KLUBBFILIAL VÄGLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLUBBFILIAL VÄGLEDNING"

Transkript

1 KLUBBFILIAL VÄGLEDNING

2

3 Varför bilda klubbfilialer? En klubbfilial gör det möjligt för en liten grupp människor att bilda en lionklubb och de kan snabbt börja göra insatser på sin hemort. Medlemmarna i klubbfilialen blir en del av en befintlig moderklubb, men genomför sina egna möten, projekt och aktiviteter. Att bilda en klubbfilial gör det möjligt för Lions att expandera i områden där det finns färre än 20 personer som vill bli medlemmar. Minst fem medlemmar krävs för att kunna bilda en klubbfilial. När en klubbfilial har bildats skickas ett tygmärke och en rockslagsnål till klubbpresidenten i moderklubben, för överlämnande till klubbfilialens kontaktperson.

4 Innan medlemmar rekryteras till klubbfilialen, meddela distriktsguvernören och eventuell(a) klubb(ar) som finns i samma område. Distriktsguvernören eller en lionklubb kan protestera mot bildandet av klubbfilialen enligt samma regler och tillvägagångssätt som vid protest mot bildande av en vanlig lionklubb. Steg för att bilda klubbfilialer Steg 1: Sammanställ en plan för klubbfilialen När man bildar en klubbfilial ska man överväga tre saker: (1) var filialen ska bildas, (2) vilka slags medlemmar filialen ska bestå av och (3) vilken slags inriktning filialen ska ha. Var ska filialen bildas? Filialer kan bildas varsomhelst inom moderklubbens distrikt. Allra viktigast är att hänsyn tas till lokala behov i området när en klubbfilial bildas. Fundera på att genomföra en bedömning av samhällsbehov för att ta reda på vilka slags serviceprojekt man vill ha och behöver i området. Vilka slags medlemmar ska filialen att bestå av? Minst fem medlemmar krävs för att kunna bilda en klubbfilial. Fundera på om filialen ska bestå av allmänna medlemmar eller om den ska bestå av en viss grupp människor. Finns det Omega leomedlemmar i området som har uppnått högsta ålder för leomedlemskap och som vill starta en filial? Vill unga vuxna på orten göra andra saker än vad moderklubben gör men ändå vill lära sig av dem genom att ingå i en filial. Andra grupper att fundera över är kvinnor, veteraner och lokala etniska grupper. Ska filialen ha en speciell inriktning? Bestäm om filialen ska ha en speciell inriktning. Filialen kan exempelvis rikta in sig på ett särskilt behov i området, såsom att stödja Special Olympics-idrottare eller värna om miljön. Eller vill filialen hellre ta sig an behov i området när de uppstår? Steg 2: Rekrytera medlemmar När en lista med namn över potentiella medlemmar sammanställs bör distriktsguvernören, medlemmar i distriktsrådet, tidigare distriktstjänstemän och andra personer i klubbfilialens område kontaktas. Titta i handboken Bara fråga! Handbok för rekrytering av nya medlemmar till klubbar. Handboken Bara fråga! vägleder lionklubbar genom processen att rekrytera nya medlemmar och hantera klubbtillväxt på ett effektivt sätt, och samma principer kan tillämpas på rekrytering av klubbfilialsmedlemmar. När en lista med tänkbara medlemmar har sammanställts kan man börja förbereda för ett informationsmöte. Steg 3: Genomföra ett informationsmöte Informationsmötet har för avsikt att låta lionmedlemmarna sammanträffa med potentiella medlemmar och diskutera bildandet av klubbfilialen. Mötet bör skapa intresse bland deltagarna att bli medlemmar i Lions. Ämnen som kan diskuteras vid informationsmötet: Hur klubbfilialen kan hjälpa till i samhället Exempel på moderklubbens projekt och möjliga projekt för klubbfilialen Beskrivning av stöd från moderklubben, distriktet, multipeldistriktet och internationella huvudkontoret Korta tal av moderklubbens medlemmar som beskriver deras positiva upplevelser i Lions Ifyllande av medlemsansökan. 2

5 Efter informationsmötet ska deltagarna kontaktas, för att tacka dem för deras deltagande, bekräfta deras intresse och bjuda in dem till organisationsmötet. Uppmuntra dem till att ta med sig vänner, familj, arbetskamrater eller andra som kan vara intresserade av att bli medlemmar. Steg 4: Genomföra ett organisationsmöte Organisationsmötet är det första mötet i den föreslagna klubbfilialen. Deltagare är potentiella klubbfilialsmedlemmar och kanske representanter för moderklubben, distriktsguvernören, distriktsrådsmedlemmar och andra intresserade personer. Moderklubbens president, klubbfilialens kontaktperson, distriktets extensionsordförande, tidigare tjänsteman eller annan kvalificerad lionmedlem kan leda organisationsmötet. Ämnen som kan diskuteras vid organisationsmötet: Information om klubbfilialens verksamhet Medlemmarnas ansvar Lions Clubs Internationals struktur och historik Detaljerad information om varje tjänstemannapost Klubbfilialens medlemsavgifter Klubbfilialens namn Under organisationsmötet bör man också välja klubbfilialens tjänstemän. Klubbfilialen ska välja en president, sekreterare och kassör, vilka leder klubbfilialen. Moderklubben utser en kontaktperson för klubbfilialen som håller kontakten mellan moderklubben och klubbfilialen. Steg 5: Skicka in Anmälan av klubbfilial Efter organisationsmötet, fyll i Anmälan av klubbfilial/uppdatering av tjänstemän och Rapport av klubbfilialmedlemmar och skicka in båda till Lions Clubs International. Moderklubbens roll och ansvar Det är moderklubbens roll och ansvar att stödja klubben, upprätthålla en hög nivå av engagemang, aktivitet och entusiasm. Framgångarna i klubbfilialen är beroende av fortlöpande kontakt, intresse, vägledning och goda råd från moderklubben. En moderklubb ska: Hjälpa till med bildande av klubbfilialen Utse en erfaren lionmedlem till klubbfilialens kontaktperson Skicka Anmälan av klubbfilial/uppdatering av tjänstemän till internationella huvudkontoret Skicka Rapport av klubbfilialmedlemmar till internationella huvudkontoret eller uppdatera medlemmarna via rapporteringsystemet online (onlinerapportering är bara för befintliga filialer) Ta hand om medlemsansökningar och se till att varje ansökan godkänns och inrapporteras till internationella huvudkontoret Hjälpa till att utveckla en plan för medlemstillväxt Se till att klubbfilialens tjänstemän får god information, stöd och utbildning Se till att val av klubbfilialens tjänstemän sker varje år Uppmuntra klubbfilialens medlemmar att delta i moderklubbens och distriktets aktiviteter Mer information om att anordna informations- och organisationsmöten finns i Handbok för bildande av nya klubbar. Klubbfilialens namn Klubbfilialer måste följa riktlinjerna för klubbnamn för nya lionklubbar och får automatiskt kännetecknet Klubbfilial. Klubbfilialens namn måste vara detsamma som ortnamnet, eller motsvarande administrativa enhet, där den är belägen. Eftersom klubbfilialer ofta finns på samma hemort som sin moderklubb måste en särskiljande beteckning läggas till filialens namn. Om klubben blir en riktig lionklubb behåller filialen sitt klubbnamn och kännetecknet klubbfilial ersätts med lionklubb. Ytterligare information finns i den internationella styrelsens policymanual. VÄGLEDNING I ATT BILDA KLUBBFILIALER 3

6 4 Skicka in klubbfilialens beställningar av klubbrekvisita till det internationella huvudkontoret Uppdatera klubbtjänstemännen till Lions Clubs International med hjälp av Anmälan av klubbfilial/ Uppdatering av tjänstemän Klubbfilialens verkställande kommitté Klubbfilialens verkställande kommitté består av klubbfilialens tjänstemän, det vill säga president, sekreterare, kassör samt klubbfilialens kontaktperson. De första tjänstemännen i klubbfilialen innehar sin post till slutet av det första verksamhetsåret, de kan fortsätta som tjänstemän under det andra verksamhetsåret om de blir omvalda. Verksamhetsåret för Lions Clubs International och alla klubbar är 1 juli till 30 juni. Posten som klubbfilialens president är inget krav för att kunna inta poster i distriktet, till exempel region-/zonordförande och distriktsguvernör. Verkställande kommittén ansvarar för följande: Klubbfilialens president Vara klubbfilialens ledare Vara medlem i moderklubbens styrelse Delta i styrelsemöten och/eller medlemsmöten i moderklubben Bekanta sig med moderklubbens stadgar och arbetsordning Kommunicera regelbundet med moderklubben Upprätta en plan för året* Bilda kommittéer och stödja klubbfilialens verksamhet* Skicka kallelser till möten Planera och genomföra serviceaktiviteter på hemorten** * Se Handbok för klubbtjänstemän för mer information. ** Använd gärna Lions bedömning av samhällsbehov. Klubbfilialens sekreterare Vara klubbfilialens administratör Upprätthålla klubbfilialens handlingar, till exempel protokoll, närvarolistor, valresultat och medlemslistor Inrapportera nya medlemmar, avregistrerade medlemmar, transfermedlemmar och andra medlemsändringar till moderklubben på Rapport av klubbfilialsmedlemmar Använda Anmälan av klubbfilial/uppdatering av tjänstemän för att uppdatera klubbfilialens tjänstemän och skicka till moderklubben Sammanställa och skicka en rapport över klubbfilialens aktiviteter till moderklubben på Månatlig rapport över klubbfilialens aktiviteter Samla in och överlämna medlemsavgifter till klubbfilialens kassör Skicka redovisning till varje medlem avseende medlemsavgift och andra ekonomiska skyldigheter gentemot moderklubben Vara redaktör eller regelbundet kommunicera med redaktören för klubbfilialens nyhetsbrev Svara på frågor och önskemål som klubbfilialen får Klubbfilialens kassör Skapar och hanterar filialens redovisningar och budgetar Registrerar betalningar och insättningar för filialen Sammanställer månatlig finansiell rapport och skickar den till moderklubben Tar emot avgifter från filialens sekreterare Betalar filialens räkningar Skickar in internationella, multipeldistriktsoch distriktsavgifter till moderklubbens kassör och sätter in filialens avgifter på dess administrativa konto Klubbfilialens kontaktperson Vara medlem i klubbfilialens verkställande kommitté Upprätthålla god kommunikation mellan moderklubben och klubbfilialen Ge stöd till klubbfilialen, på liknande sätt som en Guiding Lion Skapa en positiv relation med medlemmarna i klubbfilialen Hjälpa klubbfilialens president att sammanställa Månatlig rapport över klubbfilialens aktiviteter Informera klubbfilialen om moderklubbens aktiviteter och policyer som påverkar klubbfilialen Delta i klubbfilialens möten

7 Medlemskap i klubbfilialen Klubbfilialmedlem Alla myndiga personer som har ett gott anseende och ett gott rykte i samhället kan bli medlemmar i klubbfilialen. Person som har ansökt om medlemskap måste godkännas av moderklubben. Klubbfilialens medlemmar uppmuntras att delta i moderklubbens ordinarie möten. Klubbfilialens medlemmar har rösträtt i moderklubben när de deltar i moderklubbens möten. (Klubbfilialens medlemmar inräknas i moderklubbens beslutsmässiga antal medlemmar endast när de är personligen närvarande på moderklubbens möten.) Klubbfilialens medlemmar kan även sitta med i klubbfilialens kommittéer. Klubbfilialens medlemmar kan även sitta med moderklubbens styrelse om de väljs. Medlemsavgifter Inträdesavgiften för en ny klubbfilialmedlem är USD 35. Nuvarande medlemmar i andra klubbar eller personer som har fullgjort sina skyldigheter och lämnat sin lionklubb inom 12 månader kan söka transfer till filialen utan avgift. Klubbfilialens medlemmar betalar internationella, multipeldistrikts- och distriktsavgifter, samt klubbfilialens avgift. En filial kan bestämma om klubbavgift som skiljer sig från den för moderklubben. Internationella, multipeldistrikts- och distriktsavgifter går till moderklubbens kassör och filialens avgift sätts in på klubbfilialens administrativa konto. Rabatter finns för kvalificerade familjer, studenter, nuvarande eller tidigare leomedlemmar och unga vuxna. Lägga till en ny medlem När en person blir ny medlem i klubbfilialen ska Medlemsansökan skickas till moderklubben för godkännande av dess styrelse. Moderklubben kan antingen skicka in Rapport av klubbfilialsmedlemmar tillsammans med månatliga medlemsrapporten på papper eller registrera medlemmen på MyLCI. När du fyller i Medlemsansökan för en filialmedlem, se till att inkludera medlemmens fadder. Klubbfilialen är en del av moderklubben och är därmed täckt av Lions Clubs Internationals ansvarsförsäkring. Moderklubbens sekreterare har ett häfte med ytterligare information om försäkringen. Inregistrering av medlemmar på MyLCI När Anmälan av klubbfilial/ Uppdatering av tjänstemän har erhållits av det internationella huvudkontoret kan moderklubbens sekreterare välja klubbfilialens namn som medlemstyp under fliken Grundläggande medlemsinformation på MyLCI vid inregistrering av nya medlemmar. Om MyLCI används behöver Rapport av klubbfilialsmedlemmar inte skickas in till internationella huvudkontoret. Paket för nya medlemmar kan beställas från Club Supplies Department och bör beställas av moderklubbens sekreterare till varje ny medlem. Medlemsändringar Vid avregistrering av medlemmar eller uppdatering av medlemsinformation ska Rapport av klubbfilialsmedlemmar fyllas i och skickas till moderklubbens sekreterare. VÄGLEDNING I ATT BILDA KLUBBFILIALER 5

8 Klubbfilialens EIN (arbetsgivares ID-nummer) Klubbfilialer i USA har två alternativ för att skaffa ett EIN och kunna öppna ett bankkonto. 1. Använd moderklubbens EIN-nummer. Med tillstånd av moderklubben kan klubbfilialen använda dess EIN-nummer för att öppna ett bankkonto. Då har moderklubben ansvar för att rapportera den årliga inkomsten och skatter för filialen till skatteverket. Trots att filialen fortfarande har kontroll över sitt eget bankkonto, måste alla uppgifter/all information lämnas till moderklubben. 2. Ansök om ett nytt EIN-nummer. Om en klubbfilial väljer att ansöka om ett eget EINnummer måste filialen skicka in en egen skattedeklaration varje år. Ansök om ett EINnummer online på charities. För mer information om skattedeklarationer, besök sidan Juridiska resurser. Om filialen har fler frågor om att använda eller skaffa ett EIN-nummer, e-posta till lionsclubs.org. Klubbfilialens verksamhet Möten Lionklubbar uppmuntras att genomföra möten minst två gånger per månad och detsamma gäller för klubbfilialer. Vissa klubbfilialer genomför ett medlemsmöte och ett möte i den verkställande kommittén. Det är mycket viktigt att möten är väl planerade och att man håller tiden, och möten i verkställande kommittén måste ha en dagordning. Vår Handbok för klubbtjänstemän ger mer information om att planera möten. Stadgar och arbetsordning Eftersom klubbfilialen är en del av moderklubben styrs den av moderklubbens stadgar och arbetsordning. Förutom moderklubbens stadgar och arbetsordning måste medlemmarna även följa internationella, multipeldistriktets och distriktets stadgar och arbetsordning samt den policy som har antagits av den internationella styrelsen. Kommunikation Varje filial har sitt eget sätt att kommunicera med sina medlemmar. Fundera över nyhetsbrev, en Facebook-sida eller en blogg. Klubbsekreteraren är ofta den medlem i klubbfilialen som har mest information, så han/hon har vanligen det ytterligare ansvaret att vara redaktör för kommunikationen. Rekrytering och att tillgodose medlemmarnas intressen En klubbfilial måste ha aktiva medlemmar för att kunna utföra effektiva hjälpinsatser. Om möjligt bör ni utse en medlemsordförande och sätta upp en medlemskommitté. Rekrytering av nya medlemmar till en klubbfilial går till på liknande sätt som vid rekrytering till en traditionell klubb. Handboken Bara fråga! Handbok för rekrytering av nya medlemmar beskriver en fyrstegsprocess för medlemsutveckling och är en mycket bra resurs för klubbar som vill rekrytera medlemmar till klubbfilialen. Du kan också kontakta klubbfilialens kontaktperson och moderklubbens tjänstemän för rekryteringsidéer. Du kan även använda broschyren om klubbfilialer för att förklara för potentiella medlemmar vad syftet är med en klubbfilial eller använda mallen för klubbroschyr för att utforma en broschyr specifikt för er klubb. När medlemmarna går med i er filial hjälper vägledningen Tillgodose medlemmarnas intressen till att säkerställa att medlemmarna får den erfarenhet de förväntar sig av er klubb. Klubbfilialens ekonomi Budget De flesta klubbfilialer upprättar en budget över förväntade intäkter och kostnader för hela eller delar av verksamhetsåret. 6

9 Klubbfilialen bör ha två budgetar för verksamhetsåret, vilket löper från den 1 juli-30 juni: 1. Administrativ budget: Den administrativa budgeten finansierar klubbfilialens verksamhet. Intäkterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter, men även lotterier, kostnad för måltider, böter och auktioner. 2. Aktivitetsbudget: Aktivitetsbudgeten finansierar klubbfilialens aktiviteter och projekt. Medel kommer från inkomstgivande projekt som klubben anordnar på hemorten. Klubbfilialer kan öppna egna konton och kan välja om de vill ge moderklubben tillgång till dem eller inte. Oavsett vilket ska klubbfilialen varje månad överlämna en finansiell rapport till moderklubben, så att moderklubben kan fortsätta ge stöd och vägledning till filialen. Insamling av pengar De medel man fått in genom insamling måste användas till klubbfilialens aktivitetsbudget. Under inga omständigheter kan medel från klubbfilialens insamlingsaktiviteter användas till att betala administrativa kostnader, men befogade kostnader direkt relaterade till insamlingsaktiviteten kan dras av. Beställa klubbrekvisita För att beställa Lions Clubs Internationals varumärkta produkter, klubbrekvisita och utmärkelser, besök LCI:s butik på webbplatsen. Artiklar utan namn eller ingravering kan beställas direkt från det internationella huvudkontoret genom att använda kreditkort eller annan förhandsbetalning. Artiklar med klubbfilialens namn måste beställas genom moderklubben. Endast moderklubbens sekreterare kan låta klubbkontot debiteras. Konvertera klubbfilialen och ansöka om charter När klubbfilialen har 20 eller fler medlemmar kan den konverteras till en traditionell klubb. Formuläret Konvertering av klubbfilial, undertecknat av moderklubbens sekreterare, och en Ansökan om charter för en lionklubb måste fyllas i för att befria medlemmarna från transferavgifter samt informera LCI om att klubbfilialen har lagts ner. Upplösa en klubbfilial En klubbfilial kan upplösas om en majoritet av moderklubbens och filialens medlemmar så beslutar med majoritetsröstning. Om klubbfilialen upplöses blir klubbfilialens medlemmar aktiva medlemmar i moderklubben och bör därmed delta i moderklubbens aktiviteter. Skriftlig underrättelse från en tjänsteman i moderklubben eller i distriktet måste skickas till internationella huvudkontoret när en klubbfilial har upplösts. Alla pengar som finns kvar på klubbfilialens konton när filialen upplöses ska överföras till moderklubbens konto för att användas på filialens hemort. Resurser om klubbfilialer Lions Clubs International har många resurser till förfogande för att stödja din klubbfilial. Kontakta Membership and New Club Operations Department på för att beställa, eller klicka på svenska och skriv namnet på publikationen i sökrutan på LCI:s webbplats för att ladda ner den. Sats för klubbfilial Klubbfilial, broschyr (CB-17) Konvertering av klubbfilial (CB-21) Vägledning i att bilda klubbfilialer (CB-4) Handbok för klubbtjänstemän (LA-15) Stadgar och arbetsordning (LA-2) Medlemsansökan (ME-6B) Anmälan av klubbfilial/uppdatering av tjänstemän (CB-1) Rapport av klubbfilialsmedlemmar (CB-2) Andra resurser Planeringsguide för charterfest (TK-26) Mall för klubbroschyr (MK-20A) Bedömning av samhällsbehov (MK-9) Handledning hur man bildar nya klubbar (TK-1) Rekryteringshandboken Bara fråga! (ME-300) Pengar som finns kvar på klubbfilialens konton när filialen blir en charterklubb ska föras över till konton som tillhör den nystartade lionklubben. VÄGLEDNING I ATT BILDA KLUBBFILIALER 7

10

11 MÅNATLIG RAPPORT ÖVER KLUBBFILIALENS AKTIVITETER (Skicka denna rapport till moderklubben varje månad) Klubbfilialens namn: Månad: År: Föreslagna projekt och aktiviteter Datum Beskrivning Mål Genomförda projekt och aktiviteter Datum Beskrivning Resultat

12

13 MÅNATLIG EKONOMISK RAPPORT FÖR KLUBBFILIALEN (Skicka denna rapport till moderklubben varje månad) Denna rapport avser klubbfilial. Konto (Administrativt eller aktivitets) Datum Transaktionsbeskrivning Kredit eller debit

14

15

16 Membership and New Clubs Operations Department 300 W 22nd Street Oak Brook IL , USA E-post: Telefon: Fax: CB-4.SW 5/17

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Innehåll Om Lions 2 Varför bilda lionklubbar vid högskolor och universitet? 3 Steg för att bilda klubbar vid högskolor och universitet 3

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

HANDBOK FÖR SPECIALIST

HANDBOK FÖR SPECIALIST HANDBOK FÖR SPECIALIST för lionklubbar vid högskolor och universitet En handbok för distriktets och multipeldistriktets specialister för lionklubbar vid högskolor och universitet Innehåll Om lionklubbar

Läs mer

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Du har accepterat en utnämning som kommer att ha en bestående inverkan på lionklubbarnas framtid. Innehåll Sidan Ansvarsområden för multipeldistriktets

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt sätt och som har valt

Läs mer

INFORMATIONSTEKNOLOGI

INFORMATIONSTEKNOLOGI Kapitel 7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Allmän information Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 september 2016 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP KAPITEL XVII XVIII SKAP A. CHEVRONS (LÅNGVARIGT SKAP) 1. Chevronutmärkelserna Charter Monarch och Monarch Milestone kommer varje år att tilldelas medlemmar som har varit medlemmar i: 10, 15, 20, 25, 30,

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

Lions Clubs International Medlemskap Vanliga frågor

Lions Clubs International Medlemskap Vanliga frågor Fråga: Hur rapporterar jag att jag inte har några medlemsändringar att rapportera? Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Medlemmar. På medlemssidan, klicka på knappen Inga ändringar att rapportera

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Grundläggande mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till mentorn 3 Till adepten 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE Lite Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok PROCESS Bästa deltagare, Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra klubbens verksamhet. Innehåll Om vi inte förändrar oss, växer

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens Anslagsansökan Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens kan bevilja finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb, ert sätt! Anpassa klubbens möte Är era klubbmöten så bra som möjligt? Det är lätt att rekrytera nya medlemmar när du bjuder in dem till möten som är välkomnande

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté också kända som zonmöten Möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté, eller zonmöten, anses ofta vara de viktigaste mötena för klubbtjänstemän

Läs mer

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer.

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Oak Brook i juli 2007 Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Bästa lionmedlemmar. En sammanfattning av den internationella

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt VÄGLEDNING FÖR sammanslagning av distrikt VARFÖR SLÅ SAMMAN SMÅ DISTRIKT? Det har diskuterats vilken storlek som är bäst för ett distrikt, men det är ingen tvekan om att ett distrikt bör vara tillräckligt

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

Finlands Lionsförbund r.f.

Finlands Lionsförbund r.f. Finlands Lionsförbund r.f. Finlands Lionsförbund r.f. Kassör MyLCI Användare direktiv Version 1.2 4.4.2016 Överföring av dokumenter och instruktioner till en tredje part är förbjuden utan tillstånd med

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020. REVISIONSKOMMITTÉN 1. Godkände

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

The International Association of Lions Clubs FÖR LIONKLUBBAR

The International Association of Lions Clubs FÖR LIONKLUBBAR The International Association of Lions Clubs Stadgar och arbetsordning FÖR LIONKLUBBAR Reviderad 30 juni 2015 Lions Clubs International SYFTEN ATT ORGANISERA, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

MEDLEMSREGISTRET MyLCI

MEDLEMSREGISTRET MyLCI MEDLEMSREGISTRET MyLCI 13.4.2015 Sihteerikoulutus / KE & AR 1 MyLCI Inloggning i registret https://mylci.lionsclubs.org/login.aspx?l=sv eller http://www.lionsclubs.org/fi/index.php och från sidans övre

Läs mer

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Arbetsbok sdf Välkommen till onlineutbildningen för andra vice distriktsguvernör! Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den

Läs mer

Zonordförande Utbildning på egen hand

Zonordförande Utbildning på egen hand Zonordförande Utbildning på egen hand Avsnitt 2: Zonordföranden som administrativ tjänsteman i zonen ARBETSBOK I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som administrativ tjänsteman i

Läs mer

MEDLEMSUTVECKLING. Kapitel 13

MEDLEMSUTVECKLING. Kapitel 13 Kapitel 13 MEDLEMSUTVECKLING Organisationens medlemsmål är att uppnå en årlig nettoökning och att förbättra klubbars hälsa och framgångar. Distriktsguvernörens team och distriktets globala medlemsteam

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance)

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance) Kapitel 9 FINANSER Finansdivisionen arbetar med organisationens finansiella frågor till exempel bankkonton i andra länder, bokföring, ankommande betalningar, budget och revision. Divisionens har som mål

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Granskade donationsprocessen i Mumbai, Indien. 2. Granskade revisionsplanering med Grant

Läs mer

Klubbens excellensprocess Pro. Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Pro. Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE PRO PROCESS Klubbens excellensprocess Pro Deltagarhandbok CEP Pro Deltagarhandbok Innehållsförteckning Programöversikt Steg 1: Varför är vi här? PowerPoint-bilder Steg 2: Vad kännetecknar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Sidan 1 av 6 RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Dessa riktlinjer ska hjälpa lionmedlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, under- och multipeldistrikt) att följa den policy för medelsanvändning som antagits

Läs mer

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS PR på distriktsnivå Public Relations innebär bland annat spridande av information om Lions Clubs International och skapandet av en positiv bild av organisationen både internt

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning LIONS BARN FÖRST Planeringsvägledning INTRODUKTION Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att

Läs mer

KAPITEL XVII MEDLEMSKAP

KAPITEL XVII MEDLEMSKAP KAPITEL XVII SKAP A. CHEVRONS (LÅNGVARIGT SKAP) 1. Chevronutmärkelserna Charter Monarch och Monarch Milestone kommer varje år att tilldelas medlemmar som har varit medlemmar i: 10, 15, 20, 25, 30, 35,

Läs mer

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB ARTIKEL I Namn Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club ARTIKEL II Syfte Att verka för att kommunens ungdomar får

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

Handbok för zonordförande Svenska

Handbok för zonordförande Svenska Handbok för zonordförande Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Programmets riktlinjer I. Översikt Sedan 1984 har Lions sponsrat Lions Quest-program i lokala skolor, vilket

Läs mer

Handbok för distriktsguvernörens team

Handbok för distriktsguvernörens team Handbok för distriktsguvernörens team Träder i kraft juli 2015 Svenska Förord Framgångarna för Lions Clubs International är till stor del beroende på effektiviteten bland våra ledare på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor 1. Hur många modeller för att samla poäng finns det? Det finns två modeller för att samla poäng, Spår A och Spår B, baserat på medlemstrenderna i ditt distrikt. Varje distrikt har tilldelats antingen spår

Läs mer

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation Det är spännande för Lions Clubs International att kunna sprida ett nytt utmärkelseprogram som belönar lionmedlemmar som hjälper vår organisation att växa genom att bjuda in nya medlemmar och bilda nya

Läs mer

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 1. Godkände granskning av interna processer, baserad på betydelse. Grant Thornton

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 1. Fukuoka, Japan, valdes till platsen för den internationella kongressen 2016. REVISIONSKOMMITTÉN 1.

Läs mer

NORMALSTADGAR för Lions Club i MD 101

NORMALSTADGAR för Lions Club i MD 101 NORMALSTADGAR för Lions Club i MD 101 Antagna av riksmötet i Lund 2015. Överlägsenhet Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb ska reglera klubbens verksamhet och får inte stå i konflikt med distriktets

Läs mer

Handbok för regionordförande Svenska

Handbok för regionordförande Svenska Handbok för regionordförande Svenska Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

KAPITEL X NYKLUBBILDNING

KAPITEL X NYKLUBBILDNING KAPITEL X NYKLUBBILDNING A. BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt

Läs mer

DISTRIKTETS ADMINISTRATION

DISTRIKTETS ADMINISTRATION Kapitel 3 DISTRIKTETS ADMINISTRATION Distriktsguvernörerna har mycket att göra. De får mycket post, de fyller i reseräkningar och tjänsteutgiftsräkningar samt deltar i många möten. Dessa och alla övriga

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CHICAGO, ILLINOIS, USA 17 21 OKTOBER 2003 STADGEKOMMITTÉN 1. Godkände ett försäkringsseminarium att hållas vid den internationella kongressen 2004

Läs mer

Finlands Lionsförbund r.f.

Finlands Lionsförbund r.f. Finlands Lionsförbund r.f. Finlands Lionsförbund r.f. Kassör MyLCI Användare direktiv Version 1.0 24.7.2015 Överföring av dokumenter och instruktioner till en tredje part är förbjuden utan tillstånd med

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR

HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR LIONS GLOBALA VÄLKOMSTDAG HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR Lions världsomfattande välkomstdag är ett globalt evenemang som välkomnar nya medlemmar och ger möjlighet till att stimulera medlemstillväxt

Läs mer

The International Association of Lions Clubs

The International Association of Lions Clubs The International Association of Lions Clubs STADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LIONKLUBBAR Verksamhetsåret 2017-2018 Lions Clubs International SYFTEN ATT ORGANISERA, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...4 Om seminarierna...4 Logistik...5 Vem bör delta?

Läs mer

The International Association of Lions Clubs

The International Association of Lions Clubs The International Association of Lions Clubs STADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR DISTRIKT Verksamhetsåret 2017-2018 Reviderad den 4 juli 2017 Sidan 1 Lions Clubs International SYFTEN ATT ORGANISERA, chartra

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar UR UTVÄRRR U N KLU? tt viktigt utvärderingsverktyg för klubbar UR UTVÄRRR U N KLU? tt viktigt utvärderingsverktyg för klubbar 1. Klubbnamn eller nummer: VKTN V RVLLRT 2. ur viktigt är vart och ett av följande

Läs mer

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Verksamhetsmål: SightFirst Lions kamp mot blindhet sätter in lionresurser på samtliga nivåer

Läs mer

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

FÖRFARANDE VID INLÄMNANDE AV BESVÄR

FÖRFARANDE VID INLÄMNANDE AV BESVÄR FÖRFARANDE VID INLÄMNANDE AV BESVÄR Förfarande vid inlämnande av alla besvär med undantag av besvär gällande val av distriktsguvernör/vice distriktsguvernör. Alla klagomål, rättsanspråk och besvär, vilka

Läs mer

LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR. Vägledning

LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR. Vägledning LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR Vägledning Planering av evenemanget...4 Välj ett tema...4 Finn en samarbetspartner...5 Bestäm ett datum...5 Finn en lokal...5 Ansök om anslag...6 Planera programmet...6

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer