Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015"

Transkript

1 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare hanböckerna så det är en av orsakerna till att vi gör en rejäl översyn av SRS och dess uppgifter. I detta arbete är, sedan ett halvår tillbaka, DGE naturligtvis inkopplade. Hållbarhet, uthållighet, processer, kompetens och RI s riktlinjer är några utav de ledord som vi använder oss utav i denna SRS översyn. Kära Rotaryvänner! Det ljusnar ute, solen värmer, blåsipporna blommar och det är vår. Underbart. Vad gör en Rotaryguvernör så här års? Jo om Du bara visste vad mycket det finns att göra för Rotary. Den allra mesta tiden går åt att arbeta med SRS, svensk Rotary service. Den senaste tiden, från Lucia och tills nu så arbetar vi några DG, med IT-frågor och det system som snart kommer. Det är en stor och viktig investering som måste bli bra, trots att den är försenad med mer än ett år. Vi anlitar advokater, jurister, IT-folk, ekonomer för att förstå avtalstexter, specifikationer mm som skrevs på för två år sedan. Här finns mycket att göra, finslipningar, förbättringar mm. Allt detta tar massa tid. Likaså resorna till våra fysiska möten, som vi tror är bättre än telefonmöten. Mötena tar tid men är också viktiga för att riktigt förstå vad det är för IT-system som vi får, vad det kan och när systemet kan börja användas. Mellan två och tre timmar per dag går nog åt till bara telefonmöten med olika personer för att diskutera, faktainformera och söka kunskap. Vi håller också på I lördags den 7 mars hade vi, DITS Christer Wecke och jag det första av två IT-möten för att presentera vårt nya it-system. Tjugo stycket IT ansvariga på klubbnivå. Härligt och effektivt möte. Christer Wecke gör detta med den äran, kunnig och pedagogisk. Du har möjlighet att anmäla Dig till nästa möte som är måndagen den 16 mars kl på Ljungskile folkhögskola. Anmälan görs via distriktets hemsida, under fliken Vårens seminarier. Betalning göres till angivet bankgironummer i samband med anmälan. Välkomna till en givande kväll. I kölvattnet efter distriktskonferensen i november 2014 skickade jag ut en enkät vad just Du som var på konferensen tyckte. Utav ca 180 rotarianer har 58 svarat, detta är ganska bra tycker jag. Mycket positiv feed-back har vi fått avseende konferensen, medan årsmötet fick en del negativ kritik som vi naturligtvis tar till oss och hoppas kunna förbättra svagheterna till nästa årsmöte. I detta sammanhanget vill jag, på förekommen anledning, berätta lite om hur pengarna som Du som medlem betalar in används inom Rotaryvärlden.

2 Medlemsavgiften fördelas på följande sätt: Till SRS går 40 SEK 11 SEK till administration 10 SEK PR 19 SEK till IT Rotary Norden 79 SEK Rotarys Ungdomsutbyte 55 SEK Distriktsavgift 75 SEK Avgift till distriktskonferensen 35 SEK Alltså till SRS och distrikt 284 SEK RI US$ 55 ca 460 SEK (beroende på dollarkurs) Summa 744 SEK exklusive klubbavgiften Det är av stor vikt att vi som rotarianer vet vart pengarna går och jag kan känna rent spontant att det är många ute i klubbarna som inte vet detta om vår ekonomi. Förra lördagen var jag på Rotaract-Posiedons 25 årsjubileum. Jättekul. Vi får slå vakt om våra Rotaractklubbar och jag ser gärna att vi startar en i Borås. Kommer att kontakta borås-klubbarna för mer info. Likaså tittar vi på möjligheten att starta en Interactklubb. Tänk vad kul det skulle vara om vi i vårt distrikt kunde vara aktivare på att stödja unga människor -blivande rotarianer. Vi får börja se om vårt hus och arbeta för att det skall bli ett mer aktivt yrkesnätverk. Utanför mitt hus här i Ljungskile sjunger både koltrast och rödhake, fantastiskt. Det är en gåva att få höra och se våren komma. Lars-Magnus DG distrikt 2360 PS Läs gärna på vad som händer. DS DITS Christer Wecke höll i utbildningen den 7 mars avseende Rotarys nya IT-system. Det hela gicks igenom på ett mycket pedagogiskt och omsorgsfullt sätt. Nästa utbildning om systemet äger rum den 16 mars. Det finns några platser kvar - anmäl på under fliken Vårens seminarier.

3 Mölndal RKs förebyggande tandhälsovårdsprojekt i Rumänien Vid ett besök i staden Arad i västra delen av Rumänien i slutet av 1990-talet konstaterades att skolbarnens tandhälsa var mycket dålig. Mölndal Rotaryklubb beslöt i början av 2000-talet att engagera sig i ett projekt vars syfte var att bidra till bättre tandhälsa för stadens skolbarn. Under första skedet deltog svenska tandläkare, -sköterskor och -hygienister genom insatser i staden. Projektet började i liten skala, men från 2010 när Rotary District 2241 (Rumänien och Moldavien) beslöt att göra det till ett nationellt projekt innefattar det idag 28 städer. Barnen i årskurs 1 genomgår en utbildning i att sköta sina tänder och vi delar ut tandborstar och tandkräm. Från 2012 tillkommer således ca barn per år. Resultaten är mycket goda och kariesförekomsten hos de barn där projektet en gång började är nu nere på samma låga nivå som hos svenska barn. Förutom Mölndal RK och dess medlemar har många andra gett ekonomiskt eller annat stöd till projektet: Radiohjälpen, RF, Distrikt 2360, Västra Götalandsregionen, Rotary District 2241, m fl. Dessutom deltar studenter från tre rumänska odontologiska fakulteter. Projektet har också ett 90-konto ( ) för att visa att det är en seriös satsning. Förra året tilldelades projektet en Global Grant av TRF vilket idag utgör grundfinanseringen i projektet. Från att inledningsvis ha varit ett lokalt Rotaryprojekt som kunde skötas med vänster hand har nu Mölndal RK en särskild organisation för ändamålet. Fyra till fem personer, med bred erfarenhet av tandvård och från arbete dels i projekt och dels från kulturer i andra länder, är engagerade. Projektet drivs numera som ett samarbete med Rotarys District 2241 (Rumänien och Moldavien) och Mölndal RK. Av speciell betydelse för projektets utveckling har varit engagemanget från den tidigare svenske ambassadörens i Rumänien Anders Bengtcén. Vår vision är kunna lämna över projektet till de rumänska myndigheterna, som då upphöjer det till ett nationellt program så alla barn i Rumänien skall få en möjlighet att lära sig hur de ska vårda sina tänder. Göran Hammarskjöld Jörgen Alexandersson En sexårig flickas dåliga tandstatus efter bristfälligt skötta tänder. Glada rumänska barn som fattat vad det går ut på om man vill slippa hål i tänderna.

4 Årets Distriktsbidrag fördelade! Vid sammanträdet 9 december 2014 hade Distriktets Rotary Foundationkommitté att ta ställning till 14 kvalificerade ansökningar om distriktsbidrag. Ansökningarnas ackumulerade belopp var flerfaldigt högre än den ram som stod till förfogande, så kommittén tvingades till prioriteringar som medför att vissa projekt inte får något bidrag alls, och i princip alla övriga inte kan beviljas fullt ut det belopp som äskades. Följande 9 projekt beviljades bidrag: Göteborg RK: Afro Swing for Peace, Maputo Mozambique. Kombinerad fritidslagd undervisning i traditionell dans med förebyggande socialt arbete skapar en sammanhållning som avhåller ungdomarna från att tillbringa fritiden på gatorna. Göteborg-Kungsporten RK: Gasspisar till landsortsbefolkningen i Nakamtenga, Burkina Faso. Inköp och leverans av gasspisar (flaska med spisställning) till kvinnor i byn Nakamtenga. Projektet gynnar hållbar utveckling i området. Kungälv RK: Kulturella sommarjobb, Kungälv/Marstrand, Sverige. Avgångseleverna på musik- och musikalprogrammet erbjuds sommarjobb som leder till medverkan vid sekelskiftesdagarna i augusti Kungälv-Marstrand RK: Vitryskt ungdomsläger, Kungälv, Sverige. Föreningen Kastalakyrkans vitryska sommarläger får hjälp med individuella insatser på plats, värdskap för några frukostar/ luncher samt upprustning av lägrets vitvaror och inventarier. Lerum RK: Anhörigdag, Lerum, Sverige. Projektet riktar sig till personer som vårdar anhöriga med funktionshinder i hemmet. De som vårdar ges möjlighet till erfarenhetsutbyte. Kommunen erbjuder samtidigt relevant avlastning i hemmet. Lerum-Aspen RK: Ruby cup, LungaLunga, Kenya. Utbildning i hygien och hälsa och tilldelning av menskoppar skall underlätta skolgången för unga flickor och vardagen för kvinnorna i LungaLunga. Ljungskile RK: Protected springs i Kenya. Stödet lämnas till samverkan med Rotarys Läkarbank som bygger skyddade vattenkällor. Trollhättan-Strömkarlen RK: Blue Key School i Prag, Tjeckien. Projektet avser utbildning av personalen vid Modry Klinc i kommunikation med personer som har funktionshinder. Åmål RK: Eco-San toilets Makobe School, Kenya. Sanitära förhållanden vid ett center för fysiskt och mentalt handikappade ungdomar förbättras med miljövänliga toaletter som kan separera urin och fekalier. Hans Johansson, ordförande för distriktets Rotary Foundationkommitté

5 Nya skyddade källor i Kenya. Källan i Ogero. Projekt Protected Springs i Kenya arbetar vidare. Nu är det aktuellt med två nya byggen, ett i Kochieng och ett i Ogero. Byborna där har som synes på bilderna ovan inte något särskilt smakligt vatten att använda. Nu kommer dessa naturliga källflöden att byggas in bakom en mur och vattnet som sedan kommer ut ur ett rör är filtrerat genom en stor grus- och sandbädd. Det vatten som då kan användas har en otroligt mycket bättre kvalitet. För närvarande är det tre klubbar i vårt distrikt Källan i Kochieng. som samarbetar med Rotarys läkarbank om projektet, Ljungskile, Trollhättan Starkodder och Uddevalla Skansen Rotaryklubbar. Tacksamt bidrag har även erhållits från Rotarys U-fond och distriktets Rotary Foundationkommitté. Projektledare här hemma är Bengt Frisk, Ljungskile RK och på plats i Kenya finns Jacinta Karimi och Daniel Muruka, som båda arbetar för Rotarys läkarbank. I och med att dessa två källor blir klara har projektet nu skyddat 35 källor sedan Skicka gärna in material till månadsbrevet! Bidrag till och inlägg i Guvernörens månadsbrev kan skickas direkt till distriktsredaktören Björn Tellow. Tänk på att skriva kort och kärnfullt! Ju bättre formulerat inlägget är, desto lättare är det att få med det. Bilder emottages också tacksamt. Tänk bara på att dessa måste ha tillräckligt hög upplösning för att det ska se bra ut i brevet. En filstorlek för bilden på lägst 1 till 2 MB (megabyte) är nog ett minimikrav för att det ska se bra ut i DG-brevet. Klistra INTE in bilderna i exempelvis en Wordfil eller ett e-postmeddelande - utan skicka med dem som separata filer! Deadline för nästa utskick är 27 mars och brevet skickas förhoppningsvis ut i månadsskiftet mars - april. Skicka eventuella bidrag till Björn Tellow - Ansvarig utgivare: Lars-Magnus Olovson, DG Ljungskile Rotaryklubb Redaktör: Björn Tellow Ljungskile Rotaryklubb

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 7-8 januari-februari 2010 DG Eva Persson Sitter och tittar på aktuellt. Bilder från Haiti kablas ut över världen. Vidden och omfattningen av katastrofen är svår

Läs mer

Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera

Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR 1 2015 Rotarys Läkarbank Foto: Erik Danielsson, Remus production I DETTA NUMMER: Rapport ger svart på vitt sid 4-5 Klubbarnas engagemang gör det möjligt att hjälpa sid 6-7 Salama,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n f e b r u a r i a p r i l n r 1 / 2 0 1 1 Vägen till en karenby uppe i bergen. I norra Thailand är vägarna inte alltid att lita på. Foto: Gudrun

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Hösten 2010 togs initiativ till denna förening. Det är bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Hösten 2011. Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag. OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS

Hösten 2011. Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag. OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS Hösten 2011 Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS 1 Då vi får många nya faddrar varje år kommer denna sida att vara stående

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler En tidning från Ulricehamns kommun Vårdens nya chef Nu bär det iväg på SPRÅKRESA 700 timmars firande Så ska vi bli fler Nr 3 2006 Några ord från kommunalrådet EN HEKTISK TID är över, nämligen valet den

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Yrkesutbildning för romer

Yrkesutbildning för romer Yrkesutbildning för romer Projektledare: Lena Loiske och Manuel Tan Marti Projektperiod: 2004-04-01 2006-12-31 (Projektrapporten avser perioden 2004-04-01 2006-08-31) Kulturförvaltningen Yrkesutbildning

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer