VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?"

Transkript

1 VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

2 Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4 Medlemsavgifter...5 Verktyg för att rekrytera unga vuxna...6 Uppföljning...6 Positionera din klubb Klubbmöten...7 Internet...8 Hjälpinsatser...8 Ledarskap...8 Starta en ny klubb Klubbtyper...9 Genomföra ett extensionseminarium...10

3 I motsats till vad många tror, vill unga vuxna göra frivilliginsatser och de deltar i frivilliginsatser i högre grad än genomsnittet. Detta är goda nyheter för Lions, för insatser att attrahera och behålla yngre medlemmar är mycket viktigt för klubbarnas fortlevnad. För att hjälpa till i dessa insatser har Lions Clubs International sammanställt denna vägledning, för att informera befintliga klubbar om varför unga vuxna vill delta i frivilliginsatser och vad Lions kan göra för dem. Att attrahera unga vuxna kan vara en utmaning, därför bör klubben förnya sin verksamhet och det sätt på vilket medlemmarna tänker för att kunna involvera unga vuxna. Grunderna i denna vägledning för befintliga klubbar kan även användas när nya klubbar bildas, men ytterligare hänsynstaganden kan behövas. Med anledning av detta handlar ett avsnitt i slutet av denna vägledning om att rekrytera unga vuxna när nya klubbar bildas. 2

4 Varför rekrytera unga vuxna Att rekrytera yngre medlemmar är ett utmärkt sätt att tillföra ny energi och nya färdigheter till klubben samt säkerställa att klubben kommer att finnas även 40 år från nu. Genom att rekrytera unga vuxna till klubben kommer ni att: Tillföra nya idéer om serviceprojekt och aktiviteter Öka det antal händer som kan hjälpa till Marknadsföra att medlemskap i Lions passar alla åldrar Anpassa till vår föränderliga värld Tillföra nytt liv i klubben Upprätthålla klubben på lång sikt REKRYTERING AV UNGA VUXNA Medlemsprogram LCI erbjuder flera medlemsprogram av intresse för unga vuxna. Förutom att erbjuda rabatt på medlemsavgiften kommer följande program uppmuntra unga vuxna att ta med familj, vänner och barn till klubbmöten och aktiviteter. Det är viktigt att förstå dessa program innan rekryteringsprocessen inleds. Familjemedlemskap Familjemedlemskap skapar tid tillsammans med familjen, vilket är mycket viktigt för många unga vuxna. Genom familjemedlemskap kan familjer som går med i en lionklubb erhålla en rabatterad medlemsavgift. Den första familjemedlemmen (huvudmannen i hushållet) betalar full internationell medlemsavgift och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv internationell medlemsavgift. Alla familjemedlemmar måste betala inträdesavgiften. Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för medlemskap i Lions, (2) förnärvarande är medlemmar, eller går med, i samma klubb och (2) bor i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat lagligt sätt. Lions lejonungeprogram Många unga vuxna arbetar och har egna barn, så det är viktigt för dem att kunna tillbringa så mycket ledig tid som möjligt tillsammans med sina barn. LCI har därför skapat Lions lejonunge-program och en aktivitetsguide för Lions lejonungeprogram (MPFM-33). Programmet är utformat för att uppmuntra familjer till att göra frivilliginsatser tillsammans och programmet ger barn under tolv år möjlighet att delta i hjälpinsatser. Genom att uppmuntra unga medlemmar att ta med sig sina barn till möten och serviceprojekt ökar sannolikheten att de kommer att delta oftare. Barnen kan hjälpa till genom att samla in pengar, städa, servera förfriskningar eller dela ut biljetter. Fundera även över att engagera leoklubbens medlemmar som barnvakter i samband med klubbmöten eller att genomföra aktiviteter med barnen. Genom att erbjuda detta ökar sannolikheten att föräldrar blir medlemmar i klubben, eftersom ingen barnvakt behövs. 3

5 Medlemsprogram för studenter Många unga vuxna läser vid universitet eller deltar i annan utbildning. Att kunna ta med medlemskapet i Lions på sitt CV är viktigt för många studenter, men utbildning kan vara dyrt och många studenter har ont om pengar. Medlemsprogrammet för studenter ger dem som studerar rabatt på medlemsavgiften. Studenter som är inskrivna vid en utbildningsinstitution och är mellan 18 och 30 år betalar bara halv internationell medlemsavgift och är undantagna från inträdesavgift. Leo lionmedlemmar Tidigare leomedlemmar har kunskap och erfarenhet om hur Lions klubbar fungerar och de är intresserade av att utföra hjälpinsatser. Leomedlemmar är därför utmärkta att rekrytera som lionmedlemmar. Alla tidigare leomedlemmar, som har varit medlemmar i minst ett år och en dag, är befriade från inträdesavgift och tidigare leomedlemmar mellan 18 och 30 år betalar endast halv internationell medlemsavgift. Finna unga vuxna att rekrytera Att finna unga vuxna att rekrytera kan vara ett av de enklaste stegen att rekrytera unga vuxna. Med några goda tips behöver du kanske inte leta så mycket. Använd följande idéer och metoder samt håll ovanstående program i minnet i samband med rekrytering av unga vuxna till din klubb: Be befintliga medlemmar att rekrytera nya medlemmar inom sin familj. Befintliga medlemmars barn och barnbarn är utmärkta att rekrytera. Besök lokala högskolor och universitet. Studenter är utmärkta medlemmar för din klubb och vissa utbildningsinstitutioner kräver att de studerande deltar i frivilliginsatser. Besök en lokal leoklubb och undersök om Alpha-leomedlemmar som fyller 18 år eller Omega-leomedlemmar är intresserade av att bli lionmedlemmar. Kontakta lokala företag och ta reda på om klubben kan sätta upp affischer eller informera på annat sätt om Lions. Samarbeta med en ungdomsgrupp eller en skola för att genomföra ett gemensamt hjälpprojekt. Många deltagare kommer snart att uppnå myndig ålder. Klubben kan därför kontakta dessa potentiella medlemmar. Uppmuntra de unga medlemmar klubben rekryterar att bjuda in partner, vänner och familj till ett av klubbens möten. Unga vuxna uppskattar ofta att genomföra aktiviteter i grupp, speciellt tillsammans med vänner och/eller familj. Unga människor blir ofta mer intresserade om människor av samma ålder informerar dem, så det är viktigt att de yngre medlemmarna i klubben genomför dessa insatser. Att se andra människor i samma ålder som deltar i Lions hjälpinsatser kan övertyga dem om att bli medlemmar. När det finns minst två eller tre unga vuxna i klubben bör du be dem att tillsammans med klubbens medlemsordförande bilda en kommitté som fokuserar på rekrytering av unga vuxna. 4

6 Medlemsavgifter Medlemsavgifter kan ibland vara ett känsligt ämne när man talar med potentiella medlemmar, så det är viktigt att ha en plan. Många unga vuxna undrar över hur medlemsavgiften används. Därför bör det förklaras tydligt att inträdesavgiften är en engångsavgift samt hur stor del av den årliga medlemsavgiften som går till klubben, distriktet och LCI. Det är även viktigt att förklara vad medlemsavgiften används till. Förklara att en del av medlemsavgiften används till tidningen LION och till ansvarsförsäkringen. Att förklara hur stor halvårsavgiften blir per månad kan också vara till hjälp. Att berätta för de unga vuxna att den totala avgiften är cirka 50 kronor per månad istället för 600 kronor per år gör det lättare att förstå. Klubben kan även erbjuda en månatlig betalningsplan. Ta även reda på om de nya medlemmarna kvalificerar till något av LCI:s program med rabatterad medlemsavgift. Om medlemsavgiften fortfarande är ett problem för en potentiell medlem som inte har råd kan du be en befintlig medlem att sponsra den nya medlemmen under ett år. Image och lämpliga kläder Image är viktigt för många unga vuxna. Ju mer du är som dem, desto större är sannolikheten att de kommer att bli medlemmar i klubben. Ett sätt att anpassa sig till unga vuxna är att bära lämpliga kläder vid rekrytering. Du bör alltid bära de kläder som passar i respektive situation. Det kan innebära att du inte bör bära affärskläder, eftersom det kan uppfattas som om du är en försäljare. Å andra sidan kan affärsklädsel vara lämpligt om du rekryterar nya medlemmar vid besök på företag. Det rekommenderas att Lions väst inte bärs vid rekrytering. Unga vuxna är inte så intresserade av uniformer och de kan känna att om de blir medlemmar förväntas det att de ska bära Lions väst. Anpassa alltså klädseln till varje situation. Skjorta/tröja, långbyxor lämpliga skor och Lions rockslagsnål brukar passa i de flesta fall. 5

7 Verktyg för att rekrytera unga vuxna Lions Clubs International erbjuder flera verktyg som kommer att hjälpa klubben att rekrytera unga vuxna, bland annat: Broschyren vid namn Var en del av något som gör en skillnad (EX-801) fokuserar på unga vuxna, innehåller god information och är lämplig att dela ut till potentiella medlemmar. Kom ihåg att lägga till klubbens kontaktinformation. Det är enkelt att trycka upp adresslappar med klubbens namn, mötesinformation, webbplats, telefonnummer och e-postadress, vilka klistras på broschyrens baksida. Rekryteringsvideo för unga vuxna (EX-802) visar unga vuxna medlemmar som deltar i serviceaktiviteter och innehåller intervjuer som berättar om varför dessa unga vuxna gick med och vad det innebär att vara medlem. PR-verktyg finns på LCI:s webbplats, vilka hjälper klubbar och distrikt att genomföra framgångsrika PR-program. Mallen för klubbens broschyr (MK-20A) använder lionklubbarna för att kunna skapa och anpassa klubbens egen rekryteringsbroschyr. Broschyren innehåller allmän information och det finns plats att lägga till specifik information om din klubb. När mallen har fyllts i kan den skrivas ut och användas vid rekrytering av nya medlemmar. Vägledningen om att tillgodose medlemmarnas intressen (ME-301) informerar klubbarna om hur de kan säkerställa att medlemmarna är nöjda och vill komma tillbaka. Även distriktets nyhetsbrev kan användas vid rekrytering av nya medlemmar. Nyhetsbrevet bör vara enkelt, tydligt och klart. Be en medlem som har erfarenhet av grafisk design att hjälpa till med utformningen av klubbens eller distriktets nyhetsbrev. Fastställ en mall för nyhetsbrevet, så att formatet är detsamma. Uppföljning Uppföljning är viktigt, oavsett om en ung vuxen accepterar eller avböjer klubbens inbjudan att bli medlem i Lions. Unga vuxna kan till en början vara tveksamma, speciellt om de inte är bekanta med LCI eller känner någon i din klubb. Ge dem tid. Även om unga vuxna är intresserade kommer de troligen inte att acceptera inbjudan förrän de har tänkt på saken eller diskuterat med vänner och familj. Broschyren vid namn Var en del av något som gör en skillnad samt annan information om LCI eller klubben som har delats ut till unga vuxna lägger grunden till den uppföljning som bör göras. Traditionella metoder vid uppföljning, till exempel brev eller telefon, kan fungera, men många unga vuxna föredrar att bli kontaktade via mer moderna metoder. Fundera över följande: Samla in e-postadresser. Unga vuxna delar ofta med sig av sin e-postadress, speciellt om du berättar om skälet till att du vill kommunicera med dem. Skriv kortfattat, så att de inte tappar intresset. Skriv några korta rader där du tackar dem för deras intresse och länka dem till klubbens webbsida. Där kan de finna information om klubben och dess projekt. Inkludera information om nästa klubbmöte och en karta över området. Be om deras mobilnummer, så att du kan skicka SMS till dem. Att par dagar före nästa klubbmöte skickar du ett SMS till dem för att påminna om mötets tid och plats och att du ser fram emot att de deltar. Eftersom många har fullbokade almanackor kan en påminnelse via SMS vara till hjälp. Bästa uppföljningsmetod är den som föredras av respektive potentiell medlem. Fråga vilken metod de föredrar. 6

8 POSITIONERA DIN KLUBB Klubbmöten Unga vuxna har fullt upp med skola, arbete och att bilda familj, så det kan uppfattas som om de inte har tid att vara medlemmar, men de har förståelse för att ge tillbaka till samhället är viktigt. Faktum är att unga vuxna är mer intresserade av konkreta hjälpinsatser än långa klubbmöten. Det kan finnas saker din klubb måste ändra på för att kunna attrahera unga vuxna medlemmar. Fundera över följande: Var flexibel och ändra klubbens stadgar och arbetsordning, så att medlemmarna kan tillåtas att inte behöva delta i klubbens alla möten. Om klubben sammanträder två gånger per månad kan kravet vara att delta en gång i månaden. Fundera även över att ändra mötestiderna, för att passa unga vuxna, till exempel om din klubb håller möte klockan 10:00 varannan tisdag kommer de flesta unga vuxna att vara på jobbet. Ni kan även fundera över att spela in mötena och lägga upp dem på klubbens webbsida, så att de medlemmar som inte kan delta kan lyssna på dem. Gör er av med gamla klubbtraditioner. Många unga vuxna är inte intresserade av formaliteter som en gång var en viktig del i klubbens möten. Att bära Lions väst bör vara frivilligt och andra traditionella ceremonier, till exempel att sjunga Lions sång kan tas bort från mötena. Servera inte en måltid vid varje möte, utan endast lättare förtäring som kakor och läsk/kaffe. Om vissa medlemmar föredrar en hel måltid, kan detta göras frivilligt. Ge medlemmarna två mötestider, till exempel måltid klockan 18:00-18:30 och klubbmöte klockan 18:30-19:00, för att underlätta för de unga vuxna som inte kan delta i måltiden. Följ en dagordning. Inte endast unga vuxna har ont om tid och tillgänglig tid bör användas effektivt. Därför är det viktigt att mötena genomförs snabbt och effektivt. Fundera över att skicka ut dagordningen i förväg via e-post, så att medlemmarna vet vad som kommer att diskuteras. Använd Power- Point-presentationer under mötena, för att de ska genomföras effektivt. Variera mötena. Var kreativ och fundera över att genomföra mötena på olika platser. Diskutera klubbens verksamhet i samband med aktiviteter, idrottsevenemang eller på ett lokalt kafé före eller efter jobbet. Mötena måste inte alltid vara formella eller alltid genomföras på samma plats. Olika mötesplatser kan attrahera nya medlemmar. Ändra formatet vid klubbens möten. Istället för att sitta vid långa bord med klubbtjänstemännen framför kan borden ställas i en cirkel för att underlätta kommunikation mellan alla medlemmar. Unga medlemmar vill känna sig involverade och bryr sig inte så mycket om klubbens hierarki. Istället för att klubbens Tail twister delar ut böter för att någon inte bär sin väst kan postens uppgift omarbetas, till exempel att ansvara för en trevlig aktivitet som bryter isen före varje möte. Mer information om isbrytaraktiviteter finns på LCI:s webbplats. 7

9 Internet Unga vuxna använder internet till i stort sett allt, från att betala räkningar och handla till att kommunicera med vänner och familj. Internet är också en utmärkt resurs för unga vuxna när de vill ta reda på mer information om något. Innan unga vuxna bestämmer sig för att delta i ett klubbmöte eller att bli medlemmar kommer de att använda internet för att finna mer information om klubben. Se till att klubbens webbsida är attraktiv, uppdaterad och innehåller all viktig information, till exempel information om klubbens möten, kalender, serviceprojekt och bilder från genomförda hjälpinsatser. Undvik onödig text och animerade figurer. E-klubbhus Lions Clubs International gör det enkelt för klubbarna att utforma egna webbsidor, genom att erbjuda e-klubbhuset utan kostnad. I e-klubbhuset finns färdiga mallar där klubbens egen information kan anges och mallarna är enkla att använda. Mallarna omfattar en informationssida, kalender, klubbens projekt, fotografier och kontaktinformation. Ytterligare sidor kan även läggas till. Många unga vuxna vill använda sina kunskaper om teknologi även som medlemmar i Lions. Därför bör klubben använda internet för att kommunicera via e-post, skicka ut mötesprotokoll eller för att lägga upp klubbens egen sida på Facebook. Hjälpinsatser Fördelarna med att vara medlem i klubben bör marknadsföras. För många unga vuxna är klubbens hjälpinsatser den viktigaste förmånen med att vara medlem. Vid rekrytering bör potentiella medlemmar informeras om tidigare och kommande projekt. Om klubben har ett informationsbord bör skriftlig information finnas och bilder av klubbens hjälpinsatser visas upp. Följande är ytterligare sätt att betona hjälpinsatsernas betydelse: Informera om klubbens konkreta projekt och resultat. Unga vuxna vill ofta se omedelbara resultat. Insamling av pengar är viktigt, men många unga vuxna vill delta i konkreta hjälpinsatser för att hjälpa människor i nöd istället för att bara sälja hembakat bröd. Klubben bör vara involverad i flera projekt, så att medlemmarna kan välja det projekt som intresserar dem. Kom ihåg att alla medlemmar kanske inte har tid att delta i alla projekt. Gör en global skillnad. Många unga vuxna vill delta i projekt som gör en skillnad i andra delar av världen, men som åstadkoms lokalt. Fundera över att samla in kläder, utrustning och material som kan komma till användning i ett annat land. Gör gröna insatser. Unga vuxna är ofta intresserade av miljöprojekt, så genomför olika typer av projekt som är till nytta för den lokala miljön i området. Några idéer kan vara att informera om hur man startar en kompost, planterar träd eller att dela ut energisnåla glödlampor. Ledarskap Många unga vuxna är intresserade av att inta ledarposter eller att vara med i någon av klubbens kommittéer. Detta ger dem god erfarenhet och de kan även förbättra sina färdigheter som ledare. 8

10 Se till att även de unga medlemmarna i klubben kan göra sin röst hörd. Efterfråga deras idéer och ge dem meningsfulla poster i klubbens verksamhet och vid aktiviteter. Fundera över lämpliga kommittéer de kan delta i så fort de har blivit medlemmar. Det är viktigt att ge möjligheter till alla medlemmar att använda sina färdigheter, till exempel att en IT-kunnig medlem arbetar med klubbens webbsida eller att en PR-kunnig medlem arbetar med klubbens nyhetsbrev. STARTA EN NY KLUBB MED UNGA VUXNA Ett mycket bra sätt att involvera unga vuxna i Lions är att bilda en ny klubb på din hemort. En ny klubb som huvudsakligen består av unga vuxna kommer att attrahera nya medlemmar och ge de unga medlemmarna möjlighet att driva klubben på det sätt som passar dem. Förutom den information som finns om att rekrytera unga vuxna erbjuder LCI flera olika klubbtyper samt resurser om att bilda nya klubbar. Klubbtyper Unga vuxna söker efter nya möjligheter att bli involverade i frågor som intresserar dem och utföra hjälpinsatser som passar deras livsstil. Lokala klubbar är vår tradition, men de passar inte för alla medlemmar. Det är orsaken till att LCI erbjuder följande klubbtyper utöver den traditionella lionklubben: Lionklubbar vid högskolor och universitet är utformade för studenter på högskolor och universitet, administratörer, lärare, tidigare studenter eller andra samhällsintresserade personer. Medlemmarna utför hjälpinsatser samtidigt som de utvecklar sina ledarfärdigheter. Leo lionklubbar ger möjlighet till en smidig övergång från leoklubb till lionklubb och erbjuder rabatt på den internationella medlemsavgiften. För att kunna bilda en Leo lionklubb krävs minst tio tidigare leomedlemmar. Klubbfilialer gör det möjligt för fem eller fler personer att bilda en lionklubb och kan snabbt börja att göra insatser på sin hemort. Medlemmarna ingår i en moderklubb, men väljer sina egna projekt och aktiviteter. Fundera över att bilda en klubbfilial bestående av unga vuxna medlemmar. Klubbfilialer kan även bildas för Alpha-leomedlemmar som blir myndiga eller Omega-leomedlemmar som fyller 30 år. Klubbar med specialintresse är klubbar som fokuserar på ett specifikt område. Kanske har medlemmarna en hobby eller ett speciellt projekt de skulle vilja arbeta med. I så fall kan en klubb med ett specialintresse bildas, vilken fokuserar på något som många medlemmar är intresserade av. Internetklubbar kan ha medlemmar som bor långt från varandra och genomför klubbmöten via internet. Minst 75 % av chartermedlemmarna måste bo eller arbeta i multipeldistriktet när klubben bildas. Detaljerad information om hur man bildar nya klubbar finns i publikationen Handledning hur man bildar nya klubbar (TK-1). 9

11 Extensionseminarier Extensionseminarier är till för att hjälpa medlemmarna att bilda nya klubbar. Medlemmarna lär sig viktiga strategier för att finna möjliga platser för nya klubbar samt hur man kontaktar och rekryterar nya medlemmar till en ny klubb. Ditt distrikt kan genomföra ett traditionellt seminarium eller ett seminarium på nivå två, vilket fokuserar på att bilda nya klubbar för unga vuxna. Traditionella seminarier Traditionella seminarier fokuserar på beprövade tekniker om rekrytering, konkreta arbetssätt och delar med sig av erfarenheter under tre dagar. Målet för varje seminarium är att bilda minst en ny klubb i närheten och träna lionmedlemmar per session i hur man bildar nya klubbar. Genom att genomföra traditionella seminarier får deltagarna god information om konkreta arbetssätt, vilket främjar bildande av nya klubbar. Deltagarna får även lära sig att involvera chartermedlemmarna i meningsfulla aktiviteter och att bygga upp en stark klubb. Seminarium nivå två I seminariet på nivå två utser distriktet 4-5 organisatörer, vilka åtar sig att bilda minst en ny klubb vardera i det område där de bor. Träningen genomförs under en dag och omfattar bland annat att finna lämpliga platser för nya klubbar, skilja mellan de olika klubbtyperna, finna lämpliga fadderklubbar, föreslå Guiding Lions till distriktet, bilda team för nyklubbildning och hur man bildar nya klubbar. Seminarier på nivå två är ett utmärkt sätt att bilda flera klubbar i distriktet efter bara en dags träning. Det viktiga är att finna lämpliga organisatörer som verkligen kommer att engagera sig i att bilda nya klubbar. Stödpersoner kommer att finnas till hands efter träningen, vilka kontaktas via telefon eller e-post för att svara på frågor och ge goda råd. Det kostar inget att genomföra seminariet. Det enda som behöver göras är att fina en lämplig plats där träningen kan genomföras. Därefter kommer LCI att skicka ut en stödperson till distriktet utan kostnad. 10

12 Noteringar 11

13 Noteringar 12

14 Membership Programs and New Clubs Marketing Lions Clubs International 300 W 22nd Street Oak Brook, IL , USA E-post: Telefon: EX-800.SW 7/13

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance)

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance) Kapitel 9 FINANSER Finansdivisionen arbetar med organisationens finansiella frågor till exempel bankkonton i andra länder, bokföring, ankommande betalningar, budget och revision. Divisionens har som mål

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB ARTIKEL I Namn Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club ARTIKEL II Syfte Att verka för att kommunens ungdomar får

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet.

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. Fråga: Hur lägger jag till en aktivitet? Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. På sidan Lägg till aktivitet,

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Hur man motiverar klubbens medlemmar

Hur man motiverar klubbens medlemmar Hur man motiverar klubbens medlemmar Mål: Att förstå motivationsfaktorerna i klubben Att ge förslag till hur man skapar motivation Uppläggning: Det här dokumentet är indelat i olika kapitel som alla innehåller:

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Sidan 1 av 11 LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal orsaker till att konflikter uppstår

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Bilaga 2. 2013-05-06. Vi använder gärna bilder på våra webbsidor, det gör kommunikationen effektivare.

Bilaga 2. 2013-05-06. Vi använder gärna bilder på våra webbsidor, det gör kommunikationen effektivare. Generell Internetpolicy Policy har valt www.idrottonline.se som webplattform för klubben och www.laget.se som plattform för alla våra lag. Varje lag/träningsgrupp ska ha sin egen webbplats på www.laget.se

Läs mer

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Bakgrund Många lionmedlemmar undrar vart medlemsavgifter tar vägen. Information finns på nätet, i Handboken, i The Lion samt i de distriktstidningar som finns i landet.

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689 DATUM: november 2014 Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689 TILL: Första vice distriktsguvernörer och DG-elect

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 Uppdrag Maud Nordell - kommunikationschef MD 101 (journalist och kommunikatör), Mikael Östman tidigare distriktsguvernör

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Stadgar för BMW Club Schweden

Stadgar för BMW Club Schweden Stadgar för BMW Club Schweden 1 NAMN Klubbens namn är BMW Club Schweden, vilket förkortas BMW CS och kallas nedan för klubben. Organisationsnummer 838201-9738. 2 NATUR OCH ÄNDAMÅL Klubben är en ideell

Läs mer

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Ung, vild och vacker...

Ung, vild och vacker... Ung, vild och vacker... Tipshäfte och handledning för dig, som vill starta ungdomsverksamhet i Dyslexiförbundet FMLS Ungdom Innehåll Sidan Varför ungdomsverksamhet? 3 Hur hittar man ungdomarna? 3 Vem är

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Verksamhetsplanen bygger på Europafederationens nya 7-åriga strategiplan som återfinns i bilaga 1.

Verksamhetsplanen bygger på Europafederationens nya 7-åriga strategiplan som återfinns i bilaga 1. Sverigeunionens verksamhetsplan 2013-2014 (med start direkt efter unionsmötet) Sverigeunionen består av 63 klubbar med ca 1450 medlemmar Verksamhetsplanen är ett bindande dokument för unionen och klubbarna.

Läs mer

Preliminär tidsplan Reklam och information kring evenemang skall finnas tillgänglig från minst 3 veckor i förväg.

Preliminär tidsplan Reklam och information kring evenemang skall finnas tillgänglig från minst 3 veckor i förväg. Varumärke KB I det här dokumentet föreslås att KB skall vara det samlade namnet för verksamheten. Det här skulle inte påverka varken Skövde Sexmästeri eller Hagbards roll. KB står för både Kårhuset Boulogner

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

DESIGN YOUR OWN FUTURE

DESIGN YOUR OWN FUTURE FIRST LOOK + FAST START EQOLOGY: Norsk utmanare DIRECTOR 60 + Bygg en extra inkomst på 60 dagar FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG, INNOVATIVA PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE Produkter 8 10 Som kund

Läs mer

KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER

KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER 1. Syfte - kommitténs syfte är att granska potentiella kandidater för posten internationell vice president

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer