LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014"

Transkript

1 LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA PRESIDENT BARRY J. PALMER Drömtidslegenden om de tre systrarna

2 Följ din dröm Om du kan drömma det, kan du göra det. Walt Disney Martin Luther King sa inte, Jag har ett mål, inte heller Jag har en ambition. De mäktigaste orden i hans berömda tal var Jag har en dröm. En dröm innefattar våra innersta önskningar. Den förkroppsligar vår identitet. Vi känner oss ofta inte kompletta som människor förrän vi förverkligar våra drömmar. Den innovativa och talangfulla danska arkitekten Jorn Utzon hade en dröm om att bygga en struktur som inte bara skulle vara känd för dess estetiska design, utan också en struktur som skulle definiera dess omgivning samtidigt som den trotsade principerna för modern arkitektur. År 1957 fick han sin chans. Hans design av operahuset i Sydney valdes bland över 200 förslag. Det fanns många som inte trodde på projektet och flera berömda arkitekter sade att det var omöjligt. Arbetet började på allvar i mars Efter många försök och misslyckanden började operahusets skal ta form. Slutligen, efter 14 år, öppnades operahuset för allmänheten Idag står det som en världskänd symbol för Sydney och Utzons dröm lever vidare som både ett arkitektoniskt underverk och ett perfekt exempel på om du kan drömma det, kan du göra det. Vi har alla förhoppningar och drömmar. Vi går alla igenom tider i våra liv när vi får idéer om saker som vi skulle vilja uppnå under de kommande åren. Det är en naturlig mänsklig tendens att skapa ett ideal som vi vill uppnå i framtiden. Alla bör ha en dröm en vision ett mål, och ibland något lika unikt som vårt eget DNA. Utmaningen är tvåfaldig: först att identifiera din dröm och sedan att arbeta på att förverkliga drömmen, för det finns ingenting som är så nedslående som en oföverkligad dröm. Det är aldrig för sent att hitta sin dröm. Har du hittat din? 2

3

4 HJÄLPINSATSER. Det är mer än en dröm, det är vår identitet Vi finns för att hjälpa andra. Detta skiljer oss från andra och definierar oss som organisation. Det är därför vi kan påstå att vi är Den globala ledaren inom humanitära hjälpinsatser. Våra globala servicekampanjer för att engagera ungdomar (augusti), arbeta med blinda och synskadade (oktober), lindra hungersnöden (december och januari), och arbeta på att förbättra miljön (april), förstärker vårt servicerykte, ger klubbar och distrikt ännu en möjlighet att skapa positiv förändring för att förbättra livet för våra medmänniskor. Varje år står våra globala servicekampanjer för över 200 miljoner timmar av hjälpinsatser, med ett direkt inflytande på 16 miljoner människor. Förutom dessa kampanjer, utmanar jag även lionmedlemmar i hela världen att fokusera på att minska fattigdomen genom åtgärder såsom mikrofinansiering och lågkostnadsteknik som kan förbättra liv och göra så att fler nödställda kan bryta fattigdomscykeln och förverkliga sin potential. 4

5 Vår globala påverkan är imponerande, men våra lokala program på klubb- och distriktsnivå är de som verkligen förenar oss med våra respektive samhällen. Nu när vi har klubbar över hela världen i städer, i förorter och i småstäder ute på landsbygden har vår servicetradition etablerat lionklubbarna som en avgörande ingrediens i de samhällen de hjälper. Bara förra året, då endast hälften av våra klubbar använde det nya rapporteringssystemet för serviceaktiviteter, vet vi att vi utförde över serviceprojekt, vilket motsvarar 500 miljoner servicetimmar som gynnade över 200 miljoner människor. Lions har stora drömmar och arbetar för att förverkliga dessa drömmar. Under de senaste åren bidrog Lions t.ex. till att förbättra läs- och skrivkunnigheten genom programmet för läsinsatser och vi har planterat miljontals träd över hela världen för att förbättra vår miljö. Både programmet för läsinsatser och trädplanteringsprojekten fortgår förstås som program inom organisationen. Tillsammans med de globala servicekampanjerna hjälper de oss att öka vår räckvidd och allmänhetens kännedom om vilka vi är och vad vi gör. När andra ser lionmedlemmar i arbete vill de dela vår dröm om hjälpinsatser för alla. Det är de lokala lionklubbarna som sponsrar idrottsaktiviteter för ungdomar, bygger parker eller ger stipendier åt studerande. Det är de lokala lionklubbarna som skänker måltider direkt till behövande familjer, eller ser till att det finns mat på hyllorna i den lokala matbanken. När någon behöver ett par glasögon är det den lokala lionklubben som delar ut kuponger. Vi planterar träd. Vi deltar i aktiviteter som förbättrar läskunnigheten. Vi sponsrar utbytesprogram och mentorprogram för ungdomar. Vi hjälper de äldre och mycket mer.

6 VÄNNER OCH FAMILJ kan dela drömmen om att hjälpa andra Undersökning efter undersökning visar ett betydande intresse för att hjälpa till. Men allt eftersom människor får allt mindre ledig tid blir det minimal tid över för frivilligarbete. Frivilligarbetare vill se omedelbara resultat om de ska investera sin fritid i att hjälpa andra. Med andra ord är det inte längre acceptabelt att bara delta i ett möte eller samla in pengar till ett ändamål. Frivilligarbetare vill kavla upp ärmarna och delta i praktiska serviceprojekt för samhället. De vill se att de i slutet av dagen har gjort en betydande insats. Frivilligarbetare vill tillhöra en organisation som ägnar sig åt godhet lionklubbar. De vill ha en organisation med erfarenhet lionklubbar. De vill ha en organisation med global räckvidd, men lokal inverkan lionklubbar. De vill tillhöra en organisation som skapar en familjeatmosfär och kamratskap. Återigen lionklubbar. Vi passar perfekt för de flesta som vill hjälpa till på samhällsnivå. Så introducera din lionklubb för din familj, dina vänner och dina grannar. Jag ber lionmedlemmar att under april månad sponsra evenemang för Vänner och familj. Bjud in din familj och dina vänner att delta i en av klubbens serviceaktiviteter, ett öppet hus, eller ett informellt möte såsom en picknick eller en grillträff. Det finns inget bättre sätt att introducera Lions för de som är mindre bekanta med den organisation som du har lärt känna och tycker om. 6

7 DELA MED DIG AV DRÖMMEN Lions Clubs International representerar ett globalt nätverk av ansvarsfulla lionmedlemmar. Individer som vill hjälpa, som engagerar sig i att skapa en värld utan lidande, och som genom sin obevekliga strävan efter att uppnå sina drömmar hjälper andra att förverkliga sina drömmar. Vi är ett team. Vi delar Lions dröm. Var och en av oss ansvarar inte bara för våra medlemmar, utan även för organisationens framtid. En dröm du drömmer ensam är bara en dröm. En dröm ni drömmer tillsammans är verklighet - John Lennon När du följer din dröm är det viktigt att vidta åtgärder, främja samarbete, skapa drivkraft och våga ta risker. Dela din dröm med andra. Engagera varje tillgänglig resurs för att förverkliga din dröm. Arbeta hårt, lär dig värdefulla ledarkunskaper, utveckla förtroende och stärk grunden för vår framtid genom att dra nytta av våra olika webbaserade och instruktörsledda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Besök ledarskapsresurscentret på webbplatsen för att få idéer och förslag medan du skapar din dröm. Distriktsguvernörens team arbetar med det globala medlemsteamet (GMT) och globala ledarskapsteamet (GLT) och andra för att stimulera medlemstillväxten genom hjälpinsatser och engagemang, samt identifiera och utveckla inspirerade, effektiva lionledare. De vidtar fokuserade åtgärder så att vår dröm om en bättre värld hålls levande och blomstrar. Bra ledare verkar inte i ett vakuum. Bra ledare känner till värdet av att arbeta tillsammans och uppnår framgång genom samarbete. Det första steget på vägen mot effektivt ledarskap är att ha ett team omkring dig som kan hjälpa dig att förverkliga den gemensamma drömmen.

8 ANSVAR, ERKÄNSLA OCH RÄCKVIDD Som lionmedlemmar är vi alla medvetna om andras behov och känner ett starkt AN- SVAR att förbättra våra samhällen. Vi vet alla att ansvar betyder att ta hand om andra, att vara rättvis och pålitlig. Ansvar betyder också att vi måste vidta åtgärder: Att ta ansvar för det som behöver göras och hitta nya sätt att få det gjort. Det betyder att vi måste hänge oss åt att leda, skapa, lösa problem och sedan se till att få saker och ting utförda. Det betyder att vi måste ta risker och arbeta hårt. Jag tänker på ansvar som att ta tillvara på det du har till förfogande, att välja, ta kontroll och ha förmågan att reagera och vidta åtgärder. Genom personliga val kan du skapa det du vill uppnå. Det är viktigt att vi är medvetna om var vårt ansvar upphör och andras ansvar börjar. Vi måste låta andra ta ansvar för sina egna problem och sina egna drömmar om de ska kunna växa, och vi måste uppmuntra deras drömmar genom att uppmärksamma deras prestationer. 8

9 ERKÄNSLA är en viktig komponent för medlemmars tillfredsställelse. Erkänsla är djupt rotat i Lions arv och servicetradition och bör regelbundet införlivas. Snabb erkänsla för prestationer och medlemmarnas bidrag håller klubben fräsch och motiverar medlemmarna. Jag har skapat utmärkelser för drömprestationer för att ge erkänsla åt distriktsguvernörer och deras team, samt utmärkelser för zon- och regionordföranden. Dessa utmärkelser är tidsbundna med möjligheter att få utmärkelser varje kvartal och de kräver också samarbete och framgång på klubbnivå. Kriterierna för utmärkelserna finns på LCI:s webbplats. Klubbar kan få erkänsla för prestationer genom att uppfylla kriterierna för klubbens excellensutmärkelse, och distriktsguvernörer kan förstås förtjäna excellensutmärkelsen till distriktsguvernörens team. Båda ger erkänsla för hjälpinsatser, ledning, ledarskapsutveckling och klubbtillväxt. Men hur är det med den individuella klubbmedlemmen? Den som alltid tar en aktiv roll i serviceprojekt. Den som alltid ringer när en klubbmedlem är sjuk, den som alltid är först med att gratulera andra för deras prestationer, och den som klubben alltid kan räkna med. Du vet vilka de är. Glöm inte att ge erkänsla för DERAS prestation. Ibland räcker ett enkelt tack eller ett handslag. Eller varför inte skapa era egna klubbutmärkelser såsom ett certifikat för en okänd hjälte. Erkänsla och beröm räcker långt för att hålla moralen hög och skapa en positiv klubbupplevelse för medlemmarna. Att ha nöjda medlemmar är viktigt för att de ska stanna kvar. Det är även viktigt när det gäller att utöka vår insatser och vår globala RÄCKVIDD. Lionmedlemmar vet vad det innebär att hjälpa andra. Vi har hjälpt andra genom hjälpinsatser sedan Även om vi alla har individuella drömmar och förhoppningar, delar alla lionmedlemmar åtminstone en dröm en värld utan lidande. Men samhällsbehoven fortsätter att växa. Vi måste nå fler och öka vår kapacitet för att kunna tillmötesgå dessa behov. PRESIDENTENS TEMA 9

10 Att hjälpa andra är en del av vårt arv och vår historia. För att förstå vad det innebär att vara en lionmedlem och hjäpa andra behöver man inte se längre än till Lions Clubs Internationals syften och etik. Fundera över följande utdrag: FRÅN VÅRA SYFTEN ATT SKAPA och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. ATT GENOM aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd. Jag måste ofta återgå till några av dessa fraser för att påminna mig om hur viktigt det är att dela våra servicedrömmar med andra och utöka vår räckvidd. ATT UPPMUNTRA duglighet och ansvarskänsla i affärs- och yrkesliv. FRÅN VÅR ETIKKOD ATT BETRAKTA min dagliga gärning som ett kall och sköta den på ett sätt som skapar tillit och förtroende. GÖR vänskapen till ett mål, icke ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster. ALLTID fullgöra mina medborgerliga plikter. Uppfylla dem frivilligt genom att ge tid, arbete och medel. Det bästa sättet att utöka vår räckvidd är genom att öka antalet medlemmar. Ju fler medlemmar vi har, desto mer hjälpinsatser kan vi utföra. Du förstår vi arbetar inte för medlemstillväxt bara för att öka antalet. Målet med medlemstillväxt är att öka vår kapacitet att hjälpa och upprätthålla vår position som världens största humanitära hjälporganisation. Varje hjälpinsats för oss närmare vår dröm. Genom att bjuda in nya medlemmar kvinnor, ungdomar, familj, vänner och genom att fokusera på att ha tillfredställda medlemmar genom en förbättrad klubbatmosfär, kan vi behålla fler medlemmar och öka vår förmåga att hjälpa andra. ATT BISTÅ mina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver mitt deltagande, de svaga och nödlidande mitt stöd. 10

11 1 av 5 håller vår dröm levande Folk blir medlemmar av flera olika anledningar: För att hjälpa sina samhällen För att vara involverade i ett specifikt serviceprojekt För att hjälpa tillsammans med vänner eller familj För möjligheten att bli en ledare Medlemmar väljer att sluta därför att många av dessa anledningar inte tillgodoses. Det är viktigt att nya medlemmar känner sig välkomna, och att deras åsikter värdesätts. Det är lika viktigt att involvera alla medlemmar i klubbaktiviteter, och att aktiviteter tillgodoser klubbmedlemmarnas intressen och önskemål. Detta kan innebära att hitta nya sätt att hjälpa, uppdatera klubbens traditioner, starta nya traditioner och vara öppen för nya idéer. Det kan också betyda att man ser till att alla medlemmar får möjlighet att leda antingen som klubbtjänstemän eller som ordförande för ett klubbprojekt. Det åligger alla lionmedlemmar att försöka behålla våra medlemmar. Även om vi har en mycket hög rekryteringsnivå undrar jag hur många fler medlemmar vi kan rekrytera och behålla, och hur mycket bättre vi kan göra deras frivilligupplevelse med rätt omsorg, kreativitet och satsning på att ge en meningsfull upplevelse? Det har aldrig varit ett stort problem att rekrytera nya medlemmar. Varje år rekryterar vi i genomsnitt nya medlemmar. Men i slutet av året, när slutsiffrorna räknas ihop, är vår nettoökning bara en liten del av det. Varför? Vi behåller helt enkelt inte tillräckligt många av våra medlemmar. Under de senaste fem åren, om vi hade kunnat minska andelen medlemmar som lämnade oss med 20 %, skulle antalet medlemmar vara nästan 1,5 miljoner, med en positiv nettotillväxt i varje konstitutionellt område. Med andra ord om vi hade behållit bara 1 av 5 medlemmar som lämnade klubben under de senaste fem åren, skulle antalet medlemmar ha ökat betydligt och därmed hjälpt oss att hålla takten med samhällens växande behov. En positiv klubbatmosfär och meningsfulla serviceaktiviteter är de viktigaste faktorerna för medlemmarna. Det huvudsakliga verktyget för att klubbar ska kunna lyckas är klubbens excellensprocess (CEP), som finns på LCI:s webbplats. Den ger en omfattande handledning för en mer meningsfull klubbupplevelse. Två punkter i checklistan för klubbens excellensprocess ger speciellt hög avkastning Utvärdering av samhällsbehov och undersökningen Hur utvärderar du din klubb? Om ni utför båda dessa finns det potential att förbättra klubbens atmosfär och förbättra medlemmarnas tillfredsställelse. Sist och slutligen vill vi ju behålla varje medlem och se våra klubbar fortsätta att blomstra, vilket gör att vi kan fortsätta att tillhandahålla de hjälpinsatser våra samhällen har börjat förvänta sig från den globala ledaren inom humanitära hjälpinsatser. PRESIDENTENS TEMA 11

12 Ett 50/50- förslag för att förverkliga vår dröm Sedan 1987, när den första kvinnan gick med i Lions Clubs International, har kvinnor varit underrepresenterade bland våra medlemmar, men antalet ökar. Kvinnor utgör nu 24,5 % av alla våra medlemmar i världen, även om kvinnor utgör strax över hälften av världens befolkning. Så vi har bara kommit halvvägs mot att nå vår fulla potential. Min dröm är att öka antalet kvinnliga medlemmar med ytterligare 5,5 % under de kommande 12 månaderna, vilket blir 30 % i slutet av Dessutom vill jag uppnå en 50/50-paritet av män och kvinnor som blir medlemmar i organisationen före vårt 100-årsjubileum. En ny studie visade att: 83 % av deltagarna rapporterade att de fick, förbättrade eller utvecklade sina ledarkunskaper tack vare frivilligarbete och 78 % rapporterade en förbättring av deras kommunikationsförmåga. Cirka 50 % av deltagarna har varit involverade i frivilligarbete i mer än fem år och 22 % i mer än 10 år. Nästan 40 % av deltagarna började arbeta som frivilligarbetare innan de var 16 år och över 55 % arbetade som frivilligarbetare när de var 30 år. Över 90 % sade att de arbetade som som frivilligarbetare därför att det gav dem en känsla av att de gjorde något för att förbättra livet för andra. 12

13 Studien utfördes av tidningen Womens Way och alla svarande var kvinnor. Är du förvånad? Det borde du inte vara. År 2010 startade Lions Clubs International en arbetsgrupp för kvinnor och familjer för att ta reda på kvinnornas behov i vår organisation. Arbetsgruppen har fått fram många resultat och en sak var mycket tydlig kvinnor utför frivilligarbete av samma anledningar som män. Kvinnor går med i Lions av samma anledning som män FÖR ATT HJÄLPA. För att hjälpa oss att dela vår dröm om hjälpinsatser med andra män, kvinnor och unga, har jag nöjet att meddela att organisationen har utvecklat ett nytt verktyg Bara fråga! Handbok för rekrytering av nya medlemmar. Vi gör framsteg. Det finns fler kvinnor i ledarskapspositioner i vår organisation på klubb-, distrikts- och internationell nivå än någonsin tidigare i vår historia. Det är positivt. Men vi kan bli ännu bättre. Vi behöver fortsätta att göra betydande framsteg mot att uppnå vårt ultimata mål på 50 % kvinnligt medlemskap. Kom ihåg kvinnor går med av samma anledningar som män och lämnar klubben av samma anledningar som män. Alla medlemmar vill ha en tillfredsställande erfarenhet av frivilligarbete. PRESIDENTENS TEMA 13

14 Bilda nya klubbar Ett av de bästa sätten som lionmedlemmar har kunnat utöka vår globala räckvidd har varit genom att bilda nya klubbar. Nya klubbar skapar fler möjligheter för samhället och serviceinriktade personer att engagera sig i projekt som de bryr sig om. Genom att bilda nya klubbar kan lionmedlemmarna identifiera och tillgodose behoven i fattiga områden på sina hemorter. Nya klubbar skapar också mångfald genom att locka till sig nya medlemmar, inklusive fler ungdomar och kvinnor. Det finns många framgångsberättelser för många för att räkna upp där nya klubbar bildades för att tillmötesgå ett specifikt behov. Nya klubbar ger nya idéer och för med sig nya sätt att tillhandahålla hjälpinsatser. Framför allt gör de att vi kan nå nya medlemmar, ge dem en möjlighet att ha ett positivt inflytande på andras liv. Nu när vi försöker öka vårt arbete med att skapa nya klubbar är det viktigt att komma ihåg att klubbstorleken spelar roll. En ny LCIstudie visar att klubbar som bildas med minst 25 medlemmar är aktiva längre. Det högre antalet medlemmar i en ny klubb förbättrar klubbens livsduglighet och vitalitet. Min dröm är att få nya klubbar att ha 25 eller fler medlemmar och därmed förbättra deras långsiktiga framgång. Leo- och lionmedlemmar - dela drömmen om hjälpinsatser Kommer du ihåg när du var 16, 18 eller 21? Kommer du ihåg din första flickvän/pojkvän, läxa eller när du pluggade för din slutexamen? Kommer du ihåg när du började på ditt första jobb, eller när du skapade din första budget samtidigt som du balanserade arbete och familjeliv? Det är en leomedlems liv. Ändå, trots denna extremt händelserika period i deras liv, hittar leomedlemmar tid till frivilligarbete och placerar ofta andras behov framom sina egna. Leomedlemmar vill ge och påverka. Låt dem vara unga och uppleva frivilligarbete på sina egna villkor. Deras leoerfarenhet räcker långt när de ska besluta om de i framtiden vill följa sina drömmar och fortsätta med sitt frivilligarbete som lionmedlemmar. Våra leomedlemmar har mycket att bidra med. De har lika mycket att lära oss som vi har att lära dem. Vi kan lära oss av deras entusiasm, innovation och påhittighet och vi kan fortsätta att agera som mentorer för att ge vägledning, uppmuntran och erkänsla. Deras hjälpinsatser är unika och inspirerande. Ta tillvara på det och fortsätt välkomna dem som medlemmar i lionfamiljen. 14

15 Drömmer du på nya sätt? Det finns många sätt att förverkliga vår dröm om att öka vår kapacitet att hjälpa. Ett sätt är genom effektiv PR. I början av det nya århundradet investerade Lions Clubs International flera miljoner dollar i traditionella PR-medier. Vi nådde en extern publik på åtta miljoner personer per år. År 2011 investerade vi bara USD men nådde ändå en beräknad publik på närmare 30 miljoner personer. Det är en betydligt högre avkastning. Hur gjorde vi det? Sociala medier. Den utbredda användningen av sociala medier har i grunden förändrat hur människor kommunicerar och delar information. Facebook står nu för 12,3 procent av den tid som människor ägnar på internet jämfört med bara 7,2 procent år PR är inte längre bara för de professionella. Var och en av våra 1,35 miljoner medlemmar har nu potential att öka offentlighetens kännedom om vilka vi är och vad vi gör att berätta historien om Lions med passion och övertygelse genom webbplatser och sociala medier. Men vi har fortfarande lång väg kvar. För närvarande har inte tillräckligt många av våra klubbar webbplatser och sidor på sociala medier. Vi kan bli ännu bättre. Genom vårt e-klubbhus kan varje klubb etablera en närvaro på internet. Jag är glad över att kunna meddela att vi har utvecklat en automatiserad e-klubbhussida för nya klubbar. Från och med i år får en klubb en e-klubbhuswebbplats samtidigt som den får sitt charterbrev. Det är ett bra sätt för nya klubbar att dela sin historia när de börjar sin dröm om hjälpinsatser. En förbättrad närvaro på internet genom sociala medier och webbplatser gör att vi kan kommunicera snabbare och enklare, samt nå en större publik. Och med en bättre närvaro på sociala medier kan ingen påstå att vi är världens bäst bevarade hemlighet, eftersom vi kan dela med oss av vår berättelse och vår dröm till miljontals andra människor. Några av de bästa framgångsberättelserna kommer från det arbete vi gör genom Lions Clubs International Foundation (LCIF). Genom LCIF kan vi förverkliga drömmar. Sedan LCIF grundandes år 1968 har organisationen strävat efter att upprätthålla Lions mål för humanitära hjälpinsatser i hela världen. LCIF har beviljat över anslag på mer än USD 811 miljoner inom de fyra huvudområdena - synvård, ungdomar, katastrofhjälp och andra humanitära insatser. För att fortsätta att förverkliga drömmar för andra är LCIF beroende av det generösa stöd och samarbete som partnerorganisationer såsom The Bill and Melinda Gates Foundation, The Clinton Global Initiative, WHO och myndigheter ger. Men framför allt är LCIF beroende av lionmedlemmarnas kontinuerliga stöd. Tillsammans kan vi hålla drömmar levande för miljontals människor över hela världen. PRESIDENTENS TEMA 15

16 Identifiera din dröm. Tro på din dröm. Dela din dröm. Och framför allt Följ din dröm Fortsätt drömma För många år sedan bodde en utbytesstudent från Indonesien hos oss. Hon hette Meita. En dag frågade jag henne vad hon ville göra med sitt liv. Hon svarade, jag vill bli läkare och arbeta med fattiga i mitt samhälle. Vi varken träffade eller hörde av henne på över 25 år. När jag blev en internationell direktor fick jag möjlighet att tala vid en Lions-kongress i Indonesien. Jag frågade om någon av lionmedlemmarna visste vem hon var eftersom vi var i hennes hemstad. Nästa dag när Anne och jag gick igenom lobbyn i vårt hotell kom en ung kvinna fram till oss tillsammans med en man och två barn. Hon frågade, Är du Barry Palmer? När jag svarade ja sa hon, Jag är Meita! Vi var överlyckliga över att få träffa henne igen och inte alls förvånade över att hon hade förverkligat sin dröm om att bli läkare och arbeta med fattiga i sitt samhälle. Även om det var svårt och det fanns många hinder i hennes väg, gav hon inte upp. Hon lyssnade inte på nejsägare som sa att hon aldrig skulle uppnå sin dröm. Låt inte någon stjäla dina drömmar, eller försöka tala om för dig att drömmar är omöjliga. Vi står inför många utmaningar. Även om vi drömmer om en värld där allas behov kan tillmötesgås, står vår dröm i stark kontrast till verkligheten. Men drömmar förverkligas inte över en natt. Våga drömma, och arbeta sedan hårt för att förverkliga den drömmen. I slutändan ska du komma ihåg att drömmar ger oss anledning till att förbättra oss. Det spelar ingen roll om du har stora eller små kunskaper, mer eller mindre karisma eller talang än någon annan. Det spelar ingen roll alls om du kommer från en fattig eller rik bakgrund. Drömmar känner inga gränser, ingen demografi och ingen socioekonomisk ställning. Det som spelar roll är att våga ha drömmar och arbeta hårt för att förverkliga dem. SW 3/13

Zonordförande Utbildning på egen hand

Zonordförande Utbildning på egen hand Zonordförande Utbildning på egen hand Avsnitt 2: Zonordföranden som administrativ tjänsteman i zonen ARBETSBOK I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som administrativ tjänsteman i

Läs mer

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA 2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL VARJE ÅR, i samband med den årtidsmässiga flytten, flyger

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Arbetsbok sdf Välkommen till onlineutbildningen för andra vice distriktsguvernör! Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Du har accepterat en utnämning som kommer att ha en bestående inverkan på lionklubbarnas framtid. Innehåll Sidan Ansvarsområden för multipeldistriktets

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 2016-04-20 Sida 1(5) Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 Förslag: 4F Framtiden i vårt samhälle kommer att innebära utmaningar, ex naturkatastrofer, krig och flyktingströmmar. Förändring

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Sidan 1 av 6 RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Dessa riktlinjer ska hjälpa lionmedlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, under- och multipeldistrikt) att följa den policy för medelsanvändning som antagits

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra idéer. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK Av: Inge Stene Denna artikel bör ses mot bakgrund av de multipla intelligenserna (se artikeln Det kreativa barnet). Den handlar kort sagt om kommunikation. Vi kan förhålla oss

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Rekryteringsstrategier hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Frågor som styrelser bör ha fastställt - Vilken typ av organisation är vi? - Har vi fler engagerade idag än för 5

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Programmets riktlinjer I. Översikt Sedan 1984 har Lions sponsrat Lions Quest-program i lokala skolor, vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15 1 Tunadalskyrkan 13 09 01 Jag har en dröm Amos 9:11-15 I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade I have a dream, Jag har en dröm, och som blev

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...4 Om seminarierna...4 Logistik...5 Vem bör delta?

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 1. Godkände granskning av interna processer, baserad på betydelse. Grant Thornton

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

5. Skill # 2 Inviting Prospects to Understand Your Product or Opportunity. Många posers och amatörer gör dessa fel i början när dom ska bjuda in

5. Skill # 2 Inviting Prospects to Understand Your Product or Opportunity. Många posers och amatörer gör dessa fel i början när dom ska bjuda in 5. Skill # 2 Inviting Prospects to Understand Your Product or Opportunity Många posers och amatörer gör dessa fel i början när dom ska bjuda in Jagar folk - bryr sig bara om att få en ny värvning - ifall

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

De Ungas KyrKomöte motionssvar

De Ungas KyrKomöte motionssvar De Ungas Kyrkomöte MOTIONSSVAR De ungas kyrkomöte Den 5 augusti anordnade Svenska Kyrkans Unga för fjärde året i rad De Ungas Kyrkomöte. En arbetsgrupp från förbundet hade på förhand valt ut ett trettiotal

Läs mer

Varje år föreslår FIP ett nytt tema med syfte att visa upp farmaceutens positiva inverkan på folkhälsoarbetet.

Varje år föreslår FIP ett nytt tema med syfte att visa upp farmaceutens positiva inverkan på folkhälsoarbetet. Tal vid Årets Farmaceut 2013 Thony Björk, Ordförande Sveriges Farmaceuter 25 September - WORLD PHARMACISTS DAY! Vid fullmäktigemöte 2009 vid FIP-kongressen i Istanbul, Turkiet, föreslog det turkiska farmaceutförbundet

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

SPRÅKRÖRET NR 1, 2013. Medlemsblad för SFSS Södra Finlands svenska Språklärare r.f. Ordförandens spalt

SPRÅKRÖRET NR 1, 2013. Medlemsblad för SFSS Södra Finlands svenska Språklärare r.f. Ordförandens spalt Levnadsvisdom SPRÅKRÖRET NR 1, 2013 Medlemsblad för SFSS Södra Finlands svenska Språklärare r.f. Ordförandens spalt För en tid sedan cirkulerade en text på Facebook som även nådde mig. Texten påstods vara

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal?

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal? Rådgivningsbesökets utmaningar Uppdatera det personliga mötet nya kanaler för miljörådgivning 9-10 november 2010, Arlanda stad Hanna Ljunggren Bergeå Hanna.Bergea@sol.slu.se Huvudbudskap: Det finns en

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

Manual för medlemsvärvning

Manual för medlemsvärvning Manual för medlemsvärvning BLI MEDLEM I SFP! ETT TVÅSPRÅKIGT OCH FRISINNAT FINLAND BEHÖVER DIG Vem skall värva? Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. Därför kan vi alla marknadsföra

Läs mer

Vägskälsdag 2 februari 2014

Vägskälsdag 2 februari 2014 Vägskälsdag 2 februari 2014 Den 2 februari 2014 arrangerade riksstyrelsen en vägskälsdag dit UH:s medlemmar var inbjudna för att fördjupa sig och diskutera kring rekrytering, engagemang och UH:s vision

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN för Orion Raketen förskolor Saturnus 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor;

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag 1 RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut.

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut. Om skaparen Tomas vet exakt vad han pratar om eftersom allt han förmedlar är självupplevt. Å ena sidan Mr Destruktiv med droger, slagsmål, mobbing och självhat i bagaget. Å andra sidan en stark vilja att

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap 2015 Sammanfattning av programmet UID FutureMap UID FutureMap är ett privat, svenskt initiativ som har resulterat i ett program, vilket kan hjälpa människor och företag att bli mera dynamiska och hållbara,

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Sverige älskar fotboll Inledning Hur mycket kan man älska fotboll? Mycket. Det finns en stor grupp svenska supportrar som följer våra landslag på

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer