VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året Distriktsguvernör Anna-Carin Dettner, Majorna Göteborg Rotary Klubb Året som distriktsguvernör har varit intressant, inspirerande, utmanande och mycket roligt! Hösten 2013, när jag reste mellan klubbarna, var dessutom den varmaste och vackraste på många år. Varje dag har varit lika spännande och jag har blivit så varmt välkomnad av alla! Till alla presidenter och styrelser har jag förmedlat Rotary Internationals vilja att styra med långsiktiga och rullande mål. De har ombetts att arbeta fram förslag för sin klubbs strategiska mål och förmedla dem genom och till DG. Ett enkelt utkast har förmedlats. Under året har jag arbetat för att alla skall ha möjlighet att delta i seminarier och så enkelt som möjligt ta del och dela med sig av information och nyheter. Seminarierna har förlagts centralt ute i regionerna och planerats vid 2 tillfällen med olika tid och veckodag. Det har glatt mig mycket att mötena varit välbesökta. Månadsbrevet har med entusiasm använts av klubbarna för att berätta om spännande händelser och projekt. Det har också använts för att utbilda, ge tips och goda råd. Även bloggen som jag startade, har mottagits positivt trots att jag stapplande prövade mig fram i ett nytt medium. Stort TACK för ert förtroende. Göteborg den 15 sep 2014 Anna-Carin Dettner Sida 1 av 13

2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MÅLSÄTTNING Målet för Distrikt 2360 var att från och med 2013 arbeta efter en utarbetad treårsplan med fokus på större integration på alla plan. Vår slogan har varit integrera mera. Rotary är ett yrkesnätverk som gör gott. Vi behöver rekrytera många fler medlemmar. Rotarys kärnvärden motsvarar, i stort, det som driftiga yrkesarbetande i alla åldrar, yrkesgrupper och kulturer värderar högt och vill engagera sig i. När det gäller Yrkestjänst vill vi stimulera till att komplettera med fler yrken, framför allt att nya yrkesområden förs in i klubbarna. Nya generationer är nyckeln till framtiden. Vi behöver involvera alla generationer för att få ett levande och modernt nätverk som utvecklas i takt med tiden. Vi har därför tillsatt en ansvarig för att koordinera våra insatser. Rotaract, Alumni, RU m.fl. Vi skall arbeta för att tala i positiva termer om vårt nätverk. Om vi inte hittar ett positivt förhållningsätt kommer inte heller omvärlden att se det fantastiska som vi erbjuder i Rotary. Vi vill erbjuda fler möjligheter till möten på olika platser i distriktet. Vi skall arbeta för att medlemmar över klubbgränserna lär känna varandra och arbeta tillsammans med olika projekt. Vi önskar att medlemmar skall känna att det är naturligt att bidra till ledarskap i klubben och i distriktet. Vi kommer att anordna ledarskapsseminarier för Rotarianer och särskilt inbjudna, genomförda av Rotarianer. För att stimulera till samarbete mellan klubbar har vi avsatt medel för stipendier till de klubbar som driver eller startar projekt tillsammans. Distriktets funktionärer och Styrelse Till stöd i arbetet i distriktet har följande obligatoriska funktioner funnits: Styrelse: Distriktsguvernör Distriktssekreterare Distriktssekreterare Distriktsskattmästare Anna-Carin Dettner Marianne Dester Hultgren Catarina Rockstrand Margareta Carlsson Lundin Övriga obligatoriska: Tillträdande guvernör Lars-Magnus Olovson DGE The Rotary Foundation Hans Johansson, kommittéordförande Rotary Ungdomsutbyte Boris Preijde, RU ansvarig Sida 2 av 13

3 Region och huvudansvarig för funktion: 1. Ass. Guvernör Conny Leinstedt Processer och Yrkesnätverket 2. Ass. Guvernör Jerry Brattåsen Medlemsutvecklingscoach 3. Ass. Guvernör Per Haglind End Polio Now 4. Ass. Guvernör Hans Johansson The Rotary Foundation 5. Ass. Guvernör Ingrid Rosén Integration och Projekt 6. Ass. Guvernör Lars Bergfeldt Relationer i och mellan klubbar Övriga funktionärer Stefan Ericson Jonas Carlson Stefan Johansson fr Willem Fock Svante Haglund Margareta Magnusson Tord Kristoferson/Stefan Ericson Rosmarie Gäcke-Herbst Eva Persson IPDG - Närmast föregående distriktsguvernör Distriktsredaktör Friendship Exchange, RFE PR ordförande samt Medlemsutveckling Stipendier Rotary Foundation Distriktsinstruktör Lagrådsrepresentant New Generation Assisterande zon-koordinator Distriktsråd Distriktets funktionärer har mötts i ett distriktsråd. Som komplement i distriktsrådet har representant från Rotaract deltagit. Under året har vi genomfört fem möten och ett extra styrelsemöte 19 sep och 7 nov 2013 samt 6 feb, 26 mar, 10 apr och 12 jun Samtliga möten är protokollförda och finns inlagda på distriktets inre hemsida/dokument. Distriktet är en resurs, ett erbjudande till klubbarna att använda. I rådet finns representanter för The Rotary Foundation, End Polio Now, Rotarys Ungdomsutbyte, PR, Medlemsutveckling, Utbildning, Rotary Friendship Exchange, New Generation, Lagråd. Future Vision Plan, som infördes 1 juli 2013 och där vårt distrikt utgjort ett av 100 testdistrikt, har verkställts i samtliga klubbar. Rotary International vill styra genom mål och vision för de fem tjänstegrenarna och tydligt formulerade fokusområden för bidrag. Det betyder att distrikt och klubbar förväntas göra detsamma och bidra med en plan för varje verksamhetsår, tjänstegren och focusområde, i rullande treårscykler för kontinuitet. Rotary Foundation inom Distrikt 2360 Distriktets Rotary Foundationkommitté har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Hans Johansson Majorna Göteborg RK Sekreterare Catarina Rockstrand Majorna Göteborg RK Ledamöter Anna-Carin Dettner (DG) Majorna Göteborg RK Lars-Magnus Olovson (DGE) Ljungskile RK Ulf P Andersson (DGN) Göteborg- Kronhuset RK lngrid Rosén Alingsås Nolhaga RK Per Haglind Göteborg Kungsporten RK Leif Lindblad Kungälv RK Sida 3 av 13

4 Rotary Foundationkommittén har haft 4 protokollförda sammanträden - 3 sep och 3 dec 2013 samt 25 feb och 21 maj Revisionskommittén Revisionskommittén för Rotary Foundation i distrikt 2360 granskar distriktets hantering av Rotarys bidragsfonder inom ramen för Global Grants och District Designated Fund (DDF) samt Rotary Foundation kommitténs arbete. Revisionskommitténs skriftliga utlåtande för verksamhetsåret föreläggs distriktsårsmötet i november Revisionskommittén av består PDG Carl-Gustaf Eliasson (Borås-Viskan RK), Kerstin Nordenham Murby (Kungälv-Marstrand RK) och Sören Wilgotson (Ulricehamn RK). Inbetalningar till Rotary Foundation Under bidrog 43 klubbar (62 % av distriktets klubbar) på ett eller annat sätt finansiellt till insamlingar inom ramen för Rotary Foundation. Det betyder 36 USD per capita räknat på de aktiva klubbarna och som sjunker till 23 USD per capita om ackumulerade beloppet slås ut på samtliga rotarianer i distriktet. Tyvärr kan vi även detta år konstatera att nästan en tredjedel av distriktets klubbar inte funnit anledning att bidra till Rotary Foundation! 37 av distriktets klubbar bidrog till Annual Program Fund (APF) "Årliga fonden" och skänkte tillsammans USD. Från distriktets överskott överfördes USD. Således bidrog Distrikt 2360 med totalt USD under året. Ingen inbetalning registrerades till Permanenta Fonden under året. 11 av distriktets klubbar bidrog till insamlingen till stöd för End Polio Now (f d Polio Plus) med tillsammans USD. Rotary Foundation seminarier Rotary Foundation seminarium hölls den 27 sep 2013 i anslutning till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg samt 25 jan 2014 i Kungsbacka och 27 jan 2014 i Borås. Utbildning för klubbar inför kvalificering och signering av samförståndsavtal för Global Grants gavs i samband med seminarierna. Föredrag om Rotary Foundation har hållits i ett flertal klubbar i distriktet. Kvalificerade klubbar 6 klubbar (Göteborg, Göteborg-Backa, Göteborg-Kungsporten. Kind, Kungälv, Mölndal) har varit kvalificerade för deltagande i Rotary Foundations bidragsprogram under Rotaryåret med undertecknade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding). Kvalificering är ett krav för att delta i Global Grants och rekommenderas för District Grant. Sida 4 av 13

5 Global Grants Fyra Global Grants har varit i gång under året och ytterligare ett har initierats. Göteborg City RK:s projekt i Indien "Rotary Distance Education program" slutfördes lyckosamt under året och formell bekräftelse på väl genomfört och rapporterat projekt erhölls från The Rotary Foundation (TRF) den 1 nov Distriktets bidrag uppgick till USD. Distriktets skolprojekt i Ecuador "Equipamiento del Centro Communitsario de Desarollo lntegral" pågår. Projektet beräknas bli slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Kungälv RK är internationell partner för ett skolprojekt i Kenya "Mateka Sanitation and Bio Digester". Projektet beräknas vara slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Mölndal fick klartecken från TRF den 3 jun 2014 att starta ett tandhälsoprojekt i Rumänien "Preventive Dental Projekt for the School Children in Romania". Projektet beräknas pågå under 3 år. Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Kind har återigen initierat ett ögonprojekt i Kenya "Eldo Eye Clinic Center". En första ansökan försenades för att sedan avslås, på grund av problem med införseltillstånd av utrustning. En andra ansökan blockerades av TRF eftersom den tänkta värdklubben i Kenya visade sig inte ha redovisat tidigare beviljade projekt. Nu har införselfrågan fått sin lösning och diskussioner pågår med en "godkänd" klubb i Kenya. Distriktets planerade bidrag till projektbudgeten är USD. District Grants Regelverket för Rotary Foundation ger distrikten möjlighet att använda 50 % av årets tillskott till District Designated Fund (DDF) som distriktsbidrag. Kommittén för Rotary Foundation i Distrikt 2360 valde att använda hela detta utrymme som distriktsbidrag detta år. Sammanlagt USD, motsvarande SEK (aktuell växelkurs när transaktionen genomfördes), kunde fördelas till nedanstående 9 projekt. Alla projekten beräknas kunna slutföras under Två projekt slutrapporterades framgångsrikt redan till halvårsskiftet. Borås-Viskan RK SEK för skolprojekt Arusha Tanzania. Göteborg-Backa RK SEK för utrustning till Missing People, Göteborg Göteborg-Kungsporten RK SEK för gasspisar till Nkamtenga, Burkina Faso Göteborg-Örgryte RK SEK för klassrum till SIRA, Jeriko Kungälv RK SEK för kulturella sommarjobb, Kungälv Lerum RK SEK för anhörigdag, Lerum. Lerum RK SEK för hörselhjälpmedel Solapur, lndien Ljungskile RK tillsammans med Trollhättan-Starkodder RK och Uddevalla-Skansen RK SEK för "Protected Springs" i Kenya. Vänersborg RK tillsammans med Vänersborg-Aurora RK SEK för barnhemsverksamhet, Kenya. Sida 5 av 13

6 Assisterande Guvernörer Region 1 Bengtsfors Kungshamn Lysekil Mellerud Munkedal Strömstad Säffle Tanum Åmål Åmål-Tuppen Generellt anser sig klubbarna må ganska bra. En anledning till detta förefaller vara att några klubbar övergått till att bli 14-dagsklubbar. Detta har också underlättat arbetet med att intressera presumtiva medlemmar för Rotary, mötena har fått fler deltagare och även vassare föreläsare. Bedömningen av medlemsutvecklingen i regionen är att den är tämligen oförändrad och ligger plus minus noll. Några klubbar som har utmärkt sig särskilt positivt är Säffle och Tanum där Tanum också får den stora glädjen att se sin nära vän Kailash Satyarthi tillsammans med Malala Yousafzai motta Nobels Fredspris i år. Region 2 Lilla Edet (avslutad under året) Ljungskile Trollhättan Trollhättan-Starkodder Trollhättan Strömkarlen Uddevalla (avslutad under året) - Uddevalla-Byfjorden Uddevalla-Skansen Vänersborg Vänersborg- Aurora Vänersborg-Göta Älv Både negativt och positivt. Uddevalla RK och Lilla Edet RK har beslutat lägga ner verksamheten. Båda föreningarna hade en hög medelålder och därmed svårt att tillsätta funktionärer till styrelserna, men också att få verksamheten att fungera. Uddevalla RKs medlemmar fördelade sig på övriga två Uddevallaklubbar samt Ljungskile RK medan medlemmarna i Lilla Edet RK fördelades på Ale RK, Ljungskile RK och Trollhättan. Ett flertal medlemmar i dessa klubbar beslöt av åldersskäl att lämna Rotary. AG arrangerade två presidentmöten, det första genomfördes i oktober då de nytillträdda presidenterna gavs tillfälle att diskutera sina erfarenheter från de första månaderna. Det innebar också en fördjupning av nätverket mellan dem och deras klubbar. Ett andra möte hölls i februari, då även inkommande presidenter inbjöds att delta. Avsikten med det andra mötet var att summera och förbereda de inkommande presidenterna för deras presidenttid. AG har på förfrågan, tillsammans med DG, besökt ordförande och potentiella medlemmar i Mark RK. Detta i syfte att diskutera och planera nya former för medlemsrekrytering. Besök genomfördes även i Kind RK för att med styrelsen och i påföljande medlemsmöte, diskutera och inspirera till klubbens program- och medlemsutveckling. Region 3 Ale Göteborg-Angered Göteborg-Backa Göteborg-Hisingen Göteborg-Säve Göteborg-Vinga Kungälv Kungälv-Marstrand Lerum Lerum-Aspen Orust Partille Stenungsund Rotaryåret har präglats dels av besöken i klubbarna tillsammans med guvernören (DG) Anna-Carin Dettner, dels av assisterande guvernörens (AG) direktkontakter med klubbarna under verksamhetsåret. Sida 6 av 13

7 Besöken med guvernören har på sedvanligt sätt inneburit möten med styrelserna och deltagande i klubbmöten. Styrelsemötena har medfört många intressanta samtal med presidenter och styrelsemedlemmar och hållits i en positiv atmosfär även om såväl DG som AG lyft fram synpunkter där respektive klubb kommit till korta. Ibland kan detta ha gällt webbsidor med otillräcklig beskrivning av klubbens projekt, ibland avsaknad av t ex kommittéer eller svårigheter att rekrytera nya medlemmar. Ett bra verktyg för klubbarna har initierats i form av en rullande 3-årsplanering och rapportering om detta till distriktet. Klubbmötena har präglats av entusiasm och intresse av guvernörens budskap och information. Guvernörens budskap uppfattades återkommande som modernt och följdes ofta av positiva kommentarer från klubbmedlemmar. AG har fått möjlighet att under klubbmötena särskilt lyfta frågan om End Polio Now och behovet av att klubbarna fortsättningsvis ger ekonomiskt bidrag till detta, Rotarys utomordentligt framgångsrika globala projekt. Assisterande guvernörens (AG) direkta kontakter med klubbarna under året har inneburit telefonsamtal med avgående och tillträdande presidenter och stöd i en rad såväl principiella som vardagliga rotaryfrågor såväl före som under presidentåret. Kontakterna har initierats av såväl AG som presidenterna. Angeläget har varit att stimulera presidenterna att utnyttja de manualer och annat rotarymaterial som finns tillgängligt via rotary.org. Deltagande i arbetet i Distriktsråd, PETS, distriktskonferenser och AG-utbildning har varit intressant och värdefullt och givit ny kunskap. Region 4 Göteborg Göteborg-City Göteborg-Frölunda Göteborg-Gamlestaden Göteborg-Hovås Göteborg-Kronhuset Göteborg-Kungsporten Göteborg-Lindholmen Göteborg-Långedrag Göteborg-Marieholm Göteborg-Poseidon Göteborg-Örgryte Majorna-Göteborg - Öckeröarna AG har besökt flertalet klubbar tillsammans med DG och under hösten haft bokade presidentmöten och konsultationer via telefon och mail. Presidentmöten anordnades 27 feb och 16 apr för presidenter, inkommande presidenter och/eller ersättare. Vid mötet i april deltog även inkommande Rotaract-presidenten i Poseidon. Uppslutningen var mycket god på båda mötena. Agendan innehöll bland annat ämnen som medlemstillväxt, åldersstruktur och mångfald. En röd tråd i mötena var samverkansmöjligheter mellan klubbarna. Denna typ av möten kommer att fortsätta även under Region 5 Alingsås Alingsås-Nolhaga Borås Borås-Södra Borås-Viskan Borås-Västra Borås-Östra Kind Mark Mark-Kinnaborg Ulricehamn Vårgårda-Herrljunga AG har deltagit i samtliga klubbesök tillsammans med DG. Regionen har 12 klubbar. De problem som varit, har gällt överlevnaden av Mark RK och har hanterats av DG och distriktets medlemsansvarige. Sida 7 av 13

8 AG genomförde en regionträff på hösten. Värd var Borås-Viskan. Inbjudna var i första hand klubbpresidenterna. På våren stod Alingsås-Nolhaga värd för ett liknande arrangemang. Då inbjöds även inkommande presidenter. Båda tillfällena hölls öppna för övriga intresserade klubbmedlemmar. Idé- och inspirationsutbyte har varit huvudsyftet med dessa träffar. Region 6 Kungsbacka-City Kungsbacka-Skansen - Kungsbacka-Särö Landvetter-Råda Mölndal Mölndal Fässberg (avslutad under året) - Mölndal-Kållered Varberg Varberg-Bocksten Varberg-Getakärr Tillsammans med guvernören har AG besökt samtliga klubbar i regionen. Mölndal-Fässberg upphörde under året och klubbens medlemmar har transfererats till andra klubbar i distriktet. Kungsbacka-City och Kungsbacka-Skansen har börjat diskutera en sammanslagning vilket AG ser positivt på. Samtliga klubbar arbetar hårt med rekrytering av nya medlemmar och klubbarna är också engagerade i projekt både nationellt och internationellt samt med End Polio Now och TRF. PR och Medlemsutveckling Sociala medier Ansvarig Sociala Medier: Willem Fock Ledamot: Anders Ekhammar Kommittén kommunicerar kontinuerligt via distriktets Facebooksida. Vid Rotaryårets slut hade sidan 299 medlemmar, vilket är en ökning från föregående år med ca 80 anslutna. Vi har även aktiverat ett antal Facebookgrupper för Rotary i distriktet och för Storgöteborg. "Rotaryklubbarna i Göteborgsområdet". Denna grupp fungerar som forum och verktyg för Rotarianer i ett 30-tal klubbar i Göteborgsområdet. Gruppen hade 190 av medlemmar Under fjolåret grundades ytterligare två Facebookgrupper; PR Gruppen medlemmar Rotary Medlemsutveckling och Rekrytering - 69 medlemmar Syftet är att Rotarianernas aktiviteter ska nå ut till deras Facebookvänner utanför Rotary. På så sätt erhålls god spridning av utvalda Rotarybudskap. Efter att det tryckta programbladet i Göteborg togs bort, är Facebookgrupperna ett forum för att väcka intresse och sprida information om föredrag och klubbaktiviteter. Ca 10 % av Rotarianerna är idag med i en eller flera av våra Facebookgrupper. Rotarys globala Facebooksida följs av 23 % av världens Rotarianer. Sida 8 av 13

9 Bokmässan Årets Bok & Biblioteksmässa besöktes av personer under 4 dagar. Rotarymonterns bemanning bestod av 58 rotarianer från 30 klubbar inklusive Rotaract och Inner Wheel. Sammanlagt samlades kr in till End Polio Now vilket blir kr tack vare Melinda & Bill Gates Foundation. Akademibokhandeln skänkte, till ett värde av drygt kr, alla kvarvarande böcker från sin monter till Göteborg RK som i sin tur gav dem vidare till Ågrenska. Vi fick in 12 intresseanmälningar avseende medlemskap i Rotary. Dessa har skickats ut till olika klubbar med hopp om att det ska leda till nya medlemmar. En återsamling i form av en get together för alla som deltagit och bidragit till det goda resultatet blev en kväll då vi hade lika roligt och trevligt som i montern under mässdagarna. Rotary kommer att vara med på Bokmässan även Samma monteryta är bokad och vi kunde dessutom förhandla oss till 10 % rabatt. Rotarys Ungdomsutbyte Distriktskommitté: DC Boris Preijde, Borås Viskan RK Catarina Berglund, Varberg Bocksten RK Annette Hanssen, Mölndal RK Kerstin Alfbecker Swärd, Göteborg RK Eva Sundberg, Lerum Aspen RK Gunnar Brinck, Borås RK Adjungerad: Rosmarie Gäcke Herbst, Göteborg Säve RK Under året har distriktet sänt ut 15 ungdomar och tagit emot lika många. Året inleddes med sedvanlig introduktionsvecka, detta år förlagd till Ädelfors folkhögskola i Vetlanda. Ett trettiotal ungdomar från fem distrikt samlades för att få en rivstart i svenska språket, kulturen och traditionerna. Ungdomarna är ambassadörer för Rotary och för sina hemländer, varför värderingar och regler för hur man förhåller sig till dem diskuterades. Motsvarande introduktionsläger för de från södra halvklotet inkommande studenterna hölls i januari i Bollnäs. Mycket uppskattat är alla de aktiviteter som distriktskommittén med hjälp av klubbar inom distriktet anordnar för våra ungdomar under året. Ett stort tack till de klubbar som engagerar sig i detta! Ett annat återkommande inslag är ungdomarnas presentation och underhållning på Distriktskonferensen, vilket verkade vara mycket uppskattat av alla närvarande. Ett flertal av studenterna i distriktet utnyttjade även möjligheterna att delta i multidistriktets aktiviteter som skidresan till Åre, Kirunaresan samt Europe Ramble. Sida 9 av 13

10 Distriktskommittén anordnade vidare bl.a. två sammankomster under våren i Göteborg för de utresande studenterna, deras föräldrar samt kontaktpersonerna. Slutligen fick en ung flicka från Borås möjlighet att delta i RU:s lägerverksamhet under sommaren 2014 i Turkiet. Rotaract Under våren 2014 genomfördes Rotary-Rotaract Ledarutvecklingsprogram 2014 i samarbete mellan Rotaract och Rotary i distriktet. Ledarskapsprogrammet riktades till unga vuxna mellan år och ägde rum i seminarieform under 6 vardagskvällar om 2h samt en avslutande middag. Ungefär 20 rotarianer hörde av sig och ville ställa upp som föredragshållare, varav 7 st valdes ut. Det var 63 sökanden till de 20 platserna som erbjöds. Ledarskapsprogrammet var mycket uppskattat av både deltagare och föredragshållare. Ledarskapsprogrammet gav en grundläggande insikt i ledarskapsteorier, ledarstilar, kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och etik och värderingar för ett rättvist ledarskap. Dessutom fick deltagarna göra ett Belbin-test som visade på vilken roll de tar i en grupp. Ledarskapsprogrammet genomfördes i samarbete med de två rotaractklubbarna i distriktet, Rotaract Göteborg-Poseidon och Göteborgs Rotaractklubb, samt 11 Rotaryklubbar och Rotary D2360. Rotary Friendship Exchange RFE Ansvarig RFE: Ledamöter Stefan Johansson Bert Lundgren Göteborg-Örgryte RK Jörgen Qvint Göteborg-Backa RK På uppdrag av distriktsrådet har Stefan Johansson, Lerum RK, påbörjat arbetet med att formera en ny RFE kommitté. Kommittén har arbetat med att utforma en ny kommunikationsplan för RFE som innebär att kommittén kan kommunicera direkt med medlemmar genom bilagor i Guvernörens månadsbrev under det första året och därefter själva 4 ggr per år. Ett infobrev med nya Rotary RFE identiteten har tagits fram och kommer att användas första gången i november. Till RFE kommittén har Bert Lundgren, Örgryte RK, och Jörgen Qvint, Gbg-Backa RK, knutits. Ambitionen är att ytterligare två personer knyts till kommittén under året. All information om RFE på distriktets hemsida har uppdaterats och genom en länk på sidan kan alla medlemmar numera själva direkt följa upp anmälda intressenter på Rotarys Matching Boards. Ett första utbyte med district 7620 North Carolina under 2015 diskuteras för närvarande. Distriktskonferens Årets distriktskonferens gick av stapeln 16 nov i centrala Göteborg på Clarion Post Hotell, följt av årsmöte den 17 nov. Sida 10 av 13

11 Det var glädjade att så många hörsammade vår inbjudan. Nästan 200 rotarianer deltog under konferensen och ungefär 150 på kvällens bankett. Programmet gick i framtidens tecken. Eve Conway från London RC höll ett brilliant framtidstal, Nick Tobia, Rotarystipendiat vid Uppsala Rotary Peace Center tillsammans med ett helt gäng ungdomar förmedlade vad som rör sig i huvudet på en 14-åring. Som alltid är det särskilt roligt att träffa våra utbytesstudenter. Även årets grupp gav oss en presentation och ett scenframträdande som tydligt åskådliggjorde bredden av nationaliteter som finns representerade under ett utbytesår. Till kvällen blev det extra festligt då medlemmar med gäster från Mark-Kinnaborg RK passade på att fira sin klubbs 30-årsjubileum. En festmiddag serverades och kvällen avslutades med dans till Suburbans 7-mannaband. Distriktsgolf Distriktsmästerskapet i golf var planerat till maj 2014 men fick flyttas fram till september. Då möttes spelare på Kode Golfklubb för att kora årets mästare. I tävlingen deltog 40-talet golfare. Tävlingen genomfördes i strålande solsken, med lite vind och med en golfbana i absolut bästa skick. Som vanligt var klubbarna Borås Södra, Lerum och Uddevalla Skansen väl representerade förutom arrangörsklubben Majorna Göteborg. I tävlingen deltog två kvinnor, DG Anna-Carin Dettner och Helena Lomberg, Gamlestaden RK. Distriktsmästare blev Stefan Carlsson, Uddevalla Skansen tätt följd av Claes-Göran Hult, Borås Södra och tillika distriktsmästare I A-klassen vann Stefan Carlsson och i B- klassen segrade Gunnar Mattsson från Lerum. Lagtävlingen vanns i år av Lerum före Borås Södra, medan nettotävlingen vanns av Borås Södra före Lerum! Det var ett väl genomfört arrangemang med ett fint prisbord tack vare bland andra Grant Thornton, Handelsbanken, Sjöräddningssällskapet och Stena Line. Lagråd Lagrådet har haft ett möte i maj där distriktets 2 förslag till COL (Council on Legislation) 2016 presenterades. Carl-Wilhelm Stenhammars förslag om översyn av Rotarys organisation och distriktets förslag om att klubbarna skall ha ett större ansvar när det gäller närvaro och antal godkända möten. Båda förslagen från Distrikt 2360 mottogs positivt från övriga distrikt och vi kan räkna med ett massivt stöd. Vidare skall nämnas att Tord Kristoferson, tidigare ordförande i Lagrådet, varit till mycket god hjälp och aktivt deltagit i ett överlämnande för fortsatt arbete i lagrådet. Sida 11 av 13

12 SRS Svensk Rotaryservice Svensk Rotaryservice (SRS) har som syfte att samarbeta för att betjäna distrikten och underlätta gemensamma uppgifter. Styrelse är de 10 guvernörerna i de svenska distrikten inklusive Lettland. De viktigaste uppgifterna är drift av den gemensamma databasen, vilken är grunden för all matrikel- och medlemsservice, utveckling av webben samt tillsyn över stiftelser inom Rotary såsom Rotarys Ungdomsutbyte, Rotary Läkarbank och fonder gemensamma för rotarianer Under året har en gemensam PR-grupp bildats för att värna Rotarys varumärke och ge stöd till klubbar bland annat avseende synlighet och medlemstillväxt. Obligatoriska möten är höstmötet, tillika årsmöte, och vårmöte där de flesta val sker. Ekonomi Distriktets resultaträkning för Rotaryåret visar ett överskott med ,05 kr. Guvernören föreslår att överskottet fördelas med kr till Distriktets unika ledarskapsutbildning som genomförs i samarbete av Rotaract och Rotary. Resterande ,05 kr förs inledningsvis över till kapitalet för framtida användning till ett PRseminarium för information om medlemskap i Rotary och för stöd till arbetet kring yrkesmentorer i distrikt Fullständig rapport med resultat- och balansräkning för distrikt 2360, samt resultaträkning exklusive transfereringar bifogas som bilaga till verksamhetsrapporten. Finanskommittén Finanskommitténs rapport redovisas separat på distriktets hemsida. Läkarbanken Knappt personer har fått hjälp av en av Rotarys Läkarbanks läkar- eller tandläkarvolontärer i Kenya under verksamhetsåret Ytterligare lika många har fått del av det långsiktiga arbetet med att förebygga sjukdomar genom rådgivning, utbildning och myggnät mot malaria. Dessutom får bybefolkningen stöd att bygga upp sin egen hälsodispensär som tar över verksamheten när Läkarbanken flyttar vidare till mer behövande områden. Kostnaderna för verksamheten uppgår till cirka 5 miljoner kronor. På jeeplinjerna, som står för persontransporter mellan hem och Läkarbankens vårdstation, är 35 % av patienterna barn under 5 år och 60 % är flickor och kvinnor. Malaria är den vanligaste diagnosen, följt av olika hudåkommor och luftvägsinfektioner. Malaria och luftvägsinfektioner är bland de vanligaste dödsorsakerna bland barn i Kenya, så jeeplinjerna räddar liv. Sida 12 av 13

13 Samarbete bedrivs mellan ett antal klubbar i distrikt 2360 och Rotarys Läkarbank för att fler människor skall få rent vatten. Genom att skydda källor med dagvatten ges ett viktigt bidrag till bättre hälsa. Klubbarna finansierar verksamheten och det praktiska arbetet i Kenya genomförs av Läkarbanken. Under året har 6 källor täckts i olika byar där jeeplinjerna är verksamma. Distrikt 2360 har stött Läkarbanken med kr under och en stor del är gåvor till projektet för att täcka källor. Flera klubbar i distriktet brukar också stödja en egen läkare och under har återigen Göteborg-Gamlestadens Rotaryklubb gjort det. Rotarys Läkarbank tackar så mycket för stödet som möjliggör bra hälsovård i Kenya. Yrkesmentorer Tanken bakom projektet har varit att med utgångspunkt från Rotarys stora geografiska spridning kunna nå adepter över hela området. Fem s.k. noder runt om varje högskoleort etablerades för att fungera som stödpunkter med ett nära samarbete mellan Rotary, högskolorna/universiteten och Arbetsförmedlingen. Vid årsskiftet är ett 15-tal klubbar medlemmar i föreningen. Projektet har engagerat mentorer från sammanlagt över 30 klubbar i hela västra Sverige inom tre Rotarydistrikt och fler är intresserade. Ett annat intressant resultat är det reglerade samarbetet med Swedbank. Ett 10-tal adepter har erbjudits en traineetjänst vid något av bankens kontor. Convention Sydney och besök i Tacloban, Filippinerna Världskongressen genomfördes i år i Sydney. Det var en hissnande upplevelse på många sätt. Vi fick uppleva Olympiabyn på riktigt och den Olympiska elden brann för oss. På resan dit i slutet av maj 2014 besökte AG Per Haglind och DG Rotaryklubben Dasmarinas, Makati i Manilla. Klubben hade hjälpt oss att identifiera och prioritera insatserna för Tacloban, Filippinerna. Det lokala sjukhuset Divine Word Hospital i Tacloban som driver sjukvård och utbildning för bland andra läkare och sjuksköterskor fick all medicinsk laboratorie- och undersökningsutrustning förstörd när tyfonen Haiyan slog till den 8 nov. En spontan insamling startades på distriktskonferensen och kr kunde skickas till Philippinerna som ett stöd i uppbyggnaden. Vi blev tacksamt och vänligt mottagna av syster Eliza Arpon och syster Chris Gu och fick ta del av hur återställandet av sjukhuset framskred. Vi möttes av entusiastisk personal, nymålade lokaler fyllda med patienter och fungerande utrustning. Den 25 juni hölls invigning och tacksägelsebön för den nyinstallerade röntgenutrustningen. Distriktets gåva fyller ett viktigt behov! Bilagor: 1. Målformulering 2. TRF Verksamhetsberättelse 3. RISH Årsredovisning Ekonomirapport med resultat- & balansräkning i bilagor 1-3 Sida 13 av 13

14 Bilaga 1 Målformulering Rotary Distrikt 2360 Sida 1 av 2

15 Sida 2 av 2

16 Verksam hetsberättelse Rotary Foundation inom Distrikt 2360 Distriktets Rotarv Foundationkommitt6 har under verksamhetsåret haft föliande sammansättninq: Ordförande HansJohansson, Majorna-GöteborgRK Sekreterare Catarina Rockstrand, Majorna-Göteborg RK Ledamöter Anna-Carin Dettner (DG), Majorna-Göteborg RK Lars-Magnus Olovson (DGE), Ljungskile RK Ulf P Andersson (DGN), Göteborg- Kronhuset RK lngrid Rosen, Alingsås-Nolhaga RK Per Haglind, Göteborg-Kungsporten RK Leif Lindblad, Kungälv RK Kommittöns sammanträden Rotary Foundationkommitt6n har haft 4 protokollförda sammanträden (3 september och 3 december 2013 samt 25 februari och 21 ma12014, Revisionskommitt6n Revisionskommitt6n för Rotary Foundation i distrikt 2360 granskar distriktets hantering av Rotarys bidragsfonder inom ramen för Global Grants och District Designated Fund (DDF) samt Rotary Foundation-kommift6ns arbete. Revisionskommittöns skriftliga utlåtande för verksamhetsåret föreläggs distriktsårsmötet i november Revisionskommittön av PDG Carl-Gustaf Eliasson (Borås-Viskan RK), Kerstin Nordenham Murby (Kungälv-Marstrand RK) och Sören Wilgotson (Ulricehamn RK). lnbetalninqar till Rotary Foundation Under bidrog 43 klubbar (62 % av distriktets klubbar) på ett eller annat sätt finansiellt till insamlingar inom Ramen för Rotary Foundation. Detta betyder 36 USD per capita räknat på de aktiva klubbarna och som sjunker till 23 USD per capita om ackumulerade beloppet slås ut på samtliga rotarianer i distriktet. Tyvärr kan vi åven detta år konstatera att nästan av en tredjedel av distriktets klubbar inte funnit anledning att bidra till Rotary Foundation! 37 av distriktets klubbar bidrog tillannual Program Fund (APF) "Adiga fonden" och skänkte tillsammans USD. Från distriktets överskott 2A12-13 överfördes I 091 USD. Således bidrog Distrikt 2360 med totalt USD under året. lngen inbetalning registrerades till Permanenta Fonden under året. 1 1 av distriktets klubbar bidrog till insamlingen till stöd för End Polio Now (f d Polio Plus) med tillsammans 21622USD. Rotary Foundation seminarier Rotary Foundation seminarium hölls den 27 september 2013 i anslutning till Bokmässan i Göteborg samt 25 januari 2014 i Kungsbacka och 27 januari 2014 i Borås. Utbildning för klubbar inför Kvalificering och signering av samförståndsavtal gavs i samband med seminarierna. Ett flertal klubbar har besökts i samband med föredrag om Rotary Foundation. Kvalificerade klubbar 6 klubbar har varit kvalificerade för deltagande i Rotary Foundations bidragsprogram under Rotaryåret med undertecknade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding). (Göteborg, Göteborg-Backa, Göteborg-Kungsporten. Kind, Kungälv, Mölndal). Kvalificering är ett krav för att delta i Global Grants och rekommenderas för District Grant.

17 GlobalGrants Fyra Global Grants har varit i gång under året och ytterligare ett initierats. Göteborg-Citys projekt i lndien "Rotary Distance Education program" slutfördes lyckosamt under året och formell bekräftelse på lyckosamt genomfört och rapporterat projekt erhölls från The Rotary Foundation (TRF) 1 november Distriktets bidrag uppgick till USD. Distriktets skolprojekt i Ecuador "Equipamiento del Centro Communitsario de Desarollo lntegral" pågår. Projektet beräknas bli slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD. Kungälv är internationell partner för ett skolprojekt i Kenya "Mateka Sanitation and Bio Digester". Projektet beräknas bli slutfört under Distriktets andel av projektbudgeten är USD Mölndal fick klartecken från TRF 3 juni 2014 att starta ett tandhälsoprojekt i Rumänien "Preventive Dental Projekt for the School Ghildren in Romania". Projektet beräknas pågå under ta 3 år. Distriktets andelav projektbudgeten är USD. Kind har (ånyo) initierat ett ögonprojekt i Kenya "Eldo Eye Clinic Center"- En första ansökan försenades (och avslogs sedan) av problem med införseltillstånd av utrustning. En andra ansökan blockerades av TRF eftersom den tänkta värdklubben i Kenya visade sig inte hade redovisat tidigare beviljade projekt. Nu har införselfrågan fått sin lösning och diskussioner med en "godkänd" klubb i Kenya pågår" Distriktets planerade bidrag till projektbudgeten är USD. District Grants Regelverket för Rotary Foundation ger distrikten möjlighei att använda 50 % av årets tillskott till District Designated Fund (DDF) till distriktsbidrag. Kommittön för Rotary Foundation i Distrikt 2360 valde att använda hela detta utrymme till distriktsbidrag detta år. Sammanlagt USD motsvarande SEK (vid utbetalningen aktuell växelkurs) kunde fördelas till nedanstående 9 projekt. Alla projekten beräknas kunna slutföras under Två projekt slutrapporterades framgångsrikt redan till halvårsskiftet. Borås-Viskan RK SEK för skolprojekt Arusha Tanzania. Göteborg-Backa RK SEK för utrustning till Missing People, Göteborg Göteborg-Kungsporten RK SEK för gasspisar till Nkamtenga, Burkina Faso Göteborg-örgryte RK SEK för klassrum till SIRA, Jeriko Kungälv RK SEK för kulturella sommarjobb, Kungälv Lerum RK SEK för anhörigdag, Lerum. Lerum RK SEK för hörselhjälpmedel Solapur, lndien Ljungskile RK tillsammans med Trollhättan-starkodder RK och Uddevalla-Skansen RK SEK för "Protected Springs" i Kenya. Vänersborg RK tillsammans med Vänersborg-Aurora RK SEK för barnhemsverksamhet, Kenya District Rotary Foundation Chatr

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Ekonomirapport Distriktets resultat för Rotaryåret blev ett överskott med ,05 kr. Intäkterna var ,93 kr och kostnaderna ,88 kr. Av kostnaderna är ca kr transfereringar, dvs. förmedlade avgifter för Rotary Norden, Rotarys ungdomsutbyte, RU, samt avgifter till SRS för gemensam administration och IT. Matriklarna fakturerades i år direkt från SRS till klubbarna vilket minskar omslutningen med ca kr. Transfereringarna gav ett underskott med 1879 kr att jämföra med föregående år, då underskottet var kr. Differensen beror på skillnader i medlemsantal mellan registren. Bidraget till RU, som under senaste året var frivilligt, betraktades i år som obligatoriskt. Distriktets Matching Grants projekt, som kom in och betalades ut via distriktets bankkonto påverkar varken omslutning eller resultatet, då de behandlas separat. Årets ersättning för guvernörens kostnader, från Rotary International, är inte slutgiltigt utbetald när denna rapport skrivs. Enligt besked blir ersättningen ,93 vilket är lika med föregående år. I guvernörens resultaträkning exklusive transfereringar blev intäkterna ,93 kr och kostnaderna blev ,34. Intäkterna är lika med föregående år medan guvernörens kostnader är kr högre än föregående år. De största skillnaderna följande: - Kostnaden för distriktskonferensen blev kr vilket var ca kr lägre än intäkten från klubbarna, men kr högre än föregående år, då sponsorintäkter ledde till en distriktskostnad på endast kr. - Kostnaden för distriktets ungdomsutbyte kr, blev kr lägre än budget, men kr högre än föregående år, beroende på att fler ungdomar deltagit. - Kostnaden för distriktets möten och seminarier blev ,69 jämfört med ,99 kr året innan - Material, IT- och telefonikostnad under året blev kr vilket är drygt 1000 kr lägre än året innan. - Reskostnaderna i distriktet ökade till ,12 kr vilket är kr mer än föregående år. Det beror på att RI:s konvent var i Australien, som innebar höga reskostnader, samt att guvernören samtidigt besökte den Rotaryklubb på Filipinerna, som förmedlade återuppbyggnadsbidraget från distrikt Det finns en övrig kostnad på kr, som beror på att distriktet blivit utsatt för nätbedrägeri. Danske bank har erbjudit en ersättning på kr, vilket inte är accepterat, då vi anser att hela beloppet skall betalas tillbaka. Återbetalningen kommer därmed att ge en resultateffekt nästkommande år oavsett om det blir kr eller kr. Av årets överskott på ,05 kr ingår ,29 kr i distriktets likvida medel, som är ,49 kr. Då saknas den slutliga utbetalningen från RI på ,76 kr. Guvernören föreslår att överskottet fördelas med kr till Distriktets unika ledarskapsutbildning som genomförs i samarbete av Rotaract och Rotary. Resten ,05 kr förs inledningsvis över till kapitalet för framtida användning till ett PR-seminarium för information om medlemskap i Rotary och för stöd till arbetet kring yrkesmentorer i distrikt Resultat- och balansräkning för distrikt 2360, samt resultaträkning exklusive transfereringar bifogas som bilaga till verksamhetsrapporten.

27 Rotary International distrikt 2360 Bilaga 1 Resultaträkning Intäkter Resultat Resultat Bidrag från RI , , Distriktsavgift/årsavgift , , Distriktskonferens , , Rotary Norden , , Rotary ungdomsutbyte , , SRS IT, administration , , Matriklar , Övriga intäkter , ,00 Summa , ,93 Kostnader 4123 Distriktskonferens , , Förmedlat Rotary Norden , , Förmedlat RU , , Förmedlat SRS mm , , Förmedlat Matriklar , Distriktets möten 9 605, , Seminarier , , Ungdomsutbyte , , Distriktets projekt , Material 3 134, , Månadsbrev, info 1 765, , Uppvaktningar, PR 4 250, , Resekostnader , , Kontorsmaterial 7 524, , Telefon teknisk utrustning 8 968, , Porto 1 042,00 616, IT- tjänster , Bank 921, , Övriga kostnader , , Ränta in - 656, ,23 Summa , ,88 Resultat , ,05

28 Rotary International distrikt 2360 Bilaga 2 Resultaträkning exklusive transfereringar Intäkter Resultat Resultat G 3010 Bidrag från RI , , Distriktsavgift/årsavgift , , Distriktskonferens , , Rotary Norden 3115 Rotary ungdomsutbyte 3116 SRS IT, administration 3130 Övriga intäkter 1 800, ,00 Summa , ,93 Kostnader 4123 Distriktskonferens , , Distriktets möten 9 605, , Seminarier , , Distriktets ungdomsutbyte , , Distriktets projekt , Material 3 134, , Månadsbrev, info 1 765, , Uppvaktningar, PR 4 250, , Resekostnader , , Kontorsmaterial 7 524, , Telefon teknisk utrustning 8 968, , Porto 1 042,00 616, IT-tjänster , Bankkostnader , Övriga kostnader , Ränta in, not 1 656, ,23 Summa , ,34 Resultat , ,59

29 Rotary International distrikt 2360 Bilaga 3 Balansräkning IB UB Tillgångar Kortfristiga fordringar 1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, not , ,23 Summa förutbetalda/upplupna , ,23 Kortfristiga placeringar 1940 Bank placeringskonton , ,14 Summa placeringar , ,14 Kassa och bank 1930 Bankkonto driftkostnader , ,35 Summa kassa och bank , ,35 Summa tillgångar , ,72 Eget kapital och skulder Eget kapital 2060 Eget kapital , , Balanserad vinst föregående år , , Resultat föregående år , Årets resultat , ,05 Summa eget kapital , ,52 Kortfristiga skulder 2990 Förbetalda intäkter och upplupna kostnader, not , ,80 Summa kortfristiga skulder 1 828, ,80 Summa skulder och eget kapital , ,72 Kommentarer Not 1 Förutbetalda kostnader för inkommande guvernör ,30 Förutbetalda kostnader för nominerad guvernör 9 630,17 Beslutad restersättning från RI ,76 Summa ,23 Not 2 Utbetalning av bidrag från föregående års resultat ,80

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Utbytesstudent Ystads RK Malmö Limhamns RK Sidan 1 Innehållsförteckning Guvernörens verksamhetsberättelse sid 3 Distriktets klubbar och presidenter och besöksplan

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 5 november 2011 You are a ROTARIAN I can trust you! Så inledde RI Presidentens representant Michael F Webb sitt anförande vid Distriktskonferensen,

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

LC Tidaholm 50-årsfirade

LC Tidaholm 50-årsfirade Årgång 44 Nr 3 2007-2008 LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-13

Verksamhetsberättelse 2012-13 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2012-13 Regionkonferens i Stockholm 7-8 september 2013 Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Välkomna till

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april.

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Distriktsmötestryck Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter 2009-2010 att besluta om Bilaga 3: Presentationer kandidater (3 sidor) Bilaga 4: Budget 2009-2010

Läs mer

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Västerås Y's

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14 ÅRSRAPPORT 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse Operation Smile 3 Etableringen i Sverige 3 Programarbete 6-7 Uppdraget i Addis Abeba 8 Uppdraget i Jimma 9 Uppdraget i Lima 10 En medicinsk volontär berättar

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 11, maj - juni 2015 Vänner i Rotary! Detta är sista gången som jag skriver till er som DG och jag vill börja med att skriva TACK. Tack för

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Familjeföreningen för internationell adoption

Familjeföreningen för internationell adoption Familjeföreningen för internationell adoption Verksamhetsberättelse 2009 Foto: Välkommen tillbaka budskapet som mötte adopterade och deras familjer vid deras återresa till Thailand juli 2009 VERKSAMHETSÅRET

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 7-8 januari-februari 2010 DG Eva Persson Sitter och tittar på aktuellt. Bilder från Haiti kablas ut över världen. Vidden och omfattningen av katastrofen är svår

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 145 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer