingen garanterad lön. Hur mycket pengar ägarna tjänar beror istället på hur stor vinsten är i företaget. Om företaget går bra tjänar de pengar, men om företaget går dåligt förlorar de istället pengar. Pengarna som en företagare satsat för att bygga upp sin verksamhet kan alltid gå förlorade. Man kanske satsat massor med pengar på att bygga upp ett företag och så visar det sig att kunderna inte vill köpa produkterna. De pengar man satsat kan då plötsligt vara förlorade. Det finns mycket annat som också kan gå fel i ett företag (i rutan nedanför finns fler exempel). Vart tredje nytt företag överlever inte sina tre första år. VINSTEN GÖR DET VÄRT ATT TA EN RISK Även om det alltid finns viss risk att en företagare förlorar de pengar som han eller hon satsat, kan det ändå vara värt det, om det också finns en chans att gå med vinst i framtiden. Självklart finns det även andra skäl till att vilja starta ett företag, än att tjäna pengar. Men om möjligheterna att tjäna pengar på sitt företag är dåliga, så blir företagandet i vilket fall inte särskilt attraktivt, utan mest riskfyllt. Det är därför viktigt att den som har tagit en risk också får behålla en eventuell vinst. Om nästan all vinst går till skatt kommer ingen att vara beredd att ta risker. Då är det bättre att sätta sprätt på pengarna eller spara dem i madrassen, än att satsa dem på att bygga upp ett företag. Om det inte finns tillräckligt många som vill starta företag, så kommer det inte heller att finnas tillräckligt med företag som kan skapa jobb. = EXEMPEL PÅ RISKER I ETT FÖRETAG MINSKAD EFTERFRÅGAN Dina kunder kan tröttna på din produkt och sluta köpa den. Eller så kanske de inte har behov av den längre. Om dina kunder är andra företag kan ett av dem plötsligt gå i konkurs. ÖKADE KOSTNADER De råvaror du använder kan plötsligt bli dyrare. Dina anställda kan kräva mer i lön. Din hyra kan gå upp. TEKNISKA PROBLEM Kanske blir det eldsvåda i ditt lager och alla dina varor brinner upp. Eller så kanske ditt företags datorer drabbas av virus, så att alla era kundlistor förstörs. PROBLEM MED SAMARBETSPARTNERS Företaget som distribuerar dina varor kan drabbas av en strejk. De du köper råvaror av kan få problem att leverera i tid. ÖKAD KONKURRENS Andra företag kan börja sälja samma produkt, fast billigare. Du kanske måste sänka ditt pris för att kunderna ska fortsätta handla hos dig. 10. Uppslaget VINST

11 Vinsten kan sparas för oförutsedda utgifter. Till exempel om något råkar gå sönder. FÖRETAG MED HÖG RISK Företag som är nyskapande och kan göra stor nytta för hela samhället är ofta mycket riskfyllda, särskilt i början. Därför är det också viktigt att den som tar en större risk har chans till en större vinst. Annars kommer ingen att våga satsa på riskfyllda projekt. När internet var nytt, var det till exempel väldigt riskfyllt att starta ett företag som sålde varor på nätet. Eftersom ingen hade startat den typen av företag tidigare så var det extra mycket som var osäkert och som kunde gå fel. Det var också många företag som misslyckades med sina satsningar på internet, och många förlorade sina pengar. Men de företag som lyckades, erbjuder idag mängder av tjänster på nätet som tidigare inte existerade. Om en sådan utveckling ska ske även i framtiden, i andra branscher, är det viktigt att de framgångsrika företagen och företagarna får behålla sina vinster. r UPPGIFTER Tänk dig att du ska starta en glasskiosk. 1 Vilka tror du är de största riskerna i din verksamhet under det första året? 2 Tror du att människor vågar ta fler risker, om de vet att de också kan tjäna mer pengar? 3Ser du risktagande som något positivt eller negativt för samhället? Motivera ditt svar. VINSTEN SKAPAR TRYGGHET Man kan alltså se vinst som en kompensation till ägarna för den risk de tar. Men det är också så att företag som är lönsamma som genererar stora vinster lättare kan hantera de risker som finns. Ju mer vinst ett företag går med, desto mer pengar finns det att lägga undan om något skulle gå fel. För ett företag som inte går med vinst kan det vara en katastrof om en maskin plötsligt går sönder eller om ökad konkurrens gör att företaget måste sänka sina priser. Ägarna kanske inte har mer pengar att stoppa in i företaget, och tvingas istället att säga upp personal eller kanske till och med lägga ner hela verksamheten. Om företaget däremot har en hög vinst kan dessa problem vara överkomliga. Ägarna kan använda delar av vinsten för att reparera maskinen eller köpa en ny och man har råd att sänka priserna lite utan att personalen eller verksamheten hotas. Ett företag som går med vinst under en lång tidsperiod har bättre förutsättningar att överleva tillfälliga svackor, oförutsedda utgifter eller en besvärlig konjunkturnedgång. 11. Uppslaget VINST

12 VINSTEN SOM VÄGVISARE Företag kan bara göra vinst genom att sälja varor och tjänster som människor vill ha. Därför anstränger sig företag hela tiden för att sälja rätt varor och tjänster. Om du lagat mat till en stor grupp någon gång vet du hur svårt det är att laga lagom mycket. Antingen blir det mat över, eller så räcker det inte riktigt till alla. I butiker och andra företag uppstår ytterst sällan brist på varor. Visst, just den där tröjan man ville köpa kanske är tillfälligt slut, men det finns alltid någon annan tröja som är ganska lik. Det händer aldrig att alla affärer har helt slut på tröjor. På samma sätt går det alltid att köpa mjölk, datorer, bilar och andra varor. De varor som säljs är ofta precis de vi vill ha, just när vi behöver dem. Om du vill laga till en omelett, finns det alltid någon som säljer färska ägg. Om du blir sugen på en glass en solig dag kan du vara säker på att det finns en öppen glasskiosk i närheten. Bara i Sverige säljer företag massor av varor och tjänster till flera miljoner människor. Hur kan företagen veta så exakt vad vi vill ha, när och hur mycket? En del av svaret är att de håller noga uppsikt på sin vinst. Konkurrens leder till att saker och ting utvecklas och förbättras. Vad vore mobiltelefonen utan konkurrens till exempel? ETT SIGNALSYSTEM Alla företag vill gå med vinst, men det är bara möjligt om företaget säljer varor som kunderna vill ha. Företaget måste dessutom se till att kostnaderna inte blir för höga. När ett företag går med vinst är det därför en signal till företagets ägare att de driver verksamheten på ett bra sätt kunderna uppskattar produkterna, priset är inte för högt, företaget tillverkar varken för mycket eller för lite och sättet de tillverkar på är inte för dyrt. Ju högre vinsten är, desto säkrare kan ägarna vara på att företaget gör nytta.om företaget däremot gör förlust är det en varning till ägarna. Antingen gillar kunderna inte produkten tillräckligt, eller så är den för dyr. Produkten kanske inte är så bra som man trodde. Man kanske hyr alldeles för dyra lokaler eller betalar underleverantörer för mycket. Företaget måste snabbt bli bättre annars kommer förlusterna att växa och till slut har ägarna inte råd att driva företaget längre. Genom att företagen har möjlighet att göra vinst, anstränger de sig alltså för att ge kunderna rätt varor. De företag som inte lyckas ge människor varor de vill ha, till pris som de är villiga att betala, tvingas lägga ner. KONKURRENS Företag som är riktigt bra på att sälja produkter som människor uppskattar, kan tjäna stora pengar. Men det är sällan vinsterna är höga under lång tid. När ett företag gör stora vinster lockar det till sig andra företag, som försöker tjäna pengar genom att göra ungefär samma sak. Att flera företag tävlar med varandra om att sälja ungefär samma sak kallas konkurrens. Varje företag försöker då att förbättra sina produkter och sänka sina priser, så att kunderna ska köpa av just dem. Tänk bara på mobiltelefonen och hur konkurrensen har drivit på utvecklingen. Mobiltelefoner har 12. Uppslaget VINST

13 Om företaget går med förlust är det en varningssignal om att något måste åtgärdas. Att företaget går med vinst är ett trevligt bevis på att verksamheten sköts bra. gått från att vara ganska otympliga saker som i princip bara gick att ringa med, till att bli små multifunktionella apparater som vi kan surfa på nätet med, använda som kameror eller musikspelare, eller till och med få vägbeskrivningar av när vi är vilse. ALLA MÅSTE BLI BÄTTRE Även företag som funnits länge konkurrerar. Restaurangerna i en stad konkurrerar med varandra genom att ha den godaste maten, klädbutikerna genom att ha det senaste modet, resebyråerna genom att ha resor till de mest spännande platserna. Alla försöker hela tiden bli bättre. Om företag kan göra vinst utan att anstränga sig, blir de lätt slöa och ineffektiva. Därför är konkurrens bra för samhället. Det gör att priserna sjunker och ser till att företagen hela tiden anstränger sig. KÖER När företag inte tillåts att konkurrera eller göra vinst uppstår ofta köer och brist på marknaden. En extrem version av detta är hur det såg ut i de kommunistiska länderna under andra halvan av 1900-talet. Vinster i privata företag tilläts inte. Istället skulle all produktion skötas av staten. Men det var svårt för staten att gissa vad alla ville ha. Därför var butikerna ofta tomma. Människor fick ägna flera timmar om dagen för att köa i de fåtal butiker som hade några varor. Och eftersom staten inte konkurrerade med någon, var kvaliteten på varorna ofta väldigt låg. r UPPGIFTER Kan du komma på exempel på produkter 1 som inte längre säljs? Varför tror du att de försvunnit från marknaden? Jämför två lokala företag, till exempel två 2 restauranger. Vilken typ av erbjudanden konkurrerar de med? 13. Uppslaget VINST

14 HUR ANVÄNDS VINSTEN? Företag måste gå med vinst för att överleva. Men hur används vinsten? För ägarna är det viktigt att företaget är lönsamt även i framtiden. Därför används ofta en stor del av vinsten till att utveckla och stärka företaget. SPARA De flesta bolag sparar hela eller stora delar av vinsten. Företaget går ju med vinst när verksamheten går bra, men det är när verksamheten går dåligt, som företaget verkligen har behov av extra pengar. Därför är det bra att lägga undan pengar. Det sparade kapitalet skapar en trygghet både för medarbetare och ägare. Det innebär att det finns pengar som kan täcka oförutsedda utgifter och tillfälliga bakslag. Företag med sparade reserver har också bättre förutsättningar att klara av en konjunkturnedgång eller en tillfällig svacka i den egna försäljningen. INVESTERINGAR En investering är när företaget köper eller satsar pengar på något som ska öka vinsten i framtiden. En investering kan till exempel vara att företaget bygger en ny butik eller lägger pengar på att utveckla en ny produkt. Många investeringar syftar till att få verksamheten att växa. Ett företag som vill växa måste ofta investera i nya maskiner, nya butiker och nya produkter. Investeringen kan också bestå i att man köper ett annat företag, och får tillgång till det företagets teknik för produktion, dess butiker och personal. Ibland gör företag investeringar inom helt nya områden. Att växa genom att starta en angränsande verksamhet är ganska vanligt. I Sverige har till exempel flera försäkringsbolag vuxit genom att starta banker. Ett roligt exempel är Acne som både gör reklam och designar jeans. Även företag som inte växer behöver ofta göra investeringar. Maskiner och lokaler slits, och efter några år måste man investera i nya, för att kunna fortsätta verksamheten. Genom att investera i bättre maskiner kan ägarna också förbättra företagets effektivitet, så att man kan producera fler och bättre varor, till ett lägre pris. Ett företag som går med vinst har också möjlighet att investera i bättre arbetsmiljö och vidareutbildning för medarbetarna. Investeringar som syftar till att öka trivseln på arbetsplatsen bidrar till att öka medarbetarnas effektivitet och skapar dessutom en attraktivare arbetsplats för nya medarbetare. Det är viktigt för företag som vill anställa fler. UTDELNING Utdelning innebär att ägarna behåller en del av vinsten själva. I praktiken betyder det att företaget betalar ut pengar till ägarna, ungefär som en utbetalning av lön. Ägare kan vara allt från personen som startade företaget till stora fonder. En speciell typ av ägande står riskkapitalföretagen för. Dessa investerar pengar i företag med lovande framtidsutsikter, men där risken ofta är hög. Utan detta riskkapital skulle många företag aldrig kunnat starta. Ägarna bestämmer själva hur mycket av vinsten som ska investeras och sparas och hur mycket de själva vill behålla. Hur mycket pengar ägarna låter gå till utdelning beror på olika saker. Dels beror det så klart på hur hög vinsten är. Om företagets vinst är väldigt låg har man kanske inte råd med utdelning, för pengarna behövs till investeringar och som reserver för framtiden. Det beror också på vad ägarna vill med företaget i framtiden. Om de vill att företaget ska växa kanske de hellre väljer att göra investeringar än att dela ut vinsten. Ägarna kan också välja att dela ut pengar till medarbetare i företaget. Detta kallas för vinstdelning. Ett närbesläktat begrepp är bonus eller resultatlön. Då är det egentligen inte själva vinsten som delas ut utan att en del av lönen görs rörlig och kopplas till hur bra det går för företaget eller den anställde. Tanken med både resultatlön och vinstdelning är att det ska uppmuntra medarbetarna att ta ett större ansvar för att företaget ska gå med vinst. 14. Uppslaget VINST

15 Vinsten kan användas på olika sätt. Att investera i en ny produktionsanläggning till exempel. r UPPGIFTER Intervjua en företagare om hur företagets 1 vinst används. Varför har de använt vinsten på just det sättet? Vilka fördelar kan du se med att ägarna 2 investerar vinsten, istället för att plocka ut pengarna och använda dem till egen konsumtion? 15. Uppslaget VINST

16 VINSTEN SKAPAR TRYGGHET PÅ STADIUM Rätt produkter i rätt tid och en genomtänkt marknadsföring, det är hemligheten bakom framgången för Stadium, Sveriges största sport- och sportmodekedja. Det hävdar i alla fall företagets grundare Ulf Eklöf. en I dag har Stadium cirka anställda och drygt 140 butiker i Sverige, Danmark och Finland. Men det hela började i liten skala i Norrköping på 1970-talet. Ulf Eklöf var bara 22 år gammal och studerade vid Handelshögskolan i Göteborg, när han blev tillfrågad om han ville köpa den lilla sportbutiken Spiralen i Norrköping; han hade arbetat extra i Spiralen till och från under studietiden. Jag tackade nej två gånger, men tredje gången blev jag övertalad, berättar Ulf Eklöf och ler åt minnet. Han tog även över en liten butik, egentligen en avdelning i en järnaffär, men den växte snabbt och blev ganska snart en av Sveriges största sportbutiker. Sport blev mode i mitten av 70-talet, så det visade sig att vår timing var helt rätt. Dessutom marknadsförde vi oss i städerna runt omkring Norrköping, och det visade sig vara framgångsrikt öppnade vi den första Stadiumbutiken i Stockholm och sedan dess har expansionen fortsatt, säger Ulf. Stadium inreddes som en idrottsarena med löparbanor, gymnastikplintar och basketkorgar. Tanken var att fylla butiken med upplevelser. Det var ett lyckat koncept. Idén vi hade bar! Det är fantastiskt när något man gör visar sig vara så rätt. I dag är Stadium en av Sveriges största sportbutikskedjor. Vi hade inte klarat expansionen utan lönsamhet, säger Ulf. Vinsten är nödvändig eftersom det är enda sättet för företaget att överleva, men Ulf menar att hans mål med Stadium aldrig har varit att personligen bli förmögen. Det är nog ytterst få entreprenörer som har den sortens drivkraft. Men i en affärsmässig verksamhet är vinsten något positivt, eftersom den visar att det finns någon som vill ha ens produkter, att man gör rätt, säger han. Dessutom betyder vinsten en trygghet både för företagets anställda och för delägarna, tillägger Ulf. En av hemligheterna bakom Stadiums stadiga tillväxttakt och lönsamhet har varit att man har haft noggrann kontroll på kostnaderna. Idén vi hade bar! Det är fantastiskt när något man gör visar sig vara så rätt. I dag är Stadium av Sveriges största sportbutikskedjor. Man måste vara rädd om sina resurser och använda dem så effektivt som möjligt, säger Ulf. Att ha en sund och god ekonomi och att starta i liten skala är Ulfs viktigaste råd till den som vill starta företag, men han poängterar också vikten av att ha en god affärsidé redan från början och att tala om den med kloka och erfarna människor i sin omgivning. 16. Uppslaget VINST

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

213 396 från 1 till 10 anställda 32 950 från 10 till 49 anställda.

213 396 från 1 till 10 anställda 32 950 från 10 till 49 anställda. Lagen om anställningsskydd. Den första analysen som man gör när man analyserar arbetsmarknaden är att analysera marknaden själv. Vad är marknaden och hur kan marknaden fungera väl? 1) Egendomsrätt. För

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla ASPEGREN IDÉ AB Sjätte upplagan Glassfabriken Glassfabriken tillverkar glass som säljs till livsmedelsbutiker, glassbarer, glasskiosker, restauranger och personalmatsalar.

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

I-Forum 1 2015-02-26

I-Forum 1 2015-02-26 I-Forum 1 2015-02-26 Sammanställning Ledord för dagen Visionärt Personligt Öppenhet Diskussionsfrågor 1. Hur ska sektionen skapa medlemsnytta? Vad vill du att sektionen ska göra? Hur ska vi spendera/investera

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Teknonomi Tema Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Vecka 42-47, 2008 Mål för temat: Teknik: Du ska kunna bygga en konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande samt kunna beskriva hur

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer