VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året Distriktsguvernör Anna-Carin Dettner, Majorna Göteborg Rotary Klubb Året som distriktsguvernör har varit intressant, inspirerande, utmanande och mycket roligt! Hösten 2013, när jag reste mellan klubbarna, var dessutom den varmaste och vackraste på många år. Varje dag har varit lika spännande och jag har blivit så varmt välkomnad av alla! Till alla presidenter och styrelser har jag förmedlat Rotary Internationals vilja att styra med långsiktiga och rullande mål. De har ombetts att arbeta fram förslag för sin klubbs strategiska mål och förmedla dem genom och till DG. Ett enkelt utkast har förmedlats. Under året har jag arbetat för att alla skall ha möjlighet att delta i seminarier och så enkelt som möjligt ta del och dela med sig av information och nyheter. Seminarierna har förlagts centralt ute i regionerna och planerats vid 2 tillfällen med olika tid och veckodag. Det har glatt mig mycket att mötena varit välbesökta. Månadsbrevet har med entusiasm använts av klubbarna för att berätta om spännande händelser och projekt. Det har också använts för att utbilda, ge tips och goda råd. Även bloggen som jag startade, har mottagits positivt trots att jag stapplande prövade mig fram i ett nytt medium. Stort TACK för ert förtroende. Göteborg den 15 sep 2014 Anna-Carin Dettner Sida 1 av 13

2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MÅLSÄTTNING Målet för Distrikt 2360 var att från och med 2013 arbeta efter en utarbetad treårsplan med fokus på större integration på alla plan. Vår slogan har varit integrera mera. Rotary är ett yrkesnätverk som gör gott. Vi behöver rekrytera många fler medlemmar. Rotarys kärnvärden motsvarar, i stort, det som driftiga yrkesarbetande i alla åldrar, yrkesgrupper och kulturer värderar högt och vill engagera sig i. När det gäller Yrkestjänst vill vi stimulera till att komplettera med fler yrken, framför allt att nya yrkesområden förs in i klubbarna. Nya generationer är nyckeln till framtiden. Vi behöver involvera alla generationer för att få ett levande och modernt nätverk som utvecklas i takt med tiden. Vi har därför tillsatt en ansvarig för att koordinera våra insatser. Rotaract, Alumni, RU m.fl. Vi skall arbeta för att tala i positiva termer om vårt nätverk. Om vi inte hittar ett positivt förhållningsätt kommer inte heller omvärlden att se det fantastiska som vi erbjuder i Rotary. Vi vill erbjuda fler möjligheter till möten på olika platser i distriktet. Vi skall arbeta för att medlemmar över klubbgränserna lär känna varandra och arbeta tillsammans med olika projekt. Vi önskar att medlemmar skall känna att det är naturligt att bidra till ledarskap i klubben och i distriktet. Vi kommer att anordna ledarskapsseminarier för Rotarianer och särskilt inbjudna, genomförda av Rotarianer. För att stimulera till samarbete mellan klubbar har vi avsatt medel för stipendier till de klubbar som driver eller startar projekt tillsammans. Distriktets funktionärer och Styrelse Till stöd i arbetet i distriktet har följande obligatoriska funktioner funnits: Styrelse: Distriktsguvernör Distriktssekreterare Distriktssekreterare Distriktsskattmästare Anna-Carin Dettner Marianne Dester Hultgren Catarina Rockstrand Margareta Carlsson Lundin Övriga obligatoriska: Tillträdande guvernör Lars-Magnus Olovson DGE The Rotary Foundation Hans Johansson, kommittéordförande Rotary Ungdomsutbyte Boris Preijde, RU ansvarig Sida 2 av 13

3 Region och huvudansvarig för funktion: 1. Ass. Guvernör Conny Leinstedt Processer och Yrkesnätverket 2. Ass. Guvernör Jerry Brattåsen Medlemsutvecklingscoach 3. Ass. Guvernör Per Haglind End Polio Now 4. Ass. Guvernör Hans Johansson The Rotary Foundation 5. Ass. Guvernör Ingrid Rosén Integration och Projekt 6. Ass. Guvernör Lars Bergfeldt Relationer i och mellan klubbar Övriga funktionärer Stefan Ericson Jonas Carlson Stefan Johansson fr Willem Fock Svante Haglund Margareta Magnusson Tord Kristoferson/Stefan Ericson Rosmarie Gäcke-Herbst Eva Persson IPDG - Närmast föregående distriktsguvernör Distriktsredaktör Friendship Exchange, RFE PR ordförande samt Medlemsutveckling Stipendier Rotary Foundation Distriktsinstruktör Lagrådsrepresentant New Generation Assisterande zon-koordinator Distriktsråd Distriktets funktionärer har mötts i ett distriktsråd. Som komplement i distriktsrådet har representant från Rotaract deltagit. Under året har vi genomfört fem möten och ett extra styrelsemöte 19 sep och 7 nov 2013 samt 6 feb, 26 mar, 10 apr och 12 jun Samtliga möten är protokollförda och finns inlagda på distriktets inre hemsida/dokument. Distriktet är en resurs, ett erbjudande till klubbarna att använda. I rådet finns representanter för The Rotary Foundation, End Polio Now, Rotarys Ungdomsutbyte, PR, Medlemsutveckling, Utbildning, Rotary Friendship Exchange, New Generation, Lagråd. Future Vision Plan, som infördes 1 juli 2013 och där vårt distrikt utgjort ett av 100 testdistrikt, har verkställts i samtliga klubbar. Rotary International vill styra genom mål och vision för de fem tjänstegrenarna och tydligt formulerade fokusområden för bidrag. Det betyder att distrikt och klubbar förväntas göra detsamma och bidra med en plan för varje verksamhetsår, tjänstegren och focusområde, i rullande treårscykler för kontinuitet. Rotary Foundation inom Distrikt 2360 Distriktets Rotary Foundationkommitté har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Hans Johansson Majorna Göteborg RK Sekreterare Catarina Rockstrand Majorna Göteborg RK Ledamöter Anna-Carin Dettner (DG) Majorna Göteborg RK Lars-Magnus Olovson (DGE) Ljungskile RK Ulf P Andersson (DGN) Göteborg- Kronhuset RK lngrid Rosén Alingsås Nolhaga RK Per Haglind Göteborg Kungsporten RK Leif Lindblad Kungälv RK Sida 3 av 13

4 Rotary Foundationkommittén har haft 4 protokollförda sammanträden - 3 sep och 3 dec 2013 samt 25 feb och 21 maj Revisionskommittén Revisionskommittén för Rotary Foundation i distrikt 2360 granskar distriktets hantering av Rotarys bidragsfonder inom ramen för Global Grants och District Designated Fund (DDF) samt Rotary Foundation kommitténs arbete. Revisionskommitténs skriftliga utlåtande för verksamhetsåret föreläggs distriktsårsmötet i november Revisionskommittén av består PDG Carl-Gustaf Eliasson (Borås-Viskan RK), Kerstin Nordenham Murby (Kungälv-Marstrand RK) och Sören Wilgotson (Ulricehamn RK). Inbetalningar till Rotary Foundation Under bidrog 43 klubbar (62 % av distriktets klubbar) på ett eller annat sätt finansiellt till insamlingar inom ramen för Rotary Foundation. Det betyder 36 USD per capita räknat på de aktiva klubbarna och som sjunker till 23 USD per capita om ackumulerade beloppet slås ut på samtliga rotarianer i distriktet. Tyvärr kan vi även detta år konstatera att nästan en tredjedel av distriktets klubbar inte funnit anledning att bidra till Rotary Foundation! 37 av distriktets klubbar bidrog till Annual Program Fund (APF) "Årliga fonden" och skänkte tillsammans USD. Från distriktets överskott överfördes USD. Således bidrog Distrikt 2360 med totalt USD under året. Ingen inbetalning registrerades till Permanenta Fonden under året. 11 av distriktets klubbar bidrog till insamlingen till stöd för End Polio Now (f d Polio Plus) med tillsammans USD. Rotary Foundation seminarier Rotary Foundation seminarium hölls den 27 sep 2013 i anslutning till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg samt 25 jan 2014 i Kungsbacka och 27 jan 2014 i Borås. Utbildning för klubbar inför kvalificering och signering av samförståndsavtal för Global Grants gavs i samband med seminarierna. Föredrag om Rotary Foundation har hållits i ett flertal klubbar i distriktet. Kvalificerade klubbar 6 klubbar (Göteborg, Göteborg-Backa, Göteborg-Kungsporten. Kind, Kungälv, Mölndal) har varit kvalificerade för deltagande i Rotary Foundations bidragsprogram under Rotaryåret med undertecknade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding). Kvalificering är ett krav för att delta i Global Grants och rekommenderas för District Grant. Sida 4 av 13

5 Global Grants Fyra Global Grants har varit i gång under året och ytterligare ett har initierats. Göteborg City RK:s projekt i Indien "Rotary Distance Education program" slutfördes lyckosamt under året och formell bekräftelse på väl genomfört och rapporterat projekt erhölls från The Rotary Foundation (TRF) den 1 nov Distriktets bidrag uppgick till USD. Distriktets skolprojekt i Ecuador "Equipamiento del Centro Communitsario de Desarollo lntegral" pågår. Projektet beräknas bli slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Kungälv RK är internationell partner för ett skolprojekt i Kenya "Mateka Sanitation and Bio Digester". Projektet beräknas vara slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Mölndal fick klartecken från TRF den 3 jun 2014 att starta ett tandhälsoprojekt i Rumänien "Preventive Dental Projekt for the School Children in Romania". Projektet beräknas pågå under 3 år. Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Kind har återigen initierat ett ögonprojekt i Kenya "Eldo Eye Clinic Center". En första ansökan försenades för att sedan avslås, på grund av problem med införseltillstånd av utrustning. En andra ansökan blockerades av TRF eftersom den tänkta värdklubben i Kenya visade sig inte ha redovisat tidigare beviljade projekt. Nu har införselfrågan fått sin lösning och diskussioner pågår med en "godkänd" klubb i Kenya. Distriktets planerade bidrag till projektbudgeten är USD. District Grants Regelverket för Rotary Foundation ger distrikten möjlighet att använda 50 % av årets tillskott till District Designated Fund (DDF) som distriktsbidrag. Kommittén för Rotary Foundation i Distrikt 2360 valde att använda hela detta utrymme som distriktsbidrag detta år. Sammanlagt USD, motsvarande SEK (aktuell växelkurs när transaktionen genomfördes), kunde fördelas till nedanstående 9 projekt. Alla projekten beräknas kunna slutföras under Två projekt slutrapporterades framgångsrikt redan till halvårsskiftet. Borås-Viskan RK SEK för skolprojekt Arusha Tanzania. Göteborg-Backa RK SEK för utrustning till Missing People, Göteborg Göteborg-Kungsporten RK SEK för gasspisar till Nkamtenga, Burkina Faso Göteborg-Örgryte RK SEK för klassrum till SIRA, Jeriko Kungälv RK SEK för kulturella sommarjobb, Kungälv Lerum RK SEK för anhörigdag, Lerum. Lerum RK SEK för hörselhjälpmedel Solapur, lndien Ljungskile RK tillsammans med Trollhättan-Starkodder RK och Uddevalla-Skansen RK SEK för "Protected Springs" i Kenya. Vänersborg RK tillsammans med Vänersborg-Aurora RK SEK för barnhemsverksamhet, Kenya. Sida 5 av 13

6 Assisterande Guvernörer Region 1 Bengtsfors Kungshamn Lysekil Mellerud Munkedal Strömstad Säffle Tanum Åmål Åmål-Tuppen Generellt anser sig klubbarna må ganska bra. En anledning till detta förefaller vara att några klubbar övergått till att bli 14-dagsklubbar. Detta har också underlättat arbetet med att intressera presumtiva medlemmar för Rotary, mötena har fått fler deltagare och även vassare föreläsare. Bedömningen av medlemsutvecklingen i regionen är att den är tämligen oförändrad och ligger plus minus noll. Några klubbar som har utmärkt sig särskilt positivt är Säffle och Tanum där Tanum också får den stora glädjen att se sin nära vän Kailash Satyarthi tillsammans med Malala Yousafzai motta Nobels Fredspris i år. Region 2 Lilla Edet (avslutad under året) Ljungskile Trollhättan Trollhättan-Starkodder Trollhättan Strömkarlen Uddevalla (avslutad under året) - Uddevalla-Byfjorden Uddevalla-Skansen Vänersborg Vänersborg- Aurora Vänersborg-Göta Älv Både negativt och positivt. Uddevalla RK och Lilla Edet RK har beslutat lägga ner verksamheten. Båda föreningarna hade en hög medelålder och därmed svårt att tillsätta funktionärer till styrelserna, men också att få verksamheten att fungera. Uddevalla RKs medlemmar fördelade sig på övriga två Uddevallaklubbar samt Ljungskile RK medan medlemmarna i Lilla Edet RK fördelades på Ale RK, Ljungskile RK och Trollhättan. Ett flertal medlemmar i dessa klubbar beslöt av åldersskäl att lämna Rotary. AG arrangerade två presidentmöten, det första genomfördes i oktober då de nytillträdda presidenterna gavs tillfälle att diskutera sina erfarenheter från de första månaderna. Det innebar också en fördjupning av nätverket mellan dem och deras klubbar. Ett andra möte hölls i februari, då även inkommande presidenter inbjöds att delta. Avsikten med det andra mötet var att summera och förbereda de inkommande presidenterna för deras presidenttid. AG har på förfrågan, tillsammans med DG, besökt ordförande och potentiella medlemmar i Mark RK. Detta i syfte att diskutera och planera nya former för medlemsrekrytering. Besök genomfördes även i Kind RK för att med styrelsen och i påföljande medlemsmöte, diskutera och inspirera till klubbens program- och medlemsutveckling. Region 3 Ale Göteborg-Angered Göteborg-Backa Göteborg-Hisingen Göteborg-Säve Göteborg-Vinga Kungälv Kungälv-Marstrand Lerum Lerum-Aspen Orust Partille Stenungsund Rotaryåret har präglats dels av besöken i klubbarna tillsammans med guvernören (DG) Anna-Carin Dettner, dels av assisterande guvernörens (AG) direktkontakter med klubbarna under verksamhetsåret. Sida 6 av 13

7 Besöken med guvernören har på sedvanligt sätt inneburit möten med styrelserna och deltagande i klubbmöten. Styrelsemötena har medfört många intressanta samtal med presidenter och styrelsemedlemmar och hållits i en positiv atmosfär även om såväl DG som AG lyft fram synpunkter där respektive klubb kommit till korta. Ibland kan detta ha gällt webbsidor med otillräcklig beskrivning av klubbens projekt, ibland avsaknad av t ex kommittéer eller svårigheter att rekrytera nya medlemmar. Ett bra verktyg för klubbarna har initierats i form av en rullande 3-årsplanering och rapportering om detta till distriktet. Klubbmötena har präglats av entusiasm och intresse av guvernörens budskap och information. Guvernörens budskap uppfattades återkommande som modernt och följdes ofta av positiva kommentarer från klubbmedlemmar. AG har fått möjlighet att under klubbmötena särskilt lyfta frågan om End Polio Now och behovet av att klubbarna fortsättningsvis ger ekonomiskt bidrag till detta, Rotarys utomordentligt framgångsrika globala projekt. Assisterande guvernörens (AG) direkta kontakter med klubbarna under året har inneburit telefonsamtal med avgående och tillträdande presidenter och stöd i en rad såväl principiella som vardagliga rotaryfrågor såväl före som under presidentåret. Kontakterna har initierats av såväl AG som presidenterna. Angeläget har varit att stimulera presidenterna att utnyttja de manualer och annat rotarymaterial som finns tillgängligt via rotary.org. Deltagande i arbetet i Distriktsråd, PETS, distriktskonferenser och AG-utbildning har varit intressant och värdefullt och givit ny kunskap. Region 4 Göteborg Göteborg-City Göteborg-Frölunda Göteborg-Gamlestaden Göteborg-Hovås Göteborg-Kronhuset Göteborg-Kungsporten Göteborg-Lindholmen Göteborg-Långedrag Göteborg-Marieholm Göteborg-Poseidon Göteborg-Örgryte Majorna-Göteborg - Öckeröarna AG har besökt flertalet klubbar tillsammans med DG och under hösten haft bokade presidentmöten och konsultationer via telefon och mail. Presidentmöten anordnades 27 feb och 16 apr för presidenter, inkommande presidenter och/eller ersättare. Vid mötet i april deltog även inkommande Rotaract-presidenten i Poseidon. Uppslutningen var mycket god på båda mötena. Agendan innehöll bland annat ämnen som medlemstillväxt, åldersstruktur och mångfald. En röd tråd i mötena var samverkansmöjligheter mellan klubbarna. Denna typ av möten kommer att fortsätta även under Region 5 Alingsås Alingsås-Nolhaga Borås Borås-Södra Borås-Viskan Borås-Västra Borås-Östra Kind Mark Mark-Kinnaborg Ulricehamn Vårgårda-Herrljunga AG har deltagit i samtliga klubbesök tillsammans med DG. Regionen har 12 klubbar. De problem som varit, har gällt överlevnaden av Mark RK och har hanterats av DG och distriktets medlemsansvarige. Sida 7 av 13

8 AG genomförde en regionträff på hösten. Värd var Borås-Viskan. Inbjudna var i första hand klubbpresidenterna. På våren stod Alingsås-Nolhaga värd för ett liknande arrangemang. Då inbjöds även inkommande presidenter. Båda tillfällena hölls öppna för övriga intresserade klubbmedlemmar. Idé- och inspirationsutbyte har varit huvudsyftet med dessa träffar. Region 6 Kungsbacka-City Kungsbacka-Skansen - Kungsbacka-Särö Landvetter-Råda Mölndal Mölndal Fässberg (avslutad under året) - Mölndal-Kållered Varberg Varberg-Bocksten Varberg-Getakärr Tillsammans med guvernören har AG besökt samtliga klubbar i regionen. Mölndal-Fässberg upphörde under året och klubbens medlemmar har transfererats till andra klubbar i distriktet. Kungsbacka-City och Kungsbacka-Skansen har börjat diskutera en sammanslagning vilket AG ser positivt på. Samtliga klubbar arbetar hårt med rekrytering av nya medlemmar och klubbarna är också engagerade i projekt både nationellt och internationellt samt med End Polio Now och TRF. PR och Medlemsutveckling Sociala medier Ansvarig Sociala Medier: Willem Fock Ledamot: Anders Ekhammar Kommittén kommunicerar kontinuerligt via distriktets Facebooksida. Vid Rotaryårets slut hade sidan 299 medlemmar, vilket är en ökning från föregående år med ca 80 anslutna. Vi har även aktiverat ett antal Facebookgrupper för Rotary i distriktet och för Storgöteborg. "Rotaryklubbarna i Göteborgsområdet". Denna grupp fungerar som forum och verktyg för Rotarianer i ett 30-tal klubbar i Göteborgsområdet. Gruppen hade 190 av medlemmar Under fjolåret grundades ytterligare två Facebookgrupper; PR Gruppen medlemmar Rotary Medlemsutveckling och Rekrytering - 69 medlemmar Syftet är att Rotarianernas aktiviteter ska nå ut till deras Facebookvänner utanför Rotary. På så sätt erhålls god spridning av utvalda Rotarybudskap. Efter att det tryckta programbladet i Göteborg togs bort, är Facebookgrupperna ett forum för att väcka intresse och sprida information om föredrag och klubbaktiviteter. Ca 10 % av Rotarianerna är idag med i en eller flera av våra Facebookgrupper. Rotarys globala Facebooksida följs av 23 % av världens Rotarianer. Sida 8 av 13

9 Bokmässan Årets Bok & Biblioteksmässa besöktes av personer under 4 dagar. Rotarymonterns bemanning bestod av 58 rotarianer från 30 klubbar inklusive Rotaract och Inner Wheel. Sammanlagt samlades kr in till End Polio Now vilket blir kr tack vare Melinda & Bill Gates Foundation. Akademibokhandeln skänkte, till ett värde av drygt kr, alla kvarvarande böcker från sin monter till Göteborg RK som i sin tur gav dem vidare till Ågrenska. Vi fick in 12 intresseanmälningar avseende medlemskap i Rotary. Dessa har skickats ut till olika klubbar med hopp om att det ska leda till nya medlemmar. En återsamling i form av en get together för alla som deltagit och bidragit till det goda resultatet blev en kväll då vi hade lika roligt och trevligt som i montern under mässdagarna. Rotary kommer att vara med på Bokmässan även Samma monteryta är bokad och vi kunde dessutom förhandla oss till 10 % rabatt. Rotarys Ungdomsutbyte Distriktskommitté: DC Boris Preijde, Borås Viskan RK Catarina Berglund, Varberg Bocksten RK Annette Hanssen, Mölndal RK Kerstin Alfbecker Swärd, Göteborg RK Eva Sundberg, Lerum Aspen RK Gunnar Brinck, Borås RK Adjungerad: Rosmarie Gäcke Herbst, Göteborg Säve RK Under året har distriktet sänt ut 15 ungdomar och tagit emot lika många. Året inleddes med sedvanlig introduktionsvecka, detta år förlagd till Ädelfors folkhögskola i Vetlanda. Ett trettiotal ungdomar från fem distrikt samlades för att få en rivstart i svenska språket, kulturen och traditionerna. Ungdomarna är ambassadörer för Rotary och för sina hemländer, varför värderingar och regler för hur man förhåller sig till dem diskuterades. Motsvarande introduktionsläger för de från södra halvklotet inkommande studenterna hölls i januari i Bollnäs. Mycket uppskattat är alla de aktiviteter som distriktskommittén med hjälp av klubbar inom distriktet anordnar för våra ungdomar under året. Ett stort tack till de klubbar som engagerar sig i detta! Ett annat återkommande inslag är ungdomarnas presentation och underhållning på Distriktskonferensen, vilket verkade vara mycket uppskattat av alla närvarande. Ett flertal av studenterna i distriktet utnyttjade även möjligheterna att delta i multidistriktets aktiviteter som skidresan till Åre, Kirunaresan samt Europe Ramble. Sida 9 av 13

10 Distriktskommittén anordnade vidare bl.a. två sammankomster under våren i Göteborg för de utresande studenterna, deras föräldrar samt kontaktpersonerna. Slutligen fick en ung flicka från Borås möjlighet att delta i RU:s lägerverksamhet under sommaren 2014 i Turkiet. Rotaract Under våren 2014 genomfördes Rotary-Rotaract Ledarutvecklingsprogram 2014 i samarbete mellan Rotaract och Rotary i distriktet. Ledarskapsprogrammet riktades till unga vuxna mellan år och ägde rum i seminarieform under 6 vardagskvällar om 2h samt en avslutande middag. Ungefär 20 rotarianer hörde av sig och ville ställa upp som föredragshållare, varav 7 st valdes ut. Det var 63 sökanden till de 20 platserna som erbjöds. Ledarskapsprogrammet var mycket uppskattat av både deltagare och föredragshållare. Ledarskapsprogrammet gav en grundläggande insikt i ledarskapsteorier, ledarstilar, kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och etik och värderingar för ett rättvist ledarskap. Dessutom fick deltagarna göra ett Belbin-test som visade på vilken roll de tar i en grupp. Ledarskapsprogrammet genomfördes i samarbete med de två rotaractklubbarna i distriktet, Rotaract Göteborg-Poseidon och Göteborgs Rotaractklubb, samt 11 Rotaryklubbar och Rotary D2360. Rotary Friendship Exchange RFE Ansvarig RFE: Ledamöter Stefan Johansson Bert Lundgren Göteborg-Örgryte RK Jörgen Qvint Göteborg-Backa RK På uppdrag av distriktsrådet har Stefan Johansson, Lerum RK, påbörjat arbetet med att formera en ny RFE kommitté. Kommittén har arbetat med att utforma en ny kommunikationsplan för RFE som innebär att kommittén kan kommunicera direkt med medlemmar genom bilagor i Guvernörens månadsbrev under det första året och därefter själva 4 ggr per år. Ett infobrev med nya Rotary RFE identiteten har tagits fram och kommer att användas första gången i november. Till RFE kommittén har Bert Lundgren, Örgryte RK, och Jörgen Qvint, Gbg-Backa RK, knutits. Ambitionen är att ytterligare två personer knyts till kommittén under året. All information om RFE på distriktets hemsida har uppdaterats och genom en länk på sidan kan alla medlemmar numera själva direkt följa upp anmälda intressenter på Rotarys Matching Boards. Ett första utbyte med district 7620 North Carolina under 2015 diskuteras för närvarande. Distriktskonferens Årets distriktskonferens gick av stapeln 16 nov i centrala Göteborg på Clarion Post Hotell, följt av årsmöte den 17 nov. Sida 10 av 13

11 Det var glädjade att så många hörsammade vår inbjudan. Nästan 200 rotarianer deltog under konferensen och ungefär 150 på kvällens bankett. Programmet gick i framtidens tecken. Eve Conway från London RC höll ett brilliant framtidstal, Nick Tobia, Rotarystipendiat vid Uppsala Rotary Peace Center tillsammans med ett helt gäng ungdomar förmedlade vad som rör sig i huvudet på en 14-åring. Som alltid är det särskilt roligt att träffa våra utbytesstudenter. Även årets grupp gav oss en presentation och ett scenframträdande som tydligt åskådliggjorde bredden av nationaliteter som finns representerade under ett utbytesår. Till kvällen blev det extra festligt då medlemmar med gäster från Mark-Kinnaborg RK passade på att fira sin klubbs 30-årsjubileum. En festmiddag serverades och kvällen avslutades med dans till Suburbans 7-mannaband. Distriktsgolf Distriktsmästerskapet i golf var planerat till maj 2014 men fick flyttas fram till september. Då möttes spelare på Kode Golfklubb för att kora årets mästare. I tävlingen deltog 40-talet golfare. Tävlingen genomfördes i strålande solsken, med lite vind och med en golfbana i absolut bästa skick. Som vanligt var klubbarna Borås Södra, Lerum och Uddevalla Skansen väl representerade förutom arrangörsklubben Majorna Göteborg. I tävlingen deltog två kvinnor, DG Anna-Carin Dettner och Helena Lomberg, Gamlestaden RK. Distriktsmästare blev Stefan Carlsson, Uddevalla Skansen tätt följd av Claes-Göran Hult, Borås Södra och tillika distriktsmästare I A-klassen vann Stefan Carlsson och i B- klassen segrade Gunnar Mattsson från Lerum. Lagtävlingen vanns i år av Lerum före Borås Södra, medan nettotävlingen vanns av Borås Södra före Lerum! Det var ett väl genomfört arrangemang med ett fint prisbord tack vare bland andra Grant Thornton, Handelsbanken, Sjöräddningssällskapet och Stena Line. Lagråd Lagrådet har haft ett möte i maj där distriktets 2 förslag till COL (Council on Legislation) 2016 presenterades. Carl-Wilhelm Stenhammars förslag om översyn av Rotarys organisation och distriktets förslag om att klubbarna skall ha ett större ansvar när det gäller närvaro och antal godkända möten. Båda förslagen från Distrikt 2360 mottogs positivt från övriga distrikt och vi kan räkna med ett massivt stöd. Vidare skall nämnas att Tord Kristoferson, tidigare ordförande i Lagrådet, varit till mycket god hjälp och aktivt deltagit i ett överlämnande för fortsatt arbete i lagrådet. Sida 11 av 13

12 SRS Svensk Rotaryservice Svensk Rotaryservice (SRS) har som syfte att samarbeta för att betjäna distrikten och underlätta gemensamma uppgifter. Styrelse är de 10 guvernörerna i de svenska distrikten inklusive Lettland. De viktigaste uppgifterna är drift av den gemensamma databasen, vilken är grunden för all matrikel- och medlemsservice, utveckling av webben samt tillsyn över stiftelser inom Rotary såsom Rotarys Ungdomsutbyte, Rotary Läkarbank och fonder gemensamma för rotarianer Under året har en gemensam PR-grupp bildats för att värna Rotarys varumärke och ge stöd till klubbar bland annat avseende synlighet och medlemstillväxt. Obligatoriska möten är höstmötet, tillika årsmöte, och vårmöte där de flesta val sker. Ekonomi Distriktets resultaträkning för Rotaryåret visar ett överskott med ,05 kr. Guvernören föreslår att överskottet fördelas med kr till Distriktets unika ledarskapsutbildning som genomförs i samarbete av Rotaract och Rotary. Resterande ,05 kr förs inledningsvis över till kapitalet för framtida användning till ett PRseminarium för information om medlemskap i Rotary och för stöd till arbetet kring yrkesmentorer i distrikt Fullständig rapport med resultat- och balansräkning för distrikt 2360, samt resultaträkning exklusive transfereringar bifogas som bilaga till verksamhetsrapporten. Finanskommittén Finanskommitténs rapport redovisas separat på distriktets hemsida. Läkarbanken Knappt personer har fått hjälp av en av Rotarys Läkarbanks läkar- eller tandläkarvolontärer i Kenya under verksamhetsåret Ytterligare lika många har fått del av det långsiktiga arbetet med att förebygga sjukdomar genom rådgivning, utbildning och myggnät mot malaria. Dessutom får bybefolkningen stöd att bygga upp sin egen hälsodispensär som tar över verksamheten när Läkarbanken flyttar vidare till mer behövande områden. Kostnaderna för verksamheten uppgår till cirka 5 miljoner kronor. På jeeplinjerna, som står för persontransporter mellan hem och Läkarbankens vårdstation, är 35 % av patienterna barn under 5 år och 60 % är flickor och kvinnor. Malaria är den vanligaste diagnosen, följt av olika hudåkommor och luftvägsinfektioner. Malaria och luftvägsinfektioner är bland de vanligaste dödsorsakerna bland barn i Kenya, så jeeplinjerna räddar liv. Sida 12 av 13

13 Samarbete bedrivs mellan ett antal klubbar i distrikt 2360 och Rotarys Läkarbank för att fler människor skall få rent vatten. Genom att skydda källor med dagvatten ges ett viktigt bidrag till bättre hälsa. Klubbarna finansierar verksamheten och det praktiska arbetet i Kenya genomförs av Läkarbanken. Under året har 6 källor täckts i olika byar där jeeplinjerna är verksamma. Distrikt 2360 har stött Läkarbanken med kr under och en stor del är gåvor till projektet för att täcka källor. Flera klubbar i distriktet brukar också stödja en egen läkare och under har återigen Göteborg-Gamlestadens Rotaryklubb gjort det. Rotarys Läkarbank tackar så mycket för stödet som möjliggör bra hälsovård i Kenya. Yrkesmentorer Tanken bakom projektet har varit att med utgångspunkt från Rotarys stora geografiska spridning kunna nå adepter över hela området. Fem s.k. noder runt om varje högskoleort etablerades för att fungera som stödpunkter med ett nära samarbete mellan Rotary, högskolorna/universiteten och Arbetsförmedlingen. Vid årsskiftet är ett 15-tal klubbar medlemmar i föreningen. Projektet har engagerat mentorer från sammanlagt över 30 klubbar i hela västra Sverige inom tre Rotarydistrikt och fler är intresserade. Ett annat intressant resultat är det reglerade samarbetet med Swedbank. Ett 10-tal adepter har erbjudits en traineetjänst vid något av bankens kontor. Convention Sydney och besök i Tacloban, Filippinerna Världskongressen genomfördes i år i Sydney. Det var en hissnande upplevelse på många sätt. Vi fick uppleva Olympiabyn på riktigt och den Olympiska elden brann för oss. På resan dit i slutet av maj 2014 besökte AG Per Haglind och DG Rotaryklubben Dasmarinas, Makati i Manilla. Klubben hade hjälpt oss att identifiera och prioritera insatserna för Tacloban, Filippinerna. Det lokala sjukhuset Divine Word Hospital i Tacloban som driver sjukvård och utbildning för bland andra läkare och sjuksköterskor fick all medicinsk laboratorie- och undersökningsutrustning förstörd när tyfonen Haiyan slog till den 8 nov. En spontan insamling startades på distriktskonferensen och kr kunde skickas till Philippinerna som ett stöd i uppbyggnaden. Vi blev tacksamt och vänligt mottagna av syster Eliza Arpon och syster Chris Gu och fick ta del av hur återställandet av sjukhuset framskred. Vi möttes av entusiastisk personal, nymålade lokaler fyllda med patienter och fungerande utrustning. Den 25 juni hölls invigning och tacksägelsebön för den nyinstallerade röntgenutrustningen. Distriktets gåva fyller ett viktigt behov! Bilagor: 1. Målformulering 2. TRF Verksamhetsberättelse 3. RISH Årsredovisning Ekonomirapport med resultat- & balansräkning i bilagor 1-3 Sida 13 av 13

14 Bilaga 1 Målformulering Rotary Distrikt 2360 Sida 1 av 2

15 Sida 2 av 2

16 Verksam hetsberättelse Rotary Foundation inom Distrikt 2360 Distriktets Rotarv Foundationkommitt6 har under verksamhetsåret haft föliande sammansättninq: Ordförande HansJohansson, Majorna-GöteborgRK Sekreterare Catarina Rockstrand, Majorna-Göteborg RK Ledamöter Anna-Carin Dettner (DG), Majorna-Göteborg RK Lars-Magnus Olovson (DGE), Ljungskile RK Ulf P Andersson (DGN), Göteborg- Kronhuset RK lngrid Rosen, Alingsås-Nolhaga RK Per Haglind, Göteborg-Kungsporten RK Leif Lindblad, Kungälv RK Kommittöns sammanträden Rotary Foundationkommitt6n har haft 4 protokollförda sammanträden (3 september och 3 december 2013 samt 25 februari och 21 ma12014, Revisionskommitt6n Revisionskommitt6n för Rotary Foundation i distrikt 2360 granskar distriktets hantering av Rotarys bidragsfonder inom ramen för Global Grants och District Designated Fund (DDF) samt Rotary Foundation-kommift6ns arbete. Revisionskommittöns skriftliga utlåtande för verksamhetsåret föreläggs distriktsårsmötet i november Revisionskommittön av PDG Carl-Gustaf Eliasson (Borås-Viskan RK), Kerstin Nordenham Murby (Kungälv-Marstrand RK) och Sören Wilgotson (Ulricehamn RK). lnbetalninqar till Rotary Foundation Under bidrog 43 klubbar (62 % av distriktets klubbar) på ett eller annat sätt finansiellt till insamlingar inom Ramen för Rotary Foundation. Detta betyder 36 USD per capita räknat på de aktiva klubbarna och som sjunker till 23 USD per capita om ackumulerade beloppet slås ut på samtliga rotarianer i distriktet. Tyvärr kan vi åven detta år konstatera att nästan av en tredjedel av distriktets klubbar inte funnit anledning att bidra till Rotary Foundation! 37 av distriktets klubbar bidrog tillannual Program Fund (APF) "Adiga fonden" och skänkte tillsammans USD. Från distriktets överskott 2A12-13 överfördes I 091 USD. Således bidrog Distrikt 2360 med totalt USD under året. lngen inbetalning registrerades till Permanenta Fonden under året. 1 1 av distriktets klubbar bidrog till insamlingen till stöd för End Polio Now (f d Polio Plus) med tillsammans 21622USD. Rotary Foundation seminarier Rotary Foundation seminarium hölls den 27 september 2013 i anslutning till Bokmässan i Göteborg samt 25 januari 2014 i Kungsbacka och 27 januari 2014 i Borås. Utbildning för klubbar inför Kvalificering och signering av samförståndsavtal gavs i samband med seminarierna. Ett flertal klubbar har besökts i samband med föredrag om Rotary Foundation. Kvalificerade klubbar 6 klubbar har varit kvalificerade för deltagande i Rotary Foundations bidragsprogram under Rotaryåret med undertecknade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding). (Göteborg, Göteborg-Backa, Göteborg-Kungsporten. Kind, Kungälv, Mölndal). Kvalificering är ett krav för att delta i Global Grants och rekommenderas för District Grant.

17 GlobalGrants Fyra Global Grants har varit i gång under året och ytterligare ett initierats. Göteborg-Citys projekt i lndien "Rotary Distance Education program" slutfördes lyckosamt under året och formell bekräftelse på lyckosamt genomfört och rapporterat projekt erhölls från The Rotary Foundation (TRF) 1 november Distriktets bidrag uppgick till USD. Distriktets skolprojekt i Ecuador "Equipamiento del Centro Communitsario de Desarollo lntegral" pågår. Projektet beräknas bli slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Kungälv är internationell partner för ett skolprojekt i Kenya "Mateka Sanitation and Bio Digester". Projektet beräknas bli slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD Mölndal fick klartecken från TRF 3 juni 2014 att starta ett tandhälsoprojekt i Rumänien "Preventive Dental Projekt for the School Ghildren in Romania". Projektet beräknas pågå under ta 3 år. Distriktets andelav projektbudgeten är USD. Kind har (ånyo) initierat ett ögonprojekt i Kenya "Eldo Eye Clinic Center"- En första ansökan försenades (och avslogs sedan) av problem med införseltillstånd av utrustning. En andra ansökan blockerades av TRF eftersom den tänkta värdklubben i Kenya visade sig inte hade redovisat tidigare beviljade projekt. Nu har införselfrågan fått sin lösning och diskussioner med en "godkänd" klubb i Kenya pågår" Distriktets planerade bidrag till projektbudgeten är USD. District Grants Regelverket för Rotary Foundation ger distrikten möjlighei att använda 50 % av årets tillskott till District Designated Fund (DDF) till distriktsbidrag. Kommittön för Rotary Foundation i Distrikt 2360 valde att använda hela detta utrymme till distriktsbidrag detta år. Sammanlagt USD motsvarande SEK (vid utbetalningen aktuell växelkurs) kunde fördelas till nedanstående 9 projekt. Alla projekten beräknas kunna slutföras under Två projekt slutrapporterades framgångsrikt redan till halvårsskiftet. Borås-Viskan RK SEK för skolprojekt Arusha Tanzania. Göteborg-Backa RK SEK för utrustning till Missing People, Göteborg Göteborg-Kungsporten RK SEK för gasspisar till Nkamtenga, Burkina Faso Göteborg-örgryte RK SEK för klassrum till SIRA, Jeriko Kungälv RK SEK för kulturella sommarjobb, Kungälv Lerum RK SEK för anhörigdag, Lerum. Lerum RK SEK för hörselhjälpmedel Solapur, lndien Ljungskile RK tillsammans med Trollhättan-starkodder RK och Uddevalla-Skansen RK SEK för "Protected Springs" i Kenya. Vänersborg RK tillsammans med Vänersborg-Aurora RK SEK för barnhemsverksamhet, Kenya District Rotary Foundation Chatr

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Ekonomirapport Distriktets resultat för Rotaryåret blev ett överskott med ,05 kr. Intäkterna var ,93 kr och kostnaderna ,88 kr. Av kostnaderna är ca kr transfereringar, dvs. förmedlade avgifter för Rotary Norden, Rotarys ungdomsutbyte, RU, samt avgifter till SRS för gemensam administration och IT. Matriklarna fakturerades i år direkt från SRS till klubbarna vilket minskar omslutningen med ca kr. Transfereringarna gav ett underskott med 1879 kr att jämföra med föregående år, då underskottet var kr. Differensen beror på skillnader i medlemsantal mellan registren. Bidraget till RU, som under senaste året var frivilligt, betraktades i år som obligatoriskt. Distriktets Matching Grants projekt, som kom in och betalades ut via distriktets bankkonto påverkar varken omslutning eller resultatet, då de behandlas separat. Årets ersättning för guvernörens kostnader, från Rotary International, är inte slutgiltigt utbetald när denna rapport skrivs. Enligt besked blir ersättningen ,93 vilket är lika med föregående år. I guvernörens resultaträkning exklusive transfereringar blev intäkterna ,93 kr och kostnaderna blev ,34. Intäkterna är lika med föregående år medan guvernörens kostnader är kr högre än föregående år. De största skillnaderna följande: - Kostnaden för distriktskonferensen blev kr vilket var ca kr lägre än intäkten från klubbarna, men kr högre än föregående år, då sponsorintäkter ledde till en distriktskostnad på endast kr. - Kostnaden för distriktets ungdomsutbyte kr, blev kr lägre än budget, men kr högre än föregående år, beroende på att fler ungdomar deltagit. - Kostnaden för distriktets möten och seminarier blev ,69 jämfört med ,99 kr året innan - Material, IT- och telefonikostnad under året blev kr vilket är drygt 1000 kr lägre än året innan. - Reskostnaderna i distriktet ökade till ,12 kr vilket är kr mer än föregående år. Det beror på att RI:s konvent var i Australien, som innebar höga reskostnader, samt att guvernören samtidigt besökte den Rotaryklubb på Filipinerna, som förmedlade återuppbyggnadsbidraget från distrikt Det finns en övrig kostnad på kr, som beror på att distriktet blivit utsatt för nätbedrägeri. Danske bank har erbjudit en ersättning på kr, vilket inte är accepterat, då vi anser att hela beloppet skall betalas tillbaka. Återbetalningen kommer därmed att ge en resultateffekt nästkommande år oavsett om det blir kr eller kr. Av årets överskott på ,05 kr ingår ,29 kr i distriktets likvida medel, som är ,49 kr. Då saknas den slutliga utbetalningen från RI på ,76 kr. Guvernören föreslår att överskottet fördelas med kr till Distriktets unika ledarskapsutbildning som genomförs i samarbete av Rotaract och Rotary. Resten ,05 kr förs inledningsvis över till kapitalet för framtida användning till ett PR-seminarium för information om medlemskap i Rotary och för stöd till arbetet kring yrkesmentorer i distrikt Resultat- och balansräkning för distrikt 2360, samt resultaträkning exklusive transfereringar bifogas som bilaga till verksamhetsrapporten.

27 Rotary International distrikt 2360 Bilaga 1 Resultaträkning Intäkter Resultat Resultat Bidrag från RI , , Distriktsavgift/årsavgift , , Distriktskonferens , , Rotary Norden , , Rotary ungdomsutbyte , , SRS IT, administration , , Matriklar , Övriga intäkter , ,00 Summa , ,93 Kostnader 4123 Distriktskonferens , , Förmedlat Rotary Norden , , Förmedlat RU , , Förmedlat SRS mm , , Förmedlat Matriklar , Distriktets möten 9 605, , Seminarier , , Ungdomsutbyte , , Distriktets projekt , Material 3 134, , Månadsbrev, info 1 765, , Uppvaktningar, PR 4 250, , Resekostnader , , Kontorsmaterial 7 524, , Telefon teknisk utrustning 8 968, , Porto 1 042,00 616, IT- tjänster , Bank 921, , Övriga kostnader , , Ränta in - 656, ,23 Summa , ,88 Resultat , ,05

28 Rotary International distrikt 2360 Bilaga 2 Resultaträkning exklusive transfereringar Intäkter Resultat Resultat G 3010 Bidrag från RI , , Distriktsavgift/årsavgift , , Distriktskonferens , , Rotary Norden 3115 Rotary ungdomsutbyte 3116 SRS IT, administration 3130 Övriga intäkter 1 800, ,00 Summa , ,93 Kostnader 4123 Distriktskonferens , , Distriktets möten 9 605, , Seminarier , , Distriktets ungdomsutbyte , , Distriktets projekt , Material 3 134, , Månadsbrev, info 1 765, , Uppvaktningar, PR 4 250, , Resekostnader , , Kontorsmaterial 7 524, , Telefon teknisk utrustning 8 968, , Porto 1 042,00 616, IT-tjänster , Bankkostnader , Övriga kostnader , Ränta in, not 1 656, ,23 Summa , ,34 Resultat , ,59

29 Rotary International distrikt 2360 Bilaga 3 Balansräkning IB UB Tillgångar Kortfristiga fordringar 1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, not , ,23 Summa förutbetalda/upplupna , ,23 Kortfristiga placeringar 1940 Bank placeringskonton , ,14 Summa placeringar , ,14 Kassa och bank 1930 Bankkonto driftkostnader , ,35 Summa kassa och bank , ,35 Summa tillgångar , ,72 Eget kapital och skulder Eget kapital 2060 Eget kapital , , Balanserad vinst föregående år , , Resultat föregående år , Årets resultat , ,05 Summa eget kapital , ,52 Kortfristiga skulder 2990 Förbetalda intäkter och upplupna kostnader, not , ,80 Summa kortfristiga skulder 1 828, ,80 Summa skulder och eget kapital , ,72 Kommentarer Not 1 Förutbetalda kostnader för inkommande guvernör ,30 Förutbetalda kostnader för nominerad guvernör 9 630,17 Beslutad restersättning från RI ,76 Summa ,23 Not 2 Utbetalning av bidrag från föregående års resultat ,80

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Välkomna till ett nytt Rotaryår 2012-2013 DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 1-2 Juli/Augusti 2012 Vi drömde alla om sol och värme och lata dagar vid stranden. Verkligheten blev

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 1 Strategidokument 2017-02-18 Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 Detta dokument skall vara ett redskap för optimering av distriktets resurser, att skapa överblick och vara ett stöd till distriktets

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360 Guvernörens månadsbrev nr 9 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust april 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om mars och april samt information om vad som är på gång framöver. Rotary President

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 9 Mars 2013 Rotaryvänner! När jag sitter och skriver detta skiner solen genom fönstret och ger en känsla av annalkande vår. För mig är Mars månad

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll . Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll Inledning Rotarymånaden maj Lagrådet 2016 Distriktets medlemsutveckling Tips på Global Grant Club Visioning Convention i Seoul, Sydkorea Guvernörsskifte i Gränna

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 1-2 juli-augusti 2011 Välkomna till nya Rotaryåret 2011-2012! Nu tar jag över uppdraget som guvernör i Distrikt 2360. Nya Rotaryämbetsmän

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Tomas Rydebo Distrikt 2360 NR 3 september 2010 Sensommaren har varit skön, men blandad med ruskiga skyfall. Nu verkar det som samtliga klubbar i distriktet kommit igång efter

Läs mer

Här kommer månadsbrevet för november med bland annat litet om distriktskonferensen.

Här kommer månadsbrevet för november med bland annat litet om distriktskonferensen. Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 5, november 2014 Här kommer månadsbrevet för november med bland annat litet om distriktskonferensen. Kära Rotarykamrater! Tänk vad tiden går fort, nu rusar den mot Jul

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 1-2 juli-aug 2009 DG Eva Persson Jag vill med några korta rader passa på att hälsa er alla välkomna till det nya verksamhetsåret och ser med glädje fram emot alla

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Rydebo Distrikt 2360 NR 11 Maj 2011 Rotaryvänner! Miniseminarium i Ljungskile Den 17 april träffades över 30 rotarianer i Ljungskile för att delta i det Miniseminarium som guvernör

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Tomas Rydebo Distrikt 2360 NR 12 Juni 2011 Rotaryvänner, tack... Vi har haft långhelg, firat Nationaldagen och haft fantastiskt väder. I Varberg har solen lyst oförtröttligt,

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm.

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. Distrikt 2400 Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. 1. Årsmötets öppnande. DG Tom Nilsson, Ängelholm-Luntertun RK, hälsade välkommen och

Läs mer

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag..

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag.. Våra erbjudanden till unga OM DG VORE UNG IGEN, DÅ SKULLE MÅNADSTEMAN VI TAR UPP DE AKTUELLA MÅNADERNA Våra egna erbjudanden ROTARY GLOBAL REWARDS DU MISSAR VÄL INTE FÖRMÅNERNA? Polio Update EN LITEN UPPDATERING

Läs mer

Rotary Foundation: Bidragsmodell. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson &28

Rotary Foundation: Bidragsmodell. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson &28 Rotary Foundation: Bidragsmodell Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14&28 Rotarys bidragsmodell fr. 2013-07-01 Prioritering av sex fokusområden Resultatorienterad projekthantering Betonar

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 8 juni 2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Ängelholm 2017-06-01 Kontaktadresser 2016-2017 Vi börjar närma oss slutet på Rotaryåret 2016 2017. Kvarstår några klubbaktiviteter

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad.

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. 1. Årsmötets öppnande. DG Christer Harplinger, Halmstad-Gamletull RK, hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt 236 0

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt 236 0 Guvernörens månadsbrev nr 10 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust maj 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Så glädjande det är med alla genomförda projekt! Vilket engagemang ute i klubbarna! Ditt bidrag

Läs mer

Göteborg-Backa hjälper Stadsmissionen

Göteborg-Backa hjälper Stadsmissionen G GUVERNÖRENS MÅNADSBREV DISTRIKT 2360 NR 6 DECEMBER 2008 DG BO WESTLING ROTARYKAMRATER! Julen närmar sig med stormsteg och vi kan alla se tillbaka på de gångna sex månaderna på vårt Rotaryår. Alla mina

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd!

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2011-2012 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! Foto: Torgny Carlsson U-fonden

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV N GUVERNÖRENS MÅNADSBREV DISTRIKT 2360 NR 1/2 JULI-AUG. 2006 DG MATS HERMANSSON Nytt Rotaryår Nytt Tema Nya funktionärer Efter två händelserika Rotaryår med 100-års jubileum, RI-president från Distriktet

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Verksamhetsberättelse för 2014-2015 Distrikt 2400 Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Innehåll Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse TRF The Rotary Foundation RFE Rotary Friend

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 Distriktsfunktionärer 2015-2016 Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 1. Klubbtjänsten - guvernörer Monica Bengtsson Kalmar-Norra RK Janis Andersons Riga Hanza RK Ulf Gustafsson Borensbergs RK

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg Guvernörens Månadsbrev District 2400 - November 2010 Innehåll Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg End polio now Notiser: Utbildningar genomförda - Utbildningstillfällen 2, 4 och

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer 1(6) Malmö Södra Rotaryklubb Valberedningen Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer består av föregående års president och tillträdande president. skall påbörja

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev december 2014 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev december 2014 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening möter stort intresse ute i landet! Som vi tidigare berättat om har

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370 PR och kommunikation PETS Rotary Distrikt 2370 När någon frågar dig om vad Rotary är. Vad svarar du då??? Rotary organisation RI President KR Ravindran Rotary Director ansvarig för 2 Zoner var Per Höjen

Läs mer

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation:

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation: Senaste uppdatering av aktivitetsplanen: 2016-12-21 1 Strategi för Mariefred Rotaryklubbs WCP, World s Children Prize projekt Vision: Att inleda ett samarbete mellan WCP, World s Children s Prize Foundation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Lerum Aspen Rotaryklubb

Lerum Aspen Rotaryklubb Verksamhetsberättelse 2010-2011 Styrelsen har under perioden bestått av: President: Inkommande President: Sekreterare: Inkommande Sekreterare: Klubbmästare: Skattmästare: Past President: Inkommande Skattmästare:

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015 Vänner i Rotary! Detta är sista gången som jag skriver till er som DG och jag vill börja med att skriva TACK. Tack för

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond. Årsredovisning

Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond. Årsredovisning Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond Org.nr 802006-7081 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2015 30 juni 2016 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Balans-

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Rotary Sollentuna Tureberg Klubben och Sollentuna 2010.1

Rotary Sollentuna Tureberg Klubben och Sollentuna 2010.1 Rotary Sollentuna Tureberg Klubben och Sollentuna 2010.1 3.000 fkr, kyrkan från 1100-talet, Edsbergs slott från 1600-talet 70.000 invånare störst andel 1-5-åringar av alla kommuner i Sverige Ungdomens

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 5 november 2011 You are a ROTARIAN I can trust you! Så inledde RI Presidentens representant Michael F Webb sitt anförande vid Distriktskonferensen,

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 11 maj 2010 DG Eva Persson Vårsolen lyser in genom fönstret och det känns som om vintern äntligen gett vika. Tar min kaffekopp, sätter mig i trädgårdsmöblerna och

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg 1 Val av mötesordförande 2 Val av protokollförare 3 Val av justeringsman

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK Rotary Internationalin piiri 1410 ry BALANSBOK 30.6.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2015-30.6.2016 Innehållsförteckning sidan Verksamhetsberättelse 2 Balansräkning 3 Resultaträkning 4 Noter 5 Datum

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond De redovisningsprinciper som föreningen använder sig av gällande utbildningsfonden gör det svårt för medlemmarna att få en rättvisande

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Rotary Basics www.rotary.org/sv/rotarybasics Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Välkommen till Rotary! Du tillhör nu ett globalt nätverk av frivilliga från företag, yrkesliv och samhället.

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Orust, månadsskiftet januari-februari Till alla medlemmar i distrikt 2360

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Orust, månadsskiftet januari-februari Till alla medlemmar i distrikt 2360 Guvernörens månadsbrev nr 7 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet januari-februari 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om december-januari samt information om vad som

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse Räkenskapsredogörelse för perioden 2007-10-01 -- 2008-12-31 Resultaträkning 2007-10-01 -- 2008-12-31 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget helår Inkomster Medel för bistånd

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

ERICSSON SENIORER Org.nr

ERICSSON SENIORER Org.nr ERICSSON SENIORER Org.nr 802018 0413 Verksamhetsberättelse för 2011 Funktionärer Styrelse Torvald Lundmark, Ordförande Jan Stellan, Vice ordförande Erik Hoving, Sekreterare Sten Grusell, Kassör Jan Gars

Läs mer

Distriktskonferens Program och handlingar Rotary Distrikt oktober 2017

Distriktskonferens Program och handlingar Rotary Distrikt oktober 2017 Distriktskonferens Program och handlingar Rotary Distrikt 2370 21 oktober 2017 Foto från www.sabysateri.se Välkomna! Innehåll Utöver detta dokument finns Verksamhetsberättelse för 2016-2017 i separat dokument

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Rotary Convention 2016 i Seoul - Sydkorea

Rotary Convention 2016 i Seoul - Sydkorea Rotaryklubb vann 5 000 kr FÖR BÄSTA KLUBBWEBB TRF FYLLER ÅR! DAGS FÖR VÅRT ANDRA CENTENNIAL- FIRANDE! Lagrådet HÖJDA AVGIFTER TILL RI - GLÖM INTE BORT ATT BESLUTA OM HÖJNING PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE! Zoninstitut

Läs mer

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Ronneby Rotaryklubb Årsmöte Välkomna till Ronneby Rotaryklubbs årsmöte 2015!

Ronneby Rotaryklubb Årsmöte Välkomna till Ronneby Rotaryklubbs årsmöte 2015! Välkomna till Ronneby Rotaryklubbs årsmöte 2015! Förslag till Dagordning 1 - Mötets öppnande 2 - Antal närvarande klubbmedlemmar 3 - Godkännande av föreslagen dagordning 4 - Val av ordförande för årsmötet

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN 1 (8) BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och särskilt att uppmuntra och främja: 1. Personlig bekantskap som ett medel

Läs mer