VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?"

Transkript

1 VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

2 Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4 Medlemsavgifter...5 Verktyg för att rekrytera unga vuxna...6 Uppföljning...6 Positionera din klubb Klubbmöten...7 Internet...8 Hjälpinsatser...8 Ledarskap...8 Starta en ny klubb Klubbtyper...9 Genomföra ett extensionseminarium...10

3 I motsats till vad många tror, vill unga vuxna göra frivilliginsatser och de deltar i frivilliginsatser i högre grad än genomsnittet. Detta är goda nyheter för Lions, för insatser att attrahera och behålla yngre medlemmar är mycket viktigt för klubbarnas fortlevnad. För att hjälpa till i dessa insatser har Lions Clubs International sammanställt denna vägledning, för att informera befintliga klubbar om varför unga vuxna vill delta i frivilliginsatser och vad Lions kan göra för dem. Att attrahera unga vuxna kan vara en utmaning, därför bör klubben förnya sin verksamhet och det sätt på vilket medlemmarna tänker för att kunna involvera unga vuxna. Grunderna i denna vägledning för befintliga klubbar kan även användas när nya klubbar bildas, men ytterligare hänsynstaganden kan behövas. Med anledning av detta handlar ett avsnitt i slutet av denna vägledning om att rekrytera unga vuxna när nya klubbar bildas. 2

4 Varför rekrytera unga vuxna Att rekrytera yngre medlemmar är ett utmärkt sätt att tillföra ny energi och nya färdigheter till klubben samt säkerställa att klubben kommer att finnas även 40 år från nu. Genom att rekrytera unga vuxna till klubben kommer ni att: Tillföra nya idéer om serviceprojekt och aktiviteter Öka det antal händer som kan hjälpa till Marknadsföra att medlemskap i Lions passar alla åldrar Anpassa till vår föränderliga värld Tillföra nytt liv i klubben Upprätthålla klubben på lång sikt REKRYTERING AV UNGA VUXNA Medlemsprogram LCI erbjuder flera medlemsprogram av intresse för unga vuxna. Förutom att erbjuda rabatt på medlemsavgiften kommer följande program uppmuntra unga vuxna att ta med familj, vänner och barn till klubbmöten och aktiviteter. Det är viktigt att förstå dessa program innan rekryteringsprocessen inleds. Familjemedlemskap Familjemedlemskap skapar tid tillsammans med familjen, vilket är mycket viktigt för många unga vuxna. Genom familjemedlemskap kan familjer som går med i en lionklubb erhålla en rabatterad medlemsavgift. Den första familjemedlemmen (huvudmannen i hushållet) betalar full internationell medlemsavgift och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv internationell medlemsavgift. Alla familjemedlemmar måste betala inträdesavgiften. Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för medlemskap i Lions, (2) förnärvarande är medlemmar, eller går med, i samma klubb och (2) bor i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat lagligt sätt. Lions lejonungeprogram Många unga vuxna arbetar och har egna barn, så det är viktigt för dem att kunna tillbringa så mycket ledig tid som möjligt tillsammans med sina barn. LCI har därför skapat Lions lejonunge-program och en aktivitetsguide för Lions lejonungeprogram (MPFM-33). Programmet är utformat för att uppmuntra familjer till att göra frivilliginsatser tillsammans och programmet ger barn under tolv år möjlighet att delta i hjälpinsatser. Genom att uppmuntra unga medlemmar att ta med sig sina barn till möten och serviceprojekt ökar sannolikheten att de kommer att delta oftare. Barnen kan hjälpa till genom att samla in pengar, städa, servera förfriskningar eller dela ut biljetter. Fundera även över att engagera leoklubbens medlemmar som barnvakter i samband med klubbmöten eller att genomföra aktiviteter med barnen. Genom att erbjuda detta ökar sannolikheten att föräldrar blir medlemmar i klubben, eftersom ingen barnvakt behövs. 3

5 Medlemsprogram för studenter Många unga vuxna läser vid universitet eller deltar i annan utbildning. Att kunna ta med medlemskapet i Lions på sitt CV är viktigt för många studenter, men utbildning kan vara dyrt och många studenter har ont om pengar. Medlemsprogrammet för studenter ger dem som studerar rabatt på medlemsavgiften. Studenter som är inskrivna vid en utbildningsinstitution och är mellan 18 och 30 år betalar bara halv internationell medlemsavgift och är undantagna från inträdesavgift. Leo lionmedlemmar Tidigare leomedlemmar har kunskap och erfarenhet om hur Lions klubbar fungerar och de är intresserade av att utföra hjälpinsatser. Leomedlemmar är därför utmärkta att rekrytera som lionmedlemmar. Alla tidigare leomedlemmar, som har varit medlemmar i minst ett år och en dag, är befriade från inträdesavgift och tidigare leomedlemmar mellan 18 och 30 år betalar endast halv internationell medlemsavgift. Finna unga vuxna att rekrytera Att finna unga vuxna att rekrytera kan vara ett av de enklaste stegen att rekrytera unga vuxna. Med några goda tips behöver du kanske inte leta så mycket. Använd följande idéer och metoder samt håll ovanstående program i minnet i samband med rekrytering av unga vuxna till din klubb: Be befintliga medlemmar att rekrytera nya medlemmar inom sin familj. Befintliga medlemmars barn och barnbarn är utmärkta att rekrytera. Besök lokala högskolor och universitet. Studenter är utmärkta medlemmar för din klubb och vissa utbildningsinstitutioner kräver att de studerande deltar i frivilliginsatser. Besök en lokal leoklubb och undersök om Alpha-leomedlemmar som fyller 18 år eller Omega-leomedlemmar är intresserade av att bli lionmedlemmar. Kontakta lokala företag och ta reda på om klubben kan sätta upp affischer eller informera på annat sätt om Lions. Samarbeta med en ungdomsgrupp eller en skola för att genomföra ett gemensamt hjälpprojekt. Många deltagare kommer snart att uppnå myndig ålder. Klubben kan därför kontakta dessa potentiella medlemmar. Uppmuntra de unga medlemmar klubben rekryterar att bjuda in partner, vänner och familj till ett av klubbens möten. Unga vuxna uppskattar ofta att genomföra aktiviteter i grupp, speciellt tillsammans med vänner och/eller familj. Unga människor blir ofta mer intresserade om människor av samma ålder informerar dem, så det är viktigt att de yngre medlemmarna i klubben genomför dessa insatser. Att se andra människor i samma ålder som deltar i Lions hjälpinsatser kan övertyga dem om att bli medlemmar. När det finns minst två eller tre unga vuxna i klubben bör du be dem att tillsammans med klubbens medlemsordförande bilda en kommitté som fokuserar på rekrytering av unga vuxna. 4

6 Medlemsavgifter Medlemsavgifter kan ibland vara ett känsligt ämne när man talar med potentiella medlemmar, så det är viktigt att ha en plan. Många unga vuxna undrar över hur medlemsavgiften används. Därför bör det förklaras tydligt att inträdesavgiften är en engångsavgift samt hur stor del av den årliga medlemsavgiften som går till klubben, distriktet och LCI. Det är även viktigt att förklara vad medlemsavgiften används till. Förklara att en del av medlemsavgiften används till tidningen LION och till ansvarsförsäkringen. Att förklara hur stor halvårsavgiften blir per månad kan också vara till hjälp. Att berätta för de unga vuxna att den totala avgiften är cirka 50 kronor per månad istället för 600 kronor per år gör det lättare att förstå. Klubben kan även erbjuda en månatlig betalningsplan. Ta även reda på om de nya medlemmarna kvalificerar till något av LCI:s program med rabatterad medlemsavgift. Om medlemsavgiften fortfarande är ett problem för en potentiell medlem som inte har råd kan du be en befintlig medlem att sponsra den nya medlemmen under ett år. Image och lämpliga kläder Image är viktigt för många unga vuxna. Ju mer du är som dem, desto större är sannolikheten att de kommer att bli medlemmar i klubben. Ett sätt att anpassa sig till unga vuxna är att bära lämpliga kläder vid rekrytering. Du bör alltid bära de kläder som passar i respektive situation. Det kan innebära att du inte bör bära affärskläder, eftersom det kan uppfattas som om du är en försäljare. Å andra sidan kan affärsklädsel vara lämpligt om du rekryterar nya medlemmar vid besök på företag. Det rekommenderas att Lions väst inte bärs vid rekrytering. Unga vuxna är inte så intresserade av uniformer och de kan känna att om de blir medlemmar förväntas det att de ska bära Lions väst. Anpassa alltså klädseln till varje situation. Skjorta/tröja, långbyxor lämpliga skor och Lions rockslagsnål brukar passa i de flesta fall. 5

7 Verktyg för att rekrytera unga vuxna Lions Clubs International erbjuder flera verktyg som kommer att hjälpa klubben att rekrytera unga vuxna, bland annat: Broschyren vid namn Var en del av något som gör en skillnad (EX-801) fokuserar på unga vuxna, innehåller god information och är lämplig att dela ut till potentiella medlemmar. Kom ihåg att lägga till klubbens kontaktinformation. Det är enkelt att trycka upp adresslappar med klubbens namn, mötesinformation, webbplats, telefonnummer och e-postadress, vilka klistras på broschyrens baksida. Rekryteringsvideo för unga vuxna (EX-802) visar unga vuxna medlemmar som deltar i serviceaktiviteter och innehåller intervjuer som berättar om varför dessa unga vuxna gick med och vad det innebär att vara medlem. PR-verktyg finns på LCI:s webbplats, vilka hjälper klubbar och distrikt att genomföra framgångsrika PR-program. Mallen för klubbens broschyr (MK-20A) använder lionklubbarna för att kunna skapa och anpassa klubbens egen rekryteringsbroschyr. Broschyren innehåller allmän information och det finns plats att lägga till specifik information om din klubb. När mallen har fyllts i kan den skrivas ut och användas vid rekrytering av nya medlemmar. Vägledningen om att tillgodose medlemmarnas intressen (ME-301) informerar klubbarna om hur de kan säkerställa att medlemmarna är nöjda och vill komma tillbaka. Även distriktets nyhetsbrev kan användas vid rekrytering av nya medlemmar. Nyhetsbrevet bör vara enkelt, tydligt och klart. Be en medlem som har erfarenhet av grafisk design att hjälpa till med utformningen av klubbens eller distriktets nyhetsbrev. Fastställ en mall för nyhetsbrevet, så att formatet är detsamma. Uppföljning Uppföljning är viktigt, oavsett om en ung vuxen accepterar eller avböjer klubbens inbjudan att bli medlem i Lions. Unga vuxna kan till en början vara tveksamma, speciellt om de inte är bekanta med LCI eller känner någon i din klubb. Ge dem tid. Även om unga vuxna är intresserade kommer de troligen inte att acceptera inbjudan förrän de har tänkt på saken eller diskuterat med vänner och familj. Broschyren vid namn Var en del av något som gör en skillnad samt annan information om LCI eller klubben som har delats ut till unga vuxna lägger grunden till den uppföljning som bör göras. Traditionella metoder vid uppföljning, till exempel brev eller telefon, kan fungera, men många unga vuxna föredrar att bli kontaktade via mer moderna metoder. Fundera över följande: Samla in e-postadresser. Unga vuxna delar ofta med sig av sin e-postadress, speciellt om du berättar om skälet till att du vill kommunicera med dem. Skriv kortfattat, så att de inte tappar intresset. Skriv några korta rader där du tackar dem för deras intresse och länka dem till klubbens webbsida. Där kan de finna information om klubben och dess projekt. Inkludera information om nästa klubbmöte och en karta över området. Be om deras mobilnummer, så att du kan skicka SMS till dem. Att par dagar före nästa klubbmöte skickar du ett SMS till dem för att påminna om mötets tid och plats och att du ser fram emot att de deltar. Eftersom många har fullbokade almanackor kan en påminnelse via SMS vara till hjälp. Bästa uppföljningsmetod är den som föredras av respektive potentiell medlem. Fråga vilken metod de föredrar. 6

8 POSITIONERA DIN KLUBB Klubbmöten Unga vuxna har fullt upp med skola, arbete och att bilda familj, så det kan uppfattas som om de inte har tid att vara medlemmar, men de har förståelse för att ge tillbaka till samhället är viktigt. Faktum är att unga vuxna är mer intresserade av konkreta hjälpinsatser än långa klubbmöten. Det kan finnas saker din klubb måste ändra på för att kunna attrahera unga vuxna medlemmar. Fundera över följande: Var flexibel och ändra klubbens stadgar och arbetsordning, så att medlemmarna kan tillåtas att inte behöva delta i klubbens alla möten. Om klubben sammanträder två gånger per månad kan kravet vara att delta en gång i månaden. Fundera även över att ändra mötestiderna, för att passa unga vuxna, till exempel om din klubb håller möte klockan 10:00 varannan tisdag kommer de flesta unga vuxna att vara på jobbet. Ni kan även fundera över att spela in mötena och lägga upp dem på klubbens webbsida, så att de medlemmar som inte kan delta kan lyssna på dem. Gör er av med gamla klubbtraditioner. Många unga vuxna är inte intresserade av formaliteter som en gång var en viktig del i klubbens möten. Att bära Lions väst bör vara frivilligt och andra traditionella ceremonier, till exempel att sjunga Lions sång kan tas bort från mötena. Servera inte en måltid vid varje möte, utan endast lättare förtäring som kakor och läsk/kaffe. Om vissa medlemmar föredrar en hel måltid, kan detta göras frivilligt. Ge medlemmarna två mötestider, till exempel måltid klockan 18:00-18:30 och klubbmöte klockan 18:30-19:00, för att underlätta för de unga vuxna som inte kan delta i måltiden. Följ en dagordning. Inte endast unga vuxna har ont om tid och tillgänglig tid bör användas effektivt. Därför är det viktigt att mötena genomförs snabbt och effektivt. Fundera över att skicka ut dagordningen i förväg via e-post, så att medlemmarna vet vad som kommer att diskuteras. Använd Power- Point-presentationer under mötena, för att de ska genomföras effektivt. Variera mötena. Var kreativ och fundera över att genomföra mötena på olika platser. Diskutera klubbens verksamhet i samband med aktiviteter, idrottsevenemang eller på ett lokalt kafé före eller efter jobbet. Mötena måste inte alltid vara formella eller alltid genomföras på samma plats. Olika mötesplatser kan attrahera nya medlemmar. Ändra formatet vid klubbens möten. Istället för att sitta vid långa bord med klubbtjänstemännen framför kan borden ställas i en cirkel för att underlätta kommunikation mellan alla medlemmar. Unga medlemmar vill känna sig involverade och bryr sig inte så mycket om klubbens hierarki. Istället för att klubbens Tail twister delar ut böter för att någon inte bär sin väst kan postens uppgift omarbetas, till exempel att ansvara för en trevlig aktivitet som bryter isen före varje möte. Mer information om isbrytaraktiviteter finns på LCI:s webbplats. 7

9 Internet Unga vuxna använder internet till i stort sett allt, från att betala räkningar och handla till att kommunicera med vänner och familj. Internet är också en utmärkt resurs för unga vuxna när de vill ta reda på mer information om något. Innan unga vuxna bestämmer sig för att delta i ett klubbmöte eller att bli medlemmar kommer de att använda internet för att finna mer information om klubben. Se till att klubbens webbsida är attraktiv, uppdaterad och innehåller all viktig information, till exempel information om klubbens möten, kalender, serviceprojekt och bilder från genomförda hjälpinsatser. Undvik onödig text och animerade figurer. E-klubbhus Lions Clubs International gör det enkelt för klubbarna att utforma egna webbsidor, genom att erbjuda e-klubbhuset utan kostnad. I e-klubbhuset finns färdiga mallar där klubbens egen information kan anges och mallarna är enkla att använda. Mallarna omfattar en informationssida, kalender, klubbens projekt, fotografier och kontaktinformation. Ytterligare sidor kan även läggas till. Många unga vuxna vill använda sina kunskaper om teknologi även som medlemmar i Lions. Därför bör klubben använda internet för att kommunicera via e-post, skicka ut mötesprotokoll eller för att lägga upp klubbens egen sida på Facebook. Hjälpinsatser Fördelarna med att vara medlem i klubben bör marknadsföras. För många unga vuxna är klubbens hjälpinsatser den viktigaste förmånen med att vara medlem. Vid rekrytering bör potentiella medlemmar informeras om tidigare och kommande projekt. Om klubben har ett informationsbord bör skriftlig information finnas och bilder av klubbens hjälpinsatser visas upp. Följande är ytterligare sätt att betona hjälpinsatsernas betydelse: Informera om klubbens konkreta projekt och resultat. Unga vuxna vill ofta se omedelbara resultat. Insamling av pengar är viktigt, men många unga vuxna vill delta i konkreta hjälpinsatser för att hjälpa människor i nöd istället för att bara sälja hembakat bröd. Klubben bör vara involverad i flera projekt, så att medlemmarna kan välja det projekt som intresserar dem. Kom ihåg att alla medlemmar kanske inte har tid att delta i alla projekt. Gör en global skillnad. Många unga vuxna vill delta i projekt som gör en skillnad i andra delar av världen, men som åstadkoms lokalt. Fundera över att samla in kläder, utrustning och material som kan komma till användning i ett annat land. Gör gröna insatser. Unga vuxna är ofta intresserade av miljöprojekt, så genomför olika typer av projekt som är till nytta för den lokala miljön i området. Några idéer kan vara att informera om hur man startar en kompost, planterar träd eller att dela ut energisnåla glödlampor. Ledarskap Många unga vuxna är intresserade av att inta ledarposter eller att vara med i någon av klubbens kommittéer. Detta ger dem god erfarenhet och de kan även förbättra sina färdigheter som ledare. 8

10 Se till att även de unga medlemmarna i klubben kan göra sin röst hörd. Efterfråga deras idéer och ge dem meningsfulla poster i klubbens verksamhet och vid aktiviteter. Fundera över lämpliga kommittéer de kan delta i så fort de har blivit medlemmar. Det är viktigt att ge möjligheter till alla medlemmar att använda sina färdigheter, till exempel att en IT-kunnig medlem arbetar med klubbens webbsida eller att en PR-kunnig medlem arbetar med klubbens nyhetsbrev. STARTA EN NY KLUBB MED UNGA VUXNA Ett mycket bra sätt att involvera unga vuxna i Lions är att bilda en ny klubb på din hemort. En ny klubb som huvudsakligen består av unga vuxna kommer att attrahera nya medlemmar och ge de unga medlemmarna möjlighet att driva klubben på det sätt som passar dem. Förutom den information som finns om att rekrytera unga vuxna erbjuder LCI flera olika klubbtyper samt resurser om att bilda nya klubbar. Klubbtyper Unga vuxna söker efter nya möjligheter att bli involverade i frågor som intresserar dem och utföra hjälpinsatser som passar deras livsstil. Lokala klubbar är vår tradition, men de passar inte för alla medlemmar. Det är orsaken till att LCI erbjuder följande klubbtyper utöver den traditionella lionklubben: Lionklubbar vid högskolor och universitet är utformade för studenter på högskolor och universitet, administratörer, lärare, tidigare studenter eller andra samhällsintresserade personer. Medlemmarna utför hjälpinsatser samtidigt som de utvecklar sina ledarfärdigheter. Leo lionklubbar ger möjlighet till en smidig övergång från leoklubb till lionklubb och erbjuder rabatt på den internationella medlemsavgiften. För att kunna bilda en Leo lionklubb krävs minst tio tidigare leomedlemmar. Klubbfilialer gör det möjligt för fem eller fler personer att bilda en lionklubb och kan snabbt börja att göra insatser på sin hemort. Medlemmarna ingår i en moderklubb, men väljer sina egna projekt och aktiviteter. Fundera över att bilda en klubbfilial bestående av unga vuxna medlemmar. Klubbfilialer kan även bildas för Alpha-leomedlemmar som blir myndiga eller Omega-leomedlemmar som fyller 30 år. Klubbar med specialintresse är klubbar som fokuserar på ett specifikt område. Kanske har medlemmarna en hobby eller ett speciellt projekt de skulle vilja arbeta med. I så fall kan en klubb med ett specialintresse bildas, vilken fokuserar på något som många medlemmar är intresserade av. Internetklubbar kan ha medlemmar som bor långt från varandra och genomför klubbmöten via internet. Minst 75 % av chartermedlemmarna måste bo eller arbeta i multipeldistriktet när klubben bildas. Detaljerad information om hur man bildar nya klubbar finns i publikationen Handledning hur man bildar nya klubbar (TK-1). 9

11 Extensionseminarier Extensionseminarier är till för att hjälpa medlemmarna att bilda nya klubbar. Medlemmarna lär sig viktiga strategier för att finna möjliga platser för nya klubbar samt hur man kontaktar och rekryterar nya medlemmar till en ny klubb. Ditt distrikt kan genomföra ett traditionellt seminarium eller ett seminarium på nivå två, vilket fokuserar på att bilda nya klubbar för unga vuxna. Traditionella seminarier Traditionella seminarier fokuserar på beprövade tekniker om rekrytering, konkreta arbetssätt och delar med sig av erfarenheter under tre dagar. Målet för varje seminarium är att bilda minst en ny klubb i närheten och träna lionmedlemmar per session i hur man bildar nya klubbar. Genom att genomföra traditionella seminarier får deltagarna god information om konkreta arbetssätt, vilket främjar bildande av nya klubbar. Deltagarna får även lära sig att involvera chartermedlemmarna i meningsfulla aktiviteter och att bygga upp en stark klubb. Seminarium nivå två I seminariet på nivå två utser distriktet 4-5 organisatörer, vilka åtar sig att bilda minst en ny klubb vardera i det område där de bor. Träningen genomförs under en dag och omfattar bland annat att finna lämpliga platser för nya klubbar, skilja mellan de olika klubbtyperna, finna lämpliga fadderklubbar, föreslå Guiding Lions till distriktet, bilda team för nyklubbildning och hur man bildar nya klubbar. Seminarier på nivå två är ett utmärkt sätt att bilda flera klubbar i distriktet efter bara en dags träning. Det viktiga är att finna lämpliga organisatörer som verkligen kommer att engagera sig i att bilda nya klubbar. Stödpersoner kommer att finnas till hands efter träningen, vilka kontaktas via telefon eller e-post för att svara på frågor och ge goda råd. Det kostar inget att genomföra seminariet. Det enda som behöver göras är att fina en lämplig plats där träningen kan genomföras. Därefter kommer LCI att skicka ut en stödperson till distriktet utan kostnad. 10

12 Noteringar 11

13 Noteringar 12

14 Membership Programs and New Clubs Marketing Lions Clubs International 300 W 22nd Street Oak Brook, IL , USA E-post: Telefon: EX-800.SW 7/13

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

Så bildas en ny klubb

Så bildas en ny klubb Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt Innehåll 1 Introduktion...1

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt SAMHÄLLSTJÄNST Vägledning till effektiva projekt RI:s målsättning Rotary International, en världsomspännande förening av Rotaryklubbar, har till uppgift att hjälpa andra, verka för höga etiska normer och

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Walking for Water Guide för skolor

Walking for Water Guide för skolor Walking for Water Guide för skolor Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 De fem grunderna för Walking for Water... 5 Till att börja med... 6 Introduktion...6 Projekt...6 Registrering...6 Förberedelser...

Läs mer

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n Affärsguiden 1 INNEHÅLL VÄLKOMMEN...2 VILKEN TYP AV VERKSAMHET VILL DU HA?...3 HUR JOBBAR VI?...5 LANSERA VERKSAMHETEN...7 BYGG EN SOLID VERKSAMHET...9 REKRYTERING... 17 PROSPECTS... 21 SKAPA INTRESSE...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer