Verksamhetsberättelse för Distrikt Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Distrikt 2400 Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 1

2 Innehåll Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse TRF The Rotary Foundation RFE Rotary Friend hip Exchange RYLA PR AG rapporter Distriktets funktionärer Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Finanskommitténs yttrande Revisionsberättelse Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 2

3 Guvernörens verksamhetsberättelse Som distriktsguvernör för Rotarysdistrikt 2400 vill jag tacka för det förtroende som jag har fått från klubbarna att leda distriktet under Rotaryåret Verksamhetsåret har karaktäriserats av ett fortsatt gott samarbete med klubbpresidenter och distriktsledare. Det har känts som en förmån att få ha uppdraget och jag har med stor glädje och efter bästa förmåga försökt genomföra det. Uppdraget Guvernören är organisatoriskt direkt underställd Rotary Internationals President (RIP). Distriktsguvernörens uppgift är att föra ut världspresidentens budskap samt att hjälpa distriktets klubbar. Guvernörens inriktning RI-presidenten Gary Huangs tema var Light up Rotary, översatt till svenska Lys upp Rorary. Temat användes internt inom Rotary för att fokusera på årets mål. Rotarys externa motto är Service above self. Distriktets specifika mål har under året varit; - Bidra/fortsätt bidra till Polio Plus. - Starta/fortsätt med integrationsprojekt. - Nettoökning med en medlem per klubb. - Anordna en Rotarydag i kommunen. Målen och planeringvägledningen, har legat till grund för diskussionerna med klubbarnas styrelser. Inmatning av klubbens mål i Rotary Club Center har också lett till rankningen av klubbarna som RI kräver. Inkomna måluppfyllelser från klubbarna visar att de flesta klubbarna har nått målen för året. Utmärkelser för RI måluppfyllelse har gått till Älmhult-Linnébygden RK samt Alvesta RK. RI spouse/partner Award har utdelats till Kerstin Hedström, Falkenberg. Distriktsledarseminarium I Kristianstad genomfördes utbildningen för distriktsledarna, där även tillfälle gavs för respektive kommittéordförande att ge sin syn på det kommande verksamhetsåret. Enligt distriktstradition inbjöds samtliga PDG till informationsmöte och utbyte av idéer. Utbildning för tillträdande presidenter Som inledning på utbildningen för tillträdande presidenter, genomfördes prepets i varje AG-område. De blivande presidenterna i AG-området fick möjlighet att lära känna varandra och sin AG. Diskussionerna fördes med utgångpunkt från distriktets strategiska plan. PETS har genomförts i Kristianstad. Dessutom har de som inte hade möjlighet vid dessa tillfällen fått utbildningen separat. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 3

4 Distriktssamråd Distriktssamrådet ägde rum i Kristianstad. Presidenter, sekreterare, skattmästare och andra klubbfunktionärer fick möjlighet att förbereda det kommande Rotaryåret. Distriktets budget och verksamhetsplan beslutades Utbildningsseminarier och AG-möten Utbildning för klubbarnas funktionärer gällande TRF, IT och PR samt möten med Assisterande Guvernörer har genomförts. Distriktskonferensen Distriktskonferensen genomfördes i Karlskrona första helgen i oktober Konferensen inleddes på fredagen med visning på Marinmuseum av den nya Ubåtshallen. Middag intogs och den för distriktskonferensen bildade gruppen, Rotary Rocks, underhöll. Lördagens konferens genomfördes på Stadshotellet och inleddes med välkomsttal till RI representant, Carl-Wilhelm Stenhammar, Nordisk Representant Verner Kahle, Svensk DG representant Anders Berntorp. Flera intressanta anföranden framfördes, bl.a. av Carl-Wilhelm Stenhammar och Verner Kahle. Efter lunchen förflyttade deltagarna sig till konserthuset där vi hade öppna föredrag även för allmänheten. Temat för hela konferensen var Fred och konflikthantering. Magnus Öberg prefekt på institutionen Peace and conflict resolution, i Uppsala Peace Center, berättade om innehållet i Rotarys magisterprogram. Han hade med sig en student som berättade om vad hon planerade att arbeta med. Amiral Anders Grenstad gav oss insikt i konflikten mellan Nord och Sydkorea, där han arbetat under två år. Den siste talaren, Micke Gunnarsson inspirerade oss alla genom att tala om fred och konflikthantering i vardagen. Lördagens bankett avhölls på Stadshotellet där DG läste upp ett brev från HM Konungen, Rotary i Sveriges högste beskyddare. Rotary Rocks gjorde ett ytterligare bejublat framträdande. Söndagen inleddes med en minneshögtid, ledd av Henrik Lindén, kyrkoherde och Rotarian. Distriktets ungdomsutbytesstudenter tände ljus. Därefter genomfördes årsmötet. Distriktskonferensen avslutades med sedvanlig PDG-lunch. Klubbesök och information Samtliga klubbar i distriktet har haft besök av DG och samtliga klubbstyrelser har haft möte med DG för att berätta om sin verksamhet och utbyta idéer. Respektive Assisterande Guvernör har deltagit vid dessa möten. En ny klubb har bildats under året, Båstad Carl Johan Bernadotte RK. Besöken har präglats av ett ömsesidigt utbyte av idéer med utgångspunkt från årets mål. Diskussioner om medlemsutvecklingen och på vilket sätt denna kan förbättras så att medlemmar trivs och stannar kvar i klubben och rekryteringen av nya medlemmar underlättas, har varit konstruktiva. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 4

5 Under året har månatliga Guvernörsbrev skickats till medlemmarna. Övriga DG besök GETS och Zon-institute, S:t Petersburg september 2013 Home Stay Sarasota, Florida januari International Assembly, San Diego, Kalifornien januari 2014 Zon-institute, Billund, september 2014 Distriktskonferens Roskilde, oktober 2014 Distriktskonferens Arvidsjaur, oktober 2014 Distriktskonferens Tammerfors, april 2015 International Rotary Convention, Sao Paulo, Brasilien juni 2015 SRS och guvernörskollegiet Sittande Distriktsguvernörer utgör SRS-styrelse och har ansvar för bland annat matrikel, databas samt övergripande frågor som gemensamt berör Rotary i Sverige. Föregående års styrelse genomförde organisatoriska förändringar som i stort behållits och vidareutvecklats. Mycket arbete har nedlagts på utveckling av nytt IT-system, PR-funktionen samt Rotary Norden. Matrikeln har lagts ner i avvaktan på det nya IT stöd som införts succesivt under året. Ekonomi Resultat- och balansräkning finns i slutet av denna verksamhetsberättelse. 12 stycken shelterboxes, :-, har skänkts av distriktet till jordbävningsoffren i Nepal. Slutord Ett stort tack till alla medlemmar i distriktet för att jag fått förmånen att träffa er! Guvernörsskiftet ägde rum den 1 juli 2015 på Svarta Örnshuset i Halmstad, där jag överlämnade Guvernörskedjan till Christer Harplinger som jag önskar all lycka under det kommande Guvernörsåret. Elisabeth Hamilton Distriktsguvernör, Distrikt 2400 The Midnight District Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 5

6 Verksamhetsberättelse 2014/2015 TRF Kommittén D-2400 Kommittén har bestått av följande personer: Namn Rotaryklubb Ansvarsområde Tom Nilsson Ängelholm-Luntertun Rk Ordförande Ann-Christin Johansson Tingsryd Rk VTT Therese Malmros Ronneby Rk Regelverk och ansökningar Rose-Marie Hübinette Broby Rk Uppföljning av projekt Stellan Wessman Åstorp Rk IT/Hemsida Börje Gunnesson Halmstad Tre Hjärtan Rk Ekonomihantering Krister Dagneryd Kristianstad-Vä Utbildning AG-område Ordförande Växjö Blekinge Mittens rike NV Skåne Halland NÖ Skåne Kommittén har sammanträtt på Haganässkolan i Älmhult vid 5 tillfällen: angående VTT med Lucy Kathurima från Kenya för planering av kvalificeringsutbildningar angående Ann-Christine Johanssons resa till Kenya för beslut om distriktsbidrag för 2015/ angående VTT hölls möte med revisionskommittén i Halmstad för godkännande av 2013/2014 år räkenskaper. Kvalificeringsutbildningar har genomförts i Kristianstad, i Halmstad och i Växjö. Sammanlagt deltog 52 personer från 33 klubbar. Vid 5-10 tillfällen har någon kommitté ledamot besökt klubbmöten för presentation av TRF verksamheten. Distriktsbidrag 2014/2015 på USD har tilldelats följande projekt: Rotary klubb Beviljat SEK Projekt USD Alvesta RK Rekreationsdag Broby RK Skola i Kiev Kristianstad Nova RK Brunn i Kenya Olofströms RK Aktiv sommar Tingsryds RK Särskolan 379 Tingsryds RK Ensamkommande flyktingpojkar 455 Växjö RK m. fl Starthjälp 303 Åstorps RK Naturläger Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 6

7 Älmhult-Linnebygdens RK RYSA, Nairobi Älmhult-Linnebygdens RK Kambodja Älmhult-Linnebygdens RK Fontänhus 758 Älmhult-Linnebygdens RK Resa och jul i gemenskap 455 Ängelholms RK m. fl Sommaraktiviteter Totalt Inga Global Grant projekt har påbörjats under året, men det pågår 3-4 projekt på planeringsstadiet. Glasögon till barn i Uganda, sanitetsprojekt i Mocambique, brunnsborrning i Kenya, utbildning i Indien etc. I januari skänktes USD från vår DDF (District Designated Fund) till PolioPlus på uppmaning av att det internationellt fanns behov. Vår DDF som ger underlag till distriktsbidrag innehåller idag USD (ca kr) att använda till Global Grant projekt eller andra Rotary projekt. DDF fylls på med ca USD per år. I maj 2015 skänktes kr (12 shelterboxar á kr) ur katastroffonden till jordbävningsdrabbade Nepal. Ny DRFC fr.o.m. 1/ och 3 år framåt blir PDG K.G Schildt från Åstorp RK. Tom Nilsson Ängelholm-Luntertun RK DRFC D-2400 Ordförande TRF Kommittén Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 7

8 RFE Chair D2400 Göran Anderberg Floravägen 46 SE Kristianstad Sweden RFE Rotary Friendship Exchange i distrikt 2400 under Rotaryåret RFE-kommittén har under Rotaryåret bestått av: Göran Anderberg Kristianstads RK, ordförande, Åke Bäck Halmstads RK (del av året), Jan-Åke Engvall Hässleholms RK, Inger Jacobson Växjö-St:Sigfrid RK, Claes-Åke Kindlund Karlskrona af Chapman RK, Gun Klevås Kristianstad-Nova RK, Ann Myhrman Ängelholm-Bjäre RK, Åke Welin Falkenberg - Herting RK samt Bruno Steiner Ljungby- Kungshögen RK. Kerstin Ekstrand-Christiansson, Halmstad-Gamletull RK har ersatt Åke Bäck i kommittén. De utbyten som genomförts helt eller delvis under året är: D 9970 New Zealand, med Gun Klevås Kristianstad Nova RK som Team Leader/TL vid återbesöket i augusti 2014, och som också var ansvarig TL vid utresan tidigare. D 5510 Arizona, med Lena Vogelius Ronneby RK som TL vid utresan hösten Återbesök är planerat till 2016, också då med Lena Vogelius som ansvarig. D 2490 Israel, ett så kallat mini-utbyte, med Inger Hagelin Gärds RK som TL vid utresan i oktober Något återbesök är inte planerat. D 2241 Rumänien/Moldavien med Åke Welin, Falkenberg-Herting RK som TL både vid utresan hösten 2014 och vid återbesöket i juni D 5110 Oregon/Kalifornien med Rene Hansson, Karlskrona RK, som TL för utresan i juni 2015 och vid återbesöket här hösten D 3220 Sri Lanka med Hans Lindqvist, Karlskrona RK, som ansvarig för återbesöket här i maj 2015 och för den planerade utresan hösten D 3480 Taiwan med utresa i mars 2015 då Tommy Sandin, Karlskrona RK var ansvarig TL. Återbesöket hos oss är planerat till hösten 2015 och då med Hans Lindqvist som ansvarig för Taiwanesernas besök här. D 9400 Sydafrika med besök hos oss i maj 2015 då Krister Lindqvist, Älmhults RK var ansvarig. Utresa planerad till november 2015 då Olle Termén, Växjö St:Sigfrid RK blir ansvarig TL. Den i särklass viktigaste kommunikationskanalen till våra medlemmar i D 2400 har visat sig vara de direktutskick, som vi har kunnat genomföra med stöd av guvernören. Visserligen har nästan alla klubbarna i distriktet nu en person, ett RFE-ombud, som ska bevaka möjligheterna till deltagande i RFE-utbytena, men detta har visat sig mindre verksamt än direktutskicken. Det är fortfarande önskvärt, att samtliga klubbar utser ett Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 8

9 RFE-ombud, men också att denna person har ett intresse för att föra ut RFE-budskapet och är något så när aktiv. Distriktets hemsida uppdateras mer eller mindre regelbundet, och mycket information av olika slag som Regler och Riktlinjer, olika blanketter, inbjudningar till utbyten, reseskildringar, aktuell poängställning för rotarianer, m.m. finns där att ta del av, i den mån hemsidan fungerar. Kristianstad den 10/ Göran Anderberg Ordförande i RFE-kommittén i distrikt 2400 RYLA 2015 I mars genomförde Rotary Kungshögen i Ljungby det årliga RYLA-evenemanget. I år lockades ca 20 unga vuxna att delta en lördag-söndag. 13 av distriktets klubbar skickade en eller flera deltagare. Vårt RYLA vänder sig till personer som är i slutet av sin utbildning eller i början av sin yrkeskarriär. Åldern spänner mellan år och har en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Grunden för de två dagarna är föreläsningar, gruppövningar och social samvaro. Under helgen deltog 10 olika föreläsare med en mycket varierande bakgrund. I år återfanns egna företagare, ledare i stora organisationer, politiker, offentlig förvaltning och privat näringsliv, läkare och en präst bl.a. Syftet är att få ämnet ledarskap belyst från så många vinklar som möjligt och med olika typer av värderingar. Likaså att ge råd och tips inför deltagarnas nuvarande och framtida ledarroller. Responsen från deltagarna var mycket positiv och på en utvärderingsskala från 1-6 blev slutbetyget 5,2, vilket är det högsta betyget hittills. Nästa år satsar vi på att ytterligare förbättra oss och att varje klubb i distriktet skall skicka minst en deltagare. //Håkan Larsson PR kommittén Under året så har PR kommitté spridit information till PR-ansvariga och presidenter i de olika klubbarna, information ofta från distrikt eller den centrala SRS kommittén. Många föreningar efterfrågade PR materiel löpande under verksamhetsåret vilket ofta hänvisades till medlemservice. Det har även varit en del arbete med samordning av aktiviteter mellan klubbarna i distriktet. En sådan gemensam aktivitet var Rotarydagen. PR kommittén har under året föreläst på 3 stycket distriktsutbildningar i bl.a. PR området. PR kommittén har även deltagit i det nationella arbete Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 9

10 som SRS-PR kommittén har genomfört. Förutom detta så har det även skickats ett antal insändare till olika lokala tidningar om rotarys verksamhet. Ett arbete med att skapa en gemensam arbetsgrupp som jobbar med PR-frågor har fortgått under verksamhetsåret, men arbetet var inte klart vid verksamhetsårets utgång Kommittén har tagit fram en gemensam arbetsyta i Facebook som kan användas av kommande PR-aktiviteter på distriktsnivå. Mvh S:t Sigfrids rotaryklubb Växjö Anders Helgesson AG Elisabeth Bava AG-året började för mig i augusti då jag deltog i ett RFE-besök från Nya Zeeland där deltagarna fick fina upplevelser och intressanta studiebesök tillsammans med några Rotaryklubbar som i mitt AG- område består av Lammhult RK, Åseda RK, Lessebo- Hovmantorp RK, Alvesta RK, Alvesta Allbo RK, Växjö RK, Växjö Tegner RK, Växjö Öjaby RK, Växjö St Sigfrid RK och min egen klubb Tingsryd RK. Totalt 10 klubbar. Under hösten besöktes samtliga klubbar i sällskap med DG, trevligt och berikande att ta del av klubbarnas verksamhet som överlag fungerar mycket bra. Fascinerande projekt lokalt, nationellt och internationellt pågår, bidrag ges till katastrofområden och till "End polio now -prio nr.1,intressanta föredrag och studiebesök och jag upplever trivsel i klubbarna men också svårigheter att rekrytera nya medlemmar. AG-möte i Kristianstad, spännande distriktsstämma i temat freds- och konfliktvetenskap ledd av DG Elisabeth Hamilton. Våren inledde jag med en pre-pets, utbildning för tillträdande presidenter (9 av 10 deltog) och i syftet att lära känna varandra och sin AG, en mjukstart till PETS. Jag talar Rotarykunskap, deltagarna berättar om vad Rotary betyder för henne/honom, om sin klubbs styrka och svaghet. Det blev en bra och givande kväll. Deltagit i Distr.ledarsamråd, AG-möte, PETS och i mars hölls Rotaryskola på Scandic Hotel Växjö, var välbesökt och inleddes med att presidenterna fick ordet: Därför är min klubb så unik! Givande att ta del av all aktivitet och bredd i klubbarna. Efter en lätt måltid talade PDG Sven Westhoff Aktuellt i Rotary och Ola Larsson, Växjö-Öjaby RK avslutade kvällen med att berätta om Rotarys yrkesmentorer. Besöker klubbarna en andra gång, presidenten lämnar Måluppfyllelse för effektiva Rotaryklubbar. Och välkommen känner man sig alltid. Ännu ett RFE-besök, denna gång i maj och från Sri Lanka som blev ett spännande kulturmöte och i Tingsryd RK firar man 60-års jubileum i juni och presenterar ett nytt Standar (i tiden) med texten Tingsryd in the Midnight district." Ett varmt Tack till alla för ett inspirerande och trevligt år Elisabeth Bava Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 10

11 AG-område Skåne NV I detta AG-område ingår 10 klubbar, Båstad, Båstad Carl Johan Bernadotte, Klippan, Perstorp, Åstorp, fyra Ängelholmsklubbar och Örkelljunga. Båstads andra klubb chartrades i juni månad som en morgonklubb. Distriktet har varit väl involverat i klubbens bildande. Mitt arbete har inriktats på att hålla kontakten med presidenterna och bistå vid de frågeställningar som uppstår s.k. bollplank. Vi har också haft gemensamma träffar mellan klubbarna för att diskutera och utbyta erfarenhet. Det finns många gemensamma frågor, inte minst medlemsfrågor som ständigt är aktuella. Tillsammans med DG har klubbarna besökts och kreativa möten med klubbledningen har genomförts. Det visar att det finns en framtidstro i klubbarna. Klubbarna har bra och intressanta föredrag med varierande upplägg. Klubbarna har egna projekt som man arbetar med, såväl lokalt som globalt. Väl arrangerade projekt som ger pengar till TRF och Läkarbanken. Man kan dessutom konstatera att en del klubbar numera köper Selterboxar till allt fler katastrofområden i världen. I februari månad genomförde vi Pre PETS på AG-nivå liksom övriga AG-områden. I vår agenda tog vi upp strategier inom Rotary, Rotary International som sällan kommer fram på klubbnivå, TRF och vårt nya Strategidokument. Rotaryskola för årets nya rotarianer genomfördes under våren. Sammanfattningsvis konstaterar jag att klubbarna inom AG-området fungerar bra. Gunnar Persson AG AG området Mittens rike Mittens rike omfattar klubbarna: Broby, Ljungby, Ljungby-Kungshögen, Markaryd, Olofström, Osby, Älmhult och Älmhult- Linnébygdens RK Klubbesöken tillsammans med Guvernören började i augusti i Ljungby, därefter följde de andra klubbarna efterhand. Under hösten erbjöds de presidenter och sekreterare som så önskade en genomgång av hur man lägger in klubbens mål på My Club i rotary.org. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 11

12 Vi hade också möte på hösten där presidenterna fick träffas och gå igenom och diskutera sin tid som president. I februari höll vi Pre-PETS i Hallaryd. Alltid lika trevligt att träffa de inkommande presidenterna, och att de får träffa varandra innan PETS som i år var i Hässleholm. Jag fick representera vår Guvernör på Markaryds 60 års jubileum mycket trevligt! Under våren genomfördes Rotaryskolan i Älmhult ned god uppslutning. Året har som alltid gått mycket fort och mina tre och ett halvt år som AG i Mittens rike är till ända. Det har varit intressanta år där jag har fått lära mig väldigt mycket och jag vill tacka alla mina klubbar, för det är ni som har gjort att det har varit så givande. Caroline Mazetti-Nissen Distriktets funktionärer Distriktsguvernör Distriktssekreterare Distriktsskattmästare Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Assisterande Guvernör Ledamot Distriktsråd/IPDG Ledamot Distriktsråd Tillträdande Guvernör DGE Nominerad Guvernör DGN Distriktsredaktör RYLA ansvarig IT ansvarig distriktet Webmaster Rotary Friendship exchange The Rotary Foundation Kommitté, ordförande PR kommitté Rotarys Läkarbank Rotarys Ungdomsutbyte Distriktsinstruktör Lagrådsrepresentant Finanskommitté, ordf. Distriktskonferens Amiral Elisabeth Hamilton Ulla Ståhl Thomas Almqvist Torleif Nordgaard Elisabeth Bava Anders Ranefjord Birgitta Krook Larsson Caroline Mazetti-Nissen Gunnar Persson Sven Westhoff Lena Hedman Christer Harplinger Gun Klevås Erica Philipsson Håkan Larsson Gert Brushammar Anna Åkesson Göran Anderberg Tom Nilsson Anders Helgesson Hans Danielsson Bengt Åkesson Thomas Helgesson Göran Lindqvist Per Wiström Per Ståhl Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse Sid 12