Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra"

Transkript

1 Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra klubbens verksamhet.

2 Innehåll Om vi inte förändrar oss, växer vi inte. Om vi inte växer, lever vi inte riktigt. Gail Sheehy, författare, journalist, föreläsare Översikt över processen Steg ett Förstå processen och LCI framåt Steg två Fastställa behovet av förändring Steg tre Sätta upp mål Steg fyra Sammanställa planer Steg fem Genomföra och stödja förändring 3

3 Steg ett Förstå förändringsprocessen och LCI framåt Konceptet förändring LCI framåt Översikt över processen Steg två Fastställa behovet av förändring genom att göra viktiga bedömningar Bedömning 1: Förbättra servicepåverkan Bedömning 3: Förbättra medlemsvärdet och nå nya marknader Förändring är mycket viktig för varje klubb. Genom att förstå nuvarande verksamhet, identifiera områden som kan förbättras och göra insatser för att uppnå mål kan varje klubb bli ännu bättre! Denna vägledning tillhandahåller fem unika steg att inleda förändring. Bedömning 2: Omforma allmänhetens uppfattning och förbättra synlighet Steg tre Sätta upp mål Bedömning 4: Sträva efter utmärkt verksamhet i klubben Sätta upp mål genom att använda smarta mål Sätta upp mål för varje bedömning Prioritera mål Steg fyra Sammanställa planer Fördela mål till kommittéer och arbetsgrupper Stärka medlemmarna att sammanställa planer Steg fem Genomföra och stödja förändring Genomför planen och följ upp genomförandet Fortlöpande rättelser och utveckling Samtidigt som stegen är viktiga för programmets framgångar kan programmet genomföras på flera olika sätt. Fundera över att genomföra ett steg vid varje möte genomför en särskild samling en eftermiddag, för att gå igenom programmet. Instruktörens vägledning kan ge mer information.

4 STEG Förstå processen och LCI framåt Nya innovativa produkter LCI framåt LCI framåt tillhandahåller ett strategiskt ramverk som hjälper klubbarna att driva verksamheten på ett utmärkt sätt. Denna plan skapades av den internationella styrelsens kommitté för långsiktsplanering och vägleds av organisationens vision: Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service. Den är en plattform för insatser som kommer att hjälpa din klubb att prioritera ökning av humanitära hjälpinsatser, förbättra dagens verksamhet och söka nya sätt att förena människor i Lions hjälpinsatser. LCI kan ge oss visionen, men det krävs konkreta insatser på klubbnivå för att göra den till verklighet. Primärt mål Förbättra livet för minst 200 miljoner människor per år senast under verksamhetsåret , genom utökade humanitära insatser i form av en tredubbling av våra hjälpinsatser, vilket mäts i rapporterna över serviceaktiviteter. 1 Ett omfattande kvalitetsprogram Förbättra medlemsvärdet och nå nya marknader Sträva efter utmärkt klubb-, distrikts- och organisationsverksamhet Förbättra servicepåverkan och fokus Omforma den allmänna opinionen och förbättra synligheten En strategisk marknadsföringsplan Förbättra servicepåverkan och fokus Antalet människor i nöd, synskadade, handikappade, personer som behöver akut hjälp och ofta livsviktig medicin har ökat drastiskt (fyra gånger) sedan och de blir ännu fler varje år. 2 Omforma allmänhetens uppfattning och förbättra synlighet Behovet av frivilliga insatser är större än någonsin tidigare och samhället måste påminnas om vår påverkan och vad människor som utför gemensamma hjälpinsatser kan göra för att tillgodose ökande behov runtom i världen. En uppdaterad global insats 3 Sträva efter utmärkt verksamhet i klubbar och distrikt Vi är en av världens största hjälporganisationer. Varje klubb måste hela tiden förnya sig och använda modern teknologi samt finna nya sätt att förbättra vår effektivitet i denna föränderliga värld. 4 Förbättra medlemsvärdet och nå nya marknader Människor har i dag fler möjligheter att hjälpa och ge tillbaka till samhället och människor i nöd. Vi behöver fortsätta främja nya sätt för dem som bryr sig om andra att engagera sig i våra hjälpinsatser och tillhandahålla alternativ för deras engagemang som är flexibla och passar dagens hektiska livsstilar. Detta program beskriver områden att fokusera på med hjälp av särskilda verktyg som identifierar områden som kan förbättras, sätta upp meningsfulla mål samt använda tekniker och strategier som kommer att hjälpa din klubb till framgång inom alla dessa områden. 7

5 STEG Fastställa behovet av förändring Läs påståendena nedan och rangordna Besvara båda frågorna nedan Hur ofta är detta sant? Alltid oftast Ibland Sällan aldrig Inte viktigt (Ej tillämpligt) Är det viktigt? Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt för mitt medlemskap Bedömningarna som följer har utformats för att hjälpa klubbarna att fastställa områden som kan förbättras och är fokuserade på områdena i LCI framåt. Varje bedömning innehåller ett antal frågor som vägleder i diskussioner samt ett antal resurser som kommer att stödja klubbens utveckling. Bedömningarna kan genomföras tillsammans i grupp på egen hand. Notera att den elektroniska versionen av denna arbetsbok innehåller länkar till material som kommer att skapa framgång inom varje område. Vår klubbs bidrag till att förbättra samhället är betydande Vår klubb konsulterar samhällsledare innan projekten planeras, för att finna områden med störst behov Vår klubb samarbetar med andra organisationer, företag och andra, för att stärka resurserna Bedömning 1: Förbättra servicepåverkan Vår klubb känner till och använder anslag som kan sökas hos LCIF Besvara båda frågorna nedan Hur ofta är detta sant? Är det viktigt? Vår klubb känner till och använder resurser om projektplanering som kan erhållas från LCI Läs påståendena nedan och rangordna Alltid oftast Ibland Sällan aldrig Inte viktigt (Ej tillämpligt) Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt för mitt medlemskap Vår klubb bjuder in leomedlemmar och andra unga att hjälpa till Vår klubb erbjuder många möjligheter till meningsfulla och konkreta hjälpprojekt Vår klubb samlar in pengar på ett effektivt sätt, vilket stödjer våra projekt Våra hjälpinsatser genomförs väl och jag tillbringar gärna min tid där Våra hjälpinsatser får mig att känna att jag gör något för att hjälpa andra 1 Har du några förslag rörande ovanstående frågor idéer hur vi kan förbättra våra hjälpinsatser? Våra hjälpinsatser attraherar nya medlemmar till vår klubb Vår klubb är involverad i distriktets och/ multipeldistriktets projekt Det är viktigt att våra projekt tillgodoser behov i det lokala samhället Utvärdering av övningen: 2 Vilket projekt aktivitet gillar du allra mest? Varför? Det är viktigt att våra projekt tillgodoser behov även utanför det lokala samhället 3 Vilket projekt aktivitet gillar du allra minst? Varför? Jag kan personligen se den påverkan våra projekt har Alla medlemmar har möjlighet att inta ledarroller i våra projekt 4 Vilka nya projekt bör övervägas? 5 Finns det nuvarande projekt som bör avslutas förändras? 8 9

6 Bedömning 2: Omforma allmänhetens uppfattning och förbättra synlighet Besvara båda frågorna nedan Hur ofta är detta sant? Är det viktigt? Läs påståendena nedan och rangordna Alltid oftast Ibland Sällan aldrig Inte viktigt (Ej tillämpligt) Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt för mitt medlemskap Klubbens projekt och evenemang är synliga i samhället Vi använder vår hemsida och/ sociala media för att engagera samhället i våra aktiviteter Vi använder Lions kläder, till exempel skjortor, västar kepsar, i samband med våra aktiviteter Tillgängliga verktyg 1 Globala hjälpinsatser Den globala strukturen för hjälpinsatser fokuserar på Lions och Leos insatser inom fem områden, med målet att tredubbla våra hjälpinsatser genom att årligen hjälpa 200 miljoner människor senast år 202 Diabetes Miljö Hungersnöd Syn Barncancer Vår klubb finns med i lokala sociala media Vi samarbetar effektivt med lokala media, för att få positiv uppmärksamhet Särskilda evenemang och möjligheter att hjälpa till kommuniceras effektivt till medlemmarna Evenemang och möjligheter att hjälpa till kommuniceras effektivt till allmänheten Vår klubb har respekt och uppskattas verkligen i samhället Våra samhällsledare stödjer klubbens aktiviteter Nyheter och information jag får från klubben kommer i tid och är uppdaterad 3 2 Gör slag i saken Bedömning av 4 Anslag samhällsbehov Detta verktyg vägleder Anslag kan sökas från klubbens medlemmar genom Detta verktyg ger Lions Clubs International en process som hjälper till medlemmarna en strategi Foundation som stödjer att identifiera projekt som är för att kunna nå ut till humanitära hjälpinsatser viktiga för medlemmarna och samhällsledare och ta reda på runtom i världen. som tillgodoser behov. behov som bör tillgodoses. 1 Hur uppfattar människor på orten vår klubb? Något positivt? Något negativt? 10 11

7 Använder klubben följande media på ett effektivt sätt? Lokala publikationer (skolor grupper) Myndigheters publikationer och webbsidor Lokala grupper i samhället (religiösa intressebaserade) Radio, TV andra media Lokala anslagstavlor Sponsorer av lokala evenemang Annat: (Vänligen förklara) Ja, vi kontaktar dem ofta Nej, vi kan kontakta dem oftare Inte ett effektivt verktyg Jag kan kontakta dem för att marknadsföra klubben 2 Vad kan din klubb göra för att ändra allmänhetens uppfattning om Lions och öka vår synlighet? Bedömning 3: Sträva efter utmärkt verksamhet i klubben Läs påståendena nedan och rangordna Klubben uppmuntrar alla medlemmar att inta ledarposter Klubbens ledning håller medlemmarna informerade om beslut Klubbens beslut är inkluderande, rättvisa och transparenta Möten och evenemang är välplanerade och kommunicerade Möten är trevliga och produktiva Teknologi används för att hjälpa klubben att drivas effektivt Min klubbs förväntningar på mitt engagemang är rimliga Besvara båda frågorna nedan Hur ofta är detta sant? Alltid oftast Ibland Sällan aldrig Inte viktigt (Ej tillämpligt) Är det viktigt? Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt för mitt medlemskap Distriktets ledare stödjer klubbens verksamhet och aktiviteter på ett effektivt sätt Medlemmarna uppmärksammas för sina insatser Tillgängliga verktyg PR-handbok Innehåller tips om att arbeta med olika typer av media, idéer om hur man skapar nyhetsvärde samt tillgång till LCI:s resurser, vilka kan användas av alla klubbar. Fredsaffischtävlingen Ett beprövat sätt att engagera ungdomar, nå ut till skolor och att skapa uppmärksamhet i media. E-klubbhus Alla klubbar kan skapa en hemsida som är gratis. Enkel att underhålla och har kontakt med LCI:s webbplats. 12 Medlemmarna känner sig engagerade och att deras engagemang är väl använd tid Klubben är öppen inför nya idéer och de genomförs ofta Jag är nöjd med hur klubben drivs Min klubb ger möjligheter till att bilda nätverk, vilket är till nytta både för mig personligen och i mitt yrke 1 Har du några frågor om verksamheten i din klubb? 2 Hur kan klubben drivas på ett bättre sätt? 3 Finns det en aktivitet som du inte gillar? 4 Vilken aktivitet är viktigast för dig? 13

8 5 Hur kan kommunikation om klubbens aktiviteter förbättras? 6 Hur kan klubbens möten bli mer positiva och produktiva? Bedömning 4: Förbättra medlemsvärdet och nå nya marknader 7 Vilka förändringar skulle göra ditt deltagande mer meningsfullt? 8 Finns det konflikter i klubben? Ja Nej Om ja, hur kan denna konflikt undvikas minimeras? 9 Kan kommunikationen mellan medlemmarna bli mer positiv? Ja Nej Hur? 10 Om du kunde förändra en sak, vad skulle det vara? Läs påståendena nedan och rangordna Vi behöver fler medlemmar som kan stödja våra projekt Vår klubb söker aktivt efter nya medlemmar och rekryterar dem på ett framgångsrikt sätt Besvara båda frågorna nedan Hur ofta är detta sant? Alltid oftast Ibland Sällan aldrig Inte viktigt (Ej tillämpligt) Är det viktigt? Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt för mitt medlemskap Tillgängliga verktyg Rekryteringsinsatser uppmärksammas E-böcker för klubbtjänstemän Klubbens excellensutmärkelse Vår klubb uppskattas av och rekryterar yngre medlemmar Länkar till specifik information om varje post, så att klubbtjänstemännen kan driva klubben mer effektivt. E-bok för klubbpresident/vicepresident E-bok för klubbsekreterare E-bok för klubbkassör E-bok för klubbens medlemsordförande E-bok för klubbens serviceordförande Klubbens högsta utmärkelse som ger erkänsla för utmärkta hjälpinsatser, ledarskap, kommunikation och verksamhet. Sidan innehåller även resurser som hjälper klubbarna att uppnå kraven. Konfliktlösningsförfarande på klubbnivå Vår klubb uppskattas av och rekryterar familjer Vår klubb rekryterar samhällsledare som kan hjälpa våra projekt att utvecklas Nya medlemmar välkomnas och involveras omedelbart i aktiviteterna Webbsida om förbättrad klubbkvalitet Ytterligare verktyg som stödjer strategisk planering Er klubb, ert sätt! Denna handbok ger konkret vägledning som hjälper klubben att utforma möten, så att de tillgodoser medlemmarnas behov på ett bättre sätt. Stadgar och arbetsordning för lionklubb Dessa stadgar och arbetsordning baseras på bästa arbetssätt, men kan anpassas för att passa behov i varje klubb. Ger förslag på sätt att lösa klubbkonflikter på ett rättvisande och effektivt sätt. Klubbrekvisita Här finns kläder, banderoller, utmärkelser och mycket mer. (Kan även köpas från MD-kontoret i Stockholm). Använd dessa frågor, för att främja diskussioner som fastställer och definierar områden som kan förbättras, vilket alla i klubben kan komma överens om. Nya medlemmar deltar i en meningsfull intagningsceremoni Nya medlemmar får en särskild information som är engagerande och informativ Informationen för nya medlemmar genomförs inom de första 90 dagarna Alla de flesta medlemmar är involverade i aktiviteter som de anser vara meningsfulla Medlemmarna får information om resultatet av aktiviteterna och förstår värdet av den hjälp klubben har tillhandahållit Min klubb är mycket välkomnande och får mig att känna samhörighet Ledarutveckling i klubbarna Tillgång till Lions utbildningscenter, utbildningsmaterial för olika poster samt resurser och kurser på webbplatsen som stödjer ledarutveckling. 14 Jag planerar att vara aktiv medlem i klubben under en överskådlig framtid 15

9 An Introduction to Lions 4.1 Vilka insatser kan klubben göra för att rekrytera medlemmar? STEG 4.2 Hur kan klubben hålla medlemmarna intresserade och engagerade i våra aktiviteter? 4.3 Om man tänker på de medlemmar som har lämnat vår klubb Vad kunde ha gjorts annorlunda, för att hålla dem aktiva och engagerade? Sätta upp mål När bedömningarna har diskuteras måste klubben lägga fast ett antal smarta mål. Dessa kommer hjälpa klubben att prioritera och är basen för framtida planering. Denna övning kan också genomföras på egen hand och därefter diskuteras i grupp, för att fastställa prioriteringarna. Vem vilka känner du som skulle vara intresserade av att stödja klubbens insatser på ett aktivt sätt? Namn: Kontakt: Tillgängliga verktyg Club Membership Chairperson s Guide LIONS NEW MEMBER ORIENTATION GUIDE Just Ask! New Member Recruiting Guide for Clubs Handbok för klubbens medlemsordförande Denna handbok beskriver roll och ansvar för klubbens medlemsordförande samt ger praktisk vägledning för att rekrytera och behålla medlemmar Informationshandbok för nya medlemmar Denna handbok understryker betydelsen av information och att känna samhörighet samt ger förslag på olika sätt att utbilda och engagera nya medlemmar i meningsfulla aktiviteter. Bara fråga! Handbok för rekrytering av nya medlemmar Denna handbok är utformad för att vägleda er klubb igenom processen att rekrytera nya medlemmar och effektivt hantera klubbtillväxt. Sätta upp smarta mål Alla mål bör vara... Specifika Målen bör vara så specifika som möjligt, så att syftet är tydligt. Mätbara Mål och framsteg måste kunna mätas. Kräver handling Varje mål måste vara möjligt att nå. Realistiska Målen bör vara utmanande, men också realistiska. Tidsbundna Varje mål bör kunna följas upp vid olika tidpunkter, så att man kan se framstegen. 16

10 Baserat på bedömningen på sidan 8-9, skriv ner tre smarta mål som kan förbättra den påverkan våra hjälpinsatser har: Baserat på bedömningen på sidan 11-12, skriv ner tre smarta mål som kan förbättra allmänhetens uppfattning om oss: STEG Sammanställa planer Fastställa prioriteringar och sätta upp mål När målen har lagts fast bör kortsiktiga och långsiktiga prioriteringar fastställas samt tilldela mål till kommittéer arbetsgrupper. Kanske finner du att vissa mål är enkla att tilldela en kommitté, medan andra kan behöva särskild uppmärksamhet stöd av flera kommittéer. Exempelvis kan medlemsmål enkelt tilldelas medlemskommittén, medan andra, såsom att se till att nya medlemmar involveras, kan omfatta flera kommittéer. I vissa fall bör nya arbetsgrupper kommittéer bildas. Oavsett arbetsformerna bör alla klubbmedlemmar uppmuntras att bli involverade i att finna nya lösningar. Baserat på bedömningen på sidan 13-14, skriv ner tre smarta mål som kan förbättra medlemsvärdet och nå nya marknader: Förbereda och planera för förändring: När målen har fördelats bör teamen sammanträffa, för att diskutera de insatser och resurser som krävs för att uppnå målen. Följande formulär kan hjälpa teammedlemmarna att samla tankar och idéer. Arbetsblad för planeringsprocessen hjälper till att fastställa uppgifter och resurser som krävs, för att nå målen på ett framgångsrikt sätt. Arbetsblad för handlingsplan hjälper teamet att skriva ner detaljerade steg, för att nå målen och när varje steg ska vara klart. Baserat på bedömningen på sidan 15-16, skriv ner tre smarta mål som kan förbättra klubbens utmärkta verksamhet: Teamet bör fylla i båda formulären för varje mål.

11 Arbetsblad för planeringsprocessen Målbeskrivning Arbetsblad för handlingsplan Vad (målbeskrivning) Uppgifter Utmaningar/Hinder Möjliga lösningar Hur? (Handlingssteg) När? (Slutfört datum) Vem? (Person ansvarig för handlingen) Hur kan vi veta? (Hur kommer vi veta att handlingsstegen har utförts?) Resurser som behövs (människor) Resurser som behövs (material)

12 STEG Tips för effektiv förändring: Genomföra och stödja förändring Förändring är en gruppaktivitet Skapa engagemang och entusiasm för kommande förändring, genom att involvera alla medlemmar i klubben. Alla har ett gemensamt intresse i att klubben är framgångsrik. Förändring bör firas Uppmuntra medlemmarna att fira milstolpar som uppnås, så att de är inspirerade att fortsätta. Gå igenom bedömningarna varje år, för att finna nya sätt att förbättra klubben. Lägg även gärna till ytterligare frågor som kan ge ytterligare insikt i behov i klubben och i det lokala samhället. Genomföra förändring För mer information om detta och andra program kontaktar du Eurafrican Department via e-post via telefon Sätta upp och uppnå mål För att se att planerna går framåt följer du upp insatserna gentemot målen. Varje mål bör ha ett datum när det ska vara klart. Regelbundna statusrapporter bör redovisas på varje klubbmöte till dess att målet har uppnåtts. Kom ihåg att fira när både delmål och slutmål har uppnåtts! Stödja förändring Förändring resulterar ofta i mer förändring. Under genomförandeprocessen kan nya möjligheter upptäckas, vilka kan inkluderas i nya befintliga planer. Involvera alla klubbmedlemmar i processen, så att de kan bidra och engageras.

13 SW District and Club Administration Lions Clubs International 300 W 22nd Street Oak Brook, IL , USA lionsclubs.org E-post: Telefon: facebook.com/lionsclubs lionsclubs.org

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE Lite Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok PROCESS Bästa deltagare, Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Innehåll Om Lions 2 Varför bilda lionklubbar vid högskolor och universitet? 3 Steg för att bilda klubbar vid högskolor och universitet 3

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Grundläggande mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till mentorn 3 Till adepten 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb, ert sätt! Anpassa klubbens möte Är era klubbmöten så bra som möjligt? Det är lätt att rekrytera nya medlemmar när du bjuder in dem till möten som är välkomnande

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning LIONS BARN FÖRST Planeringsvägledning INTRODUKTION Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté också kända som zonmöten Möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté, eller zonmöten, anses ofta vara de viktigaste mötena för klubbtjänstemän

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt VÄGLEDNING FÖR sammanslagning av distrikt VARFÖR SLÅ SAMMAN SMÅ DISTRIKT? Det har diskuterats vilken storlek som är bäst för ett distrikt, men det är ingen tvekan om att ett distrikt bör vara tillräckligt

Läs mer

Zonordförande Utbildning på egen hand

Zonordförande Utbildning på egen hand Zonordförande Utbildning på egen hand Avsnitt 2: Zonordföranden som administrativ tjänsteman i zonen ARBETSBOK I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som administrativ tjänsteman i

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING KLUBBFILIAL VÄGLEDNING Varför bilda klubbfilialer? En klubbfilial gör det möjligt för en liten grupp människor att bilda en lionklubb och de kan snabbt börja göra insatser på sin hemort. Medlemmarna i

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation Det är spännande för Lions Clubs International att kunna sprida ett nytt utmärkelseprogram som belönar lionmedlemmar som hjälper vår organisation att växa genom att bjuda in nya medlemmar och bilda nya

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

HANDBOK FÖR SPECIALIST

HANDBOK FÖR SPECIALIST HANDBOK FÖR SPECIALIST för lionklubbar vid högskolor och universitet En handbok för distriktets och multipeldistriktets specialister för lionklubbar vid högskolor och universitet Innehåll Om lionklubbar

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

Klubbens excellensprocess Pro. Vägledning för instruktören

Klubbens excellensprocess Pro. Vägledning för instruktören CLUB EXCELLENCE PRO Klubbens excellensprocess Pro Vägledning för instruktören PROCESS CEP Pro vägledning för instruktören Innehållsförteckning Programöversikt och instruktioner till instruktören Steg

Läs mer

Distriktets mål och handlingsplaner Information om att skicka in mål

Distriktets mål och handlingsplaner Information om att skicka in mål Under perioden november 2016 och 30 april 2017 kommer första vice distriktsguvernörer/dg Elect att: Fastställa distriktets mål och handlingsplaner. o Första vice distriktsguvernör/dg Elect kommer att fastställa

Läs mer

Klubbens excellensprocess Pro. Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Pro. Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE PRO PROCESS Klubbens excellensprocess Pro Deltagarhandbok CEP Pro Deltagarhandbok Innehållsförteckning Programöversikt Steg 1: Varför är vi här? PowerPoint-bilder Steg 2: Vad kännetecknar

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Du har accepterat en utnämning som kommer att ha en bestående inverkan på lionklubbarnas framtid. Innehåll Sidan Ansvarsområden för multipeldistriktets

Läs mer

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Arbetsbok sdf Välkommen till onlineutbildningen för andra vice distriktsguvernör! Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

INFORMATIONSTEKNOLOGI

INFORMATIONSTEKNOLOGI Kapitel 7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Allmän information Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR

HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR LIONS GLOBALA VÄLKOMSTDAG HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR Lions världsomfattande välkomstdag är ett globalt evenemang som välkomnar nya medlemmar och ger möjlighet till att stimulera medlemstillväxt

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka är PR-kommitténs uppgifter

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Att gå igenom den här handboken innan du deltar i distriktssamrådet hjälper dig att förbereda dig för din utbildning, som bland annat inkluderar handledda

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor 1. Hur många modeller för att samla poäng finns det? Det finns två modeller för att samla poäng, Spår A och Spår B, baserat på medlemstrenderna i ditt distrikt. Varje distrikt har tilldelats antingen spår

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar UR UTVÄRRR U N KLU? tt viktigt utvärderingsverktyg för klubbar UR UTVÄRRR U N KLU? tt viktigt utvärderingsverktyg för klubbar 1. Klubbnamn eller nummer: VKTN V RVLLRT 2. ur viktigt är vart och ett av följande

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra idéer. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Programmets riktlinjer I. Översikt Sedan 1984 har Lions sponsrat Lions Quest-program i lokala skolor, vilket

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Handbok för distriktsguvernörens team

Handbok för distriktsguvernörens team Handbok för distriktsguvernörens team Träder i kraft juli 2015 Svenska Förord Framgångarna för Lions Clubs International är till stor del beroende på effektiviteten bland våra ledare på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS PR på distriktsnivå Public Relations innebär bland annat spridande av information om Lions Clubs International och skapandet av en positiv bild av organisationen både internt

Läs mer

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014

LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014 PRESIDENT BARRY J. PALMER Drömtidslegenden om de tre systrarna Följ din dröm Om du kan drömma det, kan du göra det. Walt Disney Martin Luther King

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer.

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Oak Brook i juli 2007 Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Bästa lionmedlemmar. En sammanfattning av den internationella

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens Anslagsansökan Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens kan bevilja finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret 1 Klubb- och medlemsutveckling Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret Inom varje Rotaryklubb skall det finnas en Medlemsutvecklingskommitté, som leds av en ordförande och som har ansvaret

Läs mer

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...4 Om seminarierna...4 Logistik...5 Vem bör delta?

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 september 2016 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Granskade donationsprocessen i Mumbai, Indien. 2. Granskade revisionsplanering med Grant

Läs mer

Handbok för zonordförande Svenska

Handbok för zonordförande Svenska Handbok för zonordförande Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Globala medlemsteamet. Bjuda in för att göra skillnad - verksamhetsplan Januari 2016 till januari 2018

Globala medlemsteamet. Bjuda in för att göra skillnad - verksamhetsplan Januari 2016 till januari 2018 Globala medlemsteamet Bjuda in för att göra skillnad - verksamhetsplan Januari 2016 till januari 2018 Innehåll Inledning: Varför nu - vår strategi Ledarstruktur Utbildning Syften och målsättning Bjuda

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP KAPITEL XVII XVIII SKAP A. CHEVRONS (LÅNGVARIGT SKAP) 1. Chevronutmärkelserna Charter Monarch och Monarch Milestone kommer varje år att tilldelas medlemmar som har varit medlemmar i: 10, 15, 20, 25, 30,

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT CARY, NORTH CAROLINA, USA 16-21 APRIL 2011 1. Fukuoka, Japan, valdes till platsen för den internationella kongressen 2016. REVISIONSKOMMITTÉN 1.

Läs mer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer Leoledarskap Anslagsprogram Ansökan och riktlinjer Lions Clubs International Anslagsprogram för leoledarskap Innehåll Inledning... 2 Syfte... 3 Om leoledarskapskonferenser... 3 Logistik... 4 Deltagare

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020. REVISIONSKOMMITTÉN 1. Godkände

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer