VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos. Föreningen bjöd på smörgåstårta. 19 medlemmar var närvarande. Styrelsen har bestått av: Gunilla Ordéus, ordförande Jan Grundelius, vice ordförande och sekreterare Christina Lindberg, kassör Renata Tidebäck, ledamot Britt-Marie Lundgren-Ståhl, ledamot Kerstin Grundelius, ledamot Calle Svensson, ledamot Liselotte Leijon, suppleant Mia Leek, suppleant Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten samt 2 planeringsdagar. Mål som togs på årsmötet Att sprida kunskap om föreningen och att vi finns. Att fungera som stöd för våra medlemmar. Att öka medlemsantalet. Att som brukarorganisation vara med och påverka och föra våra medlemmars talan. Att sprida information om NPF. Att ha kontaktpersoner på flera platser i länet. Att ge våra medlemmar tillfällen att mötas på olika sätt. Att verka för ett utökat anhörigstöd i kommunerna. Att verka för kortare utredningstider.

2 Hur når vi målen? Vi skall informera om Attention och NPF med hjälp av eget informationsmaterial samt det vi fått från Attention-Riks. Vi skall sprida informationsbroschyrer. Vi skall hålla hemsidan aktuell. Medverka vid föreläsningar. Ordna medlemsmöten på olika platser i länet. Grupper för föräldrar. Ungdomsgrupper. Grupper för vuxna med egen funktionsnedsättning. Nätverka via mail, Facebook etc. Jobba intressepolitiskt. Jobba offensivt mot media. Våra medlemmar kan få kontakt och stöd via telefon eller mail. Utveckla samarbetet med andra aktörer. Aktivt påverka politiker och tjänstemän för bättre villkor för våra medlemmar, t.ex. utökat anhörigstöd i kommunerna, kortare väntetider för utredning. Vad har vi gjort? Nationellt samarbete Calle Svensson och Britt-Mari Lundgren Ståhl medverkade i referensgruppen för anhörigstöd i Attention-Riks regi. Britt-Mari Lundgren Ståhl har deltagit på en informationsdag anordnad av NSPH om PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa). Gunilla Ordéus och Britt-Mari Lundgren Ståhl var i Stockholm på en inspirationsdag om Attention-Riks projekt Egen styrka. Britt-Mari har varit på en konferens i Stockholm, Varenda unge ska klara skolan. Till NPF forum i Kista, Stockholm åkte Calle Svensson, Mia Leek, Renata Tidebäck och Kerstin Grundelius. På Attention-Riks vuxenläger i Grebbestad medverkade Calle som funktionär. Britt-Mari var på en konferens om elevhälsa i Stockholm. Attention Dalarna stod som värd för Ordförandeseminariet på Galaxen i Borlänge. Hela styrelsen deltog.

3 Mia Leek och Kerstin Grundelius deltog i Attention-Riks anhörigledarutbildning i Stockholm. Britt-Mari har varit på Kickoff i Stockholm inför NSPH:s Anhörigprojekt, i vilket hon ska delta. Calle Svensson har varit moderator på en temadag Låt oss tala om psykisk ohälsa på Högskolan Dalarna. Britt-Mari Lundgren Ståhl deltog på IVO-dagen. Britt-Mari har även gått en brukarrevisionsutbildning. Calle Svensson har deltagit i en grundutbildning inom NPF. Regionalt/Lokalt samarbete Attention Dalarna deltar regelbundet som brukarorganisation i olika samverkans möten. Vi deltar i brukarrådet hos Barn- och Ungdoms Habiliteringen, BUP (Barn och Ungdoms Psykiatrin) samt Vuxenpsykiatrin på länsnivå. Vi får inbjudan till samverkansmöten från socialtjänsten på kommunnivå och vi försöker gå på dem vi har möjlighet till. Vi medverkar som brukarrepresentant i planeringsgrupper för anhörigstöd i Mora, Orsa och Älvdalen. Nätverket för Psykisk och mental hälsa i Dalarna har möten där vi deltagit. Vuxenpsykiatrin i Falun ordnar regelbundet utbildning/information vid tre tillfällen för vuxna med ny ADHD diagnos. Vi deltar vid deras sista träff och informerar då om vad Attention Dalarna är och vad föreningen har att erbjuda. Vår förening deltar i Region Dalarnas styrgrupp för Vuxenpsykiatrin i länet. Vid ett tillfälle deltog Ing - Marie Wieselgren, SKL och Anders Printz, regeringens psykiatrisamordnare. Vi är representerade i KUR-projektets arbetsgrupp.

4 Vi har under året blivit medlem i HSO Dalarna. Vi har skickat ut en webbaserad enkät till medlemmarna, för att få veta vad de önskar av oss som förening. Information Representanter från styrelsen i Attention Dalarna har försökt att närvara vid de föreläsningar som förekommer i vårt område, där har vi delat ut informationsbroschyrer och sålt faktablad. Ofta har vi fått utrymme för att presentera vår förening. Informationsbroschyrer och affischer om Attention Dalarna har vi lagt ut på de flesta mottagningar i länet. Vi har informerat om NPF på Västanviks folkhögskola(skola för döva), haft info-bord på Högskolan Dalarnas Mångfaldsdag i Falun samt föreläst för Skolverket, Södertörns tingsrätt samt för Distriktssköterskeföreningen i Dalarna. Prova på cirkus I januari 2014 hade vi en dag för våra medlemmar där barnen skulle få prova på cirkusaktiviteter. Under tiden barnen hade sin aktivitet fick föräldrarna möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Anhöriggrupper Vi har anhöriggrupper i Leksand, Vansbro, Mora, Orsa, Älvdalen och Särna/Idre. Träffar för vuxna med egen diagnos Vi har en grupp för vuxna med egen diagnos i Rättvik och cafékvällar för vuxna egen diagnos har startat i Falun under våren. Utbildningsdagen Anhörigstöd 14 oktober genomförde vi en temadag om anhörigstöd riktad mot professionen i samverkan med Attention Utbildning på Lugnet kyrkan i Falun. Hela styrelsen deltog vid temadagen. Hemsidan och medlemsregistret Kerstin Grundelius har ansvarat för uppdateringar på hemsidan samt medlemsutskick.

5 E-post Gunilla Ordéus har ansvarat för kontakten med medlemmarna i e-posten. Telefonen Attention Dalarna har en mobiltelefon dit medlemmar och andra kan ringa. Det finns Mobilsvar, så att någon ringer upp så fort som möjligt. Styrelsemedlemmarna turas om att ha telefonen. Media Vi försöker bevaka och bemöta det som rör vårt område i press och dyl. Ordförande har ordet Som framkommer i verksamhetsberättelsen så har Attention Dalarnas styrelse arbetat hårt som vanligt! Jag kan inte nog berömma hela styrelsen till ett fantastiskt arbete och engagemang. Antagligen är det just det som gjort att vårt medlemsantal ökar hela tiden. Som förening är vi mycket noga med att den information vi förmedlar är korrekt och att vi framstår som en seriös förening. Därför har vi valt att varje år ordna en temadag där vi vänder oss i första hand till "proffessionen". Hösten 2014 gällde det anhörigstöd som verkligen ser olika ut i länets kommuner vilket även många medlemmar påpekar. Som ideell förening kan vi inte ta på oss att ordna anhörigstöd i samtliga av länets 15 kommuner, det ansvaret ligger på kommunen enligt socialtjänstlagen, men vi kan uppmana våra medlemmar att kräva att deras kommun ordnar det. Något som vi tänker att vi ska försöka att ordna är föreläsningar/utbildning för våra medlemmar till ett överkomligt pris. Attention Dalarna har även lämnat en motion angående detta till Attention Riks förbundsstämma i april. Det är väldigt roligt att det händer en del i norra delen av länet! Hoppas på en ökning av medlemsantalet där! Ordförandekonferensen där Attention Dalarna stod för värdskapet 2014 blev en fantastisk upplevelse och väldigt uppskattad av alla andra Attentionföreningar i landet, det tog mycket kraft av oss i styrelsen! Men vi lyckades mer än väl med att sätta Dalarna på kartan! Tack alla för ett bra 2014! Gunilla Ordéus ordförande

6 .. Gunilla Ordéus.. Jan Grundelius Christina Lindberg.. Renata Tidebäck.. Kerstin Grundelius. Britt-Marie Lundgren Ståhl.. Calle Svensson Liselotte Leijon Mia Leek

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år!

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år! Uppsala December 2013 Innehåll Vårens cafékvällar, NPF-träffar och anhörigträffar... sid 2 Hjälpa till?... sid 3 Föreningen Verkstan... sid 3 Kallelse till årsmöte 2014... sid 4 Inbjudan till workshop

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården En enkätundersökning av Brottsofferjourernas Riksförbunds arbetsgrupp för socialtjänst/hälso- och sjukvård 2009 Innehåll Inledning... Om enkätundersökningen...

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer