Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening"

Transkript

1 Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar vi Visit Värmdö. Föreningen skall i samarbete med Värmdö kommun, sina medlemmar och andra viktiga organisationer främja besöksnäringen och dess utveckling i Värmdö. Antalet medlemmar ökade från 115 till 130 under året. Vårt mål var att bli 150 st. Styrelse Under verksamhetsåret har Visit Värmdö Ideell Förenings styrelse utgjorts av följande personer: Ordförande Ulf Johnsson Vice Ordförande Marie Bohjort Sekreterare Elisabeth Dingertz Kassör Eva Bergström Anna Wallström Malin Öh Birgit Wahrenberg Ragnar Flink Åsa Levén

2 Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening 2 (6) Firmatecknare Föreningen har tecknats av ordförande och en ledamot i förening. Revisorer Birgitta Backlund och Göran Frick har varit revisorer med Liselott Fröhling som suppleant. Valberedning Valberedningen har bestått av Barbro Nordlander och Magnus Erstrand. Sammankallande Susanne Thulin avgick i början av Verksamhetsåret 2013 Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten. Mötena under året har främst haft fokus på Ø Projekten Destinationsutveckling resp. Koncept- och produktutveckling Ø Värd i Värmdö Ø Visit Värmdös framtida utveckling och finansiering Ø Samarbetet med kommunen - Visit Värmdös Styrgrupp Ø Marknadsföring Ø Nätverksträffar för medlemmar Projektstöd från Länsstyrelsen Under våren 2013 slutförde vi arbetet med projektet Destinationsutveckling i Värmdö. Projektledare var Karin Voltaire och arbetet leddes av Visit Värmdös styrgrupp. Under projektet som pågått sedan slutet av 2011 uppnåddes bland annat: 41 st nya medlemmar i Visit Värmdö Ideell Förening 60 st aktörer deltog som Värd i Värmdö Broschyr för hembygdsföreningarna i Värmdö (Skärskåda Värmdö) Broschyr för mathantverkarna i Värmdö (Smaka på Värmdö) Gemensam destinationswebbportal med ca 250 deltagande företag och föreningar

3 Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening 3 (6) Projektet har även fört med sig en rad positiva effekter som till exempel: Ett ökat engagemang och intresse bland många företag och föreningar för samverkan inom besöksnäringen En ökad kunskap och samsyn kring möjligheter och utmaningar för Värmdö som besöksmål Ett ökat intresse inom Värmdö kommun för frågor som rör besöksnäringen Under 2013 beviljades vi medel för ett nytt utvecklingsprojekt - Koncept- och produktutveckling i Värmdö. Projektet har två huvudområden; Konceptutveckling Outdoor och Konkreta produkter och erbjudanden med tre geografiska fokusområden Värmdölandet, Ingarö och Svartsö skärgård. Projektledare var inledningsvis Karin Voltaire men från och med november har Eva Bergström övertagit projektledningen. Framtida utveckling och finansiering Under året har styrelsen arbetat med frågor som berör föreningens och samarbetets framtida utveckling samt dess finansiering. Vi har bland annat diskuterat förutsättningar för ett samarbete med Nacka. Vidare tittar vi på en modell för en differentierad medlems-/serviceavgift som skulle kunna bero på exempelvis branschtillhörighet och omsättning. Detta är frågor för den nya styrelsen att konkretisera och eventuellt föreslå för nästa årsmöte. Satsningar vi stöttat har bl a varit: Gustavsbergsdagen 15 juni Vikingadagen på Säby gravfält 19 maj Båtmässan Allt på Sjön 30 aug 1 sept Styrgrupp för Visit Värmdö Under verksamhetsåret 2013 har Visit Värmdös Styrgrupp träffats ca 1 gånger/månad. Styrgruppen består av tre representanter från föreningen och två från kommunen. Representanter från vår styrelse under året har varit Ulf Johnsson, Eva Bergström och Anna Wallström/Åsa Levén.

4 Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening 4 (6) Under året har Karin Voltaire arbetat deltid som utvecklingsledare för Visit Värmdö, avlönad av Värmdö kommun. Karin avslutade sin tjänst i november 2013 och rekrytering av ersättare pågår. Elin Fransson har under året arbetat deltid som projektmedarbetare, även hon avlönad av Värmdö kommun. Värd i Värmdö Under 2013 har Värd i Värmdö fortsatt som under 2012, med ytterligare värdar. Utbildning av nya och gamla värdar skedde under våren Sommarvärdar (feriepraktik för skolungdom) understödde arbetet i Gustavsbergs hamn, på Sandhamn och Grinda. En mycket uppskattad insats. Media Lokala media har bevakat vår verksamhet, men framförallt är det våra medlemmars aktiviteter som lyfts fram i press. Press blev det kring utmärkelsen Årets Företag som delades ut i samband med Företagardagen i Värmdö, en titel som vår medlem Body Joy erövrade. Vår medlem Värmdö Hushållningsgille startade tävlingen Årets Värmdökock som även den väckte stor uppmärksamhet i media. I Värmdö kommuns tidning för nyinflyttade är Visit Värmdö ordentligt presenterat. Mässor I samband med båtmässan Allt för Sjön hade vi informationstält på kajen med kommunkarta som matta (se foto t h). Vi var medarrangörer och hade även egen monter på Företagardagen i Värmdö. Syftet med deltagandet var att profilera Värmdö som besöksmål med stöd av Värmdökartan i form av en 50 kvm stor matta, samt att informera om föreningen. Träffar Vi har under 2013 varit med och arrangerat ett höstmöte i Visit Värmdös regi. Några av våra medlemmar har arrangerat frukostmöten med syfte att nätverka och lära känna

5 Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening 5 (6) varandras verksamheter. Vi har även deltagit vid ett par medlemmars årsmöten för att berätta om Visit Värmdö. Näringslivsrådet Visit Värmdö Ideell Förening har under 2013 haft en plats i kommunens Näringslivsråd och deltagit på dess möten. Näringslivsrådet syftar till att näringslivsorganisationerna i Värmdö och representanter från kommunen träffas för att utbyta utmaningar och information som har med lokalt företagande att göra. Näringslivsrådet genomförde Förbättringsdagen i maj 2013 där föreningen redogjorde för kärnfrågorna hur hitta till och i Värmdö. Publikationer Under 2013 har vi varit delaktiga i att ta fram ett antal broschyrer och informationsmaterial. Det största arbetet har varit Upplev Värmdö en publikation som marknadsfört hela Värmdö och kunnat realiseras genom samarbete med många medlemmar. Webbportal för besöksnäringen i Värmdö Vår webbportal som lanserades 2012 har vidareutvecklats under året, och antalet besökare ökar stadigt. Portalen, som ägs av Visit Värmdö Ideell Förening, är efter det första provåret 2012 finansierad av de företag som valt att finnas med och marknadsföra sig på sidan. Syftet med portalen är att marknadsföra allt som Värmdö kan erbjuda för både besökare och invånare. Årsmöte Det ordinarie årsmötet hölls på Säby Säteri, den 8 april 2013 med 39 personer närvarande. Vi fick en spännande guidning och visning på de olika verksamheter som bedrivs vid Säby gård.

6 Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening 6 (6) Ekonomi Till förfogande finns Balanserad vinst Årets vinst Summa Styrelsen föreslår att balanseras i ny räkning. Föreningen innehar en checkräkningskredit hos Handelsbanken på kr. I övrigt hänvisar vi till bilagd balans- och resultaträkning. Slutord Ett stort tack till alla som bidragit till utvecklandet av Visit Värmdös Ideell Förenings verksamhet under året. Värmdö, Styrelsen för Visit Värmdö Ideell Förening Ulf Johnsson Ordförande Marie Bohjort Vice ordförande Elisabeth Dingertz Sekreterare Eva Bergström Kassör Ragnar Flink Åsa Levén Birgit Wahrenberg Anna Wallström Malin Öh