En guide för Lions i den digitala tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En guide för Lions i den digitala tiden"

Transkript

1 En guide för Lions i den digitala tiden

2

3 Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4 Klubbens webbplats...4 Lions cyberklubbar...6 Chartra en ny cyberklubb...6 Driva klubbens verksamhet via Internet...7 Anslagstavla...7 Chatrum...7 Endastförmedlemmar...7 Bloggar...7 Insamlingsaktiviteter...9 HandlaviaInternet...9 SäljalotterviaInternet...9 Auktion...9 Marknadsfördinklubb...10 Marknadsföringsmaterial tillgängligt på LCI:s webbplats...10 Hantera klubbens medlemslista och rapportera via Internet...12 Förmerinformation...12

4 Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Denna guide är utformad för att öppna upp de möjligheter Internet kan erbjuda alla lionklubbar i världen. Den erbjuder förslag om hur man använder Internet för att hålla medlemmarna informerade, driva klubbens verksamhet och att marknadsföra din klubb till allmänheten. 2 Internet tips

5 Varför använda Internet? Att använda Internet är det perfekta sättet att hålla medlemmarna informerade. Oavsett om e-post, webbplatser eller e-nyhetsbrev används kan medlemmarna hålla god kontakt med klubbens ledning tack vare att elektroniska kommunikationssätt används.var och en erhåller samma information, samtidigt och på samma sätt. Hur kan lionklubbarna använda Internet? E-post: Elektronisk post, eller e-post, är ett av de bästa och mest grundläggande sätten att använda Internet för att kommunicera med klubbmedlemmarna. E-post förbättrar kommunikationen mellan möten, då den kan sändas när som helst från var som helst. Den gör det också möjligt för klubbmedlemmarna att skicka samma information till många mottagare, skriven och läst när det passar både avsändaren och mottagaren. Tips att använda e-post: Uppdatera e-postlistor. Be klubbmedlemmarna att regelbundet läsa sin e-post från klubben. Tillhandahåll alternativa kommunikationssätt för medlemmar som inte använder e-post. Använd rätt beteende på Internet Internet har etikettregler som kallas för netikettregler, vilka rekommenderar vad man bör och inte bör göra. Här följer några tips: 1) Använd blindkopia (BCC) när du skickar e-post till en hel grupp mottagare. Detta innebär att den långa listan av e-postadresser inte visas för varje mottagare, säkerställer att virus inte sprids och gör att själva meddelande blir kortare för dem som vill skriva ut. 2) Skriv något meningsfullt på ämnesraden 3) Håll meddelandet kort och formatet enkelt 4) Skriv inte all text med versaler, för då anses det att man SKRIKER! 5) Undvik att bifoga filer.vissa mottagare kanske inte förstår eller är rädda för att öppna de bifogade filerna.andra kanske inte har nödvändig mjukvara för att kunna öppna filen. 6) Svara snabbt på inkommande e-post 7) Undvik att vidarebefordra Skicka meddelandet endast till dem som verkligen behöver informationen. Framför allt: Följ alltid Lions etikregler. Detta gäller alla typer av elektronisk kommunikation. Se till att informationen på ämnesraden är tydlig och meningsfull. En guide för Lions i den digitala tiden 3

6 Elektroniska nyhetsbrev: E-nyhetsbrev kan användas i många olika syften, till exempel att rekrytera, för PR och att informera medlemmarna. Det kan skickas till dem i samhället som är intresserade, både företag och privatpersoner, samt till potentiella medlemmar för att informera dem om klubben och dess aktiviteter. Utmärkta ämnen i ditt e-nyhetsbrev är till exempel: Evenemangskalender (Ange kommande projekt och insamlingsaktiviteter) Erkänsla till medlemmar Erkänsla till icke medlemmar Lista över klubbtjänstemän Vem som kan kontaktas gällande medlemskap Resultat av insamlings- och serviceaktiviteter Klubbens webbplatsadress Skapa distributionslistor: Att skapa distributionslistor gör det mycket enklare att sända ut elektronisk kommunikation. Du kan skapa dessa listor genom att använda de program som din e-postleverantör erbjuder och det finns även företag som kan göra detta åt dig. är en gratis service för lionmedlemmar för att skapa klubbens egen webbplats och erbjuder även möjlighet att skicka e-post till hela grupper av mottagare. Vid elektronisk kommunikation bör du fundera över att sammanställa följande distributionslistor: Alla klubbmedlemmar Klubbtjänstemän Klubbmedlemmar, personer som stöder Lions, potentiella medlemmar och andra som kan vara intresserade av e-nyhetsbrevet Klubbens webbplats: Webbplatser har blivit mycket populära, eftersom människor där kan finna information snabbt och enkelt. För lionklubbarna är webbplatser inte endast till för att informera medlemmarna, utan även för att sprida information om klubbens aktiviteter till allmänheten och till media. Vad man bör göra på webbplatser: Locka människor till att vidta åtgärder: Om du vill att läsarna skall bli medlemmar i eller donera till klubben måste webbplatsen vara informativ och attraktiv. Berätta hur din klubb gör en skillnad.använd fotografier! 4 Internet tips

7 Webbsidor har blivit den plats människor besöker för att finna information. Gör det enkelt: Nyckeln är att göra utformningen enkel och tydlig.använd inte för mycket information, då detta gör det svårt att läsa och gör läsarna mindre intresserade. Webbplatsen bör vara attraktiv och enkel att använda. Gör den enkel att uppdatera: Den bör vara enkel att ändra, lägga till nya sidor och ladda upp fotografier. Håll den fräsch: Uppdatera ofta och ge besökarna anledning till att återkomma. Det sista du vill är att låta en potentiell medlem komma till ett möte på fel tid och fel plats. Var noggrann: Se till att all information på webbplatsen om klubben och organisationen presenteras på ett positivt sätt. Fundera över att lösenordsskydda vissa delar. De grundläggande saker en webbplats bör innehålla är: Startsida: Webbplatsens första sida. Startsidan välkomnar läsarna till webbplatsen, ger grundläggande information, till exempel klubbens namn, adress och mötesplats, samt innehåller länkar till annan information. Om oss: Denna sida ger ytterligare information om klubben, till exempel dess syfte och aktiviteter. Här finns ofta även klubbens historia, hur mycket pengar klubben har samlat in, vilka projekt som genomförs och vilka människor som får hjälp. Kalendarium: En lista över evenemang både för klubbmedlemmar och för allmänheten. Medlemsinformation: Grundläggande information om fördelarna med att vara medlem och hur man blir medlem. Inkludera kontaktinformation till klubbens medlemsordförande. Kontakta oss: Denna sida innehåller vanligen en direkt länk för e-post samt telefonnummer. Du kan även ange klubbens mötestid och mötesplats igen. Exempel på annan information: Klubbens aktiviteter: Denna sida bör omfatta klubbens tidigare och nuvarande serviceaktiviteter - inkludera fotografier! Insamlingsaktiviteter: Marknadsför kommande insamlingar och berätta om de tidigare. Fotogalleri Mediarum och informationscenter: Här bör klubbens broschyr, faktablad, historia och pressmeddelanden finnas i PDF-format. E-nyhetsbrev, arkiv: Publicera både aktuella och tidigare nummer av klubbens nyhetsbrev. En guide för Lions i den digitala tiden 5

8 Om din klubb eller ditt distrikt inte har någon med de tekniska kunskaper som krävs finns det hjälp att få: på har mallar för webbplatser som kan användas utan kostnad. Kontakta lokala skolor och/eller universitet. De kan ha studenter som är villiga att hjälpa till. Kontakta företag som utformar webbplatser för att höra efter om de är villiga att donera en design av en webbplats eller att göra det till lägre pris. På samma sätt som tryckt material måste all information korrekturläsas innan den läggs ut på webbplatsen. Lions cyberklubbar En cyberklubb är en klubb som genomför möten och driver sin verksamhet via Internet.Att driva klubbens verksamhet via Internet underlättar kontakten mellan medlemmarna och kan hjälpa till att genomföra aktiviteter snabbare. Fördelar för klubben med att använda Internet Snabbar på administrativa uppgifter Snabbar på beslut Minskar kostnader för möten, utskick, avgifter etc. Ökar mötesnärvaron Gör det enklare för medlemmarna Enklare att sammanträffa ofta om detta krävs Chartra en ny cyberklubb En lionklubb som genomför möten och driver sin verksamhet endast via Internet kan chartras på samma sätt som en traditionell klubb. Det krävs: 20 eller fler chartermedlemmar Fadderskap av en klubb, zon, region, distriktsråd eller distriktskommitté Distriktsguvernörens godkännande Ifylld charteransökan Betalning av charteravgifter En befintlig klubb kan även bilda en klubbfilial som uteslutande använder Internet. Cyberklubbar kan även ha medlemmar från andra delar av världen, vilka alla samarbetar mot ett gemensamt mål. 6 Internet tips

9 Driva klubbens verksamhet via Internet Cyberklubbar driver verksamheten och hanterar administrationen via Internet och, om så är lämpligt, sammanträffar för att genomföra projekt och serviceaktiviteter. Nedan följer några exempel på hur cyberklubbar kan driva verksamheten via Internet: Anslagstavla En anslagstavla, eller ett forum, är en plats för medlemmarna att kommunicera. Kommunikationen är ofta uppdelad per ämne och ger medlemmarna möjlighet att kommunicera när det passar dem. Meddelanden sparas till dess att de tas bort eller arkiveras av en moderator. Chatrum Chatrum är en mötesplats där medlemmarna kan kommunicera i realtid. De kan användas för att genomföra klubbmöten och diskussioner. De flesta nätverk erbjuder denna möjlighet, oftast utan kostnad.vissa mjukvaror kan till och med sammanställa konversationer från klubbmöten att läsas senare av dem som inte hade möjlighet att delta. Observera - Både anslagstavlor och chatrum måste följas noga och bör vara lösenordsskyddade. Endast för medlemmar Här finns ofta mötesprotokoll, klubbens budget och viktig administrativ information. Denna information bör lösenordsskyddas, men det skall vara enkelt för medlemmarna att nå denna information. Klubbens chatrum kan även finnas i denna avdelning. Blogg: En blogg är som en dagbok på Internet. Bloggar ger klubbarna ytterligare en möjlighet att kommunicera. Ämnen som kan diskuteras i bloggar är till exempel pågående serviceprojekt, fördelarna med att vara lionmedlem, mer detaljerad information om en av klubbens medlemmar och inlägg från dem som har deltagit i klubbens projekt.texten i bloggar skrivs oftast på ett informellt sätt. För att vara effektiva måste bloggar uppdateras regelbundet. Observera - Både anslagstavlor och chatrum måste följas noga och bör vara lösenordsskyddade. En guide för Lions i den digitala tiden 7

10 Att genomföra effektiva chatsessioner Ett chatrum på klubbens webbplats kan användas på flera olika sätt, till exempel för att genomföra klubbmöten, komma fram med nya idéer, bjuda in gästtalare etc. För att chatten skall bli produktiv och intressant bör du tänka på följande: Informera medlemmarna om datum och tid Fastställ ett intressant ämne Se till att alla medlemmar vet hur man loggar in till chatten Fundera över att genomföra "Webinarium", ett seminarium på webben, med en gästtalare. Utse någon till att vara moderator, så att konversationen är relevant och flyter väl. Om klubbens budget tillåter kan även videokonferenser genomföras. Klubben måste inte vara en cyberklubb för att genomföra en del, eller all, verksamhet via Internet. Även en traditionell lionklubb kan driva sin verksamhet via Internet, under förutsättning att klubben ändrar sina stadgar och arbetsordning. Nedan följer ett exempel på ändringsförslag: BESLUTAS ATT Lions Club (klubbens namn) kan driva sin verksamhet via e-post eller chatrum. Dock får ingen sådan verksamhet träda i kraft innan den har godkänts skriftligen av en majoritet av klubbens medlemmar. Sådant godkännande kan initieras av klubbens president eller klubbstyrelsen i sagda klubb, men rösterna måste, för att vara giltiga, erhållas av sekreteraren inom 10 dagar efter det ursprungliga e-postmeddelandet. Genom att anta ovanstående ändringsförslag kan klubben vidta snabba åtgärder i de frågor som kräver detta. Även om klubben har för avsikt att behålla sina traditionella möten ger detta klubben möjlighet att utföra vissa saker via Internet om så krävs. På samma sätt som vid traditionella klubbmöten måste klubbar som bedriver verksamhet via Internet vara beslutsmässiga för att kunna fatta giltiga beslut. 8 Internet tips

11 Insamlingsaktiviteter Tack vare att Internet öppnar nya dörrar till fler läsare kan det bli lättare för klubben att samla in pengar. Oerhört många människor använder Internet varje dag och insamlingsaktiviteter via Internet gör det enklare för allmänheten att delta och att stöda klubben. Följande är några exempel: Handla via Internet: En del klubbar har avtal med företag som säljer via Internet att de erhåller en viss procent på försäljningen om köparen loggar in till företaget i fråga via lionklubbens webbplats. Detta är ett mycket smidigt sätt för allmänheten och för medlemmarna att stöda klubben i samband med inköp via Internet. Kom dock ihåg att alla klubbar måste följa organisationens varumärkespolicy, vilken finns att läsa på LCI:s webbplats eller kan beställas från Legal Division genom att ringa , anknytning 299 eller genom att skicka e-post till Sälja lotter via Internet: Klubbarna kan sälja lotter via Internet, vilket ger möjlighet att sälja till ännu fler människor. För att kunna göra detta måste klubben erbjuda betalning via bankkort/kreditkort. Det finns många företag som kan erbjuda detta till rimligt pris. FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Observera att reglerna för lotterier varierar stort i olika länder.varje land har olika regler om vilka organisationer som kan genomföra lotterier och på vilket sätt de genomförs. Undersök noga vilka lagar och regler som gäller i ditt område, så att ert lotteri genomförs i enlighet med gällande bestämmelser. Informationen i denna guide ersätter inte de råd som kan ges av lokala jurister och/eller advokater. Det rekommenderas att den som anordnar ett lotteri kontaktar jurist/advokat eller lokal myndighet för att ta reda på gällande regler. Inga garantier är underförstådda eller uttryckta. Auktion: Klubbarna kan samla in pengar genom att auktionera ut saker på sin webbplats eller sälja via ebay. Om klubben säljer artiklar med Lions namn och/eller logotyp måste klubben i förväg ansöka om tillåtelse och/eller licens från Club Supplies and Distribution Division vid det internationella huvudkontoret. Ring: anknytning 252 eller skicka e-post till När klubben samlar in pengar på webbplatsen är det viktigt att detta marknadsförs på lämpligt sätt. Ju större uppmärksamhet insamlingsaktiviteten får, desto större är chansen att den blir framgångsrik. En guide för Lions i den digitala tiden 9

12 Marknadsför din klubb Internet är en viktig del i klubbens kommunikationsstrategi. Klubbens främsta sätt att kommunicera med allmänheten är klubbens webbplats och detta är anledningen till att det är så viktigt att den är aktuell, välskriven, välorganiserad och enkel att använda. Ange namnet på klubbens webbplats på allt material som klubben producerar: Brevpapper, flygblad, affischer, pressmeddelanden, broschyrer, visitkort etc. Ju fler ställen webbplatsens namn publiceras, desto större är sannolikheten att människor kommer att använda den för att söka efter information. När klubben publicerar information om aktiviteter bör medlemmarna även fundera över hur Internet kan användas för att kommunicera ut viktiga budskap: Skapa ett avsnitt med rubriken "Nytt" på webbplatsen för att belysa kommande evenemang. Länka respektive nyhet till tillhörande pressmeddelande eller till ytterligare information. Gör så att antal mottagare av klubbens information ökar genom att skapa en gästbok eller möjlighet att registrera sig till klubbens nyhetsbrev. Sänd ut meddelanden i lämplig tid. Medlemmarna kan även efterfråga andra personers kontaktinformation i samband med projekt och insamlingsaktiviteter. Ju fler människor din klubb kan nå ut till, desto bättre. Använde e-post för att skicka pressmeddelanden till media. Länka klubbens webbplats till andra lämpliga webbplatser.titta närmare på andra organisationers webbplatser, till exempel handelskammaren, och länka dem när så är lämpligt. Använd det PR-material som finns tillgängligt på LCI:s eller multipeldistriktets webbplats. Marknadsföringsmaterial tillgängligt på LCI:s webbplats LCI:s webbplats innehåller ett stort utbud av marknadsföringsinformation och resurser. Genom att använda de PR-verktyg och resurser som anges nedan kan klubben sammanställa en PR-plan. Klicka på Resurser och därefter på PR-verktyg på LCI:s webbplats. Genom att använda PR-verktyg och resurser på webbplatsen kan din klubb sammanställa en PR-plan. 10 Internet tips

13 PR-verktyg och resurser: Gå igenom LCI:s kalendarium för kommande program och marknadsför dem lokalt. Anpassa de exempel på pressmeddelanden som finns till era lokala aktiviteter och program. De tomma mallarna ger riktlinjer för meddelandets innehåll, layout och längd. Lokalanpassa och skicka meddelandet om ert nästa lionsevenemang till media. Ställ samman klubbens eget faktablad genom att använda den mall som finns på webbplatsen eller använd den för att skapa ett faktablad för distriktet eller multipeldistriktet. Håll det uppdaterat och skicka med det med allt mediamaterial. Klubbens faktablad är också användbart för utdelning vid klubb- och samhällsevenemang till medlemmar och till tänkbara medlemmar. Visa audiovisuella presentationer vid kommande möten och evenemang. Det finns många för både medlemmar och icke medlemmar. Skicka ut servicemeddelanden till allmänheten som finns för TV och radio. Använd broschyrer, tryckta annonser och affischer för att marknadsföra Lions på hemorten. Skapa en webbplats för klubben för att marknadsföra kommande evenemang och locka nya medlemmar. Ytterligare resurser finns i PR-verktyg på LCI:s webbplats. LCI tillhandahåller material för medlemskommunikation och värdefulla verktyg som hjälper klubbarna i samband med sina PR-aktiviteter. Kommunikation på webbplatsen omfattar: LCI:s faktablad, historia och pressmeddelanden LCI:s viktigaste information samt frågor och svar Tidningen THE LION, vilken ges ut tio gånger per år och vissa artiklar finns på webbplatsen. Läs publikationen Hur man kommer med i THE LION för att lära dig mer om hur man skickar in text och foton från klubbar, distrikt och multipeldistrikt E-nyhetsbrev, ett månatligt nyhetsbrev på webbplatsen med den senaste informationen från det internationella huvudkontoret Presidentens månadsbrev Lions på gång berättar om unika klubbprojekt och är en resurs för nya idéer som kan genomföras på din hemort. Handbok för klubbens PR-ordförande (PR-710) och Handbok för distriktets PR-ordförande(PR-730) innehåller ytterligare information och exempel på hur du kan sammanställa en PR-plan. Läs publikationen Hur man kommer med i THE LION för att lära dig mer om hur man skickar in text och foton från klubbar, distrikt och multipeldistrikt. En guide för Lions i den digitala tiden 11

14

15

16 LIONS CLUBS INTERNATIONAL 300 W 22ND ST OAK BROOK IL MK-71 SW 8/08

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Program och aktivitetsvägledning LIONS BARN FÖRST Program och aktivitetsvägledning Introduktion Tack Lions för ert engagemang och åtagande för att förbättra livet för barn... ett barn i taget. Varje dag hjälper Lions medlemmar barn i

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 Uppdrag Maud Nordell - kommunikationschef MD 101 (journalist och kommunikatör), Mikael Östman tidigare distriktsguvernör

Läs mer

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska

Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska Zon- ordförande- handbok 2015-2016 Svenska DA-100.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance)

Revisionsavdelningen (Financial Reporting & Compliance) Kapitel 9 FINANSER Finansdivisionen arbetar med organisationens finansiella frågor till exempel bankkonton i andra länder, bokföring, ankommande betalningar, budget och revision. Divisionens har som mål

Läs mer

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet.

Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. Fråga: Hur lägger jag till en aktivitet? Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. På sidan Lägg till aktivitet,

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION

LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Sidan 1 av 11 LIONS CLUBS INTERNATIONAL RIKTLINJER FÖR KONFLIKTLÖSNING INTRODUKTION Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal orsaker till att konflikter uppstår

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Nyhetsbrev Roll: Redaktör Hemsida, Huvudadministratör,Redaktör nyhetsbrev Nyhetsbrevsanmälan För att det ska gå att skapa nyhetsbrev behöver du först skapa

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014

JURIDISKA ÄRENDEN. Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 Kapitel 11 Ändringar för 2014-2015 är inte tillgängliga förrän i juli 2014 JURIDISKA ÄRENDEN Allmän information Organisationen har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals inregistrerade

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor Titlar, Alt-texter och länkar Vad betyder det? Du måste veta vem

Läs mer

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter.

CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING. I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. CHAPTER XIV LEDARUTVECKLING A. LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 1. Uppgift 2. Mål I enlighet med den internationella styrelsens uppdrag är det vår uppgift att förbättra lionmedlemmarnas ledarfärdigheter. a. Att

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST Medlemshantering Hemsida och e-post Loggor, visitkort och grafisk praxis Bilagor - förteckning 8-1 8-4 8-6 8-7 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är

Läs mer

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9

3 Skadliga program 26 Virus... Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 Carina Frondén Petri Ilmonen 4 Förord...3 Lättläst it...7 Bokens uppbyggnad och nivåer...8 Bokens innehåll på olika nivåer...9 1 Grundläggande datorkunskaper 10 Att starta datorn... Användarnamn och lösenord...

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas 1. Logga in Börja med att logga in på www.ebas.sverigeselevkarer.se. Välj Sveriges Elevkårer och skriv in ert förenings-id som användarnamn och lösenordet som ni har fått skickat

Läs mer

Anvisningar om etwinning-platsen

Anvisningar om etwinning-platsen Välkommen Anvisningar om etwinning-platsen Den här vägledningen har gjorts för Läraradministratörer som är nya på etwinning-platsen. Den är till hjälp för dig att: - Få tillgång din etwinning-plats - Redigera

Läs mer

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club

KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB. ARTIKEL I Namn. Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club KAPITEL XXIII UNGDOMSPROGRAM A. NORMALSTADGAR OCH ARBETSORDNING FÖR LEO CLUB ARTIKEL I Namn Namnet på denna sammanslutning skall vara Leo Club ARTIKEL II Syfte Att verka för att kommunens ungdomar får

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok

Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok Distriktssekreterarens & kassaförvaltarens handbok 2014-2015 Swedish LA-40.SW 2014-2015 Lions Clubs Internationals Syften Lions Clubs Internationals Etik Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg!

ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg! ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg! VÄLKOMNA TILL KLUBBLO, DET SMARTASTE SÄTTET FÖR ER KLUBB ATT TJÄNA EXTRA PENGAR UTAN

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920)

Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920) Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920) sida 2 Innehåll Folkets Parlament - för en pigg politisk debatt!...3 Registrera dig som medlem...4 Aktivera ditt medlemskap...6 Logga

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg)

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) Allmän info Ett uppdaterat medlemsregister är ryggraden i en förenings verksamhet. Det underlättar fakturering/uppföljning av medlemsavgifter, närvarorapportering,

Läs mer

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXII TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Översikt över nya TwinSpace

Översikt över nya TwinSpace Översikt över nya TwinSpace (Lanserades i september 2014) Den här vägledningen har gjorts för läraradministratörer. I den beskrivs allt du behöver veta för att starta din nya TwinSpace. Logga in Besök

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Cecilia Ödman AddFriends Kommunikation i sociala medier och digitala kanaler Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren.

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Kulturproceduren Första hjälpen Arrangör Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Här kan du läsa dig till hur man praktiskt använder Kulturprocedurens olika delar. Den

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Välkommen till PictureMyLife!

Välkommen till PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder Välkommen till PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd Roligt att du vill bli prenumerant på PictureMyLife! Du kan nu använda våra bildbaserade

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Handledning: Förenkla administrationen av Fotbollsskolan.

Handledning: Förenkla administrationen av Fotbollsskolan. Handledning: Förenkla administrationen av Fotbollsskolan. På forening.landslagetsfotbollsskola.se får du all hjälp du behöver för att administrera Landslagets Fotbollsskola. Du lägger upp de veckor du

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer