CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter."

Transkript

1 CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att fastställa strategi och utvärdera resultat för att uppnå största möjliga effektivitet. b. Att se till att programmen används i alla konstitutionella områden. c. Att säkerställa att programmen anpassas till lokala förhållanden. d. Att utveckla moderna program för lärande och teknologi. e. Att utveckla trovärdiga program av högsta kvalitet. f. Att inspirera och motivera lionmedlemmar att söka och ta sig an ledarpositioner på alla nivåer inom organisationen. 3. Programmets mål a. Att utveckla och effektivera organisationens humanitära service samt att utöka och stärka kamratskapet inom organisationen genom att öka kvaliteten bland Lions ledare med hjälp av systematisk och tillgänglig träning av hög kvalitet. b. Att kontinuerligt utveckla och förbättra viktiga ledarfärdigheter bland multipeldistrikts-, distrikts- och klubbtjänstemän genom deras deltagande i institut och seminarier som genomförs enligt internationellt godkänd standard. Det yttersta målet är att lionmedlemmarna skall lära vad det innebär att vara lionmedlem och att inspireras att ta sig an högre ledarpositioner, vilket är till nytta för alla lionmedlemmar. c. Att uppnå högsta möjliga deltagarantal och deltagande i dessa program genom att presentera dem på ett intressant och meningsfullt sätt. d. Att kontinuerligt utveckla lionmedlemmar som kan utforma, organisera, främja och genomföra program om ledarutveckling. Sidan 1

2 e. Att tillhandahålla fortlöpande råd och stöd inom området ledarutveckling och träning till de lionmedlemmar som är involverade i medlemstillväxt. 4. Allmän policy a. Ledarutvecklingsprogrammet skall genomföras i enlighet med den policy som fastställts av den internationella styrelsen. b. Specifika ledarskapsprogram och material skall föreslås, utformas och utvecklas av Leadership Division i samråd med ledarskapskommittén. c. Datum och plats för programmen samt en samlad utvärdering skall av ledarskapskommittén rapporteras till den internationella styrelsen. 5. Verksamhetspolicy a. Ersättning av utgifter Lions Clubs International kommer att betala specifika utgifter och/eller ersätta deltagare i respektive program i enlighet med den allmänna ersättningspolicyn. b. Officiella språk Allt ledarutvecklingsmaterial kommer att översättas till organisationens officiella språk. Deltagare i ledarutvecklingsevenemang kommer att erhålla instruktioner på ett språk som de förstår. B. Klubbtjänstemannainformation 1. Enkeldistrikt och distrikt skall varje år arrangera en träning för klubbtjänstemän före den 1 juli i enlighet med policy och förfarande som fastställts av den internationella styrelsen. C. MULTIPELDISTRIKTETS INFORMATION TILL DG ELECT 1. Multipeldistrikt skall, antingen själva eller tillsammans, före det internationella DG Elect seminariet arrangera ett informationsprogram för inkommande distriktsguvernörer och/ eller vice distriktsguvernörer i enlighet med policy och förfarande som fastställts av den internationella styrelsen. GLT i multipeldistriktet skall koordinera seminariet i samråd med respektive GLT områdesledare och guvernörsrådet. GLT områdesledare eller GLT specialområdesrådgivaren kommer att koordinera seminariet tillsammans med guvernörsrådet i de multipeldistrikt som ligger i ett GMT/GLT område, eller ett specialområde, som består av färre än två multipeldistrikt och som av den anledningen inte har en GLT multipeldistriktskoordinator. Sidan 2

3 2. Organisationen skall ge multipeldistrikten tillgång till Handbok för distriktsguvernörens team på ett av Lions Clubs Internationals officiella språk. D. INTERNATIONELLT DG ELECT-SEMINARIUM 1. Det internationella DG Elect-seminariet skall hållas före den internationella kongressen. 2. Utnämning av seminariets instruktörer skall godkännas av den verkställande kommittén vid dess möte i augusti före respektive DG Elect-seminarium. Efterföljande ändringar av instruktörer skall godkännas av den verkställande kommittén. 3. Seminariets plan, till exempel program, kursplan och budget skall godkännas av den internationella styrelsen. 4. Leadership Division ansvarar för utformning och utveckling av kursplan och träning för VDG/DG Elect, bland annat det internationella DG Elect-seminariet, i samarbete med inkommande internationell president och/eller av honom/henne utsedd person, vilket arrangeras för att förbereda alla första vice distriktsguvernörer/dg Elect för deras år som distriktsguvernörer. Följande ämnen skall ingå: Målsättning Att leda team Kommunikationsfärdigheter Färdigheter inom ledarskap och administration LCI:s resurser Ett informationsprogram för en vuxen i sällskap till DG Elect skall inkluderas i programmet för DG Elect-seminariet 5. Den andra vicepresidenten skall utse en lionmedlem till ordförande för DG Electseminariet för det år han/hon själv tjänstgör som första vice president. 6. Kvalificerade kandidater till posten ordförande vid DG Elect-seminariet skall uppfylla följande krav: a. Har varit gruppledare vid DG Elect-seminariet under de tio åren före det år personen kommer att vara ordförande, eller liknande erfarenhet av LCI:s träningsprogram eller motsvarande träningsevenemang på multipeldistriktsnivå eller högre nivå. b. Har genomfört ett år som distriktsguvernör c. Förmåga att tala och förstå engelska Sidan 3

4 d. Har förmåga att på ett effektivt sätt använda internet, LCI:s webbplats och e- post. e. Har inte sökt eller certifierats till en internationell post från och med inledningen av ämbetsperioden som vice ordförande för DG Elect-seminariet till och med seminariet vid vilket personen är ordförande. 7. DG Elect-seminariets ordförande skall tjänstgöra som vice ordförande under det år som föregår det år han/hon kommer att tjänstgöra som ordförande. 8. Organisationen skall ersätta utgifter för DG Elect-seminariets inkommande president, ordförande och vice ordförande i enlighet med den allmänna ersättningspolicyn i följande situationer: a. Inkommande president (1) Ett inspektionsbesök på orten för seminariet ett år innan seminariet genomförs, till exempel avseende transporter, boende och måltider, för inkommande president och en vuxen i sällskap. b. Ordförande (1) Ett inspektionsbesök på platsen för DG Elect-seminariet, vilket skall göras under ordförandens ämbetsår, samt transporter, boende och måltider. (2) Själva seminariet, till exempel transporter, boende och måltider, för ordföranden och en vuxen i sällskap. (3) Två resor till det internationella huvudkontoret under sammanlagt högst tre nätter och fyra dagar. (4) Eventuellt ytterligare resor till orten för seminariet eller till det internationella huvudkontoret kräver godkännande av den internationella presidenten. c. Vice ordförande (1) En resa till det internationella huvudkontoret under sammanlagt högst två nätter och tre dagar. (2) Själva seminariet, till exempel transporter, boende och måltider, för den vice ordföranden och en vuxen i sällskap. 9. Den andra vice presidenten, i konsultation med hans/hennes utsedda ordförande för DG Electseminariet och ledarskapsdivisionens chef, skall utse de lionmedlemmar som skall vara gruppledare det år han/hon är första vice president. Sidan 4

5 10. Kvalificerade kandidater till posten gruppledare vid DG Elect-seminariet skall uppfylla följande krav: a. Har varit instruktör vid LCI:s träningsevenemang, till exempel Lions ledarskapsinstitut för seniorledare, utvecklingsinstitut för instruktörer, seminarier för MERL-ordförande, DG Elect-seminariet eller motsvarande träning på multipeldistriktsnivå eller högre, till exempel GMT- och GLTträning. b. Har inte varit gruppledare vid DG Elect-seminariet under de senaste fem sammanhängande åren innan det år personen kommer att vara gruppledare. c. Har genomfört ett år som distriktsguvernör d. Har mycket goda kunskaper i DG-Electgruppens språk. e. Har förmåga att tala och förstå engelska eller lokal tillgång till översättningsservice utanför LCI. f. Har förmåga att på ett effektivt sätt använda internet, LCI:s webbplats och e- post. g. Samtycker till att presentera LCI:s kursplan som har godkänts av styrelsen. h. Har inte sökt eller certifierats till en internationell post från och med inledningen av ämbetsperioden som gruppledare vid DG Elect-seminariet till och med seminariet vid vilket personen är gruppledare. 11. Gruppledare a. Organisationen skall ersätta gruppledare, vilka inte omfattas av några andra revisionsstadgar, tio (10) dagar på hotell samt måltider. Vid resa till DG Electseminariet och då flygtiden för tur och returresa överstiger tio timmar, ej inkluderat tid på marken för anslutande flyg, får resenären använda en vilodag på platsen för seminariet. En natt på hotell och måltidsutgifter under vilodagen kommer att ersättas. Vilodag är ej tillåten under hemresan. b. När bokning av resor görs förväntas det att alla resenärer följer de årliga riktlinjer som Lions Clubs Internationals Travel Department tillhandahåller. c. En (1) flygbiljett tur och retur i ekonomiklass via kortaste och mest direkta flygrutt på godkända resedatum för gruppledaren. Ersättning för en (1) tur och returbiljett i ekonomiklass för gruppledarens en vuxen i sällskap, dock högst USD 500,00. Slutlig ersättning för flyg kommer att baseras på faktisk kostnad och under förutsättning att originalkvitton redovisas. Sidan 5

6 E. INFORMATION TILL FÖRSTAÅRSDIREKTORER 1. Den internationella presidenten skall hålla en preliminär informationssession för förstaårsdirektorer omedelbart efter den internationella kongressen. F. FORTLÖPANDE LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Lions avancerade ledarskapsinstitut a. Syftet med Lions avancerade ledarskapsinstitut är att tillhandahålla lionmedlemmar med möjligheter att förbättra sina färdigheter som förberedelse inför ledarroller på zonnivå, regionnivå och distriktsnivå. b. Kvalificerade kandidater till Lions avancerade ledarskapsinstitut är lionmedlemmar som har fullgjort sina skyldigheter och som har slutfört en framgångsrik ämbetsperiod som klubbpresident, men som ännu ej har uppnått positionen som vice distriktsguvernör. Nuvarande klubbpresidenter kan tillåtas att delta, men endast i mån av plats. c. Budget, platser, kursplan, program, instruktörer, deltagarnas kvalifikationer och urvalsprocedur kommer att fastställas av Leadership Division i samarbete med ledarskapskommittén och GLT-ledare i det konstitutionella området. d. Det förväntas att alla instruktörer följer den fastställda kursplanen för Lions avancerade ledarskapsinstitut. e. Respektive deltagares distrikt kommer att faktureras boende för en natt och måltider för en dag för varje dag deltagare ej infinner sig vid delar av eller hela institutet. Detta belopp kommer att bära organisationens kostnader för boende och måltider för deltagare som ej infinner sig. En administrativ tjänsteman skall ha rätt att befria distriktet från denna kostnad om det finns omständigheter som, enligt den administrativa tjänstemannens åsikt, bör befria distriktet från kostnaden. f. Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 125,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej återbetalningsbar. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider. Sidan 6

7 2. Utvecklingsinstitut för instruktörer a. Syftet med utvecklingsinstitut för instruktörer är att öka antalet kunniga instruktörer inom Lions Clubs International samtidigt som de ökar sina färdigheter som instruktörer. b. Kvalificerade kandidater till utvecklingsinstitut för instruktörer är lionmedlemmar med viss erfarenhet av träning och ett stort intresse att som instruktörer bidra till ledarutvecklingsträning av hög kvalitet i deras respektive område. Kvalificerade distriktsguvernörer kan komma att antas i mån av plats. c. För att anses som godkända deltagare i utvecklingsinstitutet för instruktörer skall lionmedlemmar som deltar i denna fyradagars kurs hålla ett eget träningsevenemang inom 6 månader efter institutet. d. Budget, platser, kursplan, program, instruktörer, deltagarnas kvalifikationer och urvalsprocedur kommer att fastställas av Leadership Division i samarbete med ledarskapskommittén och GLT-ledare i det konstitutionella området. e. Det förväntas att alla instruktörer följer den fastställda kursplanen för utvecklingsinstitut för instruktörer. f. Respektive deltagares distrikt kommer att faktureras boende för en natt och måltider för en dag för varje dag deltagare ej infinner sig vid delar av eller hela institutet. Detta belopp kommer att bära organisationens kostnader för boende och måltider för deltagare som ej infinner sig. En administrativ tjänsteman skall ha rätt att befria distriktet från denna kostnad om det finns omständigheter som, enligt den administrativa tjänstemannens åsikt, bör befria distriktet från kostnaden. g. Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 150,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej återbetalningsbar. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider. 3. Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare a. Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare fokuserar på att bygga upp lionmedlemmarnas kunskaper inför ledarskapsuppdrag på klubbnivå, inklusive posten som klubbpresident. b. Kandidaterna måste vara medlemmar med fullgjorda ekonomiska skyldigheter och ha varit medlemmar i en klubbkommitté men ännu inte Sidan 7

8 uppnått posten som klubbpresident. Charterklubbpresidenter kan också antas till institutet. c. Budget, plats, kursplan, program, instruktörer, deltagarnas kvalifikationer och urvalsprocedur kommer att fastställas av Leadership Division i samarbete med ledarskapskommittén och GLT-ledare i det konstitutionella området. d. Det förväntas att alla instruktörer följer den fastställda kursplanen för Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare. e. Respektive deltagares distrikt kommer att faktureras boende för en natt och måltider för en dag för varje dag deltagare ej infinner sig vid delar av eller hela institutet. Detta belopp kommer att bära organisationens kostnader för boende och måltider för deltagare som ej infinner sig. En administrativ tjänsteman skall ha rätt att befria distriktet från denna kostnad om det finns omständigheter som, enligt den administrativa tjänstemannens åsikt, bör befria distriktet från kostnaden. f. Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 125,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej återbetalningsbar. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider. 4. Lions regionala ledarskapsinstitut a. Lions regionala ledarskapsinstitut är ett anslagsprogram där multipeldistrikt kan ansöka om medel för stöd till ledarskapsinstitut i sina egna multipeldistrikt. Ansökningar från enkeldistrikt och distrikt kommer endast att behandlas om det återstår anslagna medel till denna typ av institut. b. Högst ett regionalt ledarskapsinstitut kan genomföras i respektive multipeldistrikt varje år. Ytterligare institut kan komma att godkännas beroende på behovet i det geografiska området och endast om det återstår anslagna medel till denna typ av institut. c. Ett belopp om högst USD 143,00 per bekräftad deltagare i Lions regionala ledarskapsinstitut beviljas, dock högst USD ,00 för de sökande multipeldistrikt/enkeldistrikt som erhåller detta anslag för första och andra gången. Sidan 8

9 Ett belopp om högst USD 143,00 per bekräftad deltagare i Lions regionala ledarskapsinstitut beviljas, dock högst USD 7,500, för de sökande multipeldistrikt/enkeldistrikt som erhållit anslag mer än två gånger. d. Sökande av anslag måste själv tillhandahålla medel om 50 % av den totala kostnaden för Lions regionala ledarskapsinstitut, vilka måste komma från ej LCI-relaterade källor. e. Ansökningsförfarande i. Kompletta ansökningshandlingar avseende finansiella medel till regionalt ledarskapsinstitut skall vara Leadership Division tillhanda senast vid angivet sista datum. För att kvalificera måste sökanden tillhandahålla all information som efterfrågas i ansökan. Inga medel kommer att avsättas till ett specifikt regionalt ledarskapsinstitut förrän komplett ifylld ansökan och all nödvändig information har erhållits, granskats och beviljats av Leadership Division. ii. Efter godkännande kommer Leadership Division att upprätta en överenskommelse (kontrakt) avseende regionalt ledarskapsinstitut, vilket måste granskas, undertecknas och returneras till Leadership Division inom 60 dagar för att medel skall avsättas. I den händelse avtal gällande Lions regionala ledarskapsinstitut inte mottas av ledarskapsdivisionen inom föreskriven tid kommer avsatta medel att göras tillgängliga för andra sökande. f. Sökande som har godkänts kommer före institutet att erhålla en delbetalning om 50 % av det belopp som har avsatts till institutet. Återstående belopp kommer att fastställas beroende på godkända kostnader som erlagts, vilka inte får överstiga det godkända totalbeloppet, vilket kommer att utbetalas endast efter det att komplett dokumentation och kvitton har erhållits. Det totala ersättningsbeloppet får inte överstiga 50 % av den totala kostnaden för det regionala ledarskapsinstitutet. g. Leadership Division skall tillhandahålla specifik kursplan och vägledning för att säkerställa bästa möjliga kvalitet vid varje regionalt ledarskapsinstitut. h. Multipeldistriktet (eller enkeldistriktet eller distriktet) är ansvarigt för sitt regionala ledarskapsinstitut. Lions Clubs International tillhandahåller finansiella medel och kursplan, men är inte ansvarig för multipeldistriktets (enkeldistriktets eller distriktets) verksamhet och/eller några utgifter i samband med det regionala ledarskapsinstitutet. Sidan 9

10 G. GLOBALT LEDARSKAPSTEAM: MULTIPELDISTRIKT, ENKELDISTRIKT OCH DISTRIKT a. Syfte Samarbetar med det globala medlemsteamet (GMT), det globala ledaskapsteamet syfte är att finna och utveckla effektiva ledare genom aktiv träning och möjligheter till ledarutveckling. b. Samarbete med det globala medlemsteamet (GMT) Både GLT och GMT samarbetar med distriktguvernörens team på distriktsnivå och med guvernörsrådsordförande och guvernörsrådet på multipeldistriktsnivå. De samordnade insatserna mellan GLT-, GMT-, ledare i multipeldistrikt och distrikt fokuserar på specifika tillväxts- och utvecklingsbehov samt att öka antalet medlemmar, stärka klubbarnas status och förbättra ledarkvaliteten på alla nivåer inom organisationen. c. Struktur och utnämning GLT består av lionledare som är utsedda att stödja specifika områden, till exempel multipeldistrikt, enkeldistrikt och distrikt. Medlemmarna i GLT utses för en period på tre år. Medlemmarna granskas varje år av den internationella presidenten, vartefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. Information avseende utnämning av medlemmar till GMT och GLT samt teamens struktur tillhandahålls i kapitel IX (Distriktstjänstemän och organisationer), stycke M, i den internationella styrelsens policymanual. 1. Multipeldistrikt: Varje multipeldistrikt som ligger i ett GMT/GLT område, eller specialområde, bestående av 2 eller fler multipeldistrikt har ett GLT, vilket består av en GLTmultipeldistriktskoordinator, guvernörsrådsordförande, och upp till ytterligare tre kvalificerade lionmedlemmar med goda kunskaper om ledarutveckling. Såvida det inte särskilt har godkänts av den internationella presidenten, har multipeldistrikt som ligger ett GMT/GLT -område, eller specialområde, som består av färre än två multipeldistrikt har ingen GMT eller GLT multipeldistriktskoordinator. I dessa fall tar respektive GLT-områdesledare eller specialområdesrådgivare ansvaret på multipeldistriktsnivå. Multipeldistriktets GLT samarbetar med multipeldistriktets GMT. d. När en ny treårsperiod för GMT/GLT inleds skall guvernörsrådet, i samråd med respektive GLT områdesledare och guvernörsrådsordförande, utse medlemmar till multipeldistriktets GLT, inklusive en GLT multipeldistriktskoordinator (om tillämpligt) och andra, för en period på tre år, vilka kommer att granskas varje år av den internationella Sidan 10

11 presidenten, varefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. 1. Enkeldistrikt: Varje enkeldistrikt har ett GLT bestående av en GLT distriktskoordinator, distriktsguvernörens team, regionordförande (om tillämpliga) och zonordförande, med andra vice distrikts-guvernör som kontaktperson i distriktsguvernörens team. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. Distriktets GLT samarbetar med distriktets GMT. e. När en ny treårsperiod för GMT/GLT inleds skall distriktsguvernörens team, i samråd med GLT- områdesledare, utse medlemmar till distriktets GLT, inklusive GLT distriktskoordinator och andra, för en period på tre år. Dessa medlemmar kommer att granskas varje år av den internationella presidenten, varefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. 1. Deldistrikt: Varje deldistrikt har ett GLT bestående av en GLT distriktskoordinator, distriktsguvernörens team, regionordförande (om tillämpliga) och zonordförande, med andra vice distriktsguvernör som kontaktperson i distriktsguvernörens team. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. Distriktets GLT samarbetar med distriktets GMT. f. När en ny treårsperiod för GMT/GLT inleds skall distriktsguvernörens team, i samråd med GLT områdesledare och GLTmultipeldistriktskoordinator (om tillämpligt), utse medlemmar i distriktets GLT inklusive GLT -distriktskoordinator och andra teammedlemmar, för en period på tre år, vilka kommer att granskas varje år av den internationella presidenten, varefter utnämningen fortsätter eller upphör baserat på prestation. g. GLT:s ansvarsområden GLT:s uppgift är att finna och utveckla ledare samt att träna, utbilda, vägleda och motivera nuvarande ledare att vara så effektiva som möjligt. Detaljerad information avseende specifika ansvarsområden för GLT finns i beskrivningen av posterna GLT- multipeldistriktskoordinator och GLTdistriktskoordinator. Sidan 11

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Målet är att utrusta lionledare med visionen och förmågan att stärka Lions humanitära serviceinsatser.

Målet är att utrusta lionledare med visionen och förmågan att stärka Lions humanitära serviceinsatser. Kapitel 10 LEDARUTVECKLING Allmän information Leadership Division arbetar med en växande grupp av lionledare med visioner från olika kulturer. Arbetet sker på klubb-, distrikts- och multipeldistriktsnivå

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

UTVECKLINGSINSTITUT FÖR INSTRUKTÖRER

UTVECKLINGSINSTITUT FÖR INSTRUKTÖRER UTVECKLINGSINSTITUT FÖR INSTRUKTÖRER Lions utvecklingsinstitut för instruktörer är inriktat på att utöka antalet kunniga instruktörer inom Lions. Kurserna fokuserar inte bara på presentationskunskaper,

Läs mer

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Arbetsbok sdf Välkommen till onlineutbildningen för andra vice distriktsguvernör! Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 1. Fukuoka, Japan, valdes till platsen för den internationella kongressen 2016. REVISIONSKOMMITTÉN 1.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Distriktets mål och handlingsplaner Information om att skicka in mål

Distriktets mål och handlingsplaner Information om att skicka in mål Under perioden november 2016 och 30 april 2017 kommer första vice distriktsguvernörer/dg Elect att: Fastställa distriktets mål och handlingsplaner. o Första vice distriktsguvernör/dg Elect kommer att fastställa

Läs mer

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Granskade donationsprocessen i Mumbai, Indien. 2. Granskade revisionsplanering med Grant

Läs mer

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020. REVISIONSKOMMITTÉN 1. Godkände

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt VÄGLEDNING FÖR sammanslagning av distrikt VARFÖR SLÅ SAMMAN SMÅ DISTRIKT? Det har diskuterats vilken storlek som är bäst för ett distrikt, men det är ingen tvekan om att ett distrikt bör vara tillräckligt

Läs mer

Globala medlemsteamet. Bjuda in för att göra skillnad - verksamhetsplan Januari 2016 till januari 2018

Globala medlemsteamet. Bjuda in för att göra skillnad - verksamhetsplan Januari 2016 till januari 2018 Globala medlemsteamet Bjuda in för att göra skillnad - verksamhetsplan Januari 2016 till januari 2018 Innehåll Inledning: Varför nu - vår strategi Ledarstruktur Utbildning Syften och målsättning Bjuda

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

KAPITEL IX DISTRIKTSTJÄNSTEMÄN OCH DISTRIKTSORGANISATIONER

KAPITEL IX DISTRIKTSTJÄNSTEMÄN OCH DISTRIKTSORGANISATIONER KAPITEL IX DISTRIKTSTJÄNSTEMÄN OCH DISTRIKTSORGANISATIONER A. REGLER FÖR EXCELLENSUTMÄRKELSER Excellensutmärkelserna skapades för att ge erkänsla till distriktsguvernörer, första vice distriktsguvernörer,

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens Anslagsansökan Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens kan bevilja finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt

Läs mer

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance)

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance) Kapitel 9 FINANSER Finansdivisionen arbetar med organisationens finansiella frågor till exempel bankkonton i andra länder, bokföring, ankommande betalningar, budget och revision. Divisionens har som mål

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

INFORMATIONSTEKNOLOGI

INFORMATIONSTEKNOLOGI Kapitel 7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Allmän information Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30 JUNI 4 JULI 2004

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30 JUNI 4 JULI 2004 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30 JUNI 4 JULI 2004 STADGEKOMMITTÉN (PRELIMINÄRT) 1. Godkände klagomål gällande val av distriktsguvernör

Läs mer

Handbok för distriktsguvernörens team

Handbok för distriktsguvernörens team Handbok för distriktsguvernörens team Träder i kraft juli 2015 Svenska Förord Framgångarna för Lions Clubs International är till stor del beroende på effektiviteten bland våra ledare på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

DISTRIKTETS ADMINISTRATION

DISTRIKTETS ADMINISTRATION Kapitel 3 DISTRIKTETS ADMINISTRATION Distriktsguvernörerna har mycket att göra. De får mycket post, de fyller i reseräkningar och tjänsteutgiftsräkningar samt deltar i många möten. Dessa och alla övriga

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5-8 OKTOBER 2014

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5-8 OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5-8 OKTOBER 2014 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Granskade och godkände bokslutshandlingarna, per den 30 juni 2014, för Lions Clubs

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 1. Godkände granskning av interna processer, baserad på betydelse. Grant Thornton

Läs mer

NÄTVERK F Ö R L E D A R E

NÄTVERK F Ö R L E D A R E NÄTVERK F Ö R L E D A R E 2012-2013 Nummer 2 HANTERA FÖRÄNDRING Det fjärde syftet i president Maddens tema I en värld av hjälpinsatser handlar om att effektivt kunna hantera förändring. Världen fortsätter

Läs mer

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Programmets riktlinjer I. Översikt Sedan 1984 har Lions sponsrat Lions Quest-program i lokala skolor, vilket

Läs mer

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer.

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Oak Brook i juli 2007 Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Bästa lionmedlemmar. En sammanfattning av den internationella

Läs mer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer Leoledarskap Anslagsprogram Ansökan och riktlinjer Lions Clubs International Anslagsprogram för leoledarskap Innehåll Inledning... 2 Syfte... 3 Om leoledarskapskonferenser... 3 Logistik... 4 Deltagare

Läs mer

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor 1. Hur många modeller för att samla poäng finns det? Det finns två modeller för att samla poäng, Spår A och Spår B, baserat på medlemstrenderna i ditt distrikt. Varje distrikt har tilldelats antingen spår

Läs mer

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS PR på distriktsnivå Public Relations innebär bland annat spridande av information om Lions Clubs International och skapandet av en positiv bild av organisationen både internt

Läs mer

The International Association of Lions Clubs

The International Association of Lions Clubs The International Association of Lions Clubs STADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR DISTRIKT Verksamhetsåret 2017-2018 Reviderad den 4 juli 2017 Sidan 1 Lions Clubs International SYFTEN ATT ORGANISERA, chartra

Läs mer

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté också kända som zonmöten Möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté, eller zonmöten, anses ofta vara de viktigaste mötena för klubbtjänstemän

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003 STADGEKOMMITTÉN 1. Godkände ett försäkringsseminarium att hållas vid den internationella kongressen 2004

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...4 Om seminarierna...4 Logistik...5 Vem bör delta?

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

FÖRFARANDE VID INLÄMNANDE AV BESVÄR

FÖRFARANDE VID INLÄMNANDE AV BESVÄR FÖRFARANDE VID INLÄMNANDE AV BESVÄR Förfarande vid inlämnande av alla besvär med undantag av besvär gällande val av distriktsguvernör/vice distriktsguvernör. Alla klagomål, rättsanspråk och besvär, vilka

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

Guvernörsråds- ordförandes handbok

Guvernörsråds- ordförandes handbok Guvernörsråds- ordförandes handbok Svenska Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: 630-571-5466 Fax: 630-571-1689

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: 630-571-5466 Fax: 630-571-1689 Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: 630-571-5466 Fax: 630-571-1689 DATUM: Oktober 2015 TILL: Ärende: Första vice distriktsguvernörer och DG Elect

Läs mer

KAPITELVII STADGAR OCH ARBETSORDNING. 1. Normalstadgar och arbetsordning för enkel- och deldistrikt.

KAPITELVII STADGAR OCH ARBETSORDNING. 1. Normalstadgar och arbetsordning för enkel- och deldistrikt. KAPITELVII STADGAR OCH ARBETSORDNING A. STADGAR 1. Normalstadgar och arbetsordning för enkel- och deldistrikt. BESLUTAS, att den internationella styrelsen härmed antar normalstadgar och arbetsordning,

Läs mer

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689 DATUM: november 2014 Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689 TILL: Första vice distriktsguvernörer och DG-elect

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Sidan 1 av 11 LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal orsaker till att konflikter uppstår

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE Lite Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok PROCESS Bästa deltagare, Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

HANDBOK FÖR SPECIALIST

HANDBOK FÖR SPECIALIST HANDBOK FÖR SPECIALIST för lionklubbar vid högskolor och universitet En handbok för distriktets och multipeldistriktets specialister för lionklubbar vid högskolor och universitet Innehåll Om lionklubbar

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 september 2016 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls

Läs mer

Hemuppgifter. Lions avancerade ledarskapsinstitut

Hemuppgifter. Lions avancerade ledarskapsinstitut Hemuppgifter Lions avancerade ledarskapsinstitut 2015-2016 Lions avancerade ledarskapsinstitut Hemuppgifter Gratulerar till att ha blivit utvald att delta i Lions avancerade ledarskapsinstitut! På denna

Läs mer

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING KLUBBFILIAL VÄGLEDNING Varför bilda klubbfilialer? En klubbfilial gör det möjligt för en liten grupp människor att bilda en lionklubb och de kan snabbt börja göra insatser på sin hemort. Medlemmarna i

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER

KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER 1. Syfte - kommitténs syfte är att granska potentiella kandidater för posten internationell vice president

Läs mer

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP KAPITEL XVII XVIII SKAP A. CHEVRONS (LÅNGVARIGT SKAP) 1. Chevronutmärkelserna Charter Monarch och Monarch Milestone kommer varje år att tilldelas medlemmar som har varit medlemmar i: 10, 15, 20, 25, 30,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW DELHI, INDIEN DEN 27 SEPTEMBER 1 OKTOBER 2007

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW DELHI, INDIEN DEN 27 SEPTEMBER 1 OKTOBER 2007 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW DELHI, INDIEN DEN 27 SEPTEMBER 1 OKTOBER 2007 STADGEKOMMITTÉN 1. Antog en resolution, vilken kommer att presenteras vid den internationella kongressen

Läs mer

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY 1. ALLMÄN VARUMÄRKESPOLICY. Som ett juridiskt skydd för The International Association of Lions Clubs, dess medlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, del-,

Läs mer

F Ö R L E D A R E. Överlämna stafettpinnen skapa ditt ledarskapsarv. Lions. 2013-2014 Nummer 3

F Ö R L E D A R E. Överlämna stafettpinnen skapa ditt ledarskapsarv. Lions. 2013-2014 Nummer 3 NÄTVERK F Ö R L E D A R E 2013 - Nummer 3 Överlämna stafettpinnen skapa ditt ledarskapsarv inom När vi nu närmar oss slutet på ännu ett lionår har vi kanske en tendens att tänka kortsiktigt. Vårt fokus

Läs mer

Kapitel XII DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL

Kapitel XII DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL A. LCI:S LÖNEADMINISTRATIONSPROGRAM LCI följer löneadministrationsprogram i varje land i enlighet med respektive lands lagar och/eller traditioner. Löneadministrationsprogrammet

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

2015-2016. Va gledning fo r distriktsguverno rens partner/vuxen i sa llskap

2015-2016. Va gledning fo r distriktsguverno rens partner/vuxen i sa llskap 2015-2016 Va gledning fo r distriktsguverno rens partner/vuxen i sa llskap Innehållsförteckning Inledning 1 Avsnitt 1: Information om Lions Clubs International Historia och bakgrund 2 Konstitutionella

Läs mer

Handbok för regionordförande Svenska

Handbok för regionordförande Svenska Handbok för regionordförande Svenska Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11. Allmän information

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11. Allmän information Kapitel 11 JURIDISKA ÄRENDEN Allmän information Legal Division ansvarar för upprätthållandet av organisationens globala varumärkesregistreringar, det globala försäkringsprogrammet, riskhantering och domstolsärenden.

Läs mer

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB ARTIKEL I Namn Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club ARTIKEL II Syfte Att verka för att kommunens ungdomar får

Läs mer

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Verksamhetsmål: SightFirst Lions kamp mot blindhet sätter in lionresurser på samtliga nivåer

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG Standardanslag tillhandahåller finansiella medel

Läs mer

Klubbens excellensprocess Pro. Vägledning för instruktören

Klubbens excellensprocess Pro. Vägledning för instruktören CLUB EXCELLENCE PRO Klubbens excellensprocess Pro Vägledning för instruktören PROCESS CEP Pro vägledning för instruktören Innehållsförteckning Programöversikt och instruktioner till instruktören Steg

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

The International Association of Lions Clubs STADGAR OCH ARBETSORDNING

The International Association of Lions Clubs STADGAR OCH ARBETSORDNING The International Association of Lions Clubs STADGAR OCH ARBETSORDNING STADGAR FÖR MULTIPELDISTRIKT Verksamhetsåret 2017-2018 Lions Clubs International SYFTEN ATT ORGANISERA, chartra och ha tillsyn över

Läs mer

Kapitel XII DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL

Kapitel XII DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL DET INTERNATIONELLA KONTORET OCH DESS PERSONAL A. LCI:S LÖNEADMINISTRATIONSPROGRAM LCI följer löneadministrationsprogram i varje land i enlighet med respektive lands lagar och/eller traditioner. Löneadministrationsprogrammet

Läs mer

Zonordförande Utbildning på egen hand

Zonordförande Utbildning på egen hand Zonordförande Utbildning på egen hand Avsnitt 2: Zonordföranden som administrativ tjänsteman i zonen ARBETSBOK I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som administrativ tjänsteman i

Läs mer

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan INLEDNING För att möjliggöra hjälp till humanitära Lion-till-Lion-projekt, som omfattar minst två länder, godkände Lions

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN, USA APRIL 2012

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN, USA APRIL 2012 STADGEKOMMITÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN, USA 13-17 APRIL 2012 1. Tilldelade behörighet till ordförande för stadgekommittén, eller om denne inte

Läs mer

Handbok för zonordförande Svenska

Handbok för zonordförande Svenska Handbok för zonordförande Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT MAUI, HAWAII, USA DEN 29 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2008

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT MAUI, HAWAII, USA DEN 29 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2008 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT MAUI, HAWAII, USA DEN 29 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2008 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Revisionskommittén granskade de reviderade bokslutshandlingarna per den

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Grundläggande mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till mentorn 3 Till adepten 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Innehåll Om Lions 2 Varför bilda lionklubbar vid högskolor och universitet? 3 Steg för att bilda klubbar vid högskolor och universitet 3

Läs mer

ARTIKEL IX Ändring av stadgar

ARTIKEL IX Ändring av stadgar ARTIKEL IX Ändring av stadgar Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av den internationella styrelsen och skall automatiskt vara gällande. ARTIKEL X Leomultipeldistriktets verksamhetsår skall

Läs mer

KAPITEL XVI XVII Tidningen LION

KAPITEL XVI XVII Tidningen LION KAPITEL XVI XVII Tidningen LION A. REDAKTIONELL POLICY 1. Huvudsyftet med de officiella utgåvorna av tidningen LION skall vara att ge medlemmarna nyttig information om organisationens policy och aktiviteter,

Läs mer

KAPITEL X NYKLUBBILDNING

KAPITEL X NYKLUBBILDNING KAPITEL X NYKLUBBILDNING A. BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: 630 571 5466 Fax: 630 571 1689

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: 630 571 5466 Fax: 630 571 1689 Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: 630 571 5466 Fax: 630 571 1689 DATUM: oktober 2014 TILL: Första vice distriktsguvernörer och DG-Elect Ärende:

Läs mer