Årsredovisning. Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31"

Transkript

1 Årsredovisning Räkenskapsåret

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter Kontaktinformation: Postadress: Centrumslingan 49, Solna Telefon: E-post: Föreningen Förvaltas av Valorem/Wasberg Redovisning AB Org.nr Telefon: Mail:

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Föreningens verksamhet I lokalerna bedrivs följande verksamhet: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att Saxena Omsorg AB i föreningens hus upplåta bostadslägenheter Scorett Footwear AB under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Solna Stad Grundfakta om föreningen Waxö Omsorg Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades och nuvarande stadgar Föreningen är frivilligt momsregistrerad registrerades hos Bolagsverket. avseende verksamhetslokaler. Intäkterna från lokalhyror utgör ca 27 % av Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten föreningens totala intäkter Solna Banken 1 3 i Solna kommun Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår Fastigheten består av 4 flerbostadshus på liksom bostadsrättsförsäkring för adress Centrumslingan Fastigheten medlemmarna. bygges Den totala byggnadsytan uppgår till kvm, Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. varav kvm utgör lägenhetsyta och I föreningen finns även följande gemensamma kvm lokalyta. utrymmen och anläggningar: 3 Tvättstugor Lägenhetsfördelning 1 Cykelförråd 1 2 st 1 rum och kök Byggnadens tekniska status 48 st 2 rum och kök Föreningen följer en underhållsplan som 42 st 3 rum och kök upprättades och sträcker sig 1 0 år. Underhållsplanen revideras löpande. 2 st 4 rum och kök 3 st 5 rum och kök Nedanstående åtgärder har genomförts. Av lägenheterna är 77 upplåtna med bostadsrätt och 30 med hyresrätt. Åtgärd Stamspolning Anordnandeav takrasskydd År (1 3)

4 Förvaltning Följande uppdrag har skötts av Valorem: Ekonomisk förvaltning Lägenhetsförteckning Följande har skötts av Cemi AB: Löpande tekniskt underhåll och fastighetsskötsel Övriga leverantörer Schindler Hiss - hissar ComHem kabel-tv Expressgruppen städning Jourmontör jourhantering av fastighetsskötsel, ventilation och hissar Lassfolks - snöröjning Norrenergi - fjärrvärme Ragn-Sells - sophantering Solna vatten - vatten och avlopp Vattenfall - elleverans Föreningen är idag medlem i Bostadsrätterna Medlemmar Av föreningens medlemslägenheter har 5 st överlåtits under året. Under året har 2 st llägenheter upplåtits av föreningen. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar med 2,5 % respektive 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvare. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen har under året avhållit 1 8 protokollförda sammanträden. Revisorer BoRevision Sverige AB Valberedning Namn Jan Hedlund Nils Stenvall Uppdrag Sammankallande Föreningens ekonomi Föreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,4 % av taxeringsvärdet för bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var kr per bostadslägenhet under Fastighetsavgiften uppräknas årligen med ett index. För lokaler är fastighetsskatten den samma som tidigare det vill säga 1 % av taxeringsvärdet. Styrelsens bedömning är att bostadsrättsföreningen är äkta. Dispositionsförslag Belopp Förslag till behandling av föreningens resultat Balanserat resultat Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Årets resultat Andrahandsuthyrning får endast ske med styrelsens samtycke. Totalt Under året har 2 andrahandsuthyrningar beviljats. Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: Styrelsen Styrelsen har från ordinarie stämma haft följande sammansättning: Namn Uppdrag Peter Söderbäck Ledamot / Ordförande Elisabet Brickman Ledamot / Sekreterare Göran Herrström Ledamot / Kassör Jan-Olov Johansson Ledamot Niclas Mattsson Ledamot Delir Sharifian Suppleant 4 (1 3) Avsättning till yttre UH-fond Balanseras i ny räkning Totalt Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

5 5 (1 3)

6 6 (1 3)

7 7 (1 3)

8 8 (1 3)

9 9 (1 3)

10 1 0 (1 3)

11 11 (1 3)

12 1 2 (1 3)

13 1 3 (1 3)

14