Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET"

Transkript

1 SLUG Kassörhandbok Status: Beslutad Skapat: : Senast ändrat: Av: Kårstyrelsen Version: 1.0 Beslutsreferens: Kår-StyM 2008/09: Utskriftsdatum: :45 E-post:

2 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Kassörhandbok Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Till dig som blivit vald till kassör...2 Insättning och tilldelning av pengar...2 Verksamhetsår...2 Kvitton...3 Kvittopärmen...3 arrangemang...4 Kassabok...4 Avstämning...5 Alkohol...5 Handkassa...6 Kort och digipass...6 Bokslut...6 Lathund...7 Kvittomallar...8 Status: Beslutad Skapat: : Senast ändrat: Av: Kårstyrelsen Version: 1.0 Beslutsreferens: Kår-StyM 2008/09: Utskriftsdatum: :45 Telefon: / Webbplats: Pedagogen, Hus A

3 Till dig som blivit vald till kassör Kassörhandbok Sidan 2 av 8 Du har fått ett både roligt och ansvarsfullt uppdrag, eftersom det är din uppgift att hålla ordning på pengarna. Som kassör så kommer det också ansvar över utskottet/föreningens ekonomi och redovisning. Som kassör ansvarar du över att kassaboken lämnas in till SLUG innan juluppehållet och i slutet på maj för hel och halvårsbokslut att löpande bokföring förs in i kassaboken att kontinuerligt (en gång i månaden) stämma av utskottets eller föreningens pengar, kassaboken och kontoutdrag mot varandra. att alla kvitton finns i kvittopärmen på kvittomallar att kvittona stämmer överens med kassaboken kort och digipass till utskottet eller föreningen (om utskottet eller föreningen beslutat att kassören skall ha det) att kort och digipass lämnas tillbaka till SLUG när man avslutar uppdraget att aldrig ha kontanta medel löst utan alltid sätta in utskottets eller föreningens kontanter på dess konto att följa kassörhandboken Insättning och tilldelning av pengar De av Fullmäktige (Fum) eller av utskottet (gäller föreningarna) tilldelade pengarna kommer att sättas in på utskottet/föreningens konto i början av ett verksamhetsår, så snart som SLUG börjar får in pengar på sitt centrala konto, det får SLUG när kåravgifterna börjar trilla in. Fum tilldelar utskotten pengar och sen tilldelar utskotten pengar till sina föreningar, råd och grupper. När föreningarna, råden eller grupperna får sina pengar beror på när utskottet beslutar om sin budget, och när de fått pengar från SLUG centralt. Fullmäktige beslutar om hur mycket pengar utskotten skall få. Detta gör fullmäktige på fullmäktigemöte nummer fyra i slutet på vårterminen. Utskotten beslutar efter fullmäktiges beslut hur mycket föreningarna, råden och grupperna skall få. När detta beslut skall tas är upp till utskotten. Det vanligaste är att föreningarna får lämna in en äskan på hur mycket de vill ha tilldelat sig. Verksamhetsår SLUG har så kallat brutet verksamhetsår, vilket betyder att SLUGs verksamhetsår sträcker sig från 1 juli till 31 juni. I slutet på varje verksamhetsår nollställs alla konton och man börjar om från de tilldelade pengarna från Fum eller utskottet. Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet

4 Kvitton Kassörhandbok Sidan 3 av 8 Varje gång kassören eller någon i utskottet/föreningen köper något till utskottet/föreningen är det jätteviktigt att man ser till att få ett giltigt kvitto. Om någon har köpt något för utskottets/föreningens räkning och inte har något giltigt kvitto får eller kan man inte betala ut pengar till vederbörande. Ger kassören ut pengar utan att få kvitto kommer det inte att stämma i bokföringen i slutändan. Om det inte finns något giltigt kvitto (t ex om någon har bakat hemma och vill ha betalt för det), måste ordföranden eller kassören skriva ett kvitto på detta. Det finns kvitton på SLUGs expedition som man kan använda sig av. Det är mycket viktigt att det stämmer i utskottet eller föreningens bokföring, för att SLUGs ekonomiska redovisning i slutändan skall stämma i sin helhet. När man inhandlar varor och tjänster till utskottet eller föreningen måste man alltid köpa från ett företag, organisation etc. Man får aldrig köpa av privatpersoner, då det innebär extrakostnader i form av sociala avgifter och skatt samt arbetsgivaransvar och arbetstid för SLUGs anställda och kårstyrelse. Anlitar man en privatperson och inte ett företag medför det extrakostnader och ytterligare ansvar för studentkåren och kårstyrelsen. Anlitar man en privatperson blir betalningen till personen en lön vilket medför att personen skall skatta på den utbetalade lönen och att studentkåren måste betala sociala avgifter. För att personen skall få ut det belopp man har kommit överens om måste studentkåren lägga ut de pengar som skall skattas utöver det belopp personen blivit lovad. Att anlita en privatperson medför också juridiskt ansvar för SLUGs kårstyrelse. När man anlitar en privatperson blir det att man anställer personen för att utföra uppgiften och kårstyrelsen blir arbetsgivare för personen. Att vara arbetsgivare medför juridiskt ansvar och skyldigheter för kårstyrelsen. Detta är något som kårstyrelsen inte är bered att ta förutom för de personer som kårstyrelsen aktivt har anställt för studentkåren. Kvittopärmen För att det skall bli lättare att hitta kvittona och inte så rörigt i kvittopärmen skall kassören sätta alla kvitton på A4-papper innan de sätts in i pärmen. På A4-pappret skall det skrivas datum som gäller för kvittot, vad det inköpta skall användas till (t ex mötesfika) och en namnteckning av den som har gjort inköpet. Använd gärna SLUGs mall för kvitton. För att även göra det lättare att gå tillbaka och hitta ett kvitto, är det viktigt att man skriver ett verifikationsnummer på själva kvittot (eller A4-pappret), verifikationsnummet skall också skrivas in i kassaboken där man skriver in utgiften eller inkomsten. I kassaboken skall man också skriva in vad det inköpta skall användas till, samma text som man skriver på A4-pappret som kvittot sitter på. Detta är också viktigt för det skulle kunna finnas kvitton med samma summa på. Kassören verifierar genom att numrera kvittona i den ordning kassören för in kvittona i kassaboken, första kvittot på ett verksamhetsår numreras med nummer ett, andra nummer två osv. Helst skall kvittona också vara i datumordning. Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet

5 Kassörhandbok Sidan 4 av 8 Det är bra om man tar kopia på A4-pappret när man har satt på kvittot. Kvitton kan nämligen blekna med tiden. Sätt kopian ihop tillsammans med originalet. Till allt man köper måste det finnas någon form av underlag, som skall sättas tillsammans med kvittot/kvittona i kvittopärmen. Skall man köpa in något till utskottet/föreningen är det alltså viktigt att man har beslut på att det som skall köpas. Kopia på beslutet skall sättas tillsammans med kvittot. Beslutet tas antingen på ett utskotts- eller föreningsmöte eller utav utskottets/föreningens presidium om beslut om att de får ta egna beslut finns, se nedan. I beslutet/underlaget måste det framgå vilken post i er budget inköpet är tänkt att belasta. På kvittomallen där man sätter kvittot skall man också fylla i beslutsreferens, alltså på vilket möte och mötespunkt man tog beslutet. Har man ett arrangemang behöver man inte ha beslut på varje inköp utan det räcker med beslut på att man skall göra ett arrangemang och hur mycket pengar man tänker lägga på arrangemanget. När man köper mötesfika till ett möte är mötesprotokollet underlaget till att man har haft detta möte. Man behöver inte sätta in mötesprotokollet tillsammans kvittot på mötesfika, utan man har alla protokoll har man i en annan pärm. Protokollspärmen skall antingen finnas på SLUGs expedition eller lämnas in samtidigt som man lämnar in kassabok och kvittopärm. Det är viktigt att protokollen är påskrivna av en mötesordförande, sekreterare och justerare. Inom vissa utskott och föreningar kan ordförande eller några ur presidiet ta beslut på inköp och göra inköp Om detta skall kunna ske måste man i början på verksamhetsåret ta beslut på att detta får ske. Man bör också då ta beslut om att presidiet skall meddela inköpen vid nästa möte. Exempel på beslut man kan ta är att Stina Student och Lars Lärare har rätt att själva besluta om enskilda inköp där belopp ej överskrider 2000 kr, inkl moms. arrangemang Förutom att alla kvitton från ett arrangemang skall redovisas skall det även skrivas en sammanfattande redovisning. I redovisningen av ett arrangemang skall det finnas med vilket arrangemang, datum för arrangemanget, biljettpris, antalet sålda biljetter, inkomster av försäljning på arrangemanget samt alla utgifter arrangemanget hade. Det finns en mall på hur detta kan se ut. Använd gärna den. Kassabok När du eller någon har köpt något för er skall kassören skriva in beloppet i kassaboken enligt följande. Utgift = högerspalten Intäkt = vänsterspalten Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet

6 Kassörhandbok Sidan 5 av 8 De pengar ni får tilldelade ut fullmäktige eller utskottet måste ni skriva in som en intäkt. I kassaboken skall det skrivas in verifikationsnummer, datum för utgift/inkomst, vad det inköpta skall användas till, hur mycket inkomsten respektive utgiften är samt varifrån inkomsten kommer. Avstämning För att det inte skall bli allt för mycket arbete i halv och helårsskifte när kassabok och kvittopärm skall in till SLUGs ekonom är det viktigt att man har kontinuerlig kontroll av kvitton, kassabok och kontoutdrag. Därför skall man varje månad dra ut kontoutdrag, antingen från en bankomat eller för de som har digipass från kontoöversikten på SEBs hemsida. Man kan även be SLUGs ekonom, ordförande eller vice ordförande om kontoutdrag. Man skall stämma av det som finns på kontoutdrager mot det som är inhandlat och hur mycket pengar föreningen eller utskottet har mot kontoutdraget och den eventuella lilla handkassan man har. Alkohol Vid köp av alkohol till arrangemang är det viktigt att man följer SLUGs alkoholpolicy samt gällande lagar. Utdrag ur SLUGs alkoholpolicy - kårens pengar inte får användas till inköp av drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25%. med undantag att: - alkohol kan bekostas av kårens pengar där det ingår till middagen vid studentarrangemang. Mängden alkohol som ingår till middagen vid studentarrangemang får max vara ett glas fördrink, två glas vin alternativ två öl (max 50 cl) alternativ två cider (max 50 cl) till maten samt ett glas avec. - alkohol får enbart inhandlas till försäljning från detaljhandel för spritdrycker, vin, starköl eller öl vid tillställningar som kåren arrangerar för studenter. Överbliven alkohol ifrån tillställningarna skall återlämnas till detaljhandeln. - SLUG bjuder av tradition de studenter som tar examen på ett glas mousserande vin. När man köper alkohol till arrangemang/aktiviteter skall överbliven alkoholen lämnas tillbaka till detaljhandeln (detaljhandel kan till exempel vara Systembolaget). När man lämnar tillbaks alkohol och får tillbaks pengar redovisar man pengarna som en inkomst på arrangemanget. Om man mot förmodan sparar alkohol från ett arrangemang till ett annat måste det framgå i redovisningen av arrangemanget att man har använt alkohol från ett tidigare arrangemang. Det måste även framgå i redovisningen av arrangemanget där alkoholen blir över att man använder alkoholen till ett senare arrangemang. OBS detta får enbart ske om man har ett nytt arrangeman planerat inom en snar framtid. Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet

7 Handkassa Kassörhandbok Sidan 6 av 8 Ha så liten handkassa som möjligt. Det är viktigt att man sätter in pengarna på utskottet eller föreningens konto regelbundet för att inte ha för mycket pengar löst. Det är både för säkerhetens skulle men också för att det kommer räkningar centralt till SLUG, så som exempelvis kopiering och för att kunna betala dessa måste de finnas pengar på utskottet eller föreningens konto. Varje gång man tar ut pengar med utskottets eller föreningens bankkort är det viktigt att man spara bankomatuttagskvittot. Om du inte skulle få något kvitto så måste du skriva ett eget, det skall innehålla summa på uttaget, datum, tid och bankomat. Detta skall sättas in i pärmen på ett A4-papper. Kontinuerligt under hela verksamhetsåret är det viktigt att ha koll på inkomster och utgifter kontra budget, se också avsnittet om Avstämning. Kort och digipass Man kan som kassör få kort för inhandling från utskottets eller föreningens konto och digipass för att kunna betala och föra över pengar från utskottets eller föreningens konto. Kostnaden för kort och digipass står utskottet eller föreningen för. Man är personligt ansvarig för sitt kort eller digipass. Om man skulle tappa bort kortet och/eller digipasset kan man beställa ett nytt från SEB. Det gör man genom att själv kontakta ett SEBkontor. Har du tappat bort ditt kort kan du ringa för att spärra det. När man avslutar sitt uppdrag skall man lämna in sitt kort och digipass till SLUG. Bokslut Kassaboken och pärmen med alla kvitton skall lämnas in till SLUGs ekonom före juluppehållet och i slutet på maj. Detta för att SLUGs ekonom skall kunna göra hela studentkårens halv och helårsbokslut i tid. Kommer inte pärmen in i tid drar bokslutet ut på tiden och det kan kosta studentkåren pengar hos revisorerna. Självklar skall denna handbok inte vara istället för att fråga SLUGs ekonom Rudi Molki, utan endast som verksamhetsmall för kassörerna. Ni är alltid välkomna att fråga om det är något ni undrar över eller om ni har synpunkter på hur något ni tycker kan förbättras. Bättre att fråga en gång för mycket än inte alls. SLUGs ekonom Rudi Molki kan ni nå på , eller kom in på expeditionen. Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet

8 Lathund Kassörhandbok Sidan 7 av 8 Alla kvitton skall sättas upp på ett A4-papper Till alla inköp måste det finnas beslutunderlag, detta skall sättas tillsammans med kvittot i kvittopärmen. För in utgifter och inkomster i kassaboken i anslutning till att man får kvittot. Ge aldrig ut pengar till någon som har lagt ut för ett inköp innan du har fått kvittot Ha så liten handkassa som möjligt. Det är viktigt att man sätter in pengarna på utskottet eller föreningens konto regelbundet för att inte ha för mycket pengar löst. Skriv alltid en sammanfattande redovisning av arrangemang som anordnats. Man får aldrig köpa något från privatperson/personer utan alla inköp skall ske från företag/organisationer. Kassabok och kvittopärm skall in för halv- och helårsbokslut till SLUGs ekonom före juluppehållet och i slutet på maj. Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet

9 Kassörhandbok Sidan 8 av 8 Kvittomallar Dessa mallar skall användas i redovisning. De finns att kopiera upp på SLUGs kårexpedition. Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet

10 Verifikationsnummer: vid inköp Utskott/förening Aktivitet (vid inköp) Inköp Kostnadsställe Beslutsreferens Handkassan 0 Kort 0 Signatur (kassör/ordförande) Plats för kvitto

11 Verifikationsnummer: vid inköp Denna blankett är till för när en kassör eller annan (ex ordförande eller person ansvarig för ett arrangemang) som har kort eller handkassa kopplat till ett utskott eller förening. Utskott/förening Aktivitet Vilket utskott eller förening är det som har redovisningen gäller? (vid inköp) vid inköpet, alltså det som står på kvittot! Vad är det för aktivitet redovisningen gäller? Inköp Vad är det man har köpt? Kostnadsställe Beslutsreferens Vad är det för kostnadsställe i er budget är det som belastas? Här fyller man i på vilket möte och mötespunkt man tog beslutet om inköp Handkassan 0 Signatur (kassör/ordförande) Kort 0 Om man har gjort inköpet med handkassa eller kort Signatur av dig som är kassör eller annan person, den som gjort inköpet med kort eller handkassa skall signera här Plats för kvitto

12 Verifikationsnummer: vid utlägg Utskott/förening Aktivitet (vid inköp) Inköp Kostnadsställe Beslutsreferens Utbetalat till, namn (när den som lagt ut får pengarna) Signatur (kassör) Signatur (den som har lagt ut) Plats för kvitto

13 Verifikationsnummer: vid utlägg Denna blankett är till för person som har köpt något till ett utskott eller förening och lagt ut egna pengar. Denna blankett fylls i och signeras när den som har lagt ut pengar får pengar från kassören. Vilket utskott eller Utskott/förening förening är det som har redovisningen gäller? (vid inköp) vid inköpet, alltså det som står på kvittot! Aktivitet Vad är det för aktivitet utlägget gäller? Inköp Vad är det man har köpt? Var är det för kostnadsställe i er budget är Kostnadsställe det som belastas? (fylls i av kassören) Här fyller man i på vilket möte och Beslutsreferens mötespunkt man tog beslutet om inköp Skriv här vem är det som har Utbetalat till, namn gjort utlägget, namn. på när den som lagt ut får pengarna Signatur av kassör/ordförande Signatur av den som Signatur (den som har lagt ut att den har Signatur (kassör) som ger ut pengar har lagt ut) fått pengar Plats för kvitto

14 Verifikationsnummer: inkomster Utskott/förening Aktivitet (för aktivitet) Inkomstställe Biljettpris Antal sålda biljetter Signatur (biljettansvarig) Kopia på biljett Häftad eller tejpad fast Kopia på affisch eller inbjudan Om den ej får plats här, häfta fast den ihop med denna redovisningslapp

15 Verifikationsnummer: inkomster Denna blankett används för att redovisa inkomster av biljettförsäljning/entré för en aktivitet/arrangemang. Blankett fylls i och signeras av den som är ansvarig. Vilket utskott eller förening är det som Utskott/förening har inkomsterna? Vad är det för aktivitet Aktivitet inkomsterna kommer ifrån? då aktiviteten (för aktivitet) ägde rum Inkomstställe Biljettpris Var i er budget skall denna inkomst? Hur mycket en biljett kostar Antal sålda biljetter Hur många biljetter ni har sålt Signatur (biljettansvarig) Signatur av den som är ansvarig för försäljningen av biljetterna Kopia på biljett Häftad eller tejpad fast Kopia på biljetten måste finnas, har man inga biljetter till aktiviteten skall en gästlista finnas med deltagarna på aktivteten. Kopia på affisch eller inbjudan Om den ej får plats här, häfta fast den ihop med denna redovisningslapp Kopia på affisch eller inbjudan måste finns med i redovisningen.

16 aktivitet Utskott/förening Aktivitet Inkomst biljetter Försäljning av Summa inkomster Utgifter Summa utgifter Totalt

17 aktivitet Denna blankett för att redovisa en sammanställning av en aktivitet. Här redovisas aktivitetens inkomster och utgifter samt det ekonomiska resultatet. Utskott/förening Vilket utskott eller förening är det som har inkomsterna? Aktivitet Vad är det för aktivitet man skall göra? då aktiviteten ägde rum Inkomst biljetter Hur mycket inkomsten var av biljettförsäljningen Försäljning av av inkomster av försäljning man haft Summa inkomsterna man Summa inkomster haft på aktiviteten Utgifter Här skriver man alla utgifter man haft på aktiviteten Summa utgifter Totalt Summa utgifter man haft på aktiviteten Här skriver man hur mycket aktiviteten gick plus alternativt gick minus

18 alkoholförsäljning Utskott/förening Aktivitet Vara Försäljningspris Antal Inkomst Totalt

19 alkoholförsäljning Denna blankett för att redovisa försäljningen av alkohol vid en aktivitet. Utskott/förening Vilket utskott eller förening är det som har inkomsterna? Aktivitet Vad är det för aktivitet man har gjort? då aktiviteten ägde rum Vara Försäljningspris Antal Inkomst Vilken sorts alkohol Styckpriset vid försäljning* Hur många man sålde Summa inkomster för en vara Totalt Total inkomst på alla alkoholförsäljning * ingår alkohol i ett biljettpris, t ex vid en sittning, specificerar man här den del av biljettpriset som utgörs av alkohol

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer 1 Denitioner Ekonomiska riktlinjer Med kommitté avses i detta dokument sektionens kommittéer, SNF T M samt kärnstyret. Alla kommittéer på sektionen omfattas av dessa ekonomiska riktlinjer och skall följa

Läs mer

En bokföringsguide till att lära sig bokföra

En bokföringsguide till att lära sig bokföra En bokföringsguide till att lära sig bokföra Innehåll Vad har alla framgångsrika företag gemensamt?... 1 Håller din affärsidé?... 1 Kom igång med bokföringens grunder... 2 Dags att börja bokföra... 4 Lär

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare)

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare) Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Regler

Läs mer

Ekonomisk Policy. Teknologsektionen för Automation & Mekatronik 2015-11-24

Ekonomisk Policy. Teknologsektionen för Automation & Mekatronik 2015-11-24 Ekonomisk Policy Teknologsektionen för Automation & Mekatronik 2015-11-24 1 Inledning och principer Teknologsektionen for Automation och Mekatronik är en ideell förening. Detta innebär att sektionen inte

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade ögare Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag FIRMA (ifylls alltid) Övertagande bolag vid fusion / Ursprungligt bolag / Bolag som bildas vid kombinationsfusion Bolagets namn Företags- och organisationsnummer Överlåtande bolag / Övertagande bolag vid

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning till Budgetmall Projektstöd

Anvisning till Budgetmall Projektstöd Anvisning till Budgetmall Projektstöd Du ska göra en detaljerad budget för ditt projekt. Budgeten ska innehålla en sammanställning av alla utgifter som du räknar med att ha, kopplat till projektets aktiviteter.

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

Redogörelse Kalenderår

Redogörelse Kalenderår Överförmyndarnämnden Box 66 182 05 Djursholm Redogörelse Kalenderår Del av år, från och med till och med, datum Huvudman Namn Adress (folkbokföringsadress) Vistelseadress, om annan än ovan Postnummer Postort

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 1 Extern och intern representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Läs mer

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation Dnr: A-799-5425/06 Polismyndighetens policy för Representation Enheten för planering, uppf. o analys Controller G Kjellman Diarienr 2006-06-07 A-799-5425/06 Bilaga 1 Policy och regler för representation

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Informationsmaterial för gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn I

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Välkommen till driva klubbguiden

Välkommen till driva klubbguiden Driva klubb Välkommen till driva klubbguiden I den här guiden får du veta hur du driver din fältbiologklubb! Till en början kan det vara bra att fylla i ett verksamhetshjul. Där fyller en i saker en vet

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R 3 2 0 1 2

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R 3 2 0 1 2 N U M M E R 3 2 0 1 2 K U N G S Ö R S S K 2012-09- 27 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 7 / 1 0 S I S T A T R Ä N I N G E N I L O C K M O R A 1 3 / 1 0 T R Ä N I N G I N O R B E R G ( L Ö R D A G )

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Alkoholpolicy för Kristianstads Nation Antagen av nationsmötet: 2004-03-23 Senast reviderad av nationsmötet: 2015-12-10

Alkoholpolicy för Kristianstads Nation Antagen av nationsmötet: 2004-03-23 Senast reviderad av nationsmötet: 2015-12-10 Alkoholpolicy för Kristianstads Nation Antagen av nationsmötet: 2004-03-23 Senast reviderad av nationsmötet: 2015-12-10 Mål Alla, såväl gäster som funktionärer, ska vara och uppleva sig trygga med anledning

Läs mer

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen nsökan och anvisning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller till slutna sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud april 04 Manual biljettmaskin ombud BETALSÄTT Kontant/Betalkort INLOGGNING Håll ditt säljkort mot biljettmaskinen Tryck på knappen START Ny bild visas med ditt säljarnummer ifyllt och fältet för PIN-kod

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Ekonomiutbildning Z. Simon Andersson Malin Karlsson Charlotte Lanfelt Viktor Insgård. 1 februari 2016

Ekonomiutbildning Z. Simon Andersson Malin Karlsson Charlotte Lanfelt Viktor Insgård. 1 februari 2016 Ekonomiutbildning Z Simon Andersson Malin Karlsson Charlotte Lanfelt Viktor Insgård 1 februari 2016 Automation och Mekatronik Version 3 Baserat på tidigare arbete av: Simon Andersson Thang Hoang Andreas

Läs mer

Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn!

Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn! Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn! För att vi ska kunna öppna kontot behöver barnet ha ett Aktie- & fondkonto hos oss. Gör så här 1. Öppna ett Aktie- & fondkonto åt barnet

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, restaurang 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, restaurang 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan DEADLINES Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan Från 28 juni - inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Gå in på Gå in på www.forskolanifokus.se (välj utställarlogin

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening BOLAGETS/FÖRENINGENS FIRMA DATUM FÖR STIFTELSEURKUND / KONSTITUERANDE STÄMMA DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV BOLAGS- / FÖRENINGSORDNING GRUNDFOND Grundfondens belopp Grundfondens maximibelopp Av grundfonden

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Riktlinje för representation och gåvor

Riktlinje för representation och gåvor Riktlinje för representation och gåvor 1(6) BESLUTSFATTARE BESLUTSDATUM DIARIENUMMER ANSVARIG AVD Ekonomi- och finanschef 2015-12-18 Ks 2015/1254 EFA DOKUMENTANSVARIG DOKUMENTTYP GÄLLER FRÅN DATUM UPPDATERAD

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Policy gällande representation och gåvor

Policy gällande representation och gåvor Policy gällande representation och gåvor Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Antagen av förbundsstyrelsen 2010-09-08 Reviderad av förbundsstyrelsen 2013-12-19 1 (8) Policy gällande representation

Läs mer

Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken fortsätter och den första versionen kommer tidigast att vara klar i höst.

Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken fortsätter och den första versionen kommer tidigast att vara klar i höst. Frågor och svar om alkohollagen, Nr 3 Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken fortsätter och den första versionen kommer tidigast att vara klar i höst. Utbildningsmaterial för

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Välkommen till ett Bondespel i tiden.

Välkommen till ett Bondespel i tiden. 2-5 SPELARE FRÅN 10 ÅR Välkommen till ett Bondespel i tiden. Spelplanen och kortillustrationerna i denna jubileumsutgåva kommer från en svunnen tid. Penningsvärdet har däremot räknats upp till en nivå

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2016 Ur rapporten: Om hushållet skulle drabbas av en oväntad utgift anger mer än hälften att de har ett sparkonto att använda. Fler kvinnor, 43 procent än män, 39 procent sparar regelbundet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med flera för mandatperioden 2007-2010 Antagna av fullmäktige 2006-12-18, 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

Iwatch UF - Ekonomi i ett UF-företag

Iwatch UF - Ekonomi i ett UF-företag Iwatch UF - Ekonomi i ett UF-företag Höstterminen 2012: UF-företaget Iwatch UF bildas av 4 ungdomar. Affärsidén är klar! De vill sälja trendiga och tåliga klockor som de vill importera från Kina. Iwatch

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Att bilda en elevförening

Att bilda en elevförening Att bilda en elevförening Bilda en elevförening En elevförening är en förening där alla elever på kulturskolan kan vara med, oavsett om man spelar, sjunger, dansar, drillar, målar eller spelar teater.

Läs mer

Budget. Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15

Budget. Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15 Budget 2016 Matilda Larsson, Kassör, Medicinska Föreningen 2016-01-15 Innehåll 1. Utskottsbudget... 2 1.2 Studiesociala... 2 1. 3 Corpus Callosum... 2 1. 4 Kiru... 2 1.5 Forskningsutskottet... 2 1.6 Styrelsen/övrigt...

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Stadgar för Simklubben Götene

Stadgar för Simklubben Götene Stadgar för Simklubben Götene Simklubben Götene, SKG som bildat 71-09-22,antog dessa stadgar vid ordinarie klubbmöte 00-00-00 1. SKG:s Syfte SKG skall: 1. Verka för simidrottens sunda utveckling och popularisering

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning Landsbygdsprogrammet Havs- och fiskeriprogrammet Lokalt ledd utveckling Sida 1 av 29 Innehållsförteckning Inledning... 4 Fullmakter... 4 Logga in på Mina

Läs mer

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla.

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla. Idéer... Kolla marknaden... augusti. september. oktober. november. december Registrering Affärsplan UF-året elev januari. februari. mars. april. maj Regional Mässa SM i UF-företagande Årsredovisning Välkommen

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer