VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året Distriktsguvernör Anna-Carin Dettner, Majorna Göteborg Rotary Klubb Året som distriktsguvernör har varit intressant, inspirerande, utmanande och mycket roligt! Hösten 2013, när jag reste mellan klubbarna, var dessutom den varmaste och vackraste på många år. Varje dag har varit lika spännande och jag har blivit så varmt välkomnad av alla! Till alla presidenter och styrelser har jag förmedlat Rotary Internationals vilja att styra med långsiktiga och rullande mål. De har ombetts att arbeta fram förslag för sin klubbs strategiska mål och förmedla dem genom och till DG. Ett enkelt utkast har förmedlats. Under året har jag arbetat för att alla skall ha möjlighet att delta i seminarier och så enkelt som möjligt ta del och dela med sig av information och nyheter. Seminarierna har förlagts centralt ute i regionerna och planerats vid 2 tillfällen med olika tid och veckodag. Det har glatt mig mycket att mötena varit välbesökta. Månadsbrevet har med entusiasm använts av klubbarna för att berätta om spännande händelser och projekt. Det har också använts för att utbilda, ge tips och goda råd. Även bloggen som jag startade, har mottagits positivt trots att jag stapplande prövade mig fram i ett nytt medium. Stort TACK för ert förtroende. Göteborg den 15 sep 2014 Anna-Carin Dettner Sida 1 av 13

2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MÅLSÄTTNING Målet för Distrikt 2360 var att från och med 2013 arbeta efter en utarbetad treårsplan med fokus på större integration på alla plan. Vår slogan har varit integrera mera. Rotary är ett yrkesnätverk som gör gott. Vi behöver rekrytera många fler medlemmar. Rotarys kärnvärden motsvarar, i stort, det som driftiga yrkesarbetande i alla åldrar, yrkesgrupper och kulturer värderar högt och vill engagera sig i. När det gäller Yrkestjänst vill vi stimulera till att komplettera med fler yrken, framför allt att nya yrkesområden förs in i klubbarna. Nya generationer är nyckeln till framtiden. Vi behöver involvera alla generationer för att få ett levande och modernt nätverk som utvecklas i takt med tiden. Vi har därför tillsatt en ansvarig för att koordinera våra insatser. Rotaract, Alumni, RU m.fl. Vi skall arbeta för att tala i positiva termer om vårt nätverk. Om vi inte hittar ett positivt förhållningsätt kommer inte heller omvärlden att se det fantastiska som vi erbjuder i Rotary. Vi vill erbjuda fler möjligheter till möten på olika platser i distriktet. Vi skall arbeta för att medlemmar över klubbgränserna lär känna varandra och arbeta tillsammans med olika projekt. Vi önskar att medlemmar skall känna att det är naturligt att bidra till ledarskap i klubben och i distriktet. Vi kommer att anordna ledarskapsseminarier för Rotarianer och särskilt inbjudna, genomförda av Rotarianer. För att stimulera till samarbete mellan klubbar har vi avsatt medel för stipendier till de klubbar som driver eller startar projekt tillsammans. Distriktets funktionärer och Styrelse Till stöd i arbetet i distriktet har följande obligatoriska funktioner funnits: Styrelse: Distriktsguvernör Distriktssekreterare Distriktssekreterare Distriktsskattmästare Anna-Carin Dettner Marianne Dester Hultgren Catarina Rockstrand Margareta Carlsson Lundin Övriga obligatoriska: Tillträdande guvernör Lars-Magnus Olovson DGE The Rotary Foundation Hans Johansson, kommittéordförande Rotary Ungdomsutbyte Boris Preijde, RU ansvarig Sida 2 av 13

3 Region och huvudansvarig för funktion: 1. Ass. Guvernör Conny Leinstedt Processer och Yrkesnätverket 2. Ass. Guvernör Jerry Brattåsen Medlemsutvecklingscoach 3. Ass. Guvernör Per Haglind End Polio Now 4. Ass. Guvernör Hans Johansson The Rotary Foundation 5. Ass. Guvernör Ingrid Rosén Integration och Projekt 6. Ass. Guvernör Lars Bergfeldt Relationer i och mellan klubbar Övriga funktionärer Stefan Ericson Jonas Carlson Stefan Johansson fr Willem Fock Svante Haglund Margareta Magnusson Tord Kristoferson/Stefan Ericson Rosmarie Gäcke-Herbst Eva Persson IPDG - Närmast föregående distriktsguvernör Distriktsredaktör Friendship Exchange, RFE PR ordförande samt Medlemsutveckling Stipendier Rotary Foundation Distriktsinstruktör Lagrådsrepresentant New Generation Assisterande zon-koordinator Distriktsråd Distriktets funktionärer har mötts i ett distriktsråd. Som komplement i distriktsrådet har representant från Rotaract deltagit. Under året har vi genomfört fem möten och ett extra styrelsemöte 19 sep och 7 nov 2013 samt 6 feb, 26 mar, 10 apr och 12 jun Samtliga möten är protokollförda och finns inlagda på distriktets inre hemsida/dokument. Distriktet är en resurs, ett erbjudande till klubbarna att använda. I rådet finns representanter för The Rotary Foundation, End Polio Now, Rotarys Ungdomsutbyte, PR, Medlemsutveckling, Utbildning, Rotary Friendship Exchange, New Generation, Lagråd. Future Vision Plan, som infördes 1 juli 2013 och där vårt distrikt utgjort ett av 100 testdistrikt, har verkställts i samtliga klubbar. Rotary International vill styra genom mål och vision för de fem tjänstegrenarna och tydligt formulerade fokusområden för bidrag. Det betyder att distrikt och klubbar förväntas göra detsamma och bidra med en plan för varje verksamhetsår, tjänstegren och focusområde, i rullande treårscykler för kontinuitet. Rotary Foundation inom Distrikt 2360 Distriktets Rotary Foundationkommitté har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Hans Johansson Majorna Göteborg RK Sekreterare Catarina Rockstrand Majorna Göteborg RK Ledamöter Anna-Carin Dettner (DG) Majorna Göteborg RK Lars-Magnus Olovson (DGE) Ljungskile RK Ulf P Andersson (DGN) Göteborg- Kronhuset RK lngrid Rosén Alingsås Nolhaga RK Per Haglind Göteborg Kungsporten RK Leif Lindblad Kungälv RK Sida 3 av 13

4 Rotary Foundationkommittén har haft 4 protokollförda sammanträden - 3 sep och 3 dec 2013 samt 25 feb och 21 maj Revisionskommittén Revisionskommittén för Rotary Foundation i distrikt 2360 granskar distriktets hantering av Rotarys bidragsfonder inom ramen för Global Grants och District Designated Fund (DDF) samt Rotary Foundation kommitténs arbete. Revisionskommitténs skriftliga utlåtande för verksamhetsåret föreläggs distriktsårsmötet i november Revisionskommittén av består PDG Carl-Gustaf Eliasson (Borås-Viskan RK), Kerstin Nordenham Murby (Kungälv-Marstrand RK) och Sören Wilgotson (Ulricehamn RK). Inbetalningar till Rotary Foundation Under bidrog 43 klubbar (62 % av distriktets klubbar) på ett eller annat sätt finansiellt till insamlingar inom ramen för Rotary Foundation. Det betyder 36 USD per capita räknat på de aktiva klubbarna och som sjunker till 23 USD per capita om ackumulerade beloppet slås ut på samtliga rotarianer i distriktet. Tyvärr kan vi även detta år konstatera att nästan en tredjedel av distriktets klubbar inte funnit anledning att bidra till Rotary Foundation! 37 av distriktets klubbar bidrog till Annual Program Fund (APF) "Årliga fonden" och skänkte tillsammans USD. Från distriktets överskott överfördes USD. Således bidrog Distrikt 2360 med totalt USD under året. Ingen inbetalning registrerades till Permanenta Fonden under året. 11 av distriktets klubbar bidrog till insamlingen till stöd för End Polio Now (f d Polio Plus) med tillsammans USD. Rotary Foundation seminarier Rotary Foundation seminarium hölls den 27 sep 2013 i anslutning till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg samt 25 jan 2014 i Kungsbacka och 27 jan 2014 i Borås. Utbildning för klubbar inför kvalificering och signering av samförståndsavtal för Global Grants gavs i samband med seminarierna. Föredrag om Rotary Foundation har hållits i ett flertal klubbar i distriktet. Kvalificerade klubbar 6 klubbar (Göteborg, Göteborg-Backa, Göteborg-Kungsporten. Kind, Kungälv, Mölndal) har varit kvalificerade för deltagande i Rotary Foundations bidragsprogram under Rotaryåret med undertecknade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding). Kvalificering är ett krav för att delta i Global Grants och rekommenderas för District Grant. Sida 4 av 13

5 Global Grants Fyra Global Grants har varit i gång under året och ytterligare ett har initierats. Göteborg City RK:s projekt i Indien "Rotary Distance Education program" slutfördes lyckosamt under året och formell bekräftelse på väl genomfört och rapporterat projekt erhölls från The Rotary Foundation (TRF) den 1 nov Distriktets bidrag uppgick till USD. Distriktets skolprojekt i Ecuador "Equipamiento del Centro Communitsario de Desarollo lntegral" pågår. Projektet beräknas bli slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Kungälv RK är internationell partner för ett skolprojekt i Kenya "Mateka Sanitation and Bio Digester". Projektet beräknas vara slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Mölndal fick klartecken från TRF den 3 jun 2014 att starta ett tandhälsoprojekt i Rumänien "Preventive Dental Projekt for the School Children in Romania". Projektet beräknas pågå under 3 år. Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Kind har återigen initierat ett ögonprojekt i Kenya "Eldo Eye Clinic Center". En första ansökan försenades för att sedan avslås, på grund av problem med införseltillstånd av utrustning. En andra ansökan blockerades av TRF eftersom den tänkta värdklubben i Kenya visade sig inte ha redovisat tidigare beviljade projekt. Nu har införselfrågan fått sin lösning och diskussioner pågår med en "godkänd" klubb i Kenya. Distriktets planerade bidrag till projektbudgeten är USD. District Grants Regelverket för Rotary Foundation ger distrikten möjlighet att använda 50 % av årets tillskott till District Designated Fund (DDF) som distriktsbidrag. Kommittén för Rotary Foundation i Distrikt 2360 valde att använda hela detta utrymme som distriktsbidrag detta år. Sammanlagt USD, motsvarande SEK (aktuell växelkurs när transaktionen genomfördes), kunde fördelas till nedanstående 9 projekt. Alla projekten beräknas kunna slutföras under Två projekt slutrapporterades framgångsrikt redan till halvårsskiftet. Borås-Viskan RK SEK för skolprojekt Arusha Tanzania. Göteborg-Backa RK SEK för utrustning till Missing People, Göteborg Göteborg-Kungsporten RK SEK för gasspisar till Nkamtenga, Burkina Faso Göteborg-Örgryte RK SEK för klassrum till SIRA, Jeriko Kungälv RK SEK för kulturella sommarjobb, Kungälv Lerum RK SEK för anhörigdag, Lerum. Lerum RK SEK för hörselhjälpmedel Solapur, lndien Ljungskile RK tillsammans med Trollhättan-Starkodder RK och Uddevalla-Skansen RK SEK för "Protected Springs" i Kenya. Vänersborg RK tillsammans med Vänersborg-Aurora RK SEK för barnhemsverksamhet, Kenya. Sida 5 av 13

6 Assisterande Guvernörer Region 1 Bengtsfors Kungshamn Lysekil Mellerud Munkedal Strömstad Säffle Tanum Åmål Åmål-Tuppen Generellt anser sig klubbarna må ganska bra. En anledning till detta förefaller vara att några klubbar övergått till att bli 14-dagsklubbar. Detta har också underlättat arbetet med att intressera presumtiva medlemmar för Rotary, mötena har fått fler deltagare och även vassare föreläsare. Bedömningen av medlemsutvecklingen i regionen är att den är tämligen oförändrad och ligger plus minus noll. Några klubbar som har utmärkt sig särskilt positivt är Säffle och Tanum där Tanum också får den stora glädjen att se sin nära vän Kailash Satyarthi tillsammans med Malala Yousafzai motta Nobels Fredspris i år. Region 2 Lilla Edet (avslutad under året) Ljungskile Trollhättan Trollhättan-Starkodder Trollhättan Strömkarlen Uddevalla (avslutad under året) - Uddevalla-Byfjorden Uddevalla-Skansen Vänersborg Vänersborg- Aurora Vänersborg-Göta Älv Både negativt och positivt. Uddevalla RK och Lilla Edet RK har beslutat lägga ner verksamheten. Båda föreningarna hade en hög medelålder och därmed svårt att tillsätta funktionärer till styrelserna, men också att få verksamheten att fungera. Uddevalla RKs medlemmar fördelade sig på övriga två Uddevallaklubbar samt Ljungskile RK medan medlemmarna i Lilla Edet RK fördelades på Ale RK, Ljungskile RK och Trollhättan. Ett flertal medlemmar i dessa klubbar beslöt av åldersskäl att lämna Rotary. AG arrangerade två presidentmöten, det första genomfördes i oktober då de nytillträdda presidenterna gavs tillfälle att diskutera sina erfarenheter från de första månaderna. Det innebar också en fördjupning av nätverket mellan dem och deras klubbar. Ett andra möte hölls i februari, då även inkommande presidenter inbjöds att delta. Avsikten med det andra mötet var att summera och förbereda de inkommande presidenterna för deras presidenttid. AG har på förfrågan, tillsammans med DG, besökt ordförande och potentiella medlemmar i Mark RK. Detta i syfte att diskutera och planera nya former för medlemsrekrytering. Besök genomfördes även i Kind RK för att med styrelsen och i påföljande medlemsmöte, diskutera och inspirera till klubbens program- och medlemsutveckling. Region 3 Ale Göteborg-Angered Göteborg-Backa Göteborg-Hisingen Göteborg-Säve Göteborg-Vinga Kungälv Kungälv-Marstrand Lerum Lerum-Aspen Orust Partille Stenungsund Rotaryåret har präglats dels av besöken i klubbarna tillsammans med guvernören (DG) Anna-Carin Dettner, dels av assisterande guvernörens (AG) direktkontakter med klubbarna under verksamhetsåret. Sida 6 av 13

7 Besöken med guvernören har på sedvanligt sätt inneburit möten med styrelserna och deltagande i klubbmöten. Styrelsemötena har medfört många intressanta samtal med presidenter och styrelsemedlemmar och hållits i en positiv atmosfär även om såväl DG som AG lyft fram synpunkter där respektive klubb kommit till korta. Ibland kan detta ha gällt webbsidor med otillräcklig beskrivning av klubbens projekt, ibland avsaknad av t ex kommittéer eller svårigheter att rekrytera nya medlemmar. Ett bra verktyg för klubbarna har initierats i form av en rullande 3-årsplanering och rapportering om detta till distriktet. Klubbmötena har präglats av entusiasm och intresse av guvernörens budskap och information. Guvernörens budskap uppfattades återkommande som modernt och följdes ofta av positiva kommentarer från klubbmedlemmar. AG har fått möjlighet att under klubbmötena särskilt lyfta frågan om End Polio Now och behovet av att klubbarna fortsättningsvis ger ekonomiskt bidrag till detta, Rotarys utomordentligt framgångsrika globala projekt. Assisterande guvernörens (AG) direkta kontakter med klubbarna under året har inneburit telefonsamtal med avgående och tillträdande presidenter och stöd i en rad såväl principiella som vardagliga rotaryfrågor såväl före som under presidentåret. Kontakterna har initierats av såväl AG som presidenterna. Angeläget har varit att stimulera presidenterna att utnyttja de manualer och annat rotarymaterial som finns tillgängligt via rotary.org. Deltagande i arbetet i Distriktsråd, PETS, distriktskonferenser och AG-utbildning har varit intressant och värdefullt och givit ny kunskap. Region 4 Göteborg Göteborg-City Göteborg-Frölunda Göteborg-Gamlestaden Göteborg-Hovås Göteborg-Kronhuset Göteborg-Kungsporten Göteborg-Lindholmen Göteborg-Långedrag Göteborg-Marieholm Göteborg-Poseidon Göteborg-Örgryte Majorna-Göteborg - Öckeröarna AG har besökt flertalet klubbar tillsammans med DG och under hösten haft bokade presidentmöten och konsultationer via telefon och mail. Presidentmöten anordnades 27 feb och 16 apr för presidenter, inkommande presidenter och/eller ersättare. Vid mötet i april deltog även inkommande Rotaract-presidenten i Poseidon. Uppslutningen var mycket god på båda mötena. Agendan innehöll bland annat ämnen som medlemstillväxt, åldersstruktur och mångfald. En röd tråd i mötena var samverkansmöjligheter mellan klubbarna. Denna typ av möten kommer att fortsätta även under Region 5 Alingsås Alingsås-Nolhaga Borås Borås-Södra Borås-Viskan Borås-Västra Borås-Östra Kind Mark Mark-Kinnaborg Ulricehamn Vårgårda-Herrljunga AG har deltagit i samtliga klubbesök tillsammans med DG. Regionen har 12 klubbar. De problem som varit, har gällt överlevnaden av Mark RK och har hanterats av DG och distriktets medlemsansvarige. Sida 7 av 13

8 AG genomförde en regionträff på hösten. Värd var Borås-Viskan. Inbjudna var i första hand klubbpresidenterna. På våren stod Alingsås-Nolhaga värd för ett liknande arrangemang. Då inbjöds även inkommande presidenter. Båda tillfällena hölls öppna för övriga intresserade klubbmedlemmar. Idé- och inspirationsutbyte har varit huvudsyftet med dessa träffar. Region 6 Kungsbacka-City Kungsbacka-Skansen - Kungsbacka-Särö Landvetter-Råda Mölndal Mölndal Fässberg (avslutad under året) - Mölndal-Kållered Varberg Varberg-Bocksten Varberg-Getakärr Tillsammans med guvernören har AG besökt samtliga klubbar i regionen. Mölndal-Fässberg upphörde under året och klubbens medlemmar har transfererats till andra klubbar i distriktet. Kungsbacka-City och Kungsbacka-Skansen har börjat diskutera en sammanslagning vilket AG ser positivt på. Samtliga klubbar arbetar hårt med rekrytering av nya medlemmar och klubbarna är också engagerade i projekt både nationellt och internationellt samt med End Polio Now och TRF. PR och Medlemsutveckling Sociala medier Ansvarig Sociala Medier: Willem Fock Ledamot: Anders Ekhammar Kommittén kommunicerar kontinuerligt via distriktets Facebooksida. Vid Rotaryårets slut hade sidan 299 medlemmar, vilket är en ökning från föregående år med ca 80 anslutna. Vi har även aktiverat ett antal Facebookgrupper för Rotary i distriktet och för Storgöteborg. "Rotaryklubbarna i Göteborgsområdet". Denna grupp fungerar som forum och verktyg för Rotarianer i ett 30-tal klubbar i Göteborgsområdet. Gruppen hade 190 av medlemmar Under fjolåret grundades ytterligare två Facebookgrupper; PR Gruppen medlemmar Rotary Medlemsutveckling och Rekrytering - 69 medlemmar Syftet är att Rotarianernas aktiviteter ska nå ut till deras Facebookvänner utanför Rotary. På så sätt erhålls god spridning av utvalda Rotarybudskap. Efter att det tryckta programbladet i Göteborg togs bort, är Facebookgrupperna ett forum för att väcka intresse och sprida information om föredrag och klubbaktiviteter. Ca 10 % av Rotarianerna är idag med i en eller flera av våra Facebookgrupper. Rotarys globala Facebooksida följs av 23 % av världens Rotarianer. Sida 8 av 13

9 Bokmässan Årets Bok & Biblioteksmässa besöktes av personer under 4 dagar. Rotarymonterns bemanning bestod av 58 rotarianer från 30 klubbar inklusive Rotaract och Inner Wheel. Sammanlagt samlades kr in till End Polio Now vilket blir kr tack vare Melinda & Bill Gates Foundation. Akademibokhandeln skänkte, till ett värde av drygt kr, alla kvarvarande böcker från sin monter till Göteborg RK som i sin tur gav dem vidare till Ågrenska. Vi fick in 12 intresseanmälningar avseende medlemskap i Rotary. Dessa har skickats ut till olika klubbar med hopp om att det ska leda till nya medlemmar. En återsamling i form av en get together för alla som deltagit och bidragit till det goda resultatet blev en kväll då vi hade lika roligt och trevligt som i montern under mässdagarna. Rotary kommer att vara med på Bokmässan även Samma monteryta är bokad och vi kunde dessutom förhandla oss till 10 % rabatt. Rotarys Ungdomsutbyte Distriktskommitté: DC Boris Preijde, Borås Viskan RK Catarina Berglund, Varberg Bocksten RK Annette Hanssen, Mölndal RK Kerstin Alfbecker Swärd, Göteborg RK Eva Sundberg, Lerum Aspen RK Gunnar Brinck, Borås RK Adjungerad: Rosmarie Gäcke Herbst, Göteborg Säve RK Under året har distriktet sänt ut 15 ungdomar och tagit emot lika många. Året inleddes med sedvanlig introduktionsvecka, detta år förlagd till Ädelfors folkhögskola i Vetlanda. Ett trettiotal ungdomar från fem distrikt samlades för att få en rivstart i svenska språket, kulturen och traditionerna. Ungdomarna är ambassadörer för Rotary och för sina hemländer, varför värderingar och regler för hur man förhåller sig till dem diskuterades. Motsvarande introduktionsläger för de från södra halvklotet inkommande studenterna hölls i januari i Bollnäs. Mycket uppskattat är alla de aktiviteter som distriktskommittén med hjälp av klubbar inom distriktet anordnar för våra ungdomar under året. Ett stort tack till de klubbar som engagerar sig i detta! Ett annat återkommande inslag är ungdomarnas presentation och underhållning på Distriktskonferensen, vilket verkade vara mycket uppskattat av alla närvarande. Ett flertal av studenterna i distriktet utnyttjade även möjligheterna att delta i multidistriktets aktiviteter som skidresan till Åre, Kirunaresan samt Europe Ramble. Sida 9 av 13

10 Distriktskommittén anordnade vidare bl.a. två sammankomster under våren i Göteborg för de utresande studenterna, deras föräldrar samt kontaktpersonerna. Slutligen fick en ung flicka från Borås möjlighet att delta i RU:s lägerverksamhet under sommaren 2014 i Turkiet. Rotaract Under våren 2014 genomfördes Rotary-Rotaract Ledarutvecklingsprogram 2014 i samarbete mellan Rotaract och Rotary i distriktet. Ledarskapsprogrammet riktades till unga vuxna mellan år och ägde rum i seminarieform under 6 vardagskvällar om 2h samt en avslutande middag. Ungefär 20 rotarianer hörde av sig och ville ställa upp som föredragshållare, varav 7 st valdes ut. Det var 63 sökanden till de 20 platserna som erbjöds. Ledarskapsprogrammet var mycket uppskattat av både deltagare och föredragshållare. Ledarskapsprogrammet gav en grundläggande insikt i ledarskapsteorier, ledarstilar, kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och etik och värderingar för ett rättvist ledarskap. Dessutom fick deltagarna göra ett Belbin-test som visade på vilken roll de tar i en grupp. Ledarskapsprogrammet genomfördes i samarbete med de två rotaractklubbarna i distriktet, Rotaract Göteborg-Poseidon och Göteborgs Rotaractklubb, samt 11 Rotaryklubbar och Rotary D2360. Rotary Friendship Exchange RFE Ansvarig RFE: Ledamöter Stefan Johansson Bert Lundgren Göteborg-Örgryte RK Jörgen Qvint Göteborg-Backa RK På uppdrag av distriktsrådet har Stefan Johansson, Lerum RK, påbörjat arbetet med att formera en ny RFE kommitté. Kommittén har arbetat med att utforma en ny kommunikationsplan för RFE som innebär att kommittén kan kommunicera direkt med medlemmar genom bilagor i Guvernörens månadsbrev under det första året och därefter själva 4 ggr per år. Ett infobrev med nya Rotary RFE identiteten har tagits fram och kommer att användas första gången i november. Till RFE kommittén har Bert Lundgren, Örgryte RK, och Jörgen Qvint, Gbg-Backa RK, knutits. Ambitionen är att ytterligare två personer knyts till kommittén under året. All information om RFE på distriktets hemsida har uppdaterats och genom en länk på sidan kan alla medlemmar numera själva direkt följa upp anmälda intressenter på Rotarys Matching Boards. Ett första utbyte med district 7620 North Carolina under 2015 diskuteras för närvarande. Distriktskonferens Årets distriktskonferens gick av stapeln 16 nov i centrala Göteborg på Clarion Post Hotell, följt av årsmöte den 17 nov. Sida 10 av 13

11 Det var glädjade att så många hörsammade vår inbjudan. Nästan 200 rotarianer deltog under konferensen och ungefär 150 på kvällens bankett. Programmet gick i framtidens tecken. Eve Conway från London RC höll ett brilliant framtidstal, Nick Tobia, Rotarystipendiat vid Uppsala Rotary Peace Center tillsammans med ett helt gäng ungdomar förmedlade vad som rör sig i huvudet på en 14-åring. Som alltid är det särskilt roligt att träffa våra utbytesstudenter. Även årets grupp gav oss en presentation och ett scenframträdande som tydligt åskådliggjorde bredden av nationaliteter som finns representerade under ett utbytesår. Till kvällen blev det extra festligt då medlemmar med gäster från Mark-Kinnaborg RK passade på att fira sin klubbs 30-årsjubileum. En festmiddag serverades och kvällen avslutades med dans till Suburbans 7-mannaband. Distriktsgolf Distriktsmästerskapet i golf var planerat till maj 2014 men fick flyttas fram till september. Då möttes spelare på Kode Golfklubb för att kora årets mästare. I tävlingen deltog 40-talet golfare. Tävlingen genomfördes i strålande solsken, med lite vind och med en golfbana i absolut bästa skick. Som vanligt var klubbarna Borås Södra, Lerum och Uddevalla Skansen väl representerade förutom arrangörsklubben Majorna Göteborg. I tävlingen deltog två kvinnor, DG Anna-Carin Dettner och Helena Lomberg, Gamlestaden RK. Distriktsmästare blev Stefan Carlsson, Uddevalla Skansen tätt följd av Claes-Göran Hult, Borås Södra och tillika distriktsmästare I A-klassen vann Stefan Carlsson och i B- klassen segrade Gunnar Mattsson från Lerum. Lagtävlingen vanns i år av Lerum före Borås Södra, medan nettotävlingen vanns av Borås Södra före Lerum! Det var ett väl genomfört arrangemang med ett fint prisbord tack vare bland andra Grant Thornton, Handelsbanken, Sjöräddningssällskapet och Stena Line. Lagråd Lagrådet har haft ett möte i maj där distriktets 2 förslag till COL (Council on Legislation) 2016 presenterades. Carl-Wilhelm Stenhammars förslag om översyn av Rotarys organisation och distriktets förslag om att klubbarna skall ha ett större ansvar när det gäller närvaro och antal godkända möten. Båda förslagen från Distrikt 2360 mottogs positivt från övriga distrikt och vi kan räkna med ett massivt stöd. Vidare skall nämnas att Tord Kristoferson, tidigare ordförande i Lagrådet, varit till mycket god hjälp och aktivt deltagit i ett överlämnande för fortsatt arbete i lagrådet. Sida 11 av 13

12 SRS Svensk Rotaryservice Svensk Rotaryservice (SRS) har som syfte att samarbeta för att betjäna distrikten och underlätta gemensamma uppgifter. Styrelse är de 10 guvernörerna i de svenska distrikten inklusive Lettland. De viktigaste uppgifterna är drift av den gemensamma databasen, vilken är grunden för all matrikel- och medlemsservice, utveckling av webben samt tillsyn över stiftelser inom Rotary såsom Rotarys Ungdomsutbyte, Rotary Läkarbank och fonder gemensamma för rotarianer Under året har en gemensam PR-grupp bildats för att värna Rotarys varumärke och ge stöd till klubbar bland annat avseende synlighet och medlemstillväxt. Obligatoriska möten är höstmötet, tillika årsmöte, och vårmöte där de flesta val sker. Ekonomi Distriktets resultaträkning för Rotaryåret visar ett överskott med ,05 kr. Guvernören föreslår att överskottet fördelas med kr till Distriktets unika ledarskapsutbildning som genomförs i samarbete av Rotaract och Rotary. Resterande ,05 kr förs inledningsvis över till kapitalet för framtida användning till ett PRseminarium för information om medlemskap i Rotary och för stöd till arbetet kring yrkesmentorer i distrikt Fullständig rapport med resultat- och balansräkning för distrikt 2360, samt resultaträkning exklusive transfereringar bifogas som bilaga till verksamhetsrapporten. Finanskommittén Finanskommitténs rapport redovisas separat på distriktets hemsida. Läkarbanken Knappt personer har fått hjälp av en av Rotarys Läkarbanks läkar- eller tandläkarvolontärer i Kenya under verksamhetsåret Ytterligare lika många har fått del av det långsiktiga arbetet med att förebygga sjukdomar genom rådgivning, utbildning och myggnät mot malaria. Dessutom får bybefolkningen stöd att bygga upp sin egen hälsodispensär som tar över verksamheten när Läkarbanken flyttar vidare till mer behövande områden. Kostnaderna för verksamheten uppgår till cirka 5 miljoner kronor. På jeeplinjerna, som står för persontransporter mellan hem och Läkarbankens vårdstation, är 35 % av patienterna barn under 5 år och 60 % är flickor och kvinnor. Malaria är den vanligaste diagnosen, följt av olika hudåkommor och luftvägsinfektioner. Malaria och luftvägsinfektioner är bland de vanligaste dödsorsakerna bland barn i Kenya, så jeeplinjerna räddar liv. Sida 12 av 13

13 Samarbete bedrivs mellan ett antal klubbar i distrikt 2360 och Rotarys Läkarbank för att fler människor skall få rent vatten. Genom att skydda källor med dagvatten ges ett viktigt bidrag till bättre hälsa. Klubbarna finansierar verksamheten och det praktiska arbetet i Kenya genomförs av Läkarbanken. Under året har 6 källor täckts i olika byar där jeeplinjerna är verksamma. Distrikt 2360 har stött Läkarbanken med kr under och en stor del är gåvor till projektet för att täcka källor. Flera klubbar i distriktet brukar också stödja en egen läkare och under har återigen Göteborg-Gamlestadens Rotaryklubb gjort det. Rotarys Läkarbank tackar så mycket för stödet som möjliggör bra hälsovård i Kenya. Yrkesmentorer Tanken bakom projektet har varit att med utgångspunkt från Rotarys stora geografiska spridning kunna nå adepter över hela området. Fem s.k. noder runt om varje högskoleort etablerades för att fungera som stödpunkter med ett nära samarbete mellan Rotary, högskolorna/universiteten och Arbetsförmedlingen. Vid årsskiftet är ett 15-tal klubbar medlemmar i föreningen. Projektet har engagerat mentorer från sammanlagt över 30 klubbar i hela västra Sverige inom tre Rotarydistrikt och fler är intresserade. Ett annat intressant resultat är det reglerade samarbetet med Swedbank. Ett 10-tal adepter har erbjudits en traineetjänst vid något av bankens kontor. Convention Sydney och besök i Tacloban, Filippinerna Världskongressen genomfördes i år i Sydney. Det var en hissnande upplevelse på många sätt. Vi fick uppleva Olympiabyn på riktigt och den Olympiska elden brann för oss. På resan dit i slutet av maj 2014 besökte AG Per Haglind och DG Rotaryklubben Dasmarinas, Makati i Manilla. Klubben hade hjälpt oss att identifiera och prioritera insatserna för Tacloban, Filippinerna. Det lokala sjukhuset Divine Word Hospital i Tacloban som driver sjukvård och utbildning för bland andra läkare och sjuksköterskor fick all medicinsk laboratorie- och undersökningsutrustning förstörd när tyfonen Haiyan slog till den 8 nov. En spontan insamling startades på distriktskonferensen och kr kunde skickas till Philippinerna som ett stöd i uppbyggnaden. Vi blev tacksamt och vänligt mottagna av syster Eliza Arpon och syster Chris Gu och fick ta del av hur återställandet av sjukhuset framskred. Vi möttes av entusiastisk personal, nymålade lokaler fyllda med patienter och fungerande utrustning. Den 25 juni hölls invigning och tacksägelsebön för den nyinstallerade röntgenutrustningen. Distriktets gåva fyller ett viktigt behov! Bilagor: 1. Målformulering 2. TRF Verksamhetsberättelse 3. RISH Årsredovisning Ekonomirapport med resultat- & balansräkning i bilagor 1-3 Sida 13 av 13

14 Bilaga 1 Målformulering Rotary Distrikt 2360 Sida 1 av 2

15 Sida 2 av 2

16 Verksam hetsberättelse Rotary Foundation inom Distrikt 2360 Distriktets Rotarv Foundationkommitt6 har under verksamhetsåret haft föliande sammansättninq: Ordförande HansJohansson, Majorna-GöteborgRK Sekreterare Catarina Rockstrand, Majorna-Göteborg RK Ledamöter Anna-Carin Dettner (DG), Majorna-Göteborg RK Lars-Magnus Olovson (DGE), Ljungskile RK Ulf P Andersson (DGN), Göteborg- Kronhuset RK lngrid Rosen, Alingsås-Nolhaga RK Per Haglind, Göteborg-Kungsporten RK Leif Lindblad, Kungälv RK Kommittöns sammanträden Rotary Foundationkommitt6n har haft 4 protokollförda sammanträden (3 september och 3 december 2013 samt 25 februari och 21 ma12014, Revisionskommitt6n Revisionskommitt6n för Rotary Foundation i distrikt 2360 granskar distriktets hantering av Rotarys bidragsfonder inom ramen för Global Grants och District Designated Fund (DDF) samt Rotary Foundation-kommift6ns arbete. Revisionskommittöns skriftliga utlåtande för verksamhetsåret föreläggs distriktsårsmötet i november Revisionskommittön av PDG Carl-Gustaf Eliasson (Borås-Viskan RK), Kerstin Nordenham Murby (Kungälv-Marstrand RK) och Sören Wilgotson (Ulricehamn RK). lnbetalninqar till Rotary Foundation Under bidrog 43 klubbar (62 % av distriktets klubbar) på ett eller annat sätt finansiellt till insamlingar inom Ramen för Rotary Foundation. Detta betyder 36 USD per capita räknat på de aktiva klubbarna och som sjunker till 23 USD per capita om ackumulerade beloppet slås ut på samtliga rotarianer i distriktet. Tyvärr kan vi åven detta år konstatera att nästan av en tredjedel av distriktets klubbar inte funnit anledning att bidra till Rotary Foundation! 37 av distriktets klubbar bidrog tillannual Program Fund (APF) "Adiga fonden" och skänkte tillsammans USD. Från distriktets överskott 2A12-13 överfördes I 091 USD. Således bidrog Distrikt 2360 med totalt USD under året. lngen inbetalning registrerades till Permanenta Fonden under året. 1 1 av distriktets klubbar bidrog till insamlingen till stöd för End Polio Now (f d Polio Plus) med tillsammans 21622USD. Rotary Foundation seminarier Rotary Foundation seminarium hölls den 27 september 2013 i anslutning till Bokmässan i Göteborg samt 25 januari 2014 i Kungsbacka och 27 januari 2014 i Borås. Utbildning för klubbar inför Kvalificering och signering av samförståndsavtal gavs i samband med seminarierna. Ett flertal klubbar har besökts i samband med föredrag om Rotary Foundation. Kvalificerade klubbar 6 klubbar har varit kvalificerade för deltagande i Rotary Foundations bidragsprogram under Rotaryåret med undertecknade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding). (Göteborg, Göteborg-Backa, Göteborg-Kungsporten. Kind, Kungälv, Mölndal). Kvalificering är ett krav för att delta i Global Grants och rekommenderas för District Grant.

17 GlobalGrants Fyra Global Grants har varit i gång under året och ytterligare ett initierats. Göteborg-Citys projekt i lndien "Rotary Distance Education program" slutfördes lyckosamt under året och formell bekräftelse på lyckosamt genomfört och rapporterat projekt erhölls från The Rotary Foundation (TRF) 1 november Distriktets bidrag uppgick till USD. Distriktets skolprojekt i Ecuador "Equipamiento del Centro Communitsario de Desarollo lntegral" pågår. Projektet beräknas bli slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Kungälv är internationell partner för ett skolprojekt i Kenya "Mateka Sanitation and Bio Digester". Projektet beräknas bli slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD Mölndal fick klartecken från TRF 3 juni 2014 att starta ett tandhälsoprojekt i Rumänien "Preventive Dental Projekt for the School Ghildren in Romania". Projektet beräknas pågå under ta 3 år. Distriktets andelav projektbudgeten är USD. Kind har (ånyo) initierat ett ögonprojekt i Kenya "Eldo Eye Clinic Center"- En första ansökan försenades (och avslogs sedan) av problem med införseltillstånd av utrustning. En andra ansökan blockerades av TRF eftersom den tänkta värdklubben i Kenya visade sig inte hade redovisat tidigare beviljade projekt. Nu har införselfrågan fått sin lösning och diskussioner med en "godkänd" klubb i Kenya pågår" Distriktets planerade bidrag till projektbudgeten är USD. District Grants Regelverket för Rotary Foundation ger distrikten möjlighei att använda 50 % av årets tillskott till District Designated Fund (DDF) till distriktsbidrag. Kommittön för Rotary Foundation i Distrikt 2360 valde att använda hela detta utrymme till distriktsbidrag detta år. Sammanlagt USD motsvarande SEK (vid utbetalningen aktuell växelkurs) kunde fördelas till nedanstående 9 projekt. Alla projekten beräknas kunna slutföras under Två projekt slutrapporterades framgångsrikt redan till halvårsskiftet. Borås-Viskan RK SEK för skolprojekt Arusha Tanzania. Göteborg-Backa RK SEK för utrustning till Missing People, Göteborg Göteborg-Kungsporten RK SEK för gasspisar till Nkamtenga, Burkina Faso Göteborg-örgryte RK SEK för klassrum till SIRA, Jeriko Kungälv RK SEK för kulturella sommarjobb, Kungälv Lerum RK SEK för anhörigdag, Lerum. Lerum RK SEK för hörselhjälpmedel Solapur, lndien Ljungskile RK tillsammans med Trollhättan-starkodder RK och Uddevalla-Skansen RK SEK för "Protected Springs" i Kenya. Vänersborg RK tillsammans med Vänersborg-Aurora RK SEK för barnhemsverksamhet, Kenya District Rotary Foundation Chatr

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Ekonomirapport Distriktets resultat för Rotaryåret blev ett överskott med ,05 kr. Intäkterna var ,93 kr och kostnaderna ,88 kr. Av kostnaderna är ca kr transfereringar, dvs. förmedlade avgifter för Rotary Norden, Rotarys ungdomsutbyte, RU, samt avgifter till SRS för gemensam administration och IT. Matriklarna fakturerades i år direkt från SRS till klubbarna vilket minskar omslutningen med ca kr. Transfereringarna gav ett underskott med 1879 kr att jämföra med föregående år, då underskottet var kr. Differensen beror på skillnader i medlemsantal mellan registren. Bidraget till RU, som under senaste året var frivilligt, betraktades i år som obligatoriskt. Distriktets Matching Grants projekt, som kom in och betalades ut via distriktets bankkonto påverkar varken omslutning eller resultatet, då de behandlas separat. Årets ersättning för guvernörens kostnader, från Rotary International, är inte slutgiltigt utbetald när denna rapport skrivs. Enligt besked blir ersättningen ,93 vilket är lika med föregående år. I guvernörens resultaträkning exklusive transfereringar blev intäkterna ,93 kr och kostnaderna blev ,34. Intäkterna är lika med föregående år medan guvernörens kostnader är kr högre än föregående år. De största skillnaderna följande: - Kostnaden för distriktskonferensen blev kr vilket var ca kr lägre än intäkten från klubbarna, men kr högre än föregående år, då sponsorintäkter ledde till en distriktskostnad på endast kr. - Kostnaden för distriktets ungdomsutbyte kr, blev kr lägre än budget, men kr högre än föregående år, beroende på att fler ungdomar deltagit. - Kostnaden för distriktets möten och seminarier blev ,69 jämfört med ,99 kr året innan - Material, IT- och telefonikostnad under året blev kr vilket är drygt 1000 kr lägre än året innan. - Reskostnaderna i distriktet ökade till ,12 kr vilket är kr mer än föregående år. Det beror på att RI:s konvent var i Australien, som innebar höga reskostnader, samt att guvernören samtidigt besökte den Rotaryklubb på Filipinerna, som förmedlade återuppbyggnadsbidraget från distrikt Det finns en övrig kostnad på kr, som beror på att distriktet blivit utsatt för nätbedrägeri. Danske bank har erbjudit en ersättning på kr, vilket inte är accepterat, då vi anser att hela beloppet skall betalas tillbaka. Återbetalningen kommer därmed att ge en resultateffekt nästkommande år oavsett om det blir kr eller kr. Av årets överskott på ,05 kr ingår ,29 kr i distriktets likvida medel, som är ,49 kr. Då saknas den slutliga utbetalningen från RI på ,76 kr. Guvernören föreslår att överskottet fördelas med kr till Distriktets unika ledarskapsutbildning som genomförs i samarbete av Rotaract och Rotary. Resten ,05 kr förs inledningsvis över till kapitalet för framtida användning till ett PR-seminarium för information om medlemskap i Rotary och för stöd till arbetet kring yrkesmentorer i distrikt Resultat- och balansräkning för distrikt 2360, samt resultaträkning exklusive transfereringar bifogas som bilaga till verksamhetsrapporten.

27 Rotary International distrikt 2360 Bilaga 1 Resultaträkning Intäkter Resultat Resultat Bidrag från RI , , Distriktsavgift/årsavgift , , Distriktskonferens , , Rotary Norden , , Rotary ungdomsutbyte , , SRS IT, administration , , Matriklar , Övriga intäkter , ,00 Summa , ,93 Kostnader 4123 Distriktskonferens , , Förmedlat Rotary Norden , , Förmedlat RU , , Förmedlat SRS mm , , Förmedlat Matriklar , Distriktets möten 9 605, , Seminarier , , Ungdomsutbyte , , Distriktets projekt , Material 3 134, , Månadsbrev, info 1 765, , Uppvaktningar, PR 4 250, , Resekostnader , , Kontorsmaterial 7 524, , Telefon teknisk utrustning 8 968, , Porto 1 042,00 616, IT- tjänster , Bank 921, , Övriga kostnader , , Ränta in - 656, ,23 Summa , ,88 Resultat , ,05

28 Rotary International distrikt 2360 Bilaga 2 Resultaträkning exklusive transfereringar Intäkter Resultat Resultat G 3010 Bidrag från RI , , Distriktsavgift/årsavgift , , Distriktskonferens , , Rotary Norden 3115 Rotary ungdomsutbyte 3116 SRS IT, administration 3130 Övriga intäkter 1 800, ,00 Summa , ,93 Kostnader 4123 Distriktskonferens , , Distriktets möten 9 605, , Seminarier , , Distriktets ungdomsutbyte , , Distriktets projekt , Material 3 134, , Månadsbrev, info 1 765, , Uppvaktningar, PR 4 250, , Resekostnader , , Kontorsmaterial 7 524, , Telefon teknisk utrustning 8 968, , Porto 1 042,00 616, IT-tjänster , Bankkostnader , Övriga kostnader , Ränta in, not 1 656, ,23 Summa , ,34 Resultat , ,59

29 Rotary International distrikt 2360 Bilaga 3 Balansräkning IB UB Tillgångar Kortfristiga fordringar 1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, not , ,23 Summa förutbetalda/upplupna , ,23 Kortfristiga placeringar 1940 Bank placeringskonton , ,14 Summa placeringar , ,14 Kassa och bank 1930 Bankkonto driftkostnader , ,35 Summa kassa och bank , ,35 Summa tillgångar , ,72 Eget kapital och skulder Eget kapital 2060 Eget kapital , , Balanserad vinst föregående år , , Resultat föregående år , Årets resultat , ,05 Summa eget kapital , ,52 Kortfristiga skulder 2990 Förbetalda intäkter och upplupna kostnader, not , ,80 Summa kortfristiga skulder 1 828, ,80 Summa skulder och eget kapital , ,72 Kommentarer Not 1 Förutbetalda kostnader för inkommande guvernör ,30 Förutbetalda kostnader för nominerad guvernör 9 630,17 Beslutad restersättning från RI ,76 Summa ,23 Not 2 Utbetalning av bidrag från föregående års resultat ,80

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 1-2 juli-aug 2009 DG Eva Persson Jag vill med några korta rader passa på att hälsa er alla välkomna till det nya verksamhetsåret och ser med glädje fram emot alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Verksamhetsberättelse för 2014-2015 Distrikt 2400 Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Innehåll Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse TRF The Rotary Foundation RFE Rotary Friend

Läs mer

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 Distriktsfunktionärer 2015-2016 Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 1. Klubbtjänsten - guvernörer Monica Bengtsson Kalmar-Norra RK Janis Andersons Riga Hanza RK Ulf Gustafsson Borensbergs RK

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015 Vänner i Rotary! Detta är sista gången som jag skriver till er som DG och jag vill börja med att skriva TACK. Tack för

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 5 november 2011 You are a ROTARIAN I can trust you! Så inledde RI Presidentens representant Michael F Webb sitt anförande vid Distriktskonferensen,

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer

president i Rotary Club of Makati Dasmarinas,

president i Rotary Club of Makati Dasmarinas, GUVERNÖRENS MÅNADSBREV DISTRIKT 2360 N o 9 2014 www.rotary.se/d2360 www.governor2360.se VI ÖKAR! I SVERIGE! Jag har förmånen att skicka ut statistik till presidenterna, som visade att vi ökar i medlemskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Vad gör Rotary? Distrikt 2360 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 9, mars - april 2014. Nr 1-2, juli - augusti 2014

Vad gör Rotary? Distrikt 2360 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 9, mars - april 2014. Nr 1-2, juli - augusti 2014 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distrikt 2360 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 9, mars - april 2014 Vad gör Rotary? Många gånger möter jag människor som frågar mig vad Rotary gör. Försöker då förklara att

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk I Skåne är vi 5.000 Rotary är världens i är 1,2 miljoner PR-MATERIAL ROT DA I Skåne är vi 5.000 Rotary ett engagemang som gör skillnad Inför satsningen på Rotary day och Rotary fun day så har vi tagit

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014 FONDEN Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2013-2014 Hjälp till självhjälp är mottot för den verksamhet som Rotarys U-fond, Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011

ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING FÖR ROTARYÅRET 2010-2011 Hjälp U-fonden att hjälpa - ge oss Ditt stöd! Ängelholm-Luntertun Rotaryklubb

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse

Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Räkenskapsredogörelse Räkenskapsredogörelse för perioden 2007-10-01 -- 2008-12-31 Resultaträkning 2007-10-01 -- 2008-12-31 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget helår Inkomster Medel för bistånd

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226E-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Utbilda klubbmedlemmarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Årsredovisning. Årsredovisning för den ekonomiska föreningen Svensk Pulverlackteknisk Förening (SPF) avseende verksamhetsåret 1/9 2014 till 31/8 2015.

Årsredovisning. Årsredovisning för den ekonomiska föreningen Svensk Pulverlackteknisk Förening (SPF) avseende verksamhetsåret 1/9 2014 till 31/8 2015. Årsredovisning Årsredovisning för den ekonomiska föreningen Svensk Pulverlackteknisk Förening (SPF) avseende verksamhetsåret 1/9 2014 till 31/8 2015. 2015-09-14 Årsredovisning Årsredovisning för den ekonomiska

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013

ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013 fonden SVENSKA ROTARIANERS FOND FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSARBETE Hjälp till självhjälp ÅRSREDOVISNING ROTARYÅRET 2012-2013 45 år av Hjälp till Självhjälp Rotarys U-fond grundades år 1968 på initiativ

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg 1 Val av mötesordförande 2 Val av protokollförare 3 Val av justeringsman

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 10, april - maj 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 10, april - maj 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 10, april - maj 2015 Kära Rotarianer! Så här års kan vi njuta av den fantastiska svenska våren/försommaren. Fågelsång, dofter, skönhet finns

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Klubbsekreterarens handbok

Klubbsekreterarens handbok Klubbsekreterarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 229-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...3 Bokföring...4 Korrespondens...6 Distriktskonferensen...7 RI Convention...7

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4)

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Förslag diskussion Förslag framlagda av IIWs styrelse MOTION 1 Ingen

Läs mer

Årsredovisning 2011-2012

Årsredovisning 2011-2012 ! 1(5) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(5) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2012-08-30 Fondstyrelsen Årsredovisning 2011-2012 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Vittinge. 2. Parentation Tyst

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer