GUVERNÖRENS HANDBOK SV (513)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)"

Transkript

1 GUVERNÖRENS HANDBOK SV (513)

2 Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden Distriktsguvernörens ansvarsområden Ditt supportteam Strategisk planering Utarbeta en handlingsplan Klubbmål Diskussionsfrågor Bilagor 1: Rotarys syfte : Distriktsguvernörens etiska riktlinjer : Rotarys strategiska plan : Strategisk planeringsvägledning : Planeringskalender Ditt distrikts ledarteam Uppgifter Leda ditt team Ge stöd till klubbarna Minimikrav för Rotaryklubbar Diskussionsfrågor Bilagor 6: Distriktskommittéer : Planeringsvägledning för distriktet Utbilda ledare Uppgifter Distriktskommittén för utbildning Möten för ledarutveckling PR för utbildningsmöten Klubbutbildning Diskussionsfrågor...3.9

3 4 Administrera ditt distrikt Uppgifter Resurser från RI och Rotary Foundation Ekonomisk förvaltning Skatter Penninginsamling Bolagsbildande av distriktet Riskhantering Distriktsnomineringar och val Poströstning Lagrådet Tidsplan för lagrådet Rotarymärken Utmärkelser Diskussionsfrågor Bilagor 8: Checklista för bästa praxis för ekonomisk förvaltning och riskhantering : Distriktguvernörens anslag från RI : Föreslagna tidsramar för val av distriktets nominerade guvernör : Rotarymärken Kommunikation med rotarianerna Uppgifter Kommunikation med distriktets ledarteam Distriktets webbplats Socialt nätverkande Distriktskonferensen Det officiella besöket Guvernörens månadsmeddelande Motivera volontärer Diskussionsfrågor Bilaga 12: Protokoll för Rotary...5.9

4 6 Främja en positiv bild av Rotary hos allmänheten Uppgifter Distriktskommittén för PR Rotarys samordnare i resursgruppen Public Image Utveckla en PR-plan Öka kännedomen om Rotary Att tala inför publik Ditt distrikt online Diskussionsfrågor Bilaga 13: Rotarys nyckelbudskap Stärka klubbarna Uppgifter Så bildas en ny klubb Ge stöd till befintliga klubbar Rotarysamordnare Medlemsutveckling Allmänhetens bild av Rotary och medlemskap Utbildning om medlemsutveckling Diskussionsfrågor Leda din Foundation Uppgifter Distriktskommittén för Rotary Foundation Regionala samordnaren för Rotary Foundation Rådgivare för större gåvor (Endowment/Major Gift Adviser) Utbildning om Rotary Foundation Utmärkelser PolioPlus Rotary Foundation-bidrag Rotarys fredscenter Samla in pengar till Rotary Foundation Mål för klubbidrag SHARE och DDF Diskussionsfrågor

5 9 Ge stöd till framgångsrika serviceprojekt Uppgifter Utveckla serviceprojekt Ge stöd till viktiga och hållbara serviceprojekt Diskussionsfrågor Bilagor 14: Rotarys program och aktiviteter : Riskhantering för ungdomsprogram Förberedelser inför International Assembly Uppgifter Program Förbereda sig inför International Assembly Program för deltagarnas livskamrater Utbildningsmaterial Diskussionsfrågor Det här är 2014 års utgåva av Guvernörens handbok. Informationen i denna publikation baseras på Rotary Internationals grundlag och stadgar, Rotarys policysamling och Rotary Foundations policysamling. För mer detaljerad information om Rotarys policy hänvisas till dessa dokument. Ändringar i de ovan angivna dokumenten, efter beslut som fattats av lagrådet var tredje år, RI-styrelsen eller Rotary Foundations styrelse, har företräde framför den policy som anges i den här handboken.

6 Inledning Du behöver inte ta med dig handboken till International Assembly. Grattis till att du har blivit distriktsguvernör! Din uppgift är att leda ditt distrikt och ge stöd till distriktets klubbar. Innan du tillträder ditt ämbete kan du förbereda dig för dina uppgifter genom att läsa igenom denna handbok och delta i GETS (utbildningsseminariet för tillträdande guvernörer) och International Assembly. Gå igenom handboken och fundera över diskussionsfrågorna i slutet av varje kapitel innan du deltar i GETS. Detta kommer att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av de handledda diskussionerna under seminariet. Glöm inte ta med dig handboken till GETS. Handboken och utbildningsseminariet för tillträdande guvernörer är ditt underlag för International Assembly. Under International Assembly kommer din utbildning att inkludera utbyte av information och idéer med andra tillträdande guvernörer samt uppdateringar om Rotary Foundation. Guvernörens handbok har tagits fram för att vara till hjälp för distriktsguvernörer i hela Rotaryvärlden. Olika distrikt kan ha olika uppgifter och ansvarsområden, på grund av lokala lagar, kulturella seder och bruk och stipulerade distriktsförfaranden. Du bör anpassa förslagen i denna publikation så att de passar ditt distrikts behov. INLEDNING i

7 Rotarys webbplats På olika ställen i handboken kommer du att se hänvisningar till rotary.org, där du kan hitta aktuell information om allt som berör Rotary. Du kommer att hitta resurser som kan beställas eller hämtas. Du kan logga in för att utföra administrativa uppgifter och kontakta Rotarys personal. Rotary kommer att lansera en ny webbplats under Den här webbplatsen kommer att göra det enklare för rotarianerna att få kontakt med andra som delar deras intressen. Den kommer också att stödja utbyte av idéer och samarbete om samhällstjänstprojekt. Dessutom kommer webbplatsen att innehålla nyheter om Rotary och meddelanden om lokala och internationella evenemang. Webbplatsen kommer att göra det enklare för dig som distriktsämbetsman att utföra distriktsärenden. Du kommer också att kunna samarbeta med andra i liknande roller på en säker plats. District Governor s Exchange District Governor s Exchange gör det möjligt för dig att hålla kontakten med andra distriktsguvernörer och hämta formulär som du kommer att behöva under din tjänstgöringsperiod. Här finns också information som är relevant med tanke på din position, som en kalender med viktiga datum och deadlines samt meddelanden från RI-presidenten och Rotary International. Du kan komma åt District Governor s Exchange genom att logga in på rotary.org. Kommentarer Om du har frågor eller kommentarer beträffande den här handboken eller någon av Rotarys andra utbildningsresurser, ber vi dig kontakta: Learning and Development Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA E-post: Telefon: Fax: ii GUVERNÖRENS HANDBOK

8 1 Ansvarsområden och strategisk planering Din roll som distriktsguvernör är att leda, motivera och vägleda klubbarna i ditt distrikt. Du kommer att arbeta under RI-styrelsens allmänna överinseende. Den regionala samordnaren för Rotary Foundation, Rotarysamordnaren och Rotarys samordnare i resursgruppen Public Image är ditt supportteam. Rotary International är beroende av distriktsguvernörerna för att nå framgång på klubbnivå och därigenom upprätthålla och öka framgången för organisationen som helhet. Du kan lägga grunden till en produktiv och framgångsrik tid som guvernör genom att sätta upp mål, omsorgsfullt planera dina uppgifter och motivera andra att också stödja och stärka klubbarna, öka humanitära insatser samt förbättra allmänhetens bild av Rotary. Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden Dina ansvarsområden och uppgifter som tillträdande distriktsguvernör sammanfattas nedan och förklaras i hela handboken. Delta i utbildningsseminariet för tillträdande distriktsguvernörer GETS (inledning) ANSVARSOMRÅDEN OCH STRATEGISK PLANERING 1.1

9 Sätta upp mål för distriktet för året som stämmer överens med distriktets och organisationens strategiska plan (kapitel 1) Utse assisterande guvernörer och ordförande för distriktskommittéerna (kapitel 2) Anordna distriktsmöten, inklusive distriktsteamets utbildningsseminarium, utbildningsseminariet för tillträdande presidenter (PETS), distriktsseminariet om medlemskap och distriktssamrådet (kapitel 3) Planera för distriktskonferensen (kapitel 5) Delta i International Assembly (kapitel 10) Distriktsguvernörens ansvarsområden Dina ansvarsområden och uppgifter som distriktsguvernör finns uppräknade nedan och förklaras i hela handboken. Planera gemensamma klubbesök när det går. Obs! En asterisk (*) anger en uppgift som beskrivs i Rotary Internationals stadgar, som finns i paragraf i Procedurhandboken (035-SV). Andra uppgifter har tilldelats av RI:s styrelse. Stärka befintliga klubbar (alla kapitel)* Följa distriktsguvernörens etiska riktlinjer (bilaga 2 i kapitel 1) Främja kontinuitet genom att samarbeta med föregående, tjänstgörande och tillträdande distriktsledare (kapitel 1 och 2)* Se till att distriktets ledarteam utför de uppgifter som tilldelats dem (kapitel 2) Ge tillträdande guvernören information om situationen i klubbarna före International Assembly och rekommendera åtgärder för att stärka klubbarna (kapitel 2)* Engagera den tillträdande guvernören genom att tilldela honom eller henne specifika uppgifter som berör kommittéer, administration eller möten (kapitel 2, 3 och 5) Hjälpa den tillträdande guvernören att planera och förbereda sig för utbildningsmöten för tillträdande ämbetsmän (kapitel 2 och 3)* Utan dröjsmål rapportera till RI enligt RI-presidentens eller styrelsens krav (kapitel 4)* Se till att nomineringar och val i distriktet genomförs i enlighet med RI:s grundlag och stadgar och övriga RI-policyer (kapitel 4)* Överlämna distriktsdokumentation till den tillträdande guvernören i slutet av ditt tjänstgöringsår (kapitel 4)* Främja öppen kommunikation mellan klubbarna samt mellan klubbarna och RI (kapitel 5)* Göra ett officiellt besök hos varje klubb (dessa kan även göras som gemensamma besök med möten med flera klubbar samtidigt) för att informera om viktiga Rotaryfrågor, ge särskild uppmärksamhet till svaga klubbar med svårigheter, motivera klubbmedlemmarna att delta i serviceaktiviteter och uppmärksamma rotarianernas bidrag (kapitel 5)* 1.2 GUVERNÖRENS HANDBOK

10 Kommunicera minst en gång i månaden med varje klubbpresident och sekreterare (kapitel 5)* Anordna distriktsmöten, inklusive distriktskonferensen (kapitel 5)*, distriktsseminariet om ledarskap (kapitel 3) och distriktets Rotary Foundation-seminarium (kapitel 8) Fungera som språkrör för distriktet och för RI i förekommande fall (kapitel 6) Främja medlemstillväxt genom att samarbeta med distriktsledare och klubbpresidenter för att sätta upp realistiska mål för tillväxt för varje klubb i distriktet (kapitel 7)* Bilda nya klubbar (kapitel 7)* Regelbundet höra sig för om vilka aktiviteter som anordnas av de organisationer som tillhör Rotary i distriktet (kapitel 9)* Stödja Rotary Foundation genom insamlings- och bidragsaktiviteter (kapitel 8)* Utföra sådana andra uppgifter som tillkommer en Rotaryämbetsman* När du förbereder för ditt tjänstgöringsår bör du använda planeringskalendern (bilaga 5) för att anteckna viktiga datum. Ditt supportteam Särskilda regionsexperter utses som stödjer dig i ditt arbete. Dessa inkluderar regionens styrelsemedlem, Rotarys samordnare, den regionala samordnaren för Rotary Foundation samt Rotarys samordnare för resursgruppen Public Image. Rotarys samordnares huvudsakliga roll (kapitel 7) är att hjälpa distriktsledarna att ge stöd till klubbarna genom att främja implementering av Rotarys strategiska plan. Rotarys samordnare är experter på mycket som har med Rotary att göra, inklusive medlemskap, program och strategisk planering. Dessa personer stödjer distrikten genom att hjälpa klubbarna, informera om bästa praxis och idéer, ordna kontakt mellan distrikt och fungera som resurs. På motsvarande sätt är den regionala samordnaren för Rotary Foundation (kapitel 8) och Rotarys samordnare för resursgruppen Public Image (kapitel 6) experter inom sina områden och en resurs för distriktets ledare. ANSVARSOMRÅDEN OCH STRATEGISK PLANERING 1.3

11 Före detta distriktsguvernörer känner till hur distriktet fungerar och vilka behov som finns. De kan hjälpa till att leda distriktets aktiviteter och fungera som rådgivare när du planerar ditt år. Strategisk planering För att ditt år som guvernör ska bli effektivt måste du sätta upp mål som återspeglar distriktets vision och strategiska plan. Du är ansvarig för att bygga upp kontinuitet och konsekvens i distriktet i samverkan med distriktets planeringsteam, den nuvarande guvernören, den omedelbart förutvarande distriktsguvernören, distriktets nominerade guvernör (om man känner till vem det är) och övriga ledare i distriktet. Följ den befintliga strategiska planen eller utarbeta en strategisk plan som omfattar flera år om det inte redan finns en, för att hjälpa distriktet att fokusera sina insatser från år till år. Rotary rekommenderar klubbarna och distrikten att se till att deras planer stämmer överens med Rotarys strategiska plan för att hjälpa till att genomföra dess mål (se bilaga 3). Om ditt distrikt inte har någon strategisk plan bör distriktets ledarteam överväga att utarbeta en sådan (se bilaga 4). Planeringsvägledning för distriktet (bilaga 7 i kapitel 2) hjälper dig att bedöma ditt distrikts styrkor och svagheter, möjligheter och risker och sätta upp mål för det kommande året. Information som du behöver för att fylla i vägledningen kan du få från tjänstgörande guvernör, ordförande i distriktskommittéerna, assisterande guvernörer och CDSrepresentanterna. Du kan också hämta statistikrapporter om ditt distrikt genom rotary.org som hjälp för att fylla i handboken. När du har utvärderat distriktets situation kan du börja ställa upp mål som tar itu med dess svagheter och förstärker dess styrkor på sätt som stöder distriktets strategiska plan. När du formulerar dina mål bör du tänka på att målen är som effektivast om de kan delas, mätas, är utmanande och möjliga att nå samt begränsade i tiden. Börja arbeta på Planeringsvägledning för distriktet tidigt under året som tillträdande guvernör. Gå igenom den före utbildningsseminariet för tillträdande guvernörer så kan du diskutera distriktets styrkor och svagheter och dina idéer med andra tillträdande guvernörer. Du fortsätter att arbeta med dina mål vid International Assembly och distriktets utbildningsseminarium. För att kunna garantera att tjänsteåret har tydliga målsättningar och engagerade Rotarymedlemmar ska du se till att dina tillträdande guvernörer och kommittémedlemmar stöder målen. Utarbeta en handlingsplan Du kommer att delegera en stor del av arbetet för att nå distriktets mål till dina assisterande guvernörer och ordförandena i distriktskommittéerna. Din roll är att säkerställa att en handlingsplan tas fram för vart och ett av målen och att arbetet för att nå målen framskrider enligt planerna. När du tar fram en handlingsplan bör du överväga de resurser och verktyg som finns för att stödja målen. Beskriv sedan i de specifika åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. För 1.4 GUVERNÖRENS HANDBOK

12 varje åtgärd bör en tidsram fastställas och man bör också bestämma vem som ska vara ansvarig för dess genomförande. Se till att kriterier identifieras för att mäta hur långt du har kommit på väg mot ditt mål så att du kan mäta dina framsteg. Utvärdera sedan hur det har gått och gör ändringar om nödvändigt. När målen uppnåtts bör du utvärdera vilka strategier som fungerat bra och vilka som inte fungerat i samarbete med dem som arbetat för att uppnå målen. Använd de nya insikterna för andra mål och informera den tillträdande guvernören och den nominerade guvernören om dem när de påbörjar sin planering. Klubbmål För att kunna sätta upp bra mål för det kommande året måste de tillträdande presidenterna göra en bedömning av klubbens tidigare prestationer, medlemmarnas intressen samt klubbens kapacitet att uppnå mål. Ett planeringsverktyg för klubbpresidenterna är Rotary Club Central som fokuserar på medlemskap, serviceprojekt och gåvor till Foundation. Som distriktsledare kan du visa en sammanfattning av distriktets resultat eller resultaten för en viss klubb. Om en klubb inte kan ange mål kan en distriktsledare redigera en sammanfattning av klubbens uppgifter för klubbens räkning. Klubbens president kommer att meddelas via e-post när ändringar görs i uppgifterna för hans/hennes klubb. Försäkra dig om att e-postadresserna som finns registrerade för klubbens ledare i Rotarys medlemsdatabas är uppdaterade. Arbeta med dina assisterande guvernörer för att gå igenom varje klubbs mål i början av och under Rotaryåret. Årliga klubbmål bör återspegla klubbens strategiska plan (om en sådan finns), förbättra klubbens styrkor och ta itu med dess svagheter. Klubbmålen kan justeras enligt behov under året. ANSVARSOMRÅDEN OCH STRATEGISK PLANERING 1.5

13 Diskussionsfrågor Fundera över dessa frågor när du förbereder dig inför utbildningsseminariet för tillträdande guvernörer (GETS). Vilka ytterligare uppgifter tilldelas guvernören av distriktet? Vilken blir din mest utmanande uppgift som guvernör? Vilka mål från innevarande år kommer att överföras till ditt verksamhetsår? Hur kan du utvärdera starka och svaga sidor för ditt distrikt? Vad motiverar rotarianerna i ditt distrikt? Hur kommer du att använda Rotary Club Central för att hjälpa till att stödja klubbarnas aktiviteter i distriktet? 1.6 GUVERNÖRENS HANDBOK

14 Bilaga 1: Rotarys syfte Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och särskilt att uppmuntra och främja: 1. Personlig bekantskap som ett medel att tjäna. 2. Höga etiska krav inom näringsliv och yrken, erkännandet av varje gagnelig verksamhets värde, varje rotarians strävan att höja sitt yrke till ett medel att tjäna samhället. 3. Varje rotarians tillämpande av tjänandets ideal i den egna livsföringen som människa, yrkesperson och samhällsmedborgare. 4. Internationell förståelse, god vilja och fred genom ett världsomfattande kamratskap av personer från näringsliv och yrken, förenade genom tjänandets ideal. ANSVARSOMRÅDEN OCH STRATEGISK PLANERING 1.7

15 Bilaga 2: Distriktsguvernörens etiska riktlinjer 1. Guvernörerna kommer att följa gällande lagar och förordningar när det gäller all Rotaryverksamhet. Dessutom kommer guvernörerna även privat följa gällande lagar för att bevara och skydda Rotarys positiva image. 2. Guvernörer följer stadgarna i RI:s grundlag och stadgar. Dessa dokument omfattar den demokratiska viljan för Rotarys medlemmar som presenteras i lagrådet och ges ut vart tredje år. Med dessa dokument har medlemmarna etablerat de standarder som förväntas av Rotarys ämbetsmän. Att följa dessa villkor bygger upp medlemmarnas förtroende och ser till att de åtgärder som vidtas motsvarar medlemmarnas förväntningar. 3. Guvernörerna följer de bestämmelser som etablerats av RI:s styrelse och dokumenterats i Rotarys policysamling. RI:s styrelse har under årens lopp etablerat riktlinjer och tillvägagångssätt för att främja föreningens målsättning och skydda dess mål. Många av dessa stadgar har utformats för att garantera en bra ledning och gynna en etisk image. Att följa dessa riktlinjer demonstrerar ett åtagande för dessa ideal och skyddar föreningen. 4. Guvernörer arbetar för rotarianernas och RI:s syfte. Guvernörer bör sätta distriktets intressen först och undvika ens tillstymmelsen till opassande beteende. 5. Guvernörer använder inte sin titel för personlig prestige eller för att gynna sina familjemedlemmar. Den auktoritet som titeln innebär åtföljs av åtkomst till speciella privilegier som inte är tillgängliga för andra rotarianer. Om man utnyttjar sådana privilegier dras uppmärksamheten från viktiga ansvarsområden och ifrågasätter åtagandet för Rotarys målsättning. 6. Guvernörer måste vara omsorgsfulla i utövandet av sina plikter för distriktet. Guvernörer bör utföra sina uppgifter med sådan omsorg som vanliga förståndiga personer i likadana befattningar skulle använda sig av under liknande omständigheter. Guvernörer bör ta reda på fakta från all materiell information som är rimligen tillgänglig för dem innan de fattar ett affärsbeslut. 7. Guvernörer handlar baserat på rättvisa för alla inblandade. Guvernörer står ofta inför beslut som avsevärt kommer att påverka olika Rotaryklubbar och individer. Guvernörer bör, på ett sätt som är konsekvent med Fyrafrågeprovet, beakta den potentiella inverkan som deras beslut har och behandla alla personer som påverkas lika. 8. Guvernörer förespråkar transparens för ekonomisk information och säkerställer att alla lokala och nationella lagar gällande ekonomisk förvaltning efterlevs. Guvernörer är föreningens förvaltare och agerar å Rotaryklubbarnas och rotarianernas vägnar. Rotarianer har rätt till att få korrekt information om föreningens ekonomiska situation. Transparens i ekonomiska funktioner uppmuntrar till etiskt beteende. 9. Guvernörer förbjuder och begränsar avslöjande, kommunikation och användande av konfidentiell och privat information. Guvernörer bör endast använda den här informationen för avsedda ändamål, aldrig för personligt bruk och vidta försiktighetsåtgärder mot oavsiktligt avslöjande. 10. Guvernörer följer ersättningsreglerna för utgifter. RI-styrelsen har antagit procedurer för ersättning av Rotaryrelaterade utgifter. När man följer dessa procedurer garanterar man också att alla gällande lagar följs och förebygger tillstymmelsen av felaktigt beteende. 1.8 GUVERNÖRENS HANDBOK

16 Bilaga 3: Rotarys strategiska plan Focus and increase humanitarian service Enhance public image Support and strengthen clubs and awareness Service Leadership Fellowship Diversity Integrity STRATEGIC PLAN ANSVARSOMRÅDEN OCH STRATEGISK PLANERING 1.9

17 The goals for Support and Strengthen Clubs are: Foster club innovation and flexibility Encourage clubs to participate in a variety of service activities Promote membership diversity Improve member recruitment and retention Develop leaders Start new clubs Encourage strategic planning at club and district levels The goals for Focus and Increase Humanitarian Service are: Eradicate polio Increase sustainable service focused on New Generations programs Rotary s six areas of focus Increase collaboration and connection with other organizations Create significant projects both locally and internationally The goals for Enhance Public Image and Awareness are: Unify image and brand awareness Publicize action-oriented service Promote core values Emphasize vocational service Encourage clubs to promote their networking opportunities and signature activities EN GUVERNÖRENS HANDBOK

18 Bilaga 4: Strategisk planeringsvägledning Strategisk planering involverar att skapa en vision, med stödjande mål som kan mätas regelbundet och justeras efter behov. Använd denna vägledning och medföljande arbetsblad som utgångspunkt för att ta fram er strategiska plan och anpassa resurserna så att de passar er klubbs behov. Vägledningen är avsedd för Rotaryklubbar men kan anpassas så att den även passar distrikt. Arbetsbladen kan fyllas i på egen hand eller tillsammans med en grupp. Samtalsledare bör bekanta sig med dessa resurser och förbereda en dagordning innan man håller ett möte om strategisk planering. Dagordningen bör ägna större delen av tiden åt planeringsprocessens andra och tredje steg, som fokuserar på framtiden, och mindre tid åt klubbens nuvarande situation. När den strategiska planeringen görs bör man tänka på följande: Involvera tidigare, nuvarande och blivande klubbledare. Inkludera en mängd olika perspektiv genom att involvera hela klubben eller åtminstone ett representativt tvärsnitt av klubbens medlemmar. Beakta alla idéer. Be en opartisk stödperson eller en liten grupp med stödpersoner hålla i strategiska planeringsmöten. Fundera över hur din klubbs mål stämmer överens med distriktets mål samt med prioriteterna och målen i RI:s strategiska plan. Var beredd på att gå igenom er plan på nytt varje år och justera strategiska prioriteter och årliga mål enligt behov. Modell för strategisk planering Skapa en vision för din klubb med strategiska prioriteter som kommer att hjälpa er att nå visionen. Ta sedan fram årliga mål som stödjer var och en av de strategiska prioriteterna. ANSVARSOMRÅDEN OCH STRATEGISK PLANERING Augusti

19 Process Ta fram en strategisk plan genom att involvera medlemmarna i den process som beskrivs nedan. Använd åtföljande arbetsblad för att skriva upp dina idéer. 1. Var befinner vi oss nu? Gör en lista över din klubbs starka och svaga sidor i nuläget. Gör en lista över vilka möjligheter och utmaningar som finns i ert samhälle. Använd Vägledning för en aktiv och framgångsrik klubb - Ledarskapsplan för er klubb när du utvärderar din klubbs nuvarande situation för att avgöra vad klubben redan är bra på och vad ni skulle kunna göra för att vitalisera klubben. 2. Vart vill vi komma? Gör en lista över 5-10 egenskaper som du skulle vilja se i din klubb om fem år. Skissa upp ett visionsuttalande som är en mening långt och som beskriver din klubb och hur du vill att klubben ska se ut om tre till fem år. Detta steg bör göras både på egen hand och i grupp. Gör klart visionsuttalandet med hela gruppen och försäkra dig om att alla klubbmedlemmar stödjer detta. 3. Hur kommer vi dit? Ta fram strategiska prioriteter som kommer att hjälpa din klubb att nå sin vision, med följande i åtanke: Klubbens styrkor och svagheter Rotary Internationals och Rotary Foundations program och målsättningar Extern miljö Engagemang från alla medlemmar Huruvida målen kan uppnås på tre till fem år Besluta som grupp vilka som är de viktigaste strategierna, dvs. de som kommer att vara klubben till störst hjälp för att uppnå visionen. Identifiera årliga mål som stöder var och en av de främsta strategiska prioriteterna. Fastställ vilka deadlines, resurser och personer man behöver för att kunna uppnå de årliga målen under var och en av de strategiska prioriteterna. Använd Rotary Club Central för att sätta upp årliga mål och hålla koll på hur långt man kommit på väg mot dessa. 4. Hur går det för oss? Bilda ett team för strategisk planering som regelbundet kontrollerar klubbens framsteg och rekommenderar eventuella ändringar i planen vid behov. Allokera tillräckligt med resurser för att implementera planen. Utvärdera kontinuerligt alla beslut för att säkerställa att de stöder planen och ge feedback till teamet för strategisk planering när det gäller genomförandet av dessa. Gå igenom den strategiska planen, inklusive visionsuttalandet, strategiska prioriteter och årliga mål, varje år med alla klubbens medlemmar och gör ändringar efter behov. Upprepa den fullständiga strategiska planeringsprocessen var tredje till femte år för att skapa en ny plan eller bekräfta den befintliga planen GUVERNÖRENS HANDBOK

20 Arbetsblad för strategisk planering Fyll i det här arbetsbladet för att skapa er strategiska plan. 1. Var befinner vi oss nu? Dagens datum: Klubbens styrkor Klubbens svagheter Möjligheter för samhället (t.ex. nya företag, växande befolkning) Utmaningar som finns i samhället (t.ex. konjunkturnedgång, konkurrerande tjänster) Klubbens styrkor Klubbens svagheter 2. Vart vill vi komma? Måldatum: Nyckelegenskaper för framtiden (t.ex. antal medlemmar, hur många procent av medlemmarna som stannar kvar i klubben, jämvikt mellan lokala och internationella projekt, stöd från Rotary Foundation) Visionsuttalande (inkludera något som kommer att få er klubb att utmärka sig bland andra ideella föreningar i ert samhälle som t.ex. "vår vision är att bli den mest internationellt mångfaldiga ideella föreningen i vårt samhälle", "vår vision är att bli den ideella förening som ger mest stöd till ungdomarna i vårt samhälle ). ANSVARSOMRÅDEN OCH STRATEGISK PLANERING 1.13

21 3. Hur kommer vi dit? För att uppnå vår vision måste vi uppnå följande mål. (Ange var och en av era strategiska prioriteter på raderna nedan. Lista sedan årliga mål som kommer att hjälpa er att uppnå dessa i tabellen under var och en av prioriteterna. Även om det inte finns någon begränsning för hur många strategiska prioriteter eller årliga mål som får finnas i er strategiska plan bör ni överväga de resurser som står till ert förfogande och fokusera på mål som kan uppnås.) Strategisk prioritet 1: Årliga mål Tidsplan Resurser som behövs Ansvarig medlem Strategisk prioritet 2: Årliga mål Tidsplan Resurser som behövs Ansvarig medlem Strategisk prioritet 3: Årliga mål Tidsplan Resurser som behövs Ansvarig medlem 4. Hur går det för oss? För att övervaka våra framsteg kommer vi att vidta följande åtgärder. (Lista de åtgärder som klubben kommer att vidta för att följa upp planens genomförande, inklusive en tidsplan för att kontrollera och utvärdera era framsteg t.ex. rapporter vid styrelsemöten varje månad, granskningar av den strategiska planen vid klubbsamråd, årliga granskningar.) 1.14 GUVERNÖRENS HANDBOK

22 Bilaga 5: Planeringskalender Använd den här kalendern för att planera ditt år som tillträdande guvernör och guvernör. Deadlines och observationer är listade till vänster och påminnelser till höger. Använd de tomma raderna för att lägga till zonens och distriktets evenemang och deadlines. Glöm inte gå till District Governor s Exchange för att få de senast uppdaterade datumen och påminnelserna. Rotaryåret JULI 1 Skicka in rapport om utnämnande av ordförande för distriktskommittén för Rotary Foundation (i förekommande fall) I slutet av juni skickar RI ut halvårsrapporten för juli till tillträdande sekreterare, antingen elektroniskt eller med post Utskick med utbildnings- och medlemsmaterial kommer från RI Rotary Foundation (RF) skickar ut information om procenttal för bidragsrapporter från hela världen till distrikten Se till att de nya distriktsämbetsmännen godkänner distriktets kvalificering för Rotarybidrag AUGUSTI Månaden för medlemsutveckling och medlemstillväxt Du förbereder dig inför GETS, som hålls i samband med Rotary-zonseminariet för din zon RF skickar ut SHARE-utskicket som inkluderar den del med DDF-medel som är tillgängliga från föregående år Om klubbarna inte får sina halvårsrapporter bör de hänvisas till SEPTEMBER Månaden för nya generationer 15 Skicka in datum för PETS när du får ett e-postmeddelande från din CDS-representant Vidarebefordra Informationspaket för klubbens ämbetsmän (225-SV) till de tillträdande klubbpresidenterna innan PETS ANSVARSOMRÅDEN OCH STRATEGISK PLANERING 1.15

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226D-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Genomföra serviceprojekt...4

Läs mer

Så bildas en ny klubb

Så bildas en ny klubb Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt Innehåll 1 Introduktion...1

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Klubbsekreterarens handbok

Klubbsekreterarens handbok Klubbsekreterarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 229-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...3 Bokföring...4 Korrespondens...6 Distriktskonferensen...7 RI Convention...7

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226E-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Utbilda klubbmedlemmarna

Läs mer

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17,

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, 2017-18 och 2018-19. Informationen i den här publikationen

Läs mer

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för Rotaryledare INNEHÅLLER: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International Stadgar

Läs mer

2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer

2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer INNEHÅLL: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International

Läs mer

DITT JOBB SOM KLUBBSKATTMÄSTARE

DITT JOBB SOM KLUBBSKATTMÄSTARE INLEDNING Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: Skattmästaren, för klubbskattmästare som tjänstgör under åren 2016-17, 2017-18 och 2018-19. Informationen i den här handboken är baserad på Rotarys

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP Inkluderar CD-ROM 242-SV (309) Det här är 2009 års utgåva av Ledarhandbok för distriktsseminariet om medlemskap (242). Den är avsedd för distriktsseminarier

Läs mer

rotary internationals rotary foundation Rotary Foundations referensguide

rotary internationals rotary foundation Rotary Foundations referensguide rotary internationals rotary foundation Rotary Foundations referensguide Innehåll PolioPlus 4 PolioPlus-bidrag 4 Bidrag till PolioPlus Partners 4 PolioPlus-resurser 5 Rotarys fredsstipendier 6 Bidrag

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

Klubbskattmästarens handbok

Klubbskattmästarens handbok Klubbskattmästarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 220-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...2 Hantering av pengar...3 Samla in och betala in medlemsavgifter

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter...

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter... INNEHÅLL Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3 Registersäkerhet och registervård... 3 Roller och Behörigheter... 4 Presidenten... 4 Sekreteraren... 5 Skattmästaren... 5 IT-samordnaren...

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt SAMHÄLLSTJÄNST Vägledning till effektiva projekt RI:s målsättning Rotary International, en världsomspännande förening av Rotaryklubbar, har till uppgift att hjälpa andra, verka för höga etiska normer och

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Visionsarbete FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Målsättning: Att starta en process med att väcka kreativa och utmanande tankar som hjälp för att skapa en framgångsrik vision för Svenska Brukshundklubben.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4)

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Förslag diskussion Förslag framlagda av IIWs styrelse MOTION 1 Ingen

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer