LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide"

Transkript

1 LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide

2 LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...4 Om seminarierna...4 Logistik...5 Vem bör delta? Var ska det hållas? När ska det hållas? Vad är det för budget? Vilket material behövs? Planeringsschema och checklista...6 Ansöka om anslag...7 Exempel på inbjudan...8 Exempel på informationskort...9 Planera programmet...10 Instruktörens roll Före seminariet Seminariet: Förslag till program Efter seminariet Förslag på ämnen Resurser Formulär för ansökan om anslag...15 Handlingsplan efter seminariet...17 Rapporterings-/ersättningsformulär...20 Revisionsstadgar...23 Formulär för utgifter...24 Lions regionala seminarium för kvinnor 1

3 Inledning Kvinnor utgör den snabbast växande demografiska gruppen inom Lions Clubs International. Kvinnor utgör nu 25 procent av alla lionmedlemmar i världen, en ökning från 13,7 procent år Samtidigt som detta är en enastående prestation finns det fortfarande mycket kvar att göra. Eftersom kvinnor representerar 51 procent av världens befolkning borde de väl utgöra en lika del av världens alla lionmedlemmar? Att öka antalet kvinnliga medlemmar är en viktig del av arbetet med att skapa mångfald, ge nya perspektiv åt klubbaktiviteter, öka det övergripande antalet medlemmar i Lions och tillgodose de växande utmaningarna i en värld som behöver Lions mer än någonsin. Lions regionala seminarium för kvinnor 3

4 Syfte Speciell betoning på rekryteringen av kvinnor började med Lions medlemsinitiativ för kvinnor år 2003, som lanserades med ett världsomfattande seminarium för kvinnor. Kvinnor från världens alla hörn samlades för att diskutera hur Lions kan bli mer effektiva i att rekrytera kvinnor till klubbar världen över, och behålla dem när de väl blivit medlemmar. Till följd av rekommendationerna som samlades in under seminariet började LCI använda ett könsneutralt språk i alla publikationer, utvecklade anslagsprogrammet för familjer och kvinnor och införde ordförandeposten för utveckling av kvinnligt medlemskap och medverkan (kallas nu för specialist på familjemedlemskap och kvinnliga medlemmar en del av det globala teamet för medlemskap och nyklubbildning). Tack vare framgången med det världsomfattande seminariet för kvinnor utförde Lions Clubs International, under 2010 och 2011, flera seminarier för kvinnor i hela världen för att få regionala idéer om hur vi kan öka antalet kvinnliga medlemmar och familjemedlemmar i Lions. En rungande rekommendation från varje seminarium var att utveckla ett anslagsprogram för regionala seminarier för kvinnor, för att hjälpa lionmedlemmar på lokal nivå att också utföra den här typen av seminarier. Om seminarierna Deltagarna bör inkludera åtta till fjorton kvinnor från alla nivåer av ledarskap och medlemskap inom Lions. Seminarier bör hållas under en eller två dagar på en lättillgänglig plats inom regionen. Lions Clubs International kan ge upp till 2000 USD i anslag per seminarium, och upp till 4000 USD per konstitutionellt område varje verksamhetsår. Kontakta Membership and New Club Programs Department vid det internationella huvudkontoret för att fastställa om det finns några anslag för ditt område. (Se Ansöka om anslag, sidan 7.) Seminarierna bör helst vara enskilda evenemang, men de kan även hållas strax före eller efter ett areaforum eller ett distrikts- eller riksmöte. Precis som de LCI-sponsrade seminarierna, för det regionala seminariet för kvinnor samman en liten grupp kvinnliga lionmedlemmar från olika nivåer i organisationen för att: Utforska faktorer kring rekrytering av kvinnor och att behålla dem som medlemmar i specifika delar av världen. Skapa strategier för att öka antalet kvinnor i lionklubbar. Skapa handlingsplaner som ska implementeras av klubbar, distrikt och multipeldistrikt i de respektive regionerna. 4

5 Logistik Vem bör delta? Utan att försöka inkludera alla, bör deltagarna representera en bred kulturell mångfald i regionen. Tips om vem ni kan bjuda in kan hämtas från nuvarande och tidigare internationella direktorer, distriktsguvernörens team, GMT/GLT-ledare och andra kunniga lionmedlemmar i området. Det lönar sig att be om tips från speciellt framstående kvinnliga lionmedlemmar i regionen, men seminariet bör inte anses vara ett ledarskapsseminarium eller ett prestigefyllt evenemang. Åsikter och idéer från nya och unga lionmedlemmar är också värdefulla och de inbjudna bör inkludera lionmedlemmar som du själv känner. Var ska det hållas? Seminariet bör hållas på ett hotell eller konferenscenter som ligger centralt i regionen eller på en centralt belägen och attraktiv resedestination. Be andra lionmedlemmar som har organiserat flerdagarsmöten i regionen att rekommendera pålitliga och kostnadseffektiva mötesplatser. Ni kan behöva boka ett block med hotellrum för deltagarna och organisatörerna. Planera för åtminstone morgonfika och lunch under seminariet. Beroende på er budget kan ni koordinera alla måltider för att gynna kamratskap och samarbete. När ska det hållas? När ni väljer datum är det bra att reservera tre till fyra månader för planering och förberedelser innan seminariet. (Se Planeringsschema och checklista, sidan 6.) Kontrollera om det finns några nationella och religiösa helgdagar, eller konflikter med andra stora evenemang som Lions Clubs International håller, och som kan göra att de inbjudna inte kan delta. Hur stor är budgeten? Lions Clubs International har avsatt pengar för anslag på upp till USD per seminarium. (Se Ansöka om anslag, sidan 7.) Ytterligare finansiering kan behövas. Vilket material behövs? Ignorera inte de små detaljerna under seminariet. De kan bidra mycket till seminariets framgång. Beakta tillgängligheten till: Namnlappar för deltagare och/eller namnskyltar för konferensbordet Anteckningsblock och pennor Ett blädderblock eller en whiteboardtavla Vatten och vattenglas för konferensbordet Tejp, sax, tuschpennor (permanenta och för whiteboardtavla) i flera färger Övrigt material efter behov Om audiovisuella presentationer är en del av seminariet behöver ni besluta om lokalerna är tillräckliga för era behov eller om ni behöver hyra eller ta med er utrustning. Se till att alla arrangemang bekräftas skriftligen före evenemanget. Lions regionala seminarium för kvinnor 5

6 Planeringsschema och checklista Använd denna checklista som vägledning när ni planerar och genomför ert evenemang. Ni kan lägga till eller ta bort punkter, så att de passar för ert evenemang. Minst tre månader i förväg Bilda en planeringskommitté som hjälper till att planera seminariet. Bestäm datum. Boka lokal med skriftlig bekräftelse. Bestäm format för seminariet och vem som ska bjudas in. Ansök om ett seminarieanslag. (Se Ansöka om anslag, sidan 7.) Ansök om ytterligare finansiellt stöd från lokala källor. Två månader i förväg Hitta en väl respekterad lionmedlem till att underteckna inbjudan. Ta fram och tryck upp inbjudningar. Sammanställ en inbjudningslista Undersök och boka catering om detta inte finns i lokalen. Undersök och boka audiovisuell utrustning om detta inte finns i lokalen. Sex veckor i förväg Skicka ut inbjudningar. Utforma programmet. Beställ de broschyrer som behövs och andra resurser från LCI. En månad i förväg Följ personligen upp inbjudningarna till viktiga organisationer och dess företrädare. Köp in material, till exempel blädderblock, tuschpennor, kulspetspennor, anteckningsblock, namnskyltar etc. 6

7 Ansök om anslag Efter det att ni har utarbetat de praktiska detaljerna kan ni ansöka om anslag från Lions Clubs International. Ett belopp på högst 2000 USD finns tillgängligt för varje seminarium, och upp till totalt 4000 USD per konstitutionellt område, per verksamhetsår. Ett område kan bara få anslag en gång under en tvåårsperiod. Medel kommer att beviljas enligt först till kvarn-principen. Kontakta Lions Clubs International innan du skickar in din ansökan för att fastställa om det finns finansiering tillgänglig i ditt område. Om det inte finns några anslag i ditt område kan du skicka in en ansökan efter den 1 mars om det finns anslag kvar i andra områden. För att ansöka om anslag måste ansökan (sidan 15) fyllas i och skickas in, en detaljerad budget (sidan 16) måste bifogas samt en preliminär dagordning och underskrift av distriktsguvernören eller motsvarande. Ansökan om anslag granskas och ett svar ges inom 30 arbetsdagar efter mottagandet. Godkända anslag betalas ut efter evenemanget om Membership and New Club Programs får en rapport från evenemanget inklusive den dokumentation som efterfrågas i Revisionsstadgarna (sidan 23). Använd rapportformuläret och ersättningsformuläret i denna vägledning för att ansöka om utbetalning av anslaget (sidan 21 och 24). Ansökningar måste tas emot minst tre månader före evenemanget. Endast förhandsgodkända seminarier ersätts, efter den dokumentation som krävs har erhållits. Ej godkända kostnader kommer inte att beaktas efter det att evenemanget har genomförts. Lions regionala seminarium för kvinnor 7

8 Exempel på inbjudan Inbjudningar med en underskrift från en välkänd, respekterad lionmedlem i din region hjälper till att maximera graden av respons och deltagande. Bästa lionmedlemmar, Å den internationella presidenten (namn) vägnar vill jag bjuda in dig att delta i ett speciellt program som kommer att hjälpa till att forma framtiden för lionklubbarna i (länder eller områden som representeras på seminariet). För vår organisation, vår region och de människor vi hjälper är det viktigt att öka antalet kvinnor i våra klubbar och utöka deras möjligheter till hjälpinsatser. För att ta itu med denna utmaning kommer ett tvådagars regionalt seminarium för kvinnor att äga rum i (plats) den (datum). Seminariet förenar 8-14 lionmedlemmar från (distrikt och multipeldistrikt) för att undersöka faktorerna kring rekrytering och hjälpinsatser för kvinnor, skapa strategier för att öka kvinnors deltagande och skapa en handlingsplan som kan implementeras av distrikt och multipeldistrikt. Som deltagare har du möjlighet att diskutera specifika frågor kring kvinnors arbete inom Lions i vår region och ställa egna frågor. Liknande konferenser och seminarier har lett till många positiva förändringar inom Lions Clubs International. År 2003 samlades en grupp bestående 14 ledande kvinnor till en konferens i Chicago. Detta blev starten till initiativet för familjemedlemskap och kvinnligt medlemskap, som har ökat antalet kvinnor i lionklubbarna från 13 procent år 2003 till 25 procent idag. År 2010 och 2011 skapade regionala seminarier världen över handlingsplaner för att öka kvinnligt deltagande i de konstitutionella områdena. Eftersom kulturer och förhållanden varierar i världen, och även inom konstitutionella områden, anser organisationen att det nu är dags att fokusera initiativet på regional nivå. Det är där du kommer in i bilden. Vare sig din karriär inom Lions har varit lång och framstående eller om du precis har börjat, är dina insikter värdefulla och din röst kommer att bli hörd. De regionala seminarierna för kvinnor har styrelsens i Lions Clubs International fulla stöd och stöds på organisationens högsta nivå. Jag hoppas du vill delta i denna unika möjlighet. Svara till (namn och kontaktinformation) före den (datum) och låt oss veta om du kommer att delta i seminariet. Med vänlig lionhälsning, (en framstående lionmedlem) 8

9 Exempel på informationskort Om du inkluderar ett påminnelsekort med all nödvändig information i ett tydligt och bekvämt format kan det öka andelen svar och deltagandet. Vad: När: Var: OSA: Lions Clubs Internationals regionala seminarium för kvinnor (datum) och (datum) Dag 1 (tid) till (tid) Dag 2 (tid) till (tid) (Namn på plats) (Plats) Senast (datum) (Namn) (Kontaktinformation) Information om resor, logi och andra praktiska detaljer ges när du har bekräftat ditt deltagande. Lions regionala seminarium för kvinnor 9

10 Planera programmet Instruktörens roll Regionala seminarier för kvinnor leds av en instruktör. Seminarieorganisatörerna kan också fungera som instruktörer eller så kan man anlita en mer erfaren lionmedlem. (Notera: Lionmedlemmar som är medlemmar i det globala medlemsteamet, det globala ledarskapsteamet eller som är utexaminerade från Lions utvecklingsinstitut för instruktörer har ofta både kunskaper om och erfarenhet av att instruera grupper.) Instruktörens roll liknar en mötesordförandes roll, men är olika på många avgörande sätt. Instruktörer ska inte kontrollera eller rikta diskussionen. I stället bör de uppmuntra öppna diskussioner och hjälpa gruppen att komma till slutsatser om de ärenden som diskuteras. Instruktörer bör inte uttrycka sina egna åsikter eller favorisera någon åsikt i diskussionen. För att seminariet ska vara effektivt bör instruktören göra följande: Börja och avsluta seminariesessionerna i tid. Se till att alla har möjlighet att bli hörda. Anteckna idéer på ett blädderblock, en whiteboardtavla eller dator. Kontrollera att den audiovisuella utrustningen fungerar och är redo att användas. Hjälpa gruppen att prioritera ämnen under diskussionen. Ge övningar och aktiviteter som stimulerar diskussion. Hålla diskussionerna till ämnet. En bra seminarieinstruktör har följande egenskaper: Organiserad och förberedd En god lyssnare Kan sammanfatta och bearbeta de idéer som diskuteras En bra presentatör Entusiastisk över kvinnors insatser som lionmedlemmar Flexibel vid hanteringen av problem och nödsituationer Kunna läsa av medlemmarna i gruppen och känna när en oplanerad paus behövs eller när det är lämpligt att avvika från agendan för att fortsätta diskussionen Vara kunnig om Lions Clubs International Före seminariet Fundera på att ge deltagarna en hemuppgift före seminariet. Det kan ge dem tips om vad de kan förvänta sig och förbereda dem för de ämnen som kommer att diskuteras. Uppgifterna kan vara så enkla som att besvara några enkla personliga frågor eller så involverande som att samla information och exempel som relaterar till seminariets diskussionspunkter.

11 Seminariet: Förslag till program Följande exempel på agenda kan användas när du planerar seminariet. Det kan anpassas för att uppfylla specifika behov i regionen. Dag ett 1. Mottagande 15 minuter Tack för att ni deltar Logistik och praktiska detaljer var toaletterna finns, raster och lunch Sätt upp regler för respekt och artighet Översikt över agendan 2. Kvinnor i Lions Clubs International, en översikt 15 minuter Kontrollera att alla deltagare befinner sig på samma plan genom att presentera grundläggande information om kvinnor i Lions. Använd broschyren Historik över kvinnor inom Lions och motsvarande PowerPoint-presentation för att ge bakgrundsinformation och aktuella fakta. Lokal medlemsstatistik är tillgänglig i den kumulativa rapporten och Sammanställning av medlemmar. 3. Uppvärmningsövning 15 minuter Uppvärmningsövningar är lätta, roliga aktiviteter som banar väg för produktiv diskussion genom att låta deltagarna lära känna varandra och bli bekväma med varandra. (Notera: Uppvärmningsövningar, gruppaktiviteter och energiskapare hittar du genom att söka efter uppvärmningsövningar på LCI:s webbplats. Aktiviteterna utvecklades för Lions ledarutbildning men kan enkelt anpassas till regionala seminarier för kvinnor.) 4. Gå igenom hemuppgiften, om sådan finns 15 minuter 5. Välj och prioritera diskussionsämnen från en förberedd lista (se Föreslagna ämnen, sidan 14) 30 minuter 6. Paus 15 minuter 7. Första diskussionsämnet, hela gruppen 15 minuter 8. Små grupper (två till fyra kvinnor var) fördjupar sig i ämnet och föreslår åtgärder 30 minuter 9. Små grupper rapporterar om diskussionen och presenterar åtgärder 30 minuter Samla in och registrera de idéer som genererades. 10. Lunch 1 timme 11. Andra diskussionsämnet, hela gruppen 15 minuter 12. Små grupper (två till fyra kvinnor var) fördjupar sig i ämnet och föreslår åtgärder 30 minuter 13. Små grupper rapporterar om diskussionen och presenterar åtgärder 30 minuter De idéer som genereras samlas in och registreras. 14. Paus 15 minuter 15. Tredje diskussionsämnet, hela gruppen 15 minuter 16. Små grupper (två till fyra kvinnor var) fördjupar sig i ämnet och föreslår åtgärder 30 minuter 17. Små grupper rapporterar om diskussionen och presenterar åtgärder 30 minuter Samla in och registrera de idéer som genererades. 18. Avslut 15 minuter Sammanfatta aktiviteten för dag ett Gå igenom agendan för dag två Lions regionala seminarium för kvinnor 11

12 Seminariet: Förslag till program Följande exempel på agenda kan användas när du planerar seminariet. Det kan anpassas för att uppfylla specifika behov i regionen. Dag två 1. Mottagande 15 minuter Påminnelser om logistik och praktiska detaljer Gå igenom resultaten från dag ett Översikt över agendan för dag två 2. Trafikljusövning, introduceras och diskuteras 15 minuter Baserat på de röda, gula och gröna lamporna i ett trafikljus, ska små grupper skapa listor inom tre kategorier: Gröna saker som Lions ska BÖRJA göra för att locka till sig och behålla kvinnliga medlemmar. Gula saker som Lions ska FORTSÄTTA att göra. Röda saker som Lions ska SLUTA göra. 3. Små grupper presenterar gröna, gula och röda listor 30 minuter Listorna samlas in och registreras med speciell betoning på saker som är gemensamma för flera grupper. 4. Paus 15 minuter 5. Diskussion i hela gruppen för att sammanfatta resultaten 1 timme Skapa specifika handlingsplaner. (Använd handlingsplanen som skapades efter Lions regionala seminarium för kvinnor på sidan 17.) Inkludera ytterligare kommentarer och idéer och ställ frågor för framtida diskussioner. 6. Avslut 15 minuter Tacka alla deltagare och organisatörer. 7. Lunch och avfärd 12

13 Efter seminariet Skicka ett meddelande till alla deltagare och tacka dem för deras tid och idéer och uttryck uppskattning å alla lionmedlemmars vägnar i regionen. Skriv en rapport om de insikter som erhållits under seminariet och skicka till alla deltagare för korrigeringar och kommentarer. Dela ut den slutliga rapporten, tillsammans med rekommenderad handlingsplan, åt distriktsguvernörens team, medlemmar i distriktets och multipeldistriktets globala medlemsteam och andra lionledare vid behov. Inkludera Rapporterings-/ersättningsformulär med rapporten från seminariet. Lions regionala seminarium för kvinnor 13

14 Exempel på diskussionsämnen Här följer frågor för att skapa en lista med möjliga diskussionsämnen vid seminariet. Listan är inte fullständig och ingen av frågorna är obligatorisk. Inkludera ämnen som är specifika för din del av världen. Vilka slags kvinnor vill du ska tjäna tillsammans med dig i en lionklubb? Vilka egenskaper har de? Var finns de? Hur kan de nås? Är att lära sig nya kunskaper såsom att tala offentligt eller ledarskap en viktig anledning till att kvinnor väljer att gå med i Lions? Diskutera. Hur kan medlemmar i lionessklubbar uppmuntras att bli fullständiga medlemmar i lionklubbar? Vilka slags serviceprojekt lockar kvinnor mest? Hur viktiga är familjeprogram såsom familjeprogrammet och lejonungeprogrammet när det gäller att locka kvinnor till lionklubbar? Tillhandahåller Lions Clubs International tillräckligt med resurser såsom broschyrer, PowerPointpresentationer och audiovisuella presentationer för att utveckla kvinnors medlemskap? Hur effektiva är de som finns tillgängliga just nu? Om kvinnor utgör 51 procent av världens befolkning, bör inte kvinnors medlemskap i Lions återspegla denna procentandel? Är det ett realistiskt mål? Är det viktigt för organisationen att uppnå eller komma nära det? Hur kan övervägande manliga klubbar motiveras att aktivt söka efter kvinnliga medlemmar? Vilka steg bör klubbar vidta för att behålla nya kvinnliga medlemmar? Skiljer de sig från de som behövs för att behålla nya manliga lionmedlemmar? Är kostnad medlemsavgifter och andra avgifter en faktor för kvinnor som väljer lionklubbar? Är de internationella avgifterna för höga? Är de lokala avgifterna för höga? Hur kan dessa avgifter bearbetas? Vilken roll bör aktiva kvinnliga lionmedlemmar spela för att få fler kvinnor till klubbarna? Vilken slags erkänsla bör klubbar och individuella lionmedlemmar få för enastående framgång i att utveckla kvinnligt medlemskap? Vilken typ av publicitet fungerar bäst för att nå kvinnor som är potentiella medlemmar för lionklubbar? Hur kan familjens position och kvinnliga specialister inom det globala medlemsteamet förbättras? Gör ledarskapsstrukturen i lionklubbar medlemskap mer lockande för kvinnor, mindre lockande eller ingendera? Hur kan ledarskapsstrukturen ändras för att göra det mer lockande? Gör lionklubbarnas möten och det sätt de utförs på att medlemskap är mer lockande, mindre lockande eller ingetdera för kvinnor? Hur kan klubbmöten ändras för att göra dem mer lockande? Hur kan lionmedlemmarnas makar bli motiverade att bli lionmedlemmar? Hur kan lionklubbar bli mer attraktiva för yngre kvinnor? På vilka oväntade platser finns kvinnor som är potentiella lionmedlemmar? Att ha en far, farfar eller annan familjemedlem som var en lionmedlem verkar vara en viktig faktor för att påverka kvinnor att gå med i lionklubbar. Vad kan organisationen och individuella klubbar göra för att utnyttja detta? 14

15 Lions regionala seminarium för kvinnor Anslagsansökan Organiserande lionmedlem (Skriv tydligt) Namn: Titel: Lionklubb: Distrikt: E post: Land: Adress: Ort: Delstat/provins: Postnummer: Seminarieinformation Seminariets titel: Seminariets datum: Distrikt/MD: Plats: Instruktörens namn: Ansökt belopp: Förväntat antal deltagare: Beskriv behovet av att ta upp kvinnors medlemskap i ditt område. Beskriv föreslagna seminarier, till exempel utformning, talare, insatser för att rekrytera nya medlemmar, andra aktiviteter etc. Förklara i detalj målen med seminariet. Hur kommer evenemangen vid seminariet att hjälpa till att uppnå dessa mål? Kommer seminariet att genomföras i samband med ett annat evenemang? Om ja, beskriv?. Bifoga en agenda på vilka aktiviteter och talare som har angivits. På grund av begränsat utrymme och potentiellt långa svar kan använda ytterligare papper vid behov. Lions regionala seminarium för kvinnor 15

16 Föreslagen budget Hyra av lokal: Audiovisuell utrustning: Tryck (inbjudan, arbetsböcker, m.m.) Porto: Kontorsmaterial: Mat och dryck: Instruktörens utgifter: Annat (Vänligen specificera): Totalt: Distriktsguvernörens/guvernörsrådsordförandes namnteckning Datum Skicka det ifyllda formuläret till: Membership and New Club Programs Department Lions Clubs International 300 W. 22nd Street Oak Brook, IL , USA E post: Fax:

17 Lions regionala seminarium för kvinnor Handlingsplan efter seminariet (Texta) Distrikt/MD: Seminariets titel och datum: Viktiga upptäckter baserade på de ämnen som diskuterades: Programförslag: Handlingsplan 1 Mål: Prioritering: Offentliggörande: Steg Vem är ansvarig Slutförandedatum Lions regionala seminarium för kvinnor 17

18 Handlingsplan 2 Mål: Prioritering: Offentliggörande: Steg Vem är ansvarig Slutförandedatum Handlingsplan 3 Mål: Prioritering: Offentliggörande: Steg Vem är ansvarig Slutförandedatum 18

19 Handlingsplan 4 Mål: Prioritering: Offentliggörande: Steg Vem är ansvarig Slutförandedatum Handlingsplan 5 Mål: Prioritering: Offentliggörande: Steg Vem är ansvarig Slutförandedatum Lions regionala seminarium för kvinnor 19

20 Lions regionala seminarium för kvinnor Rapporterings-/ersättningsformulär (Texta) Organiserande lionmedlem Namn: Titel: Lionklubb: Distrikt: E post: Land: Adress: Ort: Delstat/provins: Postnummer: Seminarieinformation Seminariets titel: Seminariets datum: Distrikt/MD: Plats: Instruktörens namn: Lista över deltagare (namn och liontitel) Kort beskrivning av evenemanget: Framgångar och förslag till förbättring: Ämnen som behandlades: 20

21 Lions regionala seminarium för kvinnor Viktiga saker att börja göra, fortsätta med eller sluta göra. Start Fortsätt Stopp Andra viktiga upptäckter/resultat: Handlingsplaner som skapades: Organisatörens namnteckning Datum Distriktsguvernörens/guvernörsrådsordförandens namnteckning Datum Returnera detta formulär tillsammans med kvitton och ersättningsformuläret till: Membership and New Club Programs Department Lions Clubs International 300 W. 22nd Street Oak Brook, IL , USA E-post: Fax: Formulären måste ankomma inom 30 dagar efter evenemanget. Endast seminarier som har godkänts i förväg kan få ersättning. Lions regionala seminarium för kvinnor 21

22 22

23 Revisionsstadgar 1. Budget Regionala seminarier för kvinnor ersätts av Membership & New Club Programs Department, upp till det godkända beloppet. Utgifter som kvalificerar för ersättning får endast uppkomma efter att Anslagsansökan för Lions regionala seminarium för kvinnor har godkänts. 2. Insändande av räkningar a. Officiella formulär Utgiftsräkningar måste skickas in med Utgiftsräkning för Lions regionala seminarium för kvinnor tillsammans med Rapporterings- /ersättningsformulär för Lions regionala seminarium för kvinnor. Alla utgifter måste specificeras och stödjas av specificerade kvitton och kolumnerna måste summeras. Fax eller elektroniska kopior är godkända om inget annat anges. b. Underskrifter Utgiftsräkningen och rapporterings-/ ersättningsformuläret måste ha undertecknats av den organiserande lionmedlemmen och distriktsguvernören eller guvernörsrådsordförande. c. Sista dag för insändande Inom 30 dagar efter det att seminariet har avslutats bör utgiftsräkningen och rapporterings-/ersättningsformuläret skickas till Membership and New Club Programs Department vid det internationella huvudkontoret. Om ersättningsyrkanden ankommer mer än 120 dagar efter seminariet kommer ingen ersättning att utbetalas. 3. Ersättningsbara utgifter Tillåtna utgifter består av lokalhyra, audiovisuell utrustning, tryck och utskrifter, porto, kontorstillbehör, mat och dryck under seminariet, instruktörens kostnader och blandat material. Tillåtna instruktörskostnader är följande: Instruktörsavgifter LCI ersätter instruktören för kostnaden av de tjänster han/hon har utfört. En faktura och betalningskopia krävs. Instruktörens transport LCI betalar för marktransport till och från seminariet, inklusive milersättning (0,25 USD per kilometer) eller för den faktiska kostnaden för tåg, buss, taxi m.m. LCI ersätter inte flygresor. Instruktörens logi LCI ersätter högst två nätter i ett standard enkelrum på hotell. Instruktörens måltider LCI ersätter kostnaden för eventuella måltider vid ankomst till seminariet, under seminariet och innan avfärd från seminariet. Instruktörens dricks LCI ersätter dricks upp till 1 USD per bagage och upp till 10 % av taxiresans kostnad. Ej godkända utgifter inkluderar alkoholhaltiga drycker, sjukförsäkring, talarens personliga utgifter på rummet i form av drinkar, telefon, tvätt, filmer reseförsäkring, andra personliga utgifter, utgifter som inte är korrekt dokumenterade och kostnader som överstiger beviljad budget. 4. Ersättning Ersättningen kommer att utbetalas till den ansökandes distrikt eller multipeldistrikt. I länder där LCI har bankkonton betalas ersättning ut i den sökandes lokala valuta. Annars betalas ersättning i USD baserat på Lions valutakurs för den månad som seminariet hölls. 5. Meddelande om sjukförsäkring Lions Clubs International tillhandahåller ingen sjukförsäkring till sina medlemmar, oavsett om de reser i ett lionärenden eller ej. Med anledning av detta är det klokt att före alla resor, både personliga och lionrelaterade, att kontrollera att du har ett gott försäkringsskydd. Vissa personliga försäkringar och gruppförsäkringar täcker inte resor utanför landets gränser, ibland inte heller utanför delstatens eller provinsens gränser. Detta gäller särskilt i USA, där den så kallade USA Medicare Insurance, endast gäller inom landet och detta kan även gälla offentliga och privata sjukförsäkringar. Behovet av olika typer av försäkringar varierar från person till person, så kontrollera din och din familjs situation före avresa. Instruktörens arvode/gåva i stället för betalning för tjänsterna kan LCI ersätta en present på upp till 100 USD. Lions regionala seminarium för kvinnor 23

24 Lions regionala seminarium för kvinnor Formulär för utgifter 24 Alla utgiftsräkningar för regionala seminarier för kvinnor måste också ha ett rapporterings-/ersättningsformulär bifogat. Se Planeringsguide för Lions regionala seminarium för kvinnor för att ta reda på vilka utgifter som kvalificerar. Programutgifter Instruktörens utgifter Deltagares/instruktörens måltider (Lista över deltagare krävs) Bil Diverse kostnader Totalt Tryck/utskrifter Porto, Tillbehör Lokalhyra Utrustning Flyg, Taxi Parkering, Vägtull Logi Övrigt 0,50 USD/mile 0,31 USD/km Antal km Datum Frukost Lunch Middag Totalt Specificera och bifoga alla kvitton. Använd ett formulär per valuta. Ange utgifterna i den valuta de har betalats. Räkna inte om valutan. *En webbkarta som anger antal resta kilometer måste bifogas för att milersättning skall utbetalas. Jag intygar härmed att de kostnader som har angivits på detta formulär är de kostnader som har uppkommit, samt att dessa är i enlighet med revisionsstadgarna för anslag till regionala seminarier för kvinnor. Jag är införstådd med att genom att underteckna detta formulär blir det en del av organisationens officiella handlingar och kan komma att granskas av revisorer som normalt utför sådana granskningar. ENDAST FÖR LCI:S BRUK Organiserande lionmedlem Datum Valuta Totalt Taxa Totalt i USD Distrikt/MD Distriktsguvernörens/guvernörsrådsordförandens namnteckning Om mer än ett distrikt står bakom detta ersättningsyrkande bör man ange hur stort belopp som ska betalas till respektive distrikt.

25 Membership and New Club Programs Department Lions Clubs International 300 W 22ND ST Oak Brook, IL , USA E-post: Telefon: Fax: MP-102.SW 6/13

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens Anslagsansökan Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens kan bevilja finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Programmets riktlinjer I. Översikt Sedan 1984 har Lions sponsrat Lions Quest-program i lokala skolor, vilket

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer Leoledarskap Anslagsprogram Ansökan och riktlinjer Lions Clubs International Anslagsprogram för leoledarskap Innehåll Inledning... 2 Syfte... 3 Om leoledarskapskonferenser... 3 Logistik... 4 Deltagare

Läs mer

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Du har accepterat en utnämning som kommer att ha en bestående inverkan på lionklubbarnas framtid. Innehåll Sidan Ansvarsområden för multipeldistriktets

Läs mer

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Verksamhetsmål: SightFirst Lions kamp mot blindhet sätter in lionresurser på samtliga nivåer

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Arbetsbok sdf Välkommen till onlineutbildningen för andra vice distriktsguvernör! Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den

Läs mer

LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR. Vägledning

LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR. Vägledning LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR Vägledning Planering av evenemanget...4 Välj ett tema...4 Finn en samarbetspartner...5 Bestäm ett datum...5 Finn en lokal...5 Ansök om anslag...6 Planera programmet...6

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Sidan 1 av 6 RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Dessa riktlinjer ska hjälpa lionmedlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, under- och multipeldistrikt) att följa den policy för medelsanvändning som antagits

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Innehåll Om Lions 2 Varför bilda lionklubbar vid högskolor och universitet? 3 Steg för att bilda klubbar vid högskolor och universitet 3

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP KAPITEL XVII XVIII SKAP A. CHEVRONS (LÅNGVARIGT SKAP) 1. Chevronutmärkelserna Charter Monarch och Monarch Milestone kommer varje år att tilldelas medlemmar som har varit medlemmar i: 10, 15, 20, 25, 30,

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 1. Godkände granskning av interna processer, baserad på betydelse. Grant Thornton

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 september 2016 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls

Läs mer

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: 630-571-5466 Fax: 630-571-1689

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: 630-571-5466 Fax: 630-571-1689 Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: 630-571-5466 Fax: 630-571-1689 DATUM: Oktober 2015 TILL: Ärende: Första vice distriktsguvernörer och DG Elect

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt sätt och som har valt

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2. Landstinget i Jönköpings län

Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2. Landstinget i Jönköpings län Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2 Välkomna! Idag jobbar vi vidare med våra processkartor. Vi jobbar med LÖKEN och börjar också samla på oss goda idéer/förändringsförslag

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA 2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL VARJE ÅR, i samband med den årtidsmässiga flytten, flyger

Läs mer

Zonordförande Utbildning på egen hand

Zonordförande Utbildning på egen hand Zonordförande Utbildning på egen hand Avsnitt 2: Zonordföranden som administrativ tjänsteman i zonen ARBETSBOK I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som administrativ tjänsteman i

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor 1. Hur många modeller för att samla poäng finns det? Det finns två modeller för att samla poäng, Spår A och Spår B, baserat på medlemstrenderna i ditt distrikt. Varje distrikt har tilldelats antingen spår

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SLUG Kassörhandbok Status: Beslutad Skapat: 2008-08-28 : 2008-08-28 Senast ändrat: 2008-08-28 Av: Kårstyrelsen Version: 1.0 Beslutsreferens: Kår-StyM 2008/09:02 4.3 Utskriftsdatum: 2008-09-04 10:45 E-post:

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014

LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014 PRESIDENT BARRY J. PALMER Drömtidslegenden om de tre systrarna Följ din dröm Om du kan drömma det, kan du göra det. Walt Disney Martin Luther King

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Att samråda med funktionshindersrörelsen. en vägledning för din myndighet

Att samråda med funktionshindersrörelsen. en vägledning för din myndighet Att samråda med funktionshindersrörelsen en vägledning för din myndighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Att samråda med funktionshindersrörelsen en vägledning för din

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning LIONS BARN FÖRST Planeringsvägledning INTRODUKTION Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att

Läs mer

Schack4an ur ett strategiskt perspektiv - en ungdomsledarkurs

Schack4an ur ett strategiskt perspektiv - en ungdomsledarkurs Schack4an ur ett strategiskt perspektiv - en ungdomsledarkurs 13-14 september 2008 i Växjö Sveriges schackförbunds utvecklingskommitté bjuder härmed in till framtidshelg med inriktning Schack4an. Platsen

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

HANDBOK FÖR SPECIALIST

HANDBOK FÖR SPECIALIST HANDBOK FÖR SPECIALIST för lionklubbar vid högskolor och universitet En handbok för distriktets och multipeldistriktets specialister för lionklubbar vid högskolor och universitet Innehåll Om lionklubbar

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

Lions lejonungeprogram Aktivitetsguide

Lions lejonungeprogram Aktivitetsguide Lions lejonungeprogram Aktivitetsguide Barn är stora imiterare. Ge dem någonting bra att imitera. Gratulerar! Ni har startat ett Lions lejonungeprogram i er klubb. Det här speciella programmet enbart för

Läs mer

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING KLUBBFILIAL VÄGLEDNING Varför bilda klubbfilialer? En klubbfilial gör det möjligt för en liten grupp människor att bilda en lionklubb och de kan snabbt börja göra insatser på sin hemort. Medlemmarna i

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Grundläggande mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till mentorn 3 Till adepten 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE Lite Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok PROCESS Bästa deltagare, Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

En heldag om klimatanpassning i praktiken!

En heldag om klimatanpassning i praktiken! konferens s t h l m 25 sept En heldag om klimatanpassning i praktiken! Om strategier, verktyg och goda exempel för klimatanpassning i praktiken samt diskussion och debatt om framtidens utmaningar: Vad

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas praktik 201

Handbok för projektansökan. Atlas praktik 201 Handbok för projektansökan Atlas praktik 201 Förord Handboken är tänkt att ge dig som projektansökare vägledning, stöd och råd när du fyller i ansökan för Atlas praktik. Om du har frågor om ansökan eller

Läs mer

Att anordna kurser för stalluthyrare

Att anordna kurser för stalluthyrare Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 INLEDNING... 2 1.1 DEFINITIONER... 2 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 2.1 BESLUT OM RESA... 3 2.2 BETALKORT... 3 2.3 ÅRS/HALVÅRSKORT... 3 2.4 BONUS...

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Handbok Delrapport. Athena utbyten

Handbok Delrapport. Athena utbyten Handbok Delrapport Athena utbyten Förord Delrapportering Resultaten av beviljade utbyten mäts vid rapporteringen. Du rapporterar online genom ditt användarkonto för Athena utbyten. 1. När er ansökan beviljades

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Studentguide vid grupparbete

Studentguide vid grupparbete Studentguide vid grupparbete Checklista vid grupparbete Vad är syftet med uppgiften/projektet? Vad ska ni lära er? Vilka färdigheter ska ni träna och utveckla? Vilka andra delar av kursen bygger uppgiften

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020. REVISIONSKOMMITTÉN 1. Godkände

Läs mer