LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning"

Transkript

1 LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning

2 Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i nöd över hela världen. Dina projekt ger barn hopp om framtiden och hjälper dem att växa upp trygga och friska och ha möjligheten att nå vuxen ålder. Aktuell statistik avslöjar att miljoner barn går igenom livet fattiga, övergivna, outbildade, undernärda, diskriminerade, försummade och sårbara. Behovet av hjälpinsatser inom hälsovård och utbildning är konstant och universellt. En titt på dessa siffror kan skapa ett intryck av att vi inte någonsin kan hjälpa så många barn, men synen av ett barn som lider ibland oss skapar alltid ett djupare intryck vi måste hjälpa det här barnet. Lions medlemmar möter allt oftare barn i nöd, men ändå hoppfulla blickar av barn mitt ibland dem. Lions medlemmar har uppvisat omsorg och medlidande genom att placera barnen främst. Lions medlemmar finns i samhällen över hela världen och hjälper genom mat- och klädinsamlingar för fattiga barn, fritidsaktiviteter för sjuka barn, läger för barn med speciella behov, läsprogram för barn och många andra projekt. Genom att tillgodose de specifika behov som barn har i deras respektive samhällen gör Lions medlemmar en insats ett barn i taget. Överallt uppmuntras Lions medlemmar att genomföra konkreta serviceprojekt som uppfyller grundbehoven där kanske ingen service finns. Genom Lions barn först kan du mobilisera samhället till att skapa medvetenhet och bidra i organisationens arbete med att ge hopp och hjälp till lidande barn. Lions medlemmar behövs nu mer än någonsin. Denna vägledning ger din klubb en stegvis metod för att fastställa behoven bland barn i nöd i ert område. Du finner riktlinjer för att bilda en kommitté, etablera lokalt samarbete där det behövs och sätta upp mål för att organisera ditt serviceprojekt. Använd vägledningen och informationspaketet till att påbörja ett Lions barn först-projekt idag! Om du har frågor eller om du behöver mer information hjälper personalen på Lions internationella huvudkontor dig gärna.

3 INNEHÅLL Informationspaket för programmet Lions barn först 3 Varför organisera ett Lions barn först-projekt? 4 Programmets resurser 5 Komma igång: Steg ett: Behovsanalys i samhället 6 Steg två: Planera projektet 10 Steg tre: Publicera projektet 11 Implementera projektet 12

4 Informationspaket för programmet Lions barn först Paketet innehåller information för att hjälpa dig att organisera ett Lions barn först-projekt: Den här aktivitetsvägledningen Programbroschyr 25 projektidéer till nytta för barn Projektidéblad: Samla in mat för att hjälpa människor i hungersnöd Projektidéblad: Samla in kläder till barn i nöd Projektidéblad: Samla in ryggsäckar/resväskor till fosterbarn och till andra barn Projektidéblad: Genomför hörselundersökningar för förskolebarn och för skolbarn Affischer Uppskattningscertifikat Exempel på pressmeddelande Beställningsformulär Kostnaden för informationspaketet Lions barn först är USD 5 och kan beställas från Health and Children s Services Department. Mer information om paketet finns på organisationens webbplats på

5 Varför organisera ett Lions barn först-projekt? Som en medlem av världens största serviceorganisation har din lionklubb en otrolig möjlighet att påverka de barn ni hjälper. Du kan utveckla effektiva serviceprojekt som: Gynnar behövande barn i ditt samhälle. Ökar kännedomen om barns grundläggande behov. Bygger ett stödnätverk i samhället. Ger givande erfarenheter till dina medlemmar. Lockar nya medlemmar till er klubb. Lions barn först ger dig resurser för att utveckla konkreta serviceprojekt inom följande områden: Mat/boende: Säkerställa att barn har en säker och trygg plats att bo samt erhåller näringsrik mat för att bekämpa sjukdomar och främja god utveckling. Hälsa: Tillhandahålla god hälsovård till barn i nöd, så att de kan växa och utvecklas på ett normalt sätt. Utbildning/läs- och skrivsvårigheter: Se till att barn i nöd erhåller sin rätt till utbildning. Utbildning förändrar människors liv och kan bryta den onda cirkeln av fattigdom. 4

6 Programmets resurser Följande resurser kan hjälpa din klubb att starta ett framgångsrikt serviceprojekt för barn. Ett exempel för varje projekt finns i informationspaketet för Lions barn först (KITCF): Lions barn först: Programbroschyr (IAD-253) ger en sammanfattning av programmet och hur Lions kan hjälpa. Lions barn först: 25 Projektidéer för att hjälpa barn (IAD-257) ger en lista med enkla projekt som hjälper barn och som är lätta att utföra. Lions barn först: Idéblad med exempel på projekt varje blad har ett projekt som din klubb kan utföra: Samla in mat för att hjälpa människor i hungersnöd (IAD-258) Samla in kläder till barn i nöd (IAD-259) Samla in ryggsäckar till fosterbarn eller andra barn i nöd (IAD-260) Genomföra hörselundersökningar för förskolebarn och skolbarn (IAD-261) Lions barn först: Affischer (IAD-254A och IAD-254B) fängslande reklamaffischer som kan sättas upp på offentliga platser för att marknadsföra er klubbs serviceprojekt som gynnar barnen i ert samhälle. Affischerna har utrymme för namn och kontaktinformation till er klubb. Lions barn först: Uppskattningscertifikat (IAD-255) ett vackert certifikat som kan ramas in och som utmärker klubbmedlemmar, samarbetspartner och andra frivilliga för deras bidrag och serviceanda. Lions barn först: Pressmeddelande (IAD-256) ger er klubb den erkänsla den förtjänar och lockar till sig samhällets stöd för ert kommande projekt. Lions barn först: Beställningsformulär (IAD-251) innehåller en lista över allt programmaterial som kan behövas för att utveckla ert projekt. Du kan också ladda ner publikationer och certifikat från organisationens webbplats: Lions barn först Programaktivitetsguide 5

7 KOMMA IGÅNG Steg ett: Behovsanalys i samhället Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn och ungdomar, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att sätta barnen först, ge dem möjlighet att växa, lära sig och leva ett bättre liv. Oavsett om det gäller att samla in mat, genomföra hälsoundersökningar eller andra program, är Lions medlemmar engagerade i att skapa förändring samt att bringa hopp och hjälp, speciellt till barn i nöd. Innan ni väljer ett projekt är det viktigt för er klubb att bestämma vilka slags hjälpinsatser som behövs för barn i ert samhälle. Hur kan Lions hjälpa? En behovsanalys hjälper er klubb att svara på den här frågan och fastställa de hjälpinsatser som är till störst nytta för behövande barn. Den hjälper också din klubb att identifiera de personer och organisationer som arbetar med att tillgodose barns hälsovårds- och utbildningsbehov, en process som kan leda till framtida samarbete. Genom att utföra behovsanalysen och starta ett projekt för barn visar er klubb dessutom den ledarskapsförmåga som gynnar stolthet inom klubben, skapar gruppkänsla och lockar till sig nya medlemmar. Utför följande steg för att fastställa behov av hälsovård, utbildning och mat/boende bland barn i ert område: 1. Diskutera analysen med styrelsen Förklara betydelsen av att genomföra denna analys för klubbens styrelse. Diskutera idén med att utveckla ett projekt för barn och betona den viktiga roll Lions kan ha i att tillhandahålla hjälpinsatser till nödställda barn. Förklara målet med att utföra en behovsanalys av barnens behov. Förklara hur analysen kan hjälpa klubben att identifiera och fokusera på ett projekt som ger hälsovård och/eller utbildning till barn i stort behov av hjälp och hur ett sådant projekt skulle locka och intressera klubbens medlemmar. 2. Utse en kommitté Efter att ha erhållit godkännande från klubbstyrelsen bör betydelsen av att genomföra analysen diskuteras vid ett klubbmöte och medlemmarnas idéer och förslag samlas in. Om medlemmarna samtycker till analysen utses en kommitté till att genomföra den. 6

8

9

10 3. Identifiera viktiga personer i samhället som bör kontaktas Innan ni påbörjar analysen bör er kommitté identifiera de personer som bäst kan utvärdera barnens behov i ert samhälle. Gör en lista över vilka personer som bör kontaktas. Listan bör inkludera specialister inom hälsovård och utbildning. Här är exempel på personer att kontakta: Hälsovårdsservice Utbildningsservice Ungdomsservice Sjukhusadministratörer, läkare, sjukskötare Administratörer och lärare vid lokala skolor, bibliotek och personal Rådgivare i skolor, socialarbetare, studentledare, ledare för ungdomsprogram och aktiviteter, polisen, brandkåren, koordinator för parkområden När du har fått tag på adresser och telefonnummer på de uppräknade personerna kan analysen påbörjas. 4. Genomför en enkät Ring personerna på din lista för att se om de vill delta i analysen. Ett exempel på ett frågeformulär finns inkluderat längs bak i den här publikationen. Förklara att frågeformuläret kan besvaras via e-post, telefon, personligen eller via post. Använd den metod som passar respektive person bäst. Om personen föredrar att svara på frågorna per post kan du skicka frågeformuläret med ett följebrev (se exemplet längst bak i den här publikationen). Ange en returadress på baksidan av frågeformuläret eller skicka med ett självadresserat och frankerat kuvert för att öka sannolikheten att du får svar. Om personen föredrar en telefonenkät går du vidare till frågeformuläret. 5. Analysera undersökningssvaren Så snart svaren har sammanställts kan gruppen inleda arbetet med att gå igenom och analysera resultaten. Försök att svara på följande frågor: Vilken hjälp med hälsovård och utbildning behöver barn i ert samhälle mest? Vilka är de potentiella samarbetspartner er klubb kan samarbeta med? Hur kan er klubb se till att barnen får ta del av dessa hjälpinsatser? Erbjuder andra klubbar och organisationer dessa hjälpinsatser? Skulle de här grupperna vara intresserade av att samarbeta med er klubb? Sammanfattningsvis, vilka är de specifika behoven och hur kan er klubb hjälpa? Lions barn först Programaktivitetsguide 9

11 6. Delge resultaten till klubbmedlemmarna Be kommittén att dela med sig av enkätresultaten vid ett klubbmöte. Få återkoppling från klubbmedlemmar och diskutera hur din klubb kan ta itu med de specifika behov som barnen i ert samhälle har. Be andra medlemmar att säga vad de tycker. Var öppen för nya idéer och bestäm vilket projekt som klubben kan utföra. Du kan kontakta följande distriktsordförande för att be om hjälp. De kan ge ytterligare information och resurser för ditt projekt. Ordförande för Lions service för barn Diabetesordförande Synordförande Hörselordförande PR-ordförande Om du har fått reda på barnens behov utanför klubbens område kan du informera distriktsguvernören om dessa. Informera slutligen andra klubbar i ert område om det projekt er klubb planerar, eftersom de här klubbarna kan bli uppmuntrade att utföra sina egna behovsanalyser för barn. 7. Uppföljning för dem som svarat på enkäten Skicka ett meddelande till dem som har svarat på enkäten och tacka för deras hjälp. Låt dem veta hur deras insats hjälpte er klubb att utveckla ett projekt för att hjälpa behövande barn i samhället. Fråga dem om de är intresserade av att arbeta med Lions och bjud in dem till nästa klubbmöte. Steg två: Planera projektet Bilda en planeringskommitté När er klubb har fastställt ett serviceprojekt behöver du identifiera frivilliga ledare och bilda en planeringskommitté. Kommittén kommer att vara stommen i ert serviceprojekt. Planeringskommittén kan dela på arbetet och hjälpa till att motivera era medlemmar att delta. De sätter också upp mål och följer framstegen. Använd Arbetsblad för planeringskommittén för att sammanställa en lista över kommittémedlemmar och kontaktinformation. (Se exemplet i slutet av denna publikation.) 10

12 Utveckla en handlingsplan Planering är nyckeln till ett framgångsrikt serviceprojekt. Planen bör innehålla följande: Mål Handlingssteg Tidsram Lokala partner Frivilliga som behövs PR-plan Resurser som behövs Delge planen till klubbens medlemmar. Välkomna hjälp och förslag från andra medlemmar som vill engagera sig. Planera möten som stärker er grupp och engagera era klubbmedlemmar. Se ett exempel på en handlingsplan i slutet av denna publikation. Steg tre: Publicera projektet Handbok för klubbens PR-ordförande (PR-710) och Handbok för distriktets PR-ordförande (PR-730) innehåller värdefull information för att utveckla era PR-planer. De finns på organisationens webbplats. Du kan också beakta följande: Bjuda in lokala media. Skicka pressmeddelanden minst tre veckor i förväg. Kontakta lokala nyhetsredaktörer igen en vecka före evenemanget. Förbered ett pressmeddelande till media (ett exempel finns i informationspaketet Lions barn först). Be om hjälp från en respekterad lokal kändis eller lokalpolitiker. Be nyhetsredaktörer vid lokala radiostationer om hjälp med att marknadsföra ert projekt. Du kan välja bland många olika PRmeddelanden som finns på organisationens webbplats. Kontakta den lokala TV-stationen i ert område. Publicera ert projekt i lokala tidningar, nyhetsbrev, på klubbens eller distriktets webbplats eller andra sociala nätverkssajter såsom Facebook. Använd de affischer som finns i informationspaketet Lions barn först.

13 Implementera projektet Involvera klubbmedlemmarna! Kontakta potentiella medlemmar och personer som är intresserade av projektets framgång och låt dem veta vilka framsteg er klubb har gjort. Bjud in dem att bli medlemmar. Uppmuntra deltagande från närliggande lionklubbar, leoklubbar, familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Kom ihåg att belöna framgångar. Följ lokala lagar och seder Lions Clubs International försöker skapa en så säker miljö som möjligt för alla deltagare i Lions aktiviteter. LCI rekommenderar att deltagande lionklubbar följer lokala lagar och praxis när det gäller att inhämta information om de vuxna som kommer att samarbeta med barn och ungdomar. Skaffa samhällets stöd En viktig del av ditt Lions barn först-projekt är engagemanget från lokala företag och organisationer. De kan ge värdefullt stöd till ert projekt. Några exempel är: Hälsovården Skolor Bibliotek Polis och brandkår Apotek Ungdomsgårdar Barn- och ungdomsorganisationer Myndigheter Scouttrupper Matvaruaffärer Stora partiaffärer 12

14 Skicka tackbrev till alla som deltar. Dela ut certifikat vid behov och när det är lämpligt. Du kan använda Lions barn först uppskattningscertifikat eller hänvisa till Lions Clubs Internationals klubbrekvisitakatalog för andra utmärkelser. Servicedag för barnens projekt Du kanske vill marknadsföra en speciell dag i ert samhälle för att implementera Lions serviceprojekt för barn och/eller ungdomar. Mer information om minnesdagar för barnprojekt finns på organisationens webbplats. Skriv bara Lions barn först i sökfältet på Försäkring Lions klubbar eller distrikt kan få en kopia av organisationens ansvarsförsäkring från Legal Division vid det internationella huvudkontoret, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL , USA. Information finns också på organisationens webbplats. Lions emblem Lions emblem finns på Lions webbplats. Logotypen kan användas till att skapa en Lions barn först-banderoll till ert projekt. Lions emblem bör användas vid all publicitet, inklusive på brevpapper, flygblad och affischer. Relaterade webbplatser Världshälsoorganisationen (WHO) FN:s barnfond (UNICEF) Lions barn först Programaktivitetsguide 13

15 STEG ETT: LIONS BARN FÖRST E X E M P E L P Å F Ö L J E B R E V: B E H O V S A N A LY S I S A M H Ä L L E T Bifogas frågeformuläret och skickas till samhällsledare. Datum Namn på samhällsledare Titel Adress Bästa {Namn} För att kunna tillhandahålla bättre serviceprojekt i (ortens namn) genomför (klubbens namn) en enkät bland människor i området som besitter expertis av olika slag. Vårt mål är att tydligt identifiera hjälpinsatser inom hälsovård och utbildning som vi som serviceklubb kan tillhandahålla behövande barn och ungdomar. Vi hoppas att du kommer att hjälpa oss identifiera behov i vårt samhälle. Genom att fylla i bifogat frågeformulär kan ni hjälpa oss att fastställa barnens behov inom de specifika områdena hälsovård och utbildning. Du är även välkommen att lämna kommentarer om angelägna behov som du anser borde tillgodoses. Vi uppmuntrar dig även till att vidarebefordra denna enkät till andra personer som du anser skulle kunna tillföra viktig information. Vänligen returnera det ifyllda frågeformuläret senast den (datum). Efter det att vi har sammanställt alla data kommer en representant från klubben att tillhandahålla dig en sammanfattning av resultaten och hur vi kan komma att samarbeta. Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig via (telefonnummer och/eller e-postadress). Jag besvarar gärna dina frågor. Med vänlig lionhälsning (Lionmedlemmens namn) (Lionklubbens namn)

16 STEG ETT: LIONS SERVICE FÖR BARN BEHOVSANALYS I SAMHÄLLET FRÅGEFORMULÄR Namn: Yrkestitel: Adress: Telefon arbete: Faxnummer: E-post: Expertområde: Hälsovård Utbildning Ungdom Annat 1. Kan du identifiera framgångsrika projekt inom ditt område som tillhandahåller hjälpinsatser inom hälsovård och/eller utbildning till barn i ditt samhälle? Ja Vänligen ange nedan. Nej 2. Om du svarade ja på fråga ett, varför tror du att de serviceprojekt du räknade upp är framgångsrika? 3a. Kan du identifiera ett specifikt behov för barn inom ditt område som, om det tillgodoses, speciellt kan gynna samhället? Ja Vänligen beskriv nedan. Nej 3b. Hur anser du att det här behovet bäst kan tillgodoses?

17 Lions service för barn Bedömning av samhällsbehov (fortsättning) 4a. Känner du till några grupper med frivilliga som för närvarande arbetar med detta behov? Ja Vänligen ange namnet på grupperna och beskriv deras aktiviteter nedan. Nej 4b. Hur kan grupper med frivilliga komplettera varandra i deras arbete för att undvika onödigt dubbelarbete när de tillgodoser detta behov? 5. Anser du att invånarna i det här samhället är tillräckligt medvetna om de hjälpinsatser inom hälsovård och utbildning som finns tillgängliga för barn? Ja Nej Vänligen kommentera nedan. 6. Finns det enligt din åsikt rum för fler frivilliga projekt som stöder barnens behov inom ditt serviceområde? Ja Vänligen kommentera nedan. Nej Ytterligare kommentarer: Namnteckning Datum Vänligen returnera det ifyllda formuläret till: Tack för ditt deltagande.

18 STEG TVÅ: LIONS SERVICE FÖR BARN ARBETSBLAD FÖR PLANERINGSKOMMITTÉ Medlemmar i planeringskommittén: Namn Telefon E-post Projektansvar Samarbetspartner: Namn Organisation Telefon E-post Andra klubbmedlemmar/intresserade personer: Namn Telefon E-post Projektansvar

19 STEG TVÅ: LIONS SERVICE FÖR BARN HANDLINGSPLAN Handlingssteg Tidsram Frivilliga som behövs Budget/resurser Mål: Total budget: Insamlingsstrategier: PR-strategier: Samarbetspartner:

20 För mer information Besök Lions Clubs Internationals webbplats eller kontakta: Health and Children s Services Department Lions Clubs International 300 W 22ND STREET Oak Brook, IL , USA Telefon: Fax: E-post: Webbplats: IAD-252.SW 5/10

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Riktlinjer för Bra praxis-kandidater Transport Innehåll 1 2 3 4 5 Europeiska trafiksäkerhetsstadgan i ny utformning p.3 Efterlysning av bra praxis p.4 2.1 Vilka är riktlinjerna

Läs mer

Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till...

Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till... NA WORLD SERVICES NEWS Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till... VOLYME NIO NUMMER TRE AUGUSTI 2011 Vi hoppas att ni kommer att fortsätta skicka den här sidan vidare via e-post

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer