LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning"

Transkript

1 LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning

2 Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i nöd över hela världen. Dina projekt ger barn hopp om framtiden och hjälper dem att växa upp trygga och friska och ha möjligheten att nå vuxen ålder. Aktuell statistik avslöjar att miljoner barn går igenom livet fattiga, övergivna, outbildade, undernärda, diskriminerade, försummade och sårbara. Behovet av hjälpinsatser inom hälsovård och utbildning är konstant och universellt. En titt på dessa siffror kan skapa ett intryck av att vi inte någonsin kan hjälpa så många barn, men synen av ett barn som lider ibland oss skapar alltid ett djupare intryck vi måste hjälpa det här barnet. Lions medlemmar möter allt oftare barn i nöd, men ändå hoppfulla blickar av barn mitt ibland dem. Lions medlemmar har uppvisat omsorg och medlidande genom att placera barnen främst. Lions medlemmar finns i samhällen över hela världen och hjälper genom mat- och klädinsamlingar för fattiga barn, fritidsaktiviteter för sjuka barn, läger för barn med speciella behov, läsprogram för barn och många andra projekt. Genom att tillgodose de specifika behov som barn har i deras respektive samhällen gör Lions medlemmar en insats ett barn i taget. Överallt uppmuntras Lions medlemmar att genomföra konkreta serviceprojekt som uppfyller grundbehoven där kanske ingen service finns. Genom Lions barn först kan du mobilisera samhället till att skapa medvetenhet och bidra i organisationens arbete med att ge hopp och hjälp till lidande barn. Lions medlemmar behövs nu mer än någonsin. Denna vägledning ger din klubb en stegvis metod för att fastställa behoven bland barn i nöd i ert område. Du finner riktlinjer för att bilda en kommitté, etablera lokalt samarbete där det behövs och sätta upp mål för att organisera ditt serviceprojekt. Använd vägledningen och informationspaketet till att påbörja ett Lions barn först-projekt idag! Om du har frågor eller om du behöver mer information hjälper personalen på Lions internationella huvudkontor dig gärna.

3 INNEHÅLL Informationspaket för programmet Lions barn först 3 Varför organisera ett Lions barn först-projekt? 4 Programmets resurser 5 Komma igång: Steg ett: Behovsanalys i samhället 6 Steg två: Planera projektet 10 Steg tre: Publicera projektet 11 Implementera projektet 12

4 Informationspaket för programmet Lions barn först Paketet innehåller information för att hjälpa dig att organisera ett Lions barn först-projekt: Den här aktivitetsvägledningen Programbroschyr 25 projektidéer till nytta för barn Projektidéblad: Samla in mat för att hjälpa människor i hungersnöd Projektidéblad: Samla in kläder till barn i nöd Projektidéblad: Samla in ryggsäckar/resväskor till fosterbarn och till andra barn Projektidéblad: Genomför hörselundersökningar för förskolebarn och för skolbarn Affischer Uppskattningscertifikat Exempel på pressmeddelande Beställningsformulär Kostnaden för informationspaketet Lions barn först är USD 5 och kan beställas från Health and Children s Services Department. Mer information om paketet finns på organisationens webbplats på

5 Varför organisera ett Lions barn först-projekt? Som en medlem av världens största serviceorganisation har din lionklubb en otrolig möjlighet att påverka de barn ni hjälper. Du kan utveckla effektiva serviceprojekt som: Gynnar behövande barn i ditt samhälle. Ökar kännedomen om barns grundläggande behov. Bygger ett stödnätverk i samhället. Ger givande erfarenheter till dina medlemmar. Lockar nya medlemmar till er klubb. Lions barn först ger dig resurser för att utveckla konkreta serviceprojekt inom följande områden: Mat/boende: Säkerställa att barn har en säker och trygg plats att bo samt erhåller näringsrik mat för att bekämpa sjukdomar och främja god utveckling. Hälsa: Tillhandahålla god hälsovård till barn i nöd, så att de kan växa och utvecklas på ett normalt sätt. Utbildning/läs- och skrivsvårigheter: Se till att barn i nöd erhåller sin rätt till utbildning. Utbildning förändrar människors liv och kan bryta den onda cirkeln av fattigdom. 4

6 Programmets resurser Följande resurser kan hjälpa din klubb att starta ett framgångsrikt serviceprojekt för barn. Ett exempel för varje projekt finns i informationspaketet för Lions barn först (KITCF): Lions barn först: Programbroschyr (IAD-253) ger en sammanfattning av programmet och hur Lions kan hjälpa. Lions barn först: 25 Projektidéer för att hjälpa barn (IAD-257) ger en lista med enkla projekt som hjälper barn och som är lätta att utföra. Lions barn först: Idéblad med exempel på projekt varje blad har ett projekt som din klubb kan utföra: Samla in mat för att hjälpa människor i hungersnöd (IAD-258) Samla in kläder till barn i nöd (IAD-259) Samla in ryggsäckar till fosterbarn eller andra barn i nöd (IAD-260) Genomföra hörselundersökningar för förskolebarn och skolbarn (IAD-261) Lions barn först: Affischer (IAD-254A och IAD-254B) fängslande reklamaffischer som kan sättas upp på offentliga platser för att marknadsföra er klubbs serviceprojekt som gynnar barnen i ert samhälle. Affischerna har utrymme för namn och kontaktinformation till er klubb. Lions barn först: Uppskattningscertifikat (IAD-255) ett vackert certifikat som kan ramas in och som utmärker klubbmedlemmar, samarbetspartner och andra frivilliga för deras bidrag och serviceanda. Lions barn först: Pressmeddelande (IAD-256) ger er klubb den erkänsla den förtjänar och lockar till sig samhällets stöd för ert kommande projekt. Lions barn först: Beställningsformulär (IAD-251) innehåller en lista över allt programmaterial som kan behövas för att utveckla ert projekt. Du kan också ladda ner publikationer och certifikat från organisationens webbplats: Lions barn först Programaktivitetsguide 5

7 KOMMA IGÅNG Steg ett: Behovsanalys i samhället Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn och ungdomar, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att sätta barnen först, ge dem möjlighet att växa, lära sig och leva ett bättre liv. Oavsett om det gäller att samla in mat, genomföra hälsoundersökningar eller andra program, är Lions medlemmar engagerade i att skapa förändring samt att bringa hopp och hjälp, speciellt till barn i nöd. Innan ni väljer ett projekt är det viktigt för er klubb att bestämma vilka slags hjälpinsatser som behövs för barn i ert samhälle. Hur kan Lions hjälpa? En behovsanalys hjälper er klubb att svara på den här frågan och fastställa de hjälpinsatser som är till störst nytta för behövande barn. Den hjälper också din klubb att identifiera de personer och organisationer som arbetar med att tillgodose barns hälsovårds- och utbildningsbehov, en process som kan leda till framtida samarbete. Genom att utföra behovsanalysen och starta ett projekt för barn visar er klubb dessutom den ledarskapsförmåga som gynnar stolthet inom klubben, skapar gruppkänsla och lockar till sig nya medlemmar. Utför följande steg för att fastställa behov av hälsovård, utbildning och mat/boende bland barn i ert område: 1. Diskutera analysen med styrelsen Förklara betydelsen av att genomföra denna analys för klubbens styrelse. Diskutera idén med att utveckla ett projekt för barn och betona den viktiga roll Lions kan ha i att tillhandahålla hjälpinsatser till nödställda barn. Förklara målet med att utföra en behovsanalys av barnens behov. Förklara hur analysen kan hjälpa klubben att identifiera och fokusera på ett projekt som ger hälsovård och/eller utbildning till barn i stort behov av hjälp och hur ett sådant projekt skulle locka och intressera klubbens medlemmar. 2. Utse en kommitté Efter att ha erhållit godkännande från klubbstyrelsen bör betydelsen av att genomföra analysen diskuteras vid ett klubbmöte och medlemmarnas idéer och förslag samlas in. Om medlemmarna samtycker till analysen utses en kommitté till att genomföra den. 6

8

9

10 3. Identifiera viktiga personer i samhället som bör kontaktas Innan ni påbörjar analysen bör er kommitté identifiera de personer som bäst kan utvärdera barnens behov i ert samhälle. Gör en lista över vilka personer som bör kontaktas. Listan bör inkludera specialister inom hälsovård och utbildning. Här är exempel på personer att kontakta: Hälsovårdsservice Utbildningsservice Ungdomsservice Sjukhusadministratörer, läkare, sjukskötare Administratörer och lärare vid lokala skolor, bibliotek och personal Rådgivare i skolor, socialarbetare, studentledare, ledare för ungdomsprogram och aktiviteter, polisen, brandkåren, koordinator för parkområden När du har fått tag på adresser och telefonnummer på de uppräknade personerna kan analysen påbörjas. 4. Genomför en enkät Ring personerna på din lista för att se om de vill delta i analysen. Ett exempel på ett frågeformulär finns inkluderat längs bak i den här publikationen. Förklara att frågeformuläret kan besvaras via e-post, telefon, personligen eller via post. Använd den metod som passar respektive person bäst. Om personen föredrar att svara på frågorna per post kan du skicka frågeformuläret med ett följebrev (se exemplet längst bak i den här publikationen). Ange en returadress på baksidan av frågeformuläret eller skicka med ett självadresserat och frankerat kuvert för att öka sannolikheten att du får svar. Om personen föredrar en telefonenkät går du vidare till frågeformuläret. 5. Analysera undersökningssvaren Så snart svaren har sammanställts kan gruppen inleda arbetet med att gå igenom och analysera resultaten. Försök att svara på följande frågor: Vilken hjälp med hälsovård och utbildning behöver barn i ert samhälle mest? Vilka är de potentiella samarbetspartner er klubb kan samarbeta med? Hur kan er klubb se till att barnen får ta del av dessa hjälpinsatser? Erbjuder andra klubbar och organisationer dessa hjälpinsatser? Skulle de här grupperna vara intresserade av att samarbeta med er klubb? Sammanfattningsvis, vilka är de specifika behoven och hur kan er klubb hjälpa? Lions barn först Programaktivitetsguide 9

11 6. Delge resultaten till klubbmedlemmarna Be kommittén att dela med sig av enkätresultaten vid ett klubbmöte. Få återkoppling från klubbmedlemmar och diskutera hur din klubb kan ta itu med de specifika behov som barnen i ert samhälle har. Be andra medlemmar att säga vad de tycker. Var öppen för nya idéer och bestäm vilket projekt som klubben kan utföra. Du kan kontakta följande distriktsordförande för att be om hjälp. De kan ge ytterligare information och resurser för ditt projekt. Ordförande för Lions service för barn Diabetesordförande Synordförande Hörselordförande PR-ordförande Om du har fått reda på barnens behov utanför klubbens område kan du informera distriktsguvernören om dessa. Informera slutligen andra klubbar i ert område om det projekt er klubb planerar, eftersom de här klubbarna kan bli uppmuntrade att utföra sina egna behovsanalyser för barn. 7. Uppföljning för dem som svarat på enkäten Skicka ett meddelande till dem som har svarat på enkäten och tacka för deras hjälp. Låt dem veta hur deras insats hjälpte er klubb att utveckla ett projekt för att hjälpa behövande barn i samhället. Fråga dem om de är intresserade av att arbeta med Lions och bjud in dem till nästa klubbmöte. Steg två: Planera projektet Bilda en planeringskommitté När er klubb har fastställt ett serviceprojekt behöver du identifiera frivilliga ledare och bilda en planeringskommitté. Kommittén kommer att vara stommen i ert serviceprojekt. Planeringskommittén kan dela på arbetet och hjälpa till att motivera era medlemmar att delta. De sätter också upp mål och följer framstegen. Använd Arbetsblad för planeringskommittén för att sammanställa en lista över kommittémedlemmar och kontaktinformation. (Se exemplet i slutet av denna publikation.) 10

12 Utveckla en handlingsplan Planering är nyckeln till ett framgångsrikt serviceprojekt. Planen bör innehålla följande: Mål Handlingssteg Tidsram Lokala partner Frivilliga som behövs PR-plan Resurser som behövs Delge planen till klubbens medlemmar. Välkomna hjälp och förslag från andra medlemmar som vill engagera sig. Planera möten som stärker er grupp och engagera era klubbmedlemmar. Se ett exempel på en handlingsplan i slutet av denna publikation. Steg tre: Publicera projektet Handbok för klubbens PR-ordförande (PR-710) och Handbok för distriktets PR-ordförande (PR-730) innehåller värdefull information för att utveckla era PR-planer. De finns på organisationens webbplats. Du kan också beakta följande: Bjuda in lokala media. Skicka pressmeddelanden minst tre veckor i förväg. Kontakta lokala nyhetsredaktörer igen en vecka före evenemanget. Förbered ett pressmeddelande till media (ett exempel finns i informationspaketet Lions barn först). Be om hjälp från en respekterad lokal kändis eller lokalpolitiker. Be nyhetsredaktörer vid lokala radiostationer om hjälp med att marknadsföra ert projekt. Du kan välja bland många olika PRmeddelanden som finns på organisationens webbplats. Kontakta den lokala TV-stationen i ert område. Publicera ert projekt i lokala tidningar, nyhetsbrev, på klubbens eller distriktets webbplats eller andra sociala nätverkssajter såsom Facebook. Använd de affischer som finns i informationspaketet Lions barn först.

13 Implementera projektet Involvera klubbmedlemmarna! Kontakta potentiella medlemmar och personer som är intresserade av projektets framgång och låt dem veta vilka framsteg er klubb har gjort. Bjud in dem att bli medlemmar. Uppmuntra deltagande från närliggande lionklubbar, leoklubbar, familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Kom ihåg att belöna framgångar. Följ lokala lagar och seder Lions Clubs International försöker skapa en så säker miljö som möjligt för alla deltagare i Lions aktiviteter. LCI rekommenderar att deltagande lionklubbar följer lokala lagar och praxis när det gäller att inhämta information om de vuxna som kommer att samarbeta med barn och ungdomar. Skaffa samhällets stöd En viktig del av ditt Lions barn först-projekt är engagemanget från lokala företag och organisationer. De kan ge värdefullt stöd till ert projekt. Några exempel är: Hälsovården Skolor Bibliotek Polis och brandkår Apotek Ungdomsgårdar Barn- och ungdomsorganisationer Myndigheter Scouttrupper Matvaruaffärer Stora partiaffärer 12

14 Skicka tackbrev till alla som deltar. Dela ut certifikat vid behov och när det är lämpligt. Du kan använda Lions barn först uppskattningscertifikat eller hänvisa till Lions Clubs Internationals klubbrekvisitakatalog för andra utmärkelser. Servicedag för barnens projekt Du kanske vill marknadsföra en speciell dag i ert samhälle för att implementera Lions serviceprojekt för barn och/eller ungdomar. Mer information om minnesdagar för barnprojekt finns på organisationens webbplats. Skriv bara Lions barn först i sökfältet på Försäkring Lions klubbar eller distrikt kan få en kopia av organisationens ansvarsförsäkring från Legal Division vid det internationella huvudkontoret, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL , USA. Information finns också på organisationens webbplats. Lions emblem Lions emblem finns på Lions webbplats. Logotypen kan användas till att skapa en Lions barn först-banderoll till ert projekt. Lions emblem bör användas vid all publicitet, inklusive på brevpapper, flygblad och affischer. Relaterade webbplatser Världshälsoorganisationen (WHO) FN:s barnfond (UNICEF) Lions barn först Programaktivitetsguide 13

15 STEG ETT: LIONS BARN FÖRST E X E M P E L P Å F Ö L J E B R E V: B E H O V S A N A LY S I S A M H Ä L L E T Bifogas frågeformuläret och skickas till samhällsledare. Datum Namn på samhällsledare Titel Adress Bästa {Namn} För att kunna tillhandahålla bättre serviceprojekt i (ortens namn) genomför (klubbens namn) en enkät bland människor i området som besitter expertis av olika slag. Vårt mål är att tydligt identifiera hjälpinsatser inom hälsovård och utbildning som vi som serviceklubb kan tillhandahålla behövande barn och ungdomar. Vi hoppas att du kommer att hjälpa oss identifiera behov i vårt samhälle. Genom att fylla i bifogat frågeformulär kan ni hjälpa oss att fastställa barnens behov inom de specifika områdena hälsovård och utbildning. Du är även välkommen att lämna kommentarer om angelägna behov som du anser borde tillgodoses. Vi uppmuntrar dig även till att vidarebefordra denna enkät till andra personer som du anser skulle kunna tillföra viktig information. Vänligen returnera det ifyllda frågeformuläret senast den (datum). Efter det att vi har sammanställt alla data kommer en representant från klubben att tillhandahålla dig en sammanfattning av resultaten och hur vi kan komma att samarbeta. Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig via (telefonnummer och/eller e-postadress). Jag besvarar gärna dina frågor. Med vänlig lionhälsning (Lionmedlemmens namn) (Lionklubbens namn)

16 STEG ETT: LIONS SERVICE FÖR BARN BEHOVSANALYS I SAMHÄLLET FRÅGEFORMULÄR Namn: Yrkestitel: Adress: Telefon arbete: Faxnummer: E-post: Expertområde: Hälsovård Utbildning Ungdom Annat 1. Kan du identifiera framgångsrika projekt inom ditt område som tillhandahåller hjälpinsatser inom hälsovård och/eller utbildning till barn i ditt samhälle? Ja Vänligen ange nedan. Nej 2. Om du svarade ja på fråga ett, varför tror du att de serviceprojekt du räknade upp är framgångsrika? 3a. Kan du identifiera ett specifikt behov för barn inom ditt område som, om det tillgodoses, speciellt kan gynna samhället? Ja Vänligen beskriv nedan. Nej 3b. Hur anser du att det här behovet bäst kan tillgodoses?

17 Lions service för barn Bedömning av samhällsbehov (fortsättning) 4a. Känner du till några grupper med frivilliga som för närvarande arbetar med detta behov? Ja Vänligen ange namnet på grupperna och beskriv deras aktiviteter nedan. Nej 4b. Hur kan grupper med frivilliga komplettera varandra i deras arbete för att undvika onödigt dubbelarbete när de tillgodoser detta behov? 5. Anser du att invånarna i det här samhället är tillräckligt medvetna om de hjälpinsatser inom hälsovård och utbildning som finns tillgängliga för barn? Ja Nej Vänligen kommentera nedan. 6. Finns det enligt din åsikt rum för fler frivilliga projekt som stöder barnens behov inom ditt serviceområde? Ja Vänligen kommentera nedan. Nej Ytterligare kommentarer: Namnteckning Datum Vänligen returnera det ifyllda formuläret till: Tack för ditt deltagande.

18 STEG TVÅ: LIONS SERVICE FÖR BARN ARBETSBLAD FÖR PLANERINGSKOMMITTÉ Medlemmar i planeringskommittén: Namn Telefon E-post Projektansvar Samarbetspartner: Namn Organisation Telefon E-post Andra klubbmedlemmar/intresserade personer: Namn Telefon E-post Projektansvar

19 STEG TVÅ: LIONS SERVICE FÖR BARN HANDLINGSPLAN Handlingssteg Tidsram Frivilliga som behövs Budget/resurser Mål: Total budget: Insamlingsstrategier: PR-strategier: Samarbetspartner:

20 För mer information Besök Lions Clubs Internationals webbplats eller kontakta: Health and Children s Services Department Lions Clubs International 300 W 22ND STREET Oak Brook, IL , USA Telefon: Fax: E-post: Webbplats: IAD-252.SW 5/10

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning LIONS BARN FÖRST Planeringsvägledning INTRODUKTION Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens Anslagsansökan Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens kan bevilja finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt

Läs mer

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE Lite Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok PROCESS Bästa deltagare, Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Innehåll Om Lions 2 Varför bilda lionklubbar vid högskolor och universitet? 3 Steg för att bilda klubbar vid högskolor och universitet 3

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra klubbens verksamhet. Innehåll Om vi inte förändrar oss, växer

Läs mer

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Du har accepterat en utnämning som kommer att ha en bestående inverkan på lionklubbarnas framtid. Innehåll Sidan Ansvarsområden för multipeldistriktets

Läs mer

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation Det är spännande för Lions Clubs International att kunna sprida ett nytt utmärkelseprogram som belönar lionmedlemmar som hjälper vår organisation att växa genom att bjuda in nya medlemmar och bilda nya

Läs mer

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb, ert sätt! Anpassa klubbens möte Är era klubbmöten så bra som möjligt? Det är lätt att rekrytera nya medlemmar när du bjuder in dem till möten som är välkomnande

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

HANDBOK FÖR SPECIALIST

HANDBOK FÖR SPECIALIST HANDBOK FÖR SPECIALIST för lionklubbar vid högskolor och universitet En handbok för distriktets och multipeldistriktets specialister för lionklubbar vid högskolor och universitet Innehåll Om lionklubbar

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Programmets riktlinjer I. Översikt Sedan 1984 har Lions sponsrat Lions Quest-program i lokala skolor, vilket

Läs mer

LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR. Vägledning

LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR. Vägledning LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR Vägledning Planering av evenemanget...4 Välj ett tema...4 Finn en samarbetspartner...5 Bestäm ett datum...5 Finn en lokal...5 Ansök om anslag...6 Planera programmet...6

Läs mer

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS PR på distriktsnivå Public Relations innebär bland annat spridande av information om Lions Clubs International och skapandet av en positiv bild av organisationen både internt

Läs mer

INFORMATIONSTEKNOLOGI

INFORMATIONSTEKNOLOGI Kapitel 7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Allmän information Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar

Läs mer

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...4 Om seminarierna...4 Logistik...5 Vem bör delta?

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

Klubbens excellensprocess Pro. Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Pro. Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE PRO PROCESS Klubbens excellensprocess Pro Deltagarhandbok CEP Pro Deltagarhandbok Innehållsförteckning Programöversikt Steg 1: Varför är vi här? PowerPoint-bilder Steg 2: Vad kännetecknar

Läs mer

HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR

HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR LIONS GLOBALA VÄLKOMSTDAG HANDLEDNING FÖR DISTRIKT OCH KLUBBAR Lions världsomfattande välkomstdag är ett globalt evenemang som välkomnar nya medlemmar och ger möjlighet till att stimulera medlemstillväxt

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Grundläggande mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till mentorn 3 Till adepten 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer Leoledarskap Anslagsprogram Ansökan och riktlinjer Lions Clubs International Anslagsprogram för leoledarskap Innehåll Inledning... 2 Syfte... 3 Om leoledarskapskonferenser... 3 Logistik... 4 Deltagare

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt VÄGLEDNING FÖR sammanslagning av distrikt VARFÖR SLÅ SAMMAN SMÅ DISTRIKT? Det har diskuterats vilken storlek som är bäst för ett distrikt, men det är ingen tvekan om att ett distrikt bör vara tillräckligt

Läs mer

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

Klubbens excellensprocess Pro. Vägledning för instruktören

Klubbens excellensprocess Pro. Vägledning för instruktören CLUB EXCELLENCE PRO Klubbens excellensprocess Pro Vägledning för instruktören PROCESS CEP Pro vägledning för instruktören Innehållsförteckning Programöversikt och instruktioner till instruktören Steg

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar UR UTVÄRRR U N KLU? tt viktigt utvärderingsverktyg för klubbar UR UTVÄRRR U N KLU? tt viktigt utvärderingsverktyg för klubbar 1. Klubbnamn eller nummer: VKTN V RVLLRT 2. ur viktigt är vart och ett av följande

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING KLUBBFILIAL VÄGLEDNING Varför bilda klubbfilialer? En klubbfilial gör det möjligt för en liten grupp människor att bilda en lionklubb och de kan snabbt börja göra insatser på sin hemort. Medlemmarna i

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA 2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL VARJE ÅR, i samband med den årtidsmässiga flytten, flyger

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor 1. Hur många modeller för att samla poäng finns det? Det finns två modeller för att samla poäng, Spår A och Spår B, baserat på medlemstrenderna i ditt distrikt. Varje distrikt har tilldelats antingen spår

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY 1. ALLMÄN VARUMÄRKESPOLICY. Som ett juridiskt skydd för The International Association of Lions Clubs, dess medlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, del-,

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka är PR-kommitténs uppgifter

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Rotary Basics www.rotary.org/sv/rotarybasics Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Välkommen till Rotary! Du tillhör nu ett globalt nätverk av frivilliga från företag, yrkesliv och samhället.

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 september 2016 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

SERVICEAKTIVITETER. Kapitel 15. Lions antagna serviceprogram. Det finns sju officiella program för Lions serviceaktiviteter:

SERVICEAKTIVITETER. Kapitel 15. Lions antagna serviceprogram. Det finns sju officiella program för Lions serviceaktiviteter: Kapitel 15 SERVICEAKTIVITETER Lions antagna serviceprogram Det finns sju officiella program för Lions serviceaktiviteter: 1. Samhällsservice i. Lions lag i arbete 2. Katastrofhjälp i. Lions ALERT-program

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra idéer. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten

Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. också kända som zonmöten Mötesformat för möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté också kända som zonmöten Möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté, eller zonmöten, anses ofta vara de viktigaste mötena för klubbtjänstemän

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Sidan 1 av 6 RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Dessa riktlinjer ska hjälpa lionmedlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, under- och multipeldistrikt) att följa den policy för medelsanvändning som antagits

Läs mer

FRISKA UPP FÖRNYA STARTA OM ÅTERUPPLIVA ÅTERFÖRENA Lions repetitionskurs Vår lysande historia

FRISKA UPP FÖRNYA STARTA OM ÅTERUPPLIVA ÅTERFÖRENA Lions repetitionskurs Vår lysande historia FRISKA UPP FÖRNYA STARTA OM ÅTERUPPLIVA ÅTERFÖRENA Lions repetitionskurs Vår lysande historia Det är fem avdelningar i repetitionskursen och de innehåller följande ämnen: Vår lysande historia Var vi kom

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer.

Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Oak Brook i juli 2007 Till: Tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer. Bästa lionmedlemmar. En sammanfattning av den internationella

Läs mer

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Zonordförande Utbildning på egen hand

Zonordförande Utbildning på egen hand Zonordförande Utbildning på egen hand Avsnitt 2: Zonordföranden som administrativ tjänsteman i zonen ARBETSBOK I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som administrativ tjänsteman i

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG

ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Vi bryr oss om. Vi hjälper. Vi uppnår. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT ASSISTANSANSLAG Översikt Det internationella assistansanslagsprogrammet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling

LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling LCIF:s pilotprogram för mikroföretagsutveckling Introduktion och varför Mikroföretag är en ny prioritet för LCIF LCIF:s Core 4-program ger medel till viktiga och praktiska Lions serviceprojekt inom fyra

Läs mer

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet.

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. Fråga: Hur lägger jag till en aktivitet? Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. På sidan Lägg till aktivitet,

Läs mer

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Verksamhetsmål: SightFirst Lions kamp mot blindhet sätter in lionresurser på samtliga nivåer

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt sätt och som har valt

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

Distriktets mål och handlingsplaner Information om att skicka in mål

Distriktets mål och handlingsplaner Information om att skicka in mål Under perioden november 2016 och 30 april 2017 kommer första vice distriktsguvernörer/dg Elect att: Fastställa distriktets mål och handlingsplaner. o Första vice distriktsguvernör/dg Elect kommer att fastställa

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer