LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning"

Transkript

1 LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning

2 Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i nöd över hela världen. Dina projekt ger barn hopp om framtiden och hjälper dem att växa upp trygga och friska och ha möjligheten att nå vuxen ålder. Aktuell statistik avslöjar att miljoner barn går igenom livet fattiga, övergivna, outbildade, undernärda, diskriminerade, försummade och sårbara. Behovet av hjälpinsatser inom hälsovård och utbildning är konstant och universellt. En titt på dessa siffror kan skapa ett intryck av att vi inte någonsin kan hjälpa så många barn, men synen av ett barn som lider ibland oss skapar alltid ett djupare intryck vi måste hjälpa det här barnet. Lions medlemmar möter allt oftare barn i nöd, men ändå hoppfulla blickar av barn mitt ibland dem. Lions medlemmar har uppvisat omsorg och medlidande genom att placera barnen främst. Lions medlemmar finns i samhällen över hela världen och hjälper genom mat- och klädinsamlingar för fattiga barn, fritidsaktiviteter för sjuka barn, läger för barn med speciella behov, läsprogram för barn och många andra projekt. Genom att tillgodose de specifika behov som barn har i deras respektive samhällen gör Lions medlemmar en insats ett barn i taget. Överallt uppmuntras Lions medlemmar att genomföra konkreta serviceprojekt som uppfyller grundbehoven där kanske ingen service finns. Genom Lions barn först kan du mobilisera samhället till att skapa medvetenhet och bidra i organisationens arbete med att ge hopp och hjälp till lidande barn. Lions medlemmar behövs nu mer än någonsin. Denna vägledning ger din klubb en stegvis metod för att fastställa behoven bland barn i nöd i ert område. Du finner riktlinjer för att bilda en kommitté, etablera lokalt samarbete där det behövs och sätta upp mål för att organisera ditt serviceprojekt. Använd vägledningen och informationspaketet till att påbörja ett Lions barn först-projekt idag! Om du har frågor eller om du behöver mer information hjälper personalen på Lions internationella huvudkontor dig gärna.

3 INNEHÅLL Informationspaket för programmet Lions barn först 3 Varför organisera ett Lions barn först-projekt? 4 Programmets resurser 5 Komma igång: Steg ett: Behovsanalys i samhället 6 Steg två: Planera projektet 10 Steg tre: Publicera projektet 11 Implementera projektet 12

4 Informationspaket för programmet Lions barn först Paketet innehåller information för att hjälpa dig att organisera ett Lions barn först-projekt: Den här aktivitetsvägledningen Programbroschyr 25 projektidéer till nytta för barn Projektidéblad: Samla in mat för att hjälpa människor i hungersnöd Projektidéblad: Samla in kläder till barn i nöd Projektidéblad: Samla in ryggsäckar/resväskor till fosterbarn och till andra barn Projektidéblad: Genomför hörselundersökningar för förskolebarn och för skolbarn Affischer Uppskattningscertifikat Exempel på pressmeddelande Beställningsformulär Kostnaden för informationspaketet Lions barn först är USD 5 och kan beställas från Health and Children s Services Department. Mer information om paketet finns på organisationens webbplats på

5 Varför organisera ett Lions barn först-projekt? Som en medlem av världens största serviceorganisation har din lionklubb en otrolig möjlighet att påverka de barn ni hjälper. Du kan utveckla effektiva serviceprojekt som: Gynnar behövande barn i ditt samhälle. Ökar kännedomen om barns grundläggande behov. Bygger ett stödnätverk i samhället. Ger givande erfarenheter till dina medlemmar. Lockar nya medlemmar till er klubb. Lions barn först ger dig resurser för att utveckla konkreta serviceprojekt inom följande områden: Mat/boende: Säkerställa att barn har en säker och trygg plats att bo samt erhåller näringsrik mat för att bekämpa sjukdomar och främja god utveckling. Hälsa: Tillhandahålla god hälsovård till barn i nöd, så att de kan växa och utvecklas på ett normalt sätt. Utbildning/läs- och skrivsvårigheter: Se till att barn i nöd erhåller sin rätt till utbildning. Utbildning förändrar människors liv och kan bryta den onda cirkeln av fattigdom. 4

6 Programmets resurser Följande resurser kan hjälpa din klubb att starta ett framgångsrikt serviceprojekt för barn. Ett exempel för varje projekt finns i informationspaketet för Lions barn först (KITCF): Lions barn först: Programbroschyr (IAD-253) ger en sammanfattning av programmet och hur Lions kan hjälpa. Lions barn först: 25 Projektidéer för att hjälpa barn (IAD-257) ger en lista med enkla projekt som hjälper barn och som är lätta att utföra. Lions barn först: Idéblad med exempel på projekt varje blad har ett projekt som din klubb kan utföra: Samla in mat för att hjälpa människor i hungersnöd (IAD-258) Samla in kläder till barn i nöd (IAD-259) Samla in ryggsäckar till fosterbarn eller andra barn i nöd (IAD-260) Genomföra hörselundersökningar för förskolebarn och skolbarn (IAD-261) Lions barn först: Affischer (IAD-254A och IAD-254B) fängslande reklamaffischer som kan sättas upp på offentliga platser för att marknadsföra er klubbs serviceprojekt som gynnar barnen i ert samhälle. Affischerna har utrymme för namn och kontaktinformation till er klubb. Lions barn först: Uppskattningscertifikat (IAD-255) ett vackert certifikat som kan ramas in och som utmärker klubbmedlemmar, samarbetspartner och andra frivilliga för deras bidrag och serviceanda. Lions barn först: Pressmeddelande (IAD-256) ger er klubb den erkänsla den förtjänar och lockar till sig samhällets stöd för ert kommande projekt. Lions barn först: Beställningsformulär (IAD-251) innehåller en lista över allt programmaterial som kan behövas för att utveckla ert projekt. Du kan också ladda ner publikationer och certifikat från organisationens webbplats: Lions barn först Programaktivitetsguide 5

7 KOMMA IGÅNG Steg ett: Behovsanalys i samhället Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn och ungdomar, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att sätta barnen först, ge dem möjlighet att växa, lära sig och leva ett bättre liv. Oavsett om det gäller att samla in mat, genomföra hälsoundersökningar eller andra program, är Lions medlemmar engagerade i att skapa förändring samt att bringa hopp och hjälp, speciellt till barn i nöd. Innan ni väljer ett projekt är det viktigt för er klubb att bestämma vilka slags hjälpinsatser som behövs för barn i ert samhälle. Hur kan Lions hjälpa? En behovsanalys hjälper er klubb att svara på den här frågan och fastställa de hjälpinsatser som är till störst nytta för behövande barn. Den hjälper också din klubb att identifiera de personer och organisationer som arbetar med att tillgodose barns hälsovårds- och utbildningsbehov, en process som kan leda till framtida samarbete. Genom att utföra behovsanalysen och starta ett projekt för barn visar er klubb dessutom den ledarskapsförmåga som gynnar stolthet inom klubben, skapar gruppkänsla och lockar till sig nya medlemmar. Utför följande steg för att fastställa behov av hälsovård, utbildning och mat/boende bland barn i ert område: 1. Diskutera analysen med styrelsen Förklara betydelsen av att genomföra denna analys för klubbens styrelse. Diskutera idén med att utveckla ett projekt för barn och betona den viktiga roll Lions kan ha i att tillhandahålla hjälpinsatser till nödställda barn. Förklara målet med att utföra en behovsanalys av barnens behov. Förklara hur analysen kan hjälpa klubben att identifiera och fokusera på ett projekt som ger hälsovård och/eller utbildning till barn i stort behov av hjälp och hur ett sådant projekt skulle locka och intressera klubbens medlemmar. 2. Utse en kommitté Efter att ha erhållit godkännande från klubbstyrelsen bör betydelsen av att genomföra analysen diskuteras vid ett klubbmöte och medlemmarnas idéer och förslag samlas in. Om medlemmarna samtycker till analysen utses en kommitté till att genomföra den. 6

8

9

10 3. Identifiera viktiga personer i samhället som bör kontaktas Innan ni påbörjar analysen bör er kommitté identifiera de personer som bäst kan utvärdera barnens behov i ert samhälle. Gör en lista över vilka personer som bör kontaktas. Listan bör inkludera specialister inom hälsovård och utbildning. Här är exempel på personer att kontakta: Hälsovårdsservice Utbildningsservice Ungdomsservice Sjukhusadministratörer, läkare, sjukskötare Administratörer och lärare vid lokala skolor, bibliotek och personal Rådgivare i skolor, socialarbetare, studentledare, ledare för ungdomsprogram och aktiviteter, polisen, brandkåren, koordinator för parkområden När du har fått tag på adresser och telefonnummer på de uppräknade personerna kan analysen påbörjas. 4. Genomför en enkät Ring personerna på din lista för att se om de vill delta i analysen. Ett exempel på ett frågeformulär finns inkluderat längs bak i den här publikationen. Förklara att frågeformuläret kan besvaras via e-post, telefon, personligen eller via post. Använd den metod som passar respektive person bäst. Om personen föredrar att svara på frågorna per post kan du skicka frågeformuläret med ett följebrev (se exemplet längst bak i den här publikationen). Ange en returadress på baksidan av frågeformuläret eller skicka med ett självadresserat och frankerat kuvert för att öka sannolikheten att du får svar. Om personen föredrar en telefonenkät går du vidare till frågeformuläret. 5. Analysera undersökningssvaren Så snart svaren har sammanställts kan gruppen inleda arbetet med att gå igenom och analysera resultaten. Försök att svara på följande frågor: Vilken hjälp med hälsovård och utbildning behöver barn i ert samhälle mest? Vilka är de potentiella samarbetspartner er klubb kan samarbeta med? Hur kan er klubb se till att barnen får ta del av dessa hjälpinsatser? Erbjuder andra klubbar och organisationer dessa hjälpinsatser? Skulle de här grupperna vara intresserade av att samarbeta med er klubb? Sammanfattningsvis, vilka är de specifika behoven och hur kan er klubb hjälpa? Lions barn först Programaktivitetsguide 9

11 6. Delge resultaten till klubbmedlemmarna Be kommittén att dela med sig av enkätresultaten vid ett klubbmöte. Få återkoppling från klubbmedlemmar och diskutera hur din klubb kan ta itu med de specifika behov som barnen i ert samhälle har. Be andra medlemmar att säga vad de tycker. Var öppen för nya idéer och bestäm vilket projekt som klubben kan utföra. Du kan kontakta följande distriktsordförande för att be om hjälp. De kan ge ytterligare information och resurser för ditt projekt. Ordförande för Lions service för barn Diabetesordförande Synordförande Hörselordförande PR-ordförande Om du har fått reda på barnens behov utanför klubbens område kan du informera distriktsguvernören om dessa. Informera slutligen andra klubbar i ert område om det projekt er klubb planerar, eftersom de här klubbarna kan bli uppmuntrade att utföra sina egna behovsanalyser för barn. 7. Uppföljning för dem som svarat på enkäten Skicka ett meddelande till dem som har svarat på enkäten och tacka för deras hjälp. Låt dem veta hur deras insats hjälpte er klubb att utveckla ett projekt för att hjälpa behövande barn i samhället. Fråga dem om de är intresserade av att arbeta med Lions och bjud in dem till nästa klubbmöte. Steg två: Planera projektet Bilda en planeringskommitté När er klubb har fastställt ett serviceprojekt behöver du identifiera frivilliga ledare och bilda en planeringskommitté. Kommittén kommer att vara stommen i ert serviceprojekt. Planeringskommittén kan dela på arbetet och hjälpa till att motivera era medlemmar att delta. De sätter också upp mål och följer framstegen. Använd Arbetsblad för planeringskommittén för att sammanställa en lista över kommittémedlemmar och kontaktinformation. (Se exemplet i slutet av denna publikation.) 10

12 Utveckla en handlingsplan Planering är nyckeln till ett framgångsrikt serviceprojekt. Planen bör innehålla följande: Mål Handlingssteg Tidsram Lokala partner Frivilliga som behövs PR-plan Resurser som behövs Delge planen till klubbens medlemmar. Välkomna hjälp och förslag från andra medlemmar som vill engagera sig. Planera möten som stärker er grupp och engagera era klubbmedlemmar. Se ett exempel på en handlingsplan i slutet av denna publikation. Steg tre: Publicera projektet Handbok för klubbens PR-ordförande (PR-710) och Handbok för distriktets PR-ordförande (PR-730) innehåller värdefull information för att utveckla era PR-planer. De finns på organisationens webbplats. Du kan också beakta följande: Bjuda in lokala media. Skicka pressmeddelanden minst tre veckor i förväg. Kontakta lokala nyhetsredaktörer igen en vecka före evenemanget. Förbered ett pressmeddelande till media (ett exempel finns i informationspaketet Lions barn först). Be om hjälp från en respekterad lokal kändis eller lokalpolitiker. Be nyhetsredaktörer vid lokala radiostationer om hjälp med att marknadsföra ert projekt. Du kan välja bland många olika PRmeddelanden som finns på organisationens webbplats. Kontakta den lokala TV-stationen i ert område. Publicera ert projekt i lokala tidningar, nyhetsbrev, på klubbens eller distriktets webbplats eller andra sociala nätverkssajter såsom Facebook. Använd de affischer som finns i informationspaketet Lions barn först.

13 Implementera projektet Involvera klubbmedlemmarna! Kontakta potentiella medlemmar och personer som är intresserade av projektets framgång och låt dem veta vilka framsteg er klubb har gjort. Bjud in dem att bli medlemmar. Uppmuntra deltagande från närliggande lionklubbar, leoklubbar, familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Kom ihåg att belöna framgångar. Följ lokala lagar och seder Lions Clubs International försöker skapa en så säker miljö som möjligt för alla deltagare i Lions aktiviteter. LCI rekommenderar att deltagande lionklubbar följer lokala lagar och praxis när det gäller att inhämta information om de vuxna som kommer att samarbeta med barn och ungdomar. Skaffa samhällets stöd En viktig del av ditt Lions barn först-projekt är engagemanget från lokala företag och organisationer. De kan ge värdefullt stöd till ert projekt. Några exempel är: Hälsovården Skolor Bibliotek Polis och brandkår Apotek Ungdomsgårdar Barn- och ungdomsorganisationer Myndigheter Scouttrupper Matvaruaffärer Stora partiaffärer 12

14 Skicka tackbrev till alla som deltar. Dela ut certifikat vid behov och när det är lämpligt. Du kan använda Lions barn först uppskattningscertifikat eller hänvisa till Lions Clubs Internationals klubbrekvisitakatalog för andra utmärkelser. Servicedag för barnens projekt Du kanske vill marknadsföra en speciell dag i ert samhälle för att implementera Lions serviceprojekt för barn och/eller ungdomar. Mer information om minnesdagar för barnprojekt finns på organisationens webbplats. Skriv bara Lions barn först i sökfältet på Försäkring Lions klubbar eller distrikt kan få en kopia av organisationens ansvarsförsäkring från Legal Division vid det internationella huvudkontoret, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL , USA. Information finns också på organisationens webbplats. Lions emblem Lions emblem finns på Lions webbplats. Logotypen kan användas till att skapa en Lions barn först-banderoll till ert projekt. Lions emblem bör användas vid all publicitet, inklusive på brevpapper, flygblad och affischer. Relaterade webbplatser Världshälsoorganisationen (WHO) FN:s barnfond (UNICEF) Lions barn först Programaktivitetsguide 13

15 STEG ETT: LIONS BARN FÖRST E X E M P E L P Å F Ö L J E B R E V: B E H O V S A N A LY S I S A M H Ä L L E T Bifogas frågeformuläret och skickas till samhällsledare. Datum Namn på samhällsledare Titel Adress Bästa {Namn} För att kunna tillhandahålla bättre serviceprojekt i (ortens namn) genomför (klubbens namn) en enkät bland människor i området som besitter expertis av olika slag. Vårt mål är att tydligt identifiera hjälpinsatser inom hälsovård och utbildning som vi som serviceklubb kan tillhandahålla behövande barn och ungdomar. Vi hoppas att du kommer att hjälpa oss identifiera behov i vårt samhälle. Genom att fylla i bifogat frågeformulär kan ni hjälpa oss att fastställa barnens behov inom de specifika områdena hälsovård och utbildning. Du är även välkommen att lämna kommentarer om angelägna behov som du anser borde tillgodoses. Vi uppmuntrar dig även till att vidarebefordra denna enkät till andra personer som du anser skulle kunna tillföra viktig information. Vänligen returnera det ifyllda frågeformuläret senast den (datum). Efter det att vi har sammanställt alla data kommer en representant från klubben att tillhandahålla dig en sammanfattning av resultaten och hur vi kan komma att samarbeta. Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig via (telefonnummer och/eller e-postadress). Jag besvarar gärna dina frågor. Med vänlig lionhälsning (Lionmedlemmens namn) (Lionklubbens namn)

16 STEG ETT: LIONS SERVICE FÖR BARN BEHOVSANALYS I SAMHÄLLET FRÅGEFORMULÄR Namn: Yrkestitel: Adress: Telefon arbete: Faxnummer: E-post: Expertområde: Hälsovård Utbildning Ungdom Annat 1. Kan du identifiera framgångsrika projekt inom ditt område som tillhandahåller hjälpinsatser inom hälsovård och/eller utbildning till barn i ditt samhälle? Ja Vänligen ange nedan. Nej 2. Om du svarade ja på fråga ett, varför tror du att de serviceprojekt du räknade upp är framgångsrika? 3a. Kan du identifiera ett specifikt behov för barn inom ditt område som, om det tillgodoses, speciellt kan gynna samhället? Ja Vänligen beskriv nedan. Nej 3b. Hur anser du att det här behovet bäst kan tillgodoses?

17 Lions service för barn Bedömning av samhällsbehov (fortsättning) 4a. Känner du till några grupper med frivilliga som för närvarande arbetar med detta behov? Ja Vänligen ange namnet på grupperna och beskriv deras aktiviteter nedan. Nej 4b. Hur kan grupper med frivilliga komplettera varandra i deras arbete för att undvika onödigt dubbelarbete när de tillgodoser detta behov? 5. Anser du att invånarna i det här samhället är tillräckligt medvetna om de hjälpinsatser inom hälsovård och utbildning som finns tillgängliga för barn? Ja Nej Vänligen kommentera nedan. 6. Finns det enligt din åsikt rum för fler frivilliga projekt som stöder barnens behov inom ditt serviceområde? Ja Vänligen kommentera nedan. Nej Ytterligare kommentarer: Namnteckning Datum Vänligen returnera det ifyllda formuläret till: Tack för ditt deltagande.

18 STEG TVÅ: LIONS SERVICE FÖR BARN ARBETSBLAD FÖR PLANERINGSKOMMITTÉ Medlemmar i planeringskommittén: Namn Telefon E-post Projektansvar Samarbetspartner: Namn Organisation Telefon E-post Andra klubbmedlemmar/intresserade personer: Namn Telefon E-post Projektansvar

19 STEG TVÅ: LIONS SERVICE FÖR BARN HANDLINGSPLAN Handlingssteg Tidsram Frivilliga som behövs Budget/resurser Mål: Total budget: Insamlingsstrategier: PR-strategier: Samarbetspartner:

20 För mer information Besök Lions Clubs Internationals webbplats eller kontakta: Health and Children s Services Department Lions Clubs International 300 W 22ND STREET Oak Brook, IL , USA Telefon: Fax: E-post: Webbplats: IAD-252.SW 5/10

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Sidan 1 av 11 LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal orsaker till att konflikter uppstår

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet.

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. Fråga: Hur lägger jag till en aktivitet? Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. På sidan Lägg till aktivitet,

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION RIKTLINJER OCH ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CORE 4- DIABETESANSLAG Riktlinjer och ansökningsblankett för Core 4- diabetesanslag INTRODUKTION OCH GLOBALA FÖRHÅLLANDEN Diabetes

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION STANDARDANSLAG ANSÖKAN FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG FÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGLER FÖR STANDARDANSLAG Standardanslag tillhandahåller finansiella medel

Läs mer

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance)

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance) Kapitel 9 FINANSER Finansdivisionen arbetar med organisationens finansiella frågor till exempel bankkonton i andra länder, bokföring, ankommande betalningar, budget och revision. Divisionens har som mål

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan

LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan LCIF International Assistance Grant-program (IAG) Anslagsbestämmelser och ansökan INLEDNING För att möjliggöra hjälp till humanitära Lion-till-Lion-projekt, som omfattar minst två länder, godkände Lions

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB ARTIKEL I Namn Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club ARTIKEL II Syfte Att verka för att kommunens ungdomar får

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Bakgrund Många lionmedlemmar undrar vart medlemsavgifter tar vägen. Information finns på nätet, i Handboken, i The Lion samt i de distriktstidningar som finns i landet.

Läs mer

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689 DATUM: november 2014 Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Telefon: +1 630-571-5466 Fax: +1 630-571-1689 TILL: Första vice distriktsguvernörer och DG-elect

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

Så bildas en ny klubb

Så bildas en ny klubb Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt Innehåll 1 Introduktion...1

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226D-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Genomföra serviceprojekt...4

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 JURIDISKA ÄRENDEN Allmän information Organisationen har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals inregistrerade

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 Uppdrag Maud Nordell - kommunikationschef MD 101 (journalist och kommunikatör), Mikael Östman tidigare distriktsguvernör

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR.

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. 1 SKOLPOLICY INOM SPELFRÅGAN I följande dokument ges en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i frågan kring

Läs mer

KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER

KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER KAPITEL II STYRELSEKOMMITTÉER A. RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR GRANSKNING AV VICE PRESIDENTKANDIDATER 1. Syfte - kommitténs syfte är att granska potentiella kandidater för posten internationell vice president

Läs mer

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala

Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandbok för Zontaklubbarna i Uppsala Stipendiehandboken är framtagen av Bodil Ström Holst Annika Terner Irene Jankowiak I Eva Pärt Enander I Förord På Zontas internationella hemsida samt på Zonta

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan ! Ekeby förskolas likabehandlingsplan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin och Hanna Tärnlund Vår vision

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

KAPITEL I AKTIVITETER. Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.

KAPITEL I AKTIVITETER. Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service. KAPITEL I AKTIVITETER A. VISION Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service. B. UPPGIFT Att göra det möjligt för frivilliga att tjäna i samhället, tillgodose humanitära

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Mars 2015. Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect.

Mars 2015. Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect. Mars 2015 Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect. Kon'nichiwa från Japan! Som maka till första vice president Dr. Jitsuhiro Yamada är det en glädje för mig få gratulera till att din partner har valts

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

KAPITEL XVI XVII Tidningen LION

KAPITEL XVI XVII Tidningen LION KAPITEL XVI XVII Tidningen LION A. REDAKTIONELL POLICY 1. Huvudsyftet med de officiella utgåvorna av tidningen LION skall vara att ge medlemmarna nyttig information om organisationens policy och aktiviteter,

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

Introduktion Före gruppträffar

Introduktion Före gruppträffar Arbetsblad Introduktion Före gruppträffar Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin FRÅGEFORMULÄR 1. AKTUELL TOBAKSKONSUMTION a) Hur många cigaretter röker Du per dag?

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013?

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? 2013-02-04 Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013 - Från bra till bäst I mer än 20 år har Great Place to Work utvecklat kunskapen

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

Hur man motiverar klubbens medlemmar

Hur man motiverar klubbens medlemmar Hur man motiverar klubbens medlemmar Mål: Att förstå motivationsfaktorerna i klubben Att ge förslag till hur man skapar motivation Uppläggning: Det här dokumentet är indelat i olika kapitel som alla innehåller:

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION Miljoner människor kan se och försörja sina familjer idag tack vare Lions och Lions Clubs International Foundation. USAs f.d. president Jimmy Carter Gör det möjligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET PROGRAMÖVERSIKT Vi Bimmer Bonus-programmet är ett incitamentsprogram som erbjuds till promotorer som har uppnått och som behåller nivån som Regional Direktör

Läs mer

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Tidåtgång: 3 timmar (3*45 min) Grupp: cirka 15 personer Mål att ge grundkunskap om faktorer, som orsakar

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer