ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014"

Transkript

1 FONDEN Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET Hjälp till självhjälp är mottot för den verksamhet som Rotarys U-fond, Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete bedriver. Svenska Rotaryrådet beslöt 1968 att bilda Rotarys U-fond som ett multidistriktsprojekt med ett klart uttalat mål att samtliga rotarydistrikt skall ställa upp och stödja fondens verksamhet. U-fonden har under 45 års verksamhet fördelat nära 23 miljoner kronor i projektstöd och har bidragit till rotaryklubbarnas strävan att ge hjälp till självhjälp för att lindra något av den nöd som råder i världen. Insatserna har endast varit möjliga genom den stora generositet som Sveriges rotarianer visar. Projekt Rotarys U-fond stödjer årligen ca 30 projekt som rotaryklubbar och distrikt ansökt om bidrag till under mottot Hjälp till självhjälp. Sölvesborg Rotaryklubb beviljades bidrag till ett skolprojekt på Filippinerna med syfte att hjälpa en skola med över 200 elever i byn San Rafael för att upprusta skolköket. Eleverna var ständigt hungriga och kunde inte fullfölja skolarbetet. Genom ett nära samarbete med rotaryklubben i Calapan kunde arbetet följas och en erforderlig uppföljning genomföras. Samarbetet med Sölvesborg Rotaryklubb resulterade också i en ansökan till The Rotary Foundation. Denna ansökan beviljades och därmed blev en trepartslösning verklighet. Ett utmärkt exempel där en lokal rotaryklubb tillsammans med stöd från TRF och Rotarys U-fond kan genomföra ett projekt till glädje för barnens bästa och bidra till att säkra deras framtida skolgång. Bilden visar det nya köket som i all sin enkelhet fungerar utmärkt. Skolelevernas föräldrar är delaktiga i matlagningen. Foto: Romel B. Deinla Barnen har avnjutit den första måltiden. Se hur ögonen lyser av lycka att ha fått äta vällagad och näringsrik mat jag vill så gärna ha mer!

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ROTARYÅRET U-fonden har lämnat bidrag till projekt som stöds av en rotaryklubb. Huvuddelen av intäkterna kommer från försäljningen av jul- och korrespondenskort, men U-fonden har även tagit emot gåvor till ett inte obetydligt ekonomiskt värde. Totalt har Sveriges rotarianer köpt buntar julkort och buntar korrespondenskort. Varje bunt innehåller femton kort och vi har således sålt kort. Korten innehåller en kortfattad förklarande text om U-fondens syfte, så korten har bidragit till att öka kunskapen om Rotarys humanitära verksamhet. Resultatet av verksamheten framgår av nedanstående resultat- och balansräkning. RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Intäkter Tillgångar Kortförsäljning Inventarier 0 10 Bidrag från klubbar/gåvor Plusgiro Frakter Bank Återbetalda bidrag Bank placeringskonto Övriga intäkter Fordringar Ränteintäkter Summa Summa KOSTNADER EGET KAPITAL Inköp, distribution Eget kapital av kort x) Adm, förvaltning Summa Revision Porto Bank Övriga kostnader Marknadsföring Beviljade bidrag Årets resultat Summa x) momsåterbetalning kronor Org.nr

3 BOKSLUTSKOMMENTARER Försäljningen av jul- och korrespondenskort har liksom tidigare år utgjort U-fondens utan jämförelse största inkomstkälla. Det ska dock framhållas, att intresset för att överlämna gåvor från klubbar och enskilda fortsätter att öka. Möjligheten att enkelt via PayPal göra överföring av en gåva/donation utnyttjas i allt större omfattning. Vi konstaterar med beklagande liksom i fjol, att det ekonomiska stöd fonden under en följd av år tidigare erhållit från landets rotarydistrikt har uteblivit, dock har D 2360 och D 2400 lämnat generösa bidrag. Det förtjänar i sammanhanget att påpekas att U-fonden grundades som ett multidistriktsprojekt. Av den anledningen borde U-fonden kunna påräkna distriktens stöd. Glädjande i sammanhanget är att många klubbar ger U-fonden ekonomiskt stöd. Variationen är stor mellan de olika distrikten. Distriktsguvernörerna har i sina månadsbrev välvilligt publicerat information rörande Rotarys U-fond. Det ska likaså noteras, att Rotary Norden gett oss utrymme. U-fonden tackar för allt stöd! JUL- OCH KORRESPONDENSKORT Motiven för korten har konstnärerna generöst ställt kostnadsfritt till U-fondens förfogande. Julkortet hade som motiv Vinterkväll efter en oljemålning av konstnären Mats Rydstern, Krapperup. Korrespondenskortet hade motivet Regatta efter en oljemålning av konstnärinnan Lena Cronström, Nyhamnsläge. Priset för korten har varit 100 kronor per bunt om 15 kort med kuvert. MARKNADSFÖRING Kuvert innehållande ett brev från ordföranden i U-fonden, årsredovisning , prospekt, provexemplar av jul- och korrespondenskorten samt teckningslistor sändes i början av hösten 2013 till de tio distriktsguvernörerna och till landets alla klubbpresidenter. Påminnelse sändes under november månad till klubbarnas presidenter och sekreterare. Liksom under tidigare år har U-fonden disponerat ett helt uppslag i Svensk Rotarymatrikel. Ett särskilt upprop med information om möjligheterna att söka projektbidrag skickades via till samtliga landets guvernörer och klubbpresidenter i maj månad. Detta resulterade i ett påtagligt ökat antal ansökningar. Summan av under året sökta bidrag uppgick till kronor vilket skall ställas i förhållande till det för hela rotaryåret disponibla beloppet av ca kronor för bidrag att fördelas vid årets sex styrelsesammanträden. U-fonden har vid flera tillfällen uttalat önskemål om att få en egen kontaktperson i alla distrikt. Vi har även uttalat önskemål om en kontaktperson i varje rotaryklubb. Önskemålen kvarstår. U-fonden har en egen hemsida med information om verksamheten, formulär för ansökan om bidrag och möjligheten att använda PayPal för överföring av gåvor och donationer. Hemsidan nås via och via distriktens hemsidor. Informationsmaterial i form av s.k. roll ups m.m. har införskaffats och tillhandahålls distrikt och klubbar att användas vid lämpliga arrangemang. Vid varje distriktsarrangemang och möte med distriktsorganisationen i distrikt 2390 har U-fonden varit representerad genom sin ordförande som dessutom medverkat vid ett flertal klubbmöten, PETS, distriktssamråd, distriktskonferenser och rotaryskolor inom Rotary Sverige. 3

4 BEVILJADE MEDEL Antalet inkomna ansökningar har varit ungefär lika stort som föregående år. Vi har tagit emot ett femtiotal ansökningar och kunnat bevilja 28 av dem. Bidragen har gått till projekt, som initierats och/eller garanterats av rotaryklubbar. Åtagandet att vara garant innebär inte skyldighet att lämna ekonomiskt bidrag. Å andra sidan är ekonomiskt bidrag inte ett hinder. Beviljade medel utbetalas inte till en enskild person utan alltid till den rotaryklubb som ställer upp som garant. Rapport och redovisning skall överlämnas inom ett år efter det att medel utbetalats. Vi är angelägna om att U-fonden blir nämnd som bidragsgivare, när projekt som U-fonden stöder uppmärksammas i pressen. Fördelningen mellan distrikten varierar beroende på klubbarnas olika aktiviteter. Flertalet bidrag har lämnats till projekt i länder i Afrika men även stater i östra Europa liksom i övriga delar av världen har beviljats medel. Sammanställning av gåvor och kortköp per distrikt och medlem, perioden juli-13 juni-14 DISTRIKT Antal Per medlem Nr medl. Gåvor Kort Totalt Gåvor Kort Totalt ,00 7,45 7, ,57 16,06 24, ,34 20,81 21, ,10 13,13 16, ,85 16,40 24, ,00 21,05 21, ,09 30,58 34, ,86 51,66 67, ,77 34,84 39, ,85 30,14 31,98 Från andra ,63 240,63 Summa ,65 25,00 30,65 KORTKÖP OCH BIDRAG TILL U-FONDEN Styrelsen nämner med respekt dessa ytterst generösa klubbar och tackar för det välvilliga stöd de har gett vårt arbete. 4

5 U-FONDENS STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Kjell-Åke Åkesson Hörby Rk Mandattid Skattmästare: Göran Pålsson Helsingborg-Kärnan Rk. Mandattid Sekreterare: Thore Wemrell Ystad - Tornväktaren Rk. Mandattid Ledamot: Inger Munck af Rosenshöld Helsingborg-Kärnan Rk. Mandattid Ledamot: Royden Carlzon Lomma - Bjärred Rk. Mandattid Suppleant: Bo Olsén Burlöv Rk. Mandattid Adjungerade: Lennart Jonéus Helsingborg-Kärnan Rk; Torsten Fälemark Ystad-Tornväktaren Rk. STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsen har under året haft 6 (sex) protokollförda sammanträden. Protokollen har tillställts styrelsemedlemmar och revisorer. Mötena har hållits i anslutning till en rotaryklubbs ordinarie veckomöte. Det löpande interna och externa arbetet har skötts via brev, telefon och e-post. Styrelsen har i sitt arbete fått en god inblick i klubbarnas stora humanitära engagemang. U-fonden erhåller medel för sin verksamhet huvudsakligen genom försäljning av jul- och korrespondenskort. Fonden har därtill tagit emot gåvor från distrikt, klubbar och enskilda såväl rotarianer som icke rotarianer. Styrelsen framför sitt varma tack för erhållna bidrag och önskar att projekten ska bli framgångsrika och ge hjälp till självhjälp. Styrelsen vill också framföra ett varmt tack till årets distriktsguvernörer för det stöd ni gett vårt arbete. Vi ser fram emot ett lika bra samarbete med de distriktsguvernörer, som nu övertagit ansvaret som representanter för Rotary International. Ett särskilt tack vill vi framföra till Ljungbergs Tryckeri AB i Klippan och till Ystad-Tryck AB i Ystad för framställning av korten respektive övriga trycksaker. Det goda samarbetet har varit mycket värdefullt. Hässleholm Kjell-Åke Åkesson Göran Pålsson Carl-Peter Hellberg Royden Carlzon Inger Munck af Rosenschöld Ordförande Skattmästare Sekreterare Ledamot Ledamot 5

6 BEVILJADE ANSÖKNINGAR ROTARYÅRET Ärend Ändamål Sökande Beviljat belopp 1301 Rationell biodling Mutomo, Kenya, Uppsala-Glunten Rk Lärarhandledning, Gambia, Gränna Rk Kamuli Mission Hospital, Uganda, Östersunds-Södra Rk Ujamaa Family Centre, Nairobi, Kenya, Stockholm-Djurgården Rk Utbildning föräldralösa ungdomar, Kamerun, Göteborg-Backa Rk Utbildning streetchildren, Etiopien, Södertälje Rk Förråd/klassrum Jerikoskolan, Betlehem, Palestina, Göteborg-Örgryte Rk Empowerment literacy, Uganda, Stockholm-Vällingby Rk Transportmedel, Novina Center, Novgorod, Ryssland, Fellingbro Rk Projekt Soptippen, Quito, Ecuador, Järvsö Rk Intercultural Education Finken, Nairobi, Kenya, Skillingaryd-Vaggeryd Rk Lärocenter för flickor, Tchamba, Togo, Linköping-Aurora Rk Skolbänkar flickskola, Kamerun, Gävle-Södra Rk Utbildningsprojektet Vamos Adelante, Guatemala, Ronneby Rk Protected Springs, Kenya, Ljungskile Rk, Uddevalla-Skansen Rk och Trollhättan-Starkodder Rk Skolprojekt Lundazi, Zambia, Sunne Rk Våra skitungar, gatubarnsprojekt i Uganda, Burlöv Rk Utrustning blindskola för flickor, Jagriti, Indien, Göteborg-City Rk Utrustning Kuchan High School, Solapur, Indien, Landvetter-Råda Rk Skolprojekt fattiga barn Kiev, Ukraina, Broby Rk Help to work. Minska ungdomsarbetslöshet, Tanzania, Lund-Ideon Rk Kylutrustning sjukstuga, Jyamrung, Nepal, Växjö-Tegnér Rk Förebyggande tandvårdsprojekt, skolbarn, Rumänien, Mölndal Rk Solvatten, Ilemera, Tanzania, Höganäs Rk Sovsal för pojkar, Emartiskolan, Kenya, Katrineholm-Backa Rk Utbildningsprojekt, Blue Key School, Prag, Tjeckien, Trollhättan-Strömk. Rk Utbildning av föräldralösa barn, Bassa, Kamerun, Göteborg-Backa Rk Hörselhjälpmedel till barn, Solapur, Indien, Lerum Rk Fördelat belopp

7 STÖD U-FONDEN Bg FONDEN U-fonden - Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete 7 Gör någon glad, sänd en personlig hälsning med U-fondens kort!

8 FONDEN Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete Hjälp till självhjälp GÅVOR OCH KORTFÖRSÄLJNING UNDER ÅRET KRONOR DISTRIKT GÅVOR OCH KORTFÖRSÄLJNING PER MEDLEM KR PER MEDLEM 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 67,52 34,67 24,63 21,15 24,24 16,23 21,05 39,61 31,98 7, DISTRIKT Ystad-Tryck AB, tfn ORDFÖRANDE SKATTMÄSTARE SEKRETERARE LEDAMOT LEDAMOT Kjell-Åke Åkesson Göran Pålsson Carl-Peter Hellberg Royden Carlzon Inger Munck af Rosenschöld Domängatan 9 Prins Georgs gata 2D Kristianstadsvägen 18B Kamrersvägen 26 Erik Dahlbergs gata Hörby Helsingborg Ystad Bjärred Helsingborg Tel Tel Tel Tel Tel U-fondens bg Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011

ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! Ängelholm-Luntertun Rotaryklubb

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003.

Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003. Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003. 1 Sammanfattning av bakgrund för reformen personligt ombud till psykiskt sjuka/funktionshindrade. Psykiatriutredningen behandlade frågan om stöd och samordning

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

Så används pengarna 12 - Kriterier och riktlinjer 12 - Katastrofhjälp 13 - Världens Barn 15 - Kronprinsessan Victorias Fond 19 - Musikhjälpen 22

Så används pengarna 12 - Kriterier och riktlinjer 12 - Katastrofhjälp 13 - Världens Barn 15 - Kronprinsessan Victorias Fond 19 - Musikhjälpen 22 Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Sid Därför gör varje insamlad krona verklig nytta 4 En 72-årig historia 5 Så arbetar Radiohjälpen idag 6 - Olika insamlingsvägar 6 - Förvaltning av medlen 8 - Administration

Läs mer

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt SAMHÄLLSTJÄNST Vägledning till effektiva projekt RI:s målsättning Rotary International, en världsomspännande förening av Rotaryklubbar, har till uppgift att hjälpa andra, verka för höga etiska normer och

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer