Verksamhetsberättelse för Distrikt Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Distrikt 2400 Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 1

2 Innehåll Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse TRF The Rotary Foundation RFE Rotary Friend hip Exchange RYLA PR AG rapporter Distriktets funktionärer Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Finanskommitténs yttrande Revisionsberättelse Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 2

3 Guvernörens verksamhetsberättelse Som distriktsguvernör för Rotarysdistrikt 2400 vill jag tacka för det förtroende som jag har fått från klubbarna att leda distriktet under Rotaryåret Verksamhetsåret har karaktäriserats av ett fortsatt gott samarbete med klubbpresidenter och distriktsledare. Det har känts som en förmån att få ha uppdraget och jag har med stor glädje och efter bästa förmåga försökt genomföra det. Uppdraget Guvernören är organisatoriskt direkt underställd Rotary Internationals President (RIP). Distriktsguvernörens uppgift är att föra ut världspresidentens budskap samt att hjälpa distriktets klubbar. Guvernörens inriktning RI-presidenten Gary Huangs tema var Light up Rotary, översatt till svenska Lys upp Rorary. Temat användes internt inom Rotary för att fokusera på årets mål. Rotarys externa motto är Service above self. Distriktets specifika mål har under året varit; - Bidra/fortsätt bidra till Polio Plus. - Starta/fortsätt med integrationsprojekt. - Nettoökning med en medlem per klubb. - Anordna en Rotarydag i kommunen. Målen och planeringvägledningen, har legat till grund för diskussionerna med klubbarnas styrelser. Inmatning av klubbens mål i Rotary Club Center har också lett till rankningen av klubbarna som RI kräver. Inkomna måluppfyllelser från klubbarna visar att de flesta klubbarna har nått målen för året. Utmärkelser för RI måluppfyllelse har gått till Älmhult-Linnébygden RK samt Alvesta RK. RI spouse/partner Award har utdelats till Kerstin Hedström, Falkenberg. Distriktsledarseminarium I Kristianstad genomfördes utbildningen för distriktsledarna, där även tillfälle gavs för respektive kommittéordförande att ge sin syn på det kommande verksamhetsåret. Enligt distriktstradition inbjöds samtliga PDG till informationsmöte och utbyte av idéer. Utbildning för tillträdande presidenter Som inledning på utbildningen för tillträdande presidenter, genomfördes prepets i varje AG-område. De blivande presidenterna i AG-området fick möjlighet att lära känna varandra och sin AG. Diskussionerna fördes med utgångpunkt från distriktets strategiska plan. PETS har genomförts i Kristianstad. Dessutom har de som inte hade möjlighet vid dessa tillfällen fått utbildningen separat. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 3

4 Distriktssamråd Distriktssamrådet ägde rum i Kristianstad. Presidenter, sekreterare, skattmästare och andra klubbfunktionärer fick möjlighet att förbereda det kommande Rotaryåret. Distriktets budget och verksamhetsplan beslutades Utbildningsseminarier och AG-möten Utbildning för klubbarnas funktionärer gällande TRF, IT och PR samt möten med Assisterande Guvernörer har genomförts. Distriktskonferensen Distriktskonferensen genomfördes i Karlskrona första helgen i oktober Konferensen inleddes på fredagen med visning på Marinmuseum av den nya Ubåtshallen. Middag intogs och den för distriktskonferensen bildade gruppen, Rotary Rocks, underhöll. Lördagens konferens genomfördes på Stadshotellet och inleddes med välkomsttal till RI representant, Carl-Wilhelm Stenhammar, Nordisk Representant Verner Kahle, Svensk DG representant Anders Berntorp. Flera intressanta anföranden framfördes, bl.a. av Carl-Wilhelm Stenhammar och Verner Kahle. Efter lunchen förflyttade deltagarna sig till konserthuset där vi hade öppna föredrag även för allmänheten. Temat för hela konferensen var Fred och konflikthantering. Magnus Öberg prefekt på institutionen Peace and conflict resolution, i Uppsala Peace Center, berättade om innehållet i Rotarys magisterprogram. Han hade med sig en student som berättade om vad hon planerade att arbeta med. Amiral Anders Grenstad gav oss insikt i konflikten mellan Nord och Sydkorea, där han arbetat under två år. Den siste talaren, Micke Gunnarsson inspirerade oss alla genom att tala om fred och konflikthantering i vardagen. Lördagens bankett avhölls på Stadshotellet där DG läste upp ett brev från HM Konungen, Rotary i Sveriges högste beskyddare. Rotary Rocks gjorde ett ytterligare bejublat framträdande. Söndagen inleddes med en minneshögtid, ledd av Henrik Lindén, kyrkoherde och Rotarian. Distriktets ungdomsutbytesstudenter tände ljus. Därefter genomfördes årsmötet. Distriktskonferensen avslutades med sedvanlig PDG-lunch. Klubbesök och information Samtliga klubbar i distriktet har haft besök av DG och samtliga klubbstyrelser har haft möte med DG för att berätta om sin verksamhet och utbyta idéer. Respektive Assisterande Guvernör har deltagit vid dessa möten. En ny klubb har bildats under året, Båstad Carl Johan Bernadotte RK. Besöken har präglats av ett ömsesidigt utbyte av idéer med utgångspunkt från årets mål. Diskussioner om medlemsutvecklingen och på vilket sätt denna kan förbättras så att medlemmar trivs och stannar kvar i klubben och rekryteringen av nya medlemmar underlättas, har varit konstruktiva. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 4

5 Under året har månatliga Guvernörsbrev skickats till medlemmarna. Övriga DG besök GETS och Zon-institute, S:t Petersburg september 2013 Home Stay Sarasota, Florida januari International Assembly, San Diego, Kalifornien januari 2014 Zon-institute, Billund, september 2014 Distriktskonferens Roskilde, oktober 2014 Distriktskonferens Arvidsjaur, oktober 2014 Distriktskonferens Tammerfors, april 2015 International Rotary Convention, Sao Paulo, Brasilien juni 2015 SRS och guvernörskollegiet Sittande Distriktsguvernörer utgör SRS-styrelse och har ansvar för bland annat matrikel, databas samt övergripande frågor som gemensamt berör Rotary i Sverige. Föregående års styrelse genomförde organisatoriska förändringar som i stort behållits och vidareutvecklats. Mycket arbete har nedlagts på utveckling av nytt IT-system, PR-funktionen samt Rotary Norden. Matrikeln har lagts ner i avvaktan på det nya IT stöd som införts succesivt under året. Ekonomi Resultat- och balansräkning finns i slutet av denna verksamhetsberättelse. 12 stycken shelterboxes, :-, har skänkts av distriktet till jordbävningsoffren i Nepal. Slutord Ett stort tack till alla medlemmar i distriktet för att jag fått förmånen att träffa er! Guvernörsskiftet ägde rum den 1 juli 2015 på Svarta Örnshuset i Halmstad, där jag överlämnade Guvernörskedjan till Christer Harplinger som jag önskar all lycka under det kommande Guvernörsåret. Elisabeth Hamilton Distriktsguvernör, Distrikt 2400 The Midnight District Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 5

6 Verksamhetsberättelse 2014/2015 TRF Kommittén D-2400 Kommittén har bestått av följande personer: Namn Rotaryklubb Ansvarsområde Tom Nilsson Ängelholm-Luntertun Rk Ordförande Ann-Christin Johansson Tingsryd Rk VTT Therese Malmros Ronneby Rk Regelverk och ansökningar Rose-Marie Hübinette Broby Rk Uppföljning av projekt Stellan Wessman Åstorp Rk IT/Hemsida Börje Gunnesson Halmstad Tre Hjärtan Rk Ekonomihantering Krister Dagneryd Kristianstad-Vä Utbildning AG-område Ordförande Växjö Blekinge Mittens rike NV Skåne Halland NÖ Skåne Kommittén har sammanträtt på Haganässkolan i Älmhult vid 5 tillfällen: angående VTT med Lucy Kathurima från Kenya för planering av kvalificeringsutbildningar angående Ann-Christine Johanssons resa till Kenya för beslut om distriktsbidrag för 2015/ angående VTT hölls möte med revisionskommittén i Halmstad för godkännande av 2013/2014 år räkenskaper. Kvalificeringsutbildningar har genomförts i Kristianstad, i Halmstad och i Växjö. Sammanlagt deltog 52 personer från 33 klubbar. Vid 5-10 tillfällen har någon kommitté ledamot besökt klubbmöten för presentation av TRF verksamheten. Distriktsbidrag 2014/2015 på USD har tilldelats följande projekt: Rotary klubb Beviljat SEK Projekt USD Alvesta RK Rekreationsdag Broby RK Skola i Kiev Kristianstad Nova RK Brunn i Kenya Olofströms RK Aktiv sommar Tingsryds RK Särskolan 379 Tingsryds RK Ensamkommande flyktingpojkar 455 Växjö RK m. fl Starthjälp 303 Åstorps RK Naturläger Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 6

7 Älmhult-Linnebygdens RK RYSA, Nairobi Älmhult-Linnebygdens RK Kambodja Älmhult-Linnebygdens RK Fontänhus 758 Älmhult-Linnebygdens RK Resa och jul i gemenskap 455 Ängelholms RK m. fl Sommaraktiviteter Totalt Inga Global Grant projekt har påbörjats under året, men det pågår 3-4 projekt på planeringsstadiet. Glasögon till barn i Uganda, sanitetsprojekt i Mocambique, brunnsborrning i Kenya, utbildning i Indien etc. I januari skänktes USD från vår DDF (District Designated Fund) till PolioPlus på uppmaning av att det internationellt fanns behov. Vår DDF som ger underlag till distriktsbidrag innehåller idag USD (ca kr) att använda till Global Grant projekt eller andra Rotary projekt. DDF fylls på med ca USD per år. I maj 2015 skänktes kr (12 shelterboxar á kr) ur katastroffonden till jordbävningsdrabbade Nepal. Ny DRFC fr.o.m. 1/ och 3 år framåt blir PDG K.G Schildt från Åstorp RK. Tom Nilsson Ängelholm-Luntertun RK DRFC D-2400 Ordförande TRF Kommittén Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 7

8 RFE Chair D2400 Göran Anderberg Floravägen 46 SE Kristianstad Sweden RFE Rotary Friendship Exchange i distrikt 2400 under Rotaryåret RFE-kommittén har under Rotaryåret bestått av: Göran Anderberg Kristianstads RK, ordförande, Åke Bäck Halmstads RK (del av året), Jan-Åke Engvall Hässleholms RK, Inger Jacobson Växjö-St:Sigfrid RK, Claes-Åke Kindlund Karlskrona af Chapman RK, Gun Klevås Kristianstad-Nova RK, Ann Myhrman Ängelholm-Bjäre RK, Åke Welin Falkenberg - Herting RK samt Bruno Steiner Ljungby- Kungshögen RK. Kerstin Ekstrand-Christiansson, Halmstad-Gamletull RK har ersatt Åke Bäck i kommittén. De utbyten som genomförts helt eller delvis under året är: D 9970 New Zealand, med Gun Klevås Kristianstad Nova RK som Team Leader/TL vid återbesöket i augusti 2014, och som också var ansvarig TL vid utresan tidigare. D 5510 Arizona, med Lena Vogelius Ronneby RK som TL vid utresan hösten Återbesök är planerat till 2016, också då med Lena Vogelius som ansvarig. D 2490 Israel, ett så kallat mini-utbyte, med Inger Hagelin Gärds RK som TL vid utresan i oktober Något återbesök är inte planerat. D 2241 Rumänien/Moldavien med Åke Welin, Falkenberg-Herting RK som TL både vid utresan hösten 2014 och vid återbesöket i juni D 5110 Oregon/Kalifornien med Rene Hansson, Karlskrona RK, som TL för utresan i juni 2015 och vid återbesöket här hösten D 3220 Sri Lanka med Hans Lindqvist, Karlskrona RK, som ansvarig för återbesöket här i maj 2015 och för den planerade utresan hösten D 3480 Taiwan med utresa i mars 2015 då Tommy Sandin, Karlskrona RK var ansvarig TL. Återbesöket hos oss är planerat till hösten 2015 och då med Hans Lindqvist som ansvarig för Taiwanesernas besök här. D 9400 Sydafrika med besök hos oss i maj 2015 då Krister Lindqvist, Älmhults RK var ansvarig. Utresa planerad till november 2015 då Olle Termén, Växjö St:Sigfrid RK blir ansvarig TL. Den i särklass viktigaste kommunikationskanalen till våra medlemmar i D 2400 har visat sig vara de direktutskick, som vi har kunnat genomföra med stöd av guvernören. Visserligen har nästan alla klubbarna i distriktet nu en person, ett RFE-ombud, som ska bevaka möjligheterna till deltagande i RFE-utbytena, men detta har visat sig mindre verksamt än direktutskicken. Det är fortfarande önskvärt, att samtliga klubbar utser ett Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 8

9 RFE-ombud, men också att denna person har ett intresse för att föra ut RFE-budskapet och är något så när aktiv. Distriktets hemsida uppdateras mer eller mindre regelbundet, och mycket information av olika slag som Regler och Riktlinjer, olika blanketter, inbjudningar till utbyten, reseskildringar, aktuell poängställning för rotarianer, m.m. finns där att ta del av, i den mån hemsidan fungerar. Kristianstad den 10/ Göran Anderberg Ordförande i RFE-kommittén i distrikt 2400 RYLA 2015 I mars genomförde Rotary Kungshögen i Ljungby det årliga RYLA-evenemanget. I år lockades ca 20 unga vuxna att delta en lördag-söndag. 13 av distriktets klubbar skickade en eller flera deltagare. Vårt RYLA vänder sig till personer som är i slutet av sin utbildning eller i början av sin yrkeskarriär. Åldern spänner mellan år och har en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Grunden för de två dagarna är föreläsningar, gruppövningar och social samvaro. Under helgen deltog 10 olika föreläsare med en mycket varierande bakgrund. I år återfanns egna företagare, ledare i stora organisationer, politiker, offentlig förvaltning och privat näringsliv, läkare och en präst bl.a. Syftet är att få ämnet ledarskap belyst från så många vinklar som möjligt och med olika typer av värderingar. Likaså att ge råd och tips inför deltagarnas nuvarande och framtida ledarroller. Responsen från deltagarna var mycket positiv och på en utvärderingsskala från 1-6 blev slutbetyget 5,2, vilket är det högsta betyget hittills. Nästa år satsar vi på att ytterligare förbättra oss och att varje klubb i distriktet skall skicka minst en deltagare. //Håkan Larsson PR kommittén Under året så har PR kommitté spridit information till PR-ansvariga och presidenter i de olika klubbarna, information ofta från distrikt eller den centrala SRS kommittén. Många föreningar efterfrågade PR materiel löpande under verksamhetsåret vilket ofta hänvisades till medlemservice. Det har även varit en del arbete med samordning av aktiviteter mellan klubbarna i distriktet. En sådan gemensam aktivitet var Rotarydagen. PR kommittén har under året föreläst på 3 stycket distriktsutbildningar i bl.a. PR området. PR kommittén har även deltagit i det nationella arbete Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 9

10 som SRS-PR kommittén har genomfört. Förutom detta så har det även skickats ett antal insändare till olika lokala tidningar om rotarys verksamhet. Ett arbete med att skapa en gemensam arbetsgrupp som jobbar med PR-frågor har fortgått under verksamhetsåret, men arbetet var inte klart vid verksamhetsårets utgång Kommittén har tagit fram en gemensam arbetsyta i Facebook som kan användas av kommande PR-aktiviteter på distriktsnivå. Mvh S:t Sigfrids rotaryklubb Växjö Anders Helgesson AG Elisabeth Bava AG-året började för mig i augusti då jag deltog i ett RFE-besök från Nya Zeeland där deltagarna fick fina upplevelser och intressanta studiebesök tillsammans med några Rotaryklubbar som i mitt AG- område består av Lammhult RK, Åseda RK, Lessebo- Hovmantorp RK, Alvesta RK, Alvesta Allbo RK, Växjö RK, Växjö Tegner RK, Växjö Öjaby RK, Växjö St Sigfrid RK och min egen klubb Tingsryd RK. Totalt 10 klubbar. Under hösten besöktes samtliga klubbar i sällskap med DG, trevligt och berikande att ta del av klubbarnas verksamhet som överlag fungerar mycket bra. Fascinerande projekt lokalt, nationellt och internationellt pågår, bidrag ges till katastrofområden och till "End polio now -prio nr.1,intressanta föredrag och studiebesök och jag upplever trivsel i klubbarna men också svårigheter att rekrytera nya medlemmar. AG-möte i Kristianstad, spännande distriktsstämma i temat freds- och konfliktvetenskap ledd av DG Elisabeth Hamilton. Våren inledde jag med en pre-pets, utbildning för tillträdande presidenter (9 av 10 deltog) och i syftet att lära känna varandra och sin AG, en mjukstart till PETS. Jag talar Rotarykunskap, deltagarna berättar om vad Rotary betyder för henne/honom, om sin klubbs styrka och svaghet. Det blev en bra och givande kväll. Deltagit i Distr.ledarsamråd, AG-möte, PETS och i mars hölls Rotaryskola på Scandic Hotel Växjö, var välbesökt och inleddes med att presidenterna fick ordet: Därför är min klubb så unik! Givande att ta del av all aktivitet och bredd i klubbarna. Efter en lätt måltid talade PDG Sven Westhoff Aktuellt i Rotary och Ola Larsson, Växjö-Öjaby RK avslutade kvällen med att berätta om Rotarys yrkesmentorer. Besöker klubbarna en andra gång, presidenten lämnar Måluppfyllelse för effektiva Rotaryklubbar. Och välkommen känner man sig alltid. Ännu ett RFE-besök, denna gång i maj och från Sri Lanka som blev ett spännande kulturmöte och i Tingsryd RK firar man 60-års jubileum i juni och presenterar ett nytt Standar (i tiden) med texten Tingsryd in the Midnight district." Ett varmt Tack till alla för ett inspirerande och trevligt år Elisabeth Bava Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 10

11 AG-område Skåne NV I detta AG-område ingår 10 klubbar, Båstad, Båstad Carl Johan Bernadotte, Klippan, Perstorp, Åstorp, fyra Ängelholmsklubbar och Örkelljunga. Båstads andra klubb chartrades i juni månad som en morgonklubb. Distriktet har varit väl involverat i klubbens bildande. Mitt arbete har inriktats på att hålla kontakten med presidenterna och bistå vid de frågeställningar som uppstår s.k. bollplank. Vi har också haft gemensamma träffar mellan klubbarna för att diskutera och utbyta erfarenhet. Det finns många gemensamma frågor, inte minst medlemsfrågor som ständigt är aktuella. Tillsammans med DG har klubbarna besökts och kreativa möten med klubbledningen har genomförts. Det visar att det finns en framtidstro i klubbarna. Klubbarna har bra och intressanta föredrag med varierande upplägg. Klubbarna har egna projekt som man arbetar med, såväl lokalt som globalt. Väl arrangerade projekt som ger pengar till TRF och Läkarbanken. Man kan dessutom konstatera att en del klubbar numera köper Selterboxar till allt fler katastrofområden i världen. I februari månad genomförde vi Pre PETS på AG-nivå liksom övriga AG-områden. I vår agenda tog vi upp strategier inom Rotary, Rotary International som sällan kommer fram på klubbnivå, TRF och vårt nya Strategidokument. Rotaryskola för årets nya rotarianer genomfördes under våren. Sammanfattningsvis konstaterar jag att klubbarna inom AG-området fungerar bra. Gunnar Persson AG AG området Mittens rike Mittens rike omfattar klubbarna: Broby, Ljungby, Ljungby-Kungshögen, Markaryd, Olofström, Osby, Älmhult och Älmhult- Linnébygdens RK Klubbesöken tillsammans med Guvernören började i augusti i Ljungby, därefter följde de andra klubbarna efterhand. Under hösten erbjöds de presidenter och sekreterare som så önskade en genomgång av hur man lägger in klubbens mål på My Club i rotary.org. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 11

12 Vi hade också möte på hösten där presidenterna fick träffas och gå igenom och diskutera sin tid som president. I februari höll vi Pre-PETS i Hallaryd. Alltid lika trevligt att träffa de inkommande presidenterna, och att de får träffa varandra innan PETS som i år var i Hässleholm. Jag fick representera vår Guvernör på Markaryds 60 års jubileum mycket trevligt! Under våren genomfördes Rotaryskolan i Älmhult ned god uppslutning. Året har som alltid gått mycket fort och mina tre och ett halvt år som AG i Mittens rike är till ända. Det har varit intressanta år där jag har fått lära mig väldigt mycket och jag vill tacka alla mina klubbar, för det är ni som har gjort att det har varit så givande. Caroline Mazetti-Nissen Distriktets funktionärer Distriktsguvernör Distriktssekreterare Distriktsskattmästare Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Ledamot Distriktsråd/IPDG Ledamot Distriktsråd Tillträdande Guvernör DGE Nominerad Guvernör DGN Distriktsredaktör RYLA ansvarig IT ansvarig distriktet Webmaster Rotary Friendship exchange The Rotary Foundation Kommitté, ordförande PR kommitté Rotarys Läkarbank Rotarys Ungdomsutbyte Distriktsinstruktör Lagrådsrepresentant Finanskommitté, ordf. Distriktskonferens Amiral Elisabeth Hamilton Ulla Ståhl Thomas Almqvist Torleif Nordgaard Elisabeth Bava Anders Ranefjord Birgitta Krook Larsson Caroline Mazetti-Nissen Gunnar Persson Sven Westhoff Lena Hedman Christer Harplinger Gun Klevås Erica Philipsson Håkan Larsson Gert Brushammar Anna Åkesson Göran Anderberg Tom Nilsson Anders Helgesson Hans Danielsson Bengt Åkesson Thomas Helgesson Göran Lindqvist Per Wiström Per Ståhl Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 12

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2400 Årsredovisning 2009-2010 Innehållsförteckning Sida 2 Verksamhetsberättelse 6 The Rotary Foundation 2009-2010 10 RU (Rotary s Ungdomsutbyte) 2009-2010 12 GSE (Group Study Exchange) 2009-2010

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter...

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter... INNEHÅLL Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3 Registersäkerhet och registervård... 3 Roller och Behörigheter... 4 Presidenten... 4 Sekreteraren... 5 Skattmästaren... 5 IT-samordnaren...

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 Distriktsfunktionärer 2015-2016 Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 1. Klubbtjänsten - guvernörer Monica Bengtsson Kalmar-Norra RK Janis Andersons Riga Hanza RK Ulf Gustafsson Borensbergs RK

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014 Distriktsguvernör Anna-Carin Dettner, Majorna Göteborg Rotary Klubb Året som distriktsguvernör har varit intressant, inspirerande, utmanande och mycket

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014 FONDEN Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014 Hjälp till självhjälp är mottot för den verksamhet som Rotarys U-fond, Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013 45 år av Hjälp till Självhjälp Rotarys U-fond grundades år 1968 på initiativ

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV N GUVERNÖRENS MÅNADSBREV DISTRIKT 2360 NR 1/2 JULI-AUG. 2006 DG MATS HERMANSSON Nytt Rotaryår Nytt Tema Nya funktionärer Efter två händelserika Rotaryår med 100-års jubileum, RI-president från Distriktet

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Utbytesstudent Ystads RK Malmö Limhamns RK Sidan 1 Innehållsförteckning Guvernörens verksamhetsberättelse sid 3 Distriktets klubbar och presidenter och besöksplan

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 5 november 2011 You are a ROTARIAN I can trust you! Så inledde RI Presidentens representant Michael F Webb sitt anförande vid Distriktskonferensen,

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 2008-02-04 1 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen för ProLiv Kronoberg får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet 2007. STYRELSE Efter årsmötet den 23 april och styrelsens konstituering

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17,

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, 2017-18 och 2018-19. Informationen i den här publikationen

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226E-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Utbilda klubbmedlemmarna

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Klubbsekreterarens handbok

Klubbsekreterarens handbok Klubbsekreterarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 229-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...3 Bokföring...4 Korrespondens...6 Distriktskonferensen...7 RI Convention...7

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april.

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Distriktsmötestryck Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter 2009-2010 att besluta om Bilaga 3: Presentationer kandidater (3 sidor) Bilaga 4: Budget 2009-2010

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226D-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Genomföra serviceprojekt...4

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer