Verksamhetsberättelse för Distrikt Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Distrikt 2400 Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 1

2 Innehåll Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse TRF The Rotary Foundation RFE Rotary Friend hip Exchange RYLA PR AG rapporter Distriktets funktionärer Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Finanskommitténs yttrande Revisionsberättelse Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 2

3 Guvernörens verksamhetsberättelse Som distriktsguvernör för Rotarysdistrikt 2400 vill jag tacka för det förtroende som jag har fått från klubbarna att leda distriktet under Rotaryåret Verksamhetsåret har karaktäriserats av ett fortsatt gott samarbete med klubbpresidenter och distriktsledare. Det har känts som en förmån att få ha uppdraget och jag har med stor glädje och efter bästa förmåga försökt genomföra det. Uppdraget Guvernören är organisatoriskt direkt underställd Rotary Internationals President (RIP). Distriktsguvernörens uppgift är att föra ut världspresidentens budskap samt att hjälpa distriktets klubbar. Guvernörens inriktning RI-presidenten Gary Huangs tema var Light up Rotary, översatt till svenska Lys upp Rorary. Temat användes internt inom Rotary för att fokusera på årets mål. Rotarys externa motto är Service above self. Distriktets specifika mål har under året varit; - Bidra/fortsätt bidra till Polio Plus. - Starta/fortsätt med integrationsprojekt. - Nettoökning med en medlem per klubb. - Anordna en Rotarydag i kommunen. Målen och planeringvägledningen, har legat till grund för diskussionerna med klubbarnas styrelser. Inmatning av klubbens mål i Rotary Club Center har också lett till rankningen av klubbarna som RI kräver. Inkomna måluppfyllelser från klubbarna visar att de flesta klubbarna har nått målen för året. Utmärkelser för RI måluppfyllelse har gått till Älmhult-Linnébygden RK samt Alvesta RK. RI spouse/partner Award har utdelats till Kerstin Hedström, Falkenberg. Distriktsledarseminarium I Kristianstad genomfördes utbildningen för distriktsledarna, där även tillfälle gavs för respektive kommittéordförande att ge sin syn på det kommande verksamhetsåret. Enligt distriktstradition inbjöds samtliga PDG till informationsmöte och utbyte av idéer. Utbildning för tillträdande presidenter Som inledning på utbildningen för tillträdande presidenter, genomfördes prepets i varje AG-område. De blivande presidenterna i AG-området fick möjlighet att lära känna varandra och sin AG. Diskussionerna fördes med utgångpunkt från distriktets strategiska plan. PETS har genomförts i Kristianstad. Dessutom har de som inte hade möjlighet vid dessa tillfällen fått utbildningen separat. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 3

4 Distriktssamråd Distriktssamrådet ägde rum i Kristianstad. Presidenter, sekreterare, skattmästare och andra klubbfunktionärer fick möjlighet att förbereda det kommande Rotaryåret. Distriktets budget och verksamhetsplan beslutades Utbildningsseminarier och AG-möten Utbildning för klubbarnas funktionärer gällande TRF, IT och PR samt möten med Assisterande Guvernörer har genomförts. Distriktskonferensen Distriktskonferensen genomfördes i Karlskrona första helgen i oktober Konferensen inleddes på fredagen med visning på Marinmuseum av den nya Ubåtshallen. Middag intogs och den för distriktskonferensen bildade gruppen, Rotary Rocks, underhöll. Lördagens konferens genomfördes på Stadshotellet och inleddes med välkomsttal till RI representant, Carl-Wilhelm Stenhammar, Nordisk Representant Verner Kahle, Svensk DG representant Anders Berntorp. Flera intressanta anföranden framfördes, bl.a. av Carl-Wilhelm Stenhammar och Verner Kahle. Efter lunchen förflyttade deltagarna sig till konserthuset där vi hade öppna föredrag även för allmänheten. Temat för hela konferensen var Fred och konflikthantering. Magnus Öberg prefekt på institutionen Peace and conflict resolution, i Uppsala Peace Center, berättade om innehållet i Rotarys magisterprogram. Han hade med sig en student som berättade om vad hon planerade att arbeta med. Amiral Anders Grenstad gav oss insikt i konflikten mellan Nord och Sydkorea, där han arbetat under två år. Den siste talaren, Micke Gunnarsson inspirerade oss alla genom att tala om fred och konflikthantering i vardagen. Lördagens bankett avhölls på Stadshotellet där DG läste upp ett brev från HM Konungen, Rotary i Sveriges högste beskyddare. Rotary Rocks gjorde ett ytterligare bejublat framträdande. Söndagen inleddes med en minneshögtid, ledd av Henrik Lindén, kyrkoherde och Rotarian. Distriktets ungdomsutbytesstudenter tände ljus. Därefter genomfördes årsmötet. Distriktskonferensen avslutades med sedvanlig PDG-lunch. Klubbesök och information Samtliga klubbar i distriktet har haft besök av DG och samtliga klubbstyrelser har haft möte med DG för att berätta om sin verksamhet och utbyta idéer. Respektive Assisterande Guvernör har deltagit vid dessa möten. En ny klubb har bildats under året, Båstad Carl Johan Bernadotte RK. Besöken har präglats av ett ömsesidigt utbyte av idéer med utgångspunkt från årets mål. Diskussioner om medlemsutvecklingen och på vilket sätt denna kan förbättras så att medlemmar trivs och stannar kvar i klubben och rekryteringen av nya medlemmar underlättas, har varit konstruktiva. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 4

5 Under året har månatliga Guvernörsbrev skickats till medlemmarna. Övriga DG besök GETS och Zon-institute, S:t Petersburg september 2013 Home Stay Sarasota, Florida januari International Assembly, San Diego, Kalifornien januari 2014 Zon-institute, Billund, september 2014 Distriktskonferens Roskilde, oktober 2014 Distriktskonferens Arvidsjaur, oktober 2014 Distriktskonferens Tammerfors, april 2015 International Rotary Convention, Sao Paulo, Brasilien juni 2015 SRS och guvernörskollegiet Sittande Distriktsguvernörer utgör SRS-styrelse och har ansvar för bland annat matrikel, databas samt övergripande frågor som gemensamt berör Rotary i Sverige. Föregående års styrelse genomförde organisatoriska förändringar som i stort behållits och vidareutvecklats. Mycket arbete har nedlagts på utveckling av nytt IT-system, PR-funktionen samt Rotary Norden. Matrikeln har lagts ner i avvaktan på det nya IT stöd som införts succesivt under året. Ekonomi Resultat- och balansräkning finns i slutet av denna verksamhetsberättelse. 12 stycken shelterboxes, :-, har skänkts av distriktet till jordbävningsoffren i Nepal. Slutord Ett stort tack till alla medlemmar i distriktet för att jag fått förmånen att träffa er! Guvernörsskiftet ägde rum den 1 juli 2015 på Svarta Örnshuset i Halmstad, där jag överlämnade Guvernörskedjan till Christer Harplinger som jag önskar all lycka under det kommande Guvernörsåret. Elisabeth Hamilton Distriktsguvernör, Distrikt 2400 The Midnight District Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 5

6 Verksamhetsberättelse 2014/2015 TRF Kommittén D-2400 Kommittén har bestått av följande personer: Namn Rotaryklubb Ansvarsområde Tom Nilsson Ängelholm-Luntertun Rk Ordförande Ann-Christin Johansson Tingsryd Rk VTT Therese Malmros Ronneby Rk Regelverk och ansökningar Rose-Marie Hübinette Broby Rk Uppföljning av projekt Stellan Wessman Åstorp Rk IT/Hemsida Börje Gunnesson Halmstad Tre Hjärtan Rk Ekonomihantering Krister Dagneryd Kristianstad-Vä Utbildning AG-område Ordförande Växjö Blekinge Mittens rike NV Skåne Halland NÖ Skåne Kommittén har sammanträtt på Haganässkolan i Älmhult vid 5 tillfällen: angående VTT med Lucy Kathurima från Kenya för planering av kvalificeringsutbildningar angående Ann-Christine Johanssons resa till Kenya för beslut om distriktsbidrag för 2015/ angående VTT hölls möte med revisionskommittén i Halmstad för godkännande av 2013/2014 år räkenskaper. Kvalificeringsutbildningar har genomförts i Kristianstad, i Halmstad och i Växjö. Sammanlagt deltog 52 personer från 33 klubbar. Vid 5-10 tillfällen har någon kommitté ledamot besökt klubbmöten för presentation av TRF verksamheten. Distriktsbidrag 2014/2015 på USD har tilldelats följande projekt: Rotary klubb Beviljat SEK Projekt USD Alvesta RK Rekreationsdag Broby RK Skola i Kiev Kristianstad Nova RK Brunn i Kenya Olofströms RK Aktiv sommar Tingsryds RK Särskolan 379 Tingsryds RK Ensamkommande flyktingpojkar 455 Växjö RK m. fl Starthjälp 303 Åstorps RK Naturläger Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 6

7 Älmhult-Linnebygdens RK RYSA, Nairobi Älmhult-Linnebygdens RK Kambodja Älmhult-Linnebygdens RK Fontänhus 758 Älmhult-Linnebygdens RK Resa och jul i gemenskap 455 Ängelholms RK m. fl Sommaraktiviteter Totalt Inga Global Grant projekt har påbörjats under året, men det pågår 3-4 projekt på planeringsstadiet. Glasögon till barn i Uganda, sanitetsprojekt i Mocambique, brunnsborrning i Kenya, utbildning i Indien etc. I januari skänktes USD från vår DDF (District Designated Fund) till PolioPlus på uppmaning av att det internationellt fanns behov. Vår DDF som ger underlag till distriktsbidrag innehåller idag USD (ca kr) att använda till Global Grant projekt eller andra Rotary projekt. DDF fylls på med ca USD per år. I maj 2015 skänktes kr (12 shelterboxar á kr) ur katastroffonden till jordbävningsdrabbade Nepal. Ny DRFC fr.o.m. 1/ och 3 år framåt blir PDG K.G Schildt från Åstorp RK. Tom Nilsson Ängelholm-Luntertun RK DRFC D-2400 Ordförande TRF Kommittén Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 7

8 RFE Chair D2400 Göran Anderberg Floravägen 46 SE Kristianstad Sweden RFE Rotary Friendship Exchange i distrikt 2400 under Rotaryåret RFE-kommittén har under Rotaryåret bestått av: Göran Anderberg Kristianstads RK, ordförande, Åke Bäck Halmstads RK (del av året), Jan-Åke Engvall Hässleholms RK, Inger Jacobson Växjö-St:Sigfrid RK, Claes-Åke Kindlund Karlskrona af Chapman RK, Gun Klevås Kristianstad-Nova RK, Ann Myhrman Ängelholm-Bjäre RK, Åke Welin Falkenberg - Herting RK samt Bruno Steiner Ljungby- Kungshögen RK. Kerstin Ekstrand-Christiansson, Halmstad-Gamletull RK har ersatt Åke Bäck i kommittén. De utbyten som genomförts helt eller delvis under året är: D 9970 New Zealand, med Gun Klevås Kristianstad Nova RK som Team Leader/TL vid återbesöket i augusti 2014, och som också var ansvarig TL vid utresan tidigare. D 5510 Arizona, med Lena Vogelius Ronneby RK som TL vid utresan hösten Återbesök är planerat till 2016, också då med Lena Vogelius som ansvarig. D 2490 Israel, ett så kallat mini-utbyte, med Inger Hagelin Gärds RK som TL vid utresan i oktober Något återbesök är inte planerat. D 2241 Rumänien/Moldavien med Åke Welin, Falkenberg-Herting RK som TL både vid utresan hösten 2014 och vid återbesöket i juni D 5110 Oregon/Kalifornien med Rene Hansson, Karlskrona RK, som TL för utresan i juni 2015 och vid återbesöket här hösten D 3220 Sri Lanka med Hans Lindqvist, Karlskrona RK, som ansvarig för återbesöket här i maj 2015 och för den planerade utresan hösten D 3480 Taiwan med utresa i mars 2015 då Tommy Sandin, Karlskrona RK var ansvarig TL. Återbesöket hos oss är planerat till hösten 2015 och då med Hans Lindqvist som ansvarig för Taiwanesernas besök här. D 9400 Sydafrika med besök hos oss i maj 2015 då Krister Lindqvist, Älmhults RK var ansvarig. Utresa planerad till november 2015 då Olle Termén, Växjö St:Sigfrid RK blir ansvarig TL. Den i särklass viktigaste kommunikationskanalen till våra medlemmar i D 2400 har visat sig vara de direktutskick, som vi har kunnat genomföra med stöd av guvernören. Visserligen har nästan alla klubbarna i distriktet nu en person, ett RFE-ombud, som ska bevaka möjligheterna till deltagande i RFE-utbytena, men detta har visat sig mindre verksamt än direktutskicken. Det är fortfarande önskvärt, att samtliga klubbar utser ett Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 8

9 RFE-ombud, men också att denna person har ett intresse för att föra ut RFE-budskapet och är något så när aktiv. Distriktets hemsida uppdateras mer eller mindre regelbundet, och mycket information av olika slag som Regler och Riktlinjer, olika blanketter, inbjudningar till utbyten, reseskildringar, aktuell poängställning för rotarianer, m.m. finns där att ta del av, i den mån hemsidan fungerar. Kristianstad den 10/ Göran Anderberg Ordförande i RFE-kommittén i distrikt 2400 RYLA 2015 I mars genomförde Rotary Kungshögen i Ljungby det årliga RYLA-evenemanget. I år lockades ca 20 unga vuxna att delta en lördag-söndag. 13 av distriktets klubbar skickade en eller flera deltagare. Vårt RYLA vänder sig till personer som är i slutet av sin utbildning eller i början av sin yrkeskarriär. Åldern spänner mellan år och har en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Grunden för de två dagarna är föreläsningar, gruppövningar och social samvaro. Under helgen deltog 10 olika föreläsare med en mycket varierande bakgrund. I år återfanns egna företagare, ledare i stora organisationer, politiker, offentlig förvaltning och privat näringsliv, läkare och en präst bl.a. Syftet är att få ämnet ledarskap belyst från så många vinklar som möjligt och med olika typer av värderingar. Likaså att ge råd och tips inför deltagarnas nuvarande och framtida ledarroller. Responsen från deltagarna var mycket positiv och på en utvärderingsskala från 1-6 blev slutbetyget 5,2, vilket är det högsta betyget hittills. Nästa år satsar vi på att ytterligare förbättra oss och att varje klubb i distriktet skall skicka minst en deltagare. //Håkan Larsson PR kommittén Under året så har PR kommitté spridit information till PR-ansvariga och presidenter i de olika klubbarna, information ofta från distrikt eller den centrala SRS kommittén. Många föreningar efterfrågade PR materiel löpande under verksamhetsåret vilket ofta hänvisades till medlemservice. Det har även varit en del arbete med samordning av aktiviteter mellan klubbarna i distriktet. En sådan gemensam aktivitet var Rotarydagen. PR kommittén har under året föreläst på 3 stycket distriktsutbildningar i bl.a. PR området. PR kommittén har även deltagit i det nationella arbete Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 9

10 som SRS-PR kommittén har genomfört. Förutom detta så har det även skickats ett antal insändare till olika lokala tidningar om rotarys verksamhet. Ett arbete med att skapa en gemensam arbetsgrupp som jobbar med PR-frågor har fortgått under verksamhetsåret, men arbetet var inte klart vid verksamhetsårets utgång Kommittén har tagit fram en gemensam arbetsyta i Facebook som kan användas av kommande PR-aktiviteter på distriktsnivå. Mvh S:t Sigfrids rotaryklubb Växjö Anders Helgesson AG Elisabeth Bava AG-året började för mig i augusti då jag deltog i ett RFE-besök från Nya Zeeland där deltagarna fick fina upplevelser och intressanta studiebesök tillsammans med några Rotaryklubbar som i mitt AG- område består av Lammhult RK, Åseda RK, Lessebo- Hovmantorp RK, Alvesta RK, Alvesta Allbo RK, Växjö RK, Växjö Tegner RK, Växjö Öjaby RK, Växjö St Sigfrid RK och min egen klubb Tingsryd RK. Totalt 10 klubbar. Under hösten besöktes samtliga klubbar i sällskap med DG, trevligt och berikande att ta del av klubbarnas verksamhet som överlag fungerar mycket bra. Fascinerande projekt lokalt, nationellt och internationellt pågår, bidrag ges till katastrofområden och till "End polio now -prio nr.1,intressanta föredrag och studiebesök och jag upplever trivsel i klubbarna men också svårigheter att rekrytera nya medlemmar. AG-möte i Kristianstad, spännande distriktsstämma i temat freds- och konfliktvetenskap ledd av DG Elisabeth Hamilton. Våren inledde jag med en pre-pets, utbildning för tillträdande presidenter (9 av 10 deltog) och i syftet att lära känna varandra och sin AG, en mjukstart till PETS. Jag talar Rotarykunskap, deltagarna berättar om vad Rotary betyder för henne/honom, om sin klubbs styrka och svaghet. Det blev en bra och givande kväll. Deltagit i Distr.ledarsamråd, AG-möte, PETS och i mars hölls Rotaryskola på Scandic Hotel Växjö, var välbesökt och inleddes med att presidenterna fick ordet: Därför är min klubb så unik! Givande att ta del av all aktivitet och bredd i klubbarna. Efter en lätt måltid talade PDG Sven Westhoff Aktuellt i Rotary och Ola Larsson, Växjö-Öjaby RK avslutade kvällen med att berätta om Rotarys yrkesmentorer. Besöker klubbarna en andra gång, presidenten lämnar Måluppfyllelse för effektiva Rotaryklubbar. Och välkommen känner man sig alltid. Ännu ett RFE-besök, denna gång i maj och från Sri Lanka som blev ett spännande kulturmöte och i Tingsryd RK firar man 60-års jubileum i juni och presenterar ett nytt Standar (i tiden) med texten Tingsryd in the Midnight district." Ett varmt Tack till alla för ett inspirerande och trevligt år Elisabeth Bava Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 10

11 AG-område Skåne NV I detta AG-område ingår 10 klubbar, Båstad, Båstad Carl Johan Bernadotte, Klippan, Perstorp, Åstorp, fyra Ängelholmsklubbar och Örkelljunga. Båstads andra klubb chartrades i juni månad som en morgonklubb. Distriktet har varit väl involverat i klubbens bildande. Mitt arbete har inriktats på att hålla kontakten med presidenterna och bistå vid de frågeställningar som uppstår s.k. bollplank. Vi har också haft gemensamma träffar mellan klubbarna för att diskutera och utbyta erfarenhet. Det finns många gemensamma frågor, inte minst medlemsfrågor som ständigt är aktuella. Tillsammans med DG har klubbarna besökts och kreativa möten med klubbledningen har genomförts. Det visar att det finns en framtidstro i klubbarna. Klubbarna har bra och intressanta föredrag med varierande upplägg. Klubbarna har egna projekt som man arbetar med, såväl lokalt som globalt. Väl arrangerade projekt som ger pengar till TRF och Läkarbanken. Man kan dessutom konstatera att en del klubbar numera köper Selterboxar till allt fler katastrofområden i världen. I februari månad genomförde vi Pre PETS på AG-nivå liksom övriga AG-områden. I vår agenda tog vi upp strategier inom Rotary, Rotary International som sällan kommer fram på klubbnivå, TRF och vårt nya Strategidokument. Rotaryskola för årets nya rotarianer genomfördes under våren. Sammanfattningsvis konstaterar jag att klubbarna inom AG-området fungerar bra. Gunnar Persson AG AG området Mittens rike Mittens rike omfattar klubbarna: Broby, Ljungby, Ljungby-Kungshögen, Markaryd, Olofström, Osby, Älmhult och Älmhult- Linnébygdens RK Klubbesöken tillsammans med Guvernören började i augusti i Ljungby, därefter följde de andra klubbarna efterhand. Under hösten erbjöds de presidenter och sekreterare som så önskade en genomgång av hur man lägger in klubbens mål på My Club i rotary.org. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 11

12 Vi hade också möte på hösten där presidenterna fick träffas och gå igenom och diskutera sin tid som president. I februari höll vi Pre-PETS i Hallaryd. Alltid lika trevligt att träffa de inkommande presidenterna, och att de får träffa varandra innan PETS som i år var i Hässleholm. Jag fick representera vår Guvernör på Markaryds 60 års jubileum mycket trevligt! Under våren genomfördes Rotaryskolan i Älmhult ned god uppslutning. Året har som alltid gått mycket fort och mina tre och ett halvt år som AG i Mittens rike är till ända. Det har varit intressanta år där jag har fått lära mig väldigt mycket och jag vill tacka alla mina klubbar, för det är ni som har gjort att det har varit så givande. Caroline Mazetti-Nissen Distriktets funktionärer Distriktsguvernör Distriktssekreterare Distriktsskattmästare Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Ledamot Distriktsråd/IPDG Ledamot Distriktsråd Tillträdande Guvernör DGE Nominerad Guvernör DGN Distriktsredaktör RYLA ansvarig IT ansvarig distriktet Webmaster Rotary Friendship exchange The Rotary Foundation Kommitté, ordförande PR kommitté Rotarys Läkarbank Rotarys Ungdomsutbyte Distriktsinstruktör Lagrådsrepresentant Finanskommitté, ordf. Distriktskonferens Amiral Elisabeth Hamilton Ulla Ståhl Thomas Almqvist Torleif Nordgaard Elisabeth Bava Anders Ranefjord Birgitta Krook Larsson Caroline Mazetti-Nissen Gunnar Persson Sven Westhoff Lena Hedman Christer Harplinger Gun Klevås Erica Philipsson Håkan Larsson Gert Brushammar Anna Åkesson Göran Anderberg Tom Nilsson Anders Helgesson Hans Danielsson Bengt Åkesson Thomas Helgesson Göran Lindqvist Per Wiström Per Ståhl Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 12

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 8 juni 2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Ängelholm 2017-06-01 Kontaktadresser 2016-2017 Vi börjar närma oss slutet på Rotaryåret 2016 2017. Kvarstår några klubbaktiviteter

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm.

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. Distrikt 2400 Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. 1. Årsmötets öppnande. DG Tom Nilsson, Ängelholm-Luntertun RK, hälsade välkommen och

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 1 Strategidokument 2017-02-18 Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 Detta dokument skall vara ett redskap för optimering av distriktets resurser, att skapa överblick och vara ett stöd till distriktets

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad.

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. 1. Årsmötets öppnande. DG Christer Harplinger, Halmstad-Gamletull RK, hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 7 april 2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Ängelholm 2017-04-03 Kontaktadresser 2016-2017 Vårens aktiviteter är i full gång. Den 18:e mars genomfördes årets PETS,

Läs mer

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg Guvernörens Månadsbrev District 2400 - November 2010 Innehåll Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg End polio now Notiser: Utbildningar genomförda - Utbildningstillfällen 2, 4 och

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360 Guvernörens månadsbrev nr 9 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust april 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om mars och april samt information om vad som är på gång framöver. Rotary President

Läs mer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2400 Årsredovisning 2009-2010 Innehållsförteckning Sida 2 Verksamhetsberättelse 6 The Rotary Foundation 2009-2010 10 RU (Rotary s Ungdomsutbyte) 2009-2010 12 GSE (Group Study Exchange) 2009-2010

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll . Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll Inledning Rotarymånaden maj Lagrådet 2016 Distriktets medlemsutveckling Tips på Global Grant Club Visioning Convention i Seoul, Sydkorea Guvernörsskifte i Gränna

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 4 november 2016 Ängelholm 2016-11-13 Kontaktadresser 2016-2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Tack alla som gjorde årets Distriktskonferens till ett uppskattat och

Läs mer

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag..

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag.. Våra erbjudanden till unga OM DG VORE UNG IGEN, DÅ SKULLE MÅNADSTEMAN VI TAR UPP DE AKTUELLA MÅNADERNA Våra egna erbjudanden ROTARY GLOBAL REWARDS DU MISSAR VÄL INTE FÖRMÅNERNA? Polio Update EN LITEN UPPDATERING

Läs mer

Rotaryåret 2015-2016. DGE #2330 Suzan Stenberg Verksamhetsplan

Rotaryåret 2015-2016. DGE #2330 Suzan Stenberg Verksamhetsplan Rotaryåret 2015-2016 DGE #2330 Suzan Stenberg Verksamhetsplan Årets Tema 2015-2016 Bli en gåva till världen Alla har vi något att ge vilka vi än är och var vi än befinner oss i livet. Vi kan ge av vår

Läs mer

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370 PR och kommunikation PETS Rotary Distrikt 2370 När någon frågar dig om vad Rotary är. Vad svarar du då??? Rotary organisation RI President KR Ravindran Rotary Director ansvarig för 2 Zoner var Per Höjen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Distrikt 2400

Verksamhetsberättelse för Distrikt 2400 Verksamhetsberättelse för 2016-2017 Distrikt 2400 Rotary Distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2016-2017 Sid 1 Innehåll Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse sid 3-5 bilaga 1-11 TRF The Rotary Foundation

Läs mer

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter...

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter... INNEHÅLL Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3 Registersäkerhet och registervård... 3 Roller och Behörigheter... 4 Presidenten... 4 Sekreteraren... 5 Skattmästaren... 5 IT-samordnaren...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Distrikt 2400

Verksamhetsberättelse för Distrikt 2400 Verksamhetsberättelse för 2015-2016 Distrikt 2400 Rotary Distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2015-2016 Sid 1 Innehåll Sid Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse 3 TRF The Rotary Foundation 7 RU Rotary

Läs mer

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation:

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation: Senaste uppdatering av aktivitetsplanen: 2016-12-21 1 Strategi för Mariefred Rotaryklubbs WCP, World s Children Prize projekt Vision: Att inleda ett samarbete mellan WCP, World s Children s Prize Foundation

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer 1(6) Malmö Södra Rotaryklubb Valberedningen Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer består av föregående års president och tillträdande president. skall påbörja

Läs mer

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 Distriktsfunktionärer 2015-2016 Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 1. Klubbtjänsten - guvernörer Monica Bengtsson Kalmar-Norra RK Janis Andersons Riga Hanza RK Ulf Gustafsson Borensbergs RK

Läs mer

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret 1 Klubb- och medlemsutveckling Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret Inom varje Rotaryklubb skall det finnas en Medlemsutvecklingskommitté, som leds av en ordförande och som har ansvaret

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Rydebo Distrikt 2360 NR 11 Maj 2011 Rotaryvänner! Miniseminarium i Ljungskile Den 17 april träffades över 30 rotarianer i Ljungskile för att delta i det Miniseminarium som guvernör

Läs mer

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN 1 (8) BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och särskilt att uppmuntra och främja: 1. Personlig bekantskap som ett medel

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014 Distriktsguvernör Anna-Carin Dettner, Majorna Göteborg Rotary Klubb Året som distriktsguvernör har varit intressant, inspirerande, utmanande och mycket

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Tomas Rydebo Distrikt 2360 NR 12 Juni 2011 Rotaryvänner, tack... Vi har haft långhelg, firat Nationaldagen och haft fantastiskt väder. I Varberg har solen lyst oförtröttligt,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Rotaryåret 2016-2017 Innehållsförteckning Rotary International... 3 Distriktets måluppfyllelse... 4 Medlemsutvecklingskommittén... 4 PR kommittén... 5 Kommittén för yrkes- och samhällstjänst...

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt 2390. DG Bengt Holmström

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt 2390. DG Bengt Holmström Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt 2390 DG Bengt Holmström Distriktsguvernören i Rotary är RI-ämbetsman med uppgift att företräda RI-presidenten i sitt distrikt och att vara ett stöd för distriktets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Juli 2016 Hej alla medlemmar i D-2400! Detta är mitt första nyhetsbrev och jag vill börja med att tacka för alla lyckönskningar och tacka Christer Harplinger för ett

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 9 Mars 2013 Rotaryvänner! När jag sitter och skriver detta skiner solen genom fönstret och ger en känsla av annalkande vår. För mig är Mars månad

Läs mer

Ronneby Rotaryklubb Årsmöte Välkomna till Ronneby Rotaryklubbs årsmöte 2015!

Ronneby Rotaryklubb Årsmöte Välkomna till Ronneby Rotaryklubbs årsmöte 2015! Välkomna till Ronneby Rotaryklubbs årsmöte 2015! Förslag till Dagordning 1 - Mötets öppnande 2 - Antal närvarande klubbmedlemmar 3 - Godkännande av föreslagen dagordning 4 - Val av ordförande för årsmötet

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Tomas Rydebo Distrikt 2360 NR 3 september 2010 Sensommaren har varit skön, men blandad med ruskiga skyfall. Nu verkar det som samtliga klubbar i distriktet kommit igång efter

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK Rotary Internationalin piiri 1410 ry BALANSBOK 30.6.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2015-30.6.2016 Innehållsförteckning sidan Verksamhetsberättelse 2 Balansräkning 3 Resultaträkning 4 Noter 5 Datum

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Välkomna till ett nytt Rotaryår 2012-2013 DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 1-2 Juli/Augusti 2012 Vi drömde alla om sol och värme och lata dagar vid stranden. Verkligheten blev

Läs mer

Rotary Convention 2016 i Seoul - Sydkorea

Rotary Convention 2016 i Seoul - Sydkorea Rotaryklubb vann 5 000 kr FÖR BÄSTA KLUBBWEBB TRF FYLLER ÅR! DAGS FÖR VÅRT ANDRA CENTENNIAL- FIRANDE! Lagrådet HÖJDA AVGIFTER TILL RI - GLÖM INTE BORT ATT BESLUTA OM HÖJNING PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE! Zoninstitut

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Distriktskonferens Program och handlingar Rotary Distrikt oktober 2017

Distriktskonferens Program och handlingar Rotary Distrikt oktober 2017 Distriktskonferens Program och handlingar Rotary Distrikt 2370 21 oktober 2017 Foto från www.sabysateri.se Välkomna! Innehåll Utöver detta dokument finns Verksamhetsberättelse för 2016-2017 i separat dokument

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Datum 2011-03-01 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd Kommunerna och Miljön avger härmed följande berättelse för förbundets verksamhet under år 2010. Styrelsen Förbundets

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

LED. DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514)

LED. DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514) LED DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514) Detta är 2014 års utgåva av Led ditt distrikt: Guvernören referenshandbok och arbetsbok för GETS för de distriktsguvernörer som tjänstgör under Rotaryåret

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Lerum Aspen Rotaryklubb

Lerum Aspen Rotaryklubb Verksamhetsberättelse 2010-2011 Styrelsen har under perioden bestått av: President: Inkommande President: Sekreterare: Inkommande Sekreterare: Klubbmästare: Skattmästare: Past President: Inkommande Skattmästare:

Läs mer

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Rotary Basics www.rotary.org/sv/rotarybasics Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Välkommen till Rotary! Du tillhör nu ett globalt nätverk av frivilliga från företag, yrkesliv och samhället.

Läs mer

Ingegerd Lenander (KD) Bo Johansson (S), Ronneby tjg. ers. Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie

Ingegerd Lenander (KD) Bo Johansson (S), Ronneby tjg. ers. Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie SIDAN 1 (10) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 4 november 2016 kl. 10.00 11.47 Beslutande och närvarande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona, ordf. Annika Stacke (L), Växjö,

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Areamöten hösten 2010

Areamöten hösten 2010 Areamöten hösten 2010 Guvernör D21 Ruth Brunner Hässleholm Zonta Club Vice Guvernör D21 Liisa Sulin Elmqvist Jönköping Zontaklubb II 1 Zonta International är en unik, demokratisk organisation som består

Läs mer

Rotary Foundation: Bidragsmodell. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson &28

Rotary Foundation: Bidragsmodell. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson &28 Rotary Foundation: Bidragsmodell Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14&28 Rotarys bidragsmodell fr. 2013-07-01 Prioritering av sex fokusområden Resultatorienterad projekthantering Betonar

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt 236 0

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt 236 0 Guvernörens månadsbrev nr 10 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust maj 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Så glädjande det är med alla genomförda projekt! Vilket engagemang ute i klubbarna! Ditt bidrag

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Här kommer månadsbrevet för november med bland annat litet om distriktskonferensen.

Här kommer månadsbrevet för november med bland annat litet om distriktskonferensen. Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 5, november 2014 Här kommer månadsbrevet för november med bland annat litet om distriktskonferensen. Kära Rotarykamrater! Tänk vad tiden går fort, nu rusar den mot Jul

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK.

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK. Välgörenhetskonserten i Mariefreds Kyrka med saxofonisten Johan Stengård och Magnus Ludwigsson vid flygeln, som den 2 juni 2014 arrangerades av Mariefred Rotaryklubb och Mariefreds Församling, inbringade

Läs mer

Sollentuna-Tureberg rotaryklubb

Sollentuna-Tureberg rotaryklubb Sollentuna-Tureberg rotaryklubb 35-års jubileum den 4 juni 2013 Av PDG John Örtengren Klubbens familjeträd Stockholms rk chartrad 1926-02-20 Nr 1 Stockholms norra rk 1954-06-24 Nr 8 Solna rk 1956-02-15

Läs mer

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Datum: Fredagen den 21 mars 2014 kl. 9.00-15.00 på RFSS, sal Sunnerbo. Årsmöte för Byggsamverkan Kronoberg 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd!

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! Foto: Torgny Carlsson U-fonden

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

www.rotarystudent.se Vänner för livet Kulturella upplevelser Nya intryck Förståelse för andras levnadsvillkor Trygghet Frivilligt arbete - Alla kan söka Flera familjer - Icke vinstgivade Hjälp vid utresa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2015

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Våren är på god väg. Nominering av Distriktsguvernör

Våren är på god väg. Nominering av Distriktsguvernör Våren är på god väg SOMMARTID ett välkommet tecken på att våren är på väg! När vi kliver in i april är det enligt Rotaryalmanackan den månad då det är mera fokus på våra tidskrifter. De allra flesta har

Läs mer

Chartermedlem Hugo Kellers tal vid Kalmar Norra Rotaryklubbs 40-årsjubileum

Chartermedlem Hugo Kellers tal vid Kalmar Norra Rotaryklubbs 40-årsjubileum 1 Chartermedlem Hugo Kellers tal vid Kalmar Norra Rotaryklubbs 40-årsjubileum Kalmar Norra RK 1971-2011 Fru President, Rotaryvänner och gäster! Den 17 maj i år var det exakt 40 år sen ett organisationssammanträde

Läs mer