Verksamhetsåret är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör."

Transkript

1 1 Verksamhetsrapport för året Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har varit Gary Huang från Taipei Rotary Club, Taiwan. Hans tema för året var Light up Rotary, eller lys upp Rotary. Innebörden av detta tema har diskuterats vid PETS och vid samtliga klubbesök. Temat har förståtts som nödvändigheten av att synliggöra Rotary och vad Rotary står för samt behovet att lätta upp Rotary, dvs. utveckla ett mer tidsenligt Rotary. Distriktets målområden och mål På PETS gicks följande målområden igenom: synliggöra Rotary, Rotarys ungdomsutbyte, Poliobekämpning samt integration av flyktingar och invandrare. Målen för året har varit: - öka deltagandet i ungdomsutbytet - ökat givande till Polio Plus - aktivt deltagande i integrationsarbetet på respektive ort - medlemstillväxt Måluppfyllelse och aktiviteter för ungdomsutbytet och Polio Plus rapporteras av respektive kommittéordförande längre ner i denna rapport. Vad gäller medlemstillväxt kan konstateras att antalet sjunkit från 2041 medlemmar vid årets början till 1997 medlemmar vid årets slut, alltså ett tapp om 44 medlemmar. Se också medlemskommitténs rapport! Antalet klubbar har varit oförändrat 42 stycken. Flera klubbar tog till sig appellen om att bidra i arbetet med invandrarintegration. Det har t ex handlat om arbete på asylboenden (t ex Storvik- Hofors), språkträning bl. a i samarbete med SFI (t ex Sandvikenklubbarna, flera av Gävleklubbarna), samverkan med Röda Korset (t ex Hedemora och Bergsjö Nordanstig) med flera.

2 2 Distriktets ledning och organisation Guvernör DG Anders Wallin, Sandviken Västra RK Distriktssekreterare Olle Olsson, Sandvikens RK Distriktsskattmästare Lars-Olov Gustavsson, Hedemora RK Assisterande guvernörer AG - Gunnar Ridderstedt (Falun Lugnet) - Christina Öster-Rangrost (Gävle Tre Ankare) - Pirkko Jonsson (Gävle City) - Roger Sundström (Hudiksvall) - Margareta Troive-Hallström (Leksand) - Mikael Sundman (Åre) Tillträdande guvernör DGE Suzan Stenberg (Åre) Nominerad guvernör DGN Mari Zidén (Ånge) Närmast föregående guvernör Irene Andersson (Ludvika) IT ansvarig DITS Micael Olsson (Åre) The Rotary Foundation kommitté Lars-Åke Carlsson (Avesta) PR kommittén Lena Lagestam (Borlänge) Rotarys ungdomsutbyte RU Lars Nyberg (Ljusdal) Medlemskommittén Irene Andersson (Ludvika) Lagrådsrepresentant Monica Wedin (Ljusdal) RYLA Roger Sundström (Hudiksvall) Distriktsrådet har sammanträtt fyra gånger under året i Haganäs 26 augusti, Mora 27 oktober samt 9 februari och Järvsö 21 maj för uppföljning, beslut (t ex lagrådsärenden) och nomineringar till framtida ledande befattningshavare.

3 3 Guvernörens arbete Förberedelserna för guvernörsåret börjar två år innan tillträdet, som DGE och DGN. Under DGE-året deltog jag i utbildningsseminariet GETS och därefter i den s k International Assembly i San Diego, USA i januari 2014, ett obligatorisk och mycket kompakt utbildningsseminarium för blivande guvernörer. Guvernörsåret avslutades med deltagande i Rotary International Convention i Sao Paolo, Brasilien som voting delegate och för ytterligare inspiration och fördjupning i Rotarys filosofi och strategier. Distriktet har under året utgjorts av 42 klubbar i Gästrikland, Dalarna, Hälsingland, Jämtland och ett hörn av Medelpad. Alla klubbar besöktes och det blev sammanlagt 1000 mils bilkörning. Vid klubbesöken diskuterades målområdena och speciellt behovet av att synliggöra Rotary med attraktiv och inspirerande verksamhet i klubben. I samband med detta uppmärksammades att det hösten 2014 var 25 år sedan kvinnor fick tillträde till Rotary och flera klubbar gjorde därefter en programpunkt omkring detta. Andelen kvinnliga medlemmar i distriktet är nu 27%, en ökning med 1 %-enhet från året innan och 7%-enheter bättre än det internationella genomsnittet. En viktig del i arbetet har varit medlemskommunikation. Guvernörens månadsbrev, med distriktssekreteraren Olle Olsson som redaktör, har publicerats omkring den 20;e i varje månad (utom juli) på distriktets hemsida och med mail till klubbpresidenterna. Under året öppnades en Facebook-grupp för distriktet som nu har drygt 300 medlemmar. Reflektioner och kommentarer har lagts där efter varje klubbesök liksom också annan information, t ex rapport och reflektioner från Convention i Sao Paolo. Reflektionerna på Facebook-gruppen har fått många gillanden. Konferenser Utbildningen av nya klubbpresidenter och funktionärer, PETS, hölls i Sandvikenden mars, med 94 representanter för 37 klubbar deltog. Fokus på konferensen var aktivitetsområdena Ungdomsutbytet, Polio Plus samt invandrarintegration. Distriktskonferensen hölls i Högbo utanför Sandviken den 27 september. Årsmöte hölls i anslutning till detta. Distriktskonferensen hade 106 deltagande Rotarianer med medföljare och inbjudna gäster. 36 klubbar var representerade. Försöket att locka fler deltagare genom att anordna en endags konferens utan behov av övernattning för de flesta lyckades därmed inte. Konferensen behandlade de tre aktivitetsområdena som avhandlats på PETS och gästades av Landshövding Barbro Holmberg, förre RI-presidenten C-W Stenhammar samt RI-presidentens representant Matts Ingemanson från New York. Därutöver deltog ett stort antal representanter från olika aktörer med aktivitet inom

4 4 invandrarintegration, bl a Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen. Ensamkommande flyktingbarn, SFI med flera. Guvernören med hustru deltog i distriktskonferensen D1360 på Island den oktober. Distriktskommitteér Aktiva kommittéer under året har varit TRF (The Rotary Foundation), PR, Lagrådet, Ungdomsutbytet RU, RYLA, Medlemskommittéen samt IT. Se bilagor beträffande TRF, PR, RU, Lagrådet samt Medlemskommittén. RYLA det finns nu åtta klubbar som har RYLA program på gång eller under uppstart. Dessa är Bollnäs, Falun, Gävle, Hudiksvall, Leksand, Ludvika, Sandviken och Söderhamn. På flera av dessa platser samverkar Rotary-klubbarna på orten i en gemensam aktivitet. Ansvarig för RYLA kommittén är Roger Sundström, Hudiksvall. IT kommittén har under året varit fullt sysselsatt med införandet av det nya IT systemet för Rotary i Sverige och deltagit som resurs för den nationella projektledningen. Systemet är nu infört och under finslipning och kvalitetssäkring. Ansvarig för distriktets IT service är Micael Olsson, Åre. Distriktets ekonomi. Resultat och balansräkning redovisas separat av distriktsskattmästaren. Sammanfattande reflektioner från året Ett guvernörsår är fyllt av arbete och många och långa resor, ofta tillsammans med AG. Jag har genomgående välkomnats varmt vid alla klubbesök och många gånger imponerats av lyckade verksamheter och god klubbmoral. Samtidigt finns för många klubbar som gått i stå med dåligt besökta lunchmöten som enda aktivitet. Det är en fortsatt mycket viktig uppgift för distriktsledningen att hitta effektiva sätt att hjälpa klubbarna till högre aktivitetsnivå och medlemsengagemang. En reflektion är, att det är svårt att åstadkomma varaktig förändring och tydliga resultat inom ramen för ettåriga verksamhetsperioder. Detta märks t ex tydligt beträffande engagemanget i invandrarintegrationen.

5 5 Avslutningsvis vill jag tacka alla kamrater i distriktets ledning och kommittéer för gott samarbete och önska fortsatt lycka till med utveckling och engagemang i Distrikt Tack! Sandviken Anders Wallin Bilagor: TRF verksamhetsåret Rapport PR Lagrådet Medlemsutveckling Ungdomsutbytet

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Utbytesstudent Ystads RK Malmö Limhamns RK Sidan 1 Innehållsförteckning Guvernörens verksamhetsberättelse sid 3 Distriktets klubbar och presidenter och besöksplan

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 5 november 2011 You are a ROTARIAN I can trust you! Så inledde RI Presidentens representant Michael F Webb sitt anförande vid Distriktskonferensen,

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Margareta Magnusson nr 9 Mars 2008 Distrikt 2360 Att vara distriktsguvernör ett spännande uppdrag. Så många utmaningar, så många möjligheter. Nyligen hemkommen från att ha bevistat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

Så bildas en ny klubb

Så bildas en ny klubb Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt Innehåll 1 Introduktion...1

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Hösten 2010 togs initiativ till denna förening. Det är bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt,

Läs mer

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 NR 7-8 januari-februari 2010 DG Eva Persson Sitter och tittar på aktuellt. Bilder från Haiti kablas ut över världen. Vidden och omfattningen av katastrofen är svår

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620

Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620 Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620 Arrangörsföreningen Folkmusikfest, Medlemmar i föreningen. Dagordningen punkt 3 Justering av röstlängd. Medlemslista 2009.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012

Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012 Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012 1. Inledning Nytt år, ny verksamhetsrapport. 2011 blev inte bara året då vi genomförde

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Västerås Y's

Läs mer