En bokföringsguide till att lära sig bokföra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bokföringsguide till att lära sig bokföra"

Transkript

1 En bokföringsguide till att lära sig bokföra

2 Innehåll Vad har alla framgångsrika företag gemensamt?... 1 Håller din affärsidé?... 1 Kom igång med bokföringens grunder... 2 Dags att börja bokföra... 4 Lär dig mer om företaget genom bokföringen... 6 Så upprättar du årsbokslut och årsredovisning... 7 Vad händer efter årsbokslut och årsredovisning?... 9 Gör upp ny budget Bokföringsordlista... 11

3 Vad har alla framgångsrika företag gemensamt? Svar: De har full kontroll på siffrorna. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Om du väljer att själv sköta bokföringen kan du också lära dig mycket om företagande på vägen. Det behöver inte vara svårt och krångligt att själv sköta ekonomin och bokföringen i företaget. Med rätt ekonomi- och bokföringsprogram får du full kontroll på siffrorna, kan sköta din ekonomi var och när du vill, och skicka din första faktura redan i dag. Men för att kunna få ut maximal nytta av ditt ekonomiprogram behöver du så klart lära dig grunderna i bokföring. Detta är en handledning och introduktion för dig som är nyfiken på att börja bokföra. Handledningen passar dig som driver ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma, men fungerar också som en vägledning för till exempel ideella föreningar och stiftelser som är bokföringsskyldiga. Håller din affärsidé? En väl genomtänkt budget hjälper dig att få svar på den frågan. Budgeten löper vanligtvis över ett räkenskapsår på tolv månader, men kan också sättas till en eller ett par månader. Resultatbudget I resultatbudgeten samlar du de intäkter och kostnader du beräknar att få i företaget under räkenskapsåret. Med andra ord bör du ha en färdig resultatbudget innan du påbörjar verksamheten. Själva resultatet i budgeten får du fram genom att dra av kostnaderna från intäkterna under räkenskapsperioden. När räkenskapsåret är över och du är klar med din bokföring, har du en färdig resultaträkning över alla verkliga intäkter och kostnader under året. Dessa siffror kan du då jämföra med din resultatbudget. Genom att stämma av beräknade intäkter och kostnader mot verkligheten, kan du enkelt och tydligt sammanfatta hur lönsam din affärsidé verkligen har varit. I många bokföringsprogram kan du lägga in din resultatbudget för varje månad, så att du löpande under året kan jämföra budgeten med verkligheten. På så sätt kan du tidigt se om resultatet utvecklas som du väntat dig. 1 Vad har alla framgångsrika företag gemensamt? Visma Spcs AB

4 Likviditetsbudget I ett företag måste du alltid se till att du har tillräckligt med pengar för att betala dina utgifter. Även om du går med vinst enligt din resultatbudget är det inte säkert att du har pengar när räkningarna ska betalas. I synnerhet ett nystartat företag har ofta en del utgifter som måste betalas, innan kunderna strömmar till och stärker kassan med inkomster. För att hålla koll på företagets betalningsförmåga, eller likviditet, kan du göra en likviditetsbudget. I den lägger du in tidpunkten för företagets in- och utbetalningar. Då kan du se hur mycket pengar du behöver ha tillgång till för att betala dina utgifter. Du kan använda resultatbudgeten som underlag när du gör din likviditetsbudget, men ta hänsyn till betalningarna snarare än till intäkterna och kostnaderna. Kom igång med bokföringens grunder Bokföringen hjälper dig att hålla koll på alla affärshändelser i ditt företag. En affärshändelse kan bestå av en inkomst, en utgift, eller en förändring av en tillgång eller skuld. Varje sådan affärshändelse måste enligt lag dokumenteras och bokföras. Så fungerar verifikationer Dokumentationen som hör till varje affärshändelse kallas verifikationer. Varje affärshändelse ska alltså ha en tillhörande verifikation, som utgör underlag för din bokföring. En verifikation kan vara ett kvitto, en faktura eller andra former av uppgifter som styrker en affärshändelse i ditt företag. En verifikation kan bestå av information både i pappersform och i elektronisk form, till exempel ett mejl. Det går bra att skriva ut elektronisk information eller föra över information från papper till elektroniskt format på datorn, och använda som verifikation. 2 Kom igång med bokföringens grunder Visma Spcs AB

5 Kom dock ihåg att du inte får radera någon ursprunglig information, oavsett format. Den ursprungliga informationen som utgör underlag till din bokföring måste sparas under minst sju hela bokföringsår. Tänk också på att hellre spara för mycket än för lite information man vet aldrig när den kan komma att behövas! En korrekt verifikation bör innehålla: Datum när den sammanställdes. Datum när affärshändelsen inträffade. Beskrivning av vad affärshändelsen avser. Beloppet tillsammans med en specificering av momsbeloppet. Motpart, det vill säga med vem eller vilket företag som affärshändelsen har gjorts upp. Eventuellt viktigt underlag som du förvarar på separat plats, till exempel hyresavtal eller andra handlingar av betydelse. Du samlar lättast alla verifikationer i datumordning i en pärm. Lösa kvitton och andra uppgifter kan häftas på A4-papper. För att få ännu bättre ordning får varje verifikation ett verifikationsnummer när du bokför dem i ett bokföringsprogram. Skriv även numret på verifikationen i pärmen, så kan du snabbt spåra upp en verifikation eller en bokföring när du behöver. Skicka dina första fakturor Utan inkomster ingen lönsamhet i verksamheten. Självklart ska även inkomsterna bokföras för att du ska få en god överblick över hur det går för ditt företag. Genom bokföringen kan du även följa flödet av intäkter och se när du bör fakturera för att uppnå god likviditet i verksamheten. Oavsett om du säljer kontant eller mot faktura ska kunden få ett underlag som motsvarar innehållet i en verifikation. Därför finns det vissa saker du måste ha med i en faktura. Detta innehåll är: Från vem: Ditt företags namn och adress, momsregistreringsnummer och upplysning om att du har F-skattsedel, om du har det. Du bör även ha med telefonnummer, samt bank- och plusgironummer. Om du har ett aktiebolag där styrelsen har sitt säte någon annanstans än på angiven postadress, bör du även upplysa om var sätet ligger. Till vem: Kundens eller företagets fullständiga namn och adress, därefter eventuellt personnamn. Fakturadatum: Dagen då fakturan skrivs ut och eventuellt order- eller leveransdatum. Fakturanummer: Alla fakturor ska numreras i löpande obruten följd. I ett faktureringsprogram görs det automatiskt. Vad avser fakturan: Specificera vad kunden har handlat för tjänst eller vara. För varor bör du specificera varubeteckning, antal, pris per styck och datum vid försäljning. Tjänster bör kompletteras med antal timmar, pris per timme och när tjänsten utfördes. Glöm inte att beskriva eventuella utlägg du haft för kundens räkning. Belopp: Den totala summan som kunden ska betala. Förfallodag ska också anges och kan variera från 30 dagar till 10 dagar eller färre. Du bör också ange rådande dröjsmålsränta för att kunna ta ut ränta vid sen betalning. Moms: Ange momsbeloppet i både procent och kronor. Skapa goda faktureringsrutiner Kassakvitton ska innehålla samma uppgifter som övriga verifikationer. Däremot behöver du oftast inte uppge kundens namn på kvittot inom dagligvaru- och detaljhandeln. Om du säljer mot kontant betalning måste du enligt lag registrera försäljningen i ett certifierat kassaregister. Du får mer information om kassaregister hos Skatteverket. 3 Kom igång med bokföringens grunder Visma Spcs AB

6 Dags att börja bokföra Bokföring är ett rutinjobb som följer vissa principer. När du förstår principerna och arbetsgången kommer också bokföringen att ge dig en ökad förståelse om ditt företagande. Målet med att bokföra bör alltså inte endast vara att följa lagen, utan att öka din kunskap om villkoren för just din verksamhet. Bokföringens grunder Samla alla dina verifikationer i datumordning i en särskild pärm. Bokför dem därefter i ditt bokföringsprogram. Vid bokföringen ska du kontera din verifikation, vilket innebär att du anger vad verifikationen avser, samt hur och med vilka belopp det påverkar ditt företag. Till din hjälp har du en kontoplan. Den vanligaste kontoplanen är BAS-kontoplanen som finns för olika företagsformer och branscher. Du kan läsa mer om de olika BAS-kontoplanerna här på Visma Spcs supportwebb. Bokföring benämns ibland också r att bokföringen har två sidor: debet och kredit, eller kostnader och intäkter. Varje verifikation måste bokföras med lika stort belopp i debet som i kredit. På så sätt blir bokföringen självkontrollerande. Om du till exempel köper ett häfte frimärken kontant för 60 kronor, bokför du först hela beloppet som ett uttag ur kassan 60 kronor i kredit an bokför du kostnaden 48 kronor utan moms som debet lutligen debiter balanserar. Det som hänt i företaget är att kassan har minskat, kostnaden har ökat och momsen är sparad som en fordran för att dras av när du deklarerar momsen. Bokföringsprogram kontrollerar alltid att en verifikation balanserar innan du kan bokföra den. Så fungerar det att bokföra Bokföring består egentligen av två steg och ingen affärshändelse anses bokförd förrän den är presenterad i båda steg. 4 Dags att börja bokföra Visma Spcs AB

7 Alla affärshändelser ska dels presenteras i den ordning de har registrerats, så kallad grundbokföring, och dels i systematisk ordning, så kallad huvudbokföring. I huvudbokföringen ska affärshändelserna vara sorterade på olika konton. Varje bokföringspost ska innehålla bokföringsdatum, verifikationsnummer, samt debetkonton och belopp respektive kreditkonton och belopp. Ofta behöver du också komplettera med en text som beskriver vad bokföringsposten avser. Oavsett om du bokför manuellt eller i ett ekonomiprogram kan du utföra både grundbokföring och huvudbokföring samtidigt. Ju oftare du bokför, desto bättre och mer uppdaterad information får du om företagets verksamhet. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Det är rekommenderat att du bokför löpande minst en gång i veckan. För närvarande gäller att verifikationer från en arbetsmånad ska bokföras senast sista dagen i påföljande månad, men reglerna är på väg att ändras så att man får mer tid på sig. Bokföra fakturor och moms Det finns två sätt att bokföra fakturor på: faktureringsmetoden och kontantmetoden. Kontantmetoden, eller bokslutsmetoden, innebär att du i grundboken löpande under året bokför inkomna och ivägskickade fakturor först när de betalas. Med denna metod redovisas momsen samtidigt som betalningen sker. Undantagen är dock årets sista momsperiod innan bokslutet. Då ska momsen redovisas även på de fakturor som är obetalda vid årets slut. Du kan tillämpa kontantmetoden löpande vid bokföringen om ditt företag har en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor. Faktureringsmetoden innebär att du i grundboken löpande bokför inkomna fakturor som leverantörsskulder och skickade fakturor som kundfordringar. När sedan betalning sker minskas skulderna och fordringarna i motsvarande grad. Momsen redovisas efter fakturadatum. Skattelagen reglerar hur du ska deklarera och betala moms. Skatteverket godkänner två redovisningsmetoder, som motsvarar fakturerings- och kontantmetoden för bokföring av fakturor: faktureringsmetoden och bokslutsmetoden. Hur ofta du ska deklarera moms beror på hur stort ditt företag är. Det står i ditt företags registerutdrag från Skatteverket vilken redovisningsmetod och redovisningsperiod du ska använda. Rätta bokföringsfel Det händer att man gör ett fel när man bokför. Vid manuell bokföring rättar du genom att stryka över det felaktiga och skriva dit den korrekta uppgiften. Det är viktigt att det går att se vad det stod innan rättningen. Bredvid rättningen skriver du din signatur och datumet för rättningen. I bokföringsprogram rättar du genom att göra en ändringsverifikation, där du gör rättningen och hänvisar till vilken verifikation som rättningen avser. Man måste kunna se att rättning har gjorts och det gör du genom att notera det på den felaktiga verifikationen med hänvisning till numret på ändringsverifikationen. 5 Dags att börja bokföra Visma Spcs AB

8 Lär dig mer om företaget genom bokföringen Hur går det för ditt företag just nu? Ett enkelt sätt att få svar på den frågan är att följa upp bokföringen och stämma av mot verksamheten i företaget. Rullar inkomsterna på, betalas alla skulder av i tid, och har du tillräckligt med pengar i kassan för att täcka oförutsedda utgifter? Stäm av din bokföring Stäm regelbundet av din bokföring så att alla siffror är korrekta. Genom att ofta stämma av ditt bankkonto hittar du många av de fel som kan finnas i bokföringen. Jämför saldot på bankkontot med ditt konto för bankmedel i kontoplanen på en viss dag. Om beloppen inte är lika stora är det något som inte stämmer. Då måste du jämföra varje belopp på kontoutdrag från banken med varje belopp på kontot i kontoplanen. På så sätt hittar du exempelvis om det saknas någon verifikation eller om bokföringen blivit fel. Om du använder kontantförsäljningskassa i företaget bör du räkna kassan varje dag. Kundfordringar och leverantörsskulder kan du stämma av månadsvis genom att jämföra saldot i bokföringen med dina obetalda fakturor. När du deklarerar skatten bör du stämma av momsen mot bokföringen. Jämför bokföringens utgående moms med periodens saldo på försäljningskontot. Den ingående momsen hämtas från bokföringen och kan sedan bedömas som mer eller mindre rimlig. När du har deklarerat momsen är det klokt att avsluta kontona för utgående och ingående moms, och föra över saldot till ett redovisningskonto. I bokföringsprogram kan du oftast göra momsdeklarationen automatiskt. Många program har också automatiskt momskontroll, så att du får en varning om något inte verkar stämma. Arbetsgivaravgifter i skattedeklarationen ska stämma med kontosaldot i bokföringen och motsvarande för innehållen preliminärskatt för dina anställda. 6 Lär dig mer om företaget genom bokföringen Visma Spcs AB

9 Få mer koll med periodisering En korrekt utförd bokföring med rätta siffror är en förutsättning för att du ska kunna utvinna viktig information om hur det går för ditt företag. Du ska när som helst kunna ta reda på resultatet av ditt hårda slit i företaget och hur det står till ekonomiskt i verksamheten. Det som ofta försvårar uppföljningen av bokföringen är att många utgifter och inkomster i företaget kan bestå av förskottsbetalningar av olika slag. Det kan till exempel röra sig om försäkringspremier, hyror eller förköpta varor som ännu inte sålts. Eftersom du ska resultatredovisa affärshändelser när de inträffar och inte när likvida medel erhålls, får du en inkomplett resultatbild när kostnader löper över till exempel flera bokföringsår. Det är bara bokföringsårets utgifter som ska påverka resultatet. För att få bättre koll på de förutbetalda kostnaderna kan du justera i din bokföring genom så kallad periodisering. Periodisering innebär att utgifter kostnadsförs på rätt period. På samma sätt gör du med intäkterna. Resterande belopp, som hör till nästa bokföringsår, bokas upp som tillgång respektive skuld. Många ekonomiprogram kan automatiskt göra periodiseringar åt dig i bokföringen. Ett annat exempel på en kostnadsperiodisering är att beräkna avskrivning på maskiner och inventarier. Då fördelas kostanden på antalet år, som motsvarar den beräknade livslängden på inventarien. Ett pålitligt och korrekt periodresultat från bokföringen bör alltid inkludera nödvändiga periodiseringar. Regelbunden rapportering I dina resultat- och balansrapporter sammanställs information om din ekonomi och ger dig god överblick över vad som händer i ditt företag. Resultatrapporten sammanfattar dina intäkter och kostnader. Ett smart bokföringsprogram kan ge dig både standardiserade uppställningar och mer skräddarsydda rapporter. För att du ska kunna utläsa viktig information ur resultatrapporten behöver du jämföra saldona med din resultatbudget och med samma resultatperiod från förra året. Har din verksamhet utvecklats? Blev det ekonomiska utfallet som du budgeterat för? Balansrapporten består av en förteckning över de tillgångar och skulder som ditt företag har vid en viss tidpunkt. I en korrekt balansrapport ska summan av alla tillgångar vara lika stor som summan av skulder och eget kapital. Balansrapporten ger dig löpande information om likviditeten i företaget hur mycket pengar har du på företagskontot? Hur stora fordringar ligger du ute med? 7 Så upprättar du årsbokslut och årsredovisning Visma Spcs AB Så upprättar du årsbokslut och årsredovisning När ditt räkenskapsår är slut måste du upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning. Ditt årsbokslut kan se lite olika ut beroende på vilken företagsform du driver och hur stort ditt företag är. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska till exempel alltid upprätta en årsredovisning, medan mindre enskilda näringsidkare och

10 handelsbolag i regel klarar sig undan med ett förenklat årsbokslut. Färdigställ din balansräkning och resultaträkning Ditt årsbokslut är en sorts årsberättelse över hur ditt företag har gått under året. Ju mer regelbundna periodrapporter du har gjort under året, desto lättare får du fram ett årsresultat. När du förbereder ett årsbokslut tar du fram samtliga underlag för alla delar i årsbokslutet. Du börjar med att färdigställa balansräkningen, eftersom eventuella justeringar av värdet på tillgångar, avsättningar och skulder påverkar företagets resultat. Se därför till att bokföra alla löpande affärshändelser och genomföra alla periodiseringar. Du får då fram ett preliminärt resultat för hela räkenskapsåret och preliminära saldon på dina tillgångs- och skuldkonton. För att underlätta arbetet med årsbokslutet bör du gå igenom alla balanskonton och fundera om du behöver göra några justeringar i bokföringen. Kontrollera att alla intäkter och kostnader är rätt periodiserade har du till exempel inventerat alla varulager, samt förtecknat och värderat alla tillgångar, avsättningar och skulder? Spara alla förteckningar de utgör bilagor till ditt färdiga bokslut. Tänk på att du kan utforma din balansräkning på lite olika sätt, men enligt lag måste den följa vissa riktlinjer. Det viktiga är att de olika kontona sammanställs systematiskt under relevanta rubriker. Dessa rubriker är som följer: Tillgångar: Delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar kan i sin tur delas upp i immateriella, materiella och finansiella, som redovisas i olika poster. Omsättningstillgångar består i sin tur av varulager m m, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar, samt kassa och bank. Även dessa redovisas var för sig i olika poster. Eget kapital och skulder: Eget kapital redovisas olika beroende på vilken företagsform du driver. Skulder delas in i långfristiga skulder, det vill säga skulder som inte ska betalas inom ett år, kortfristiga skulder, obeskattade reserver och avsättningar. Komplettera ditt årsbokslut En komplett resultaträkning visar hur det har gått för företaget under räkenskapsåret. Tänk på att balansräkningen och resultaträkningen ensamma inte ger dig en fullständig bild av ekonomin i ditt företag. Om du har pantsatt några tillgångar i företaget eller gjort utfästelser i form av till exempel borgensförbindelser, behöver du sammanställa denna information under ru Ett komplett årsbokslut ska även innehålla noter med tilläggsupplysningar om hur du har värderat till exempel tillgångar och skulder. Du ska också beskriva hur du har beräknat värdet av varje post som redovisats som anläggningstillgång. Årsbokslutet ska även undertecknas av dig som enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag. Om du driver ett aktiebolag med styrelse ska årsbokslutet skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Skillnaden mellan årsbokslut och årsredovisning En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut, men båda regleras innehållsmässigt av årsredovisningslagen. Den säger att en årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen beskriver verksamheten i företaget och tankar från styrelsen om hur årets resultat ska disponeras. 8 Så upprättar du årsbokslut och årsredovisning Visma Spcs AB

11 I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en finansieringsanalys. Årsredovisningen är en rapport som bygger på ditt färdiga årsbokslut. Skillnaden mellan årsbokslut och årsredovisning är att årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket och därmed offentliggöras. En årsredovisning kan i vissa fall även behöva innehålla en revisionsrapport, eller revisionsberättelse, som det också kallas. Vad händer efter årsbokslut och årsredovisning? När årsbokslut och årsredovisning är färdiga finns det fortfarande ett par saker att tänka på innan du börjar göra en ny budget för företagets nya räkenskapsår. Revision i företaget Om du driver en mindre enskild firma räcker det ofta med att upprätta ett förenklat årsbokslut. Driver du ett mindre aktiebolag måste du upprätta en årsredovisning, men behöver inte ha revisor. Revisionsplikten gäller samtliga ekonomiska föreningar och företag med större omsättning eller speciella verksamheter. Revisorn utses av bolagsstämman och har till uppdrag att granska företagets bokföring, årsredovisning, samt företagsledningen och styrelsens förvaltning. Bolagsstämma i aktiebolag För dig som driver aktiebolag blir det efter årsredovisning och årsbokslut också aktuellt att hålla bolagsstämma. Där presenteras årsredovisningen, sedan fattar styrelsen beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. Under bolagsstämman fattar styrelsen även beslut om hur eventuell vinst eller förlust ska disponeras i företaget något som självklart också måste bokföras. Det är även under bolagsstämman som styrelsen bestämmer huruvida styrelseledamöter och verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Styrelsen utses på nytt. Tänk på att en bolagsstämma ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Skicka information till myndigheter Beroende på vilken företagsform du driver ska du skicka in viss information till myndigheter efter att du är klar med ditt årsbokslut och din årsredovisning. Om du driver aktiebolag ska du inom sju månader efter räkenskapsårets slut skicka in en kopia av årsredovisningen till Bolagsverket. På kopian ska vd eller en styrelseledamot intyga att årsredovisningen har behandlats i styrelsen och komplettera med vilka beslut som fattats. Om du driver handelsbolag med minst en juridisk person som delägare ska kopior av årsredovisningen skickas till Bolagsverket inom sex månader från räkenskapsårets slut. Även Skatteverket behöver uppgifter från ditt företags bokföring, som du skickar in enligt deklarationsblanketten för din företagsform. När det gäller övriga företagsformer ska större företag också skicka in en kopia av årsredovisningen till Bolagsverket. Mindre företag måste ta fram och tillhandahålla kopior av årsredovisningen senast sex månader efter balansdagen. Årsbokslut betraktas som en intern handling, till för dig som företagare, och görs därför inte offentlig. 9 Vad händer efter årsbokslut och årsredovisning? Visma Spcs AB

12 Glöm inte att spara bokföringen Enligt lag är du tvungen att spara all räkenskapsinformation i tryggt och ordnat förvar i sju år från slutet av det år då räkenskapsåret avslutades. Räkenskapsinformation är allt som hör till bokföringen, till exempel verifikationer, avtal, löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och kontoplan. Fysisk information ska i regel lagras i Sverige, medan elektronisk räkenskapsinformation under vissa förutsättningar kan få förvaras i ett annat land. Glöm inte att säkerhetskopiera din räkenskapsinformation, i synnerhet din digitala information, på säkert förvar. Använd till exempel en lagringstjänst på internet, en extra backup-hårddisk eller en cdskiva och förvara informationen på säker plats. Gör upp ny budget Efter ett färdigt räkenskapsår har du möjlighet att jämföra budgeten med det ekonomiska resultatet hur gick det för ditt företag? Genom att regelbundet göra denna avstämning under ditt nya räkenskapsår kommer du att bli allt bättre på att bedöma, granska och dra slutsatser kring bokföringen av din ekonomi. Uppföljning av din ekonomi En budget är inte alltid huggen i sten. Om du märker att förutsättningarna för ditt företagande förändras drastiskt under verksamhetsåret, kan du bli tvungen att justera budgeten. Du lär dig ju ingenting av att jämföra det ekonomiska utfallet i företaget med en inaktuell budget. De första åren i företagets verksamhet är det inte säkert att du kan gå med vinst. Det är inga problem, så länge du har råd att skjuta till det kapital som behövs för att företaget ska kunna drivas vidare kommande år. Det behöver alltså inte vara ett problem om det första räkenskapsåret innebär förlust, så länge affärsidén bakom företaget är hållbar på sikt. 10 Gör upp ny budget Visma Spcs AB

13 Gör upp ny resultatbudget Med ett avklarat räkenskapsår i backspegeln kan du nu utgå ifrån rapporterna från ditt första verksamhetsår när du gör upp resultatbudgeten för ditt andra verksamhetsår. Granska det gångna årets rapporter och bedöm vilka resultat du finner rimliga inför ditt nya räkenskapsår. I de kommande resultatrapporterna kan du lägga till en särskilt budgetkolumn, så att du enkelt kan jämföra utfallet med planeringen. Därför är bokföringen viktig i ditt företag Bokföringen hjälper dig att fatta rätt beslut i ditt företag. Genom att blicka bakåt och granska nuläget, kan du med hjälp av din bokföring forma dig en bild av hur framtiden kan se ut för ditt företag. Därför är bokföringen alltid viktig för ditt företag i att vägleda din verksamhet framåt. Den blir särskilt viktig om det en dag skulle gå dåligt för ditt företag. Då kan du enkelt spåra vilka eventuella utgifter du behöver minska på eller var du saknar viktiga inkomster. Du kan också utifrån rapporterna bedöma om du ska driva företaget vidare eller avveckla det. Efter hand som du lär dig bokföringens grunder och rutiner kommer du förhoppningsvis inte bara bli duktigare på att sköta administrationen, utan även att lära dig mycket om hur ditt företag fungerar och utvecklas. Bokföringsordlista Avskrivning När du köper in en tillgång till företaget, till exempel en maskin, ska du dela upp utgiften på det antal år som du bedömer att du kan använda tillgången. Denna period kallas nyttjandeperioden. Kostnaden som löper över varje år kallas avskrivning och innebär att du minst en gång om året, i samband med den löpande bokföringen, räknar ut hur stor avskrivningen blir och bokför den som en kostnad. BAS-kontoplan Den vanligaste kontoplanen för bokföring. BAS-kontoplan omfattar många konton eftersom den ska kunna användas i alla företagsformer, oavsett bransch och företagsstorlek. Du måste därför själv välja ut de konton som passar ditt företag och på så sätt skapa din egen kontoplan. Eget kapital Består inledningsvis av det kapital som du har satt in vid din företagsstart. Förenklat kan man säga att eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Kapitalet blir större om din verksamhet går med vinst och mindre om verksamheten går med förlust. Du kan också förändra kapitalet genom att sätta in eller ta ut kapital i företaget. Inkomster Uppstår genom försäljning av varor eller tjänster. En inkomst kan till exempel vara en kontant inbetalning eller en faktura som skickas till en kund. 11 Bokföringsordlista Visma Spcs AB

14 Intäkter Är ofta detsamma som periodiserade inkomster, det vill säga inkomster som hänförs till perioden de avser. Om du levererat en vara till en kund räknas det som en intäkt, även om du inte hunnit fakturera kunden. Kostnader Definieras som värdet av förbrukade resurser, till exempel anskaffningsvärdet för varor du har sålt. Periodiserade utgifter betraktas som kostnader. Moms Enligt mervärdesskattelagen är nästan alla företag skyldiga att betala moms. Det innebär i praktiken att du måste lägga till moms på försäljningsbeloppet på alla fakturor och kassakvitton. Den moms du debiterar dina kunder kallas utgående moms och utgör en skuld. Momsen på leverantörsfakturor och kvitton kallas ingående moms och utgör en fordran. Observationskonto Ett konto där du tillfälligt bokför alla verifikationer som du är osäker på hur du ska bokföra. Du kan sedan diskutera med din redovisningskonsult eller revisor om hur du ska bokföra posterna under ditt observationskonto. När du sedan överför poster från observationskontot till rätt konto, gör du alltid en rättelseverifikation och en hänvisning på den ursprungliga verifikationen. Periodisering Omvandling av inkomster och utgifter till intäkter och kostnader. Varje period ska tillgodoräknas intäkter för försäljning som tillhör den perioden. Alla utgifter ska redovisas som kostnader under den period då de anskaffade resurserna förbrukas. Räkenskapsår Ett räkenskapsår sträcker sig normalt över 12 månader. Företagets första räkenskapsår får vara kortare eller längre tid, men högst 18 månader. Om du driver enskild firma eller handelsbolag med fysiska delägare måste ditt räkenskapsår sammanfalla med kalenderåret. Dagen då räkenskapsåret avslutas kallas balansdag. Skattedeklaration Som företagare är du enligt lag skyldig att betala moms, preliminärskatt för anställda och arbetsgivaravgifter. Dessa deklareras till Skatteverket i en särskild skattedeklaration. Momsen kan redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende på företagsstorlek. Den ska deklareras senast andra månaden efter redovisningsperiodens slut. Anställdas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter deklareras senast månaden efter utbetalningsmånaden. Inbetalningarna ska även omfatta din F-skatt, men F-skatten behöver inte deklareras i skattedeklarationen. Företag som omsätter mer än 40 miljoner kronor kan ha andra tidpunkter för redovisning och betalning. Skulder Kan bestå av till exempel lån från bank, obetalda fakturor från leverantörer, men även kostnader i verksamheten som du ännu inte fått faktura på. Tillgångar Allt som företaget äger, till exempel pengar, varor, kundfordringar och maskiner. Utgifter Definieras som värdet av anskaffade resurser. Kan vara kontanta utbetalningar för till exempel hyra, löner eller inköp av tillgångar till din verksamhet. Inköp på kredit räknas också som en utgift. 12 Bokföringsordlista Visma Spcs AB

15 Vi tar ditt företagande personligt Sedan 1984 har vi gjort det enklare att starta och driva företag. Idag använder så många som 56 % av landets småföretag våra program. Dessutom kan vi stolt berätta att vi står bakom det som idag är landets mest köpta ekonomiprogram. Att vi numera är ett ganska stort företag, är ingenting du kommer att märka av när du pratar med oss. Det spelar nämligen ingen roll hur stora och tekniskt framstående våra produkter är, hos oss kommer du alltid att mötas av människor. Människor som på riktigt vill hitta den bästa möjliga lösningen för ditt företagande. Visma Spcs AB Sambandsvägen 5, Växjö Visma Spcs AB

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Några funderingar idag!? Redovisningens två huvuduppgifter. T - kontot. Fundera på!? Dubbel bokföring. Grundläggande redovisning

Några funderingar idag!? Redovisningens två huvuduppgifter. T - kontot. Fundera på!? Dubbel bokföring. Grundläggande redovisning Grundläggande redovisning Några funderingar idag!? Kapitel 1 3 (t o m sid 81) Den Nya Affärsredovisningen Vad är en årsredovisning? Vad är skillnaden mellan resultaträkning och balansräkning? Vad är debet

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital.

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital. FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden.

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden. 6 KAPITEL 2 b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Ingående likvida medel 0 Inbetalningar Ägarinsättning 100 Banklån 200 Försäljning 650 +950 Utbetalning Inköp av maskiner 240 Inköp av råmaterial 250 Div

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2006 Revisorsnämnden 2006 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2006 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...3 2 Gravskötsel och gravskötselavgift...3 2.1 Gravskötsel och blomstersmyckning...3 2.2 Gravskötselavgift...4 2.3 Tecknandetidpunkt för nya

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Nyhetsbrev från. Byte från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag den 8 mars kl.09:15-12:00

Nyhetsbrev från. Byte från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag den 8 mars kl.09:15-12:00 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Alibaba.com Esbri: Föreläsning 8/3 - Kvinnors företagande: politik och praktik PRV

Läs mer

Redovisningens normer, regler och praxis

Redovisningens normer, regler och praxis Redovisningens normer, regler och praxis Föreläsare Per Nordström Auktoriserad revisor God redovisningssed Enligt förarbetena till bokföringslagen 1976: Faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ och

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07

Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07 Dnr 2005-655 2007-06-18 D 25/07 D 25/07 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-sons revisionsinsats i ett aktiebolag räkenskapsåren

Läs mer

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SLUG Kassörhandbok Status: Beslutad Skapat: 2008-08-28 : 2008-08-28 Senast ändrat: 2008-08-28 Av: Kårstyrelsen Version: 1.0 Beslutsreferens: Kår-StyM 2008/09:02 4.3 Utskriftsdatum: 2008-09-04 10:45 E-post:

Läs mer

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT... 2 1.2 TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING... 2 1.3 DOKUMENTATION... 3 1.3.1 Fliksystem för minibokslut... 3 1.3.2 Checklista minibokslut... 3 1.4 AVSTÄMNING... 4 1.4.1

Läs mer

Ekonomiutbildning Z. Simon Andersson Malin Karlsson Charlotte Lanfelt Viktor Insgård. 1 februari 2016

Ekonomiutbildning Z. Simon Andersson Malin Karlsson Charlotte Lanfelt Viktor Insgård. 1 februari 2016 Ekonomiutbildning Z Simon Andersson Malin Karlsson Charlotte Lanfelt Viktor Insgård 1 februari 2016 Automation och Mekatronik Version 3 Baserat på tidigare arbete av: Simon Andersson Thang Hoang Andreas

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

42 Löpande bokföring

42 Löpande bokföring Löpande bokföring, Avsnitt 42 407 42 Löpande bokföring Ikraftträdande Utgångspunkter 42.1 BFNAR 2001:2 Löpande bokföring BFNAR 2001:2 trädde i kraft den 1 januari 2002 och ska tillämpas av samtliga företag

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN 1 2 Öppnar Innehållsförteckning dörren delägarna! Kallelse och dagordning till föreningsstämma 1 HSB Certifiering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF PAVILJONGEN I LIMHAMN BRF Paviljongen i Limhamn 769616-7266 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BRF PAVILJONGEN I LIMHAMN Bostadsrättsinnehavarna i BRF Paviljongen

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

Småföretagarens hjälp i moms- och skattedjungeln

Småföretagarens hjälp i moms- och skattedjungeln Småföretagarens hjälp i moms- och skattedjungeln 3 2016 Fredrik Åkerström Förlag och tryck: BoD ISBN: 978-91-7699-070-4 REGISTRERA FÖRETAGET 15 Företagsuppgifter 17 Verksamheten 19 Registrera dig för F-skatt

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Östra stenfruktens IT-förenings sjunde verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: HIT TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2012-01-21 09:30 13:30

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: HIT TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2012-01-21 09:30 13:30 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: HIT TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2012-01-21 09:30 13:30 TENTAMEN BESTÅR AV 7 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG. FÖR

Läs mer

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 För att delta i tävlingen Årets UF-företag i Dalarna ska en rapport göras och laddas upp senast 8 mars. Rapporten ska berätta

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 22 och vecka 23 Maj och Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Statens fastighetsverk: Erbjudande om att disponera

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Stefan Pärlhem, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring; Konsoliderad version senaste ändrad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

8.5. Värdering av anläggningstillgångar

8.5. Värdering av anläggningstillgångar Redovisning 1 8.1 Ur bokföringen för AB Beonator har hämtats nedanstående upplysningar. Upprätta med hjälp av boken en kostnadsslagsindelad resultaträkning för företaget med delad redovisning av avskrivningarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening 79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst Årsredovisning 2014 Piteå Föreningschefen har ordet Nu har precis 2014 passerat och vi har ett intressant 2015 framför oss. Under det gångna året har vi investerat

Läs mer

Bokföring av moms. Daniel Nordström 2014-09-01

Bokföring av moms. Daniel Nordström 2014-09-01 Bokföring av moms Daniel Nordström 2014-09-01 Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Resultatkonton Bokföring av Inkomster/Intäkter Bokföring av Utgifter/Kostnader

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Informationsmaterial för gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn I

Läs mer

GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL

GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL Slutlig version 1.0-1 juli 2003 GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL Slutlig version 1.0-1 juli 2003 2(6) Denna manual beskriver hur en ansökan om F-skattsedel och momsregistrering bör göras för

Läs mer

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström Företagets bokslut med periodiseringar Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut med periodiseringar Värdering av anläggningstillgångar Bokföring av anläggningstillgångar Bokföring av avskrivning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/5 2014 30/4 2015 HSB BRF HÖGAHOLM I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/5 2014 30/4 2015 HSB BRF HÖGAHOLM I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/5 2014 30/4 2015 HSB BRF HÖGAHOLM I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Högaholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) Årsredovisning för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) 556559-1210 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556559-1210 2 (12) Styrelsen och verkställande direktören för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF BOLLEBYGD I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF BOLLEBYGD I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF BOLLEBYGD I MALMÖ Planerade Kallelse och månadsavgifter dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Bollebygd kallas härmed till

Läs mer

Iwatch UF - Ekonomi i ett UF-företag

Iwatch UF - Ekonomi i ett UF-företag Iwatch UF - Ekonomi i ett UF-företag Höstterminen 2012: UF-företaget Iwatch UF bildas av 4 ungdomar. Affärsidén är klar! De vill sälja trendiga och tåliga klockor som de vill importera från Kina. Iwatch

Läs mer

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX Sida 1(9) 2004-09-08 Högsta domstolen Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX YTTRANDE Det är inte förenligt med bokföringslagen (1999:1078) att verifiera konto- eller kreditkortsfordringar som under

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning. Brf Pergolan 2 Årsredovisning för Brf Pergolan 2 769621-5081 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Pergolan 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Ställningstagande avseende utmätning av bankmedel

Ställningstagande avseende utmätning av bankmedel 1(6) Ställningstagande avseende utmätning av bankmedel Banktillgodohavande ska utmätas som en fordran. Av utmätningsbeslutet ska framgå vilken fordran Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har utmätt. Det

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA

BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokföring och förenklat årsbokslut år 2015 för författare och andra kulturarbetare med enskild firma

Bokföring och förenklat årsbokslut år 2015 för författare och andra kulturarbetare med enskild firma Olle Vejde Bokföring och förenklat årsbokslut år 2015 för författare och andra kulturarbetare med enskild firma Olle Vejde Förlag 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Postadress: Milsbo 214,

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer