Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Rotaryåret

2 Innehållsförteckning Rotary International... 3 Distriktets måluppfyllelse... 4 Medlemsutvecklingskommittén... 4 PR kommittén... 5 Kommittén för yrkes- och samhällstjänst... 6 Kommittén för The Rotary Foundation (TRF)... 6 Kommittén för Rotarys ungdomsutbyten... 7 Rotary Doctors Sweden... 9 Rotary Friendship Exchange, RFE... 9 Rotary Global Rewards... 9 Distriktsinstruktörens verksamhet... 9 IT stödet i verksamheten Lagrådet Distriktsorganisation och uppgifter Distriktsteamets möten PETS (Pre-PETS) och PETS våren President Elect Training Seminar (PETS) Distriktskonferensen DG:s medverkan i SRS (Svensk Rotary Service) Guvernören och klubbarna Guvernörens månadsbrev Ekonomi Speciella händelser under året Rotary i Almedalen Sörmlandslägret Rotary Nynäshamn internationella seglarläger Gymnasiemässan i Älvsjö World Childrens Prize (WCP) Round Table / Ladies Circle Tävlingar under verksamhetsåret Strategisk plan för distriktet inför Avslutande ord Bil. 1: Klubbar verksamhetsår Bil. 2: Funktionärer under verksamhetsåret Ordlista Sid 2 av 22

3 Rotary International I sitt avskedsbrev till alla distrikt pekar Rotary International President , John F. Germ, på följande framgångar för Rotary International (RI) under året: RI har mottagit över förfrågningar från presumtiva nya medlemmar. Detta har i sin tur lett till att Rotary har fått fyra nya medlemmar per dag. Firandet av Rotary Foundation 100 år har lett till att stiftelsen under året mottagit de största donationerna någonsin. RI har gått vidare i arbetet med att knyta nya samarbetspartners till organisationen. Nya partners för året är bl.a. Institute for Economics and Peace, International Organisation for Prevention of Blindness och Google. Samarbetet med Bill & Melinda Gates Foundation har utvecklats ytterligare. Detta innebär att Rotary har förbundit sig att under de närmaste tre åren bidra med 150 miljoner US dollars för att slutligt utrota polio, medan Bill & Melinda Gates Foundation står för det dubbla under motsvarande period. Aldrig någonsin har så få barn smittats av polio som under detta verksamhetsår. Den avgående RI-presidenten avslutar sitt brev med att tacka för de många fina projekt som genomförts i vårt distrikt under året och understryker att dessa inte hade varit möjliga att genomföra, om vi inte hade arbetat som ett TEAM Together Everyone Achieves More. Sid 3 av 22

4 Distriktets måluppfyllelse Inom ramen för Distriktsteamet har arbete utförts i följande kommittéer och funktioner: Medlemsutvecklingskommittén PR-kommittén Kommittén för yrkes- och samhällstjänst Kommittén för The Rotary Foundation (TRF) Kommittén för Rotarys ungdomsutbyten inkl. utbildningsprogram för ungdomar samt Nya generationer IT-samordning Distriktsinstruktören Rotary Doctors Sweden (tidigare Läkarbanken ) Rotary Friendship Exchange Rotary Global Awards Alla aktörer har strävat efter att arbeta i en konstruktiv dialog med klubbarna för att nå såväl distriktets som klubbarnas egna mål med verksamheten. Distriktsteamet har under året haft fem protokollförda sammanträden. Medlemsutvecklingskommittén Kommitténs arbete har i huvudsak inriktats på att stödja klubbarna genom att ta fram verktyg för dessa när det gäller att Bistå klubbarna i deras arbete med rekrytering och introduktion av medlemmar Öka kunskapen om vikten av jämställdhet och mångfald i klubbarna Öka klubbarnas kunskap om medlemskap i Rotaract, Interact och satellitklubbar Bidra till att öka andelen registrerade medlemmar i My Rotary I samverkan med PR-kommittén stärka kunskapen om Rotariana i klubbarna Sid 4 av 22

5 Därutöver har kommittén sökt uppmuntra klubbarna till samarbete med företag, offentliga organ, andra ideella organisationer och andra Rotaryklubbar. Verksamheterna inom PR och Medlemsutveckling ligger väldigt nära varandra. Det är därför roligt att kunna konstatera att dessa två kommittéer på ett framgångsrikt sätt har samarbetat under året. Tillsammans höll man t. ex. ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium i slutet av januari. Motsvarande seminarium har även hållits på Gotland för de fem klubbarna där. Tyvärr uppnåddes inte målet för medlemsutveckling, +/0, under året. Distriktet tappade under året 66 medlemmar och det totala antalet medlemmar uppgick vid ingången av verksamhetsåret till Det har tyvärr också blivit två färre klubbar i distriktet i och med att de två Trosaklubbarna har slagit ihop sin verksamhet och att Huddinge-Botkyrka RK har tvingats att lägga ner verksamheten. Än en gång måste konstateras att även fortsättningsvis så är medlemsutveckling Rotarys och distriktets största utmaning. PR kommittén Kommitténs arbete har under ledning av Gunnar Boman inriktats på att utgöra ett stöd för klubbarnas PRverksamhet. I detta arbete har ingått att: Stärka medvetenheten om såväl Rotarys image som dess varumärke I samverkan med Medlemsutvecklingskommittén stödja klubbarna i arbetet med att stärka kunskapen om Rotary, vad Rotary står för, vad vi arbetar med och vilka resurser vi har Öka klubbarnas kunskap om hur man kan och får använda Rotarys varumärke Bidra till att distriktets och klubbarnas hjälparbete blir känt hos en bredare allmänhet genom bland annat sociala och andra media Som webmaster ansvara för distriktets hemsida. Distriktets webmaster, Erik Liljencrantz, har lagt ner ett stort, gediget och inspirerande arbete på att ständigt hålla såväl distriktets hemsida som distriktets Facebookgrupp uppdaterad på ett sätt som varit attraktivt både för distriktets medlemmar och Sid 5 av 22

6 för andra intressenter. Dessutom har flera av distriktets klubbar fått hjälp med att skapa attraktiva hemsidor. Verka för att varje enskild medlem har ett väl inövat elevator-speech. Välinformerade medlemmar som har förmågan att föra ut vårt budskap är våra bästa ambassadörer PR-kommittén har genomfört flera seminarier och varit mycket aktiv i att sprida information om vad som händer i distriktets olika klubbar. För att inspirera alla klubbar att lyfta sina hemsidor anordnades även under detta år en tävling om bästa hemsida. Kommittén för yrkes- och samhällstjänst Sveriges guvernörer enades om att det verksamhetsårets tema för Rotary i Sverige skulle vara Integration. Detta tema har fått gälla även för verksamhetsåret Vi i Rotary har här goda förutsättningar att bidra på ett mycket positivt sätt, inte minst inom ramen för satsningen Rotary Yrkesmentorer. Målsättningen har varit att alla klubbar vid verksamhetsårets slut skulle driva resultatinriktade och långsiktigt hållbara integrationsprojekt. Inom ramen för detta har Tommy Lekenmyr, DGN, varit starkt engagerad i rollen som projektledare för Rotary Yrkesmentorer. Tommy har genomfört ett antal klubbesök för att informera om och samordna de aktiviteter inom mentorskap som bedrivs av distriktets klubbar. Tommy har också aktivt samverkat med D 2350 i syfte att ha en beredskap för det behov av mentorer som finns, i första hand, från Stockholms Stads Mentorprogram. Kommittén för The Rotary Foundation (TRF) Kommittén har bistått klubbarna med information om TRF:s syfte och verksamhet samt vilka möjligheter som finns att söka ekonomiskt stöd för olika insatser. Genom att fler klubbar och medlemmar känner till TRF ökas intresset för dessa insatser och stärks känslan av delaktighet. Genom att den årliga insatsen till TRF fonderas ett antal år innan stöd kan utgå möjliggörs dessa olika projekt. Målsättningen var att alla distriktets klubbar, efter sin förmåga, skulle bidra till den Årliga fonden. Sid 6 av 22

7 Det är därför en stor besvikelse att behöva konstatera att trots ihärdig information om att TRF firar sitt 100- årsjubileum i år och att alla klubbar förväntades visa sin erkänsla och respekt för vår biståndsorganisation, trots att TRF ihärdigt har drivit poliofrågan snart till utrotning och i övrigt hjälpt en mängd behövande människor runt om i världen till ett bättre liv och trots att TRF är Rotarys fundament och ryggrad har endast 21 av distriktets 40 klubbar under året bidragit till TRF. Under året har följande fem distriktsprojekt bedrivits: Sörmlandslägret (Rotary Nyköping): Erbjuder flickor ifrån tråkiga hemförhållanden att få delta i ett sommarläger El Sistema (Rotary Södertälje och Södertälje Östra): Inköp av utrustning till orkestern El Sistema som är en orkester i Venezuela med syfte att stimulera ungdomars intresse för klassisk musik. Läsförståelse (Rotary Södertälje): projekt för nyanlända barn i första hand ifrån Irak, Turkiet och Syrien. Självhjälp (Rotary Södertälje Östra): hjälp till självhjälp för behövande kvinnor och barn i Sierra Leone. Dricksvatten (Rotary Nykvarn): projekt som ger rent vatten till 190 familjer i Tanzania. Dessutom bedrivs ett Global Grant projekt i Kongo som syftar till att återanpassa våldtagna kvinnor och barnsoldater till ett normalt liv. Projektet är en fortsättning på ett projekt i Rotary Södertälje. Kommittén för Rotarys ungdomsutbyten inkl. Utbildningsprogram för ungdomar samt Nya generationer Kommittén har inom ramen för Ungdomsutbyten: informerat och stimulerat klubbarna att delta i Rotarys ungdomsutbyten genom att sända/ta emot minst 15 deltagare inom distriktet. via sociala medier informerat ungdomar om de möjligheter till utbyten, läger och stipendier som Rotary erbjuder och anordnat distriktsseminarier Sid 7 av 22

8 Inom Utbildningsprogrammet för ungdomar (RYLA): inspirerat klubbarna att utse deltagare i RYLA och dela ut RYLA-stipendier till förtjänta klubbar och som jubileumsgåvor inom ramen för distriktets regelverk och sökt anordna ett RYLA-seminarium på temat Ledarskap i samarbete med annat distrikt. Målsättningen var att minst tio deltagare skulle komma från vårt distrikt. Inom Nya generationer: undersöka möjligheterna att bilda åtminstone en Rotaractklubb. Tyvärr tvingas jag konstatera att det ligger en utmaning i att finna former för kontinuiteten, eftersom studenter flyttar eller går vidare i sin karriär. Bl. a. på grund av detta har någon ny Rotaractklubb dessvärre inte startats under året. undersöka möjligheterna till och påbörja arbetet med att starta en Interactklubb i distriktet Vår distriktskoordinator Gunilla Marklund (PDG) har i år, liksom flera år tidigare gjort betydande insatser för RU och RYLA. Detta år har Gunilla dessutom bistått utbytesstudenter i Distrikt 2350, eftersom detta distrikt hoppat av arbetet med Rotarys Ungdomsutbyten. Tillsammans med värdklubbarna har kommittén under året hanterat totalt 18 ungdomar 8 outbounds och 9 inbounds. Samtliga av distriktets utbytesstudenter deltog aktivt på distriktskonferensen. Ettårsutbytet har fått in ett stort antal ansökningar. Kommittén har gått vidare med 22 av dessa varav 2 är från D2350. Tyvärr tvingades vi att tacka nej till 5 ungdomar i vårt distrikt, i områden där klubbarna redan hade accepterat flera värdskap. Sommarutbytet 2017 har mottagit 5 ansökningar för D2370 varav 4 fullföljdes (2 Brasilien resp. 2 USA/Kanada). Antalet förfrågningar och ansökningar har ökat inför sommaren Vi ser även detta som en följd av gymnasiemässan i Älvsjö där kommittén har lagt ner mycket arbete både i förberedande syfte och under mässan för att kunna göra bra PR för Rotarys Ungdomsutbyte. I samband gymnasiemässan 2016 köpte distriktet in den monter som man i flera år lånat. Det innebär att Sid 8 av 22

9 vi nu har en egen montervägg att använda, inte bara till gymnasiemässan utan till olika typer av utställningar. Gemensamt språkläger för de 10 utbytesstudenter som kom till Sverige i januari (varav 1 till D2370) genomfördes den 6 12 februari i Bollnäs. Den maj genomfördes utreseläger för utresande och avskedsläger för våra inbounds på Tvetagården utanför Södertälje. Med föräldrar och klubbarnas kontaktpersoner var personer närvarande. Lägret genomfördes tillsammans med D2340. Uppskattat både av ungdomar och föräldrar. Som en uppföljning av gymnasiemässan i Älvsjö inbjöds ungdomar med föräldrar för D2370 till ett informationsmöte lördagen den 20 maj i Stockholm. 25 deltagare lyssnade på vad våra inbounds hade att berätta som en förberedelse inför höstens ansökan om ettårsutbyte. Under våren beslutades att Rotary Ungdomsutbyte ska vara en del av Rotarys satsning under Almedalsveckan. Rotary Doctors Sweden Lars Wallin har, som distriktets representant, gjort värdefulla insatser dels genom ideellt arbete i sin yrkesroll i Kenya och dels genom att delta i Rotary Doctors Swedens möten samt att informera om verksamheten vid olika klubbesök. Rotary Friendship Exchange, RFE Under detta år har inga utbytesinitiativ uppkommit. Rotary Global Rewards Paki Holvander PDG har av RI utsetts till samordnare för Rotary Global Rewards i Sverige. Inom ramen för detta har Paki, på ett framgångsrikt sätt, lyckats förhandla fram flera avtal bl. a. med Elite Hotels till nytta för alla medlemmar. Distriktsinstruktörens verksamhet Rotary Leadership Institute (RLI)-utbildningarna är en grund för att distriktet på ett för alla parter positivt sätt ska kunna ta till vara och utveckla den ledarkompetens som finns i distriktet. Sid 9 av 22

10 Distriktsinstruktören Anna König har tillsammans med flera facilitatorer från distriktets klubbar även under detta år genomfört en RLI-utbildning som har varit mycket uppskattad. I januari diplomerades 17 deltagare ifrån 13 av distriktets klubbar. Distriktsinstruktören har också arbetat vidare med den s.k. Distriktshandboken, ett verktyg för alla distriktets funktionärer. Distriktsinstruktören utbildade även presidenter vid PETS 2017 samt, i SRS regi, DGN under våren IT stödet i verksamheten Distriktets IT-ansvarige, Staffan Lyttkens, har ansvarat för att kartlägga behov och genomföra utbildning av klubbarnas ITansvariga i ClubAdmin så att webbplatsen regelbundet används i klubbarnas verksamhet. Staffan har också haft i uppdraget att föreslå hur Online-möten ska kunna genomföras på ett effektivt och enkelt sätt med fokus på användarvänligheten. Under året har arbetet med att strukturera, förbättra och utveckla ClubAdmin drivits mycket intensivt i SRS regi. Distriktets ITansvarige har på ett mycket positivt och aktivt sätt deltagit i detta arbete. Lagrådet Lagrådets arbete under året har framför allt bestått i att informera och bistå klubbarna vad gäller de förändringar som beslutades i samband med Council on Legislation Distriktets företrädare i Lagrådet under många år, Åke Norrman, har detta år ersatts av Britt Hernell. Sid 10 av 22

11 Distriktsorganisation och uppgifter 40 klubbar Distriktsskattmästare Distriktssekreterare Lagrådsrepresentant Distriktsinstruktör Webbredaktör IT-samordnare Distriktsfonden PR-kommittén Samhälls- och yrkeskommittén Medlemskommittén TRF The Rotary Foundation Rotary Doctors Sweden Rotary Ungdomsutbyten inkl. RYLA, ROTARACT och ungdomsläger Distrikt 2370 består av 40 klubbar inom södra Stockholm, Sörmland och Gotlands län. Dessa klubbar, som har till uppgift att planera och genomföra olika aktiviteter i linje med Rotary Internationals ideal, ska biträdas i sitt arbete av Distriktsguvernören och Distriktsteamet. Detta sker främst genom: Utbildning/fortbildning av klubbarnas ledare/funktionärer; Klubbesök IPDG DGE DGN Assisterande guvernörer Distriktsguvernör Råd och dåd när det gäller klubbarnas roll i Rotary Internationals strategiska plan, till vilken även distriktets verksamhetsplan har en koppling. Förteckning över distriktets klubbar finns i bilaga 1 (sid 20) och vilka som haft hand om distriktets olika funktioner framgår av bilaga 2 (sid 21). Sid 11 av 22

12 Distriktsteamets möten Teamet har genomfört fem möten där läget för den planerade verksamheten har redovisats och där olika funktionärer inkommit med sina rapporter samt, i de fall när klubbarna har bett om det, tagit upp och meddelat distriktsteamets avgörande i någon fråga tagit beslut i enstaka aktuella frågor. I distriktsteamet ingår den s.k. Guvernörskedjan, som har haft fem avstämningsmöten. Kedjan har bestått av följande personer: Distriktsguvernör (DG) Lars Olof Nilsson Närmast föregående Distriktsguvernör (IPDG) Paki Holvander Tillträdande Distriktsguvernör (DGE) Ingrid Sjöbeck Nominerad Distriktsguvernör (DGN) Tommy Lekenmyr Guvernörskedjan är en garanti för att kontinuiteten i distriktets arbete kan bibehållas över guvernörsbyten. Arbetet i Guvernörskedjan främjar också i övrigt samarbetet i distriktet. I Distriktsteamet ingår även Assisterande guvernörer (AG), vilka har till uppgift att biträda Distriktsguvernören i kontakten med klubbarnas företrädare. Två AG har under året tvingats att dra sig tillbaka och ersatts av nya funktionärer. I samband med det nya verksamhetsåret började en tidigare beslutad ändring av AGområden att gälla. AG har också deltagit vid Pre-PETS, PETS, distriktskonferensen och distriktsteamets möten. PETS (Pre-PETS) och PETS våren 2016 Eftersom såväl PrePETS som PETS är så grundläggande för verksamheten, väljer jag att kommentera dem här, även om de formellt ägde rum under förra verksamhetsåret. AG har till uppgift att samordna förberedande PETS (Pre-PETS) som syftar till otvungna möten mellan inkommande guvernören, DGE, och blivande presidenter. DGE, har i dessa möten möjligheten att förmedla budskap och motto från Rotary International President Elect, RIPE, samt med detta som bas informera inkommande presidenter om distriktets satsningsområden inför det kommande året. Detta utgör i sin tur grunden för klubbarnas verksamhetsplaner och på så sätt uppnår vi transparens i hela verksamheten. Pre-PETS skapar dessutom goda relationer till stor nytta för samarbetet under verksamhetsåret. Sid 12 av 22

13 President Elect Training Seminar (PETS) PETS genomfördes enligt den nya konferensform som Paki Holvander, PDG, tog initiativet till under sitt år som inkommande president. Konferensformen stimulerar deltagarnas aktiva medverkan och ger också större möjligheter att lära känna såväl distriktsteamets medlemmar som funktionärer från andra klubbar i distriktet. För att anknyta till min huvudfråga för Guvernörsåret PR - gästades PETS av Lena Lagestam, Zone Coordinator med ansvar för External relations. Distriktskonferensen 2016 Konferensen ägde rum den oktober på Quality Hotel i Nacka. Moderator var Jonas Hallberg, känd från såväl radio som TV och medlem i Stockholm-Humlegården RK. Konferensen gästades av bl. a. tidigare medlemmen av RI:s styrelse Ann-Britt Åsebol, Christin Landmark, DGE, D2250, Norge samt representanter från World Childrens Prize. I anslutning till konferensen fanns ett House of Friendship med olika utställare. Konferenspasset avslutade traditionellt med en presentation av DGE (District Governor Elect) Ingrid Sjöbeck. Därefter vidtog stadgeenliga årsmötesförhandlingar. På kvällen avhölls den sedvanliga banketten med middag, underhållning och dans. På söndagen gjordes en utflykt till Fisksätra där deltagarna fick möjlighet att delta i ett intressant samtal mellan Imam Awad Olwan i Fisksätra och biskop em. Bengt Wadensjö, tidigare medlem i Nacka RK. Ett besök gjordes också på slagfältsmuseet HAMN. Distriktskonferensen avslutades med en gemensam lunch på Saltsjö Pir. DG:s medverkan i SRS (Svensk Rotary Service) I DG:s uppdrag ingår att tillsammans med övriga nio DG i Rotary Sverige ingå i styrelsen för SRS. SRS står för Svensk Rotary Service som är en ideell förening. Ändamålet med SRS är att leda och samordna medlemsservice till de svenska Rotaryklubbarna. Medlemsservicen omfattar bl. a. att driva och Sid 13 av 22

14 vidareutveckla den distriktsgemensamma databasen och tillhandahålla andra tjänster som klubbarna efterfrågar. Verksamheten regleras i föreningens stadgar. Arbetet inom SRS har under året präglats av den höga ambitionen att i allt väsentligt genomlysa de områden som är gemensamma för distrikten i Sverige och Lettland. Detta har i första hand gällt IT, Rotary Norden, Medlemsservice. Rotarys Ungdomsutbyte och PR / Kommunikation. Jag har i SRS styrelse haft ansvaret för PR / Kommunikation och detta arbete har i första hand inriktats på att modernisera Under året har det glädjande nog varit en stor samstämmighet inom styrelsen och alla har arbetat mot gemensamma, mål även om enigheten alla gånger inte varit total. Guvernören och klubbarna Rotary Internationals president John F. Germ meddelade sitt tema för året Rotary Serving Humanity i San Diego USA i januari Återkoppling kring detta har skett vid klubbesöken i distriktets 40 klubbar. Samtliga klubbar besöktes individuellt under perioden 22 aug. 20 jan. Många av besöken har skett tillsammans med Assisterande guvernör för aktuell klubb. Samtliga klubbesök har föregåtts eller avslutat, med ett möte med klubbens styrelse. Under dessa möten har mina huvudbudskap varit PR, Rotariana och ledarutveckling. Jag har förmedlat budskapet om hur viktigt det är att alla medlemmar utnyttjar varje tillfälle att på ett positivt sätt berätta om Rotarys verksamhet. Jag har också berättat om Rotarys grunder, vår verksamhet och våra utmaningar. Inte minst viktigt är det också att identifiera och stödja ledarpersonligheter inom klubbarna. Duktiga och engagerade ledare är grunden för en fortsatt positiv utveckling för Rotary. Den uppfattning som jag har fått under mina klubbesök är att de klubbar som regelbundet avsätter tid för att tala om Rotariana står på en mer solid grund än andra klubbar. Det är glädjande att ta del av att flera klubbar inom distriktet, under året, har startat aktiviteter för att förbättra det lokala PRarbetet. Tack vare positiva, engagerade och välinformerade funktionärer och klubbmedlemmar har det vid samtliga klubbesök givits Sid 14 av 22

15 utmärkta tillfällen att föra en positiv dialog om lokala behov och de utmaningar som Rotarys klubbar och dess medlemmar står inför. Klubbesöken var, även detta år, Guvernörsårets höjdpunkt. Jag vill än en gång tacka alla distriktets klubbar för det fina och generösa bemötande jag har fått under klubbesöken. Guvernörens månadsbrev Under året har kommunikationen med distriktets klubbar och medlemmar, förutom klubbesök, deltagande i olika möten och personliga kontakter, skötts via Guvernörens månadsbrev. Dessa har haft som ambition att spegla den aktuella verksamheten inom såväl RI, SRS som distriktet. Ett månadsbrev hade karaktär av reportage ifrån RI:s Convention i Atlanta. Med hjälp av distriktets webmaster, Erik Liljencrantz, som svarat för layout och bildmaterial har månadsbreven gjorts mer attraktiva för läsaren. Erik har dessutom gjort uppföljning av hur många av distriktets medlemmar som läst brevet samt gjort vänliga påminnelser till dem som ännu inte läst. Uppfattningen är att dessa åtgärder sammantaget har lett till att månadsbreven under året i högre grad än tidigare lästs av distriktets medlemmar. Jag är tacksam för de återkopplingar på månadsbreven som jag har fått ifrån distriktets medlemmar. Ekonomi När det gäller distriktets ekonomi har skattmästaren Paul Tamm en separat redogörelse i form av Vinst- och förlusträkning samt Balansräkning. Redan vid budgetering för verksamhetsåret räknade vi med ett +/- resultat. Tyvärr har sent inkomna kostnader från det förra verksamhetsåret gjort att detta resultat inte har uppnåtts utan resultatet pekar i stället på ett underskott på knappt kr. En del av underskottet kan täckas av icke ianspråktagna budgeterade medel inom en del andra konton. Återstående underskott, vilket framgår av Vinst- och förlusträkningen föreslås balanseras i det kommande årets Balansräkning. Sid 15 av 22

16 Speciella händelser under året Rotary i Almedalen Efter några trevande försök fanns Rotary med i Almedalen på allvar under Almedalsveckan i juli Projektet påbörjades redan tidigt under det förra verksamhetsåret med en styrgrupp, ledd av Paki Holvander PDG och med Jan Thiele, Visby RK som projektledare. Projektet utvecklades till ett nationellt projekt under SRS men med D2370 som ansvarigt och drivande. Under veckan hade vi ett informationstält centralt i Almedalsområdet och arrangerade sex seminarier om Integration och presenterade Rotary Yrkesmentorer. Talare under seminarierna var bl. a. landshövdingen på Gotland, Cecilia Schelin Seidegård, och kommunstyrelsens ordförande. i Norrköping, Lars Stjernkvist. I både förberedelsearbetet och arbetet under själva veckan deltog flera av de svenska Rotarydistrikten, i första hand D Tack vare framgången med Rotary i Almedalen 2016 beslutade SRS styrelse om en fortsatt medverkan i Almedalen även 2017 under ledning av D En styrgrupp med DGE Ingrid Sjöbeck som ordförande började att arbeta och DGN Tommy Lekenmyr utsågs till projektledare för att genomföra Rotary i Almedalen i juli Det beslutades tidigt att temat för Rotary i Almedalen 2017 skulle vara Fred. Sörmlandslägret Lägret genomfördes för sjunde gången med bidrag från distriktet och från klubbar inom distriktet. En förutsättning för att lägret har kunnat genomföras är ett ekonomiskt stöd från Distriktsfonden, TRF, lokala sponsorer i Sörmland och inte minst stödet från Rotaryklubbar i distriktet. De flickor som har fått möjlighet att delta på lägret har rekryterats genom nära kontakt med distriktets olika kommuner, där sociala enheter, BUP och skolor medverkat i att välja ut en à två flickor i årsåldern per kommun. Fokus har varit att erbjuda flickor som kommer från sköra familjeförhållanden en fin, både allvarlig och rolig vecka. Målet är att flickorna efter lägret ska ha fått ökat självförtroende och kunna åka hem med ett nytt nätverk av likasinnade och genom ledarna få en tryggare framtid. Sid 16 av 22

17 Rotary Nynäshamn internationella seglarläger Seglarlägret arrangerades i Nynäshamn av distriktet och Rotaryklubbarna i Nynäshamn, Haninge och Värmdö-Skeppslag. Klubbarna hade även stöd av Nynäshamns Segelsällskap. Finansiering av lägret ordnades av distrikt och klubbar med avgörande stöd från Rotarys Jubileumsfond och Rotary Ungdomsutbyten samt genom särskilda aktiviteter och arrangemang i framför allt Nynäshamnsklubben. Gymnasiemässan i Älvsjö Även i år har D2370 medverkat vid Gymnasiemässan i Älvsjö. Montern som visar upp Rotarys olika ungdomsutbyten marknadsför även Rotary som organisation och vad Rotary står för. Inbjudan att delta i montern har gått ut till utbytesstudenter, värdfamiljer och kontaktpersoner samt distriktets medlemmar via DG:s månadsbrev. Mässan var välbemannad samtliga dagar. Noterbart är att det utöver stockholmsskolorna är elever från Strängnäs och Eskilstuna gymnasier som besöker mässan. I samband med årets mässa inköpte distriktet den montervägg som tidigare år lånats i samband med mässan. Denna investering garanterar en fortsatt positiv medverkan vid kommande Gymnasiemässor. World Childrens Prize (WCP) Delar av distriktsteamet var, tillsammans med RI Zone Director Mikael Ahlberg inbjudna att närvara vid utdelningen av WCP som förrättades av H.M. Drottning Silvia på Gripsholms slott i april. Under ledning av Mariefred RK undersöks förutsättningarna för ett samarbete mellan WCP och Rotary. Round Table / Ladies Circle Jag fick under våren tillfälle att delta för att presentera Rotary vid Round Table / Ladies Circles motsvarighet till vår distriktskonferens. Dessa organisationer har sitt ursprung i Rotary men riktar sig till yngre yrkesaktiva. Vid fyllda 40 resp. 45 år äger man inte längre rätt att vara medlem. Eftersom grundvärderingarna är desamma inom RT / LC som hos oss, så borde dessa organisationer vara ett utmärkt rekryteringsunderlag för oss. Jag vill starkt uppmana till ett fortsatt samarbete med dessa organisationer! Sid 17 av 22

18 Tävlingar under verksamhetsåret Distriktet har under året haft två tävlingar: Den klubb som, per capita, stödjer fonden mest frikostigt vinner och i år var det: Rotary Nynäshamn! Klubben bidrog med USD sek, vilket motsvarar 107 USD 856 sek per medlem. Bästa hemsida är en utmärkelse till den klubb som utvecklat sin hemsida bäst och som enligt juryns bedömning har den mest attraktiva hemsidan och här vann: Rotary Strängnäs! Motiveringen lydde: En hemsida som präglas av en fin startbild, klubbartiklar som motsvarar veckobrev ifrån genomförda möten, ett tydligt program och dessutom många nyhetsartiklar. Strategisk plan för distriktet inför 2020 I enlighet med RI:s önskemål har en Strategisk plan tagits fram för distriktets verksamhet med sikte på år En arbetsgrupp bestående av IPDG, DG, DGE och DGN har under året kontinuerligt utvecklat denna plan. Avslutande ord Av verksamhetsberättelsen framgår att distriktets verksamhet bärs upp av klubbarna och de tolkningar dessa gör av hur de bäst kan förverkliga Rotary Internationals mål, som detta verksamhetsår stötts av RI-presidentens tema Rotary serving humanity. Undertecknad distriktsguvernör och distriktsteamet med dess olika funktionärer har gjort vad vi förmått för att stödja klubbarna i deras värdefulla arbete. Kombinationen av kontinuitet och förnyelse genom den s k Guvernörskedjan i kombination med Distriktsteamet är unikt inom organisationssverige och skapar möjligheter för både stabilitet och Sid 18 av 22

19 utveckling genom att ta till vara enskilda individers erfarenheter och kompetenser så som de kommer till uttryck i olika dokument och praktiska handlingar. Jag är mycket glad och tacksam över att min klubb Nacka RK gav mig möjlighet att kandidera till uppdraget som DG. Något som i sin tur ledde till ett engagemang i SRS styrelse, deltagande i Rotary Internationals olika möten och möjlighet att besöka styrelser och medlemmar i Distriktets alla klubbar. De lokala klubbarnas engagemang i Rotarys olika arbetsområden är det som bär Rotarys stabilitet och fortsatta utveckling. Stort tack till klubbpresidenter och övriga funktionärer i klubbarna, vilka verkat under detta år! För min egen del är det den glädje, värme och kamratskap jag mött, som jag fortsättningsvis bär med mig i mitt fortsatta engagemang inom Rotary. I övrigt vill jag tacka den grupp medlemmar i Nacka RK - GuvKom - som med sitt hängivna engagemang och arbete stöttat mig i genomförandet av PETS och Distriktskonferens. Dessutom vill jag ta tillfället i akt att som ordförande i Distriktsfonden framföra ett varmt tack till ledamöterna i Distriktsfonden. Ett speciellt tack till distriktets Skattmästare Paul Tamm för en gedigen insats under hans första år på posten! Nacka den 18 september 2017 Lars Olof Nilsson DG D Sid 19 av 22

20 Bil. 1: Klubbar verksamhetsår E-CLUB OF RIDDARFJÄRDEN 2. ESKILSTUNA 3. ESKILSTUNA-KLOSTER 4. ESKILSTUNA-MUNKTELLSTADEN 5. ESKILSTUNA-REKARNE 6. FLEN-MALMKÖPING 7. HANINGE 8. HEMSE 9. HUDDINGE-BOTKYRKA 10. JÄRNA 11. KATRINEHOLM 12. KATRINEHOLM-BACKA 13. MARIEFRED 14. NACKA 15. NYKVARN 16. NYKÖPING 17. NYKÖPING-GRIPEN 18. NYKÖPING-ÖSTER 19. NYNÄSHAMN 20. OXELÖSUND 21. SALTSJÖBADEN 22. SLITE 23. STOCKHOLM-FRYSHUSET 24. STOCKHOLM-HÖGALID 25. STOCKHOLM-SKANSTULL 26. STOCKHOLM-SÖDER 27. STOCKHOLM-ÄLVSJÖ 28. STRÄNGNÄS 29. STRÄNGNÄS-BISP THOMAS 30. SÖDERTÄLJE 31. SÖDERTÄLJE-ÖSTRA 32. TROSA 33. TROSA-ÖSTRA 34. TYRESÖ 35. VINGÅKER 36. WISBORG 37. VISBY 38. VISBY-SILVERHÄTTAN 39. VÄRMDÖ-SKEPPSLAG 40. VÄRMDÖ-SKÄRGÅRD Sid 20 av 22

21 Bil. 2: Funktionärer under verksamhetsåret Funktion Assisterande Guvernörer Distriktssekreterare Distriktsskattmästare Lagrådsrepresentant Revisorer Distriktets IT-ansvarige Distriktsinstruktör Assisterande distriktsinstruktör Ordförande Medlemsutveckling New Generations, Rotary ungdomsutbyten, RYLA The Rotary Foundation Yrkes/Samhällskommitté Alumni-ansvarig DGE DGN Friendship Exchange-ansvarig Global Rewards-ansvarig Rotary Doctors Sweden Projektledare Almedalsveckan Projektledare Rotary Yrkesmentorer Distriktsfondens ledamöter Ordförande DG DGE Skattmästare Ledamöter Suppleant För- och efternamn Olle Jansson Anne-Marie Flood / Ulf Bergman Barbro Hejdenberg Ronsten Dag Windarp Cecilia Ingre / Erik Berg Claes Nilsson Leif Herlitz Erik Liljencrantz Bertil Bucht Paul Tamm Åke Norrman / Britt Hernell Peter Zell Maria Bovin Hedefalk Staffan Lyttkens Anna König Göran Schultz Britt Hernell Gunilla Marklund Solveig Nilsson Ingrid Sjöbeck Mats Bartling Ingrid Sjöbeck Tommy Lekenmyr Solveig Nilsson Paki Holvander Lars Wallin Jan Thiele / Tommy Lekenmyr Tommy Lekenmyr Lars Olof Nilsson Ingrid Sjöbeck Paul Tamm Ulrika Fredriksson Håkan Lundberg Per Alm Jerry Nilsson Sid 21 av 22

22 Ordlista Förkortning Betydelse AG Assisterande guvernör AG-område Område som varje assisterande guvernör ansvarar för COL16 Council on Legislation 2016 DG DGE DGN DITS DK DT DTTS EREY GETS IPDG KP MK PETS Pre-PETS PRIP RK RLI ROTEX RU RYLA SRS TRF District Governor District Governor Elect District Governor Nominee Distriktets IT-samordnare Distriktskonferens District Team District Team Training Seminar Every Rotarian Every Year Governor Elect Training Seminar Immediate Past District Governor Klubbens kontaktperson för RU Medlemskommittén President Elect Training Seminar Möte mellan DG och inkommande presidenter före PETS Past Rotary International President Rotaryklubb Rotary Leadership Institute Rotary Exchange (förening inom RU) Rotary Ungdomsutbyten Rotary Youth Leadership Award Svensk Rotary Service The Rotary Foundation Sid 22 av 22

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation:

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation: Senaste uppdatering av aktivitetsplanen: 2016-12-21 1 Strategi för Mariefred Rotaryklubbs WCP, World s Children Prize projekt Vision: Att inleda ett samarbete mellan WCP, World s Children s Prize Foundation

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 8 juni 2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Ängelholm 2017-06-01 Kontaktadresser 2016-2017 Vi börjar närma oss slutet på Rotaryåret 2016 2017. Kvarstår några klubbaktiviteter

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Distriktsteam 2015-2016 Presentation

Distriktsteam 2015-2016 Presentation 2015-10-24 Innehåll Staffan Lyttkens 3 Claes Nilsson 3 Anne-marie Flood 3 Gun-Marie Guje Östedt-Axelsson 4 Solveig Nilsson 4 Anna König 4 Göran Schultz 5 Britt Hernell 5 Ingrid Ståhl 5 Bengt Svedenberg

Läs mer

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 1 Strategidokument 2017-02-18 Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 Detta dokument skall vara ett redskap för optimering av distriktets resurser, att skapa överblick och vara ett stöd till distriktets

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll . Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll Inledning Rotarymånaden maj Lagrådet 2016 Distriktets medlemsutveckling Tips på Global Grant Club Visioning Convention i Seoul, Sydkorea Guvernörsskifte i Gränna

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360 Guvernörens månadsbrev nr 9 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust april 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om mars och april samt information om vad som är på gång framöver. Rotary President

Läs mer

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 Distriktsfunktionärer 2015-2016 Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 1. Klubbtjänsten - guvernörer Monica Bengtsson Kalmar-Norra RK Janis Andersons Riga Hanza RK Ulf Gustafsson Borensbergs RK

Läs mer

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg Guvernörens Månadsbrev District 2400 - November 2010 Innehåll Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg End polio now Notiser: Utbildningar genomförda - Utbildningstillfällen 2, 4 och

Läs mer

Distriktskonferens Program och handlingar Rotary Distrikt oktober 2017

Distriktskonferens Program och handlingar Rotary Distrikt oktober 2017 Distriktskonferens Program och handlingar Rotary Distrikt 2370 21 oktober 2017 Foto från www.sabysateri.se Välkomna! Innehåll Utöver detta dokument finns Verksamhetsberättelse för 2016-2017 i separat dokument

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

VECKOBREV. Alla klubbar tar paus under jul- och nyårsledigheter. Återvänder med lunchmöten och program vecka 2.

VECKOBREV. Alla klubbar tar paus under jul- och nyårsledigheter. Återvänder med lunchmöten och program vecka 2. ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB Lunchmöte den 14 december 2016 Antal närvarande medlemmar; 8 Antal gäster; 2 Totalt; 10 VECKOBREV Föredrag/program: Bevakning Hur kan jag bidra Bank- och plusgiro Använd

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag..

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag.. Våra erbjudanden till unga OM DG VORE UNG IGEN, DÅ SKULLE MÅNADSTEMAN VI TAR UPP DE AKTUELLA MÅNADERNA Våra egna erbjudanden ROTARY GLOBAL REWARDS DU MISSAR VÄL INTE FÖRMÅNERNA? Polio Update EN LITEN UPPDATERING

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

ROTARY DISTRIKT 23700 VÄLKOMNA!

ROTARY DISTRIKT 23700 VÄLKOMNA! ROTAR RY DISTRIKTT 23700 VÄL LKOMNA! Till Distriktskonferenss 2015 DG Holvander Paki 2015 2016 2015 10 24 Innehåll Förord... 2 Allmän information... 3 Lokalorientering... 5 Program 24 oktober 2015... 6

Läs mer

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter...

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter... INNEHÅLL Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3 Registersäkerhet och registervård... 3 Roller och Behörigheter... 4 Presidenten... 4 Sekreteraren... 5 Skattmästaren... 5 IT-samordnaren...

Läs mer

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret 1 Klubb- och medlemsutveckling Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret Inom varje Rotaryklubb skall det finnas en Medlemsutvecklingskommitté, som leds av en ordförande och som har ansvaret

Läs mer

ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB VECKOBREV. Lunchmöte den 18 januari Föredrag/program: Lars Tull. Rotary i Norden.

ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB VECKOBREV. Lunchmöte den 18 januari Föredrag/program: Lars Tull. Rotary i Norden. ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB Lunchmöte den 18 januari 2017 Antal närvarande medlemmar; 23 Antal gäster; 1 Totalt; 24 VECKOBREV Föredrag/program: Lars Tull Vår egen Lars Tull bjöd på sina musikaliska

Läs mer

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Rotary Basics www.rotary.org/sv/rotarybasics Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Välkommen till Rotary! Du tillhör nu ett globalt nätverk av frivilliga från företag, yrkesliv och samhället.

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Rydebo Distrikt 2360 NR 11 Maj 2011 Rotaryvänner! Miniseminarium i Ljungskile Den 17 april träffades över 30 rotarianer i Ljungskile för att delta i det Miniseminarium som guvernör

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad.

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. 1. Årsmötets öppnande. DG Christer Harplinger, Halmstad-Gamletull RK, hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Rotary Convention 2016 i Seoul - Sydkorea

Rotary Convention 2016 i Seoul - Sydkorea Rotaryklubb vann 5 000 kr FÖR BÄSTA KLUBBWEBB TRF FYLLER ÅR! DAGS FÖR VÅRT ANDRA CENTENNIAL- FIRANDE! Lagrådet HÖJDA AVGIFTER TILL RI - GLÖM INTE BORT ATT BESLUTA OM HÖJNING PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE! Zoninstitut

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm.

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. Distrikt 2400 Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. 1. Årsmötets öppnande. DG Tom Nilsson, Ängelholm-Luntertun RK, hälsade välkommen och

Läs mer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer 1(6) Malmö Södra Rotaryklubb Valberedningen Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer består av föregående års president och tillträdande president. skall påbörja

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 7 april 2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Ängelholm 2017-04-03 Kontaktadresser 2016-2017 Vårens aktiviteter är i full gång. Den 18:e mars genomfördes årets PETS,

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370 PR och kommunikation PETS Rotary Distrikt 2370 När någon frågar dig om vad Rotary är. Vad svarar du då??? Rotary organisation RI President KR Ravindran Rotary Director ansvarig för 2 Zoner var Per Höjen

Läs mer

SRS Vårårsmöte

SRS Vårårsmöte SRS Vårårsmöte 2016-05-13 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm Tid: 09.00 15.00 Närvarande: Distriktsguvernörer 2320 Lillemor Karlström t o m 12 2330 Suzan Stenberg 2340 Göran Samuelsson 2350

Läs mer

ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB VECKOBREV. Lunchmöte den 28 september Föredrag/program: Johan Rundgren, Eskilstuna Bowlingcenter

ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB VECKOBREV. Lunchmöte den 28 september Föredrag/program: Johan Rundgren, Eskilstuna Bowlingcenter ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB Lunchmöte den 28 september 2016 Antal närvarande medlemmar; 27 Antal gäster; 5 Totalt; 32 VECKOBREV Föredrag/program: Johan Rundgren, Eskilstuna Bowlingcenter Johan Rundgren,

Läs mer

ROTARY DISTRIKT VÄLKOMNA!

ROTARY DISTRIKT VÄLKOMNA! ROTAR RY DISTRIKTT 23700 VÄL LKOMNA! Till Distriktskonferenss 2015 DG Holvander Paki 2015 2016 2015 10 24 Innehåll Förord... 2 Allmän information... 3 Lokalorientering Våning 3 Scandic Skogshöjd... 5 Program

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

AD-brev nr 4 för Area 05s klubbmedlemmar Nyköping december 2015

AD-brev nr 4 för Area 05s klubbmedlemmar Nyköping december 2015 AD-brev nr 4 för Area 05s klubbmedlemmar Nyköping december 2015 Kära Zontor i Area 05 Årets jul- och nyårshelg nalkas, det innebär att vi alla har många måsten som ska göras, men jag hoppas att ni tar

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB VECKOBREV. Lunchmöte den 14 september Föredrag/program: Tryggve Lundh, Torshälla Antikvariat

ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB VECKOBREV. Lunchmöte den 14 september Föredrag/program: Tryggve Lundh, Torshälla Antikvariat ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB Lunchmöte den 14 september 2016 Antal närvarande medlemmar; 20 Antal gäster; 1 Totalt; 21 VECKOBREV Föredrag/program: Tryggve Lundh, Torshälla Antikvariat Tryggve Lundh inledde

Läs mer

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk I Skåne är vi 5.000 Rotary är världens i är 1,2 miljoner PR-MATERIAL ROT DA I Skåne är vi 5.000 Rotary ett engagemang som gör skillnad Inför satsningen på Rotary day och Rotary fun day så har vi tagit

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Verksamhetsberättelse för 2014-2015 Distrikt 2400 Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Innehåll Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse TRF The Rotary Foundation RFE Rotary Friend

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 9 Mars 2013 Rotaryvänner! När jag sitter och skriver detta skiner solen genom fönstret och ger en känsla av annalkande vår. För mig är Mars månad

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Välkomna till ett nytt Rotaryår 2012-2013 DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 1-2 Juli/Augusti 2012 Vi drömde alla om sol och värme och lata dagar vid stranden. Verkligheten blev

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kungsbacka City Rotaryklubb

Kungsbacka City Rotaryklubb Kungsbacka City Rotaryklubb Månadsbrev september 2016 Så har september tagit slut även i år. Det har gått riktigt snabbt i år eftersom sommaren stannade så länge. De senaste dagarna har ändå hösten kommit

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK Rotary Internationalin piiri 1410 ry BALANSBOK 30.6.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2015-30.6.2016 Innehållsförteckning sidan Verksamhetsberättelse 2 Balansräkning 3 Resultaträkning 4 Noter 5 Datum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev december 2014 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev december 2014 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening möter stort intresse ute i landet! Som vi tidigare berättat om har

Läs mer

Rotaryåret 2015-2016. DGE #2330 Suzan Stenberg Verksamhetsplan

Rotaryåret 2015-2016. DGE #2330 Suzan Stenberg Verksamhetsplan Rotaryåret 2015-2016 DGE #2330 Suzan Stenberg Verksamhetsplan Årets Tema 2015-2016 Bli en gåva till världen Alla har vi något att ge vilka vi än är och var vi än befinner oss i livet. Vi kan ge av vår

Läs mer

Lerum Aspen Rotaryklubb

Lerum Aspen Rotaryklubb Verksamhetsberättelse 2010-2011 Styrelsen har under perioden bestått av: President: Inkommande President: Sekreterare: Inkommande Sekreterare: Klubbmästare: Skattmästare: Past President: Inkommande Skattmästare:

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Tomas Rydebo Distrikt 2360 NR 12 Juni 2011 Rotaryvänner, tack... Vi har haft långhelg, firat Nationaldagen och haft fantastiskt väder. I Varberg har solen lyst oförtröttligt,

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN 1 (8) BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och särskilt att uppmuntra och främja: 1. Personlig bekantskap som ett medel

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

NSR Målsättning 1 29.1.2011

NSR Målsättning 1 29.1.2011 NSR Målsättning 1 29.1.2011 1 INLEDNING 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Strategin 3 1.4 Verksamhetssätten 3 1.5 Påverkningsmedel 4 1.6 Gemensam uppträdande 4 2 NSR-STRUKTUR 4 2.1 Kommittéer 5 3 NSR-RÅDSMÖTET 5

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Conviction Commitment Courage (Övertygelse Engagemang Mod)

Conviction Commitment Courage (Övertygelse Engagemang Mod) Conviction Commitment Courage (Övertygelse Engagemang Mod) AD-brev No 2 Vårt arbete under bienniet 2014-2016 ska ha fokus på: Service (Zontas internationella projekt) Advocacy (opinionsbildning) Membership

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT 2360 året 2013 2014 Distriktsguvernör Anna-Carin Dettner, Majorna Göteborg Rotary Klubb Året som distriktsguvernör har varit intressant, inspirerande, utmanande och mycket

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2016-02-07 Mellersta samverkansrådet Fastställd: 2016-02-10 vid samverkansråd. Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

MÅL- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING för LUND ROTARYKLUBB

MÅL- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING för LUND ROTARYKLUBB Klubb: 13308 Distrikt: 2390 MÅL- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING 2017-2018 för LUND ROTARYKLUBB INLEDNING Enligt Stadgar för Lund Rotary Club/Lund Rotaryklubb antagna den 25 april 2014, se /1/, gäller att "1.

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017

Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017 Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017 Lions 100 år. Lions i världens 210 länder firar nu hundraårsjubiléet. På bilden ser du hur Lionsklubben Pasadena i Texas har slagit på stort och byggt ett jättelejon.

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Välkommen till PR Seminariet - 2370. Skogshöjd Södertälje 2015-11-05

Välkommen till PR Seminariet - 2370. Skogshöjd Södertälje 2015-11-05 Välkommen till PR Seminariet - 2370 Skogshöjd Södertälje 2015-11-05 Agenda 18.00 18.15 19.35 19.45 20.15 20.35 Välkommen och presentation Lena Lagestam och Christina Bredin Vad säger Rotary International

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt 2390. DG Bengt Holmström

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt 2390. DG Bengt Holmström Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt 2390 DG Bengt Holmström Distriktsguvernören i Rotary är RI-ämbetsman med uppgift att företräda RI-presidenten i sitt distrikt och att vara ett stöd för distriktets

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015

Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 Nr 1-2, juli - augusti 2014 Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 8, februari-mars 2015 inom SRS och ser över olika funktioner och processer. Procedurhandboken 2013 talar delvis ett annat språk än de tidigare

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer